Műtárgy-nyilvántartási azonosító: 305115
Gyűjtemény-nyilvántartási azonosító:
Rendeltetés és tárgyfajta:
MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA
vegyes technika
Jogi helyzet:
VÉDETT
Alkotó(k):
művész: Barabás Miklós (Kézdimárkosfalva, 1810 – Budapest, 1898)
MEGNEVEZÉS: Eötvös József és Trefort Ágoston portréja
KOR: 1844 KELETKEZÉS HELYE:
ANYAG: papír
TECHNIKA: ceruza, akvarell (vízfesték), kréta
MÉRET: magasság: 340.00 mm; szélesség: 255.00 mm
LEÍRÁS: Két férfialak ábrázolása. Egyikük (Eötvös József) egy bőrfotelben ül, karjait a karfára támasztja, jobb kezében újságot tart, fejét kissé balra fordítja. Másikuk (Trefort Ágoston) mellette állva jobb karjával a fotel háttámlájára támaszkodik, balját csípőre teszi, kitekint a nézőre.
JELZÉS: jobbra lent: "Barabás Miklós 1844"
JELENTŐSÉGE, VÉDÉS INDOKA: Az 1844. év vége felé készült krétarajz – amelyet Barabás műjegyzékében is említ – egy barátságportré; a reformkor két kiemelkedő személyiségét, a centralisták politikai csoportosulásának meghatározó alakjait, a Pesti Hírlap munkatársait, publicistáit ábrázolja – báró Eötvös Józsefet (Buda, 1813 – Pest, 1871) és Trefort Ágostont (Homonna, 1817 – Budapest, 1888). Két akadémiai taggá is választott, elválaszthatatlan barátot – leendő sógorokat –, akiket politikai nézeteik egyezésén a magyarországi kulturális, irodalmi és művészeti élet felkarolása is összekapcsolt. A mű – bizonyos értelemben – egy élethelyzetet is rekonstruál; talán éppen azt, amint egy nap a két barát felkereste Barabást Eötvös egy évvel későbbi, 1845-ös olajportréja megrendelésének ügyében. A kettős portré minden valószínűség szerint Barabás műtermében készült, erre utal a nagy vörös karosszék, amely Barabás más portréin is megjelenik, ebbe ültette a modelleket. Eötvöst laza, hétköznapi pózban, Trefortot reprezentatív, figyelő testtartásban ábrázolja. Ez az ábrázolás máshol nem látható, korábban nem ismert, tehát a mű egyedi, pótolhatatlan alkotás. Eötvös Józsefről nem ez az egyetlen ismert portré, Barabás is többször megfestette, azonban Trefortról semmilyen más ábrázolás nem ismert. A Magyar Tudományos Akadémia szempontjából is hiánypótló ez a grafika, a későbbi elnököknek az első festőtag általi ábrázolása miatt. Mint ilyen, ritka – ha nem egyetlen – darab; jól illeszkedik az intézmény kultuszápoló hagyományaihoz és képzőművészeti gyűjtőköréhez. A kettősportré a magyar tudomány, művészet és közélet két kiemelkedő jelentőségű és jó barátságban lévő személyének egyedi ábrázolása, és ilyen módon a magyar kulturális örökség kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan képzőművészeti alkotása.