Legutóbb nyilvántartásba vett lopott, eltűnt műtárgyak

Itt tekintheti meg a Miniszterelnökség nyilvántartásában az elmúlt fél évben rögzített lopott, eltűnt vagy az országból jogellenesen kivitt műtárgyak adatait. Az alábbi táblázat tartalmazza nemcsak az elmúlt fél évben történt lopások adatait, hanem korábban eltűnt, vagy jogellenesen kivitt műtárgyakét is, melyeknél – különböző okok miatt – a nyilvántartási adatok rögzítése az elmúlt hat hónapban történt.

Amennyiben a teljes adatbázisban szeretne keresni, kattintson a 'Nyilvános műtárgykereső' oldalra.

Amennyiben szeretné megkapni a Miniszterelnökség – Örökségvédelmi Hatósági Főosztály által ingyenesen (elektronikus levélben) kiküldött Lopott műtárgyak hírlevelet, melyben a lopott és eltűnt műtárgyak adatbázisába került legújabb adatokról kaphat rendszeres tájékoztatást, jelezze mutargy@me.gov.hu címre írt elektronikus levelében.

A Miniszterelnökség lopott, eltűnt vagy jogellenesen kivitt műtárgyak nyilvántartásában szereplő adatok közül a védett kulturális javak adatai hitelesek, ezek a nyilvántartásokból ellenőrizhetők. (Védettnek minősül a magántulajdonban védetté nyilvánított tárgy, továbbá a közgyűjteményekben őrzött és a műemléképület tartozékaként leltárba vett darabok is. A 'Védett és lopott illetve eltűnt műtárgyak nyilvántartását' honlapunk külön oldalán tekintheti meg.) A további (nem védett) tárgyak adatait a sértetti bejelentésekre illetve más nem ellenőrizhető forrásokra hagyatkozva adjuk közre, így azok hitelességéért, pontosságáért a Miniszterelnökséget felelősség nem terheli.

Az alábbi táblázat tartalmazza az ellopott, eltűnt műtárgyak azonosításához szükséges, és a Miniszterelnökség – Örökségvédelmi Hatósági Főosztálya rendelkezésre álló alapvető szöveges és képi adatokat, valamint a bűncselekmény elkövetésének, illetve a nyilvántartásba vételnek az időpontját és az eljáró rendőri vagy más szerv nevét és (bűnügyi) ügyszámát. A táblázat utolsó oszlopában a Letöltés (pdf/html) mezőre kattintva az adott tárgy (tárgyegyüttes, gyűjtemény) nyilvántartási adatkivonatát láthatja. A PDF formátumban törétnő megjelenítésnél az adatkivonat tartalmazza az időpontot is, mely kinyomtatva, vagy saját adathorodozóra elmentve a későbbiekben is mutatja az adott időpontban lekért és hatályos nyilvántartási adatokat.

A VÉDETT jogi helyzettel rendelkező tárgyak a – hatósági határozattal – védetté nyilvánított kulturális javak körébe tartoznak (jellemzően a közgyűjteményi állományon kívüli magántulajdonú tárgyak). A LOPOTT jogi helyzettel rendelkező tárgyak bűncselekmény (lopás, rablás stb.) során ismeretlen helyre kerültek, az eltűnésük ügyében a nyomozó szerveknél (jellemzően a rendőrségnél) büntetőeljárást is indítottak. A JOGELLENESEN KIVITT jogi helyzet akkor kerül bejegyzésre, ha egyértelműen megállapítható, hogy egy kiviteli engedélyköteles (jellemzően VÉDETT) tárgy a szükséges engedély nélkül külföldre került, amivel szintén bűncselekmény valósult meg. Az ELTŰNT jogi helyzet szintén jogsértésre utal: ebben az esetben a VÉDETT, vagy KÖZGYŰJTEMÉNYI tárgyak ismert, bejegyzett tulajdonosa és őrzési helye megváltozott, és a jogszabályban előírt bejelentést elmulasztották, vagy a tárgy a tulajdonosától más ismeretlen módon került el.

Utolsó frissítés dátuma: 2019.03.20. 6:13:40
Fénykép Műtárgy-nyilvántartási azonosító Gyűjtemény-nyilvántartási azonosító Kategória: rendeltetés; tárgyfajta Jogi helyzet(ek) Alkotó(k) Megnevezés / cím Anyag; Technika Méret(ek) Jelzés Leírás (Bűn)cselekmény / nyilvántartásba vétel időpontja Eljáró szerv neve; ügyszáma Letöltés (adatkivonat)
Nincs adat