Legutóbb nyilvántartásba vett lopott, eltűnt műtárgyak

Itt tekintheti meg a Miniszterelnökség nyilvántartásában az elmúlt fél évben rögzített lopott, eltűnt vagy az országból jogellenesen kivitt műtárgyak adatait. Az alábbi táblázat tartalmazza nemcsak az elmúlt fél évben történt lopások adatait, hanem korábban eltűnt, vagy jogellenesen kivitt műtárgyakét is, melyeknél – különböző okok miatt – a nyilvántartási adatok rögzítése az elmúlt hat hónapban történt.

Amennyiben a teljes adatbázisban szeretne keresni, kattintson a 'Nyilvános műtárgykereső' oldalra.

Amennyiben szeretné megkapni a Miniszterelnökség – Örökségvédelmi Hatósági Főosztály által ingyenesen (elektronikus levélben) kiküldött Lopott műtárgyak hírlevelet, melyben a lopott és eltűnt műtárgyak adatbázisába került legújabb adatokról kaphat rendszeres tájékoztatást, jelezze mutargy@forsterkozpont.hu címre írt elektronikus levelében.

A Miniszterelnökség lopott, eltűnt vagy jogellenesen kivitt műtárgyak nyilvántartásában szereplő adatok közül a védett kulturális javak adatai hitelesek, ezek a nyilvántartásokból ellenőrizhetők. (Védettnek minősül a magántulajdonban védetté nyilvánított tárgy, továbbá a közgyűjteményekben őrzött és a műemléképület tartozékaként leltárba vett darabok is. A 'Védett és lopott illetve eltűnt műtárgyak nyilvántartását' honlapunk külön oldalán tekintheti meg.) A további (nem védett) tárgyak adatait a sértetti bejelentésekre illetve más nem ellenőrizhető forrásokra hagyatkozva adjuk közre, így azok hitelességéért, pontosságáért a Miniszterelnökséget felelősség nem terheli.

Az alábbi táblázat tartalmazza az ellopott, eltűnt műtárgyak azonosításához szükséges, és a Miniszterelnökség – Örökségvédelmi Hatósági Főosztálya rendelkezésre álló alapvető szöveges és képi adatokat, valamint a bűncselekmény elkövetésének, illetve a nyilvántartásba vételnek az időpontját és az eljáró rendőri vagy más szerv nevét és (bűnügyi) ügyszámát.

Utolsó frissítés dátuma: 2018.04.25. 0:22:50
Fénykép Műtárgy-nyilvántartási azonosító Gyűjtemény-nyilvántartási azonosító Kategória: rendeltetés Kategória: tárgyfajta Jogi helyzet(ek) Alkotó(k) Megnevezés / cím Anyag Technika Méret(ek) Jelzés Leírás (Bűn)cselekmény / nyilvántartásba vétel időpontja Eljáró szerv neve Eljáró szerv ügyszáma Letöltés
327012 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY kehely; misekehely LOPOTT készítő: Ismeretlen ötvös Kehely ezüst trébelt, aranyozott, poncolt magasság: 23.30 cm; szájátmérő: 9.60 cm; talpátmérő: 14.50 cm talpperemén jelzett Trébelt, magas talpa virágmotívumokkal és hosszúkás levélmintával díszített, elől egy bimbós szárvégeű latin kereszt, szárai közt sugarakkal. Szárán lefelé álló, négy darab nyíl alakú levél, közepükön poncolt sáv. Sima gyűrű, henger alakú szár, pogácsa alakú nóduszán rombuszokba foglalt geometrikus motívumok, cuppáján a talp motívumai ismétlődnek hat csúcsíves mezőben. 2018.04.12 Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 13100/621/2018.bü Pdf Html
327013 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY kehely; ciborium (áldoztató kehely) LOPOTT készítő: Ismeretlen ötvös Cibórium ezüst, zománc, korall aranyozott magasság: 29.20 cm; szájátmérő: 11.60 cm; talpátmérő: 14.30 cm; egyéb méret(ek): Magassága a fedél nélkül: 20,2 cm talpperem Dianafejes fémjelzés és mellette LB (vagy LR) készítőjegy Fedeles cibóriumkehely, kerek, magas peremű talpon ezüst sávban kék zománcú felirat fut körbe: "Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos" Matth.XI 28.; szárán a gyűrű alatt körbefutó akantuszmotívum, nóduszán apró korallok, körülöttük geometrikus minta, cuppája sima, a talphoz hasonlóan ezüst sávban kék zománcbetűkkel Mt. evangélimából vett idézettel. (...et in terra. Mtth...). Fedele sima, oldalán két-két vékony borda fut körbe, kiemelkedő tetején talpas latin keresztet tartó fogó áll. (A kereszt elgörbült.) 2018.04.10 Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 13100/621/2018.bü. Pdf Html
327014 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY kehely; ciborium (áldoztató kehely) LOPOTT készítő: Ismeretlen ötvös Cibórium ezüst, fém aranyozott, trébelt, öntött, vésett magasság: 37.50 cm; szájátmérő: 11.00 cm; talpátmérő: 15.00 cm a kehelykuppa felső peremén jelzett (YI) Fedeles cibóriumkehely, hatosztatú, peremén áttört sima talp, szárán neogót mérművet imitáló minta, nóduszán foglaltszerű, plasztikus motívumok, hatoldalú hasáb alakú kuppakosarán oldalanként két-két neogót kétosztatú mérműves ablakot utánzó díszítés. Fedele architektonikus kialakítású, fiatornyos kupolát utánoz, csúcsán latin kereszttel. (A gyűjtemény 2011.167.2.V. számú monstranciájána másolata könnyűfémből - galvano másolat. Kuppapohara aranyozott ezüst.) 2018.04.10 Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 13100/621/2018.bü Pdf Html
327015 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY paténa LOPOTT készítő: Ismeretlen ötvös Paténa ezüst aranyozott Aranyozott ezüst áldoztató paténa, díszítés nélkül. Kerek, lapos tálka, szélesebb peremmel. 2018.04.10 Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 13100/621/2018.bü Pdf Html
327001 HASZNÁLATI TÁRGY; VISELETI TÁRGY; ÉKSZER függő LOPOTT készítő: Ismeretlen ötvös Függő ezüst, igazgyöngy, drágakő berakás, csiszolt hosszúság: 80.00 cm Ezüst láncon csüngő, gyűszű formájú függő, oldala több sorban igazgyöngyökkel berakott, alján kerek, síklapra csiszolt akvamarinnal. 2018.02.24 Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Műkincsvédelmi Alosztály 29022/90-41/2018.bü Pdf Html
326986 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; köztéri (kültéri) szobor LOPOTT művész: Szöllősy (Szőllőssy) Enikő (Budapest, 1939 – ) Szent Benedek szobra, 1987 bronz öntött magasság: 80.00 cm A rendalapító Szent Benedek körplasztikus, egészalakos, hossú szakállas, szembenéző, köpenyes alakja. Jobbjában botot, baljában könyvet tart. 2018.02.13 BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Bűnüldözési Alosztály 01110/484/2018.bü Pdf Html
300469 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; VILÁGÍTÓ ESZKÖZ gyertyatartó; gyertyatartó LOPOTT készítő: Ismeretlen Gyertatartópár ezüst öntött magasság: 35.00 cm Kerek talp, recézett talpperem, gyűrűs tagozat felett kúpos szár, tojásdad, elálló peremű csésze. A pár egyik darabjának alján körülbelül 1 cm átmérőjű fekete, kör alakú sérülés illetve szennyeződés. 2018.02.02 BRFK VIII. ker. Rendőrkapitányság 01080/537/2018.bü. Pdf Html
327003 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) LOPOTT művész: Fischhof (Fischof, Terni, A. L.), Georg (Bécs, 1849/1859 – Bécs, 1914) Mediterrán tengerpart házzal vászon olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 53.00 cm Balra lent: A.L. Terni A kép előterében balról átlósan poros úton távolodó zöld ruhás alak, az út két oldalán mediterrán növények. A kép középterében magas fák alatt kis ház látható, mely a tengerpartra néz. Jobbra az öböl vize, felettük napsütötte kék ég. 2018.01.29 BRFK II. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Bűnüldözési Alosztály 01020/542/2018.bü Pdf Html
327004 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) LOPOTT művész: Fischhof (Fischof, Terni, A. L.), Georg (Bécs, 1849/1859 – Bécs, 1914) Rom tájban vászon olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 53.00 cm Balra lent: A.L. Terni A kép előterében mellvéd előtt virágzó bokor, bal oldalt magas fa alatt rom látható melynek mindkét látható oldaláét két-két boltív tagolja, a romhoz balról poros út vezet. A kép jobb oldalán tengeröböl kékje látszik, a háttérben balról sziklás hegyoldal magasodik. Az égbolt derült, világoskék. 2018.01.29 BRFK II. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Bűnüldözési Alosztály 01020/542/2018. bü Pdf Html
3247 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT, LOPOTT művész: Ismeretlen észak-itáliai festő, 18. század vége Avilai Nagy Szent Teréz elragadtatása vászon olaj magasság: 46.80 cm; szélesség: 35.30 cm Jobbra lent: "Gio.C.B.1792. F." Felhős égbolt háttér előtt Szent Teréz lebeg barna ruhában, fehér-sötétszürke apáca főkötőben. Fehér köpenyegét lebegő gyermekangyal tartja. Szent Teréztől balra fehér-rózsaszín ruhás, kiterjesztett szárnyú angyal, jobbját az ég felé emeli, baljával Szent Terézt támogatja. Az angyal lábain saru. Baloldalt lent két egymást átölelő gyermekangyal. 2017.12.20 BRFK II. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 01020/7136/2017.bü Pdf Html
326996 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA vegyes technika MEGKERÜLT művész: Batthyány Gyula, gróf (Ikervár, 1887 – Budapest, 1959) Ferenc császár bevonulása karton vegyes technika Jelzés nélkül A képelőterében díszruhás tömeg, kétoldalt tribünökön is , melyekről szélben lengedező lobogók lógak, jobbról érseki kísérettel érkező uralkodó. A kép hátterében katonák sorfala, a háttérben dísztribün és vár látszik. 2017.08.29 BRFK I. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 01010/790/2017.bü Pdf Html
326997 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) MEGKERÜLT művész: Molnár C. Pál (Battonya, 1889 – Budapest, 1981) Táj lovasokkal vászon olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 100.00 cm jobbra lent: MCP Előtérben sziklűs táj elszórtan sötétzöld lombú fákkal, a képen meredek hegyi úton balról három lovas kaptat fel a sziklákon magasodó várromhoz. A kép hátterében messze másik vár magasodik, az ég en felhők úsznak. 2017.08.29 BRFK I. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 01010/790/2017.bü Pdf Html
326977 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; köztéri (kültéri) szobor LOPOTT művész: Szabó István, ifj. (Dorogpuszta, 1927 – Benczúrfalva, 2017) dr. Marek József mellszobra bronz öntött magasság: 45.00 cm Egykori nyilvános őrzési helye: 7700 Mohács, Szent István u. 18. Dr. Marek József (Vágszerdahely, 1868 – Budapest, 1952) Kossuth-díjas állatorvos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes, majd tiszteleti tagjának szembenéző mellszobra. Középkorú, kopaszodó férfi öltönyt, inget és nyakkendőt viselő mellkivágata. 2017.08.28 Mohácsi Rendőrkapitányság 02030/602/2017.bü. Pdf Html
326941 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; sírszobor LOPOTT művész: Borsos Miklós (Nagyszeben, 1906 – Budapest, 1990) Napbanéző c. szobor másolata dr. Ubrizsy Gábor síremlékén mészkő faragott magasság: 70.00 cm; szélesség: 40.00 cm; mélység: 35.00 cm Nyilvánosan is látogatható (egykori) őrzési helye: Farkasréti temető (1124 Budapest, Németvölgyi út 99.) Dr. Ubrizsy Gábor (Ungvár, 1919. szeptember 23. – Budapest, 1973. május 25.) Kossuth-díjas növénypatológus, mikológus, botanikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának síremlékén, posztamensen álló stilizált fej, amint tekintetét a napba emeli. Hosszúkás arc tagolását csak egy hangúlyos függőleges domborulat, valamint a szemgödrök és az arc mélyedései jelzik. 2017.08.15 BRFK XII. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 01120/1718/2017.bü Pdf Html
326963 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; portré szobor LOPOTT művész: Szervátiusz Tibor (Kolozsvár, 1930 –) Kós Károly portréja bronz, kő öntött magasság: 65.00 cm; szélesség: 35.00 cm; mélység: 15.00 cm Kós Károly, eredeti nevén Kosch Károly (Temesvár, 1883. – Kolozsvár, 1977.) magyar építész, író, grafikus, könyvtervező, szerkesztő, könyvkiadó, tanár, politikus szembenéző portréja. A művészt idős korában ábrázolja, homloka és arca hangsúlyos, ráncokkal mélyen barázdált, szeme lehunyva, jellegzetes, nagy bajuszt visel. Feje felett kopjafa teteje magasodik, mellette stilizált fatornyos templom épülete látható. 2017.08.08 BRFK Betörési Osztály 01000/1960/2017.bü Pdf Html
326964 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; MODELL modell (makett); modell (makett) LOPOTT művész: Szervátiusz Tibor (Kolozsvár, 1930 –) Oltárkő makett szarvasai, 2000. bronz öntött magasság: 15.00 cm; szélesség: 30.00 cm Oltárkő maketthez készült szarvasok, melyek egymással szembenéznek, lábukat maguk alá hajtják, fejük felemelve, amelyen ékes agancsot viselnek. 2017.08.08 BRFK Betörési Osztály 01000/1960/2017.bü Pdf Html
326967 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; szobor LOPOTT művész: Szervátiusz Tibor (Kolozsvár, 1930 –) Szőlőistennő bronz öntött magasság: 71.00 cm; szélesség: 43.00 cm A kompozíció tengelyében egy geometrikus motívumokkal díszített szoknyát viselő nőalak, feje mellé emelt kezeiben egy-egy szőlőfürtöt tart. A kompozíciót jobbról-balról egy-egy sárkányalak keretezi, oldalaikon egymással szembeforduló kígyóalakokkal. A sárkányok szájából tulipános napkorong emelkedik, melyekből egy-egy szárny mutat középre. A kompozíció tengeléyt szintén egy tulipán koronázza. A Szőlőistennő több példányban és különböző méretekben készült alkotás, 2017.08.08 BRFK Betörési Osztály 01000/1960/2017.bü Pdf Html
326969 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; szobor LOPOTT művész: Szervátiusz Tibor (Kolozsvár, 1930 –) Síró alak bronz öntött magasság: 30.00 cm; szélesség: 20.00 cm Arcát két kezébe temető, , térdeplő, síró nőalak, mely a művész több kompozícióján (Magyar apokalipszis, (1985), Trianon (1991) és 1956-os emlékmű (2003) ) szerepel. 2017.08.08 BRFK Betörési Osztály 01000/1960/2017.bü Pdf Html
326995 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA gouache kép MEGKERÜLT művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Fa alatt álldogálók papír, karton gouache magasság: 835.00 mm; szélesség: 577.00 mm Jobbra lent: Kádár Béla Meztelen gyermekét karjában tartó, hosszú ruhát viselő álló nőalak, fején sapkát visel. Hátuk mögött dúslombú fa magasodik. A kép hátterében az ég kékje és halvány köd látható. 2017.08.07 BRFK II. ker. Rendőrkapitányság 01020/4031/2017.bü Pdf Html
326983 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) LOPOTT művész: Zichy Mihály (Zala, 1827 – Szentpétervár, 1906) (?);művész: Linhart (Linhardt) Vilmos (?, 1869 – ?) Színpadterv (?) vagy illusztráció Madách Az ember tragédiája bizánci színhez vászon olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 100.00 cm Tankréd a pátriárka előtt c. jelenetet ábrázoló Zichy Mihály Madách Imre Az ember tragédiájához (Bizánci szín) készített illusztrációjának színpadkép változata. A pátriárka balját a magasba, az égen feltűnő kereszt felé emeli, alakja fölé baldachint tartanak. Előtte Tankréd áll, körülöttük tömeg. A háttérben dombon a keresztek sorakoznak, Tankréd az arra tartó menetre mutat. Lucifer a kép előterében egy pilléren könyököl, az alatta lévőkkel beszélget. 2017.05.12 BRFK XII. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 01120/634/2017.bü. Pdf Html
326984 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) LOPOTT művész: Ismeretlen, 19. század Szent Család vászon olaj magasság: 100.00 cm; szélesség: 70.00 cm A gyermek Jézus Szűz Mária ölében ül, tekintetét jobbra fordítja. Szűz Mária sötét tónusú köpenyt visel, csuklyája fején, alatta halvány vörös ing, ölében, baljában almát tart, jobbjával gyermekét öleli. Kettejük mögött balról az ősz, szakállas, bajuszos Szent József alakja tűnik fel, két kezével botra támaszkodva. 2017.05.12 BRFK XII. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 01120/634/2017.bü Pdf Html
326985 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) LOPOTT művész: Ismeretlen, 20. század első fele Ülő női félakt vászon olaj magasság: 50.00 cm; szélesség: 25.00 cm Aranyszínű drapéria előtt hosszúhajú, fedetlen felsőtestű, ülő nőalak, derékig bordó drapéria takarja, könyököl, fejét balra fordítja, tekintetét a magasba emeli. 2017.05.12 BRFK XII. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 01120/634/2017.bü Pdf Html
327007 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) LOPOTT művész: Bukta Imre (Mezőszemere, 1952 – ) Tájkép, 1999 fa olaj magasság: 40.00 cm; szélesség: 85.00 cm Perspektíva nélküli táj, az alapból a hordozó fa színe és erezete előtűnik. A képmezőt hosszában kettészelő, jobbra felfelé tartó, vastag horizontvonal, melynek jobb oldali zöld sávja középen egy felső felében zöld, alsó felében fehér alapon, vízszintes, lapos ecsetvonások hálójával díszített álló téglalapba fut, balra felfelé zöldből barnába hajló sávként folytatódik. Bal alsó és jobb felső képmezőben fekvő ellipszis alakú, barna színfolt. A bal alsó fekvő ellipszis alakú, barna színfolt jobb oldali végében fehér színű applikáció, fekvő ellipszis alakú, kék színfoltokkal. Ettől jobbra fordított állású, C-alakú zöld sáv. A képmező jobb oldalán kisebb, zöld színű, üveg forma, mellette nagyobb, fekete vonalas üveg forma. A két üveg formát egy áttört közepű, fehér, fekvő ellipszis kapcsolja össze. 2017.02.01 BRFK II. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 01020/862/2018.bü Pdf Html
326890 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA vegyes technika MEGKERÜLT művész: Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910) (?) Női fej (tanulmányrajz) papír szén, kréta magasság: 300.00 mm; szélesség: 260.00 mm Bal profilban, kissé alulról ábrázolt női fej. Lefelé tekint, tarkóig érő haja rendezetlen. 2016.10.06 BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Bűnüldözési Alosztály 01110/6789/2016.bü. Pdf Html
324751 320 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR asztal; kártyaasztal VÉDETT (GY), LOPOTT készítő: Ismeretlen magyar (?) asztalos, 19. század második fele Kártyaasztal fa, cserép, bársony, sárgaréz faragott, esztergályozott, vésett, majolikamázzal magasság: 80.00 cm; szélesség: 82.00 cm; mélység: 483.00 cm Feketére pácolt kártyaasztal, téglalap alakú, kinyitható lappal. Az asztal lábai gazdagon faragottak; esztergált báb-, pogácsa- és hagymatagok alkotják. Az asztallap alatti keret függőleges bordázattal díszített. Díszítésként az asztallapba két négyzet alakú majolika kerámialap betétet rakott készítője. A majolikalapok virágmotívumai a négyzet két átlós tengelyére komponáltak. Fehér alapon sárga-, türkiz-, kobaltkék színű virágokkal és sötétzöld levelekkel. A majolika lapot körben sárga szalag és türkiz gyöngysor keretezi. Az asztallap fa része vésett, akantuszleveles mintával díszített. A kinyitott asztallap belül piros bársonnyal borított, négy sarkában bemélyesztett sárgaréz tálka található. 2016.10.01 Csornai Rendőrkapitányság 08020/261/2017.bü Pdf Html
314864 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; ÜTŐS HANGSZER csengő; csikócsengő KÖZGYŰJTEMÉNYI, LOPOTT készítő: Ismeretlen Csikócsengő bronz öntött magasság: 15.00 cm; szájátmérő: 13.60 cm Harang alakú csengő, a szoknya alsó részén kis profil alatt virágminta sor fut körbe, tizenhárom stilizált rózsa. A peremén, két rózsán keresztbe repedt, javított. A profil fölött a szoknya kissé elkeskenyedik, majd tíz cm magasságban a csengő enyhén domborúan záródik. Rajta, kis kör alakú részen, trapéz keresztmetszetű akasztó, ovális lyukkal egybeöntve. Belül a szájnál 14-es szám. Belül a kengyelen átbújtatott szíjon lóg a nyelv, melynek vége egy réz golyó. 2013.07.31 Keszthelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 20040/192/2015.bü Pdf Html
314865 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; ÜTŐS HANGSZER csengő; juhcsengő KÖZGYŰJTEMÉNYI, LOPOTT készítő: Tisza Nagy féle csengőöntő műhely (Hajdúböszörmény) Juhcsengő bronz öntött, vésett magasság: 8.50 cm; szájátmérő: 8.00 cm Kör keresztmetszetű, lefelé szélesedő trapéz hosszmetszetű, alul harangszerűen kiszélesedő. Felső peremén és alul profillal díszített. A testen gránátalma motívum és ebben az 1907-es évszám bekarcolva. Belül kovácsoltvas nyelv vas gömbbel, külső füle felfelé szélesedik, ehhez vas ékkel egy négy centméter széles bőrszíj, rézcsattal van rögzítve. 2013.07.31 Keszthelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 20040/192/2015.bü Pdf Html
314866 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; ÜTŐS HANGSZER csengő; csikócsengő KÖZGYŰJTEMÉNYI, LOPOTT készítő: Ismeretlen Csikócsengő bronz öntött magasság: 8.00 cm; szájátmérő: 7.50 cm Kisipari készítésű, öntött csengőfém, lefelé keskenyedő trapéz hosszmetszetű, alul harangszerűen kiszélesedő perem felett, két profil ceasura, félkörben pontokból hullámdísz. Profil felett és felül a trapéz alakú fülnél, javított. Indadísz között 1817-es (vagy 1807-es) évszám. Nyelve kovácsoltvas, végén gömb. 1,5 cm széles bőrszíj, vas szeggel felerősítve. 2013.07.31 Keszthelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 20040/192/2015.bü Pdf Html
314867 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; DOHÁNYZÁS KELLÉKE pipa; pipafej KÖZGYŰJTEMÉNYI, LOPOTT készítő: Ismeretlen Pipafej rózsafa faragott magasság: 4.00 cm; szélesség: 3.00 cm 2013.07.31 Keszthelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 20040/192/2015.bü Pdf Html
314868 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; DOHÁNYZÁS KELLÉKE pipa; tajtékpipa KÖZGYŰJTEMÉNYI, LOPOTT készítő: Ismeretlen Tajtékpipa tajtékkő, meggyfa, ezüst egyéb méret(ek): ; szár hosszúság: kb. 40 cmpipafej méret: kb. 10x10 cm Tajtékból faragott pipafej, ezüst kupakkal, meggyfaszárral. 2013.07.31 Keszthelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 20040/192/2015.bü Pdf Html
314869 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY kulacs KÖZGYŰJTEMÉNYI, LOPOTT készítő: Ismeretlen Bőrdíszes kulacs TA monogrammal, 1879-es évszámmal fa, bőr magasság: 38.00 cm; szélesség: 225.00 cm; szájátmérő: 48.00 cm Fából és bőrből készült. A fa részre egy bőrborítás került, s erre tették rá a mindkét oldalon vékony szíjjal ráhúzott köralakban csipkézett szélű, a közepébe varrott virág az egyik, virág, betűjel és 1879. évszám a másik oldalon. A dugót is bőrrel vonták be, rézgomb díszítés van rajta, tartószíj fogja át. 2013.07.31 Keszthelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 20040/192/2015.bü Pdf Html
314870 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; TÁROLÓ ÉS SZÁLLÍTÓ ALKALMATOSSÁG szelence; dohányszelence KÖZGYŰJTEMÉNYI, LOPOTT készítő: Ismeretlen Dohányszelence bádog nikkelezett magasság: 1.80 cm; szélesség: 9.00 cm; mélység: 6.50 cm Bádog, nagyjából téglatest alakú, lekerekített élekkel és sarokkal. Fedele keskeny peremmel illeszkedik az aljába, egyik hosszanti oldalán négy helyen hengeres alakú nyílásaival hosszanti irányban elhelyezett vasszegen fordítható, az alján három ilyen hengeres alakú nyílás van. Nikkelezése csak belül látszik, kopott, rozsdás. 2013.07.31 Keszthelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 20040/192/2015.bü Pdf Html
305175 HARCI ESZKÖZ; FEGYVER; LŐFEGYVER pisztoly; kovás pisztoly LOPOTT készítő: Ismeretlen Pisztoly (19. század közepe) vas, fa 1848-as hatástalanított elöltöltős antik pisztoly, markolat vége egyenesre vágott. 2012.01.11 BRFK II. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 01020/181/2012.bü Pdf Html
5413 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) MEGKERÜLT művész: Tikos Albert (Debrecen, 1815 – Bécs, 1845) Giergl Ignácné született Lockheimer Margit arcképe, 1843 vászon olaj magasság: 83.00 cm; szélesség: 61.00 cm jobbra középen (függőlegesen): "Tikos Albert 1843." Fiatal nő, ülő félalakos portréja. Kissé oldalvást, bal vállával a néző felé fordul, tekintete szembe néz, kezeit combján keresztbe teszi, baljában könyvet tart. Fehér selyemruhája fölött arannyal szegett vörös bársony kabátot visel. Jobb csuklóján színes karkötő, nyakában zománcos díszű nyakék, fülében hosszú fülbevaló, hajában jobb oldalán vörös rózsák. Az ülőbútor hát és kartámlája zöld és arany csíkos huzattal, a háttér semleges barnás. 2000.12.03 Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 3051/2000.bü Pdf Html