Legutóbb nyilvántartásba vett lopott, eltűnt műtárgyak

Itt tekintheti meg a Miniszterelnökség nyilvántartásában az elmúlt fél évben rögzített lopott, eltűnt vagy az országból jogellenesen kivitt műtárgyak adatait. Az alábbi táblázat tartalmazza nemcsak az elmúlt fél évben történt lopások adatait, hanem korábban eltűnt, vagy jogellenesen kivitt műtárgyakét is, melyeknél – különböző okok miatt – a nyilvántartási adatok rögzítése az elmúlt hat hónapban történt.

Amennyiben a teljes adatbázisban szeretne keresni, kattintson a 'Nyilvános műtárgykereső' oldalra.

Amennyiben szeretné megkapni a Miniszterelnökség – Örökségvédelmi Hatósági Főosztály által ingyenesen (elektronikus levélben) kiküldött Lopott műtárgyak hírlevelet, melyben a lopott és eltűnt műtárgyak adatbázisába került legújabb adatokról kaphat rendszeres tájékoztatást, jelezze mutargy@forsterkozpont.hu címre írt elektronikus levelében.

A Miniszterelnökség lopott, eltűnt vagy jogellenesen kivitt műtárgyak nyilvántartásában szereplő adatok közül a védett kulturális javak adatai hitelesek, ezek a nyilvántartásokból ellenőrizhetők. (Védettnek minősül a magántulajdonban védetté nyilvánított tárgy, továbbá a közgyűjteményekben őrzött és a műemléképület tartozékaként leltárba vett darabok is. A 'Védett és lopott illetve eltűnt műtárgyak nyilvántartását' honlapunk külön oldalán tekintheti meg.) A további (nem védett) tárgyak adatait a sértetti bejelentésekre illetve más nem ellenőrizhető forrásokra hagyatkozva adjuk közre, így azok hitelességéért, pontosságáért a Miniszterelnökséget felelősség nem terheli.

Az alábbi táblázat tartalmazza az ellopott, eltűnt műtárgyak azonosításához szükséges, és a Miniszterelnökség – Örökségvédelmi Hatósági Főosztálya rendelkezésre álló alapvető szöveges és képi adatokat, valamint a bűncselekmény elkövetésének, illetve a nyilvántartásba vételnek az időpontját és az eljáró rendőri vagy más szerv nevét és (bűnügyi) ügyszámát.

Utolsó frissítés dátuma: 2018.02.25. 16:22:33
Fénykép Műtárgy-nyilvántartási azonosító Gyűjtemény-nyilvántartási azonosító Kategória: rendeltetés Kategória: tárgyfajta Jogi helyzet(ek) Alkotó(k) Megnevezés / cím Anyag Technika Méret(ek) Jelzés Leírás (Bűn)cselekmény / nyilvántartásba vétel időpontja Eljáró szerv neve Eljáró szerv ügyszáma Letöltés
326986 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; köztéri (kültéri) szobor LOPOTT művész: Szöllősy (Szőllőssy) Enikő (Budapest, 1939 – ) Szent Benedek szobra, 1987 bronz öntött magasság: 80.00 cm A rendalapító Szent Benedek körplasztikus, egészalakos, hossú szakállas, szembenéző, köpenyes alakja. Jobbjában botot, baljában könyvet tart. 2018.02.13 BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Bűnüldözési Alosztály 01110/484/2018.bü Pdf Html
300469 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; VILÁGÍTÓ ESZKÖZ gyertyatartó; gyertyatartó LOPOTT készítő: Ismeretlen Gyertatartópár ezüst öntött magasság: 35.00 cm Kerek talp, recézett talpperem, gyűrűs tagozat felett kúpos szár, tojásdad, elálló peremű csésze. A pár egyik darabjának alján körülbelül 1 cm átmérőjű fekete, kör alakú sérülés illetve szennyeződés. 2018.02.02 BRFK VIII. ker. Rendőrkapitányság 01080/537/2018.bü. Pdf Html
3247 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT, LOPOTT művész: Ismeretlen észak-itáliai festő, 18. század vége Avilai Nagy Szent Teréz elragadtatása vászon olaj magasság: 46.80 cm; szélesség: 35.30 cm Jobbra lent: "Gio.C.B.1792. F." Felhős égbolt háttér előtt Szent Teréz lebeg barna ruhában, fehér-sötétszürke apáca főkötőben. Fehér köpenyegét lebegő gyermekangyal tartja. Szent Teréztől balra fehér-rózsaszín ruhás, kiterjesztett szárnyú angyal, jobbját az ég felé emeli, baljával Szent Terézt támogatja. Az angyal lábain saru. Baloldalt lent két egymást átölelő gyermekangyal. 2017.12.20 BRFK II. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 01020/7136/2017.bü Pdf Html
326887 300412 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor LOPOTT művész: Szervátiusz Tibor (Kolozsvár, 1930 –) Bartók Bélát ábrázoló szobor a "Tiszta forrásból" c. műből, 2016 bronz öntött magasság: 60.00 cm; szélesség: 10.00 cm Bartók Béla (Nagyszentmiklós, 1881 – New York, 1945) zeneszerző, népzenegyűjtő egész alakos, álló, szembenéző bronzszobra. Arca keskeny, szemei helyén két lyuk, amely erősen szuggesztív tekintetet kölcsönöz a műnek. Hosszú köpenybe burkolt alak, a felfelé szélesedő szobor karjait maga előtt keresztbe fonja, jobbjával bal felkarját fogja, bal keze felfelé, az alak felett magasodó, mélyen rovátkolt kopjafára mutat, amely a "tiszta forrást" jelentette gyűjtései számára. 2017.09.08 Kecskeméti Rendőrkapitányság 03010/3577/2017.bü Pdf Html
326977 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; köztéri (kültéri) szobor LOPOTT művész: Szabó István, ifj. (Dorogpuszta, 1927 – Benczúrfalva, 2017) dr. Marek József mellszobra bronz öntött magasság: 45.00 cm Egykori nyilvános őrzési helye: 7700 Mohács, Szent István u. 18. Dr. Marek József (Vágszerdahely, 1868 – Budapest, 1952) Kossuth-díjas állatorvos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes, majd tiszteleti tagjának szembenéző mellszobra. Középkorú, kopaszodó férfi öltönyt, inget és nyakkendőt viselő mellkivágata. 2017.08.28 Mohácsi Rendőrkapitányság 02030/602/2017.bü. Pdf Html
326941 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; sírszobor LOPOTT művész: Borsos Miklós (Nagyszeben, 1906 – Budapest, 1990) Napbanéző c. szobor másolata dr. Ubrizsy Gábor síremlékén mészkő faragott magasság: 70.00 cm; szélesség: 40.00 cm; mélység: 35.00 cm Nyilvánosan is látogatható (egykori) őrzési helye: Farkasréti temető (1124 Budapest, Németvölgyi út 99.) Dr. Ubrizsy Gábor (Ungvár, 1919. szeptember 23. – Budapest, 1973. május 25.) Kossuth-díjas növénypatológus, mikológus, botanikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának síremlékén, posztamensen álló stilizált fej, amint tekintetét a napba emeli. Hosszúkás arc tagolását csak egy hangúlyos függőleges domborulat, valamint a szemgödrök és az arc mélyedései jelzik. 2017.08.15 BRFK XII. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 01120/1718/2017.bü Pdf Html
326963 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; portré szobor LOPOTT művész: Szervátiusz Tibor (Kolozsvár, 1930 –) Kós Károly portréja bronz, kő öntött magasság: 65.00 cm; szélesség: 35.00 cm; mélység: 15.00 cm Kós Károly, eredeti nevén Kosch Károly (Temesvár, 1883. – Kolozsvár, 1977.) magyar építész, író, grafikus, könyvtervező, szerkesztő, könyvkiadó, tanár, politikus szembenéző portréja. A művészt idős korában ábrázolja, homloka és arca hangsúlyos, ráncokkal mélyen barázdált, szeme lehunyva, jellegzetes, nagy bajuszt visel. Feje felett kopjafa teteje magasodik, mellette stilizált fatornyos templom épülete látható. 2017.08.08 BRFK Betörési Osztály 01000/1960/2017.bü Pdf Html
326964 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; MODELL modell (makett); modell (makett) LOPOTT művész: Szervátiusz Tibor (Kolozsvár, 1930 –) Oltárkő makett szarvasai, 2000. bronz öntött magasság: 15.00 cm; szélesség: 30.00 cm Oltárkő maketthez készült szarvasok, melyek egymással szembenéznek, lábukat maguk alá hajtják, fejük felemelve, amelyen ékes agancsot viselnek. 2017.08.08 BRFK Betörési Osztály 01000/1960/2017.bü Pdf Html
326967 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; szobor LOPOTT művész: Szervátiusz Tibor (Kolozsvár, 1930 –) Szőlőistennő bronz öntött magasság: 71.00 cm; szélesség: 43.00 cm A kompozíció tengelyében egy geometrikus motívumokkal díszített szoknyát viselő nőalak, feje mellé emelt kezeiben egy-egy szőlőfürtöt tart. A kompozíciót jobbról-balról egy-egy sárkányalak keretezi, oldalaikon egymással szembeforduló kígyóalakokkal. A sárkányok szájából tulipános napkorong emelkedik, melyekből egy-egy szárny mutat középre. A kompozíció tengeléyt szintén egy tulipán koronázza. A Szőlőistennő több példányban és különböző méretekben készült alkotás, 2017.08.08 BRFK Betörési Osztály 01000/1960/2017.bü Pdf Html
326969 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; szobor LOPOTT művész: Szervátiusz Tibor (Kolozsvár, 1930 –) Síró alak bronz öntött magasság: 30.00 cm; szélesség: 20.00 cm Arcát két kezébe temető, , térdeplő, síró nőalak, mely a művész több kompozícióján (Magyar apokalipszis, (1985), Trianon (1991) és 1956-os emlékmű (2003) ) szerepel. 2017.08.08 BRFK Betörési Osztály 01000/1960/2017.bü Pdf Html
326983 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) LOPOTT művész: Zichy Mihály (Zala, 1827 – Szentpétervár, 1906) (?);művész: Linhart (Linhardt) Vilmos (?, 1869 – ?) Színpadterv (?) vagy illusztráció Madách Az ember tragédiája bizánci színhez vászon olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 100.00 cm Tankréd a pátriárka előtt c. jelenetet ábrázoló Zichy Mihály Madách Imre Az ember tragédiájához (Bizánci szín) készített illusztrációjának színpadkép változata. A pátriárka balját a magasba, az égen feltűnő kereszt felé emeli, alakja fölé baldachint tartanak. Előtte Tankréd áll, körülöttük tömeg. A háttérben dombon a keresztek sorakoznak, Tankréd az arra tartó menetre mutat. Lucifer a kép előterében egy pilléren könyököl, az alatta lévőkkel beszélget. 2017.05.12 BRFK XII. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 01120/634/2017.bü. Pdf Html
326984 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) LOPOTT művész: Ismeretlen, 19. század Szent Család vászon olaj magasság: 100.00 cm; szélesség: 70.00 cm A gyermek Jézus Szűz Mária ölében ül, tekintetét jobbra fordítja. Szűz Mária sötét tónusú köpenyt visel, csuklyája fején, alatta halvány vörös ing, ölében, baljában almát tart, jobbjával gyermekét öleli. Kettejük mögött balról az ősz, szakállas, bajuszos Szent József alakja tűnik fel, két kezével botra támaszkodva. 2017.05.12 BRFK XII. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 01120/634/2017.bü Pdf Html
326985 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) LOPOTT művész: Ismeretlen, 20. század első fele Ülő női félakt vászon olaj magasság: 50.00 cm; szélesség: 25.00 cm Aranyszínű drapéria előtt hosszúhajú, fedetlen felsőtestű, ülő nőalak, derékig bordó drapéria takarja, könyököl, fejét balra fordítja, tekintetét a magasba emeli. 2017.05.12 BRFK XII. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 01120/634/2017.bü Pdf Html
326890 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA vegyes technika MEGKERÜLT művész: Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910) (?) Női fej (tanulmányrajz) papír szén, kréta magasság: 300.00 mm; szélesség: 260.00 mm Bal profilban, kissé alulról ábrázolt női fej. Lefelé tekint, tarkóig érő haja rendezetlen. 2016.10.06 BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Bűnüldözési Alosztály 01110/6789/2016.bü. Pdf Html
324751 320 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR asztal; kártyaasztal VÉDETT (GY), LOPOTT készítő: Ismeretlen magyar (?) asztalos, 19. század második fele Kártyaasztal fa, cserép, bársony, sárgaréz faragott, esztergályozott, vésett, majolikamázzal magasság: 80.00 cm; szélesség: 82.00 cm; mélység: 483.00 cm Feketére pácolt kártyaasztal, téglalap alakú, kinyitható lappal. Az asztal lábai gazdagon faragottak; esztergált báb-, pogácsa- és hagymatagok alkotják. Az asztallap alatti keret függőleges bordázattal díszített. Díszítésként az asztallapba két négyzet alakú majolika kerámialap betétet rakott készítője. A majolikalapok virágmotívumai a négyzet két átlós tengelyére komponáltak. Fehér alapon sárga-, türkiz-, kobaltkék színű virágokkal és sötétzöld levelekkel. A majolika lapot körben sárga szalag és türkiz gyöngysor keretezi. Az asztallap fa része vésett, akantuszleveles mintával díszített. A kinyitott asztallap belül piros bársonnyal borított, négy sarkában bemélyesztett sárgaréz tálka található. 2016.10.01 Csornai Rendőrkapitányság 08020/261/2017.bü Pdf Html
314864 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; ÜTŐS HANGSZER csengő; csikócsengő KÖZGYŰJTEMÉNYI, LOPOTT készítő: Ismeretlen Csikócsengő bronz öntött magasság: 15.00 cm; szájátmérő: 13.60 cm Harang alakú csengő, a szoknya alsó részén kis profil alatt virágminta sor fut körbe, tizenhárom stilizált rózsa. A peremén, két rózsán keresztbe repedt, javított. A profil fölött a szoknya kissé elkeskenyedik, majd tíz cm magasságban a csengő enyhén domborúan záródik. Rajta, kis kör alakú részen, trapéz keresztmetszetű akasztó, ovális lyukkal egybeöntve. Belül a szájnál 14-es szám. Belül a kengyelen átbújtatott szíjon lóg a nyelv, melynek vége egy réz golyó. 2013.07.31 Keszthelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 20040/192/2015.bü Pdf Html
314865 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; ÜTŐS HANGSZER csengő; juhcsengő KÖZGYŰJTEMÉNYI, LOPOTT készítő: Tisza Nagy féle csengőöntő műhely (Hajdúböszörmény) Juhcsengő bronz öntött, vésett magasság: 8.50 cm; szájátmérő: 8.00 cm Kör keresztmetszetű, lefelé szélesedő trapéz hosszmetszetű, alul harangszerűen kiszélesedő. Felső peremén és alul profillal díszített. A testen gránátalma motívum és ebben az 1907-es évszám bekarcolva. Belül kovácsoltvas nyelv vas gömbbel, külső füle felfelé szélesedik, ehhez vas ékkel egy négy centméter széles bőrszíj, rézcsattal van rögzítve. 2013.07.31 Keszthelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 20040/192/2015.bü Pdf Html
314866 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; ÜTŐS HANGSZER csengő; csikócsengő KÖZGYŰJTEMÉNYI, LOPOTT készítő: Ismeretlen Csikócsengő bronz öntött magasság: 8.00 cm; szájátmérő: 7.50 cm Kisipari készítésű, öntött csengőfém, lefelé keskenyedő trapéz hosszmetszetű, alul harangszerűen kiszélesedő perem felett, két profil ceasura, félkörben pontokból hullámdísz. Profil felett és felül a trapéz alakú fülnél, javított. Indadísz között 1817-es (vagy 1807-es) évszám. Nyelve kovácsoltvas, végén gömb. 1,5 cm széles bőrszíj, vas szeggel felerősítve. 2013.07.31 Keszthelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 20040/192/2015.bü Pdf Html
314867 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; DOHÁNYZÁS KELLÉKE pipa; pipafej KÖZGYŰJTEMÉNYI, LOPOTT készítő: Ismeretlen Pipafej rózsafa faragott magasság: 4.00 cm; szélesség: 3.00 cm 2013.07.31 Keszthelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 20040/192/2015.bü Pdf Html
314868 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; DOHÁNYZÁS KELLÉKE pipa; tajtékpipa KÖZGYŰJTEMÉNYI, LOPOTT készítő: Ismeretlen Tajtékpipa tajtékkő, meggyfa, ezüst egyéb méret(ek): ; szár hosszúság: kb. 40 cmpipafej méret: kb. 10x10 cm Tajtékból faragott pipafej, ezüst kupakkal, meggyfaszárral. 2013.07.31 Keszthelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 20040/192/2015.bü Pdf Html
314869 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY kulacs KÖZGYŰJTEMÉNYI, LOPOTT készítő: Ismeretlen Bőrdíszes kulacs TA monogrammal, 1879-es évszámmal fa, bőr magasság: 38.00 cm; szélesség: 225.00 cm; szájátmérő: 48.00 cm Fából és bőrből készült. A fa részre egy bőrborítás került, s erre tették rá a mindkét oldalon vékony szíjjal ráhúzott köralakban csipkézett szélű, a közepébe varrott virág az egyik, virág, betűjel és 1879. évszám a másik oldalon. A dugót is bőrrel vonták be, rézgomb díszítés van rajta, tartószíj fogja át. 2013.07.31 Keszthelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 20040/192/2015.bü Pdf Html
314870 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; TÁROLÓ ÉS SZÁLLÍTÓ ALKALMATOSSÁG szelence; dohányszelence KÖZGYŰJTEMÉNYI, LOPOTT készítő: Ismeretlen Dohányszelence bádog nikkelezett magasság: 1.80 cm; szélesség: 9.00 cm; mélység: 6.50 cm Bádog, nagyjából téglatest alakú, lekerekített élekkel és sarokkal. Fedele keskeny peremmel illeszkedik az aljába, egyik hosszanti oldalán négy helyen hengeres alakú nyílásaival hosszanti irányban elhelyezett vasszegen fordítható, az alján három ilyen hengeres alakú nyílás van. Nikkelezése csak belül látszik, kopott, rozsdás. 2013.07.31 Keszthelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 20040/192/2015.bü Pdf Html
305175 HARCI ESZKÖZ; FEGYVER; LŐFEGYVER pisztoly; kovás pisztoly LOPOTT készítő: Ismeretlen Pisztoly (19. század közepe) vas, fa 1848-as hatástalanított elöltöltős antik pisztoly, markolat vége egyenesre vágott. 2012.01.11 BRFK II. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 01020/181/2012.bü Pdf Html
5413 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) MEGKERÜLT művész: Tikos Albert (Debrecen, 1815 – Bécs, 1845) Giergl Ignácné született Lockheimer Margit arcképe, 1843 vászon olaj magasság: 83.00 cm; szélesség: 61.00 cm jobbra középen (függőlegesen): "Tikos Albert 1843." Fiatal nő, ülő félalakos portréja. Kissé oldalvást, bal vállával a néző felé fordul, tekintete szembe néz, kezeit combján keresztbe teszi, baljában könyvet tart. Fehér selyemruhája fölött arannyal szegett vörös bársony kabátot visel. Jobb csuklóján színes karkötő, nyakában zománcos díszű nyakék, fülében hosszú fülbevaló, hajában jobb oldalán vörös rózsák. Az ülőbútor hát és kartámlája zöld és arany csíkos huzattal, a háttér semleges barnás. 2000.12.03 Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 3051/2000.bü Pdf Html