Legutóbb nyilvántartásba vett lopott, eltűnt műtárgyak

Itt tekintheti meg a Miniszterelnökség nyilvántartásában az elmúlt fél évben rögzített lopott, eltűnt vagy az országból jogellenesen kivitt műtárgyak adatait. Az alábbi táblázat tartalmazza nemcsak az elmúlt fél évben történt lopások adatait, hanem korábban eltűnt, vagy jogellenesen kivitt műtárgyakét is, melyeknél – különböző okok miatt – a nyilvántartási adatok rögzítése az elmúlt hat hónapban történt.

Amennyiben a teljes adatbázisban szeretne keresni, kattintson a 'Nyilvános műtárgykereső' oldalra.

Amennyiben szeretné megkapni a Miniszterelnökség – Örökségvédelmi Hatósági Főosztály által ingyenesen (elektronikus levélben) kiküldött Lopott műtárgyak hírlevelet, melyben a lopott és eltűnt műtárgyak adatbázisába került legújabb adatokról kaphat rendszeres tájékoztatást, jelezze mutargy@me.gov.hu címre írt elektronikus levelében.

A Miniszterelnökség lopott, eltűnt vagy jogellenesen kivitt műtárgyak nyilvántartásában szereplő adatok közül a védett kulturális javak adatai hitelesek, ezek a nyilvántartásokból ellenőrizhetők. (Védettnek minősül a magántulajdonban védetté nyilvánított tárgy, továbbá a közgyűjteményekben őrzött és a műemléképület tartozékaként leltárba vett darabok is. A 'Védett és lopott illetve eltűnt műtárgyak nyilvántartását' honlapunk külön oldalán tekintheti meg.) A további (nem védett) tárgyak adatait a sértetti bejelentésekre illetve más nem ellenőrizhető forrásokra hagyatkozva adjuk közre, így azok hitelességéért, pontosságáért a Miniszterelnökséget felelősség nem terheli.

Az alábbi táblázat tartalmazza az ellopott, eltűnt műtárgyak azonosításához szükséges, és a Miniszterelnökség – Örökségvédelmi Hatósági Főosztálya rendelkezésre álló alapvető szöveges és képi adatokat, valamint a bűncselekmény elkövetésének, illetve a nyilvántartásba vételnek az időpontját és az eljáró rendőri vagy más szerv nevét és (bűnügyi) ügyszámát.

A VÉDETT jogi helyzettel rendelkező tárgyak a – hatósági határozattal – védetté nyilvánított kulturális javak körébe tartoznak (jellemzően a közgyűjteményi állományon kívüli magántulajdonú tárgyak). A LOPOTT jogi helyzettel rendelkező tárgyak bűncselekmény (lopás, rablás stb.) során ismeretlen helyre kerültek, az eltűnésük ügyében a nyomozó szerveknél (jellemzően a rendőrségnél) büntetőeljárást is indítottak. A JOGELLENESEN KIVITT jogi helyzet akkor kerül bejegyzésre, ha egyértelműen megállapítható, hogy egy kiviteli engedélyköteles (jellemzően VÉDETT) tárgy a szükséges engedély nélkül külföldre került, amivel szintén bűncselekmény valósult meg. Az ELTŰNT jogi helyzet szintén jogsértésre utal: ebben az esetben a VÉDETT, vagy KÖZGYŰJTEMÉNYI tárgyak ismert, bejegyzett tulajdonosa és őrzési helye megváltozott, és a jogszabályban előírt bejelentést elmulasztották, vagy a tárgy a tulajdonosától más ismeretlen módon került el.

Utolsó frissítés dátuma: 2018.09.19. 12:52:29
Fénykép Műtárgy-nyilvántartási azonosító Gyűjtemény-nyilvántartási azonosító Kategória: rendeltetés Kategória: tárgyfajta Jogi helyzet(ek) Alkotó(k) Megnevezés / cím Anyag Technika Méret(ek) Jelzés Leírás (Bűn)cselekmény / nyilvántartásba vétel időpontja Eljáró szerv neve Eljáró szerv ügyszáma Letöltés (adatkivonat)
327134 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) LOPOTT művész: Varga Pál (Pécs, 1938 – ) Báró Wesselényi Miklós falkavadászaton olaj magasság: 40.00 cm; szélesség: 60.00 cm jobbra lent: Varga P. A kép előterében naplementében aranyló erdősáv előtti réten jpobbról balra vágtató hat lovas, az első mellett öt kutyából élló falka nyargal. A vadászok kalapot és kék, vagy vörös felöltőt viselnek, Az égbolt napsütötte világos sárga. 2018.07.19 BRFK Nyomozó Főosztály Betörési Osztály 01000-1702/2018.bü Pdf Html
300496 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; VILÁGÍTÓ ESZKÖZ gyertyatartó; gyertyatartó LOPOTT készítő: Ismeretlen ötvös, 19. század vége Gyertyatartópár ezüst (?) öntött magasság: 60.00 cm Négy, növényi motívumokkal díszített lábon álló, magas, domborított, rocailleokkal díszített talpból induló szár, nóduszán gazdag rocaille motívum, csészéje pereme kihajló, oldalán dús rokokó minta. 2018.07.19 BRFK Nyomozó Főosztály Betörési Osztály 01000-1702/2018.bü Pdf Html
327112 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) LOPOTT művész: Weber, Theodor Alexander (Lipcse, 1838 – Párizs, 1907) Tengerparti táj lakószekerekkel vászon olaj magasság: 50.00 cm; szélesség: 70.00 cm Jobbra lent: "Th Weber" Tengerparti táj előterében több sorban, egymás mellett sorakozó lakószekerek, közöttük napernyős sétálók. Velünk szembefordulva, középen egy napernyőjét sétabotként használó hölgy, egy nyitott ernyős hölgy, egy kalapos kislány, valamint egy fehér mancsú, fekete kiskutya. Balra egy csónak mögött egy álló, két térdelő férfi. Jobbra felborult csónakon ülő férfi, előtte fekvő, könyöklő nő. Jobbra a háttérben a nyílt vizen két vitorlás hajó. A kép kétharmadát kitöltő felhős égbolt. 2018.06.22 BRFK II. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Készenléti Alosztály 01020/3212/2018.bü Pdf Html
327135 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY kút; falikút LOPOTT kivitelező: Ismeretlen öntöde Falikút vas öntött magasság: 210.00 cm; szélesség: 82.00 cm Lakóház belső udvarában található, öntött vas falikút. A kút hátfala sötétzöld, a medence magasságában, kétoldalán volutás. Szürke, profilált párkányzattal és növényi díszítéssel zárul. Félkör kerületű, szürke medence. Felette a hátfalba süllyesztett, szürke fülkében sárga oroszlánfej, az oroszlán szájában a kút vízköpője. 2018.06.07 BRFK VI. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 01060/1482/2017.bü Pdf Html
327030 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) LOPOTT művész: Szabó Dorottya (Budapest, 1975 – ) Ugró, 2018 jutavászon olaj magasság: 30.00 cm; szélesség: 30.00 cm Hátoldalon középen három sorban: "Szabó Dorottya" "Ugró / 2018" "olaj /vászon" Sötét háttéren egy ugró, meztelen, fej nélküli női test, aki kezeit a magasba emeli, lábát behajlítja. 2018.04.13 BRFK I. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Bűnüldözési Alosztály 01010/284-1/2018.bü Pdf Html
327012 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY kehely; misekehely LOPOTT készítő: Ismeretlen ötvös Kehely ezüst trébelt, aranyozott, poncolt magasság: 23.30 cm; szájátmérő: 9.60 cm; talpátmérő: 14.50 cm talpperemén jelzett Trébelt, magas talpa virágmotívumokkal és hosszúkás levélmintával díszített, elől egy bimbós szárvégeű latin kereszt, szárai közt sugarakkal. Szárán lefelé álló, négy darab nyíl alakú levél, közepükön poncolt sáv. Sima gyűrű, henger alakú szár, pogácsa alakú nóduszán rombuszokba foglalt geometrikus motívumok, cuppáján a talp motívumai ismétlődnek hat csúcsíves mezőben. 2018.04.12 Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 13100/621/2018.bü Pdf Html
327013 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY kehely; ciborium (áldoztató kehely) LOPOTT készítő: Ismeretlen ötvös Cibórium ezüst, zománc, korall aranyozott magasság: 29.20 cm; szájátmérő: 11.60 cm; talpátmérő: 14.30 cm; egyéb méret(ek): Magassága a fedél nélkül: 20,2 cm talpperem Dianafejes fémjelzés és mellette LB (vagy LR) készítőjegy Fedeles cibóriumkehely, kerek, magas peremű talpon ezüst sávban kék zománcú felirat fut körbe: "Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos" Matth.XI 28.; szárán a gyűrű alatt körbefutó akantuszmotívum, nóduszán apró korallok, körülöttük geometrikus minta, cuppája sima, a talphoz hasonlóan ezüst sávban kék zománcbetűkkel Mt. evangélimából vett idézettel. (...et in terra. Mtth...). Fedele sima, oldalán két-két vékony borda fut körbe, kiemelkedő tetején talpas latin keresztet tartó fogó áll. (A kereszt elgörbült.) 2018.04.10 Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 13100/621/2018.bü. Pdf Html
327014 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY kehely; ciborium (áldoztató kehely) LOPOTT készítő: Ismeretlen ötvös Cibórium ezüst, fém aranyozott, trébelt, öntött, vésett magasság: 37.50 cm; szájátmérő: 11.00 cm; talpátmérő: 15.00 cm a kehelykuppa felső peremén jelzett (YI) Fedeles cibóriumkehely, hatosztatú, peremén áttört sima talp, szárán neogót mérművet imitáló minta, nóduszán foglaltszerű, plasztikus motívumok, hatoldalú hasáb alakú kuppakosarán oldalanként két-két neogót kétosztatú mérműves ablakot utánzó díszítés. Fedele architektonikus kialakítású, fiatornyos kupolát utánoz, csúcsán latin kereszttel. (A gyűjtemény 2011.167.2.V. számú monstranciájána másolata könnyűfémből - galvano másolat. Kuppapohara aranyozott ezüst.) 2018.04.10 Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 13100/621/2018.bü Pdf Html
327015 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY paténa LOPOTT készítő: Ismeretlen ötvös Paténa ezüst aranyozott Aranyozott ezüst áldoztató paténa, díszítés nélkül. Kerek, lapos tálka, szélesebb peremmel. 2018.04.10 Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 13100/621/2018.bü Pdf Html
327116 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; VONÓS HANGSZER hegedű LOPOTT készítő: Gagliano, Giovanni (nápolyi hangszerkészítő, 18. század vége – 19. század eleje) Hegedű juharfa, lucfenyő lakkozott egyéb méret(ek): Test hossz: 357mm; Test felső szélesség: 155mm; Test középső szélesség: 105mm; Test alsó szélesség: 197mm Testrészek (tető, hát, kávák, csiga) összetartoznak. Tető leírása: közepes sűrűségű erezetű lucfenyő két darabból. Hát leírása: szabálytalan hullámú erezetű juharfa két darabból. A kávák és a csiga a háttal azonos juharfából készültek. Lakk leírása: narancsos-barna tónusú, magasfényű lakkal bevonva. 2018.03.06 BRFK VI. ker. Rendőrkapitányság 01060/1302/2018.bü Pdf Html
327003 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) LOPOTT művész: Fischhof (Fischof, Terni, A. L.), Georg (Bécs, 1849/1859 – Bécs, 1914) Mediterrán tengerpart házzal vászon olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 53.00 cm Balra lent: A.L. Terni A kép előterében balról átlósan poros úton távolodó zöld ruhás alak, az út két oldalán mediterrán növények. A kép középterében magas fák alatt kis ház látható, mely a tengerpartra néz. Jobbra az öböl vize, felettük napsütötte kék ég. 2018.01.29 BRFK II. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Bűnüldözési Alosztály 01020/542/2018.bü Pdf Html
327004 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) LOPOTT művész: Fischhof (Fischof, Terni, A. L.), Georg (Bécs, 1849/1859 – Bécs, 1914) Rom tájban vászon olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 53.00 cm Balra lent: A.L. Terni A kép előterében mellvéd előtt virágzó bokor, bal oldalt magas fa alatt rom látható melynek mindkét látható oldaláét két-két boltív tagolja, a romhoz balról poros út vezet. A kép jobb oldalán tengeröböl kékje látszik, a háttérben balról sziklás hegyoldal magasodik. Az égbolt derült, világoskék. 2018.01.29 BRFK II. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Bűnüldözési Alosztály 01020/542/2018. bü Pdf Html
327007 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) LOPOTT művész: Bukta Imre (Mezőszemere, 1952 – ) Tájkép, 1999 fa olaj magasság: 40.00 cm; szélesség: 85.00 cm Perspektíva nélküli táj, az alapból a hordozó fa színe és erezete előtűnik. A képmezőt hosszában kettészelő, jobbra felfelé tartó, vastag horizontvonal, melynek jobb oldali zöld sávja középen egy felső felében zöld, alsó felében fehér alapon, vízszintes, lapos ecsetvonások hálójával díszített álló téglalapba fut, balra felfelé zöldből barnába hajló sávként folytatódik. Bal alsó és jobb felső képmezőben fekvő ellipszis alakú, barna színfolt. A bal alsó fekvő ellipszis alakú, barna színfolt jobb oldali végében fehér színű applikáció, fekvő ellipszis alakú, kék színfoltokkal. Ettől jobbra fordított állású, C-alakú zöld sáv. A képmező jobb oldalán kisebb, zöld színű, üveg forma, mellette nagyobb, fekete vonalas üveg forma. A két üveg formát egy áttört közepű, fehér, fekvő ellipszis kapcsolja össze. 2017.02.01 BRFK II. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 01020/862/2018.bü Pdf Html
203251 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT, LOPOTT művész: Dorffmaister (Dorfmeister) István, id. (Bécs, 1725 körül – Sopron, 1797) Szent Anna tanítja Máriát, 1781 vászon olaj magasság: 187.00 cm; szélesség: 102.00 cm "Stepha.Dorfmaister" Középen kék-sárga ruhás idős nő /Anna/ a mellette álló fehérruhás, szőke hajú kisleánynak /Mária/ mutatja a bal oldali oltáron elhelyezett törvénytáblát. Mögöttük Anna székéhez támaszkodó Joachim. Felettük galamb és lebegő angyalok. Az előtérben jobbra kis széken kosárban fehér kendő, ollóval. Félköríves zárodású. 2016.06.01 Szigetvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 02060/229/2018.bü Pdf Html
203252 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT, LOPOTT művész: Dorffmaister (Dorfmeister) István, id. (Bécs, 1725 körül – Sopron, 1797) Nepomuki Szent János, 1781 vászon olaj magasság: 187.00 cm; szélesség: 102.00 cm jobbra lent: "Stephan Dorffmeister pinxit Anno 1781." Feszület előtt egyik térdére ereszkedő, imádkozó, balra forduló papi ruhás szent. Fölötte két lebegő angyal, az egyik a vértanúk babérkoszorúját tartja a szent feje fölé. Félköríves záródású. 2016.06.01 Szigetvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 02060/229/2018.bü Pdf Html
314864 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; ÜTŐS HANGSZER csengő; csikócsengő KÖZGYŰJTEMÉNYI, LOPOTT készítő: Ismeretlen Csikócsengő bronz öntött magasság: 15.00 cm; szájátmérő: 13.60 cm Harang alakú csengő, a szoknya alsó részén kis profil alatt virágminta sor fut körbe, tizenhárom stilizált rózsa. A peremén, két rózsán keresztbe repedt, javított. A profil fölött a szoknya kissé elkeskenyedik, majd tíz cm magasságban a csengő enyhén domborúan záródik. Rajta, kis kör alakú részen, trapéz keresztmetszetű akasztó, ovális lyukkal egybeöntve. Belül a szájnál 14-es szám. Belül a kengyelen átbújtatott szíjon lóg a nyelv, melynek vége egy réz golyó. 2013.07.31 Keszthelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 20040/192/2015.bü Pdf Html
314865 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; ÜTŐS HANGSZER csengő; juhcsengő KÖZGYŰJTEMÉNYI, LOPOTT készítő: Tisza Nagy féle csengőöntő műhely (Hajdúböszörmény) Juhcsengő bronz öntött, vésett magasság: 8.50 cm; szájátmérő: 8.00 cm Kör keresztmetszetű, lefelé szélesedő trapéz hosszmetszetű, alul harangszerűen kiszélesedő. Felső peremén és alul profillal díszített. A testen gránátalma motívum és ebben az 1907-es évszám bekarcolva. Belül kovácsoltvas nyelv vas gömbbel, külső füle felfelé szélesedik, ehhez vas ékkel egy négy centméter széles bőrszíj, rézcsattal van rögzítve. 2013.07.31 Keszthelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 20040/192/2015.bü Pdf Html
314866 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; ÜTŐS HANGSZER csengő; csikócsengő KÖZGYŰJTEMÉNYI, LOPOTT készítő: Ismeretlen Csikócsengő bronz öntött magasság: 8.00 cm; szájátmérő: 7.50 cm Kisipari készítésű, öntött csengőfém, lefelé keskenyedő trapéz hosszmetszetű, alul harangszerűen kiszélesedő perem felett, két profil ceasura, félkörben pontokból hullámdísz. Profil felett és felül a trapéz alakú fülnél, javított. Indadísz között 1817-es (vagy 1807-es) évszám. Nyelve kovácsoltvas, végén gömb. 1,5 cm széles bőrszíj, vas szeggel felerősítve. 2013.07.31 Keszthelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 20040/192/2015.bü Pdf Html
314867 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; DOHÁNYZÁS KELLÉKE pipa; pipafej KÖZGYŰJTEMÉNYI, LOPOTT készítő: Ismeretlen Pipafej rózsafa faragott magasság: 4.00 cm; szélesség: 3.00 cm 2013.07.31 Keszthelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 20040/192/2015.bü Pdf Html
314868 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; DOHÁNYZÁS KELLÉKE pipa; tajtékpipa KÖZGYŰJTEMÉNYI, LOPOTT készítő: Ismeretlen Tajtékpipa tajtékkő, meggyfa, ezüst egyéb méret(ek): szár hosszúság: kb. 40 cm; pipafej méret: kb. 10x10 cm Tajtékból faragott pipafej, ezüst kupakkal, meggyfaszárral. 2013.07.31 Keszthelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 20040/192/2015.bü Pdf Html
314869 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY kulacs KÖZGYŰJTEMÉNYI, LOPOTT készítő: Ismeretlen Bőrdíszes kulacs TA monogrammal, 1879-es évszámmal fa, bőr magasság: 38.00 cm; szélesség: 225.00 cm; szájátmérő: 48.00 cm Fából és bőrből készült. A fa részre egy bőrborítás került, s erre tették rá a mindkét oldalon vékony szíjjal ráhúzott köralakban csipkézett szélű, a közepébe varrott virág az egyik, virág, betűjel és 1879. évszám a másik oldalon. A dugót is bőrrel vonták be, rézgomb díszítés van rajta, tartószíj fogja át. 2013.07.31 Keszthelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 20040/192/2015.bü Pdf Html
314870 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; TÁROLÓ ÉS SZÁLLÍTÓ ALKALMATOSSÁG szelence; dohányszelence KÖZGYŰJTEMÉNYI, LOPOTT készítő: Ismeretlen Dohányszelence bádog nikkelezett magasság: 1.80 cm; szélesség: 9.00 cm; mélység: 6.50 cm Bádog, nagyjából téglatest alakú, lekerekített élekkel és sarokkal. Fedele keskeny peremmel illeszkedik az aljába, egyik hosszanti oldalán négy helyen hengeres alakú nyílásaival hosszanti irányban elhelyezett vasszegen fordítható, az alján három ilyen hengeres alakú nyílás van. Nikkelezése csak belül látszik, kopott, rozsdás. 2013.07.31 Keszthelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 20040/192/2015.bü Pdf Html
305175 HARCI ESZKÖZ; FEGYVER; LŐFEGYVER pisztoly; kovás pisztoly LOPOTT készítő: Ismeretlen Pisztoly (19. század közepe) vas, fa 1848-as hatástalanított elöltöltős antik pisztoly, markolat vége egyenesre vágott. 2012.01.11 BRFK II. ker. Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 01020/181/2012.bü Pdf Html
5413 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) MEGKERÜLT művész: Tikos Albert (Debrecen, 1815 – Bécs, 1845) Giergl Ignácné született Lockheimer Margit arcképe, 1843 vászon olaj magasság: 83.00 cm; szélesség: 61.00 cm jobbra középen (függőlegesen): "Tikos Albert 1843." Fiatal nő, ülő félalakos portréja. Kissé oldalvást, bal vállával a néző felé fordul, tekintete szembe néz, kezeit combján keresztbe teszi, baljában könyvet tart. Fehér selyemruhája fölött arannyal szegett vörös bársony kabátot visel. Jobb csuklóján színes karkötő, nyakában zománcos díszű nyakék, fülében hosszú fülbevaló, hajában jobb oldalán vörös rózsák. Az ülőbútor hát és kartámlája zöld és arany csíkos huzattal, a háttér semleges barnás. 2000.12.03 Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 3051/2000.bü Pdf Html
327074 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ bábterv MEGKERÜLT művész: A. Tóth Sándor (Rimaszombat, 1904 – Pápa, 1980) Ádám és Éva bábjai, 1937 papír ceruza magasság: 285.00 mm; szélesség: 205.00 mm Balra lent: „ATóths” Jobbra középen: „Ádám és Éva bábjai (nem készültek el)” Jobbra fent: „39” Kartonon: Kép alatt balra lent: „85.16.1” „29 x 20,4 cm” Kartonon: Középre ragasztva: „A. Tóth Sándor: Ádám, Éva” „Madách: Az ember tragédiája” „Párizs, 1937” Éva és Ádám stilizált bábalakjai egymás mellé állítva, testük marionett bábokra jellemzően végtagonként külön mozgatható elemekből áll. Éva jobbra biccenti a fejét, két karját enyhén felemeli a teste mellett. Ádám egyenes testtartással, törzzsel párhuzamos karokkal. 1991.01.02 BRFK V. ker. Rendőrkapitányság 01050/1564/2018.bü Pdf Html
327075 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ látványterv MEGKERÜLT művész: Büky Béla (Juta, 1899 – Budapest, 1983) Az angyalok és Lucifer, Madách: Az ember tragédiája, 1971 papír tus magasság: 170.00 mm; szélesség: 235.00 mm Jobbra lent: "Büky Béla 1971" Balra felhők előtt angyalok kara két sorban, felettük a felhőkből Isten keze nyúlik ki. Középen Rafael, Gábor és Mihály arkangyalok. Jobbra Lucifer, mögötte vöröslő lángok között apró lidércek. Háttérben koncentrikus körökben elhelyezett szférák. A kép alatt részlet: "Az ember tragédiája /Madách/ I. Angyalok kara: Dicsőség a magasban Istenünknek, Dicsérje őt a föld és a nagy ég, Ki egy szavával híva létre mindent S pillantásától függ ismét a vég. Úr: S te Lucifer hallgatsz, önhitten állsz Dicséretemre nem találsz-e szót…? S mi tessék rajta? Hogy nehány anyag Más-más tulajdonokkal felruházva, Miket előbb, hogy sem nyilatkozának Nem is sejtettél bennök, úgy lehet, Vagy, ha igen, másítni nincs erőd, Nehány golyóba összevissza gyurva, Most vonzza, űzi és taszítja egymást Nehány féregben öntudatra kél…" 1991.01.02 BRFK V. ker. Rendőrkapitányság 01050/1564/2018.bü Pdf Html
327076 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA filctoll rajz MEGKERÜLT művész: A. Tóth Sándor (Rimaszombat, 1904 – Pápa, 1980) Kétkezes rajzok: Szent György, 1969 papír filctoll magasság: 307.00 mm; szélesség: 430.00 mm Jobbra lent: „ATS” ligatúra Balra fent felemelt karokkal álló nőalak. Középen, a teljes előteret elfoglaló sárkány. Jobbra fent lovon ülő, lándzsáját a sárkányra irányító Szent György alakja. 1991.01.02 BRFK V. ker. Rendőrkapitányság 01050/1564/2018.bü Pdf Html
327077 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ bábterv MEGKERÜLT művész: A. Tóth Sándor (Rimaszombat, 1904 – Pápa, 1980) Lovag, Szicília drót és zsinór vezetéssel papír tus magasság: 306.00 mm; szélesség: 430.00 mm Balra lent: „Lovag.Szicilia” „Drót és zsinór vezetéssel” Drót és zsinór vezetésű lovag, jobb lábával előrelép. Felemelt jobb kezében kardot, bal kezében pajzsot tart. Arcát elfedő, derékig érő dísztollas sisakot, mell- és karvértet, szoknyát, valamint lábvértet visel. 1991.01.02 BRFK V. ker. Rendőrkapitányság 01050/1564/2018.bü Pdf Html
327078 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ bábterv MEGKERÜLT művész: A. Tóth Sándor (Rimaszombat, 1904 – Pápa, 1980) Guido Bonneschky, Faust papír tus magasság: 430.00 mm; szélesség: 307.00 mm Balra lent: "Guido Bonneschky", Jobbra lent: "Faust/1840-ből" Oldalnézetben ábrázolt, öt zsinórral mozgatott, felemelt jobb karú, bajuszos Guido Bonneschky stilizált alakja, kalapot, malomkerék gallért, hosszú talárt, csizmát viselve. 1991.01.02 BRFK V. ker. Rendőrkapitányság 01050/1564/2018.bü Pdf Html
327079 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ bábterv MEGKERÜLT művész: A. Tóth Sándor (Rimaszombat, 1904 – Pápa, 1980) Lovasherceg, Burmai marionett papír tus magasság: 430.00 mm; szélesség: 307.00 mm Középen lent: „Lovasherceg” „Birmai marionett” Zsinórral mozgatott burmai marionett herceg (Min Tha), felszerszámozott lovon ülve, jobbra fordul és tekint. Sűrű fekete hajú, hosszan ívelő szemöldökű, szemű és szájú. Felfelé ívelő, merevített válldíszt, valamint sarongot visel, mezítláb. 1991.01.02 BRFK V. ker. Rendőrkapitányság 010501564/2018.bü Pdf Html
327080 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ bábterv MEGKERÜLT művész: A. Tóth Sándor (Rimaszombat, 1904 – Pápa, 1980) Ördög, alulról mozgatott papír tus magasság: 430.00 mm; szélesség: 307.00 mm Jobbra lent: „Ördög” „Köln XIX szd Alulról Mozgatott” Pálcával alulról mozgatott ördög-alak, jobb karját felemeli, bal karja testével párhuzamos. Apró szarvai, nagy, tágra nyílt szemei, lapos orra van. Egyetlen ruhadarabja egy világos körgallér. 1991.01.02 BRFK V. ker. Rendőrkapitányság 01050/1564/2018.bü Pdf Html
327081 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ látványterv MEGKERÜLT művész: A. Tóth Sándor (Rimaszombat, 1904 – Pápa, 1980) Jávai vajang árnyképe papír tus magasság: 430.00 mm; szélesség: 307.00 mm Balra lent: "Jávai vajang árnyképe" Balra forduló, csipkésen kivágott, átlyuggatott alakú, stilizált wayang kulit figura, végtagjain karika, karjain egy-egy mozgató pálca. 1991.01.02 BRFK V. ker. Rendőrkapitányság 01050/1564/2018.bü Pdf Html
327082 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV könyv MEGKERÜLT szerző: Polívková-Hledíková, Ida (Nagyszombat, 1958 – );kiadó: Ustav umeleckej kritiky a divadelnej dokumentacie, Bratislava Bábkové divadlo na Slovensku. Bratislava, 1989 papír nyomtatott magasság: 20.00 cm; szélesség: 19.50 cm; egyéb méret(ek): 119 p. (The Puppet Theatre in Slovakia). 1. vyd. (első kiadás). 1991.01.02 BRFK V. ker. Rendőrkapitányság 01050/1564/2018.bü Pdf Html