Új védéseink

A védési eljárás eredményeként – a szükséges szakértői vélemény, valamint tanácsadó testületi állásfoglalás figyelembe vételével – mondja ki a hatóság az érdemi döntést: a védési javaslat elutasítását, vagy a védetté nyilvánítást. A ’kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan’ kulturális javak esetén a védettséget a hatósági döntés egyedi tárgyak, vagy összetartozó tárgyakból álló gyűjtemények vagy tárgyegyüttesek formájában mondhatja ki. A védetté nyilvánítás révén az érintett tárgyak a ’nemzeti kincseink’ részévé válnak. Rájuk, tulajdonosaikra ezt követően különleges előírások vonatkoznak. A védett kulturális javak csak ideiglenesen, meghatározott (kulturális) céllal vihetők külföldre, tulajdonosi adataikat be kell jelenteni, adás-vételük esetén az állam élhet az elővásárlási jogával, valamint azokat tudományos kutatás, kiállítás számára – a tulajdonossal egyeztetett módon – hozzáférhetővé kell tenni.
Az alábbi táblázat tartalmazza a 2011. január 1. utáni védések adatait. A táblázat utolsó oszlopában a Letöltés (pdf/html) mezőben elérhető adatkivonat tartalmazza a védés szakmai indokát.
A teljes védetté nyilvánított műtárgyállomány mintegy ötvenezer egyedileg védett tárgyat és 420 gyűjteményt, illetve tárgyegyüttest ölel fel. A teljes állomány kereshető a nyilvános műtárgykeresőben, illetve kérelemre a hatóság nyilvántartási adatot szolgáltat, vagy hatósági bizonyítványt állít ki.
(A védési eljárás részletesebb leírását, valamint a védett tárgyakkal kapcsolatos tudnivalókat megtalálhatja honlapunk vonatkozó oldalán.)

Utolsó frissítés dátuma: 2018.12.17. 9:24:14
Fénykép Műtárgy-nyilvántartási azonosító Gyűjtemény-nyilvántartási azonosító Kategória: rendeltetés Kategória: tárgyfajta Jogi helyzet(ek) Alkotó(k) Megnevezés / cím Anyag Technika Méret(ek) Jelzés Leírás Védés időpontja Eljáró szerv neve Eljáró szerv ügyszáma Letöltés (adatkivonat)
327103 DOKUMENTÁCIÓ; KÉPI DOKUMENTÁCIÓ; ÁLLÓKÉP fénykép VÉDETT fényképész: Druet, Eugène (Párizs, 1867 – Párizs, 1916) Auguste Rodin: Az örök tavasz című szobráról készült fotográfia papír fénykép, tinta, kézírás magasság: 25.50 cm; szélesség: 34.50 cm A nagyméretű dedikált fényképet a művész, Auguste Rodin (Párizs, 1840 – Meudon, 1917) Az örök tavasz, 1884-1901 című művéről Wlassics Gyulának (Zalaegerszeg, 1852 – Budapest, 1937), az akkori kultuszminiszternek (1895-1903) küldte el, ezzel keltve fel érdeklődését a szobor iránt. Balra lent kézzel írt felirat: "au docteur Jules de Wlassics Ministre des Cultes et Publ(iques) Instructions hommage á Sculpt" 2018.11.26 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály KSZ-81/107/3 (2018) Pdf Html
300486 BERENDEZÉS; BÚTOR; FEKHELY ágy ; ágy VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES készítő: Ismeretlen magyar asztalos, 19. század vége Hálószoba berendezése tölgyfa, gyöngyház, sárgaréz, elefántcsont faragott, intarzia, esztergályozott, aranyozott A tárgyegyüttes elemei: 1) Ágy (2 db) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 47489); 2) Éjjeliszekrény (2 db) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 47494); 3) Szekrény (2 db) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 47505); 4) Mosdószekrény (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 47516). 2018.11.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály KSZ-81/331/1 (2018) Pdf Html
321868 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY oltár; oltár MŰEMLÉK TARTOZÉK, VÉDETT művész: Ismeretlen magyar festő, 1693;művész: Ismeretlen magyar szobrász, 1771 Kőszegi Jurisics vár kápolnájának Esterházy-oltára (Mária-oltár), 1693/1771 fa faragott, olaj, aranyozott magasság: 562.00 cm; egyéb méret(ek): festmény magasság: 75,5 cm; festmény szélesség: 57,2 cm Az oltárt Esterházy Miklós József herceg (Bécs, 1714 – Bécs, 1790) állíttatta. A talapzaton álló fából készült oltárépítmény középső részében hullámzó profilú oltárasztal áll. Középen áll egy volutás, kereszttel ellátott szentségtartó, két oldalán hullámos gyertyatartók. Kétoldalt egy-egy rézsűsen elhelyezett talapzat, azon oszlopszéken álló korinthizáló oszlop és pilaszter kereteli. A szentségtartó felett Máriát és kis Jézust ábrázoló olajfestmény, kerete körül felhőt imitáló díszítés puttófejekkel és dicsfény. Az oszlopszékeken Szent Péter és Szent Pál alakjai. A koronázópárkány két oldalán egy-egy térdelő angyal szobra. Középen a párkány félköríves a festmény felett, rajta pajzsszerű díszítés. Lantablak formájú az oltárépítmény falhoz illeszkedő lezárása, közepén az Atyaistent ábrázoló festmény. Az Atyát angyalok veszik körül, feje felett, kissé balra a Szentlélek látható galamb képében. A Madonna-kép hátoldalán lévő fémlemezen latin felirat látható, ez alapján Eszterházy Pál (Kismarton, 1635 – Kismarton, 1713) készíttette a képet 1693-ban, mégpedig a Velencei "Nicopaea" ikon nyomán. A kép felirata: "HVIVS SACRAE IMAGINIS ORIGINALIS EST NICOPAEA ILA TAVMATVRGA: B:V: IMAGO QVAM IMPERATOR ROMANORVM COMNENVS DE HOSTIBVS TRIVMPHANS CONSTANTINOPOLI IN CVRRV TRIVMPHALI DEDVXIT ET POSTMO=DVM VENETIAS TRANSLATA NVNC IN DVCALI SACELLO HONORIFICE ASSERVATVR. DEPICTA EST IVSV CELS: SAC: ROM: [IM]P: PRINCIPIS PAVLI ESTERAS DE GALNTA: [P]ERPETVI IN FRAKNO: R: HVN: PALATINI 1693". A Madonna-kép mögötti felirat: „PRINC: NICOL: Eszterhazy De Galantha perpetuus comes In Frakno Aram cu[r]avit Anno: 1771” „Renov 1903.” „RENOV. 1963, O.M.F. SEPER FERENC. SZIGETI JÁNOS. SULTER ERNŐ.” 2018.11.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály KSZ-81/332/1 (2018) Pdf Html
314847 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV régi könyv (1850 előtt) VÉDETT szerző: Scaliger, Julius Caesar (Scala, Giulio Cesare della) (Rocca di Riva, 1484 – Agen, 1558) Exotericarum Exercitationum Liber XV. Frankfurt, 1612 papír nyomtatott, tinta, kézírás, pergamen kötés, fametszet egyéb méret(ek): Koll. 1.: [16], 1129, [91] p.; Koll. 2.: 269 p. De Subtilitate, ad Hieronymum Cardanum. Frankfurt, Claudius Marnius, 1612. Szövegközti fametszetes illusztrációkkal. Hozzákötve: Keckermann, Bartholomäus: De quantitate et locatione Corporis naturalis. Tractatus singularis. Hanoviae, Petrus Antonius, 1617. Korabeli egészpergamen kötésben, a gerincen tussal írt címfelirattal. A gerince felül kissé sérült. Possessor: Debreceni Ember Pál, Szikszai Benjámin 2018.11.14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/650/10/2015 Pdf Html
326976 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ relief / dombormű VÉDETT tervező: Kumpost Éva (Almásfüzitő, 1934 – Budapest, 1994) Az egykori Hableány Étterem kerámia faliképe, 1965 (Badacsonytomaj) kerámia mázas, égetett egyéb méret(ek): terület: 18 négyzetméter Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: 8261 Badacsonytomaj, Park utca 26., Kishableány étterem homlokzata. 252 darab, nagyméretű, téglány alakú, magastüzű, színes mázas lapból álló falkép. Fekete háttér előtt balra halak és a hableány, fent, középen a nap, jobbra kecske és szőlőfürt ábrázolása. 2018.11.13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály KSZ-81/298/1 (2018) Pdf Html
326561 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Barabás Miklós (Kézdimárkosfalva, 1810 – Budapest, 1898) Széchenyi István, 1836 vászon olaj magasság: 90.00 cm; szélesség: 71.00 cm Középkorú, szembeforduló férfi félalakos portréja, sötét, semleges háttér előtt. Haja, bajusza és körszakálla fekete, díszmagyar öltözetet visel, jobbját övére teszi, baljával kard markolatát fogja. Kabátja bal oldalán rendjelek. Hátoldalon felirat: „Gróf Széchenyi István / természet után festette Barabás M. / 1836-ban.” Vakkereten fent töredékes cédula felirattal: „dr. Ma[…]ak H[…] / […]laj”, lent töredékes cédula felirattal: "685" 2018.11.13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály KSZ-81/300/1 (2018) Pdf Html
314637 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; teherkocsi VÉDETT építő: Uzinele de Vagoane (Arad) 31 55 196 8465-0 (80 55 117 9667-6) pályaszámú fedett teherkocsi (1980) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2018.10.09 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
300450 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES író: (több alkotó) Deák Ferenc (Söjtör, 1803 – Budapest, 1876) hagyatékával kapcsolatos dokumentumok (3 darab) A védett tárgyegyüttes elemei: 1) Tarányi Ferenc, ifj., nyírlaki (Pusztaszentlászló, 1878 – Sümeg, 1945) gépelt, aláíratlan válaszlevele (tervezete) egy közeli rokonához "Mélyen tisztelt Nagyságos Asszonyom!" megszólítással, kelt: Szombathely, 1927. május 30. (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322241); 2) Deák Ferenc hagyatékáról készült kéziratos lista, 1920-as évek közepe (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 327022); 3) Előlapján rövid feljegyzést tartalmazó levélboríték (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 327023). 2018.10.08 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály KSZ-81/136/1 (2018) Pdf Html
300309 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES kibocsátó: I. Ferenc József, Habsburg (Bécs, 1830 – Bécs, 1916);aláíró: Széchényi Manó, sárvár-felsővidéki gróf (Sopron, 1858 – Sennyefa, 1926);aláíró: Ulrich Mihály (minisztériumi tisztviselő, 20. század eleje) I. Ferenc József magyar király által kiadott magyar nemesség-, címer és előnévadomány Weiss Géza, Leó és Róbert, továbbá mindkét nembeli valamennyi utódjuk részére (3 darab) (Kelt: Bécs, 1899. március 17.) pergamen, viasz, réz kézírás, tinta, festett, bőrkötés Három oklevél teljesen azonos kivitelben és beltartalommal, kötetenként 4 pergamenlevél terjedelemben. Címerleírással és címerfestménnyel, réztokba helyezett zsinóron függő viaszpecséttel, az uralkodó, Széchényi Manó, a király személye körüli miniszter és Ulrich Mihály minisztériumi tisztviselő aláírásával. A címeresleveleket egységes, rézveretekkel díszített bőrkötésbe helyezték. A négy sarokvereten Magyarország középcímere, a nagyméretű középvereten a címeradományt elnyert monogramja látható, tetején ötágú nemesi koronával. A kalligrafikusan megírt, rendkívül gazdagon díszített szöveg vörös bársony előzéklapok között elhelyezett pergamenleveleken olvasható. A teljes lapot betöltő címerábrázolást a középcímerrel és a Szent Koronával ellátott ornamentális keret övezi. Az aranyzsinóron függő pecsét réztokját szintén a babérkoszorúval övezett középcímer ékesíti. Az adományozottak a címert és a „szurdai” előnevet a „Spitzer Gerzson és társai budapesti kékfestő- és kartonnyomó gyáros czég” társtulajdonosaiként az ipar terén szerzett érdemeikért kapták. A címer leírása: ezüst pólyával vágott pajzs; a felső vörös mezőben lebegő, ezüst fogaskerék; az alsó kék mezőben zöld pázsiton arany méhkas, melyet két oldalról 2–2 arany méh röpköd körül; sisakdísz: növekvő oroszlán mellső lábaiban fekete nyomtatóhengert tart; takarók: vörös-ezüst, kék-arany; vörös szalagon jelmondat; Labore omnia florent („Munkával minden virágzik”). 2018.10.02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály KSZ-81/75/1 (2018) Pdf Html
321953 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT irat VÉDETT szerző: Deák Ferenc (Söjtör, 1803 – Budapest, 1876) Deák Ferenc "A szólásszabadságról" címmel 1839. október 2-án elmondott parlamenti beszédének az országgyűlési gyorsíró által leírt tisztázata papír kézírás, tinta terjedelem: 3.00 oldal Az irat két szövegváltozatot tartalmaz, egy egybefüggő kézírással írt eredetit és egy hozzáírt korrektúrát, mely tartalmi szempontból pontosítja az eredeti gondolatmenetet. Az 1839. október 2-án elhangzott felszólalás tartalma: a szólás- és sajtószabadság ügye. 2018.10.01 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály KSZ-81/84/1 (2018) Pdf Html
321513 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Ferenc József, Habsburg (Bécs, 1830 – Bécs, 1916);művész: Krahl, Ernst August (Drezda, 1858 – Bécs, 1926);aláíró: Burián István, gróf rajeci (Stomfa, 1851 – Bécs, 1922);aláíró: Ulrich Mihály (minisztériumi tisztviselő, 20. század eleje) I. Ferenc József magyar király által kiadott nemesség-, előnév- és címeradomány Bründl János és családja részére. (Kelt: Bécs, 1914. május 22.) pergamen, fém, zománc, viasz bőrkötés, kézírás, festett, aranyozott magasság: 38.50 cm; szélesség: 30.50 cm; terjedelem: 7.00 oldal I. Ferenc József és báró Burián István miniszter saját kezű aláírásával. Címerfestéssel, címerleírással, zsinóron függő, áttört fémtokban lévő viaszpecséttel, bőr bevonatú, selyem bélésű fadobozban. Az aranyozott fém és zománcdíszítésű kötéstábla közepén a magyar középcímer látható, két oldalán babér-és tölgyfaágakkal övezve, a széleken rozetta formájú csúszógombokkal, hengerelt, aranyozott kerettel és sarokveretekkel. Tartalma: Az uralkodó Bründl János budapesti gyárosnak a feleségétől, Wlczek Anna Rozáliától származó fiaival, János Józseffel és Imre Frigyessel, valamint lányával, Alojzia Emmával együtt magyar nemességet és a "kutasi" előnevet adományozza, valamint a leírt címer használatát engedélyezi. A családnak adományozott címer a következő: kékkel és vörössel balharánt osztott kerektalpú pajzs első mezejében fent két arany csillag, lent egy ezüst liliom, hátsó mezejében pedig egy ezüst fogaskerék közepéből felfelé kinyúló természetes, meztelen emberi jobb kar tart egy fanyelű, ezüst fejű kalapácsot. A pántos, koronás sisakon három ezüst strucctoll, a sisaktakarók kék-arany ill. vörös-ezüst színűek. 2018.09.27 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály KSZ-81/71/1 (2018) Pdf Html
322236 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: III. (VI.) Károly, Habsburg (Bécs, 1685 – Bécs, 1740) III. Károly magyar király által kiadott címer- és nemességadomány Knipper János Bálint, győri német kapitány-helyettes és fiai, János Károly és János Ádám részére. (Kelt: Bécs, 1715. február 8.) pergamen, viasz, viasz, fa kézírás, tinta, festett Latin nyelvű címer- és nemességadomány levél. Címerfestéssel és címerleírással, kék-sárga-vörös-fehér sodraton függő, fatokba helyezett ép, kettős királyi viaszpecséttel. Az uralkodó saját kezű hitelesítő aláírásával, a plicán kihirdetési záradékkal, mely szerint Győr vármegyének Győrben, 1715. június 25-én tartott közgyűlésén Eörményesi Fiáth Ferenc jegyző által került kihirdetésre. A családnak adományozott címer a következő: az arannyal és kékkel vágott (reneszánsz) pajzs felső mezejében lebegő, jobbra tekintő, feketével fegyverzett, piros nyelvét öltő fekete sas, alsó mezejében zöld pázsiton arany keresztvasas, vágott végű görbe kardot jobbjában markoló, balját ragadozásra nyújtó kétfarkú, ágaskodó arany oroszlán, a koronás pántos sisakon jobbról ezüsttel és vörössel, balról arannyal és kékkel vágott bivalyszarvak között arany hatágú csillag, a sisaktakarók jobbról vörös-arany, balról kék-ezüst mázúak. Az aranykeretes, damaszkolt rózsaszín hátterű címerfestmény felső részén középen a császári kiscímer, a szívpajzsban Ausztria címere, balról Magyarország, jobbról Csehország címerei láthatók. Az irat kiállítása a III. Károly idején bevett díszítéssel és igényes kalligráfiával történt, a dekoratív címerábrázolás mellett arany-vörös-kék színekkel megfestett intitulációs szöveg olvasható. 2018.09.26 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/252/4 (2018) Pdf Html
322237 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT író: Deák Ferenc (Söjtör, 1803 – Budapest, 1876) Deák Ferenc autográf, aláírt levele Tarányi Józsefhez. Keltezés nélkül. papír kézírás, tinta terjedelem: 4.00 oldal Tartalma: a levél írója beszámol a Vörösmarty Mihály (Kápolnásnyék, 1800 – Pest, 1855) árvái, Béla, Ilona és Erzsébet javára indított gyűjtés lefolyásáról és részeredményéről, társasági eseményekről, valamint megrendültségéről Bezerédj István (Szerdahely, 1796 – Hidja-puszta 1856) politikus halála miatt. A levél címzettje Tarányi-Oszterhuber József Mihály (Sümeg, 1792 – Pusztaszentlászló, 1869), Deák Ferenc sógora. 2018.09.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/375/4 (2018) Pdf Html
321955 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT író: Mikszáth Kálmán (Szklabonya, 1847 – Budapest, 1910) Mikszáth Kálmán autográf, aláírt levele Heincz Hugóhoz "Kedves Barátom!" megszólítással. (Kelt: Budapest, 1901. szeptember 20.) papír kézírás, tinta terjedelem: 4.00 oldal A kézirat jól olvasható, tiszta, szerepelnek benne a Mikszáthra jellemző hanyagságok is: a központozás szinte teljes hiánya, beszúrások, olykor betűkihagyások. Tartalma: Mikszáth Kálmán levelében értesíti Heincz Hugót (Selmecbánya, 1848 – Budapest, 1910), hogy a Szabadelvű Párt végrehajtó bizottságának ülésén az ellene kialakult ellenséges hangulatot – mely Farbaky Istvánt (Nyíregyháza, 1837 – Selmecbánya, 1928) támogatta – a miniszterelnök mérsékelte, és ő is dicsérte Heinczet, tájékoztatva a hallgatóságot, hogy a helyi viszonyokat ismerve Selmecbányán Heinczet akár a párt támogatása nélkül is megválasztják. Tájékoztatja, hogy két nap múlva el kell utaznia Fogarasra, mert ott is romlik a helyzet. 2018.09.21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/744/3 (2018) Pdf Html
325032 HASZNÁLATI TÁRGY; MUNKAESZKÖZ; GÉP, MŰSZER, MESTERSÉGTÁRGY cégér; cégér VÉDETT, MŰEMLÉK TARTOZÉK művész: Schima András (Bandi) (Orosháza, 1882 – Győr, 1959) "Az Aranyhajóhoz" cégér, 1938-1940 vas, fém, üveg kovácsolt, aranyozott, csavarozott magasság: 101.00 cm; szélesség: 22.00 cm; súly: 32.00 kg; hosszúság: 110.00 cm jelezve hátul a kormánylapáton: "Terv. / Kivitel: / Schima Bandi / 1938" Nyilvánosan is látogatható őrzési helye: 9022 Győr, dr. Kovács Pál u. 4-6. A sarokfal síkjából Hermész fejes, kovácsoltvas konzolon csüngő háromárbocos, aranyozott karavella, alatta írásszalagon AZ ARANYHAJÓHOZ felirat. A hajó orrán turulmadár, alatta a hajó talizmánja, a Szent Jobb. Fedélzetén elől, hátul és középen is kabinokat tartalmazó felépítmény. Első árbocvitorláján II. András címere, a középső kettős vitorlán alul a koronás nagycímer, felül máltai kereszt, majd árbockosár. A hátsó vitorlán Győr város címere. A hajó oldalán színes üvegezett ágyúnyílások, melyeken át a belső térben elhelyezett világítás fénye látható. A hajó orr-részén mindkét oldalon a SZT. ISTVÁN felirat, a hajó alján csavarokkal záródó ajtócska. 2018.09.18 Miniszterelnökség Társadalmi Ügyek Főosztály MHO/782/1/2018 Pdf Html
326305 DOKUMENTÁCIÓ; KÉPI DOKUMENTÁCIÓ; ÁLLÓKÉP fénykép VÉDETT forgalmazó: Agence Trampus, Párizs Detre Szilárd arcképe, 1925 körül papír nyomtatott magasság: 18.00 cm; szélesség: 13.00 cm hátoldalán nyomtatva: „Copyright by / Agence Trampus / mention obligatoire / Paris – 20, Rue du Louvre / Téléph.: Louvre 16-13”, gépírással: „THEATRE DE MARIONETTES TRES ORIGINAL / M. Detré qui crée et fabrique lui-meme les petites / marionettes de Theatre Cou-Cou” A fényképen Detre (Diettmann) Szilárd (Constant Detré) (Budapest, 1891 – Garnat-sur-Engièvre, 1945) látható saját bábja készítése közben. 2018.09.13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/1083/1 (2018) Pdf Html
321518 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT író: Tisza Kálmán, gróf (Nagyvárad, 1830 – Budapest, 1902);író: Wlassics Gyula, báró (Zalaegerszeg, 1852 – Budapest, 1937) Gróf Tisza Kálmán autográf, aláírt levele Szél Kálmán nagyszalontai espereshez. (Kelt: Budapest, 1895. december 25.) papír tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal Hozzá tartozik: "Nagytiszteletű Széll Kálmán esperes úrnak Nagy-Szalonta (Bihar megye)" címzésű boríték, elején Budapest Főposta december 25-i, hátulján Nagy-Szalonta december 26-i postai bélyegző. A levél tartalma: Tisza Kálmán megküldi Szél Kálmán esperesnek a bizalmas értesítést, mint közös munkájuk gyümölcsét, egyúttal az ünnep alkalmából kifejezi jókívánságait. A melléklet Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter 1895. december 24-én, a minisztérium fejléces papírján küldött saját kezű levele Tisza Kálmánnak, melyben tájékoztatja, hogy a ménes-gyoroki református tanítói fizetést 45 forint állami hozzájárulással 300 forintra kiegészíti. 2018.09.12 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/1077/1 (2018) Pdf Html
316084 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT író: Szél Piroska (1865 – Budapest, 1886. július 4.) Szél Piroska autográf, aláírt levele apjához, Szél Kálmán nagyszalontai espereshez "Kedves jó apám!" megszólítással. (Kelt: Budapest, 1882. március 16.) papír tinta, kézírás terjedelem: 6.00 oldal Hozzá tartozik: "Tiszteletes Szél Kálmán Urnak Nagyszalontán (Bihar megye)" címzésű, hátoldalán lebélyegzett boríték. Tartalma: Szél Piroska köszöni, hogy apja kedves volt irányukban. Nagyanyja [Ercsey Julianna] sajnos nem tud írni, mert megrendítette testvére halála. Kéri, hogy apja írjon a temetésről. A levélírás közben érkezik hozzájuk Csengeryné, később fia, Lóránt. Nagyapjának [Arany Jánosnak] egy hete fáj a szeme, csak a sötét szobában tud ülni, bár aznap gyalog kiment az Erzsébet térig. Nagyanyját köhögés gyötri. Előző héten meglátogatta őket Rozvány György és Nagy József. Ismételten küldi nagyszülei üdvözletét. 2018.09.11 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/1070/1 (2018) Pdf Html
326245 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT író: Zrínyi Ilona (Ozaly, 1643 – Izmit, 1703) Zrínyi Ilona magyar nyelvű, saját kézzel aláírt levele Podhorány Andrásnak. (Kelt: Munkács, 1680. szeptember 24.) papír, viasz tinta, kézírás magasság: 26.00 cm; szélesség: 21.00 cm A papírlevél versoján címzés és a Zrínyi család papírfelzetes viaszpecsétje, valamint vörös tintával, kézzel írt jelzet: "N 96. A. 1680", alatta lila körbélyegző: "Jekelfalussy Zoltán". Tartalma: Zrínyi Ilona tájékoztatja a címzettet, hogy Eperjesről szeptember 16-án küldött levelét megkapta és megértette. Figyelmezteti, hogy a makovicei (zborói) tiszttartóval, "Veszelonikkel" való levelezés szerint az utazást el ne mulassza. A levél címzettje, Podhorányi András I. Rákóczi Ferenc (Gyulafehérvár, 1645 – Zboró, 1676) sárosi birtokainak tiszttartója volt. 2018.09.10 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/1067/1 (2018) Pdf Html
322337 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Mierevelt (Miereveld, Miereveldt), Michiel (Michiel Jansz., Michael Janszen) van (Delft, 1566 – Delft, 1641) Arisztokrata hölgy képmása, 1624 tölgyfa olaj magasság: 68.00 cm; szélesség: 55.00 cm jobbra középtájt: "A. 1624 / M. Mierveld" Vágott, buggyos ujjú, a mellrészen ezüst szálakkal szövött alapon aranyszálas levelekkel díszített, csipkés, fehér körgalléros fekete ruhát viselő szőkésbarna hajú, barnaszemű nő szembenézetben ábrázolt mellképe. Nyakában arany-fekete medál, alatta vastag, igazgyöngyökből font hurka, a derékon vékony ékszeröv, a hajban násfa és koronaszerű csipkedísz. Semleges, sötétszürke háttér, jobbra középtájt felirat: "Aetatis 33. / A. 1624 / M. Mierveld". 2018.09.07 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/968/2 (2018) Pdf Html
300188 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES író: Szél Piroska (1865 – Budapest, 1886. július 4.) Szél Piroska autográf, aláírt levelei apjához, Szél Kálmán nagyszalontai espereshez (2 db) papír tinta, kézírás A védett tárgyegyüttes elemei: 1) Szél Piroska autográf, aláírt levele Szél Kálmánhoz "Kedves apám!" megszólítással, kelt: [Budapest], [1885] december 22., 4 beírt oldal; 2) Szél Piroska autográf, aláírt levele Szél Kálmánhoz "Kedves apám!" megszólítással, kelt: [Budapest], [1886] január 3., 4 beírt oldal. Hozzá tartozik: "Nagytiszteletű Széll Kálmán Urnak Nagy Szalontán" címzésű, hátoldalán "NAGY-SZALONTA 5 [2?]6", előoldalán "[BUDA]PEST 86 4" lebélyegzett boríték. 2018.09.07 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/1061/1 (2018) Pdf Html
321849 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Weöres Sándor (Szombathely, 1913 – Budapest, 1989) Weöres Sándor "Metrikai vázlat" című verstani írásának autográf kézirata. Keltezés nélkül papír kézírás, tinta terjedelem: 7.00 oldal A kézirat a költő verstani alapismereteit összegzi. A szöveg valószínűleg tisztázat. Publikálatlan, a költő vélhetően nem is kívánta megjelentetni. Datálatlan, az íráskép alapján feltehetően a harmincas években vagy nem sokkal később keletkezhetett. 2018.09.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/1053/1 (2018) Pdf Html
326944 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ relief / dombormű VÉDETT művész: Cser Jolán (Budapest, 1914 – Budapest, 1999) Az egykori Sanghay bár falplasztikája, 1937 stukkó magasság: 148.50 cm; szélesség: 154.00 cm; egyéb méret(ek): vastagság: 2-15 cm Dombocska tetején lanternás tetejű pagoda helyezkedik el, melyet fák vesznek körbe. 2018.09.05 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/3/12 (2018) Pdf Html
300473 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; FALKÉP sgrafitto VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: (több alkotó) A Gyermekvasút (Hűvösvölgy – Széchenyi-hegy) épületein található muráliák (7 db) A Gyermekvasút (Hűvösvölgy – Széchenyi-hegy) állomásainak, megállóhelyeinek, illetve a motorszín épületén található mozaikok, domborművek és sgrafittok. (összesen: 7 db) Az alkotások a gyermekek életéből vett jeleneteket, illetve az úttörőket ábrázolják. A tárgyegyüttes elemei: 1) Jánossy Ferenc (Budapest, 1926 – Balassagyarmat, 1983) – Rác (Roth) (Kolozsvár, 1926 – ): Felvonuló család, 1950 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326987); 2) Z. (Zartler) Gács György (Budapest, 1914 – Budapest, 1978): Síelők, 1948 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326988); 3) Sándor István (Budapest, 1924 – ) – Vigh Tamás (Csillaghegy, 1926 – Budapest, 2010): Zászlófelvonás, 1953 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326990); 4) Majoros János (Dombóvár, 1928 – ) – Megyeri Barna (Nagyvárad, 1920 – Budapest, 1966): Daloló úttörők, 1953 (műtárgy-nyilvántartási azonosítók: 326991); 5) Z. (Zartler) Gács György (Budapest, 1914 – Budapest, 1978): Játszó gyerekek, 1948 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326992); 6) Göllner Miklós (Besztercebánya, 1902 – Szentendre, 1977) – Jánossy Ferenc (Budapest, 1926 – Balassagyarmat, 1983): Táborozó úttörők, 1953 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326994) 7) Z. (Zartler) Gács György (Budapest, 1914 – Budapest, 1978): Úttörők az erdőben, 1948 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326998). 2018.09.05 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/412/10 (2018) Pdf Html
321515 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT író: Arany László (Nagyszalonta, 1844 – Budapest, 1898) Arany László autográf, aláírt levele sógorához, Szél Kálmánhoz "Kedves Kálmánom!" megszólítással. (Kelt: Budapest, 1882. november 6.) papír tinta, kézírás terjedelem: 3.00 oldal Hozzá tartozik: "Tiszteletes Szél Kálmán urnak Nagy Szalonta" címzésű boríték, postabélyeggel és 1882. november 7-én kelt postai bélyegzőlenyomattal. A levél tartalma: A levél írója tájékoztatja a címzettet, hogy megkapta a végzést az árvaszéktől arról, hogy Steinbach közjegyzőt bízták meg Arany János (Nagyszalonta, 1817 – Budapest, 1882) hagyatéki leltárának fölvételével. Steinbachhal személyesen beszélt, aki tájékoztatta, hogy a hagyatéki leltár fölvételét november 13-ra tűzte ki. Kéri címzettet, hogy ha csak teheti, mindenképpen legyen személyesen jelen, mint Szél Piroska törvényes gyámja. Tájékoztatja a hagyaték vagyoni részéről címzettet – bár ez a végrendelet alapján már ismert előtte –, vagyis értékpapírban van 85 600 Ft, Kenyeres utódainál kölcsön 10 000 Ft, Ráth Mór tartozása 6 000 Ft (esetleg még plusz 2 000 Ft), Bajó tartozása 800 Ft, készpénzérték a földhitelintézetnél 7 500 Ft, azaz mindösszesen 111 900 Ft. A fentieken kívül a szalontai földek és a bútorféle ingóságok. Ez utóbbival kapcsolatban az az óhaja, hogy csak apja szobájának bútorait, ruháit, továbbá könyveit és apróságait vegyék fel a hagyatéki vagyonba, mivel a többit anyja jogos tulajdonának tartja. Ez utóbbi ügyben kéri írásos nyilatkozatát, melyet hivatalosan is felhasználhat, különösen akkor, ha Szél Kálmán nem tud jelen lenni. Kéri, hogy „Sándor bácsitól” kérje el a szalontai földek telekkönyvi kivonatát, továbbá ezek adóhivatali iratait, és 13-ára küldje meg neki ezeket. Tájékoztatja, hogy édesanyja állapota javul, láza már lement, a többiek a szokott egészségi állapotban vannak. 2018.09.05 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/1050/1 (2018) Pdf Html
326921 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT levél VÉDETT kibocsátó: I. Rákóczi György (Szerencs, 1593 – Gyulafehérvár, 1648) I. Rákóczi György erdélyi fejedelem levele Szatmár vármegyéhez. (Kelt: Gyulafehérvár, 1647. április 14.) papír, viasz kézírás, tinta terjedelem: 1.00 oldal Az irat címzés oldalán levéltári jelzet: "Pub. Polit. - Fasc. 4. - ActNo. 43. - 1647." Magyar nyelvű levél a fejedelem saját kezű aláírásával, papírfelzetes viaszpecséttel. A hátlapon, a címzés fölött és részben a pecsétfelzet alatt olvasható latin feljegyzés és rövid kivonat a tartalomról. Tartalma: A fejedelem tudatja, hogy megkapta a Szatmáron folyó megyegyűlésből április 4-én küldött levelet. Megfeddi a megyét, hogy nem követték más megyék példáját, és az országgyűlésből eljött Bornemissza István helyett nem küldtek új követet. Kéri, hogy Csomaközi Boldizsár katonáit – amennyire lehet – segítsék. A katonák élelmezése körüli visszaélések, tudniillik a pénzben való megfizettetés ügyében pedig megígéri a vétkesek megbüntetését, még ha azok az ő emberei is, csak nevezzék meg, mely falvakban és mely hadnagyok vezetése alatt történtek ezek az esetek. Meg is bízta már Kemény Jánost, hogy vizsgálódjon a kérdésben és a vétkeseket büntesse meg. 2018.09.04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/98/7 (2018) Pdf Html
310571 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT író: Arany László (Nagyszalonta, 1844 – Budapest, 1898) Arany László autográf, aláírt levele sógorához, Szél Kálmánhoz "Kedves Kálmánom!" megszólítással. (Kelt: Budapest, 1883. június 11.) papír tinta, kézírás magasság: 18.00 cm; szélesség: 11.50 cm; terjedelem: 2.00 oldal Tartalma: Két nappal korábban kézhez kapta a hagyatékátadó végzést. A nagyszalontai [református fiú] iskolát illető ezer forintot egy hivatalos levél kíséretében elküldte Szél Kálmánnak. Néhány nap múlva szétosztja Arany János hagyatékát a végrendelet és az osztályegyezség értelmében, és akkor újra ír. Hivatalában nagyon sok dolga van, mert két leghasználhatóbb tisztviselője közül az egyik beteg, a másik pedig szabadságon van. Ezért még édesanyjának sem írt, de reméli, hogy [Szél] Piroska és Gizella levelezése pótolja a hiányt. Egészségére jótékony hatással van a hegyen lakás, de a hivatalba járás, mely oda és vissza egy-egy óra, sok idejét rabolja el. Hozzá tartozik: Arany László által "Nagytiszteletű Szél Kálmán ref. lelkész urnak" Nagyszalontára címzett boríték. 2018.08.08 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály KSZ-8/594/1 (2018) Pdf Html
322235 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél VÉDETT kibocsátó: III. (VI.) Károly, Habsburg (Bécs, 1685 – Bécs, 1740) III. Károly magyar király által kiadott pallosjog-adományozó oklevél Starhemberg-Gundacker Tamás részére. (Kelt: 1719. június 23.) pergamen, viasz, fa kézírás, tinta Az uralkodó aláírásával, az első három sorban arany, vörös és kék betűkkel, arany-fehér-kék sodraton sérült fatokos függőpecséttel. Tartalma: III. Károly magyar király Starhemberg-Gundacker Tamás (Bécs, 1663 – Prága, 1745), Eschelberg, Liechtenhaag és Pottendorf ura, Felső- és Alsó-Ausztria marsallja, Aranysarkantyús vitéz, az Államtanács tagja és a Miniszteri Bankbizottság elnöke kérésére a Pest megyében fekvő Hatvan várost és más birtokait, valamint Heves és Nógrád megyékben fekvő birtokait illetően pallosjogot adományoz. A plicán Pest-Pilis-Solt egyesült vármegyék 1729. augusztus 29-én kelt kihirdetési záradéka, Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék 1719. december 7-én kelt kihirdetési záradéka, mely szerint az egyesült vármegyék tiltakoznak az adományozás miatt, mert Hatvan Heves megyéhez tartozik, valamint Nógrád vármegye 1723. szeptember 28-án kelt kihirdetési záradéka. 2018.08.07 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály KSZ-8/554/1 (2018) Pdf Html
326668 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT bizonyságlevél VÉDETT kibocsátó: Budai káptalan A budai káptalan által privilégiális formában kiállított, latin nyelvű oklevél. (Kelt: 1496. június 21.) pergamen, viasz kézírás, tinta A káptalan zsinóron függő, mandorla alakú viaszpecsétjével, amelynek mintegy harmada hiányzik. Tartalma: a budai káptalan előtt néhai ocskói (Vchko?) András fia, Ferenc a Nyitra megyében fekvő Mikófalva (Mikoffalwa) nevű örökölt birtokát minden hasznával és tartozékával 20 magyar aranyforintért – a zálogösszeg visszaadásának időpontjáig – elzálogosítja Tepko (Stepko?) Jakabnak. 2018.08.02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály KSZ-8/418/1 (2018) Pdf Html
310170 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; EGYÉB VASÚTI JÁRMŰ hídmérleg próbakocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) XSm 80601 (40 55 117 9523-0) pályaszámú hídmérleg próbakocsi (1893) egyéb méret(ek): tengelytáv: 2,8 m 2018.07.24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/9 (2018) Pdf Html
310091 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY villamos mozdony VÉDETT építő: Friedrich Krupp AG (Essen);építő: Arbeitsgemeinschaft für Planung und Durchführung für 50 Hz Bahnelektrifizierung V43-1001 (91 55 0431 001-1) pályaszámú villamos mozdony (1963) 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
310092 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY villamos mozdony VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest);építő: Ganz Villamossági Művek (Budapest) V43-1008 pályaszámú villamos mozdony (1963) 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
310093 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY villamos mozdony VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest);építő: Ganz Villamossági Művek (Budapest) V43-1379 pályaszámú villamos mozdony (1982) 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
310094 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY villamos mozdony VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) V46-001 pályaszámú villamos mozdony (1983) 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
327124 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; EGYÉB VASÚTI JÁRMŰ vágánygépkocsi VÉDETT gyártó: Csepel Művek (Budapest);építő: MÁV Északi Járműjavító (Budapest) TVG 1505 pályaszámú vágánygépkocsi Eredeti Csepel motoros, üzemképes teher vágánygépkocsi. 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály ÖHF/73/1 (2018) Pdf Html
324735 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; postakocsi VÉDETT építő: Panstwowa Fabryka Wagonów (PAFAWAG) (Wrocław) 61 55 00-57 069-7 posta (80 55 117 9178-4) pályaszámú postakocsi (vasútmodellező kocsi) (1974) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) Négytengelyes postakocsi (vasútmodellező kocsi). 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
314618 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motorkocsi; dízel-hidraulikus motorkocsi VÉDETT építő: Vagónka TATRA (Studénka) Bzmot 001 (később: 90 55 5429 231-1, jelenleg 95 55 0117 231-1) pályaszámú dízel-hidraulikus motorkocsi (1978) 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
314619 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motorkocsi; villamos motorkocsi VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest);építő: Ganz Villamossági Művek (Budapest) BDVmot 001 (eredetileg: 90 55 68-05 001-7, jelenleg: 94 55 0414 001-9) pályaszámú aszinkron motoros villamos motorkocsi 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
314621 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motormellékkocsi VÉDETT építő: Vagónka TATRA (Studénka) 50 55 24-28 500-2 pályaszámú Bzx (40 55 117 9320-1) motormellékkocsi (1978) 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
314623 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; vezérlőkocsi VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest);építő: Ganz Villamossági Művek (Budapest) 50 55 21-05 001-1 pályaszámú Bmxt villamos motorvonati vezérlő kocsi (1978) 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
314624 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz Villamossági Művek (Budapest);építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) 50 55 22-05 000-2 pályaszámú Bmx villamos motorvonati mellékkocsi (1987) 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
314625 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz-HUNSLET (GH) Vasúti Járműgyár Rt. (Budapest) 50 55 11-05 000-5 pályaszámú Amx (80 55 117 9323-6) villamos motorvonati mellékkocsi (1990) 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
314626 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz-HUNSLET (GH) Vasúti Járműgyár Rt. (Budapest) 61 55 21-76 000-4 pályaszámú Bmxz (80 55 117 9325-1) villamos motorvonati mellékkocsi (1994) 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
314627 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz-HUNSLET (GH) Vasúti Járműgyár Rt. (Budapest) 61 55 10-76 000-7 pályaszámú Amxz (80 55 117 9326-9) villamos motorvonati mellékkocsi (1994) 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
327119 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT mellékkocsi (pótkocsi, betétkocsi, középkocsi) VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) ex GySEV Ax 51 43 89-29 001-8 pályaszámú motormellékkocsi (1962) Az egykori Rába-Balaton motorvonat alumínium szekrényes négy tengelyes mellékkocsija. 2018.07.16 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/18 (2018) Pdf Html
327120 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Rn 502056 (ex 20 55 000 7483-1, ex R 512195, ex 510090) feliratú tartálykocsi (1897) Három tengelyes tartálykocsi. 2018.07.16 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/18 (2018) Pdf Html
327121 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Ismeretlen R 503081 (egykori 000 7470, ex R 502273, ex DNyBV 502923) pályaszámú tartálykocsi (1910) Kéttengelyes tartálykocsi. 2018.07.16 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/18 (2018) Pdf Html
327122 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) 20 55 000 7509-2 (ex R 512409) pályaszámú tartálykocsi (1912) Három tengelyes tartálykocsi. 2018.07.16 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/17 (2018) Pdf Html
327123 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Ismeretlen 20 55 000 7492 pályaszámú tartálykocsi 2018.07.16 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/17 (2018) Pdf Html
326679 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV régi könyv (1850 előtt) VÉDETT szerző: Arisztotelész (Kr. e. 384 – Kr. e. 322);szerző: Vives, Juan Luis (Valencia, 1493 – Brügge, 1540);szerző: Melanchthon, Philipp (Bretten, 1497 – Wittenberg, 1560);nyomdász: Oporinus, Johannes (Basel, 1507 – Basel, 1568) Opera quae quidem extant omnia, latinitate uel iam olim, uel nunc recens à uiris doctissimis donata, ... 1-2. köt. Basel, 1538 papír nyomtatott, tinta, kézírás, fametszet, bőrkötés egyéb méret(ek): [12], 843, [1] p.; [8], 640 p. Opera quae quidem extant omnia, latinitate uel iam olim, uel nunc recens à uiris doctissimis donata, ... & graecum ad exemplar diligentissimè recognita. Accesserunt in singulos libros optimis ex autoribus argumenta, co[m]mentarij uice studiosis futura. Item Jo. Lodovici Vivis Valentini, de libris Aristotelicis censura, nunc recens & nata & edita. Ad haec de vita Aristotelis, deq[ue] genere philosophiae, ac scriptis eiusdem, commentatio doctissima, per Philippum Melanchthonem. [Tomus primus](– secundus). [Egybekötve.] Basileae, [Johann Oporinus], 1538. A címlapon Enyedi György (Nagyenyed?, 1555 – Kolozsvár, 1597) unitárius püspök és gróf Nádasdy Ferenc (Csejte, 1623 – Bécs, 1671) országbíró tulajdonosi bejegyzése: „Unus libr[orum] Georgij Eniedinsis Transylvanij. Empt [um est] Viennae flor[enis] quattuor” [Az erdélyi Enyedi György könyveinek egyike. Vásárolta Bécsben négy forintért]; Ex libris C[omit]i[s] Francisci de Nadasd; Conventus Lauretani in Ungaria Ordi[ni]s Servorum B[eat]ae V[irgin]is M[a]r[i]ae. A könyv címlapján szereplő harmadik possessori bejegyzés a lorettomi szervitáké. A címlap közepén Enyedi György saját kezű bejegyzése: „Novit Deus omnia iudex” [Isten, aki mindennek a bírája, megítéli ezt]. A felső margónál ismeretlen kézírással: „Probat fortuna viros” [a Szerencse próbára tesz]. Számos, gyakran oldalnyi terjedelmű margináliával. A jegyzetek két német kéztől származnak, talán egy harmadik, nem azonosított jegyzetelő is elkülöníthető. Mindkét kötet szövegközti fametszetű ábrákkal illusztrált. A 17. század első felében készült fatáblás, bordázott gerincű, préselt disznóbőr kötésben, sárgaréz kapcsokkal. A kötéstáblák közepén négyosztatú elhelyezkedésben, boltíves épületdísz alatt ülő két uralkodó-alak, amely alatta sorrendjében megcserélődik. Alattuk „Georgius Dux 1536” és „Ioannes Dux SA” feliratok. A bibliai alakok alján váltakozó „Data est mihi omnes”, „De fructu ventris tui” és „Super solium David” feliratok. 2018.07.11 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/1015/1 (2018) Pdf Html
324714 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; önürítős teherkocsi VÉDETT építő: Uzinele de Vagoane (Arad) 31 55 665 6000-0 (31 55 066 6000-2) Fals (80 55 117 9679-1) pályaszámú önűrítős ércszállító teherkocsi (1988) Négytengelyes, önűrítős ércszállító teherkocsi. 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/6 (2018) Pdf Html
324715 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; önürítős teherkocsi VÉDETT építő: Vagónka TATRA (Poprád) 31 55 666 6000-9 Fals (20 55 676 0343 -1) (80 55 117 9680-9) pályaszámú önűrítős ércszállító teherkocsi (1978) Négytengelyes, önűrítős ércszállító teherkocsi. 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/6 (2018) Pdf Html
324722 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; fedett kocsi VÉDETT építő: Schlick-Nicholson Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Mvh 82442 M 117171 (40 55 117 9643-6) pályaszámú fedett teherkocsi (1915) Kéttengelyes sertésszállító fedett teherkocsi. 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/11 (2018) Pdf Html
324727 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; nyitott kocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) It 720 (40 55 117 9682-4) pályaszámú nyitott teherkocsi (1889) Kéttengelyes nyitott teherkocsi. 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/14 (2018) Pdf Html
324675 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY dízel-villamos mozdony VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) M40,114 (92 55 0408 114-0) pályaszámú dízel-villamos mozdony (1967) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) Bo’ Bo’ tengelyelrendezésű fővonali univerzális dízel-villamos mozdony. 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/8 (2018) Pdf Html
324676 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY dízel-villamos mozdony VÉDETT építő: Ganz-HUNSLET (GH) Vasúti Járműgyár Rt. (Budapest) M42,001 pályaszámú dízel-villamos mozdony (1993) Bo'Bo' tengelyelrendezésű dízel-villamos tolatómozdony. 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/14 (2018) Pdf Html
324677 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY dízel-villamos mozdony VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) A25,016 pályaszámú dízel-villamos mozdony (1961) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) Dízel-villamos tolatómozdony. 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/8 (2018) Pdf Html
324685 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 377,269 pályaszámú gőzmozdony (1895) 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/7 (2018) Pdf Html
324688 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY dízel-hidraulikus mozdony VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) A28,018 pályaszámú dízel-hidraulikus mozdony (1976) Dízel-hidraulikus iparvasúti mozdony. 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/8 (2018) Pdf Html
324707 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; önürítős teherkocsi VÉDETT építő: Uzinele de Vagoane (Arad) 31 55 082 4000-1 Tadgs (80 55 117 9672-6) pályaszámú önűrítős gabonaszállító teherkocsi (1990) Négytengelyes önűrítős gabona szállító teherkocsi. 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/6 (2018) Pdf Html
324710 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; lemeztekercs-szállító kocsi VÉDETT építő: Ganz-HUNSLET (GH) Vasúti Járműgyár Rt. (Budapest) 31 55 477 0000-7 Shimms (31 55 473 3058-1) (80 55 117 9675-9) pályaszámú lemeztekercs-szállító teherkocsi (1998) Négytengelyes lemeztekercs-szállító teherkocsi. 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/6 (2018) Pdf Html
324717 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; fedett kocsi VÉDETT építő: MÁV Debreceni Járműjavító Kft. (Debrecen) 31 55 287 0100-8 Habbinss (80 55 117 9683-3) pályaszámú fedett teherkocsi (2006) Négytengelyes, eltolható oldalfalú fedett teherkocsi. 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/6 (2018) Pdf Html
314638 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; önürítős teherkocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Kü 598111 (40 55 117 9662-6) pályaszámú nyeregpadlós önürítős kocsi (1955) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/12 (2018) Pdf Html
314633 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; teherkocsi VÉDETT építő: Maschinen- und Waggonbau-Fabriks-Aktiengesellschaft in Simmering, vormals H.D. Schmid (Bécs) Sy 408011 (80 55 117 9664-3) pályaszámú pőre teherkocsi (1883) 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/10 (2018) Pdf Html
314635 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Főműhelye (Sopron) Dn 172 (40 55 117 9289-8) pályaszámú poggyászkocsi (1928) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/14 (2018) Pdf Html
314636 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; transzformátorszállító kocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) XV 50 (80 55 117 9666-8) pályaszámú transzformátorszállító kocsi (1954) 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/11 (2018) Pdf Html
310119 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Krauss-Maffei AG (München) 520-030 pályaszámú gőzmozdony (1943) A „szobormozdony” nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Fertőboz, vasútállomás. 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/14 (2018) Pdf Html
310257 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) 0007687 (40 55 117 9649-3) pályaszámú tartálykocsi (1915) 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/11 (2018) Pdf Html
310104 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) (Budapest) 375-670 pályaszámú gőzmozdony (1949) 2018.07.05 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/5 (2018) Pdf Html
324679 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony; szertartályos gőzmozdony VÉDETT építő: MÁVAG Mozdony- és Gépgyár (Budapest) 375-I pályaszámú gőzmozdony (1950) Síktűzszekrényes, túlhevítős kazánnal és ikergépezettel rendelkező szertartályos gőzmozdony. 2018.07.05 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/2 (2018) Pdf Html
324682 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Weitzer János Gép-, Waggongyár és Vasöntöde Rt. (Arad) 377,315 pályaszámú gőzmozdony (1898) 2018.07.05 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/4 (2018) Pdf Html
324683 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Állami Vasgyárak (Budapest) 377,458 pályaszámú gőzmozdony (1900) 2018.07.05 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/3 (2018) Pdf Html
324684 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Orenstein & Koppel Aktiengesellschaft (Berlin) SC 2 pályaszámú gőzmozdony (1908) 2018.07.05 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/3 (2018) Pdf Html
322370 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT levél VÉDETT író: Teleki László, széki gróf (Pest, 1811 – Pest, 1861) Gróf Teleki László címzés nélküli autográf levele "Kedves barátom!" megszólítással. (Kelt: Montmorency, október 24.) papír tinta, kézírás terjedelem: 4.00 oldal A levél címzettje feltehetően Pulszky Ferenc (Eperjes, 1814 – Budapest, 1897), a magyar kormány volt londoni diplomatája. Teleki a szabadságharc vereségét követően 1850-ben költözött Montmorencyba. A levél tartalma: Kossuth és társai törökországi kiszabadítását járja körül, több esetben is utalva arra a két levélre, melyet a megelőző hetekben Kossuth Lajostól és Battyhány Kázmértól kapott. Kifejti, hogy kevés esélyt lát Kossuthék kiszabadítására, és kéri a címzettet, hogy angol kapcsolatai révén tegyen meg mindent az ügyben. A továbbiakban cáfolja külföldre szorult sorstársai megosztottságát. Jelzi, hogy egyedül Csernátony Lajossal, Kossuth volt titkárával szakította meg a kapcsolatot, mivel ő a hazai lapokba ellenséges tartalmú cikkeket írt az emigráns magyarok tevékenységéről. Beszámol a Pulszky által ismert, külföldön élő magyarok – így Szarvady Frigyes, Thaly Zsigmond, Irányi Dániel és Mérey Mórné Bikkesy Konstanza utazásairól, társasági eseményekről. 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/656/4 (2018) Pdf Html
324690 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motorkocsi; dízel-hidraulikus motorkocsi VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) MDmot 3003 pályaszámú dízel-hidraulikus motorkocsi (1970) 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/15 (2018) Pdf Html
314628 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; pőrekocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Nzh 423323 (40 55 117 9598-2) pályaszámú pőrekocsi (1944) 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/15 (2018) Pdf Html
314640 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; teherkocsi VÉDETT építő: Panstwowa Fabryka Wagonów (PAFAWAG) (Wrocław) 22 55 555 5391-9 (40 55 117 9660-0) pályaszámú nyitott magas oldalfalú teherkocsi (1966) 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/15 (2018) Pdf Html
310266 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) Ba 3303 (80 55 117 9114-9) pályaszámú 2. osztályú személykocsi (1945) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/15 (2018) Pdf Html
310267 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Cz 56069 (40 55 117 9117-1) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1940) 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/15 (2018) Pdf Html
310301 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Ismeretlen LXI (40 55 117 9651-9) pályaszámú gőzdaru szerkocsi víztartály 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/15 (2018) Pdf Html
310243 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; szénszállító teherkocsi VÉDETT építő: Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft (Nesselsdorf) K 151077 (40 55 117 9591-7) pályaszámú szénszállító kocsi (1892) 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/15 (2018) Pdf Html
310216 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Gép- és Vasútfelszerelési Gyár Részvénytársaság (Kistarcsa) Ca 5721 (80 55 117 9171-9) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1927) 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/15 (2018) Pdf Html
310253 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; fedett darumellék kocsi VÉDETT építő: Uzinele de Vagoane (Arad) Gye 101108 (40 55 117 9628-7) pályaszámú fedett teherkocsi (1958) 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/15 (2018) Pdf Html
310125 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 301-006 pályaszámú gőzmozdony (1913) 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/13 (2018) Pdf Html
310209 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; étkezőkocsi VÉDETT építő: Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft (Nesselsdorf) WR 2354 (80 55 117 9086-9) pályaszámú étkezőkocsi (1912) 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/13 Pdf Html
310219 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; postakocsi VÉDETT építő: Ganz Vagon- és Gépgyár Nemzeti Vállalat (Budapest) Fa 671 (80 55 117 9182-6) pályaszámú postakocsi (1948) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/15 (2018) Pdf Html
310231 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; gyümölcsszállító kocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Gga 113400 (80 55 117 9569-4) pályaszámú gyümölcsszállító kocsi (1926) 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/867/15 (2018) Pdf Html
326261 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Jagello Izabella (Krakkó, 1519 – Gyulafehérvár, 1559) Izabella királyné adománylevele jablaniczai Sebessy Mihály és családja részére. (Kelt: Gyulafehérvár, 1547. november 3.) papír, viasz kézírás, tinta Pátens formában kiadott latin nyelvű oklevél a királyné saját kezű aláírásával ("Ysabella regina") és a papírfelzetes viaszpecsét maradványaival. Tartalma: Izabella királyné a férjének, majd neki és ez által fiának nyújtott hűséges szolgálataiért a hűtlen és már elhunyt Zenthe Pál Miháld környékén fekvő Jablanycza és Glob birtokokat, valamint Kalwa, Podmelnyk, Zagosan, Pressyncz, Budessyncz, Cherowa, Waralyecz és Rachbonyk prédiumokat, melyeket I. János már korábban odaadott neki, most új adomány címén Jablaniczai Sebessy Mihálynak és örököseinek adja örök birtoklásra. Az oklevelet privilégiális formában kiállítja, ha visszaviszik hozzá. 2018.06.28 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/106/3 (2018) Pdf Html
322172 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Szécsi Miklós (1320 körül – 1387) Szécsi Miklós országbíró által kiadott, latin nyelvű oklevél. (Kelt: Visegrád, 1358. november 17.) pergamen kézírás, tinta Tartalma: Szécsi Miklós országbíró tudatja, hogy november 8-i oklevelének megfelelően megjelent előtte a jászói konvent ügyvédvalló oklevelével Gál fia Pál, a panaszos, Malah-i Pál fia Benedek képviseletében. Nevezett Benedek Donch fiai Jakab és Domonkos ellen nyújtott be keresetet, az utóbbiak területén levő út és forrás használata miatt. Ezek a Gömör megyei Malahban találhatók, és a felek ősei korábban megegyeztek közös használatukról. Ezt az alperesek nem tartják be. A jászói konvent bemutatott, 1305-ben kelt okleveléből megállapítható, hogy egy korábbi perben már megegyezés született az örök időkre szóló, közös használatról. Ez és más oklevelek bemutatása nyomán az alperesek kinyilvánították az országbíró előtt, hogy tartják magukat a korábbi megállapodáshoz. 2018.06.21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/903/1 (2018) Pdf Html
314381 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA vegyes technika VÉDETT művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Itatás papír szén, tus magasság: 340.00 mm; szélesség: 485.00 mm balra lent: "Berény" A képen három vízben álló tehén látható. A háttérben vízpart húzódik, szélén néhány bokor látszik. 2018.06.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/261/6 (2018) Pdf Html
314382 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA pasztell kép VÉDETT művész: Perlrott-Csaba Vilmos (Békéscsaba, 1880 – Budapest, 1955) Lombos fák papír pasztell, ceruza magasság: 190.00 mm; szélesség: 200.00 mm balra lent: "Perlrott Csaba" Élénk színekkel ábrázolt tájkép. Az előtérben három fa széles lombkoronával, jobbra a háttérben piros háztető részlete. 2018.06.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/261/7 (2018) Pdf Html
314383 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Szántó Piroska (Vas Istvánné) (Kiskunfélegyháza, 1913 – Budapest, 1998) Szeptemberben papír olaj magasság: 39.00 cm; szélesség: 100.00 cm jelzés nélkül Őszi színekkel ábrázolt tájkép. Középen épület tűzfala és zöld szántóföld részlete, kétoldalt fák, bokrok nagyvonalakban megjelenő formái láthatók. 2018.06.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/261/8 (2018) Pdf Html
314404 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz VÉDETT művész: Borsos Miklós (Nagyszeben, 1906 – Budapest, 1990) Szamaras ember, 1942 papír tus magasság: 250.00 mm; szélesség: 200.00 mm jobbra lent: "BM 942" Kontúrokkal jelzett figurák: egy szamár, mellette egy férfi áll, fején kalap, az állat hátán átveti bal kezét. 2018.06.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/261/9 (2018) Pdf Html
314406 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA ceruza rajz VÉDETT művész: Dési Huber István (Nagyenyed, 1895 – Budakeszi, 1944) Virágzó öreg fa papír ceruza magasság: 380.00 mm; szélesség: 155.00 mm jobbra lent: "Dési Huber" Törzsében kettévált fa rajza, erőteljes gyökerekkel a földfelszínen. A háttérben vékonyabb törzsű fák látszanak. 2018.06.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/261/10 (2018) Pdf Html
314417 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA szén rajz VÉDETT művész: Leon Alex (Löwinger Sándor) (Petrozsény, 1907 – Osztrog, 1944) Radnóti portréja, 1932 papír szén magasság: 285.00 mm; szélesség: 195.00 mm balra lent: "Löwinger 932" Sötét háttér előtt háromnegyed profilban ábrázolt férfiportré. Bal kezét arca felé emeli. 2018.06.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/261/11 (2018) Pdf Html
314428 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; kisplasztika VÉDETT művész: Kerényi Jenő (Budapest, 1908 – Budapest, 1975) Gyermekét dajkáló anya, 1937 terrakotta faragott magasság: 46.50 cm; szélesség: 13.00 cm; mélység: 16.00 cm oldalt benyomva: "Kerényi J. 1937" Ülő, kendős nőalak, ölében kisgyermeket tart. 2018.06.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/261/12 (2018) Pdf Html
308553 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT irat VÉDETT író: Ady Endre (Érmindszent, 1877 – Budapest, 1919);aláíró: Boncza Berta, Márffy Ödönné (Csucsa, 1894 – Budapest, 1934) Ady Endre „A nagy cethalhoz” című versének ceruzával írt, aláírt autográf kézirata, 1908 papír kézírás, ceruza magasság: 21.20 cm; szélesség: 17.00 cm; egyéb méret(ek): 2 lap A kézirat 8. és 9. sorában a költő saját javításai. Az első lap jobb felső sarkán Osvát Ernő (Nagyvárad, 1876 – Budapest, 1929), a Nyugat főszerkesztője kétszavas, a nyomdának szóló feljegyzése: "garm. ritka". Boncza Berta (Csinszka) (Csucsa, 1894 – Budapest, 1934) Kemény Simon (Tass, 1883 – Budapest, 1945) költőnek szóló alábbi ajándékozási soraival: „Kemény Simonnak – Ady Endre és Csinszka barátjának hűséggel és szeretettel Ady helyett is Csinszka 1932. Karácsonyán Budapest”. Hasonmása - Boncza Berta sorai nélkül - megjelent: Révész Béla: Ady Endre tragédiája 1–2. Budapest, 1924. 2018.06.19 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/887/1 (2018) Pdf Html
322354 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Jókai Mór (Komárom, 1825 – Budapest, 1904);író: Feszty Masa (Mária) (Budapest, 1895 – Domaháza, 1979) Jókai Mór autográf kéziratrészlete a " Szabadság a hó alatt" című regényéből. Keltezés nélkül papír kézírás, tinta terjedelem: 2.00 oldal A felső sarokban kézzel számozva: "49" és "50". Feszty Masa autográf soraival: „Jókai Mór kezeírása. Amár Renée dr-nak - az én kedves kis Amárkámnak nagy szeretettel hálával és bűntudattal igaz barátja Feszty Masa, Budapest, 1937. Karácsony”. Dr. Amar Renée (Budapest, 1893 – ?) az ajándékozás idején neves ideggyógyász, a Magyarországi Pszichoanalitikai Egyesület tagja és a Schwartzer-szanatórium orvosa volt. 2018.06.15 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/563/7 (2018) Pdf Html
300474 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; DÍSZTÁRGY (dísz)váza; váza VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES gyártó: Zsolnay gyár (Pécs);készítő: Ismeretlen Zsolnay tárgycsoport (7.266 tétel) porcelán, fajansz festett, égetett A pécsi Zsolnay Múzeumban őrzött tárgyegyüttes az egykori „Zsolnay családi-gyűjtemény”, melyet 1928-ban, Zsolnay Vilmos születésének századik évfordulója alkalmával hoztak létre. A tárgyegyüttes összesen 7.266 tételnyi porcelán- és kerámiatárgyat tartalmaz, többek között tálakat, vázákat, csészéket, kávéskannákat, leveses tálakat, tányérokat, kancsókat, cukortartókat, korsókat, falicsempéket, falitáblákat, figurákat, bokályokat. 2018.06.13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/469/10 (2018) Pdf Html
326942 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ tervrajz VÉDETT tervező: Wagner, Otto (Penzing, 1841 – Bécs, 1918);tervező: Kallina Mór (Gross-Bittesch, 1844 – Budapest, 1913);tervező: Berndt (Bernt) Rezső (Rudolf) (Neunkirchen, 1844 – Pottenstein,1914) Duna-parti távlat (az Országház pályaterve) papír tus, ceruza, akvarell (vízfesték) magasság: 408.00 mm; szélesség: 990.00 mm; egyéb méret(ek): paszpartuval: 640x1192 mm jelezve balra lent (utólagos): "Scti Stephani Regis". Wagner Ottó, Kallina Mór és Berndt Rezső pályaműve. 4. hely A magyar Országház "Scti Stephani Regis" jeligével ellátott; Otto Wagner, Kallina Mór és Berndt Rezső által beadott pályaterve 1883-ból, mely a historizáló, kupolás épületet a Duna felől ábrázolja. 2018.06.13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/37/5 (2018) Pdf Html
326902 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; FÚVÓS HANGSZER kürt VÉDETT készítő: Horog (Horogh) Dávid (? – ?);készítő: Frölich, Carolus (kassai ötvös, 19. század közepe) Vadászkürt, 1836 szaru, ezüst karcolt, kalapált hosszúság: 64.00 cm Kassa, 1836., Carolus Frölich Faragott szaruból készült hangszer, ezüst, hullámos szélű záró peremmel. Felületén karcolt vadászjelenetekkel és versekkel díszítve. Oldalán pár soros, pusztai, pásztor és vadászdalokat illusztráló gáláns jelenetek láthatók, melyek utalnak a megrendelő nemesi származására. A vadászkürtön lévő családi címer, továbbá a peremén lévő felirat szerint, a nagykállói Kállay család, nevezetesen Kállay Gergely, szabolcsi alispán megrendelésére készült. A karcolatokat a jelzés szerint a rézmetsző Horog(h) Dávid készítette. 2018.06.08 Miniszterelnökség Társadalmi Ügyek Főosztály MHO/218/3(2018) Pdf Html
300470 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) VÉDETT GYŰJTEMÉNY tervező: Medgyaszay (Benkó) István (Budapest, 1877 – Budapest, 1959) Medgyaszay Isván építészeti hagyatéka A gyűjtemény elemei: 1) Áruház terve (Bécs), 1902 (gyűjtemény-nyilvántartási azonosító: 300463); 2) Nemzeti Pantheon (Budapest) (gyűjtemény-nyilvántartási azonosító: 300464); 3) Rajzok a székelyföldi gyűjtőútról, 1904-1095 (gyűjtemény-nyilvántartási azonosító: 300465); 4) Nagy Sándorék háza (Gödöllő), 1907 (gyűjtemény-nyilvántartási azonosító: 300466); 5) Veszprémi színház (gyűjtemény-nyilvántartási azonosító: 300467); 6) Takarékpénztárak és Bankok Országos Nyugdíjpénztárának háza (Budapest V. ker. Gróf Tisza István utca 12.), 1939 (gyűjtemény-nyilvántartási azonosító: 300468); 7) Triest város sátra őfelsége számára, 1903 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326982). 2018.06.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/158/9 (2018) Pdf Html
326893 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ relief / dombormű VÉDETT művész: Ficzek Ferenc (Pécs, 1947 – Pécs, 1987);készítő: Bonyhádi Zománc Művek (Bonyhád) Zománc falikép a pécsi Megye utcai egykori fiú nevelőotthon lépcsőházában, 1972 vaslemez zománcozott magasság: 270.00 cm; szélesség: 360.00 cm; egyéb méret(ek): egységek mérete (összesen 42 darab): 45,5 x 45,5 cm Négyzetes egységekből álló, helyspecifikus alkotás. A zománc falkép egy többszörösen összekapcsolódó szalagforma. A kompozícióban rejlő feszültség a különböző szélességű kék, zöld és piros átlók, illetve a háttér négyzetes struktúrájának viszonyából adódik. A strukturált hátteret a fehéren hagyott zománclapok vonalhálózata biztosítja. 2018.06.04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/772/3 (2018) Pdf Html
326894 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ relief / dombormű VÉDETT művész: Pinczehelyi Sándor (Szigetvár, 1946 – );készítő: Bonyhádi Zománc Művek (Bonyhád) Zománc falikép a pécsi Megye utcai egykori fiú nevelőotthon lépcsőházában, 1972 vaslemez zománcozott magasság: 360.00 cm; szélesség: 225.00 cm; egyéb méret(ek): egységek mérete (összesen 40 darab): 45,5 x 45,5 cm Négyzetes egységekből álló, helyspecifikus alkotás. Fehér alapon vörös és zöld, nyolcas formájú geometrikus alakzat. Geometrikus elemekből építkező kompozíció, a négyzetes és háromszögű formák egy Möbius-szalagot adnak ki, piros-fehér-zöld színben. 2018.05.24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/772/4 (2018) Pdf Html
326891 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ relief / dombormű VÉDETT művész: Kismányoky (Kismányoki) Károly (Pécs, 1943 – Pécs, 2018);készítő: Bonyhádi Zománc Művek (Bonyhád) Zománc falburkolat a pécsi Megye utcai egykori fiú nevelőotthon helyiségében, 1972 vaslemez zománcozott magasság: 315.00 cm; szélesség: 900.00 cm; egyéb méret(ek): egységek mérete (összesen 120 darab): 45,5 x 45,5 cm Négyzetes egységekből álló, helyspecifikus alkotás. A monumentális falkép-kompozíció geometrikus alapformákból építkezik, a kör, annak cikkelyei és a nyújtott téglalap egymáshoz való kapcsolódási lehetőségeit és viszonyrendszerét vizsgálja. A kompozíció szerkezeti alapja a négyzetes fémlemez. Sötétkék, fekete és világoskék alapon jelennek meg a szürke, fehér, vörös, narancs és sárga mértani formák, sorolt elemekként. 2018.05.24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/772/1 (2018) Pdf Html
326892 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ relief / dombormű VÉDETT művész: Szíjártó Kálmán (Szigetvár, 1946 – );készítő: Bonyhádi Zománc Művek (Bonyhád) Zománc falikép a pécsi Megye utcai egykori fiú nevelőotthon lépcsőházában, 1972 vaslemez zománcozott magasság: 405.00 cm; szélesség: 315.00 cm; egyéb méret(ek): egységek mérete (összesen 51 darab): 45,5 x 45,5 cm Négyzetes egységekből álló, helyspecifikus alkotás. A zománc falkép kék, piros, szürke és fehér körívek és körcikkelyek egymásra hatásából építkező, dinamikus kompozíció. Az egymásra épülő körszeletek „szerkezetileg nyitottan hagyott, végtelenül variálható rendszert” hoznak létre. 2018.05.24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/772/2 (2018) Pdf Html
320 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT emlékkönyv VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES alkotó: (több alkotó) A rábatamási Jászai Mari Emlékházban kiállított tárgyak (összesen 19 db) A tárgyak nagyrészt Jászai Mari (Krippel Mária) (Ászár, 1850 – Budapest, 1926) személyes használati tárgyai, vagy az ő révén kerültek a Jászai családba. A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei (összesen: 19 db): 1) Undi Mariska (Springholz Mária, Boér Ferencné) (Győr, 1877 – Budapest, 1959): Jászai Mari Széchy Mária szerepében (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 323290); 2) Zsolnai gyár (Pécs): Kerámia kereszt (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 323775); 3) Ismeretlen gyártó: Mosdótál állvánnyal (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 323776); 4) Ismeretlen magyar (?) szobrász, 20. század első fele: Krisztusfej (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 324748); 5) Ismeretlen gyártó: Szecessziós vaskályha (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 324749); 6) Jacob & Josef Kohn gyár (Teschen): Karosszék (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 324753); 7) Thonet fivérek (Gebrüder Thonet) (Bécs): Karosszék (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 324757); 8) Imeretlen 19. (?) századi magyar (?) asztalos: Kártyaasztal (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 324751); 9) Ismeretlen, 20. század eleje (?): Babérkoszorú nemzeti színű szalaggal (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 324795); 10) Ismeretlen gyártó: Ezüstözött kerámiatál (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 324758); 11) Ismeretlen készítő: Asztalterítő, 1883 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 324784); 12) készítő: Ismeretlen, 20. század eleje: Emléktranszparens, 1900 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 324810); 13) Závory Zoltán (Pápa, 1906 - Szilsárkány, 2000): Jászai Mari szobája (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 324947); 14) Dr. Borovszky Samu (szerk.): A Nagy Francia Forradalom (4 kötet) (Budapest, Országos Monográfia Társaság, 1911) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 324949); 15) Burgau-i porcelánmanufaktúra: Teáskészlet, szecessziós mintázatú, 8 db nagyobb, 6 db kisebb tányér, 6 db csésze) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 324950); 16) Ismeretlen gyártó, 20. század (?): Fatálca (műtárgy-nyilvántartási azonosító:); 17) Ismeretlen festő, 19. század vége (osztrák festő után): Széchenyi István portréja (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 241273); 18) Lővei (Leövey, Löwey, Lövei) Klára (Máramarosziget, 1821 – Budapest, 1897): Díszalbum (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 235205); 19) Ismeretlen: Díszalbum Jászai Mari részére, az 1900-1901-es vígszínházi évad emlékére); műtárgy-nyilvántartási azonosító: 235206). 2018.05.24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/643/1(2018) Pdf Html
314876 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ferenczy Károly (Bécs, 1862 – Budapest, 1917) Virágok parasztkorsóban, 1911 vászon olaj magasság: 81.50 cm; szélesség: 81.50 cm jobbra fent (olajba karcolva): "Ferenczy Károly 1911" Zöld háttér előtt barnás-narancssárga, mintás asztalterítőn középen kalocsai mintával díszített fehér vázában piros és fehér virágok zöld levelekkel. 2018.05.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/296/17 (2018) Pdf Html
300403 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY kulacs; boroskulacs VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES alkotó: (több alkotó) Schola Graphidis művészeti gyűjtemény (Budapest) A gyűjtemény Magyarország legrégibb állami művészetoktatási intézményéhez, a Mária Terézia királynő által Budán, 1778-ban rajziskolaként alapított Budai Rajzoló Oskolához (Schola Graphidis Budensis) és utódintézményeihez köthető muzeális értékű képző- és iparművészeti, műszaki- és technikatörténeti, illetőleg levéltári értékű tárgyakat őrzi. A védetté nyilvánított gyűjtemény egységei (összesen 10 gyűjteményi egység, 11.950 tétel): 1) Grafikai gyűjtemény (Schola Graphidis Budensis [Budai Rajzoló Oskola] (1778–1886), a Pesti Rajzoló Oskola (1788–1886), a Székesfővárosi Iparrajziskola (1886–1946) és a Szépműves Líceum (1946–1950) működése idejéből származó rajzok (10.333 tétel); 2) Lakatos Artúr (Bécs, 1880 – Budapest, 1968) grafikai hagyatéka (168 tétel); 3) Gipszmásolat és szoborgyűjtemény (modellként és szemléltető eszközként is használt gipszminták [más néven főszminták] az alábbi tematika szerint: elemi geometriai testek, ókori görög-római és reneszánsz építészeti részletek, ókori görög-római és reneszánsz portrészobrászat, természeti [növényi és állati] formák, az emberi test anatómiai felépítése (80 db); 4) Mintakönyvek és mintalapok gyűjteménye (840 tétel); 5) Könyvkötő szerszámgyűjtemény (300 tétel); 6) Bútorműves szerszámgyűjtemény (150 tétel); 7) Bútorgyűjtemény (6 tétel); 8) Kárpitgyűjtemény (9 tétel); 9) Üvegablak- és kerámiagyűjtemény (11 tétel); 10) Levéltár (Buda városi rajztanoda 1855–1871 közötti névsorai, törzslapjai, Budapest városi központi szabadkézi rajztanoda 1874–75 közötti névsorai, törzslapjai, Pest városi nyilvános rajztanoda 1850-1868 közötti névsorai, törzslapjai és anyakönyvei, Székesfővárosi Iparrajziskola 1921–1930 közötti törzskönyvei és anyakönyvei) (53 tétel). 2018.05.14 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/735/2 (2018) Pdf Html
322368 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV régi könyv (1850 előtt) VÉDETT szerző: Luther, Martin (Eisleben, 1483 – Eisleben, 1546);nyomdász: Heltai (Heltner, Helth) Gáspár (Kaspar) (Nagydisznód ?, 1510 ? – Kolozsvár, 1574) Catechismus. Kolozsvár, 1553 papír nyomtatott, bőrkötés, tinta, kézírás egyéb méret(ek): [88] fol. Catechismvs, mellybe a mennyei tvdomannac Sommája, a deréc szent irásból, es soc keresztyén Tanitóknac irásokból röuideden egybe szereztetött es befoglaltatott Heltai Gaspartol, a colosvari plebanostol az együgyü keresztyényeknec építésére. Colosvarba, 1553. Az utolsó ív hiányzik, a nyomtatott szöveg az őrszóval ("Mert én / az én") ér véget. Későbbi pergamenkötésben. Martin Luther 1550-ben Kolozsvárott megjelent magyar nyelvű katekizmusának bővített kiadása Heltai Gáspár átdolgozásában. A címlevél után ajánlás "Szent Györgyi Péter deáknak, Nagy Bányán lakozónak" Kolozsvárott 1553. május 21-i kelettel. Ennek végén Heltai Gáspár köszönetet mond "Colochai János uramnak és a több jámbor egyház szolgáinak". A főrészben a szerző kérdés-felelet formájában az evangélikus hit alapvető tételeit foglalja össze. 2018.05.11 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/713/1 (2018) Pdf Html
321930 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI, VÉDETT művész: Ismeretlen festő, 17. század Kollonitz János Henrik gyermekkori képmása, 1676 vászon olaj magasság: 113.00 cm; szélesség: 86.00 cm jelzés nélkül Ezüstgombos, hosszú vörös dolmányt és vörös nadrágot, sárga csizmát és vastag sötét övet viselő, szőkehajú kisfiú szembenéző, álló egészalakos ábrázolása. Bal kezét csípőre teszi, jobbjával vörös drapériával letakart asztalra könyököl, kezében kisebb sőtét kendőt tart. Balra fent vörös függönyszerű drapéria. Hátoldalán modern korú felirat: "Johan Heinrich Graff von Kollonitz aetatis suae 4 An. 1676." 2018.05.11 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/227/4 (2018) Pdf Html
326424 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; KÖZÚTI JÁRMŰ; MOTOROS HAJTÁSÚ JÁRMŰ autóbusz; autóbusz VÉDETT gyártó: Ikarus Karosszéria- és Járműgyár (Budapest) Ikarus 284 típusú csuklós autóbusz II. acél, üveg öntött, hegesztett A motor a busz hátuljába került; ez lett az IKARUS első tolócsuklós típusa. E típus biztonságos, stabil működését a beépített, magyar szabadalmú, Autokut által kifejlesztett becsuklásgátló jelentette. A járművet 2015 márciusában a forgalomból kivonták. Ezt megelőzően forgalmi rendszáma BPY-150 volt, mely a busz oldalára festve jelenleg is megtalálható. 2018.05.10 Miniszterelnökség Társadalmi Ügyek Főosztály MHO/307/1(2018) Pdf Html
322353 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Csáth Géza (Szabadka, 1887 – Kelebia és Szabadka közelében, 1919) Csáth Géza "Tálay főhadnagy" című novellájának autográf kézirata. Keltezés nélkül papír kézírás, tinta, ceruza terjedelem: 42.00 lap Különböző színű ceruzákkal és tintákkal írt javításokkal. A 39 teleírt laphoz egy különálló, illetve három - a kézirathoz ragasztott - kisebb fólió is tartozik, amelyek szintén betoldásokat tartalmaznak. A lapokat egy félbehajtott borító fogja össze, a címlap nemcsak a novella címét és a szerző nevét, de a novella illusztrációjának tekinthető, szintén az írótól származó rajzokat: a főszereplő Tálay főhadnagy profilból megrajzolt arcképét és egy töredékesen megrajzolt meztelen nőalakot visel magán. A "Nyugat" című folyóirat 1914 júniusi számában megjelent szövegváltozattól eltérő, nem publikált variáns. 2018.05.02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/289/2 (2018) Pdf Html
321844 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Csáth Géza (Szabadka, 1887 – Kelebia és Szabadka közelében, 1919) Csáth Géza "Egy Jókai-regény analízise" című tanulmányának autográf kézirata. (Kelt: 1917. január) papír kézírás, tinta, ceruza terjedelem: 12.00 oldal A szövegben számos javítással, áthúzással, törléssel és kiegészítéssel. 2018.04.23 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/628/1 (2018) Pdf Html
321477 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Monacói tengerpart, 1906 papírlemez olaj magasság: 76.00 cm; szélesség: 57.00 cm balra lent: "Berény. 1906. Monaco.", hátoldalon autográf felirat: "3. / Bord de Monaco / Berény", ceruzával kisebb keretben: "Berény / Monakói part / Ára xxxx (kikaparva) K" Városkép domboldalon színes, emeletes épületekkel, közöttük fák zöldellnek. Bal oldalon, jórészt árnyékban széles út húzódik a kép előtere felé. Fent keskenyebb sávban az ég kékje látszik. 2018.04.16 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/446/3 (2018) Pdf Html
314349 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Barabás Miklós (Kézdimárkosfalva, 1810 – Budapest, 1898) Gróf Nádasdy Ferencné, gróf Zichy Ilona, 1877 vászon olaj magasság: 220.00 cm; szélesség: 160.00 cm jobbra lent: "Barabás. 1877." Fiatal nő szembenéző állóképe. Fekete bársonyruhát visel fehér csipkével, fején fekete csipkefátyol. Nyakában fekete bársonyszalagon medallion. Jobb kezében ibolyacsokor, balját a mellette álló asztal lapjához érinti, ahol kis kék virágos ágacska fekszik és három gyermeket ábrázoló fotó áll piros keretben. A háttérben a fal vörös, balra leomló vörös függöny részlete. 2018.04.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/217/6 (2018) Pdf Html
300315 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; birtoklevél VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Ismeretlen festő, 18. század Az Aichelburg család birtoklevelei (2 db) vászon olaj A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Ismeretlen festő, 18. század: Aichelburgi birtoklevél (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 71935) ; 2) Ismeretlen festő, 18. század: Merchendorfi birtoklevél (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 71934). 2018.03.21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/257/2 (2018) Pdf Html
326958 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT irat VÉDETT kibocsátó: II. Rákóczi Ferenc (Borsi, 1676 – Rodostó, 1735) II. Rákóczi Ferenc oltalomlevele a debreceni görög kereskedők részére. (Kelt: Sámson mező, 1703. július 27.) papír kézírás, tinta magasság: 23.00 cm; szélesség: 31.00 cm Magyar nyelvű oltalomlevél (litterae protectionales) II. Rákóczi Ferenc autográf aláírásával. Tartalma: Rákóczi oltalmába veszi a debreceni görög kereskedőket, és megparancsolja hadainak, hogy őket sem személyükben, sem javaikban ne háborgassák. 2018.03.21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/14/9 (2018) Pdf Html
324960 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Laccataris Demeter (Bécs, 1798 – Pest, 1864) Skót lantos vászon olaj magasság: 92.50 cm; szélesség: 72.00 cm jobbra lent: "Laccataris" A kép előterében egy skót népi viseletbe – kockás felső, kockás szoknya, derékhoz kötött prémes erszény, haránt kockás térdzokni – öltözött szőke, vállig érő göndör hajú ifjú, fején tolldíszes sapkával egy mohás szikladarabra támaszkodva ül félig, jobb combjára támasztva egy kis hordozható lanton játszik, tekintetével az ég felé néz. Balra virágzó növények, a háttérben sziklás hegyvonulat, szürkés-fehér ég látszik. 2018.03.12 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/367/2 (2018) Pdf Html
71933 558 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910) Aichelburg gróf portréja, 1858 vászon olaj magasság: 121.00 cm; szélesség: 96.00 mm Hátoldalon: „Maria Berthold Graf Aichelburg / sohn des / Alfons Grafen Aichelburg / und der / Josephine Grafinn Aichelburg / geborenen / Grafinn Sohaaffgotsche / geboren den 21. July 1823. / vermahlt mit / Theodora geborenen Schulfe / k.k.Lieutenant in der Armee / Besitzer der Herrschaft / Marschendorf. / Gemalt in October 1858 / von B Szekely / . Gestorben / den / 13. May 1861 Természeti környezetben álló idősebb férfialak, bal félprofilban ábrázolt háromnegyed alakos portréja. Bal kezét derekára helyezi, jobbjában dereka előtt szivart tart, tekintete előre a távolba mered. Zöldes kabátot és nadrágot visel, fehér ingén fekete csokornyakkendővel, zsebéből a gomblyukába illesztett, arany zsebóra láncával. Dús szakálla és hosszú bajsza vörös, haja sötétbarna. A háttér sötét, balra a sziklafal mellett fenyők és a felhős kék ég látható. 2018.03.09 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/257/2 (2018) Pdf Html
323069 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; VILÁGÍTÓ ESZKÖZ neonreklám VÉDETT gyártó: Fővárosi Neonberendezéseket Gyártó Vállalat "Ne szemeteljen! Segítse munkánkat." neonreklám (Budapest) üveg, fém öntött, húzott magasság: 4.00 m; szélesség: 20.00 m Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: 1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 6. A tetőberendezések csoportjába tartozó fényreklám, mely az épület főpárkány-vonala fölött helyezkedik el és magassága a héjazat magasságáig terjed. A köz- és népnevelő reklám felirata: „NE SZEMETELJEN! / SEGÍTSE MUNKÁNKAT / FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT”. A reklám bal oldalán, egy kb. 4 méter átmérőjű körben elhelyezve látható Budapest főváros címere, alatta a vállalat kezdőbetűiből álló cégrövidítés, „FKF ZRT”, legalul pedig a cégalapítás évszáma, „1895”. A szöveg fémbetűs alátétes szabvány blokk felirat, kontúros formakövetéssel. A fényreklám az 1970-es elkészítése óta több ízben is át lett alakítva, a cég, illetve a főváros életében bekövetkezett változások miatt (új városcímer, cégnév). 2018.03.02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/411/2 (2018) Pdf Html
314895 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: A. Tóth Sándor (Rimaszombat, 1904 – Pápa, 1980) Bábjátékos vászon olaj magasság: 120.00 cm; szélesség: 59.00 cm jobbra lent: "A. TÓTH S. PARIS 1931" Az egész képteret kitöltő piros pulóveres bábjátékos férfi a kép feléig belógó szürke paraván előtt egy marionettbábut mozgat. A háttér zöldes-kék. 2018.02.26 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/291/2 (2018) Pdf Html
314882 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Pechán József (Dunacséb, 1875 – Verbász, 1922) Koradélután, 1908 vászon olaj magasság: 96.00 cm; szélesség: 90.00 cm balra lent: "Pechán József 1908" Az előtérben árnyékban, félig háttal egy pár látszik félig, a fiatal férfi kalapot visel. A háttérben távolabb napsütötte ház előtt egy fiáker áll, a bakon egy szürke öltönyös férfi ül. A ház mögött fák lombjai és fehér felhők tűnnek elő. A háztól jobbra egy világoszöld lombú fa, előtte hordók állnak egymásra pakolva. 2018.02.21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/339/2 (2018) Pdf Html
326369 HARCI ESZKÖZ; EGYÉB HARCI ESZKÖZ; FEGYVERES TESTÜLET FELSZERELÉSE rangjelzés; marsallbot VÉDETT készítő: Ismeretlen bécsi udvari ékszerész, 20. század eleje Habsburg József főherceg marsallbotja, 1918. október 24. arany, ezüst, bársony, gyémánt öntött, zománcozott, gilosált, aranyozott súly: 693.00 g; hosszúság: 510.00 mm; egyéb méret(ek): felső és alsó zárógomb átmérő: 56 mm Habsburg I. (IV.) Károly osztrák-magyar uralkodó által, József Ágost főherceg (Alcsút, 1872 – Rain bei Straubing, 1962) részére, az 1918. októberében történt, tábornagyi kinevezése alkalmából adományozott katonai rendfokozat jelzés. Hengeres rúd alakú tárgy, két végén azonos kiképzésű, gyűrűkkel tagolt, végein enyhén domború, zománcdíszítéssel ellátva. Középső részén a vörös bársony borításon hosszában rátekeredő, arany (vagy aranyozott ezüst) levélsor. A zárókupakok hengeres tagján domború, nagybetűs felirat-rátét: „FELDMARSCHALL / ERZHERZOG JOSEF”, és „24. OKTOBER 1918.”. A kiszélesedő, enyhén domborított záródás pereme domborított, stilizált növényi díszítéssel ellátott, míg a kerek záróelemen, mindkét végen gilosált alapon vörös zománc háttér előtt díszítés: összesen 67 db gyémánttal kirakott kalligrafikus uralkodói „K” névbetű, illetve az osztrák Osztrák-Magyar Monarchia 1915 és 1918 között használt kiscímere. 2018.02.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/363/2 (2018) Pdf Html
326665 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen firenzei festő Mária imádja Gyermekét fa faragott, aranyozott, tempera magasság: 76.00 cm; szélesség: 50.50 cm; egyéb méret(ek): Kerettel együtt: 108x75x11 cm jelzés nélkül Festmény, korabeli díszkerettel. A táblakép: távolba nyúló lankás-dombos tájháttér előtt jobbra térdel a vörös ruhás, kék köpenyes Mária. Háromnegyed profilból ábrázolt fejét lehajtja, és kezét összetéve, adoráló mozdulattal fordul a földön előtte fekvő fia felé. Hosszú, szőke haját fátyol borítja, ruháját fehér öv fogja össze. Bal vállát a Stella Marisra, Regina Coelisre utaló csillag díszíti. A mezítelen Gyermek részben anyja piros ruháján, részben egy antikizáló kőfaragányra terített fehér kendőn fekszik. Anyja gesztusára élénken reagál, felnéz rá, jobb lábát és karjait felé nyújtja. A két főalak mögött kanyargó út indul, amely baloldalt egy sziklacsoport mellett vezet el. A szikla aljában nyíló barlangban a bűnbánó Szent Jeromos térdel. Világos tunikát visel. Balra fordul és mellét a jobb kezében tartott kővel csapkodja, melynek következtében vére kicsordul. Előtte a földön a piros bíborosi kalapja fekszik. A szikla felső teraszán a jobbra forduló, barna csuhás Assisi Szent Ferenc térdel, karját maga elé nyújtja. Fölötte a magasban, fák fölött Krisztus jelenik meg szeráf alakjában, ami alapján ez a mellékjelenet Szent Ferenc stigmatizációjaként azonosítható. A barlang bejáratánál egy szarvas áll, kissé messzebb egy másik szarvas legel. A távolba vezető út a sziklától jobbra indul tovább, és egy erdőrészletet megkerülve egy erődített, tornyos épületcsoportig vezet el. A messzeségben alacsony hegyek között szélesen elterülő folyó látható. A képmező felső lezárásában a Szentlélek Galambja jelenik meg egy sugárzó, aranyozott felhőkoszorúban. A keret: a faragott, festett és aranyozott keret félköríves lezárású. Fent egy akrotérion, az ívindításoknál egy-egy rozettás voluta és félpalmetta díszíti. Kékre festett bélletében pastigliából készült csillagok. A lábazat frízében az Üdvözlégy kezdő szavaiból álló felirat: • AVE • MARIA • GRATIA • PLENA • („Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes” – Lukács 1:28, 1:42). A latin nyelvű, antikvabetűs szöveg két oldalán egy-egy lófejpajzs látható, címerábrázolások olvashatatlan maradványaival. A szavakat elválasztó pontokat és a címereket bekarcolt sugarak veszik körül, a betűközöket bekarcolt kalászminta díszíti. 2018.02.12 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/337/1 (2018) Pdf Html
55874 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Olasz lány aktja, 1907 vászon olaj magasság: 81.00 cm; szélesség: 44.00 cm balra lent: "R. Berény Paris 1907"; hátoldalon: "R. Berény (2) Nue (sic!) d' une jeune italienne" Álló női akt szobabelsőben. A kissé jobbra forduló, szemből ábrázolt fiatal nőalak karjait felemelve, fejére helyezve tartja. A sötétzöld szőnyegen álló akt mögött ágy, barnás-zöld mintás ágytakaróval, balra keskeny barna falsáv, mellette, középen élénk ultramarinkék paraván (?) két sárga virággal, jobbra ciklámen színű falszakasz. 2018.02.12 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/274/2 (2018) Pdf Html
325863 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI, VÉDETT művész: Bellotto, Bernardo (Velence, 1720 – Varsó, 1780) A bécsi Kaunitz palota és kertje, 1759-1761 vászon olaj magasság: 134.00 cm; szélesség: 237.00 cm jelzés nélkül A kompozíció emelt nézőpontból, lenyűgöző topográfiai pontossággal ábrázolja az 1695–98-ban épült, majd a 19–20. században lebontott mariahilfi Kaunitz palotát és annak franciakertjét, amely mögött kilátás nyílik Bécs déli-délkeleti részére. Balra a látványt a Mariahilfi templom, jobbra a palota tömbje zárja le. A templom körüli házak pittoreszk rendezetlensége a kert labirintusának, sétányainak és virágágyásainak szabályos geometrikus formáit ellenpontozza. A távolban többek között a Karlskirche, a Salesianerinnenkirche, a Gardekirche és a Paulinerkirche épületét, a Belvederét, valamint a Wien folyó gáttal duzzasztott szakaszát fedezhetjük fel. A kép főszereplője a nyári rezidencia tulajdonosa, Mária Terézia államkancellárja, Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg herceg (1711–1794), aki szolgák és titkára társaságában jelenik meg a teraszon, aranyszegélyes, gyöngyszürke bársonykabátban és térdnadrágban. Öltözetét az Aranygyapjas Rend vörös szalagja egészíti ki, amelyet 1749-ben kapott érdemei elismeréseként. Az alacsony horizontvonalnak köszönhetően a képtér bő felét a szürkés ég tölti ki. 2018.02.05 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/276/1 (2018) Pdf Html
326563 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Falkoner (Falconer) Xaver Ferenc (Buda, 1737 – Buda, 1792) Xavéri Szent Ferenc halála, 1764 vászon olaj magasság: 170.50 cm; szélesség: 97.00 cm jelzés nélkül A festmény a budai Szent Flórián kápolna Xavéri Szent Ferenc-mellékoltárának egykori oltárképe. A fiatal, szakállas, fekete csuhát viselő Xavéri Szent Ferenc a tengerparton, földre terített gyékényszőnyegen fekszik. Mellette attribútumai: zarándokbot, fekete kalap, liliom és nyitott könyv. Két kezében feszületet tartva tekint fel a szétnyíló felhőkön keresztül az égből rá tekintő Isten szemébe. A felhőkön hat puttó látható, egyikük a szentre nézve virágkoszorút tart kezében. A festmény hátterében balra hánykolódik egy hajó a viharos tengeren. 2018.01.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/168/1 (2018) Pdf Html
326589 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Schervitz Mátyás (Buda, 1701 – Buda, 1771) Őrangyal vászon olaj magasság: 213.00 cm; szélesség: 115.00 cm jelzés nélkül A táji háttér előtt a kép középterét elfoglaló angyal felhőn lebegve jelenik meg, bal kezében kisgyermeket tart, aki felkapaszkodik hozzá. A kép bal alsó sarkában kereszt, előtte kehely és nyitott könyv; jobb alsó sarkában kígyó. a festmény alsó részén félköríves betoldás látható, rajta: "Őrangyalom szívből kérlek, bűntől, bajtól őrizzél meg! Életemben légy vezérem, halálomban állj mellettem. Amen." 2018.01.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/174/1 (2018) Pdf Html
326590 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Hanisch, Mathias (Mátyás) (Prága, 1745 körül – Vukovár, 1806) Marchiai Szent Jakab, 1793 vászon olaj magasság: 76.00 cm; szélesség: 57.00 cm jelzés nélkül A sötétbarna háttér előtt jobb háromnegyed profilban ábrázolt, barna ferences csuhát viselő Marchiai Szent Jakab bal kezében mellkasához támasztott könyvre a bal kezében tartott kelyhét helyezi. A kehelyből kígyó ágaskodik kifelé és néz szembe vele. Az előtérben jobbra, asztalra fektetve érseki süveg látható, mely a pápa által felajánlott milánói érseki szék visszautasítására utal. A festmény alsó részén felirat olvasható: „S. Iacobus de Marchia Confessor, olim Guardianus Szegediensis, in Hungaria brevi tempore quinquaginta millia Haereticorum convertit, propinatum venenum ei non nocuit, a Duce Sfortia, ac totaCivitate induci haud potuit út Archi Episcopatum assumat. B.Gabriel Ferretti, nomen ejus in Coelis Scriptum vidit. A Sixto 4. Pont Neapolim missus, ubi ano 1476. Legationem Apostolica I morte termina vit. Festu est 27. Novem. D. Jacob. Szárics C.f.” 2018.01.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/174/2 (2018) Pdf Html
326591 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen festő Szeráfi Szent Ferenc, 1733 vászon olaj magasság: 215.00 cm; szélesség: 145.00 cm jelzés nélkül A festmény Szent Ferenc stigmatizációjának jelenetét ábrázolja Alverna hegyén. A táji háttérben Szent Ferenc mögül érkezik a fény, körülötte gomolygó sötét felhők, sziklák. Az egészalakos, barna ferences csuhát és kötélövet viselő Szent Ferenc térdre ereszkedve, kitárt karokkal várja Krisztus szent sebeit, melyeket a kép bal felső sarkában a keresztre feszített szeráfi Krisztustól kap. A szeráfi Krisztus körül két angyalfej látható, csakúgy, mint Szent Ferenc jobb karjánál. A kép bal hátterében térdre rogyó alak a jelenetet figyeli. Szent Ferenc jobb térdénél nyitott evangélium látható, kilógó bal lábánál felirat: „P: ac C: D: Franciscus Josephus König Bonorum … / Vaciensum Provisor Meritissimus ex Pia Devotione, fieri Curavit (?) Anno 1733.” A festmény alsó részén felirat: „Signasti Domine Servum Tuum Franciscum.” 2018.01.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/174/3 (2018) Pdf Html
326592 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Falkoner (Falconer) Xaver Ferenc (Buda, 1737 – Buda, 1792) Szent Anna Szűz Máriát oktatja, 1773 vászon olaj magasság: 216.00 cm; szélesség: 116.00 cm jelzés nélkül Sötét épületbelsőben, a kép középterében a karosszékben ülő Szent Anna olvasni tanítja a gyermek Szűz Máriát. Mögöttük, a kép jobb hátterében felfelé tekintve áll Szent Joachim. A gyermek Mária világospiros, hosszú ruhát visel, kezeit imára tartja. Szent Anna bal kezében könyvet tart, jobb kezét Mária bal vállán nyugtatja; kék ruhát, barnás-narancssárga köpenyt és fején kendőt visel. Szent Joachim zöld ruhában és piros köpenyben bal kezét mellkasára emeli. A kép jobb alsó sarkában rongy, rajta varrókosár és olló. 2018.01.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/174/1 (2018) Pdf Html
326593 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Stettner, Sebastian (Dorst, 1699 – Buda, 1758) Kordás Szent Ferenc vászon olaj magasság: 172.00 cm; szélesség: 97.00 cm jelzés nélkül Az egészalakos Szent Ferenc sötétbarna szerzetesi ruhát és kötélövet visel, felhőn állva két kezét kitárja és tekintetét a kép jobb oldalán emelt Feszületre szegezi. A Kereszt előtt két angyal lebeg, kezükben láncot tartanak. A kép felső részében felhők megül kitekintő puttók, a jobb alsó részén a háttérben templom rajzolódik ki. 2018.01.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/174/3 (2018) Pdf Html
326594 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Stettner, Sebastian (Dorst, 1699 – Buda, 1758) Sienai Szent Bernardin vászon olaj magasság: 173.00 cm; szélesség: 97.00 cm jelzés nélkül Felül tört ívvel, alső sarkain homorú ívekkel záródó oltárkép. A ferences habitust kordával viselő Szent Bernardin imazsámolynál térdel, előtte nyitott könyv. Az égből három angyal tűnik elő, egyikük monstranciát tart kezében, melyhez a szerzetes kezeit összetéve imádkozik. 2018.01.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/174/3 (2018) Pdf Html
300445 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS kerámiakép VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: (több alkotó) A gödöllői Szent István Egyetem területén található képzőművészeti tárgyak (27 tétel) A gödöllői premontrei gimnázium neobarokk épületéhez (épült: 1923-1929, tervezte: Kertész K. Róbert, Sváb Gyula), illetve a Gödöllői Agrártudományi Egyetemhez (épült: 1967, tervezte: Zöldy Emil) kapcsolódó muráliák, szobrászati alkotások és domborművek. Nyilvánosan is megtekinthető, őrzési hely: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. A védett tárgyegyüttes elemei (összesen 27 tétel): 1) Gorka Lívia: Zodiákus jegyek, 1966 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 68404); 2) Antal Károly: Ifjúság, 1966 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 68405); 3) Borics Pál: Bika, 1966 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 68406); 4) Domanovszky Endre: Gyümölcsszedés, 1967 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 68407); 5) Turcsányi Árpád: Figurális dombormű (Növénynemesítés), 1968 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 68408); 6) Fóth Ernő: Mezőgazdaság, 1967 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 68414); 7) Fajó János: Mozaikfal, 1966 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 68415); 8) Paizs László: Allegorikus figura, 1967 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 68416); 9) Pátzay Pál: Nyisztor György mellszobra, 1970 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 68421); 10) Amerigo Tot: A Mag apoteózisa, 1983 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 68422); 11) Simay Imre: Homérosz mellszobra (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 68424); 12) Simay Imre: Vergilius mellszobra (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 68425); 13) Dudits Andor: II. István fogadja az első premontreieket, 1926-1928 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 68427); 14) Kontuly Béla: A kánai menyegző, 1928-1930 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 68437); 15) Kontuly Béla: A csodálatos halfogás, 1928-1930 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 68439); 16) Róna József: Kálmán herceg lovasszobra, 1931 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 68456); 17) Borsos Miklós: Arion és a delfin, 1959 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 68458); 18) Kiss István: Élet, 1977 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 68459); 19) Turcsányi Árpád: Szürkegémek, 1976 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 68460); 20) Pekáry István: Bakony (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 68468); 21) Pekáry István: Hortobágy (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 68469); 22) Ismeretlen: Két kőváza a gödöllői Szent István Egyetem parkjában, 1935 (gyűjtemény-nyilvántartási azonosító: 300213); 23) Kontuly Béla: Észak-magyarországi és erdélyi, a jászói prépostság alá tartozó premontrei intézmények és templomok képei (Rozsnyó, Kassa, Nagyvárad) (4 db) (gyűjtemény-nyilvántartási azonosító: 300214); 24) Nagy Géza – Molnár László: Napóra (12 szobor), 1963 (gyűjtemény-nyilvántartási azonosító: 300215); 25) Ohmann Béla: II. Rákóczi Ferenc (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326692); 26) Pátzay Pál: Kenyeret szelő nő (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326693); 27) ifj. Vastagh György: Kincsem, 1942 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326694). 2017.12.29 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/433/3 (2017) Pdf Html
84407 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; ÜNNEPI ALKALMI TÁRGY ereklyetartó VÉDETT művész: Ismeretlen magyarországi mester, 1920 körül;művész: Ismeretlen prágai ötvös Szent László király ereklyetartó mellszobra ezüst, drágakő aranyozott, sodronyzománc, trébelt, öntött, vésett, zománcozott magasság: 64.70 cm; szélesség: 51.40 cm; egyéb méret(ek): magasság: koronával: 64,7; szélesség alul: 51,4 cm A büsztön "r" és valószínűleg további minuszkulák, a büszt zománclemezei alatt és belül további, értelmezhetetlen jegyek. A korona belső oldalán: "IN HONOREM S. LADISLAI REGIS HUNG. DEMETRIUS NAPRAGI EPPUS ET CENCELL TRANSYL. RENOVAVIT PRAGUAE ANNO MDC". A büszt belső oldalán: "Juris Hausser renoviert 1850, 24. Juli". A fej fedőlemezén: "ÁRPÁDHÁZI SZENT LÁSZLÓ HERMÁJÁT A GYŐRI SZÉKESKÁPTALAN HELYREÁLLÍTTATTA CSÁNYI KÁROLY JAVASLATÁRA PÁL LAJOS ÖTVÖS ÁLTAL ÁRPÁDHÁZI SZENT IMRE HALÁLÁNAK KILENSZÁZADIK ÉVÉBEN 1930". Az ereklyetartó a következő önálló részekből áll: törzs, nyakgyűrű, fej, korona. Ez utóbbin belül található az 1930-ban megújított felnyitható fedél, amely a koponyába süllyesztet tulajdonképpeni ereklyét, a szent király ezüstbe foglalt koponyacsontját rejti. A büszt két sávból álló peremen áll. Az alsó öntött, áttört, zegzug-mintába foglalt mérműves szalag, benne váltakozva felfelé és lefelé fordított csúcsos háromkarélyokkal. A felső egy sodronyzománsos sáv fekvő plakettekkel, melyekből a zománc nagyrészt kipergett. Ezeket a sávokat rovátkolt huzalok tagolják, illetve keretezik. E fölött emelkedik a vállrész. Textilmintára emlékeztető módon trébelt rombuszhálózatba foglalt sodronyzománcos levelek borítják, amelyeknek mintáját sodrott huzalból formált négylevelű, álló virágok adják. Az alap transzlucid vörös zománc, csillagpajonokkal megszórva. A virágok okkercárga közepét, a kék sziromleveleket és a zöld kehelyleveleket is ezüst pajonok díszítik. A mellrész középső mezejében fekete zománc alapon a hétszer vágott magyar címer, jobbról és balról egy-egy kettőskeresztes kisebb címerpajzs, a nagy címer mögött mögött két keresztezett bárd, fölötte liliomos korona. Ezt a lemezt 1930-ban a büszt restaurálásakor megújították. A vállrészt hengeres, gyűrű alakú ezüstgallér zárja le, melynek eredetisége nehezen megítélhető. Efölött emelkedik az ovális, szinte nyújtott formájú arc, melyet a nagy, sima felületek és a párhuzamos fürtökkel jellemzett hajkoszorú, meg a kétfelé fésült szakáll kontrasztja határoz meg. Az arc leghangsúlyosabb részei a hatalmas szemek, amelyeket még külön kiemelnek a kiálló arccsontok és a ráncolt homlok. A szemek színes zománcozása mára elpusztult. Szemből nézve az igen keskeny, kissé hajlott orr kevesebb hangsúlyt kap. A szenvedő Krisztusra emlékeztető arckifejezést még fokozza a felnyíló száj, amely látni engedi a felső fogsort. Az Imitatio Christi értelmében vett Krisztus katonája egy 1600-ban, Prágában készült koronát visel, amellyel az eredetit pótolták. 2017.12.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/240/6 (2017) Pdf Html
84408 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; ÜNNEPI ALKALMI TÁRGY ereklye VÉDETT készítő: Ismeretlen magyarországi mester, 1920 körül Szent László király koponyaereklyéje ereklyetartó kapszulában ezüst vésett, aranyozott, poncolt, öntött, zománcozott magasság: 17.00 cm; szélesség: 17.00 cm; súly: 2544.00 g; hosszúság: 19.60 cm Az ereklyetartó mellszobor középpontjában, a szobor fejrészébe süllyesztve helyezkedik el a koponyaereklyét befogadó ezüst kapszula (theca). Oldalát aranyozott, diadémszerű pánt zárja le, amelyet tíz gyöngyözött ezüst hólyag díszít. A koponyatető-csontot háromrészes sarnírokkal a pánthoz kapcsolt keresztpánt zárja le, így szögleteiben látni engedi az ereklyét. A pántok kereszteződésében kerek mezőben trónoló, áldó Krisztus képe látható, a keresztszárakon pedig antropomorf evangélista-szimbólumok: állatfejű, szárnyas emberalakok, akiket a kezükben tartott mondatszalagok is azonosítanak. A ma csupán kimélyített, vésett és poncolt ábrázolásokat eredetileg transzlucid zománc fedte. A keretelés néhány szögletében maradtak meg ennek a zománcozásnak vörös maradványai. Domináns tagolóelem a granulált, aranyozott díszpánt, amely a diadém abroncsát és a kereszt szárainak ábrázolásait is kereteli. A koponyaereklye kapszulájának alja teljesen síma, két fogantyúja kis nyílásokhoz van rögzítve. Ennél fogva könnyen kivehető a mellszobor felnyitható fedelén keresztül. Belehelyezve pontosan illik a nyílásba. 2017.12.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/240/7 (2017) Pdf Html
326666 HASZNÁLATI TÁRGY; EGYÉB HASZNÁLATI TÁRGY; EGYÉB HASZNÁLATI TÁRGY határkő VÉDETT készítő: Ismeretlen Szerviták budai birtokhatárköve, 1691 mészkő vésett magasság: 95.00 cm; szélesség: 22.00 cm; vastagság: 16.00 cm Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: 1113 Budapest, Elek u. 16. Lekerekített hasáb alakú testen, a homloklapon, a szervita rend egyszerűsített emblémája: vésett ötágú nyitott korona, abroncsán három, a korona minden ágában egy-egy stilizált ékkővel, alatta nagy "S" betű két ág között - amely az eredetileg stilizált, növényi indákból formált M betű két szára lenne. A címer alatt 1691-es évszám. Alul a kövön 40 cm-es nyersen hagyott szakasz látható, a felette lévő 55 cm-es rész kidolgozott, a hasáb élei lecsapottak, lapjain (homlokoldalán is) fűrész nyomok láthatóak. A török kiűzése utáni első kamarai birtokfelosztás határköve. Feltehetően a szervita rend budai birtokhatárát jelezte. A kő 1996-ban került elő a ház előtt. 2017.12.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/332/6 (2017) Pdf Html
326552 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen magyar festő, 1780-as évek A türelmi rendelet allegóriája vászon olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 50.00 cm Jelzés nélkül II. József türelmi rendelete (1781. október 25.) utáni új ikonográfiai típust reprezentáló karzatkép. A festmény felső részén kiterjesztett szárnyú, koronás egyfejű sas, szárnyai között az uralkodó félalakos portréja, alatta kormánypálca, kard és országalma. A kép közepén lebegő szalagon két soros, töredékes felirat: "Szárnyaival béföd [béfödetik, béfödött?] Egygyik a mást [nem kárhoztatja?]" A felirat alatt balról jobbra az evangélikus lelkész, tőle kicsit lejjebb egy zsidó rabbi, a lelkésszel egyvonalban katolikus pap, mellette a restaurálás során előkerült, feltehetően görög keleti lelkész, végül a református lelkész alakja látható. 2017.12.13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/241/8 (2017) Pdf Html
326554 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; ÜNNEPI ALKALMI TÁRGY ostyatartó VÉDETT készítő: Ismeretlen török ötvös, 16. század Ostyatartó doboz ezüst aranyozott, poncolt, vésett, trébelt magasság: 13.00 cm; átmérő: 13.50 cm részben elmosódott, nem pontosan kivehető jegye: SVC próbajegy (Kőszeghy, 173-177.o.) vagy talán török tugra (?) Részben aranyozott ezüst, vésett, poncolt szalagfonatos medallionokkal, tetején öntött fogóval. Felirata, mely feltehetően utólag került rá: F P A P ANO DIE 1691. 2017.12.13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/241/10 (2017) Pdf Html
322113 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV régi könyv (1850 előtt) VÉDETT szerző: Brunfels, Otto (Mainz, 1488 – Bern, 1534);nyomdász: Schott, Johann (?, 1477 – Strasbourg, 1548) Onomastikon medicinae. Strasbourg, 1534 papír kézírás, tinta, nyomtatott, pergamen kötés, fametszet egyéb méret(ek): [372] p. A címlapon jobbra fent régi tulajdonosi bélyegző lenyomata felirattal: "Herenyi Dr. GOTHARD ISTVÁN KÖNYVTÁRA". Onomastikon medicinae, continens omnia nomina herbarum, fruticum, suffruticum, arborum, sentium, seminum, florum, radicum … ex optimis, probatissimis, & vetustissimis Autoribus, cum Graecis, tum Latinis, Opus recens, nuper multa lectione Othonis Brunfelsis. Praescriptis Operi Tabulis nominum Anatomie, & egritudinum totius corporis humani. Saladini item iudicio de Ponderibus Medicinalibus. Argentorati, Joann. Schott, 1534. Szent Kozmát és Damjánt ábrázoló egész oldalas fametszettel. Aláhúzásokkal, lapszéli jegyzetekkel. Korabeli pergamenkötésben. Az első összefoglaló orvosi lexikon ritka első kiadása. 2017.11.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/598/1 (2017) Pdf Html
300294 HASZNÁLATI TÁRGY; MUNKAESZKÖZ; GÉP, MŰSZER, MESTERSÉGTÁRGY teodolit VÉDETT GYŰJTEMÉNY készítő: Gamma Finommechanikai és Optikai Művek Rt. Gamma Művek ipartörténeti gyűjteménye (15 tétel) A védett gyűjtemény a Gamma Művek tulajdonában fennmaradt egykor szakmúzeumi besorolású Gamma Művek Ipartörténeti Szakgyűjtemény legjelentősebb, jó állapotban megőrzött darabjaiból áll, melyek kivétel nélkül a nagy múltú Gamma gyárban készültek, s az üzem közvetlen környezetében lettek begyűjtve. A védett gyűjtemény elemei, összesen 15 tétel: 1) Teodolit állványon, 1951 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326740); 2) Periszkópos tüzértájoló, 1951 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326741); 3) Binokuláris távcső, 1950 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326742); 4) Tükrös szextáns, 1963 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326743); 5) Teodolit, 1946 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326744); 6) Zsebszintező, 1950 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326745); 7) Kávéfőző, 1952 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326746); 8) Kávéfőző, 1952 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326747); 9) Keménységmérő fadobozban, 1961 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326748); 10) Mérőmikroszkóp tartozékaival, 1959 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326749); 11) Kutató mikroszkóp tartozékaival, 1959 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326750); 12) Lágyító előtétlencse fényképezőgépekhez dobozban, 1947 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326751); 13) Diavetítő, 1949 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326752); 14) Diavetítő (Kinga), 1959 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326753); 15) Tájoló, 1936 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326754). 2017.11.02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/204/2(2017) Pdf Html
300143 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA ceruza rajz VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Lapok a bécsi vázlattömbből, 27 db papír ceruza egyéb méret(ek): Fekvő formátum: 190x240 mm; Álló formátum: 240x190 mm jelzés nélkül A művész úgynevezett bécsi vázlatkönyvének 27 lapból álló sorozata. A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Asztalnál (Lapok a bécsi vázlattömbből I.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322272); 2) Városkép híddal (Lapok a bécsi vázlattömbből II.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322273); 3) Utcarészlet lépcsővel (Lapok a bécsi vázlattömbből III.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322274); 4) Utcarészlet (Lapok a bécsi vázlattömbből IV.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322275); 5) Szobabelső (Lapok a bécsi vázlattömbből V.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322276); 6) Ülő férfi (Lapok a bécsi vázlattömbből VI.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322277); 7) Utcarészlet tűzfallal (Lapok a bécsi vázlattömbből VII.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322278); 8) Ülő férfi szivarral (Lapok a bécsi vázlattömbből VIII.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322279); 9) Utcarészlet lépcsővel (Lapok a bécsi vázlattömbből IX.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322280); 10) Városkép (Lapok a bécsi vázlattömbből X.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322281); 11) Utcarészlet lépcsővel (Lapok a bécsi vázlattömbből XI.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322282); 12) Városkép (Lapok a bécsi vázlattömbből XII.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322283); 13) Vendéglői jelenet (Lapok a bécsi vázlattömbből XIII.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322284); 14) Utcarészlet lépcsővel (Lapok a bécsi vázlattömbből XIV.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322285); 15) Városkép híddal (Lapok a bécsi vázlattömbből XV.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322286); 16) Mezei munka (Lapok a bécsi vázlattömbből XVI.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322287); 17) Városkép (Lapok a bécsi vázlattömbből XVII.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322288); 18) Utcarészlet (Lapok a bécsi vázlattömbből XVIII.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322289); 19) Mezei munka (Lapok a bécsi vázlattömbből XIX.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322290); 20) Városkép (Lapok a bécsi vázlattömbből XX.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322291); 21) Vonatok a városban (Lapok a bécsi vázlattömbből XXI.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322292); 22) Jelenet (Lapok a bécsi vázlattömbből XXII.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322293); 23) Utcarészlet (Lapok a bécsi vázlattömbből XXIII.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322294); 24) Utcarészlet (Lapok a bécsi vázlattömbből XXIV.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322295); 25) Utcarészlet lovas kocsival (Lapok a bécsi vázlattömbből XXV.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322296); 26) Utcarészlet híddal (Lapok a bécsi vázlattömbből XXVI.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322297); 27) Utcarészlet hidakkal (Lapok a bécsi vázlattömbből XXVII.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322298). 2017.09.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/508/1 (2017) Pdf Html
326157 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA függőóra VÉDETT készítő: Straus, Johannes (osztrák (?) órás, 18. század közepe) Függőóra bronz aranyozott, zománcozott, festett, vésett magasság: 3.60 cm; szélesség: 4.00 cm; mélység: 4.00 cm Hátsó csapágylemezén Johannes Straus jelzés. Nyitható, koponya formájú tűzaranyozott bronz tokban patent záródású, kibillenthető orsós járatú óraszerkezet, festett, római számos, zománc számlappal. Számlapján középen az idő múlását szimbolizáló festett díszítéssel. A koponyán vésett felirat kronosztikonnal: „non fIDas horIs fors haeC est VLtIMa nesCIs”. 2017.09.07 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/359/2(2017) Pdf Html
320191 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; MODELL modell (makett) VÉDETT készítő: Képzőművészeti Kivitelező Vállalat Modellező Üzeme (Budapest);készítő: MODELL-ART Képzőművészeti Kivitelező Kft. (Budapest) Budapest Modell fenyőfa, diófa furnérozott egyéb méret(ek): alapterület: kb. 250 m2 A Budapest Modell Budapest belső kerületeit (észak-déli irányban az Árpád-hídtól a Déli összekötő vasúti hídig (Lágymányosi-hídig), míg kelet-nyugati irányban keleten (Pest) a Keleti pályaudvar, Baross tér vonala az ábrázolt határvonal, míg nyugaton (Budán) a Gellért-hegy hátsó lejtője, Déli Pályaudvar vonala) ábrázolja 1: 500 léptékben. Az épületeket nagy többségében tömbszerűen, de jól felismerhetően, míg a jelentősebb épületeket (Parlament, Halászbástya, Mátyás-templom, Bazilika, Új Nemzeti Színház, Pesti Vígadó, Nemzeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum stb.) finom részletességgel kidolgozva ábrázolja. A modell épületei amerikai diófából készültek, míg az alap, a területek amerikai furnérból, az utcák és a terek fenyőfurnérból készültek. A budai oldal domborzata méretarányosan követi a hegyek és dombok vonalát. A teljes modell kb. 250 nm, amely alapterület 167 db 120x80 cm-es önállóan is felállítható raszterből áll, melyek négy-négy felrögzíthető lábbal és egymáshoz csavarozva állíthatók fel. 1976-ban a Fővárosi Tanács VB. Városrendezési és Építészeti Főosztályának kezdeményezésére épült. Létesítésének eredeti célja – amely máig sem változott –, hogy a különböző városfejlesztési és városrendezési elképzeléseket, beépítési javaslatokat a makettbe illesztve véleményezhető legyen azok alkalmazkodása a meglévő városi környezethez. 2017.08.28 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/422/1(2017) Pdf Html
326323 TERMÉSZETTUDOMÁNYI EMLÉK; ŐSLÉNYTANI EMLÉK; ŐSMARADVÁNY ősmaradvány (fosszília) VÉDETT gyűjtő: Ismeretlen Fiatal gyapjas orrszarvú (Coelodonta antiquitatis) alsó állkapcsa csont magasság: 22.00 cm; szélesség: 37.00 cm; mélység: 21.50 cm Lelőhely: Kiskunlacháza, kavicsbánya, 2016 őszén. Fiatal gyapjas orrszarvú 2 darabból összeragasztott alsó állkapcsa 4-4 db foggal. 2017.08.10 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/311/1(2017) Pdf Html
300415 TERMÉSZETTUDOMÁNYI EMLÉK; ŐSLÉNYTANI EMLÉK; ŐSMARADVÁNY ősmaradvány (fosszília) VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES, KIVITEL gyűjtő: Ismeretlen Idős gyapjas orrszarvú (Coelodonta antiquitatis) alsó állkapocs felei (2 db) csont magasság: 50.50 cm; szélesség: 24.00 cm; egyéb méret(ek): és 40,5×27 cm Lelőhely: Kiskunlacháza, kavicsbánya, 2016 őszén. Idős gyapjas orrszarvú két külön darabból álló alsó állkapcsa 4-4 db foggal. A bal és a jobb állkapocsfél egyazon egyedtől származik. A fogak erősen, de nem teljesen lekopottak; tehát az egykori állat felnőtt (adult) volt, de nem öreg (senilis). Mindkét állkapocsfél hiányos, a koponyához ízesülő nyúlvány mindkettőnél hiányzik, az állkapocstest is töredezett némileg. 2017.08.10 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/313/1(2017) Pdf Html
310168 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; gázszállító alvázkocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Rg 530 056 (80 55 117 9513-2) pályaszámú tartály alváz (1956) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.07.31 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/3 (2017) Pdf Html
324927 HASZNÁLATI TÁRGY; MUNKAESZKÖZ; GÉP, MŰSZER, MESTERSÉGTÁRGY cégér; cégér VÉDETT művész: Schima András (Bandi) (Orosháza, 1882 – Győr, 1959) "A rigófészekhez" cégér, 1938 vas, vörösréz kovácsolt, hajlított, borított magasság: 90.00 cm; szélesség: 95.00 cm; hosszúság: 90.00 cm; egyéb méret(ek): földtől való távolsága: 320 cm ovális alapzaton alul: "Schima B. 1938" Nyilvánosan is látogatható őrzési helye: 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 14. A sarokfal síkjából, ovális fém alapból kinyúló, három vékonyabb ágra bomló tölgyfaág. A középső, ugyancsak háromfelé ágazik, makkokkal és levelekkel borított, végén fészekben ülő rigóval. A két szélső ág két kisebb makktermés után egy-egy nagyobb makkban végződik, melyek nyílásában eredetileg a rigófészket megvilágító izzókat helyezték el. Az ovális alaplap alatt lemezből felépített írásszalagon A RIGÓFÉSZEKHEZ felirat található. 2017.07.26 Miniszterelnökség Társadalmi Ügyek Főosztály MHO/281/1(2017) Pdf Html
321841 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor VÉDETT tervező: Péterfy László (Nyárádselye, 1936 – );tervező: Makovecz Imre (Budapest, 1935 – Budapest, 2011) Nagy László széke, 1979 fa vésett, faragott, csavarozott magasság: 340.00 cm; szélesség: 91.00 cm; mélység: 130.00 cm Nyilvánosan is látogatható őrzési helye: Visegrád, Mogyoróhegy. Nagy László (Iszkáz, 1925 – Budapest, 1978) költő emlékére készült műalkotás. Péterfy László szobrászművész tervei alapján, az általa szervezett faragó tábor tagjai készítették. Fából faragott, egyenes (hajlítás nélküli) elemekből, csavarozással összerögzített, magas támlás szék, a támlán karcolva elől Makovecz Imre "Nagy László költő emlékhelye" című írásával, hátul Szécsi Margit (Budapest, 1928 – Budapest, 1990): Vonzás (Nagy Lászlónak) című versével. Alatta kőtömbbe illesztett fémtáblán felirat: „A valamikori mezsgyehatáron állították a KÖLTŐ Nagy László (1925-1979) emlékére, a fafaragó táborozáson résztvevő barátai 1979-ben". 2017.07.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/236/1(2017) Pdf Html
321673 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; KÖZÚTI JÁRMŰ; ÁLLATI HAJTÁSÚ JÁRMŰ kocsi VÉDETT készítő: Ismeretlen;gyártó: Vegyipari Gép- és Radiátorgyár (Budapest) Lóvontatású fertőtlenítő kocsi vas, műanyag, fa, fém mázolt, festett magasság: 220.00 cm; szélesség: 129.00 cm; hosszúság: 284.00 cm; egyéb méret(ek): szekrény magasság: 122 cm; szekrény szélesség: 121 cm; szekrény hosszúság: 150 cm; rúd hosszúság: 112 cm; háttámla szélesség: 123 cm; háttámla magasság: 46 cm; háttámla mélység: 54 cm; első kerék átmérő: 70 cm; hátsó kerék átmérő: 90 cm kocsiszekrény hátulján, táblán: "Vegyipari Gép- és Radiátorgyár Budapest" A 36 M típusú fertőtlenítő kocsi egy rúdú, két lóra fogatolható, négykerekű. A kerekek vasküllősek, a talpak vasból készültek és vasráfosak, a talpak és a ráf között fakeret fut körbe a rugalmasság biztosítása miatt. Fabetétes dörzsfék a hátsó kereket fékezi. A tengelyek vasból készültek, elöl-hátul félollós rugók hordják a kocsiszekrényt. A lábtartó, a tükörlemez fa, a bak egy fémszekrény felül deszkaborítással, fém íves támlával és könyöklővel. A fertőtlenítést szolgáló zárt kocsiszekrény később készült, mint a kocsi többi része. Ezt úgy alakították ki, hogy abban a víz tárolására, illetve gőz fejlesztésére alkalmas tartály is elférjen. A tartály alatt, a két hátsó kerék között helyezkedik el a tűztér, amelynek füstelvezető csöve a szekrény felett hosszanti irányban elfektethető, lehajtható. A szekrény tetején és alján csatlakozó és elvezető csövek, feltöltést biztosító nyílások szolgálják a víz feltöltését, illetve a gőz áramlását. A nyitható oldalfalakat 18-18 darab fémből készült rögzítő csavar biztosítja. A kocsi elején baloldalt, valamint a bal elülső részen és a hátoldal közepén vöröskeresztes jelzés. Egyik oldalán "FERTŐZÖTT", másik oldalán "FERTŐTLENÍTETT" felirat. Az oldalakat lezáró, rögzítő csavarok fémből, illetve műanyagból készültek. 2017.07.13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/44/1 (2017) Pdf Html
310278 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Gép- és Vasútfelszerelési Gyár Részvénytársaság (Kistarcsa) R 7065157 (40 55 117 9612-1) pályaszámú tartálykocsi (1917) 2017.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
321594 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV régi könyv (1850 előtt) VÉDETT szerző: Daillé (Dallaeus), Jean (Joannes) (Châtellerault, 1594 – Charenton, 1670);nyomdász: Colomp, Jan (16?? – 1673?) De jejuniis et quadragesima liber. Deventer, 1654 papír nyomtatott, tinta, kézírás, pergamen kötés egyéb méret(ek): [16], 776 p. Daventriae, typis Johannis Columbii, 1654. Otrokocsi Fóris Ferenc (Rimaszécs vagy Otrokocs, 1648 – Nagyszombat, 1718) tulajdonosi bejegyzésével és jegyzeteivel, Kátai Gábor és Magyary-Kossa Sámuel (Tiszaroff, 1849 – Tápiószentmárton, 1921) gyűjteményi bélyegzőjével. 2017.06.27 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/133/1 (2017) Pdf Html
314641 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; teherkocsi VÉDETT építő: Raxwerke (Rax-werke) (Bécsújhely) 42 55 441 7524-2 (40 55 117 9668-3) pályaszámú kis konténerszállító teherkocsi (1959) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
314629 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 1-2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) ABah 8100735 (80 55 117 9057-0) pályaszámú személykocsi (1924) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/3 (2017) Pdf Html
314630 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) ABah 100564 (80 55 117 9065-3) pályaszámú személykocsi (1908) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/3 (2017) Pdf Html
314631 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) ABah 100526 (80 55 117 9066-1) pályaszámú személykocsi (1901) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/3 (2017) Pdf Html
314632 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Cmn 204175 (40 55 117 9071-0) pályaszámú személykocsi (1915) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/3 (2017) Pdf Html
314639 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; pőrekocsi VÉDETT építő: Fabryka Wagonów Świdnica (Świdnica) 31 55 395 9056-4 Rmms (80 55 117 9661-9) pályaszámú pőre teherkocsi (1969) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310304 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) 31 55 774 5389-9 (80 55 117 9656-9) pályaszámú tartálykocsi (1960) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310305 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; fedett kocsi VÉDETT építő: Vagónka TATRA (Poprád) 22 55 157 4289-2 (40 55 117 9657-6) pályaszámú fedett teherkocsi (1974) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310306 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; hűtőkocsi VÉDETT építő: Ismeretlen 11 55 848 0054-0 (40 55 117 9658-4) pályaszámú hűtőkocsi (1959) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/3 (2017) Pdf Html
310307 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; hűtőkocsi VÉDETT építő: VEB Waggonbau Dessau (Volkseigener Betriebe Kombinat Schinenfahrzeugbau der DDR) (Dessau) 11 55 841 5 (40 55 117 9659-2) pályaszámú hűtőkocsi (1968) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/3 (2017) Pdf Html
310268 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) 50 55 20-27 666-6 (80 55 117 9277-4) pályaszámú 2. osztályú személykocsi (1968) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310269 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) 50 55 10-27 085-1 (80 55 117 9279-0) pályaszámú 2. osztályú személykocsi (1963) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310270 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; fedett kocsi VÉDETT építő: Ringhoffer Művek Rt. (Prága) Xp 4534 (40 55 117 9536-2) pályaszámú fedett teherkocsi (1892) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310272 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; gyümölcsszállító kocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Gga 113409 (80 55 117 9571-0) pályaszámú gyümölcsszállító kocsi (1926) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310273 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; gyümölcsszállító kocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Ggak 113456 (80 55 117 9573-4) pályaszámú gyümölcsszállító kocsi (1936) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310275 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; EGYÉB VASÚTI JÁRMŰ tűzoltókocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) Tűzoltókocsi (536 1038) (40 55 117 8588-3) (1895) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310277 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; szénszállító teherkocsi VÉDETT építő: Panstwowa Fabryka Wagonów (PAFAWAG) (Wrocław) Kzm (20 55 117 9597-4) pályaszámú nyitott szénszállító kocsi (1950) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
324716 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; pőrekocsi VÉDETT építő: Uzinele de Vagoane (Arad) 31 55 391 7000-3 Rgs (80 55 117 9681-7) pályaszámú pőre teherkocsi (1977) Négytengelyes pőre teherkocsi. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/2 (2017) Pdf Html
324731 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; fedett kocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Grnh 8213593 (40 55 117 9647-7) pályaszámú fedett teherkocsi (1918) Kéttengelyes fedett teherkocsi. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
324732 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; fedett kocsi VÉDETT építő: Uzina de Vagoane Drobeta Turnu Severin (Szörényvár) 44 55 148 5064-0 Ggs (40 55 117 9663-4) pályaszámú fedett teherkocsi (1968) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) Kéttengelyes fedett teherkocsi. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/3 (2017) Pdf Html
324733 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Da 6031 Da6104 (30 55 117 1090-0) (80 55 117 9044-8) pályaszámú poggyászkocsi (1926) Négytengelyes poggyászkocsi. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
324734 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Dh 68068 (40 55 117 9165-0) pályaszámú poggyászkocsi (1930) Kéttengelyes poggyászkocsi. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
324723 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Brünn-Königsfelder Maschinen- und Waggon-Fabrik AG (Brünn-Königsfeld) Bz 52809 (40 55 117 117 9258-3) pályaszámú 2. oszt. személykocsi (1915) Kéttengelyes 2. osztályú személykocsi. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
324725 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; nyitott kocsi VÉDETT építő: Ismeretlen Kz 234247 (20 55 521 2435-1) (40 55 117 9669-1) K1 pályaszámú nyitott teherkocsi Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) Kéttengelyes nyitott teherkocsi. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/3 (2017) Pdf Html
324726 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; nyitott kocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Kz 213587 Kmn 157656 (20 55 521 0761-2) (40 55 117 9670-9) K12 pályaszámú nyitott teherkocsi (1916) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) Kéttengelyes nyitott teherkocsi. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/3 (2017) Pdf Html
324680 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Vitéz Horthy István Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (Budapest) 424,129 pályaszámú gőzmozdony (1943) A MÁV 424. sorozatú mozdonya, a második világháborús években nagy számban gyártott változatban. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
324706 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; önürítős teherkocsi VÉDETT építő: Uzinele de Vagoane (Arad) 31 55 065 5000-5 Tagps (31 55 565 4000-5) (80 55 117 9671-8) pályaszámú önűrítős gabonaszállító teherkocsi (1988) Négytengelyes önűrítős gabona szállító teherkocsi. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/2 (2017) Pdf Html
324686 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY dízel-hidraulikus mozdony VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) A24-003 pályaszámú dízel-hidraulikus mozdony (1961) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/3/2017 Pdf Html
324708 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; fedett kocsi VÉDETT építő: Uzinele de Vagoane (Arad) 82 55 181 5009-9 Gabs (80 55 117 9673-4) pályaszámú fedett teherkocsi (1982) Négytengelyes fedett teherkocsi. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/2 (2017) Pdf Html
324708 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; fedett kocsi VÉDETT építő: Uzinele de Vagoane (Arad) 82 55 181 5009-9 Gabs (80 55 117 9673-4) pályaszámú fedett teherkocsi (1982) Négytengelyes fedett teherkocsi. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/2 (2017) Pdf Html
324709 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; nyitott kocsi VÉDETT építő: Uzinele de Vagoane (Arad) 31 55 394 6000-8 Res (31 55 393 6000-0) (80 55 117 9674-2) pályaszámú nyitott teherkocsi (1978) Négytengelyes, alacsony oldalfalú nyitott teherkocsi. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/2 (2017) Pdf Html
324718 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; fedett kocsi VÉDETT építő: Vagónka TATRA (Poprád) 21 55 227 4074-9 Hbillns (21 55 157 3380-0) (40 55 117 9684-0) pályaszámú fedett teherkocsi (1974) Kéttengelyes, eltolható oldalfalú fedett teherkocsi. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/2 (2017) Pdf Html
324719 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; nyitott kocsi VÉDETT építő: MÁV Tiszavas Járműjavító Kft. (Miskolc) 31 55 537 5001-1 Eanos (80 55 117 9685-8) pályaszámú nyitott teherkocsi (2008) Négytengelyes, magasoldalfalú nyitott teherkocsi. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/2 (2017) Pdf Html
324720 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Uzina de Vagoane Drobeta Turnu Severin (Szörényvár) 31 55 788 7004-2 Zaes (31 55 729 7004-6)(80 55 117 9686-6) pályaszámú tartálykocsi (1974) Négytengelyes tartálykocsi. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/2 (2017) Pdf Html
324721 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; mérőkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) 61 55 99-10 162-8 mérő (80 55 117 9291-5) pályaszámú vontatási mérőkocsi (1964) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) Négytengelyes vontatási mérőkocsi. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
324711 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; pőrekocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Navyh 426131 (82 55 482 1503-7) Sammp (80 55 117 9676-7) pályaszámú harckocsiszállító pőre teherkocsi (1960) Hattengelyes harckocsiszállító pőre teherkocsi. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/2 (2017) Pdf Html
324712 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; nyitott kocsi VÉDETT építő: Vagónka TATRA (Poprád) 31 55 595 9000-7 (31 55 595 7200-5) Eas (80 55 117 9677-5) pályaszámú nyitott teherkocsi (1987) Négytengelyes, nyitott, magas oldalfalú teherkocsi. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/2 (2017) Pdf Html
324713 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; nyitott kocsi VÉDETT építő: Fabryka Wagonów Świdnica (Świdnica) 31 55 599 3190-4 (31 55 594 4000-5) Eams (80 55 117 9678-3) pályaszámú nyitott teherkocsi (1974) Négytengelyes, leszerelhető magas oldalfalú, nyitott teherkocsi. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/2 (2017) Pdf Html
310279 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; transzformátorszállító kocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Namvy 428081 (80 55 117 9627-0) pályaszámú transzformátorszállító kocsi (1954) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310281 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Kaüyy 271002 (80 55 117 9630-4) pályaszámú ércszállító kocsi (1958) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310282 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; fedett kocsi VÉDETT építő: Uzinele de Vagoane (Arad) Gye 101163 (40 55 117 9638-6) pályaszámú ércszállító kocsi (1959) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310285 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) Ca 5426 (80 55 117 9203-0) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1955) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310286 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 1. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Aa 1032 (80 55 117 9205-5) pályaszámú 1. osztályú személykocsi (1962) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310287 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Weitzer János Gép-, Waggongyár és Vasöntöde Rt. (Arad) C 50615 (40 55 117 9260-9) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1899) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310288 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; postakocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Fa 666 (80 55 117 9048-4) pályaszámú postakocsi (1942) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310289 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Cmn 205195 (40 55 117 9072-8) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1917) 2017.06.22 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310291 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motormellékkocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) 59 psz. (80 55 117 9313-7) pályaszámú motormellékkocsi (1969) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310292 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) 61 55 99-40 002-0 (80 55 117 9310-3) pályaszámú poggyászkocsi (1960) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310293 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; szalonkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) 61 55 99-40 051-7 (80 55 117 9311-1) pályaszámú szalonkocsi (1956) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310294 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; szalonkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) 61 55 99-40 052-5 (80 55 117 9312-9) pályaszámú szalonkocsi (1956) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310295 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; postakocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Fa 612 (80 55 117 9133-1) pályaszámú postakocsi (1927) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310296 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; hálókocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) 51 55 99-40 306-5 (80 55 117 9314-5) pályaszámú hálókocsi (1962) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310297 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; vezérlőkocsi VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) 50 55 27-05 025-4 (80 55 117 9315-3) pályaszámú vezérlőkocsi (1972) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310298 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) 50 55 20-05 075-9 (80 55 117 9316-1) pályaszámú 2. osztályú személykocsi (1972) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310299 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi VÉDETT építő: Ismeretlen 30 55 536 6000-5 (40 55 117 9633-7) pályaszámú teherkocsi 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310254 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; fedett darumellék kocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Gzk 157450 (40 55 117 9645-1) pályaszámú fedett darumellék kocsi (1944) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310256 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; fedett kocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) KPM (40 55 117 9647-7) pályaszámú fedett teherkocsi (1912) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310217 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; fűtőkazánkocsi VÉDETT építő: Linke-Hofmann-Werke (Breslau) 80 (80 55 117 9174-3) pályaszámú fűtőkazánkocsi (1943) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310218 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 1-2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) ABa 2300 (80 55 117 9175-0) pályaszámú 1-2. osztályú személykocsi (1927) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310247 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) Rt 7500134 (40 55 117 9605-5) pályaszámú tartálykocsi (1885) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310248 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) R 503035 (40 55 117 9606-3) pályaszámú tartálykocsi (1884) 2017.06.22 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310249 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) DNyBV 502086 (40 55 117 9607-1) pályaszámú tartálykocsi (1907) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310250 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) R 501032 (40 55 117 9609-7) pályaszámú 3 tengelyes tartálykocsi (1905) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310251 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; szénszállító teherkocsi VÉDETT építő: Panstwowa Fabryka Wagonów (PAFAWAG) (Wrocław) Kzm 245214 (40 55 117 9619-6) pályaszámú szénszállító kocsi (1950) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310252 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Rzf 7508100 (40 55 117 9621-6) pályaszámú tartálykocsi (1954) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310258 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) 0007688 (40 55 117 9650-1) pályaszámú tartálykocsi (1908) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/3 (2017) Pdf Html
310259 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Bmn 201537 (40 55 117 9010-8) pályaszámú 2. osztályú személykocsi (1913) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/3 (2017) Pdf Html
310260 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) 57 psz. (80 55 117 9022-4) pályaszámú Hargita motormellékkocsi (1944) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310261 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) 58 psz. (80 55 117 9023-2) pályaszámú Hargita motormellékkocsi (1944) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310262 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Da 6104 (80 55 117 9043-0) pályaszámú poggyászkocsi (1942) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310263 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 1-2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) ABa 2504 (80 55 117 9045-4) pályaszámú 1-2. osztályú személykocsi (1940) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310264 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Gép- és Vasútfelszerelési Gyár Részvénytársaság (Kistarcsa) Ca 5723 (80 55 117 9073-7) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1927) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310265 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Ca 5747 (80 55 117 9102-4) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1931) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310169 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; élőállat-szállító kocsi VÉDETT építő: Ismeretlen Mn 122 000 (40 55 117 9519-8) élőállat-szállító kocsi (1960) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310210 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 1-2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) ABah 100524 (80 55 117 9104-1) pályaszámú 1-2. osztályú személykocsi (1900) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310211 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Ba 3301 (80 55 117 9113-1) pályaszámú 2. osztályú személykocsi (1927) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310212 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Da 6032 (80 55 117 9116-4) pályaszámú poggyászkocsi (1926) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310213 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Ba 3067 (80 55 117 9147-9) pályaszámú 2. osztályú személykocsi (1963) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310214 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 1-2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) ABa 2009 (80 55 117 9149-5) pályaszámú 1-2. osztályú személykocsi (1960) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310215 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 1. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Amo 1301 (80 55 117 9170-1) pályaszámú 1. osztályú személykocsi (1963) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310126 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 324-1527 pályaszámú gőzmozdony (1918) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310127 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Lima Lokomotive Works Incorporated (Lima) 411-264 pályaszámú gőzmozdony (1944) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: 3000 Hatvan, Népkert 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310128 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Borsig-Lokomotiv-Werke GmbH Hennigsdorf (BLW) (Hennigsdorf) 520-075 pályaszámú gőzmozdony (1943) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310129 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motorkocsi; dízel-mechanikus motorkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) BCmot 353 pályaszámú dízel-mechanikus motorkocsi (1927) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310130 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motorkocsi; dízel-mechanikus motorkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) BCmot 390 pályaszámú dízel-mechanikus motorkocsi (1928) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310131 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motorkocsi; hidro-mechanikus motorkocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Ypmot 43 pályaszámú hidro-mechanikus motorkocsi (1969) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310132 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motorkocsi; hidro-mechanikus motorkocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Ypmot 44 pályaszámú hidro-mechanikus motorkocsi (1969) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310133 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motorkocsi; hidro-mechanikus motorkocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Ypmot 45 pályaszámú hidro-mechanikus motorkocsi (1969) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310134 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motorkocsi; hidro-mechanikus motorkocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Bamot 701 pályaszámú hidro-mechanikus motorkocsi (1962) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/3 (2017) Pdf Html
310135 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motorkocsi; dízel-hidraulikus motorkocsi VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) MDmot 3017 dízel-hidraulikus motorkocsi (1971) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310232 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; timföldszállító kocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Gax 178241 (80 55 117 9636-1) pályaszámú timföldszállító kocsi (1953) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310234 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; hűtőkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) Gn 290889 (40 55 117 9526-3) pályaszámú hűtőkocsi (1902) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310235 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; baromfiszállító kocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) N 90643 (40 55 117 9537-0) pályaszámú baromfiszállító kocsi (1892) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310236 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; hűtőkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) Gj 175085 (40 55 117 9553-7) pályaszámú hűtőkocsi (1909) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310237 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; baromfiszállító kocsi VÉDETT építő: Weitzer János Gép-, Waggongyár és Vasöntöde Rt. (Arad) ACSEV 3905 (40 55 117 9556-0) pályaszámú baromfiszállító kocsi (1903) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310238 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) G 99869 (40 55 117 9558-6) pályaszámú borszállító kocsi (1911) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310239 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi VÉDETT építő: Weitzer János Gép-, Waggongyár és Vasöntöde Rt. (Arad) L 115267 (40 55 117 9563-6) pályaszámú szarvasmarhaszállító kocsi (1895) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310240 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; gyümölcsszállító kocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Ggh 113212 (40 55 117 9577-6) pályaszámú gyümölcsszállító kocsi (1932) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310241 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; bútorszállító kocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Gh 139472 (40 55 117 9583-4) pályaszámú bútorszállító kocsi (1911) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310242 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; teherkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) 30 55 117 7082-1 (40 55 117 9585-9) pályaszámú fedett teherkocsi (1916) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310220 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; étkezőkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) WRy 010 (80 55 117 9270-9) pályaszámú étkezőkocsi (1977) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310221 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) 50 55 20-27 499-2 (80 55 117 9271-7) pályaszámú 2. osztályú személykocsi (1967) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310222 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motormellékkocsi; 1. osztályú motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) 50 55 10-05 009-7 (80 55 117 9272-5) pályaszámú 1. osztályú motormellékkocsi (1971) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310223 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motormellékkocsi; 2. osztályú motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) 50 55 20-05 027-7 (80 55 117 9273-3) pályaszámú 2. osztályú motormellékkocsi (1971) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310224 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; vezérlőkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) 50 55 20-26 005-8 (80 55 117 9276-6) pályaszámú vezérlőkocsi (1962) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310225 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) Cak 5154 (80 55 117 9157-9) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1953) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310226 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; postakocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Fa 651 (80 55 117 9130-5) pályaszámú postakocsi (1929) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310227 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Ca 8106986 (80 55 117 9009-1) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1924) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310228 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 1. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) Aat 100205 (80 55 117 9063-8) pályaszámú 1. osztályú személykocsi (1896) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/3 (2017) Pdf Html
310229 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; étkezőkocsi VÉDETT építő: Van der Zypen & Charlier (Köln-Deutz) WR 2094 (80 55 117 9084-4) pályaszámú étkezőkocsi (1910) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310230 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; gyümölcsszállító kocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Ggak 113465 (80 55 117 9568-6) pályaszámú gyümölcsszállító kocsi (1939) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310105 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) (Budapest) 375-680 pályaszámú gőzmozdony (1950) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310106 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) (Budapest) 375-1011 pályaszámú gőzmozdony (1956) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310107 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) 375-1025 pályaszámú gőzmozdony (1959) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310108 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 375-1522 pályaszámú gőzmozdony (1908) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310109 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 376-450 pályaszámú gőzmozdony (1914) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310110 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 376-531 pályaszámú gőzmozdony (1922) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310111 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 376-578 pályaszámú gőzmozdony (1923) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310112 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 376-615 pályaszámú gőzmozdony (1910) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310113 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 376-633 pályaszámú gőzmozdony (1913) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310114 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 377-210 pályaszámú gőzmozdony (1895) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310116 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) (Budapest) 424-140 pályaszámú gőzmozdony (1956) A „szobormozdony” nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Fertőboz, vasútállomás. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/4/2017 Pdf Html
310117 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) (Budapest) 424-284 pályaszámú gőzmozdony (1956) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310118 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) (Budapest) 424-353 pályaszámú gőzmozdony (1958) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310121 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY dízel-hidraulikus mozdony VÉDETT építő: Uzina 23 August Bucuresti (Bukarest) M47-1001 pályaszámú dízel-hidraulikus mozdony (1974) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) A MÁV M47 1001 pályaszámú, B’B’ tengelyelrendezésű, dízel-hidraulikus mellékvonali mozdonya. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310122 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY dízel-hidraulikus mozdony VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) M38-2004 (A24-004) pályaszámú dízel-hidraulikus mozdony (1961) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/3 (2017) Pdf Html
310123 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY villamos mozdony VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest);építő: Ganz Villamossági Művek (Budapest) V43-1110 pályaszámú villamos mozdony (1972) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310124 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) (Budapest) 424-262 pályaszámú gőzmozdony (1955) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310084 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY dízel-hidraulikus mozdony VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) M32-2055 pályaszámú dízel-hidraulikus mozdony (1974) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310085 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY dízel-hidraulikus mozdony VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) M32-2040 pályaszámú dízel-hidraulikus mozdony (1974) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310086 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY dízel-villamos mozdony VÉDETT építő: NOHAB (Nydqvist & Holm AB) (Trollhättan) M61-020 pályaszámú dízel-villamos mozdony (1964) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) A MÁV M61-020 pályaszámú fővonali, univerzális dízel-villamos mozdonya. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310087 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY dízel-villamos mozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) (Budapest) M44-209 pályaszámú dízel-villamos mozdony (1954) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310089 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY dízel-hidraulikus mozdony VÉDETT építő: Uzina 23 August Bucuresti (Bukarest) M43-1001 pályaszámú dízel-hidraulikus mozdony (1974) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) A MÁV M43 1001 pályaszámú, B’B’ tengelyelrendezésű, dízel-hidraulikus mellékvonali mozdonya. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310090 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY dízel-hidraulikus mozdony VÉDETT építő: Uzina 23 August Bucuresti (Bukarest) M47-2070 pályaszámú dízel-hidraulikus mozdony (1974) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) A MÁV M47 2070 pályaszámú, B’B’ tengelyelrendezésű, dízel-hidraulikus mellékvonali, személyvonati mozdonya. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310137 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motorkocsi; dízel-mechanikus motorkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Abmot 400 pályaszámú dízel-mechanikus motorkocsi (1928) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310138 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motorkocsi; dízel-mechanikus motorkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Abmot 441 pályaszámú dízel-mechanikus motorkocsi (1930) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310139 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motorkocsi; dízel-mechanikus motorkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Abymot 473 pályaszámú dízel-mechanikus motorkocsi (1934) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310140 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motorkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Abymot 463 pályaszámú dízel, hajtás nélküli motorkocsi (1934) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310141 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motorkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) BCmot 468 (korábban BCmot 451) pályaszámú dízel-mechanikus motorkocsi (1933) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310142 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motorkocsi; hidro-mechanikus motorkocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Bamot 702 pályaszámú hidro-mechanikus motorkocsi (1962) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/4 (2017) Pdf Html
310143 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motorkocsi; dízel-mechanikus motorkocsi VÉDETT építő: Simmering-Graz-Pauker AG (Graz/Wien) BD4VT 5146-02 (80 55 117 9287-3) pályaszámú dízel-mechanikus motorkocsi (1961) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/4/2017 Pdf Html
310144 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motormellékkocsi VÉDETT építő: Simmering-Graz-Pauker AG (Graz/Wien) Bh 6543-03 (80 55 117 9288-1) pályaszámú motormellékkocsi (1955) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/4/2017 Pdf Html
310145 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; étkezőkocsi VÉDETT építő: VEB Waggonbau Bautzen (Volkseigener Betriebe Kombinat Schinenfahrzeugbau der DDR) (Bautzen) WR 004 (80 55 117 9282-4) pályaszámú étkezőkocsi (1981) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310146 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; étkezőkocsi VÉDETT építő: VEB Waggonbau Bautzen (Volkseigener Betriebe Kombinat Schinenfahrzeugbau der DDR) (Bautzen) WR 029 (80 55 117 9284-0) pályaszámú étkezőkocsi (1981) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310147 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; szalonkocsi VÉDETT építő: Ismeretlen AcBc 000 (80 55 117 9281-6) pályaszámú szalonkocsi (1970) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310148 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; szalonkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) Kc 055 (80 55 117 9306-1) pályaszámú szalonkocsi (1952) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310149 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; szalonkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) Ztz 056 (80 55 117 9308-7) pályaszámú szalonkocsi (1944) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310150 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; hálókocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) Kc 361 (80 55 117 9303-8) pályaszámú hálókocsi (1956) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310151 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; hálókocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) Kc 362 (80 55 117 9304-6) pályaszámú hálókocsi (1956) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310152 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; játszókocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) BSRy 050 (80 55 117 9280-8) pályaszámú játszókocsi (1974) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310153 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; szalonkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) MÁV 300 (80 55 117 9300-4) pályaszámú szalonkocsi (1962) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310154 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; szalonkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) MÁV 301 (80 55 117 9301-2) pályaszámú szalonkocsi (1960) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310155 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; szalonkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) MÁV 304 (80 55 117 9307-9) pályaszámú szalonkocsi (1942) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310156 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; szalonkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) MÁV 309 (80 55 117 9302-0) pályaszámú szalonkocsi (1960) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310157 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Dh 68047 (40 55 117 9186-6) pályaszámú poggyászkocsi (1940) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310159 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) BCx 44244 (40 55 117 9123-9) pályaszámú motormellékkocsi (1936) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310160 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; vezérlőkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) BDb 151 (5955) (80 55 117 9275-8) pályaszámú vezérlőkocsi (1962) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310161 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; villamos fűtőkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) Vfk 002 (80 55 117 9286-5) pályaszámú vezérlőkocsi (1968) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310162 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; személykocsi VÉDETT építő: Ismeretlen Cn 94 (40 55 117 9024-9) pályaszámú személykocsi (1896) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/4/2017 Pdf Html
310163 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; személykocsi VÉDETT megrendelő: Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Cn 153 (40 55 117 9025-6) pályaszámú személykocsi (1926) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/4 (2017) Pdf Html
310164 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) BCx 44131 (40 55 117 9125-4) pályaszámú motormellékkocsi (1927) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310165 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) BCx 44168 (40 55 117 9128-8) pályaszámú motormellékkocsi (1928) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310166 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; mérőkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) MÁV 163 (80 55 117 9290-7) pályaszámú mérőkocsi (1967) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310167 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Ismeretlen R 502644 (40 55 117 9512-3) pályaszámú tartálykocsi (1930) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310171 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) R 750 0270 (40 55 117 9524-8) pályaszámú tartálykocsi (1892) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310172 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; szénszállító teherkocsi VÉDETT építő: Ismeretlen MVP 708 (40 55 117 9528-9) pályaszámú szénszállító teherkocsi (1915) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310174 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; önürítős teherkocsi VÉDETT építő: Ismeretlen Facp 6000 (80 55 117 9653-6) pályaszámú önürítős teherkocsi (1980) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310175 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; önürítős teherkocsi VÉDETT építő: Vagónka TATRA (Studénka) Facp 6500 (80 55 117 9654-4) pályaszámú önürítős teherkocsi (1972) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310176 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; pőrekocsi VÉDETT építő: Uzinele de Vagoane (Arad) Rs 303 (80 55 117 9700-5) pályaszámú darugém tartó pőrekocsi (1973) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310177 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; pőrekocsi VÉDETT építő: VEB Waggonbau Niesky (Niesky) Sy 405498 (40 55 117 9701-2) pályaszámú darugém tartó pőre kocsi (1956) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310178 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; személyszállító teherkocsi VÉDETT építő: Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg AG (M.A.N.) (Augsburg/Nürnberg) E 831 (40 55 117 9207-1) pályaszámú személyszállító teherkocsi (1910) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310179 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Gép- és Vasútfelszerelési Gyár Részvénytársaság (Kistarcsa) MPV D31 (40 55 117 9026-4) pályaszámú poggyászkocsi (1925) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310180 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Ch 104302 (40 55 117 9036-3) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1908) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310181 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) C 54070 (40 55 117 9038-9) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1916) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310182 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Schlick-Nicholson Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Ch 8105879 (40 55 117 9056-1) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1923) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310183 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Schlick-Nicholson Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Fk 8109272 (40 55 117 9068-6) pályaszámú poggyászkocsi (1923) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310184 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Ch 105257 (40 55 117 9076-9) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1912) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310185 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Cmn 8205328 (40 55 117 9093-4) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1922) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310186 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Bz 56010 (40 55 117 9121-3) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1938) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310187 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Dh 68000 (40 55 117 9122-1) pályaszámú poggyászkocsi (1930) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310188 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motormellékkocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Cx 59118 (40 55 117 9124-7) pályaszámú motormellékkocsi (1938) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310189 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) BCx 44178 (40 55 117 9126-2) pályaszámú motormellékkocsi (1928) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310190 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; postakocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) F 864 (40 55 117 9131-2) pályaszámú postakocsi (1931) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/3 (2017) Pdf Html
310191 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; postakocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) F 877 (40 55 117 9132-0) pályaszámú postakocsi (1941) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310192 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT gyártó: Ganz és Tsa. Villamossági-, Gép-, Waggon -, és Hajógyár (Újpest / Budapest) D 7320 (40 55 117 9162-7) pályaszámú poggyászkocsi (1884) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310193 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) DF 70219 (40 55 117 9163-5) pályaszámú poggyászkocsi (1889) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310194 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Waggonfabrik Josef Rathgeber AG (München) E 816 (40 55 117 9176-7) pályaszámú poggyászkocsi (1918) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310195 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft (Nesselsdorf) Dn 64073 (40 55 117 9188-2) pályaszámú poggyászkocsi (1898) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310196 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motorkocsi VÉDETT építő: TATRA Kopřivnice (Kopřivnice) BHÉV 4301 (40 55 117 9183-2) pályaszámú motorkocsi (1944) 2017.06.22 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310197 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Grazer Waggon & Maschinen Fabriks AG vormals Johann Weitzer (Graz) Bz 53640 (40 55 117 9254-2) pályaszámú 2. osztályú személykocsi (1918) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310198 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Bz 52615 (40 55 117 9255-9) pályaszámú 2. osztályú személykocsi (1910) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310201 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI teherkocsi; fedett kocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) G 122976 (40 55 117 9508-1) pályaszámú fedett teherkocsi (1899) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310202 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT motorkocsi VÉDETT építő: Moravskoslezská vozovka a.s. Závody Ringhoffer (Praha Smíchov) CSD M 221001 (80 55 117 9037-2) pályaszámú motorkocsi (1934) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310203 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 1-2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) ABah 100611 (80 55 117 9039-8) pályaszámú 1-2. osztályú személykocsi (1909) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310204 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Ca 5821 (80 55 117 9042-2) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1944) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310205 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 1-2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) ABa 2502 (80 55 117 9046-3) pályaszámú 1-2. osztályú személykocsi (1940) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310206 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; postakocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Fa 672 (80 55 117 9047-1) pályaszámú postakocsi (1942) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310207 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 1-2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) ABa 2507 (80 55 117 9053-9) pályaszámú 1-2. osztályú személykocsi (1942) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310208 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Weitzer János Gép-, Waggongyár és Vasöntöde Rt. (Arad) Bah 101574 (80 55 117 9083-6) pályaszámú 2. osztályú személykocsi (1909) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310096 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY dízel-hidro-mechanikus mozdony VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) A21-064 pályaszámú dízel-hidro-mechanikus mozdony (1962) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/3 (2017) Pdf Html
310097 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) (Budapest) 275-015 pályaszámú gőzmozdony (1928) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310098 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) (Budapest) 275-040 pályaszámú gőzmozdony (1929) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310100 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Aktien-Gesellschaft der Lokomotiv Fabrik vormals G. Sigl (Bécsújhely) 326-274 pályaszámú gőzmozdony (1885) 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310101 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 324-1518 pályaszámú gőzmozdony (1910) A GySEV 324 1518 pályaszámú gőzmozdonya. A „szobormozdony” nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Sopron, személypályaudvar. 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/126/4 (2017) Pdf Html
310102 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 375-008 pályaszámú gőzmozdony (1912) 2017.06.22 Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság MHO/126/1 (2017) Pdf Html
300311 DOKUMENTÁCIÓ; KÉPI DOKUMENTÁCIÓ; ÁLLÓKÉP fénykép VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Kertész André (Kertész Andor) (Budapest, 1894 – New York, 1985) A Theatre Arc-en-Ciel darabjaihoz készült bábfigurák (4 db), 1930-1933 papír fénykép A fényképeken látható bábok Pierre Guéguen (Perros-Guirec, 1889 – Toulon, 1965) „Foire aux figurines” (Figurák vására) című előadáshoz (Theatre Arc-en-Ciel, 1932) készültek. A Theatre Arc-en-Ciel (Szivárvány Színház) avantgárd bábszínházat Blattner Géza (Debrecen, 1893 – Debrecen, 1967) alapította Párizsban. A bábokat Kolozsváry Zsigmond (Bánffyhunyad, 1899 – La Chaux-de Fonds, 1983) tervezte. A védett tárgyegyüttes elemei: 1) Josephine Baker (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326688); 2) Ismeretlen figura (Báb a Foire aux figurines című előadáshoz) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326689); 3) Kígyótáncosnő (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326690); 4) Madame l’Express (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 326691). 2017.06.19 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/19/1 (2017) Pdf Html
314575 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; köztéri (kültéri) szobor VÉDETT művész: Pándi Kiss János (Pánd, 1905 – Budapest, 1981) Korsós nő, 1950 fém, mészkő faragott magasság: 400.00 cm Jobb vállán korsót tartó egészalakos nő szobra, felsőteste mezítelen, derkára lepel van kötve. A szobor kocka alakú talapzatának párkánya fogazatos, alatta három oldalon dombormű: tiszalöki vízlépcső, két őnjáró gőzös uszály, öntözőcsatorna zsilippel. Alul, a posztamens kannelúrázott részén csapok emelkednek ki, ezalatt kerek kútkáva. 2017.06.09 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/503/4 (2017) Pdf Html
322168 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT író: Deák Ferenc (Söjtör, 1803 – Budapest, 1876) Deák Ferenc autográf, aláírt levele "Tisztelt Szabó Úr!" megszólítással. (Kelt: Pest, 1868. március 12.) papír kézírás, tinta terjedelem: 1.00 oldal Tartalma: a levél írója megerősíti azt, amit már szóban is közölt a címzettel: ő maga szegény "s alig bírok csekély jövedelmemből magam egyszerű életmódja mellett is annyit félretenni, hogy néha egy-két megszorult embertársamnak némi csekély segélyt nyújthassak". A címzettnek küld, amit lehet, "többet nem küldhetek". Közli, hogy szóban ajánlotta őt báró Wenckheim Béla (Pest, 1811 – Budapest, 1879) belügyminiszternek, "ha sükere nincs, oka én nem vagyok". 2017.05.31 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/729/1 (2017) Pdf Html
321605 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Ferenc József, Habsburg (Bécs, 1830 – Bécs, 1916);aláíró: Széchényi Manó, sárvár-felsővidéki gróf (Sopron, 1858 – Sennyefa, 1926);aláíró: Ulrich Mihály (minisztériumi tisztviselő, 20. század eleje);művész: Krahl, Ernst August (Drezda, 1858 – Bécs, 1926) I. Ferenc József magyar király által kiadott nemesség-, címer- és előnév adomány dr. Áldor Adolf és családja részére. (Kelt: Bécs, 1899. szeptember 22.) viasz, fém, pergamen aranyozott, kézírás, festett, bársonykötés magasság: 38.00 cm; szélesség: 29.00 cm; terjedelem: 4.00 lap a címerfestés alatt jobbra lent: "KRAHL E." Címerfestménnyel és címerleírással, arany zsinóron ráfüggesztett, dísztelen fémtokos magyar királyi pecséttel. Vörös bársonnyal borított, arany vaknyomásos ornamentikával és a Magyar Királyság középcímerével díszített, valamint fehér és zöld kötőszalagokkal ellátott könyv alakjában, igényes kalligráfiával pergamenre írva. Az egymástól a díszfestések védelmére selyempapír lapokkal elválasztott oldalak egyszerű keretezéssel díszítve. Az első szöveges lap tetején a magyar középcímer látható, színes ábrázolásban. I. Ferenc József saját kezű, az utolsó oldalon a szöveg alatt látható aláírásával, ugyanott jobboldalt a király személye körüli miniszter, gróf Széchényi Manó ellenjegyezésével. Ulrich Mihály, a király személye körüli magyar királyi minisztérium segédhivatali igazgatója 791/1899 eln. iktatószámon, 1899. szeptember 22-én iktatta a Királyi Könyvekbe. A családnak adományozott címer a következő: kékkel és vörössel hasított csücsköstalpú pajzs arany pajzsfővel, a pajzsfőben természetes emberi szem, az első mezőben négy arany liliom között egy hatágú arany csillag lebeg, a hátsó mezőben pedig zöld pázsiton a kígyós botjára támaszkodó Aesculapius áll; a koronás pántos sisakon arany kürt, jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst sisaktakarókkal. Tartalma: Ferenc József király dr. Áldor Adolf nagykárolyi városi és közkórházi igazgató-főorvost érdemeiért a feleségétől, Roóz Lujzától származó fiával, Lajossal, valamint lányaival, Ilonával, férjezett Sarkadi Adolfnéval, Saroltával, férjezett dr. Neumann Bertalannéval, Kornéliával, férjezett dr. Sternberg Gézánéval és Teklával, férjezett Fisch Lajosnéval együtt a „gyömörői” előnév adományozása mellett Magyarország címerhasználó nemeseinek sorába emelte. 2017.05.30 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/718/1 (2017) Pdf Html
85208 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; köztéri (kültéri) szobor VÉDETT művész: Csíkszentmihályi Róbert (Budapest, 1940 – ) Vadkan, 1966 mészkő faragott magasság: 160.00 cm; szélesség: 173.00 cm; mélység: 100.00 cm jelzés nélkül Nyilvánosan is látogatható őrzési helye: tiszadobi Andrássy kastély parkja (4456 Tiszadob, Bocskai u. 59.) Téglalap alakú lapos talpazatra mintázott, körplasztikus állatalakos, fehér mészkő szobor. Hátsó lábain ülő életnagyságú vadkanábrázolás, amely fejét kissé balra fordítja, orrát peckesen felemeli. Megmintázásában antropomorf vonásokat viselő arcon mosoly, sörénye, szőre részletgazdagon faragott. 2017.05.10 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/543/3 (2017) Pdf Html
241133 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) LOPOTT, VÉDETT művész: Haranghy Jenő (Debrecen, 1894 – Budapest, 1951) Lóvásár, 1916 vászon olaj magasság: 124.50 cm; szélesség: 188.50 cm balra lent: "Haranghy Jenő 1916" A kép előterében lóvásári jelenet, jobbra és balra négy-négy fából álló csoport, a háttérben házak. 2017.05.10 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/575/1 (2017) Pdf Html
321607 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Scarsella, Ippolito (Scarsellino) (Ferrara, 1550/1551 – Ferrara, 1620) Pihenő Szent Család vászon olaj magasság: 52.00 cm; szélesség: 78.00 cm jelzés nélkül A jobb oldali előtérben fehér ruhacsomón fekszik az alvó, jobb karját hasán pihentető gyermek Jézus. Mellette balról vörös ruhában, fejét is fedő kék köpenyben, fél térdre ersezkedve látjuk Máriát, feje körül vékony dicsfény-karikával, kezeit imára kulcsolva, tekintetét Jézus felé fordítva. Tőle jobbra, Jézus mögött sötétbarna ruhában, sárga köpenyben, a baljában tartott botra támaszkodva térdel Szent József őszhajú és -szakállú alakja; az ő fejét is vékony dicsfény övezi, jobbját mellére teszi, tekintetét Jézus felé fordítja. A csoport mögött és tőlük balra alkonyi tájkép látható fákkal, patakkal, pihenő lóval, a távolban hegyekkel. 2016.11.24 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/2/2/2016 Pdf Html
320747 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; parancslevél VÉDETT kibocsátó: Apafi Mihály, Apanagyfalvi I. (Ebesfalva, 1632 – Fogaras, 1690) I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem parancslevele rátóti Gyulaffy László marosszéki kapitánynak. (Kelt: Algyógyfürdő, 1684. július 8.) papír tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal Magyar nyelvű papír missilis a fejedelem saját kezű aláírásával, külzetén címzéssel és papírfelzetes pecsét nyomával. Tartalma: a fejedelem tájékoztatja a kapitányt, hogy az ördöngősök és "bűjös bájosok" üldözésével széki Teleki Mihályt megbízta, ezen oknál fogva megparancsolja, hogy a felügyelete alatt álló területen található "efféle tisztátalan személyek" elfogásáról és őrizetéről gondoskodjék. 2016.11.16 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/378/4/2016 Pdf Html
314336 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; ÜTŐS HANGSZER harang VÉDETT készítő: Weinbert, Peter (pécsi harangöntő, 1802 – 1841 között) Harang, 1808 (a bükkösdi római katolikus templomból) bronz öntött magasság: 95.00 cm; átmérő: 105.00 cm; egyéb méret(ek): súlya kb. 8 és fél mázsa a kupola alatti szalagon felirat: "GEGOSSEN VON PETER WEINBERT IN 5 KIRCHEN ANNO 1808" Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: 7682 Bükkösd, Templom tér. A harang felfüggesztését adó koronát hat, 2+1+2+1 arányban elosztott maszkos díszítésű függesztőfül alkotja. Felső peremén, két borda között, német nyelvű felirat: GEGOSSEN VON PETER WEINBERT IN 5 KIRCHEN ANNO 1808. A felirat alatt leomló drapériakötegek alatt, felhőkből előbukkanó, egymásnak hátat fordító két-két angyal harsonát fúj. A harang palástjának alsó pereme erőteljesen, szoknyaszerűen kiszélesedik és megvastagodik. A paláston ovális, szalag keretezésű mezőben felirat: "DEO / OMNIPOTENTI / REGNANTIBUS / PIO VII. PONT. MAX. / IMPERATORE ET REGE FRANCISCO / E CINERIBUS / FRANCISCA GAAL DE GYULA / VIDUA IOANNIS PETROVSZKY / DE MINDSZENT ET MEGYEFALVA / PIO CORDE OBTULIT / ANNO CHR. MDCCCVIII." A paláston további három egyforma geometrikus díszítésű, ovális foglalatban három szent látható: Nepomuki Szt. János, Szt. József a gyermek Jézussal, ill. egy női szent, feltehetően Szt. Franciska, de a templom titulusa (Nepomuki Szt. János és Szűz Mária) miatt esetleg lehet Szűz Mária is. 2016.11.15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1808/1/2016 Pdf Html
314836 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS tűfestés VÉDETT művész: Ismeretlen A vát-szentkúti Mária-kápolna egykori kegyképe fémfonál, fém, vászon, fa aranyozott, öntött, tűfestéses, festett, hímzett magasság: 31.00 cm; szélesség: 24.70 cm jelzés nélkül A Vas megyei Vát község határában álló, Mária mennybevételének tiszteletére 1721-ben felszentelt kápolna egykori kegyképe. Ovális képmezőben ábrázolt Hodigitria Istenanya, a képmező körül tizennégy nyolcágú arany csillagból álló koszorúval. Mária világoskék, fejét is befedő köpenyt és világosbarna ruhát visel, fején zárt aranykorona-applikáció, feje körül dicsfény. A bal karján tartott kis Jézus fehér ruhát visel, fején anyjáéhoz hasonló, csak kisebb méretű korona-applikáció, jobbját áldásra emeli, baljában keresztes országalma. 2016.11.09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1376/4/2016 Pdf Html
322238 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT író: Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) Kossuth Lajos autográf, aláírt levele Farkas Ferencné Dorogházi Annához "Asszonyom!" megszólítással. (Kelt: Turin, 1867. augusztus 10.) papír kézírás, tinta terjedelem: 3.00 oldal Hozzá tartozik: "Dorogházi Anna Farkas Ferenczné Asszonynak Jászberényen via Pesth (Hongrie)" címzésű boríték. Tartalma: a levél írója válaszol egy honvéd feleségének, aki eltűnt férjéről tudakozódott. Kossuth jelzi, hogy tájékoztatást nem tud adni, mert azonos nevű illetőre nem talált a nála lévő lajstromokban, de a hasonló nevű emberek sorsáról tájékoztatja a címzettet, valamint jelzi, hogy a seregek egy része, mely török földre ment, baj nélkül visszatérhetett Magyarországra. Ezen kívül tanácsot ad az özvegység elismertetése tárgyában. 2016.11.09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/803/38/2016 Pdf Html
316083 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT irat VÉDETT író: I. Rákóczi György (Szerencs, 1593 – Gyulafehérvár, 1648) I. Rákóczi György erdélyi fejedelem Pázmány Péter (Nagyvárad, 1570 – Pozsony, 1637) esztergomi érsek részére írt magyar nyelvű levele. (Kelt: Gyulafehérvár, 1636. december 18.) papír tinta, kézírás terjedelem: 2.00 oldal Az irat első oldalán fent: "ad Nro. 35 A. 1636. Transilvanica Turcica" kancelláriai jelzet. A fejedelem saját kezű aláírásával. Tartalma: A levél írója röviden beszámol az 1636. december 4-én megkötött szászvárosi békét megelőző eseményekről, valamint a reversalisok december 13-án történt kicserélését követően Bethlen István korábbi erdélyi fejedelem mozgásáról. Bevezetőjében utalást tesz a címzettől kapott korábbi levelekre és őfelsége (II. Ferdinánd) levelére is, melyet szintén a címzetten keresztül kapott. A válaszokat, valamint a békekötés okairól és módjáról, továbbá a portai megerősítés kérdéséről szóló részletes beszámolót majd Réz András által fogja elküldeni a címzettnek, és saját embere által a királyi udvarnak. A levélben meg nem nevezett címzett Pázmány Péter esztergomi érsek. 2016.09.22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1553/1/2016 Pdf Html
321621 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT jegyzőkönyv VÉDETT keletkeztető: Somorja város tanácsa Somorja város protocolluma, 1636-1644 papír kézírás, tinta, pergamen kötés magasság: 20.00 cm; egyéb méret(ek): [258] p. Szövege többségében magyar, kisebb részben német és latin nyelvű. A jegyzőkönyv Falusi István, Turner Benedek és Strasser György bírák időszakát öleli fel, egy rövid bejegyzés 1679-ből származik. Az első ív elvált a könyvtesttől, az utolsó levél szélei körben hiányoznak. Néhány levél kijár. Fűzve, pergamen kódexlapba helyezve. A kötésre használt kódexlap egy 12. századi Biblia-töredék a Bírák könyvéből (11,29–13,2), melynek írása 12. századi karoling minuszkula, a töredéket egy egyszerű vörös P iniciálé díszíti. A kötésre használt kódexlap egyik szélén kissé elmosódott beírás: „Átnéztem 1867. máj. 18 án. Kisfaludy”, másik szélén más kéztől származó beírás: "Kisfaludy Zsigmond hagyatékából kaptam a családtól". 2016.09.19 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/104/20/2016 Pdf Html
300206 TERMÉSZETTUDOMÁNYI EMLÉK; ÁSVÁNY ÉS KŐZET; ÁSVÁNY ásvány VÉDETT GYŰJTEMÉNY gyűjtő: Kövecses-Varga Lajos (Lovászpatona, 1957 – );gyűjtő: Lakos János (? – 2002);gyűjtő: Fábián Tamás (Szombathely, 1958 – Erta Ale vulkán, 2012) Kárpát-medencei lelőhelyekről származó ásványgyűjtemény (összesen: 871 db) A védetté nyilvánított gyűjteményt az esztétikailag kiemelkedő példányok mellett típuslelőhelyről, azaz az ásványfaj első leírási lelőhelyéről származó, a lelőhelyre nézve ritka ásványt vagy ritka ásványtársulást tartalmazó, a fajra vonatkozó alaki vagy egyéb megjelenésbeli jellegzetességeket különösen szembeötlően mutató, vagy ásványtani fogalmat jól illusztráló (didaktikus megjelenésű), valamint első gyűjtésből származó példányok alkotják. A kollekció több ún. referencia példánnyal (pl. kochsándorit) is rendelkezik, és részét képezi még két korábbi, ismert gyűjtő, Lakos János és Fábián Tamás gyűjteménye is. A teljes kollekció több ezer tételből áll, melyből 871 darab, válogatott, különleges példány áll védettség alatt. A védetté nyilvánított gyűjtemény elemei: műtárgy-nyilvántartási azonosító: 323778-324648. 2016.09.14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/58/30/2016 Pdf Html
321843 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Babits Mihály (Szekszárd, 1883 – Budapest, 1941) Babits Mihály autográf, aláírt levele Feszty Masához, "Kedves Feszty Masa" megszólítással (1927) papír kézírás, tinta terjedelem: 2.00 oldal levél végén aláírás: "Babits Mihály" Keltezés nélkül. Tartalma: a levél írója még nem tud ígéretet tenni a címzett Feszty Masának (Budapest, 1895 – Domaháza, 1979) a kért pénzügyi támnogatásra, a Baumgarten alapítvány léte ugyanis bizonytalan, az alapító, Baumgarten Ferenc Ferdinánd (Budapest, 1880 – Ótátrafüred, 1927) hagyatéki eljárása is csak most indult meg. 2016.08.31 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/454/9/2016 Pdf Html
300216 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ irodalmi és egyéb kézirat; zenei kézirat KIVITEL, VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES szerző: Liszt Ferenc (Doborján, 1811 – Bayreuth, 1886) A Nádor Kálmán Zeneműkereskedés és Kiadó hagyatékában fennmaradt Liszt Ferenc autográfok és nyomdai kéziratok (7 tétel) papír kézírás A tárgyegyüttes elemei: 1. A magyarok Istene (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321629) 2. Ungarishes Königslied (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321630) 3. Petőfi szellemének (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321631) 4. Mosonyis Grab Geleit (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321632) 5. Puszta Wehmut (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321633) 6. Hymne de l'enfant á son réveil (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321634) 7. Vergessene Romanze (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321635) 2016.08.31 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/238/18/2016 Pdf Html
314849 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Ferenc József, Habsburg (Bécs, 1830 – Bécs, 1916);művész: Krahl, Ernst August (Drezda, 1858 – Bécs, 1926);aláíró: Burián István, gróf rajeci (Stomfa, 1851 – Bécs, 1922);aláíró: Ulrich Mihály (minisztériumi tisztviselő, 20. század eleje) I. Ferenc József magyar király által kiadott magyar nemesség-, előnév- és címerátruházó, illetve névváltoztató oklevél Milch György és Zsuzsanna részére. (Kelt: Bécs, 1914. május 25.) pergamen, viasz, fa kézírás, tinta, festett, egészbőr kötés, aranyozott terjedelem: 7.00 oldal a címerfestmény alatt jobbra lent: Krahl E Címerfestménnyel és címerleírással, aranyzsinóron függő, fémtokos, vörös viaszpecséttel, I. Ferenc József magyar király saját kezű aláírásával és a király személye körüli miniszter, báró rajeczi Burián István ellenjegyzésével. Díszesen aranyozott, vaknyomásos, aranyzsinórral fűzött, vörös egészbőr kötésben, eredeti, zöld bőrrel borított, rézkapcsokkal ellátott, bélelt fatokban. Tartalma: Ferenc József király nemes boglári Simon Jakab udvari tanácsos, a budapesti áru- és értéktőzsde alelnöke hűségéért és „közgazdasági téren” tett szolgálataiért annak magyar nemességét, előnevét és címerét a „Simon-Milch” kettős vezetéknév használatának engedélyezése mellett unokáira, Milch Györgyre és Zsuzsannára ruházta. 2016.08.30 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/140/3/2016 Pdf Html
321523 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA vegyes technika VÉDETT művész: Ismeretlen festő, 18. század második fele Gróf Nádasdy I. Mihály családjával, 1780 körül fa, papír akvarell (vízfesték), gouache magasság: 31.00 cm; szélesség: 28.00 cm jelzés nélkül Zöld kárpitozású kanapén fehérruhás, magas hajviseletű hölgy ül, kezében toll, amit az előtte álló kis asztalon látható levélen (ennek elkezdett szövege: "Madame / En relisant votre lettre du 12me / je...") nyugtat. Balján, az asztal mellett 6-8 éves lány áll vörös ruhában, kezében nyitott könyvecske. Az asztalkán ezüst tintatartó. A hölgy jobbján két 1-3 év körüli kisgyermek ül a kanapén, egyikük ölében kiskutya. A kanapéra balról 30 év körüli, aranysujtásos kék ruhát viselő, fehérparókás férfi támaszkodik; baljával az ülő kisgyermekekre mutat, jobbját csípőre teszi. Tőle balra 5-6 év körüli kisfiú áll fehér ruhában, rózsaszín övvel; baljával a férfi mentéjét fogja, baljában kis fekete kalapot tart. A háttérben középen magas, rokokó ornamentikájú állóóra látszik; a szoba falát csíkos tapéta borítja, az előtérben rombuszmintás parketta, a jobb alsó sarokban zöldes drapériával takart hátasszék. A kép hátoldalán, a fa hordozón golyóstollal írt számok: "4478..." illetve műkereskedelmi jelzetek: "218", "51/113. vagy II.3./ Ism. 18. sz." és "51/43/ Ism.". 2016.08.29 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/313/3/2016 Pdf Html
323126 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; VILÁGÍTÓ ESZKÖZ neonreklám VÉDETT készítő: NEON Reklám és Villamossági Szövetkezet (Budapest) Az egykori Kis Berlin eszpresszó önkiszolgáló bisztró fényreklámja, 1965 (?) (Budapest) üveg magasság: 6.00 m; szélesség: 2.00 m Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: 1055 Budapest, Szent István krt. 13. Az egykor itt, , a körút és a Honvéd utca sarkán 1965-ben Kis Berlin eszpresszó néven megnyitott önkiszolgáló étterem fényreklámja. Az önkiszolgáló étterem, tálcát és ridikült is a kezében tartó fiatal női vendégét mutató neon a fal síkjára merőleges, felirat nélküli, mindkét oldalra világító fényreklám, figurális kompozícióval, szabadon szerelt díszcsövekkel ellátva. 2016.08.24 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1314/3/2016 Pdf Html
300251 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ dekorterv VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES készítő: Zsolnay gyár (Pécs) "Terracotta formakönyvek" (a pécsi Zsolnay gyár építészeti kerámiáinak formakönyvei, 17 kötet) papír, karton ceruza, tus, akvarell (vízfesték), kézírás, vászonkötés, fűzött egyéb méret(ek): magasság: 22-23,40 cm; szélesség: 14,40-16 cm; vastagság: 2,8-4,5 cm A Zsolnay gyár által az 1870-es évek és 1961 közötti időszakban gyártott épületkerámiák, épületplasztikák: falburkolatok, tetőcserép és kúpcserép-elemek, kapu-, ajtó- és ablakkeretek, valamint kültéri és beltéri szobrok „Terracotta” katalógusai. A kötetekben az első formaszám a 384-es (a 2. kötetben) az utolsó az 5012-es (a 19. kötetben). A kötetekben szereplő rajzok a tárgyakat méretarányosan, méretezéssel, formaszámokkal ellátva, illetve a mázakra, színekre történő utalásokkal, vagy színezéssel ábrázolják. Ezen kívül a formakönyvek a felhasználás, beépítés helyszíneit, olykor a tervező nevét, ill. utólagos megrendeléseket, árakat is tartalmaznak. A rajzok grafittal, a további bejegyzések fekete tintával, vagy tussal, ill. vörös tintával és tussal készültek, az ábrázolások több helyen akvarellel festettek. A legtöbb kötet előzéklapján, vagy első lapjain annak tartalmára vonatkozó felsorolás, utólagos bejegyzésként formaszámok szerinti felsorolásban feltüntetik, hogy mely épületekhez készült épületkerámiákat tartalmazza a kötet. Az eredetileg 19 kötetes sorozat 1. és 10. számú kötete eltűnt. A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei (17 kötet): 1) Terracotta 2. (Fc. 384-767), kb. 1880-1885 között (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 323229); 2) Terracotta 3. (Fc. 768-1133), kb. 1885-1890 között (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 323230); 3) Terracotta 4. (Fc. 1134-1440), kb. 1890-1892 között (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 323231); 4) Terracotta 5. (Fc. 1441-1741), kb. 1893-1894 között (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 323232); 5) Terracotta 6. (Fc. 1742-2117), kb. 1894-1895 között, (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 323233); 6) Terracotta 7. (Fc. 2118-2409), kb. 1896-1897 között (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 323234); 7) Terracotta 8. (Fc. 2410-2663), kb. 1898-1899 között (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 323235); 8) Terracotta 9. (Fc. 2664-3033), kb. 1899-1904 között (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 323236); 9) Terracotta 11. (Fc. 3360-3517), kb. 1907-1908 között (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 323237); 10) Terracotta 12. (Fc. 3518-3688), kb. 1909-1910 között (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 323238); 11) Terracotta 13. (Fc. 3689-3907), kb. 1910-1911 között (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 323239); 12) Terracotta 14. (Fc. 3908-4142), 1911 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 323240); 13) Terracotta 15. (Fc. 4143-4342), kb. 1911-1912 között (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 323241); 14) Terracotta 16. (Fc. 4343-4547), kb. 1913-1922 között (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 323242); 15) Terracotta 17. (Fc. 4548-4700), kb. 1922-1935 között (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 323243); 16) Terracotta 18. (Fc. 4701-4823), kb. 1935-1942 között (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 323244); 17) Terracotta 19. (Fc. 4824-5012), 1943-1961 között (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 323245). 2016.08.23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/646-21/2016 Pdf Html
314547 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Karinthy Frigyes (Budapest, 1887 – Siófok, 1938) Karinthy Frigyes "Akrobat-ó!" című írásának autográf kézirata papír tinta, kézírás magasság: 21.50 cm; szélesség: 17.00 cm; terjedelem: 5.00 oldal Keltezés nélkül, javításokkal, kihúzásokkal. Az utolsó levél hátoldalán nyomdai utasítás: "2 levonatot kérek reggelre!". Publikálatlan, az 1929-ben közölt szöveghez képest jelentős eltérésekkel. 2016.08.23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/295/5/2016 Pdf Html
321663 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Dsida Jenő (Szatmárnémeti, 1907 – Kolozsvár, 1938) Dsida Jenő "Öreg postás a város végén" című versének autográf kézirata. (Kelt: Kolozsvár?, 1932 körül) papír kézírás, tinta magasság: 21.00 cm; szélesség: 16.00 cm; terjedelem: 1.00 oldal A kézirat szövege eltér a nyomtatásban megjelenttől. A hatodik, hetedik és nyolcadik versszak publikálatlan. A kézirat hátoldalán a költő "Légy már legenda" című versének címsora. 2016.08.22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/225/7/2016 Pdf Html
316087 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT levél VÉDETT író: Tisza István, gróf (Pest, 1861 – Budapest, 1918) Tisza István levele Szél Kálmánhoz "Nagytiszteletű Uram" megszólítással. (Kelt: Budapest, 1904. június 2.) papír tinta, kézírás terjedelem: 2.00 oldal „Magyar Királyi Ministerelnök” fejléces papíron. Hozzá tartozik: „Nagytiszteletű Széll Kálmán úrnak Nagyszalonta” címzésű boríték. Tartalma: értesíti az esperest, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter a miniszterelnök közbenjárása ellenére nem Csík Sándor simonyifalvai tanítót nevezte ki az állami elemi iskola igazgatójául, hanem Zimmer Mártont, mivel az iskola az államosítás előtt római katolikus volt, ezért szokásjog szerint ugyanolyan felekezetű igazgatót kell kinevezni. 2016.08.22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/156/3/2016 Pdf Html
321664 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Weöres Sándor (Szombathely, 1913 – Budapest, 1989) Weöres Sándor autográf naplója verseivel és bejegyzéseivel, 1937-1938 papír kézírás, tinta magasság: 19.20 cm; egyéb méret(ek): 70 számozatlan oldal A füzet első 40 oldalán eleinte kék, majd fekete tollal írva, első keleti utazásának naplója található. Az első beírás dátuma: Csönge, 1937. január 7. („Indulás előtti nap”), az utolsó a „Conte Rosso” fedélzetén [1938] február 10. A további lapokon rímképletek, valamint Maláj ábrándok című (itt még Kalang-agong dalok címmel) versének egy a megjelenttől jelentősen eltérő változata olvasható. A további lapokon versrészletek, az utolsón pedig ismerőseinek, a kor hírességeinek nevei és lakcímei találhatók. A füzetből a költő 9 rímképletet tartalmazó lapot kitépett. A hiány a napló szövegét nem érinti. 2016.08.16 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/228/7/2016 Pdf Html
314643 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT író: Liszt Ferenc (Doborján, 1811 – Bayreuth, 1886) Liszt Ferenc aláírt, autográf, francia nyelvű levele ismeretlenhez. (Kelt: 1849. december 30.) papír tinta, kézírás terjedelem: 3.00 oldal Tartalma: Köszöni barátja sorait. A barátja által ajánlott Mezey nevű zongoristának igyekszik segítségére lenni, bár a párizsi szalonok egy magyar emigránst valószínűleg nem lesznek hajlandóak fogadni. Barátját kéri, nevezze meg azokat, akiknek ajánlást írhat Mezey ügyében, illetve tájékoztassa Mezey zenei tanulmányairól és képességeiről. Titkára, Belloni fogja átadni neki a levelét, és kéri, hogy titkárának mutassa be Mezeyt. Titkára hamarosan meglátogatja Weimarban, barátjától üzenetet vár általa. 2016.08.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1219/1/2016 Pdf Html
300172 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ relief / dombormű VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Ismeretlen római kori szobrász Római sírkő töredékek (2 db) mészkő faragott A római kori Pannonia provincia, a mai Dunántúl területéről származó régészeti leletek. A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Római sírkő töredék (sírsztélé töredék, Kr. u. 2. század közepe - 3. század eleje) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 305469); 2) Római sírkő töredék (sírsztélé töredék, Kr. u. 2. század közepe - 3. század eleje) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321487). 2016.07.22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1162/4/2016 Pdf Html
314322 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Ferenc József, Habsburg (Bécs, 1830 – Bécs, 1916);művész: Krahl, Ernst August (Drezda, 1858 – Bécs, 1926) (?);aláíró: Wenckheim Béla, wenckheimi báró (Pest, 1811 – Budapest, 1879) I. Ferenc József által adományozott nemesség-, előnév- és címeradomány Ramassetter Vince és családja részére. (Kelt: Schönbrunn, 1874. október 6.) pergamenpapír, viasz, réz, fa tinta, kézírás, festett, egészbőr kötés, dombornyomott, aranyozott terjedelem: 7.00 oldal I. Ferenc József magyar király és báró Wenckheim Béla király személye körüli miniszter autográf aláírásával. Címerfestménnyel és címerleírással. Aranyzsinórral átfűzött, aranyozott, dombornyomott bőrkötésben, rajta elől középen ligatúrás FRV monogrammal, a kötéstábla sarkain áttört réz rátétdíszekkel, réztokban lévő függő viaszpecséttel, zöld bőrborítású, rézcsatos fatokban. Tartalma: Ferenc József király Ramassetter Vince („Vincze”), zala megyei földbirtokost, a Ferenc József rend lovagját, annak az uralkodó iránti hűségét, a közjó, népnevelés, gazdászat és a közügyek előmozdítása körül szerzett érdemeit elismerve, felségétől, született Kompanik Zsófiától származó mindkét nembeli gyermekeivel együtt a „fehérkőaljai” előnév, és a szövegben is leírt címer használata mellett Magyarország nemeseinek sorába emeli. 2016.06.27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/364/4/2016 Pdf Html
71946 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; VILÁGÍTÓ ESZKÖZ neonreklám VÉDETT készítő: NEON Reklám és Villamossági Szövetkezet (Budapest) "Tik-Tak" neonreklám (Budapest) üveg, bádog festett magasság: 1.00 m; szélesség: 3.00 m Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: 1126 Budapest, Böszörményi út 17/c. Homlokzatra szerelt, fémbetű alátétes, egyedi blokk feliratú, idomvas alátétes, figurális óra motívummal ellátott fényreklám. Jellegzetessége az óra, melynek ingája különböző fázisokban kapcsol ki és be, így azt a hatást keltve, mintha az óra mozogna. A „kakukkos” óra motívum egyszerű, de figyelemfelkelő, bádog alapja festett, csupán a körvonal kiemelésén található fénycső. 2016.06.25 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1266/2/2016 Pdf Html
314648 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: III. (VI.) Károly, Habsburg (Bécs, 1685 – Bécs, 1740) III. Károly magyar király által kiadott magyar nemesség- és címeradomány Török István és családja részére. (Kelt: Bécs, 1718. augusztus 24.) pergamen, viasz, fa tinta, kézírás, festett Címerfestménnyel és címerleírással, függőpecséttel. Az uralkodó, valamint Erdődy László Ádám nyitrai püspök, a magyar udvari kancellária első ülnöke és Wanyeczy Illés kancelláriai titkár aláírásával. Kihirdették Heves és Külső-Szolnok vármegye Egerben tartott közgyűlésén 1718. október 1-jén. 2016.06.22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/618/2/2016 Pdf Html
321628 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Bruegel (Breugel, Breughel, Brueghel), Pieter, id. ("Paraszt Bruegel") (Brueghel, 1526/30 – Brüsszel, 1569) Keresztelő Szent János prédikációja, 1566 fa olaj magasság: 95.00 cm; szélesség: 160.50 cm jobbra lent: "BRVEGEL M.D.LXVI" Erdei tisztáson álló, ülő és fákra kapaszkodó férfi, női és gyermekalakokból álló sokaság látható, amint a kép felső részén, a középtől kissé bal felé álló Keresztelő Szent János szavait hallgatja, illetve azokat egymás között meghányja-veti. A Keresztelő barnás szőrcsuhát visel, bal kezét oldalra kinyújtja, jobbját melle előtt intőn felemeli. Tőle jobbra, egy ülő csoport közepén Jézus világoskék ruhás álló alakja látható, balra lejjebb pedig a fehér fejkendős Szűz Mária és az őt átkaroló Szent János evangélista alakja tűnik fel a hallgatóságban. A tömegben a festő korának alakjai jelennek meg, változatos viseletekben; láthatunk fehérgalléros nemeseket, katonákat, szerzeteseket, zarándokokat, tenyérjós cigányokat, markotányosnőt. A kép bal szélét egy vastag, D alakban a képtér belseje felé hajló fatörzs keretezi, jobboldalon pedig kis domboldal látszik, amelyen fák között hallgatók ülnek. Ettől a csoporttól a közép felé kilátás nyílik folyóval, kastéllyal és távoli, ködbe vesző hegycsúccsal ábrázolt tájkivágatra. A folyóparton apró Jézus megkeresztelése-jelenet látható. A hátoldalon fent középtájt cédula kézírással: "Batthyány / F1 / Szombathely", lent középtájt gépírással, benne a szám kézzel: "O. Szépművészeti Muzeum / 51.2829 / Id. Pieter Bruegel: / Ker. Szt. János prédikációja.". 2016.05.18 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/181/21/2016 Pdf Html
314835 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Zsigmond király, Luxemburgi (Prága, 1368 – Znaim, 1437) Luxemburgi Zsigmond magyar király oklevele. (Kelt: 1403. november 5.) pergamen tinta, kézírás Jobb felső sarkában kancelláriai jegyzet: relatio Piponis de Ozora (Ozorai Pipo jelentése) Papírfelzetes pecséttel megerősített pergamen oklevél. Tartalma: Zsigmond király tudatja, hogy néhai Szécsényi Kónya bán fia Simon ajtónálló mesternek adja a Durazzói Károly fia László pártjához csatlakozott és hűtlenné vált Chele fiai Miklós, Péter és János, valamint Bachatornak nevezett János, továbbá Pál fia Pál Hevesújvár vármegyében fekvő Waraszow (Váraszó) nevű birtokát. 2016.05.09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/865/1/2016 Pdf Html
314834 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Domonkos (prépost, 14. század) Domonkos, az esztergomi Szent Tamás káptalan prépostja, Miklós érsek vikáriusa által kiadott oklevél. (Kelt: 1353. május 23.) pergamen tinta, kézírás Pergamenoklevél, hátoldaláról a préposti pecsét hiányzik, csak az azt rögzítő szalag egy darabja van meg. Tartalma: Domonkos, Miklós érsek vikáriusa tudatja, hogy korábbi ítéletlevele szerint mellétei Mihály fiai Miklós és Péter beperelték rokonaikat, Márk fiait, Miklóst, Myko-t és Pált, valamint Jámos fia Gergelyt anyjuk, nevezett Márk lánya leánynegyede ügyében, követelve Özörény (Gömör vármegye) birtok negyedét, melyet megítélt számukra. A prépost emberei, Plesenchi István és Kewy István egyházi elöljárók május 20-án Özörény birtokra kiszálltak, és Mihály fiait a birtok negyedébe a szomszédok és határosok jelenlétében, ellentmondás nélkül beiktatták és határait leírták. Erről Domonkos a vikáriusi pecsét hiánya miatt préposti pecsétjével megerősített oklevelét kiadja, ígérve, ha később visszahozzák az oklevelet, akkor azt privilegiális formában is kiállítja. 2016.05.06 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/855/1/2016 Pdf Html
300081 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA litográfia (kőnyomat); litográfia (kőnyomat) VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Kudlák Lajos (Ludovít) (Losonc, 1890 – Pozsony, 1960);kiadó: Lévai litographie Rimavská-Sobota Litográfia mappában, 12 db papír kőnyomat (litográfia) magasság: 280.00 mm; szélesség: 240.00 mm Mappába rendezve 12 db különböző litográfiai lap. A mappa címkéjén felirat: "KUDLÁK LAJOS / 12 LITOGRAPHIE", A címke alján, a keretdísz alatt apró betűvel: "LÉVAI LITOGRAPHIE RIMAVSKÁ-SOBOTA". A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Női fej (Litográfia mappában I.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321564); 2) Geometrikus kompozíció (Litográfia mappában II.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321565); 3) Kompozíció (Litográfia mappában III.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321566); 4) Tájkép (Litográfia mappában IV.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321567); 5) Városkép (Litográfia mappában V.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321568); 6) Városkép (Litográfia mappában VI.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321569); 7) Kompozíció (Litográfia mappában VII.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321570); 8) Kompozíció (Litográfia mappában VIII.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321571); 9) Tájkép (Litográfia mappában IX.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321572); 10) Tájkép (Litográfia mappában X.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321573); 11) Tájkép (Litográfia mappában XI.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321574); 12) Tájkép (Litográfia mappában XII.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321575). 2016.04.19 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/752-1/2016 Pdf Html
321577 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; VILÁGÍTÓ ESZKÖZ csillár VÉDETT tervező: Hoffmann, Joseph Franz Maria (Pirnitz, 1870 – Bécs, 1956);kivitelező: Bakalowits & Söhne Glasswaren (Bécs) Pálmacsillár, 1910 körül bronz, sárgaréz, üveg öntött, csiszolt magasság: 165.00 cm; szélesség: 120.00 cm Pálmafa alakú csillár. A felfüggesztést biztosító középtengelye bronz, mely bojtos függönyzsinór köteget imitál, amelyet fent és középen egy-egy bronz szalagcsokor fog össze. Alsó felén, a középtől kissé lejjebb hat darab, szétágazó pálmalevélről két-két sorban csepp alakú üvegfüggők csüngenek alá, közöttük három-három égővel. 2016.04.04 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/161/4/2016 Pdf Html
321578 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; VILÁGÍTÓ ESZKÖZ csillár VÉDETT tervező: Loos, Adolf (Franz Karl Viktor Maria) (Brünn, 1870 – Kalksberg bei Wien, 1933);kivitelező: Friedrich Otto Schmidt cég (Firma Friedrich Otto Schmidt) (Bécs) (?) Csillár, 1905 körül sárgaréz, üveg ezüstözött, csiszolt magasság: 70.00 cm; szélesség: 55.00 cm; egyéb méret(ek): lánchossz: 70 cm Ezüstözött sárgaréz keretbe foglalt, 24 oldalról, négyszögletű, csiszolt üveg síkok által határolt poliéder test. Függesztése: fent „S” alakú függesztő kampóval kerek szemekből fűzött lánccal. 2016.04.04 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/160/4/2016 Pdf Html
314833 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Gilétfi (Zsámboki) Miklós (nádor, 14. század) Gilétfi (Zsámboki) Miklós nádor oklevele. (Kelt: 1347. június 15.) pergamen, viasz kézírás, tinta Pergamenoklevél, függő nádori viaszpecséttel. Az oklevél állapota hibátlan, a viaszpecsét kissé kopott, de sérülésmentes. A pecsétet tartó függesztőzsinór megmaradt. Tartalma: Miklós nádor tudatja, hogy az általa június 11-én Gömör és Torna megyének tartott megyegyűlésen Malah-i János fia Cynegének nevezett Miklós mester bemutatta Drugeth Vilmos nádor 1341. évi és Miklós nádor 1343. évi oklevelét. Miklós kérte, hogy a nádor a fentiek alapján erősítse meg, hogy a Vilmos nádor oklevelében leírtak szerint Izsák fiai 15 évvel azelőtt, április 18-án (sabb. prox. a. fest. beati Georgii mart. cuius tunc quintadecima preteriisset anuualis) betörtek a Malahban lévő Szent Erzsébet templomba és az ott őrzött – nemzetsége szabadságait és birtokjogait tanúsító okleveleket, köztük azt az oklevelet, mely szerint Izsák fia Jánostól zálogba vette a Malah-ban fekvő földjét, valamint az egyéb értékeit tartalmazó – ládáját feltörték, az abban talált tárgyakat mind elvitték. Miklós kérésére a szolgabírák és az esküdtek a fentieket tanúsítandó a szent keresztre és a király és koronája iránti hűségükre az esküt letették. 2016.03.01 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/489/1/2016 Pdf Html
310080 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); APRÓNYOMTATVÁNY vándorkönyv VÉDETT nyomda: Ellinger-nyomda (Kassa) Burger Moises Jákob arany- és ezüstműves mesterlegény részére kiállított vándorkönyv, 1836-1841 papír, viasz nyomtatott, tinta, kézírás, félbőr kötés magasság: 18.50 cm; szélesség: 11.50 cm; terjedelem: 48.00 oldal Vándor-könyv. Wanderbuch. Utazó mester-legények számokra rendeltetett vándor-könyv, melly a’ nagy méltóságú Királyi Magyar Helytartó-Tanácsnak 1816-dik esztendőben 16. juliusban, 21080-dik szám alatt költ rendeléséhez képpest, készíttetett. Für reisende Handwerks-Gesellen eingerichtetes Wanderbuch, welches in Gemässheit der, von Einer Hochlöbl. Königlich-Ungarischen Statthalterey erlassenen Verordnung vom 16. July 1816, Nro. 21080 ausgesertigt wurde. Kaschau, gedruckt in der k.k. priv. Ellinger’schen Typographie, év nélkül. 5-17. oldalán német és héber nyelvű, ungvári, pesti és bécsi bejegyzésekkel, pecsétekkel, szakadt gerincű, korabeli félbőr kötésben. A vándorkönyvet kiállította Cseh Mihály ungvári városi bíró 1836. december 14-én, mivel tulajdonosa 1833. december 29-én elvesztette az asztaloscéh által kiadott korábbi vándorkönyvét. Aláírva Ignaz Johann Demjanovich és Josef Szako céhmester, valamint Aron Bruk aranyműves mester által. Utóbbi egyúttal igazolja, hogy 8 hetet dolgozott nála Ungváron, amit tanúsít Johann Soltész főelöljáró és Emmerich Tavaczky helyettes céhjegyző, továbbá egy héber aláírású személy. A korábbi vándorkönyv elvesztését egy 1836. nov. 13-án kelt bécsi igazolás tanúsítja. Prágában 1836. december 31-1837. augusztus 20. közt kifogástalanul dolgozott (1837. augusztus 21.). Lünensteinnél kifogástalanul dolgozott 16 napot, ezt a Josephstadti magisztrátus igazolja (1837. szeptember 10.). Brünnben 1837. szeptember 13-1838. szeptember 25-ig híven és szorgalmasan dolgozott Adolph Mayer aranyművesnél (1838. szeptember 26.). Az 1840. március 19-én kelt igazolás szerint Bécsben több különböző mesternél híven, szorgosan és ügyesen dolgozott összesen egy évet két hónapot és két hetet (1840. március 19.). Ezt követően a vándorkönyv csak utazásairól szóló bejegyzéseket tartalmaz, útvonala: Altendorf (1840. augusztus 5.) – Biala (1840. augusztus 6.) – Gmünd (1840 augusztus 13.) – Bécs (1840. augusztus 15.) – Kassa (1841. február 28.) – Bécs (1841. március 24.). 2016.02.29 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/473/1/2016 Pdf Html
300118 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES író: Horthy Miklós, vitéz nagybányai (Kenderes, 1868 – Estoril, 1957);író: Töreky Géza (Baja, 1873 – München, 1961);író: Méhes Ignác (Kocs, 1887 – Alpnachdorf, 1976) (?) Horthy Miklós egykori kormányzó és Dr. Töreky Géza nyugalmazott kúriai elnök levelezése és egyéb kapcsolódó iratok Horthy kormányzói lemondásáról, 1953 szeptember-október (5 db) papír tinta, kézírás, ceruza, töltőtoll A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Horthy Miklós autográf, aláírt levele Dr. Töreky Gézának. Kelt: Estoril, [1953.] szeptember 25. 1 oldal, 26 x 20,3 cm. Hajtás nyomával, boríték nélkül; 2) Dr. Töreky Géza jogi véleménye. Ceruzával írt másolat, egy helyen eredeti, tollal írt betoldással. Kelt: Alpnachdorf, 1953. október 3. 3 oldal, hajtás nyomával; 3) Dr. Töreky Géza autográf, aláírt levele [Horthy Miklósnak] „Főméltóságú uram!” megszólítással. Kelt: Alpnachdorf, 1953. október 4. 3 oldal, hajtva; 4) Ismeretlen személy (vélhetően Dr. Méhes Ignác) jogi fejtegetése Horthy Miklós lemondásáról. Töltőtollal írt papír, két különböző kéz ceruzás és tollas betoldásaival. Hely és év nélkül. 4 oldal, hajtás nyomával; 5) Horthy Miklós „Kedves Géza” megszólítású autográf, aláírt levele. Kelt: Estoril, [1953.] október 14. 1 oldal, hajtás nyomával, boríték nélkül. 2016.02.23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/431/1/2016 Pdf Html
314544 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Esterházy Pál, gróf galánthai (Kismarton, 1635 – Kismarton, 1713) Esterházy Pál nádor saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű menlevél Dolinay Gábor részére. (Kelt: Kismarton, 1687. július 2.) papír, viasz tinta, kézírás magasság: 26.00 cm; szélesség: 38.50 cm; terjedelem: 1.00 oldal Menlevél (oltalomlevél, salvus conductus) Esterházy Pál papírfelzetes viaszpecsétjével, valamint a nádor kézjegyén kívül Benyovszky Mátyás titkár aláírásával. Tartalma: Esterházy nádor hivatalos értesítése a Magyar Királyság és a Német-Római Császárság minden rangú és rendű állampolgárának, katonáknak, vámhelyek tisztviselőinek, hogy a bor eladásából származó adósság behajtása céljából a lengyelországi Tarnów városába utazó Dolinay Gábor védelem alatt áll. 2016.02.22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/422/1/2016 Pdf Html
314546 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV régi könyv (1850 előtt) VÉDETT nyomdász: Stainhofer, Casparus (bécsi nyomdász, 16. század második fele) Carmina gratulatoria, ... Bécs, 1571 papír nyomtatott magasság: 20.00 cm; szélesség: 14.50 cm; terjedelem: 15.00 oldal Carmina gratulatoria, in honorem ornatissimorum virorum, D. Barptolomaei Chrysaei Schemnitzensium Medici, & D. Joannis Rucardi, Torgensis, Philosophiae Magistri, cum illis Laurea Doctoralis in arte Medica, á Claris, Viro, D. Paulo Fabricio, Doctore Medico & Mathematico Caesareo &c. publice decrenertur XIX. Aprilis, Anno M. D. LXXI. Viennae Austriae, Casparus Stainhofer, 1571. A gerincén papírcsíkkal. Tartalma: Bartholomaeus Chrysaeus selmecbányai orvossá történő kinevezése alkalmából született köszöntő versek. 2016.02.03 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/276/1/2016 Pdf Html
310310 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); APRÓNYOMTATVÁNY plakát VÉDETT művész: Biró Mihály (Budapest, 1886 – Budapest, 1948);nyomda: Radó Nyomda (Budapest) Hentesárugyár Győrszentmárton gyártmányai a legjobbak, 1912-1915 papír kőnyomat (litográfia) magasság: 126.00 cm; szélesség: 95.00 cm balra fent: Biró; jobbra fent: Radó Budapest V. Szemere-u. 19. Egy csíkos inget és nadrágot, fehér kötényt és sapkát viselő hentes malacokat lógat egy húsdarálóba. A gépből a másik oldalon jön ki a kész hentesáru. A felirat alatt húsáruk halmai gyűlnek, balra lent egy disznózsíros bödön, rajta a győrszentmártoni gyár címkéje. 2016.02.03 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/273/1/2016 Pdf Html
314652 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; ÜTŐS HANGSZER harang VÉDETT, MŰEMLÉK TARTOZÉK készítő: Schick, Iohann (székesfehérvári, majd veszprémi harangöntő, 1825 – 1847 között) Harang (Tihany, református harangláb, 1832) bronz öntött Alsó peremén körben: "GEGOSSEN VON IOHAN SCHICK IN STUHLWEISSENBURG ANNO 1832" Gótikus alakú harang, felső kerületén növényi indák, alatta három borda között a következő felirat fut körbe két sorban: TIHANYI REFORMATA EKLESIA HARANGJA / KÉSZÜLT 1832 - DIK ESZTENDŐBEN. Alatta növényi ornamentika fut körbe. A harang alakja gótikus, szoknyáján alul hornyolt, alsó peremén két borda között felirat: GEGOSSEN VON IOHAN SCHICK IN STUHLWEISSENBURG ANNO 1832. 2016.01.18 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/128/1/2016 Pdf Html
300199 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY oltár; oltár VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Ismeretlen magyarországi szobrász Nepomuki Szent János-oltár töredékei Pusztafogacsról, 1760-as évek fa faragott, festett, aranyozott magasság: 135.00 cm; szélesség: 155.00 cm; mélység: 40.00 cm; egyéb méret(ek): központi szoboralak (Nepomuki Szent János) magassága: kb. 100 cm; posztamens magassága: kb. 40 cm; az angyalszárnyak hosszúsága: kb. 50 cm jelzés nem látható A heves megyei pusztafogacsi kápolna, 1760-as években készült Nepomuki Szent János-oltárának megmaradt töredékei. Az oltár retabulum felső része Nepomuki Szent János megdicsőülésének jelenetével megmaradt. Ezen profilált, ívelt baldachin alatt rojtos függöny nyílik szét, amely előtt középen, ezüstszínű felhőkön Nepomuki Szent János térdepel, további ezüst felhőkkel és arany sugarakkal övezve. Fekete reverendát, fehér karinget, és szürkére festett hermelines gallért visel. Korábbi fényképfelvételeken látható, hogy felfelé tartott jobb kezében a hallgatását szimbolizáló egyik attribútumát, a sértetlen nyelvét, míg lefelé tartott bal kezében papi birétumát tartotta. Mára ezek egyike sincs meg, kezei üresek. Az oltárépítményből fennmaradt a kétoldalt térdeplő adoráló angyalok alatti, ornamentális faragású posztamensek egyike és ugyanezen angyalok egy-egy (külső) szárnya. Az oltárépítmény (pl. oltárasztal) többi része az 1970-es években (vagy azt követően) elveszett. A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) az oltár retabulum felső része Nepomuki Szent János megdicsőülésének jelenetével; 2) az oltárépítmény egyik (egykor adoráló angyalt tartó) ornamentális faragású posztamense; 3) az oltárépítmény két oldalán térdeplő adoráló angyalok egy-egy (külső) szárnya (2 db). 2016.01.06 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/49/1/2016 Pdf Html
321462 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KIVITEL, VÉDETT művész: Ismeretlen osztrák festő, 18. század első fele Máté evangélista (?) vászon olaj magasság: 87.00 cm; szélesség: 73.50 cm jelzés nem látható A fél alakban és kissé bal profilban ábrázolt idős férfi szent egy alig kivehető asztal (?) mögött ül. Egymásra helyezett kezeit - széttárt ujjakkal - a mellén nyugtatja. Szürke ruhát visel, amely alól kilátszik fehér ingujja, míg a nyakrészt elől fátyolszerűen vékony gallér díszíti. Szemeit ájtatosan lesüti, testével azonban az előtte térdelő szőke fürtös angyalka felé fordul, aki egy keresztet nyújt felé. Nyitott könyv hever előtte, bal könyökénél tintatartóba helyezett tollal. A háttér alig látható, jobbra talán egy húros hangszer nyakának kulcsai sorakoznak. A keret hátoldalán régi (alighanem kiállítási) cédula töredéke. 2016.01.05 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/31/1/2016 Pdf Html
300195 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; VILÁGÍTÓ ESZKÖZ neonreklám VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES tervező: Rákos Pál (Budapest, 1897 – Budapest, 1956);kivitelező: Székely Béla;gyártó: Haas és Somogyi Vasszerkezeti Gyár Rt. (Budapest) ERMA Lakástextil Áruház portálja (Budapest) beton, fém, műkő, üveg Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 4. Modern stílusú, a saroképületből adódóan lecsapott sarkú portál. A portált vasbeton lemezpárkány és műkő keret választja el a homlokzat többi részétől. Alapsíkja rózsaszín műkő, lábazata fekete, a kirakatok alatti rész és a kapukeret világosszürke műkő. A préselt fémvázú kirakatszekrények sarka lekerekített, szemmagasság fölött páros vízszintes osztással. A sarokkirakat három hatalmas üvegsíkját az átfordulásnál csupán egy-egy karcsú függőleges borda tartja. Az előcsarnokba, melyből tágas ablakokon mindkét kirakatba jól be lehet látni, széles kapu vezet. A cég nyomtatott nagybetűs feliratát a bejárat fölött és a lecsapott sarkon helyezték el. A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) ERMA Lakástextil Áruház portálja (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 306192) 2) ERMA Lakástextil Áruház neonreklámjai (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321596) 2015.12.03 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/609/6/2015 Pdf Html
317106 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Munkácsy Mihály (Munkács, 1844 – Endenich, 1900) Krisztus Pilátus előtt, 1881 vászon olaj magasság: 417.00 cm; szélesség: 636.00 cm jobbra lent: "M. Munkácsy" Gazdagon díszített, antik architektúrájú palotatérben az előtérben Krisztus fehérruhás, megkötözött kezű alakja áll jobb profilban. Mögötte változatos testtartású és gesztusú férfi- és nőalakok láthatók, akiket vízszintesen, sorompóként tartott lándzsájával egy római katona tart vissza. A kép jobb oldalán három lépcső vezet a falba süllyesztett trónépítményhez, amelyen Pilátus ül fehér tógában. Gondterhelt, szigorú tekintettel néz Krisztusra, ölében nyugvó bal kezének ujjait kissé felemeli. Mellette szakállas, fejkendős öregemberek ülnek és állnak, egyikük színpadias gesztussal Krisztusra mutat, tekintetét a helytartó felé fordítva. A bal háttérben oszlopok között épületekre és hegyoldalra nyílik kilátás. 2015.11.19 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/995-16/2015 Pdf Html
314522 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY tál; tál VÉDETT készítő: Ismeretlen Barokk ezüsttál, 1766 ezüst kalapált, öntött magasság: 5.00 cm; szélesség: 255.00 cm; hosszúság: 355.00 cm Peremén beütve 1766-os évszám és LJ mesterjegy Négykarélyos, hullámos, profilált szélű téglalap alapú forma, mély öböllelés keskeny peremmel. A sima, díszítetlen tárgy egykor egy előkelő asztali készlet darabja lehetett, valószínűleg egykor a zöldség-köret feladására használták. 2015.10.21 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/468/2/2015 Pdf Html
300122 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; VILÁGÍTÓ ESZKÖZ gyertyatartó VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Metzner, Sigismundus Georgius (pozsonyi ötvös, 18. század) Barokk gyertyatartópár, 1763 (2 db) ezüst öntött, kalapált magasság: 16.00 cm; talpátmérő: 11.00 cm Sigismundus Georgius Metzner jegyével, 1763-as pozsonyi fémjellel Hullámos lemetszett sarkú, négyszögletű talp, merőleges, sima, vésett profilú peremmel. A talphátból rövid, felfelé szűkülő szár nő ki, sima tagológyűrűvel. A szár nyújtott, hasábos oldalú baluszter forma, a csésze hengeres, tagolt oldalú. 2015.10.21 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/469/6/2015 Pdf Html
314543 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT levél VÉDETT kibocsátó: Thököly Imre, gróf (Késmárk, 1657 – Izmit, 1705) Thököly Imre, Felső-Magyarország fejedelme saját kezűleg aláírt, latin nyelvű utasítása javainak felügyelőjéhez, Dolinay Gáborhoz. (Kelt: Ungvár, 1685. július 1.) papír, viasz tinta, kézírás, fűzött magasság: 31.50 cm; szélesség: 20.50 cm; terjedelem: 9.00 oldal Thököly sérült papírfelzetes viaszpecsétjével. Kismértékben a szöveget is érintő szúrágás nyomával. Tartalma: Thököly tizenhat pontba szedve részletes utasításokat ad birtokainak ügye felől. 2015.10.07 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/337/7/2015 Pdf Html
314541 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Wesselényi Ferenc, gróf (Zólyomlipcse, 1605 – Zólyom, 1667) Wesselényi Ferenc nádor saját kezűleg aláírt magyar nyelvű oklevele. (Kelt: Zólyomlipcse, 1666. január 1.) papír, viasz tinta, kézírás magasság: 32.50 cm; szélesség: 21.00 cm; terjedelem: 1.00 oldal A Wesselényi család címerét ábrázoló papírfelzetes viaszpecséttel. Tartalma: rögzíti Dolinay Gábor prefektus éves fizetését és természetbeni juttatásait. 2015.10.05 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/332/8/2015 Pdf Html
314540 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Wesselényi Ferenc, gróf (Zólyomlipcse, 1605 – Zólyom, 1667) Wesselényi Ferenc nádor saját kezűleg aláírt szlovák nyelvű oklevele. (Kelt: Stubnyafürdő, 1666. március 12.) papír, viasz tinta, kézírás magasság: 20.00 cm; szélesség: 30.50 cm; terjedelem: 1.00 oldal Szlovák nyelvű kinevezés (resolutio), melynek csak a formulás részeit (intitulatio és keltezés) írták latinul. A Wesselényi család címerét ábrázoló papírfelzetes viaszpecséttel. Tartalma: A nádor Dolinay Mihályt a sztrecsényi vár kapitányává nevezi ki. Elrendeli, hogy a várkapitánynak mindenki engedelmeskedjen, parancsait teljesítsék. 2015.10.01 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/331/8/2015 Pdf Html
314831 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen festő, 17. század II. Rudolf német-római császár arcképe az Aranygyapjas Rend láncával vászon olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 52.50 cm jelzés nem látható Fehér csipkegalléros, aranygombos fekete ruhát, tollal és aranylánccal díszített, magas fekete kalapot viselő, bajuszos, kecskeszakállas, barnahajú, kékszemű, jobb háromnegyed profilban ábrázolt 30-40 év körüli férfi mellképe, nyakában az Aranygyapjas Rend láncával. A kép bal felső sarkában antikva betűs felirat: "RVDOLPHVS. II: / ROMANORVM / IMPERATOR AVGV / STVS ARCHIDVX / AVSTRIA.". A vászon hátoldalán kézírással: "Sustermans". Felirat a vakkeret hátoldalán: "S58 JG STIE.A." 2015.09.25 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/608/7/2015 Pdf Html
314419 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Lorántffy Zsuzsanna (Ónod, 1600 körül – Sárospatak, 1660) Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony konvenciója Dolinay Miklós számára. (Kelt: Sárospatak, 1650. május 10.) papír tinta, kézírás magasság: 31.50 cm; szélesség: 19.50 cm; terjedelem: 1.00 oldal Lorántffy Zsuzsanna saját kezű aláírásával, valamint a Lorántffy család és Erdély egyesített címerét ábrázoló papírfelzetes pecséttel hitelesített latin nyelvű szerződés (conventio). Tartalma: Az özvegy fejedelemasszony szolgálatába fogadja Dolinay Miklóst évi száz birodalmi tallér fizetségért. Dolinay az összeget 1650. június 22-én Klobusiczky Andrástól, a magyarországi Rákóczi birtokok jószágigazgatójától kapta kézhez. 2015.09.24 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/325/8/2015 Pdf Html
314431 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: I. Lipót, Habsburg (Bécs, 1640 – Bécs, 1705) I. Lipót kancelláriája által kiadott latin nyelvű oklevél. (Kelt: Pozsony, 1696. július 19.) papír, viasz tinta, kézírás magasság: 41.00 cm; szélesség: 31.00 cm; terjedelem: 1.00 oldal Az uralkodó papírfelzetes viaszpecsétjével. Tartalma: Simonyi István 1679-ben megölte Dolinay Gábor egy emberét, ezért a Bars megyei Alsókemenec (Kamenicza) faluban neki és örököseinek egy kőházat adott. Dolinay Gábor leánya, Erzsébet felpanaszolja, hogy Simonyi fiai, András és Ádám megtámadták ezt az egyezséget. Lipót megerősíti Dolinay Erzsébetet birtokában. 2015.09.22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/177/6/2015 Pdf Html
314430 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT levél VÉDETT író: Marczibányi János árvái (bars megyei lakosok, 17. század második fele) Marczibányi János árváinak magyar nyelvű kérvénye Szelepcsényi György esztergomi érsekhez, Bars megye főispánjához. (Kelt: 1680 körül) papír tinta, kézírás magasság: 30.00 cm; szélesség: 21.00 cm; terjedelem: 3.00 oldal Keltezés nélküli supplicatio (kérvény), mely formailag levélhez hasonló. Tartalma: A kérelmezők elmondják, hogy az atyjuk halála után melléjük kirendelt gyám, Marczibányi György is elhunyt. Mégpedig földesura, Dolinay Gábor szolgálatában esett el Simonyi Imre fia, János keze által. A gyilkosság miatt indított perben a bíróság úgy ítélt, hogy legfeljebb Dolinayt illeti kártérítés, mivel Marczibányi az ő szolgája volt. Az árvák kérik Szelepcsényit, hogy Bars megye főispánjaként hivatalból újra vetesse fel a pert, hogy az említett gyilkost végre tettéhez mérten elítéljék. 2015.09.18 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/176/10/2015 Pdf Html
314399 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Ferenc József, Habsburg (Bécs, 1830 – Bécs, 1916) I. Ferenc József magyar király által kiadott magyar nemesség- és címeradomány dr. Polányi Lajos és családja részére. (Kelt: Bécs, 1910. november 27.) pergamen, viasz tinta, kézírás, festett, egészbőr kötés, aranyozott magasság: 38.20 cm; szélesség: 29.60 cm; terjedelem: 6.00 oldal Címerfestménnyel és címerleírással, I. Ferenc József magyar király és gróf Khuen Héderváry Károly miniszterelnök aláírásával, aranyozott, egészbőr kötésben, réztokos függőpecséttel, zöld vászonborítású fadobozban. Tartalma: Ferenc József király dr. Polányi Lajost, Kaposvár rendezett tanácsú város főorvosát a közegészségügy terén tett szolgálataiért a feleségétől, Reichenfeld Mária Annától származó fiával, Lajos Aladárral együtt Magyarország címerhasználó nemeseinek sorába emeli. 2015.09.09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/285/5/2015 Pdf Html
314397 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: Báthory Gábor, somlyai (Nagyvárad, 1589 – Nagyvárad, 1613) Báthory Gábor erdélyi fejedelem által kiadott erdélyi nemesség-, címer- és házmentesség-adomány kövendi Nagy Péter és családja részére (Kelt: Kolozsvár, 1609. február 16.) pergamen, viasz tinta, kézírás, festett egyéb méret(ek): 40,1 x 60,4 cm (felhajtott plicával) Címerfestménnyel, címerleírással, zsinóron függő viaszpecséttel, a fejedelem és Kendi István erdélyi kancellár saját kezű aláírásával. Tartalma: Báthory Gábor fejedelem a nemtelen állapotból Erdély és a hozzá csatolt részek címerhasználati joggal rendelkező nemesei közé emeli kövendi Nagy Pétert és általa feleségét, Bocsárdy Orsolyát, valamint fiaikat, Tamást és Györgyöt, ezenfelül az adományosnak az aranyosszéki Kövenden lévő házát mindennemű adófizetés alól mentesíti. 2015.09.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/152/6/2015 Pdf Html
310556 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Jókai Mór (Komárom, 1825 – Budapest, 1904) Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén elmondott beszédének autográf kézirata papír tinta, kézírás magasság: 34.00 cm; szélesség: 21.00 cm; terjedelem: 4.00 oldal utolsó oldal alján aláírás: "Jókai Mór" Jókai Mór (Komárom, 1825 – Budapest, 1904) író, az országgyűlés nevében Kossuth Lajos temetésén, 1894. április 1-jén elmondott beszédének kézirata. Keltezés nélkül. A kézirat szövegében számos javítás és beszúrás található, a másnap az író által szerkesztett Nemzet című lap 1894. április 2-i számában megjelent változathoz képest néhány szavas eltéréssel. XX. századi könyvet formázó fekete papírdobozban, belül arannyal nyomott kereszt motívumokkal díszített papírral borítva. 2015.08.07 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/520/6/2015 Pdf Html
300045 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT levél VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES író: (több alkotó) Gróf Dessewffy Károly királyi biztos részére küldött levelek Nógrád vármegyei szolgabíráktól, 4 db (1862–1865) papír tinta, kézírás Gróf Dessewffy Károly (?, 1811 – Pest, 1869) Nógrád vármegye királyi biztosa részére küldött levelek a vármegyei szolgabíráktól. Három irat Sandtner Vilmos csődeljárása ügyében keletkezett jelentés, a negyedik a kékkői járás főszolgabírójának javaslata. Levelenként egy-másfél beírt oldal. A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Dömök József főszolgabíró a királyi biztos szóbeli és [június?] 28-án kelt írásbeli utasítására jelenti, hogy a törvényszéki végzést csak [június?] 20-án vette kézhez, és mint a királyi biztosnak szóban is elmondta, nem volt tudomása arról, hogy a Kancellária is sürgeti az ügy lezárását. A kézbesítés napjától hivatali elfoglaltságai miatt, mint azt szóban is jelezte, nem tudta korábban magához venni az ügyre vonatkozó Legénben tartott iratait, de július 4-én a törvényszék által kijelölt határnap előtt az eljárást le fogja folytatni. 2) 256/1865. sz. irat. Azonosítatlan [Dömök József?] (fő?)szolgabíró az 1068. elnöki számú rendeletre jelenti, hogy a megyei törvényszék [1865] április 11-én kelt 1751. számú végzésével a Sandtner Vilmos és neje, született Dorner Josefa közbirtokosságának becslésére a törvényszék által kijelölt július 17-i határnap előtt sor kerül, egyben közli, hogy részben saját hivatali elfoglaltságai miatt, részben a kijelölt csődgondok kérésére halasztotta a határidőt. 3) 490/1865. sz. irat. Gonda Károly kerületi szolgabíró az 1068. számú elnöki rendeletre jelenti, hogy a törvényszék által Szandner (sic) Vilmos csődje ügyében küldött végzés május 22-én érkezett, és iktatás után többször sikertelen volt annak továbbítása Dömök József főszolgabíróhoz, végül [június] 16-20 közt személyesen tudta kézbesíteni a kézbesítési ívvel, de kerületébe való hivatalos utazása miatt a vétjegyet csak [június] 26-án kapta kézhez, melyet most terjeszt be. 4) 2749. sz. irat. A kékkő járás főszolgabírója 1862. október 7-én a királyi biztos szeptember 24-én kelt 2590. számú rendeletére javasolja, hogy a rendeleteket a kerületekhez ne négy, hanem nyolc-tíz példányban küldjék meg, mert így nem jutnak el a királyi biztos által kért leggyorsabb módon a lakossághoz a rendeletek, hirdetmények. 2015.08.05 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/109/3/2015 Pdf Html
300114 HASZNÁLATI TÁRGY; VISELETI TÁRGY; RUHA díszmagyar VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES készítő: (több alkotó) Gróf Sigray Antal díszmagyar viselete bársony, selyem, szövet, bőr, réz, szaru hímzett, aranyozott Gróf Sigray Antal (Ivánc, 1879 – New York, 1947) díszmagyar öltözete és az azt teljessé tevő ékszerkészlete, amelyben hivatalos és ünnepi alkalmakkor jelent meg. A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Karácsony László (budapesti szabó, cs. és kir. udvari szállító): Mente (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314492); 2) Karácsony László (budapesti szabó, cs. és kir. udvari szállító): Dolmány (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314495); 3) Karácsony László (budapesti szabó, cs. és kir. udvari szállító): Süveg (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314496); 4) Karácsony László (budapesti szabó, cs. és kir. udvari szállító): Nadrág (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314498); 5) Ismeretlen: Csizma (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314499); 6) Ismeretlen, 20. század első fele: Nyakkendő (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314501); 7) Ismeretlen, 20. század első fele: Nyakkendő (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314503); 8) Ismeretlen, 20. század első fele: Nyakkendő (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314504); 9) Ismeretlen, 18. század: Öv (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314506); 10) Ismeretlen, 19. század: Díszmagyar ékszerkészlet (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314507). 2015.07.22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/467/4/2015 Pdf Html
631 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Bazzani, Giuseppe (Mantova, 1690 – Mantova, 1769) Mária a gyermek Jézussal vászon olaj magasság: 115.00 cm; szélesség: 91.00 cm jelzés nélkül Halványpiros ruhát és sötétkék köpenyt viselő, barnahajú Mária ülő, elölnézeti, háromnegyed alakos ábrázolása. Nyugodt, boldogságot sugárzó tekintetét az ölében fekvő, nyújtózkodó kisdedre függeszti. Vázlatos kidolgozás, világosbarna háttér, a jobb alsó sarokban felhők. 2015.06.29 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/533/5/2015 Pdf Html
302 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Kramer, Samuel Theophilus (felvidéki festő, 18. század második fele) Huszár József és felesége, Majláth Anna Mária arcképe, 1780/1783 (2 db) vászon olaj magasság: 69.50 cm; szélesség: 51.00 cm jelzés nélkül A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Huszár József arcképe, 1780 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 49914); 2) Majláth Anna Mária arcképe, 1783 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 49924). 2015.06.29 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/182/10/2015 Pdf Html
314396 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT író: Kádár (Csermanek) János (Fiume, 1912 – Budapest, 1989) Kádár János autográf, aláírt levele a Kaszab-cégnél dolgozó volt munkatársaihoz "Kedves Margitka!" megszólítással. (Kelt: Budapest, 1948. augusztus 26.) papír tinta, kézírás terjedelem: 4.00 oldal Hozzá tartozik: Kádár János által kézzel címzett boríték ("Kaszab B. cég címén Bak Istvánné úrnőnek") Tartalma: köszöni a belügyminiszterré történt kinevezése alkalmából küldött jókívánságokat, életrajzszerűen ír a kinevezéséig vele történtekről. 2015.06.18 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/140/6/2015 Pdf Html
314645 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Kracker, Johann Lucas (Bécs, 1717 – Eger, 1779) IV. Béla király képmása a jászói prépostság újraalapító oklevelével, 1752-1758 vászon olaj magasság: 200.00 cm; szélesség: 150.00 cm jelzés nélkül Dúsan aranyozott fehér mentét, kék-arany kardtartó övet, rajta ékkövekkel díszített arany markolatú kardot, valamint zöld nadrágot, rámás sárga csizmát és aranybélésű vörös palástot viselő, őszes szakállú férfi álló egészalakos képmása. Balját csípőre teszi, a jobbjában tartott hadvezéri pálcát a tőle balra látható, dúsan faragott asztalon fekvő aranyszegélyű kék párnán nyugtatja. A párnán a magyar Szent Korona nem pontos, de egyértelműen azonosítható ábrázolása látható jogarral, mellette, az asztal sarkáról félig lelógva, kettőskeresztes függőpecséttel ellátott, széthajtogatott oklevél. Az oklevél szövege "B" iniciáléval kezdődik, egyébként olvashatatlan; a pecsét megegyezik IV. Béla király kettőspecsétjének hátoldalával. Baloldalt hadvezéri sátor részlete alkotja a hátteret, jobbra pedig felhős kék ég alatt süveges és turbános lovasok közötti csatajelenetre nyílik kilátás. A kép jobb alsó sarkában fehér mezőben vörös és fekete betűkkel írt, a Fáy család 1243-as királyi adománylevelét összefoglaló latin nyelvű szöveg olvasható. 2015.06.18 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/383/8/2015 Pdf Html
314550 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV régi könyv (1850 előtt) VÉDETT író: Piso Jakab (Jacobus) (Medgyes, ? – Pozsony, 1527);nyomdász: Zimmermann (Cymbermannus), Michael (bécsi nyomdász, 16. század közepe) Jacobi Pisonis Transsylvani, oratoris et poetae excellentis, Schedia. Bécs, 1554. papír nyomtatott magasság: 20.50 cm; szélesség: 14.00 cm; terjedelem: 23.00 oldal Viennae Austriae, Michael Zimmermann, 1557. A gerincén papírcsíkkal. Személyi hungarikum. 2015.06.18 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/349/7/2015 Pdf Html
314398 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV régi könyv (1850 előtt) VÉDETT nyomda: Landerer-nyomda (Buda) Halott temetéskorra-való énekek, ... Buda, 1790 papír nyomtatott, bőrkötés egyéb méret(ek): 300, [4] p.; gerincmagasság: 11,7 cm Halott temetéskorra-való énekek, mellyek most helyesebben; egy néhány ide tartozó szép 'soltárokkal, és énekekkel egyetemben meg-jobbítván, ki-botsátattak. Budán, Landerer' Katalin özvegyének betűivel, 1790. Korabeli, kopottas, gerincén sérült bőrkötésben. 2015.06.17 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/153/4/2015 Pdf Html
313585 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: II. Ferdinánd, Habsburg (Grác, 1578 – Bécs, 1637) II. Ferdinánd által kiadott nemesség- és címeradomány Strasai Gáspár és családja részére. (Kelt: Bécs, 1628. augusztus 10.) pergamen tinta, kézírás, festett magasság: 49.00 cm; szélesség: 69.00 cm Az oklevél tartalma: Ferdinánd király közelebbről meg nem nevezett szolgálataiért a nemtelen állapotból Magyarország címerviselő nemesei közé emeli Strasai (vagy Strasay) Jánost, általa pedig feleségét, Tolnai (Tholnai) Évát, és fiukat, Jánost. A családnak adományozott címer: vörös pajzsban zöld hármasdombon jobb markában aranymarkolatú görbe kardot markoló, ágaskodó arany griff áll, a kék pajzsfőben két arany csillag lebeg, a koronás pántos sisakon növekvő, jobb markában szablyát markoló arany oroszlán látható; a sisaktakarók vörös–ezüst, kék–arany színűek. A címer meg is van festve a szokott helyen, az oklevél élén, azaz a szövegtükör bal felső sarkában: a címerszőnyegen a fent leírt címer damaszkolt rózsaszín háttérben, díszes, olaszkoszorús barokk rámába foglalva látható, Magyarországnak a felső sarkokban elhelyezett vágásos, illetve kettőskeresztes címereitől kísérve. 2015.06.15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/274/2/2015 Pdf Html
313513 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Lipót, Habsburg (Bécs, 1640 – Bécs, 1705) I. Lipót által kiadott nemesség és címeradomány Bene Mihály és családja részére. (Kelt: Bécs, 1664. augusztus 26.) pergamen, viasz, fém tinta, kézírás, festett Latin nyelvű pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel, eredeti, dombornyomott mintákkal díszített fém bádogtékában összehajtogatva. Címerfestéssel és címerleírással, I. Lipót saját kezű aláírásával, Szelepcsényi György kalocsai és bácsi érsek, valamint Orbán István kancelláriai titkár ellenjegyzésével. A plicán található kihirdetési záradék szerint az adományt Moson vármegye Óvár (Mosonmagyaróvár) mezővárosban tartott rendes gyűlésén hirdette ki nyéki Méhes György jegyző 1665 április 21-én. Tartalma: Lipót király a neki tett hűséges, közelebbről meg nem nevezett szolgálataiért a nemtelen állapotból Magyarország nemesei közé emeli Bene Mihályt és általa fivéreit, Tamáskovits (Tamaskouich) Miklóst, Jánost és Pétert, valamint ennek jeléül címert adományoz nekik. Hozzá tartozik: az oklevél szövegének 19. században keletkezett három oldalas, kézírásos másolata. A családnak adományozott címer a következő: kék pajzsban bíbor pázsiton ágaskodó, jobb markában egyenes kardot markoló griff áll, a koronás pántos sisakon növekvő helyzetben a pajzsbeli griff; a sisaktakarók kék–arany, vörös–ezüst színűek. A címer a szokott helyen, az oklevél élén, azaz a szövegtükör bal felső sarkában van megfestve. A címerszőnyegen a fent leírt címer arany keretben, az olaszkoszorún kívül kék, belül damaszkolt rózsaszín háttérben látható, kísérőcímerek gyanánt pedig a megszokott összeállítást, fent középen a császári kiscímert, a keret sarkaiban pedig Magyarország, Csehország, Dalmácia és Horvátország címereit szerepeltették. A festmény a szövegtől annyiban eltér, hogy míg az oklevélben az áll, hogy a griff farka a háta felé, felfelé emelkedik, a festményen azonban a lába közé húzza. Az oklevelet a rendes kancelláriai ügymenetnek megfelelően a szöveg alatt baloldalt a király írta alá, jobboldalt pedig a magyar udvari kancellár, Szelepcsényi György kalocsai és bácsi érsek, alatta Orbán István kancelláriai titkár ellenjegyezték. 2015.05.04 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/273/2/2015 Pdf Html
300124 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY pannó VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Fontebasso, Francesco (Velence, 1707 – Velence, 1769) A velencei Palazzo Bernardo egykori pannói, 1743-1750 (7 db festmény) vászon olaj jelzés nélkül A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Jupiter és Antiopé, 1743-1750 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314576); 2) Hercules és Omphalé, 1743-1750 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314577); 3) Luna és Endymion, 1743-1750 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314578); 4) Áldozat bemutatása Pán hermája előtt, 1743-1750 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314579); 5) Antiochus és Stratoniké, 1743-1750 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314580); 6) Scipio nagylelkűsége, 1743-1750 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314581); 7) Iphigénia feláldozása, 1743-1750 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314582). 2015.04.16 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/170/6/2015 Pdf Html
313676 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Levrac-Tournieres, Robert (Caen, 1667 – Caen, 1752) Ferdinand Adolf von Plettenberg-Wittem gróf képmása, 1732-33 körül vászon olaj magasság: 126.00 cm; szélesség: 94.50 cm jelzés nélkül Jobb profilban ábrázolt, hosszú fehér parókát, mellvértet és arannyal díszített kék ruhát viselő férfi térdképe. Nyakában az Aranygyapjas Rend jelvénye, jobbját aranyozott faragású asztalon lévő sisakon nyugtatja. Mögötte vörös-arany drapéria látszik. A dublírvászon hátoldalán felirat: "R. Tourniere. 1726. a Paris. Ferdinand Graf von Plettenberg Wittem.". 2015.03.27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/169/3/2015 Pdf Html
312961 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: II. Ferdinánd, Habsburg (Grác, 1578 – Bécs, 1637) II. Ferdinánd által adományozott címereslevél Fischer János, a besztercebányai kamara viceprefektusa részére. (Kelt: Bécs, 1635. március 5.) pergamen, viasz festett, tinta, kézírás magasság: 49.00 cm; szélesség: 67.00 cm Latin nyelvű pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel, II. Ferdinánd saját kezű aláírásával. A festett címer mellett a szöveget növényi és állati motívumokkal gazdagon ékesített festett, aranyozott keret övezi. A plicán Zólyom vármegye 1647. október 31-én kelt kihirdetési záradékával. Tartalma: Ferdinánd király a besztercebányai kamaránál ifjúkora óta különböző pozíciókban, végül a kamara alprefektusi tisztségéig eljutva tett hűséges szolgálataiért a nemtelen állapotból Magyarország címerhasználati joggal rendelkező nemesei közé emeli Fischer Jánost, általa pedig fiait, Györgyöt, Károlyt, Mihályt és Gábort, valamint leányait, Annát és Évát. A családnak adományozott címer: fekete mezőben harántosan egy természetes színű ponty lebeg, melyet két arany csillag kísér, a koronás pántos sisakon egy növekvő helyzetű, kétfarkú, koronás, arany oroszlán karmai között egy ugyanolyan pontyot tart; a sisaktakarók fekete-arany színűek. A címer meg is van festve a szokott helyen, az oklevél élén, azaz a szövegtükör bal felső sarkában: a címerfestményben a fent leírt címer arannyal damaszkolt kék háttérben, díszes, olaszkoszorús barokk rámába foglalva látható, a szokással ellentétben kísérőcímerek nélkül. 2015.03.26 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/270/2/2015 Pdf Html
310313 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT irat VÉDETT író: Gruby Dávid (Kiskér, 1810 – Párizs, 1898) Gruby Dávid „Studium Historiae Regni Hungariae” című, saját kézzel írt pesti piarista gimnáziumi jegyzetfüzetének töredéke (Pest, 1826) papír tinta, kézírás magasság: 21.50 cm; egyéb méret(ek): 58 sztl. lev. Felváltva latin és gót betűs német nyelven. Több, díszes fejezetnyitó lappal. Az előzéken és a címlap verzóján névbeírások és firkák. Fűzött, de széteső állapotban, az első kötéstábla elvált. A mű befejezetlen, a gerince és a hátsó borítója hiányzik. 2015.03.23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/269/2/2015 Pdf Html
309239 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Juhász Gyula (Szeged, 1883 – Szeged, 1937) Juhász Gyula „Mély az élet” című versének tintával írt, aláírt, autográf kézirata papír tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal Javításokkal, keltezés nélkül. Publikálatlan verskézirat. 2015.03.17 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/193/4/2015 Pdf Html
309248 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT író: Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) Kossuth Lajos autográf, aláírt levele Dömény Józsefhez „Uram Barátom Tiszteletes ur!” megszólítással. (Kelt: Turin, 1868. február 24.) papír tinta, kézírás terjedelem: 2.00 oldal Fekete keretes levélpapíron. Hozzá tartozik: kézzel címzett levélboríték. Tartalma: megköszöni Dömény József, nagyberényi református lelkész hozzá intézett részvétnyilvánítását és hosszan méltatja a Dömény által küldött verset. 2015.03.16 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/464/1/2015 Pdf Html
312945 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Rudolf, Habsburg (Bécs, 1552 – Prága, 1612) I. Rudolf által kiadott nemesség- és címeradomány Wagner alias Colosváry Mihály részére. (Kelt: Prága, 1603. február 4.) pergamen, viasz festett, tinta, kézírás magasság: 49.50 cm; szélesség: 64.00 cm Latin nyelvű pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel, I. Rudolf saját kezű aláírásával. Címerfestménnyel és címerleírással, az oklevél plicáján Nyitra megye 1604. július 3-án kelt kihirdetési záradékával. Tartalma: I. Rudolf magyar király részletesebben nem ismertetett érdemeiért Wagner alias Colosvary Mihálynak és általa lánytestvéreinek, Annának és Borbálának, valamint utódaiknak magyar nemességet és címert adományoz. A címer leírása: kék pajzson jobbra forduló, természetes színű, nyakán nyíllal átlőtt, csőrében kígyót tartó gólya, a pajzson koronás nyílt sisakon alul kék, felül arany színű, nyíllal átlőtt sasszárny látható; sisaktakarók: mindkét oldalról kék–arany. Külső díszek: aedicula, melynek oszlopai heraldikai jobbról férfi, balról nőalakot ábrázolnak, zöld függöny, a felső két sarokban hadi díszek (fegyverek, dobok, zászló, kard, bárd, pajzs), vörössel–zölddel kockázott padlón pajzstartóként ülő és térdeplő puttó alakok szerepelnek. 2015.03.16 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/463/1/2015 Pdf Html
310548 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Ady Endre (Érmindszent, 1877 – Budapest, 1919) Ady Endre „A Karácsony, a hirlapok és az irodalom” című írásának autográf kézirata papír kézírás, ceruza magasság: 21.10 cm; szélesség: 15.50 cm; terjedelem: 4.00 oldal Keltezés nélkül. Autográf ceruzaírás autográf számozással, idegen kéz, talán Osvát Ernő rájegyzésével: „Ady Endre”. A szöveg a fóliók rektóján olvasható, a verzók üresek. Kihúzásokkal és javításokkal. A cikkfogalmazvány feltehetően 1908-ban készült a Nyugat című folyóirat számára. Publikálatlan. 2015.03.12 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/452/1/2015 Pdf Html
310572 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV régi könyv (1850 előtt) VÉDETT szerző: Alsted (Alstedius), Johann Heinrich (Ballersbach, 1588 – Gyulafehérvár, 1638);nyomdász: Szenci Kertész (Szemptzi, Szenci, Szenci K., Szencinsis, Szenczi, Szentzi) Ábrahám (Szenc, ? – Nagyszeben, 1667) Catechesis religionis Christianae, Compendiose proposite, et sacrarum literarum testimoniis confirmata... Várad, 1651 papír nyomtatott, bőrkötés, kézírás magasság: 12.00 cm; szélesség: 7.50 cm; terjedelem: 83.00 oldal Cathecismus, az az a keresztyeni vallasnak es hitnek Rövid Kerdesekben és Feleletekben foglaltatott, s Sz. Irásbeli bizonyságokkal meg-erössittetett summája, avagy veleje... Varadini – Varadon, 1651, Impensis Abrahami Szenczi – Szenczi Abraham Költségével. Egy levél (47-48 p.) teljesen, egynek (51-52 p.) pedig a felső harmada másolattal pótolva. Két címlappal, kézírásos bejegyzésekkel, korabeli bőrkötésben. 2015.03.12 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/455/1/2015 Pdf Html
309240 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Juhász Gyula (Szeged, 1883 – Szeged, 1937) Juhász Gyula „Búcsú Robin pajtástól” című versének tintával írt, aláírt, autográf kézirata papír tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal Javításokkal, keltezés nélkül. Publikálatlan verskézirat. 2015.03.11 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/193/3/2015 Pdf Html
300104 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Millitz, Johann Michael (Bécs, 1725 – Bécs, 1779) Gróf Károlyi Antal (1732-1791) és Gróf Károlyi Antalné Harruckern Jozefa (1740-1802) képmása (2 db), 1766 körül vászon olaj A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Gróf Károlyi Antal képmása, 1766 körül (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314531), 2) Gróf Károlyi Antalné Harruckern Jozefa képmása, 1766 körül (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314533) 2015.03.04 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/122/3/2015 Pdf Html
309237 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Illyés Gyula (Illés Gyula) (Felsőrácegrespuszta, 1902 – Budapest, 1983) Illyés Gyula „Elértem” című versének tintával írt, aláírt, autográf kézirata papír tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal 1 beírt oldal, javításokkal. Keltezés nélkül. A publikálthoz képest, mely már címében is más (Elérhetetlen), jelentős variáns. 2015.02.13 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/193/2/2015 Pdf Html
310472 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ térkép VÉDETT kiadó: Petrini, Paolo (1693 – 1710) Il Regno d’Ungaria, Transilvania, Schiavonia, Bosnia, Crovatia, Dalmatia divisi da Guglielmo Sansone (Nápoly?, 1707?) papír rézmetszet, színezetlen magasság: 403.00 mm; szélesség: 515.00 mm; egyéb méret(ek): teljes lapméret: 463x661 mm. M.: 1 : 2 200 000 Come al presente si trouano tra La Casa D’Austria La Rep. ca Di Venetia et il Turco, al quale spettano li Beglierbati o Gouerni di Buda, di Temisvar e di Bosnia. A szakirodalom által ismert térkép mindeddig ismeretlen előzménye. Feltehetően próbanyomat, az ismert változathoz képest hiányosabb névanyaggal és befejezetlen kartussal. Az ismert változat Petrini „Atlante Partenopeo” című atlaszában (Napoli, 1707) jelent meg. A Magyarországot és a Balkán északnyugati régióját ábrázoló térképmű fő forrása valószínűleg a francia Nicolas Sanson (1600 – 1667) Magyarország-térképe volt. 2015.02.12 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/272/2015 Pdf Html
309561 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT író: Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) Kossuth Lajos autográf, aláírt, angol nyelvű levele William Henry Sewardnak, New York állam szenátorának (Kelt: Wilmington N. C., 1852. április 11.) papír kézírás, tinta magasság: 25.00 cm; szélesség: 20.00 cm; terjedelem: 1.00 oldal Tartalma: értesíti William Henry Sewardot, hogy délről Massachusettsbe tartó útján kedd délután érkezik Washingtonba, és szerdán is marad. Reméli, abban a nagy örömben részesül, hogy ismét találkozhatnak, és több információhoz juthat az Egyesült Államok Magyarországgal kapcsolatos jövőbeni politikájának szempontjairól. 2015.02.10 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 401/280/1/2015 Pdf Html
314420 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY oltár; oltárkő VÉDETT készítő: Ismeretlen Juppiternek állíttatott fogadalmi oltár, 101-106 között homokkő faragott magasság: 90.00 cm; szélesség: 43.00 cm; mélység: 39.00 cm Juppiternek állított római oltárkő I(ovi) O(ptimo) M(aximo). M(arcus) Aurel(ius) Marcia(nus) / armor(um) c(us) / tor, v. s. l. m. latin nyelvű felirattal. Feltehetően solymári lelet. Valószínű, hogy a legio II Adiutrix fegyvertárának az őre állította. 2014.12.17 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1395-6/2014 Pdf Html
314421 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY oltár; oltártöredék VÉDETT készítő: Ismeretlen Sírépítmény-töredék faragott szarvassal, 2-3 század mészkő faragott magasság: 35.00 cm; szélesség: 33.00 cm; mélység: 15.00 cm Stilizált, szív alakú leveles faág előtt szökkenő szarvas. A töredék feltehetően egy síréptmény részét képezte. 2014.12.17 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1395-6/2014 Pdf Html
60645 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) A város peremén, 1900-1903 között vászon olaj magasság: 126.00 cm; szélesség: 187.00 cm jobbra lent: "Mednyánszky" Alkonyati, sötét tónusú kép. A távolban város széli házak árnyvonalai jelennek meg, néhány világos pont jelzi az ablakokból kiszűrődő fényt. Alatta a sötét mező terül el, felette az égbolt: alján vöröses-sárgás csík, efölött nagy, világosabb és sötétebb foltokban gomolygó felhők. 2014.12.16 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1453-5/2014 Pdf Html
313560 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA szén rajz VÉDETT művész: Ferenczy Károly (Bécs, 1862 – Budapest, 1917) Rickl Gyuláné, Veszprémy Susanne arcképe, 1898 papírlemez szén magasság: 525.00 mm; szélesség: 425.00 mm jobbra fent: "Ferenczy Károly", balra fent: "Rickl Gyuláné Veszprémy Susanne, 1898" Fiatal nő mellképe. 2014.12.05 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/843-8/2014 Pdf Html
300092 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY pannó VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Lotz Károly (Homburg vor der Höhe, 1833 – Budapest, 1904) Mitológiai témájú pannók az egykori Lipthay-palota (Budapest, Lánchíd u. 4.) épületéből (2 db), 1872 vászon olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 238.00 cm Jelzés nélkül A budapesti Duna-parton (Lánchíd u. 4. szám alatt) állt Lipthay-palota dísztermének egykor beépített, mitológiai tárgyú díszítőképei. A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Apolló és a múzsák (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 313116); 2) Bacchus és Ariadné (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 313117). 2014.12.04 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/521-9/2014 Pdf Html
312918 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; ÜTŐS HANGSZER harang VÉDETT készítő: Streckfuß (Strecksfuss, Strecksfus) Florentin (? – Grác, 1715) Harang, 1702 (Molnaszecsőd, református harangláb) bronz öntött egyéb méret(ek): Becsült súlya legfeljebb 200 kg. a palást felső kerületén két borda között: "FLORENTIN STRECKSFUS GOSS MICH ZU GRAZ 1702" Koronája ívelt, fülei hornyoltak, közöttük patkós minta fut. A palást felső kerületén növényi ornamentika alatt két borda között német nyelvű felirat fut körbe: "FLORENTIN STRECKSFUS GOSS MICH ZU GRAZ 1702", azaz "Florentin Strecksfus öntött engem Grazban, 1702-ben". Alatta palmettaleveles díszítés, ez alatt - a "GOSS MICH" szavak alatt - Szűz Mária megkoronázásának jelenete: középen felhőkön álló Mária feje fölé jobbról és balról a szintén felhőkön ülő Jézus és az Atya koronát tart, a korona fölött a Szentlélek lebeg, galamb képében. A jelenetet latin nyelvű zsoltárrészlet keretezi ("REDDE ALTISSIMO VOTA TUA Ps. 49.", azaz "és teljesítsd fogadalmaidat a Fölségesnek"), alatta négy sorban szinjtén latin Szentháromság doxológia olvasható ("SSMAE AC INDIVIDUE TRINITATI SIMILAE (?) / ET COMPREHENSAE UNITATI DEO TOTO (?) / MAX CUI SOLI LAUS HONOR VIRTUS ET / GLORIA PERENNIS", azaz "A legszentségesebb és osztatlan Szentháromságnak, amely magába foglalván az egységes Istent, egyedül övé a magasztalás, a tisztelet, erény és a dicsőség, mindörökké"). A harang hornyán és pártáján 3-3 borda fut körbe. A Florentin Strecksfus felirat alatt lovon ülő Sárkányölő Szent György látható, amint lándzsájával leszúrja a lábai alatt vergődő sárkányt. A jelenetet latin felirat ("CERTA MENSA CRATE DEO", azaz "A teremtő Isten biztos oltára") keretezi, alatta a harangot öntető Petres György jószágigazgatóra és urára, Batthyány (II.) Ádám országbíróra utaló felirat: "PER ILLA C G. D. GEOR: PETRES. EX C. C: D.D.C. / AD. DE BATTHYANY P.INN: U: ET C: IUD / ICIS C.R. REGN. D. C. ET S. BANI. I. C.C. / F.S.C.P.R.H.CIS DATQUE C.C.ANS G.C. NEC N / S.C.R. MACT. INT. C.C. 21 UNIV: BONOR AD / MIN: ET PRAEFECTUS ET C.AENEAM / HANC CAMPANAM EX VOTO F.F. / GRAECY AD 1702. DIE 24 APRILIS", kiegészítve: "PERILL(ustrimus) AC G(ENEROSUS) D(ominus) GEOR(gius) PETRES EX C(ellentissimi) C(=illustrissimi?): D(omini) D(omini) C(omitis) AD(ami) DE BATTHYANY P(erpetui) IN N(emet) U(jvar) ET C(omitis?) IUDICIS C(uriae) R(egiae) REGN(orum) D(almatiae) C(roatiae) ET S(clavoniae) BANI I(llistrissimi) C(omitatis) C(astri) F(errei) S(upremi) C(omitis) P(artium) R(egni) H(ungariae) CIS D(anubiarum) ATQUE C(onfinioru) CAN(isiorum) S(upremi) G(eneralis) C(apitanii) NEC N(on) S(acrae) C(aesareae) R(egiae) MACT (=Maiestatis) INT(imi) C(onsiliarii) C(amerarii) 21(=etc.?) UNIV(ersorum) BONOR(um) ADMIN(istrator) ET PRAEFECTUS ET C(urator?) AENEAM HANC CAMPANAM EX VOTO F(aciendum) F(ecit?) / GRAECY A(nno) D(omini) 1702. DIE 24 APRILIS", magyarul: "Tekintetes és nemes Petres György úrnak, aki a legkiválóbb és tekintetes gróf Batthyány Ádám úr - aki várispánja Németújvárnak, a király országbírája, Dalmácia, Horvátország és Szlavónia tartományok bánja, Vas vármegye tekintetes főispánja, Dunántúli kerületi és Kanizsával szembeni végvidékek főkapitánya, szent császári királyi fenség titkos kamarai tanácsosa, stb. - minden javainak intézője, felügyelője és gondnoka készíttette Grazban fogadalmi ajándékul ezt a bronzharangot, az Úrnak 1702. évében, április havának 24. napján". 2014.10.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/374/10/2014 Pdf Html
630 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Cassana, Giovanni Agostino (Velence, 1658 – Genova, 1720)-nak tulajdonítva Baromfiudvar vászon olaj magasság: 92.00 cm; szélesség: 127.00 cm jelzés nélkül A deszka palánkkal félig elzárt, jobbról alkonyi tájra nyíló háttér előtt alacsony nézőpontból, mintegy felnagyítva ábrázolt házi szárnyasok. 2014.10.06 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/718/7/2014 Pdf Html
309238 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: József Attila (Budapest, 1905 – Balatonszárszó, 1937) József Attila „Pirosszemű” című versének tintával írt, aláírt, autográf kézirata papír tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal A vers 1925-ben keletkezett, a kézirat keltezés nélküli. Scheiber Sándor publikálta a Budapest című folyóirat 1946. októberi számában. A publikáció nem egészen pontos, az ékezetek jelölésében, valamint a vers kezdősorainak tördelésében eltérést mutat. 2014.09.16 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/279/26/2014 Pdf Html
313568 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV régi könyv (1850 előtt) VÉDETT szerző: Apponyi Balázs, báró (főispán, 17. század első fele) In Divini et Regii Prophetae David Triadem Quinquagenariam, Seu Psalterium Interpretatio Poetica. Bécs, 1624 papír nyomtatott, tinta, kézírás, pergamen kötés egyéb méret(ek): [324] fol.; gerincmagasság: 19 cm Viennae Austriae, Typis Matthaei Formicae, in aula Coloniensi, 1624. A címlapon a szerző Thurzó Szaniszló nádorhoz szóló ajándékozó soraival: "Illustrissimo spectabili ac magnifico domino domino comiti Stanislao Thurzo regni hungariae palatino judici comanorum sac. caes. regiaeque maiestatis intimo consiliario et et per Hungariam locumtenenti – author in debitae observantiae obtulit obsequium". Egykorú pergamenkötésben, aranyozott lapszélekkel, jó állapotban. Tartalma: II. Ferdinánd magyar király számára összeállított latin nyelvű zsoltárparafrázis. 2014.09.16 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/872/8/2014 Pdf Html
560 HASZNÁLATI TÁRGY; VISELETI TÁRGY; RUHA jelmez VÉDETT GYŰJTEMÉNY készítő: (több alkotó) Televíziós jelmeztár (630 tétel) A Magyar Televízió filmgyártásának elmúlt négy évtizedét felölelő produkciók jelmezei találhatók a gyűjteményben. A jelmezek négy típusra oszthatók: 1) 19. századi rekonstruált jelmezek és kiegészítők; 2) Hagyományos viseletek és kiegészítők; 3) Viselettörténeti, kortörténeti báli ruhák, fellépők és kiegészítők; 4) TV filmekhez készült korhű jelmezegyüttesek, civil viseletek és kiegészítők. A jelmezek tervezői nem minden esetben ismertek. Ahol ismert a tervező (pl. Wieber Mariann, Witz Éva, Szekulesz Judit, Juhász Kati, Csengery Emőke, Vidák Györgyi), ott ezt az adatot az adott jelmezre vonatkozó önálló műtárgy-adatlap tartalmazza. A védetté nyilvánított gyűjtemény elemei: műtárgy-nyilvántartási azonosító: 309387-309559, 309603-310058, 310088 2014.09.09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1097/3/2014 Pdf Html
84116 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Pignoni, Simone (Firenze, 1611 – Firenze, 1698) Kiűzetés a paradicsomból vászon olaj magasság: 180.00 cm; szélesség: 200.00 cm jelzés nélkül Tájban felhős ég alatt balra Éva és jobbra Ádám széles karmozdulatokkal rémületének kifejezést adó mezítelen alakja látható. Ágyékukat fügefalevelek takarják. Ádámot fél térdre ereszkedve a nézőnek hátat fordítva, csavarodó felsőtesttel, Évát rémülten előrelépve, balját magasba emelve ábrázolja a festő. Középen az Úr angyala szárnyakkal, kezében lángpallossal űzi az emberpárt. 2014.09.05 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/719/4/2014 Pdf Html
310065 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Patkó Károly (Budapest, 1895 – Budapest, 1941) A Római Magyar Akadémiában, 1931 vászon tempera magasság: 179.50 cm; szélesség: 144.00 cm jobbra lent: "Patkó / Roma 1931" Szobabelsőben fehér terítővel fedett kerek asztal körül fotelben ül két nő és egy férfi. A férfi a nézőnek félig háttal ülve vizet tölt az asztalon álló pohárba, a pohár mellett egy kék üveg áll. A balra ülő fekete hajú nő kék ruhában újságot olvas, a jobb oldali vörös hajú nő a karosszékben hátradől. Ruhája fekete, nyakánál fehér gallérral. Az előtérben balra kis asztalon egy tányér, rajta pohár, mellettük egy szürke palack áll. Jobbra fent a falon egy női portré, a háttérben a helyiségből kivezető ajtó nyitva. A padló vörös négyzetes kővel kirakott, a fal kék színű. 2014.08.05 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/142-4/2014 Pdf Html
308414 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV régi könyv (1850 előtt) VÉDETT író: Temesvári Pelbárt (Temesvár, Pelbartus de) (Temesvár, 1435 körül – Buda, 1504) Pomerium sermonum quadragesimalium (Párizs, 1517) papír nyomtatott, tinta, kézírás, pergamen kötés egyéb méret(ek): a8 – z8 A8 = [222] lev. – 8°; gerincmagasság: 15 cm Et est ob temporis exigentiam: et christifidelium necessariam eruditionem triplicatum. Primum. De penitentia et eius partibus. Secundum. De uitijs in genere et specie. Tertium. De decalogi preceptis. (Impressum Parisius per Johannem bienayse pro honestis viris Johanne Petit, Francisco regnault: et Ponceto lepreux. Anno christi millesimo quingentesimoseptimo [!]) A címlap és a tabula hiányzik. Az RMK III. 147. sz. alatt tévesen 1507-ben megjelentként vették fel, a kolofonban szereplő évszám azonban hibás, a „decimus” kimaradt. A kolofon verzóján nyomdászjelvénnyel. Tintával írt, kézírásos bejegyzésekkel. 2014.07.25 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/921/3/2014 Pdf Html
310319 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); PERIODIKA folyóirat VÉDETT szerkesztő: Szántó György (Vágújhely, 1893 – Budapest, 1961);kiadó: Periszkop Lap és Könyvkiadó Vállalat (Arad) Periszkop (2. évf. 1. sz., 1926. jan.) papír nyomtatott magasság: 31.00 cm; szélesség: 22.00 cm; egyéb méret(ek): 4 sztl. lev., 40 p., 2 sztl. lev. Arad, Periszkop Lap és Könyvkiadó Vállalat, 1926. A számozatlan leveleken reklámokkal. Fűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. Avantgárd folyóirat. Gáspár Endre, Komlós Aladár, Lengyel Menyhért, Elek Artúr, Fannina Halle, Jüan Csen és mások írásaival, Péchy József fotóival, Pataky Sándor festményeivel, Ferenczy Béni szobraival stb. Benne Szántó György üzenete „Néhány szó a Periszkop barátaihoz és ellenségeihez” címmel, melyben a haladó szellemű folyóiratot ért támadásokról ír. 2014.07.22 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 401/213/10/2014 Pdf Html
310358 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Jókai Mór (Komárom, 1825 – Budapest, 1904);író: Feszty Masa (Mária) (Budapest, 1895 – Domaháza, 1979) Jókai Mór három kézirata Feszty Masa autográf ajándékozó soraival papír tinta, kézírás, vászonkötés, aranyozott magasság: 21.00 cm; szélesség: 17.00 cm; terjedelem: 4.00 oldal; egyéb méret(ek): A tárolókötet gerincmagassága: 25 cm A kéziratok számára készült, gerincénél kissé sérült, aranyozott vászonkötésű, „Jókai Mór kézírása” című kötetben. A kötet első lapján Feszty Masa, Jókai Mór dédunokájának autográf ajándékozó sorai: "Szentiványinak, - amiért olyan gyönyörűen ujjáteremtette pusztulásra kárhoztatott képem. Köszönettel hálával és igaz barátsággal Feszty Masa”. A kéziratok elhelyezésére kialakított papírtokokban egy-egy kéziratos lap az „Enyém, Tied, Övé”, az „Akik kétszer halnak meg” és „A három márványfej” című művekből. A három darab 21x17 cm méretű lapból kettő egy-egy oldalán, a harmadik („Akik kétszer halnak meg”) mindkét oldalán teleírva. Jókai javításaival, kihúzásaival, betoldásaival. A második tokra tévesen a „Lélekidomár” címet aranyozták. Feszty Masa ajándékozó sorainak címzettje feltehetően Szentiványi Lajos (Déva, 1909 – Budapest, 1973) festő. 2014.07.21 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 401/202/7/2014 Pdf Html
310458 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Ferenc József, Habsburg (Bécs, 1830 – Bécs, 1916);művész: Krahl, Ernst August (Drezda, 1858 – Bécs, 1926) I. Ferenc József által adományozott nemesség-, előnév- és címeradomány dr. Rittinger Imre és családja részére. (Kelt: Bad Ischl, 1913. július 29.) pergamenpapír, viasz, réz, fa tinta, kézírás, festett, egészbőr kötés terjedelem: 7.00 oldal; egyéb méret(ek): A tárolódoboz (fatok) mérete: 53x34 cm címerrajzon: Krahl E. I. Ferenc József magyar király, gróf Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök és báró Burián István király személye körüli miniszter autográf aláírásával. Címerfestménnyel és címerleírással. A színes címerrajzon Krahl E. szignóval. Aranyzsinórral átfűzött, dúsan aranyozott, dombornyomott bőrkötésben, réztokban lévő függő viaszpecséttel, zöld bőrborítású, rézcsatos fatokban. Tartalma: Ferenc József király dr. Rittinger Imrét, a Mátra-Körösvidéki Helyiérdekű Vasút Rt. főfelügyelőjét, annak a közlekedés terén kifejtett sikeres munkásságát és egyéb, meg nem nevezett szolgálatait elismerve a feleségétől, Gyócs Róza Saroltától született Imre Károly József nevű fiával együtt a „temesmórai” előnév, és a szövegben is leírt címer használata mellett Magyarország nemeseinek sorába emeli. A családnak adományozott címer a következő: kék mezőben felülről hatágú arany csillagtól, alulról arany rózsától kísért arany harántpólya, a koronás pántos sisakon hat, legyező alakban elhelyezkedő aranynyelű zászló, melyek közül a jobboldali három vörössel és ezüsttel, a baloldali három kékkel és arannyal vágott, a sisaktakarók pedig jobbról kék–arany, balról vörös–ezüst színűek. 2014.07.21 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/464/4/2014 Pdf Html
308065 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: III. Ferdinánd, Habsburg (Grác, 1608 – Bécs, 1657) III. Ferdinánd által adományozott címereslevél Böröndy András és anyja, Katalin, valamint testvére, Katalin részére. (Kelt: Bécs, 1640. április 17.) pergamen kézírás, festett magasság: 56.00 cm; szélesség: 66.00 cm Tartalma: az uralkodó Böröndy Andrást és anyját, Katalint, valamint testvérét, Katalint megerősíti nemességükben, valamint címert adományoz számukra. A latin nyelvű oklevél szövege több helyen jelentősen megkopott, elhalványult, néhány helyen olvashatatlan. Az oklevél corroboratioja szerint a magyar királyi titkos pecséttel volt megerősítve. A szöveg datum per manus formulával és teljes méltóságsorral zárul. A szöveg alatt, bal oldalt aláírás található. A kihajtott plicán az adomány Győr vármegyei kihirdetésre vonatkozó záradék olvasható (Győr vármegye 1640. augusztus 6-án tartott nemesi közgyűlésén hirdették ki.) Az oklevélről a pecsét elveszett. A plicán két helyen szabályos kör alakú bemetszés látható, mely bizonyosan a sodrat befűzésére szolgált. A pecsét valószínűleg szétolvadt, erre utalnak az oklevél felületén található viaszfoltok. Az oklevél anyaga pergamen, a hajtásoknál kikopva, kiszakadozva. Nagyjából a pecsét nagyságában, alakjában az oklevél alsó harmadának közepén nagyobb, kb. 10 cm átmérőjű szakadás található. A szakadásokat papírral pótolták. A megfestett ábrázolása szerint a címer: álló reneszánsz pajzson kék mezőben zöld dombon szemben álló férfialak, felemelt jobbjában karddal, balját övén nyugtatva. Sisakdísz: kardot tartó behajlított kar. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst. 2014.07.21 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 401/477/9/2014 Pdf Html
310064 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT író: Mahler, Gustav (Kalischt, 1860 – Bécs, 1911) Gustav Mahler cseh-osztrák zeneszerző, karmester tintával írt, autográf, aláírt, német nyelvű levele gróf Zichy Géza, a Magyar Királyi Operaház intendánsa számára „Hochgeborener Herr Graf!” megszólítással. (Kelt: Budapest, 1891. február 12.) papír tinta, kézírás magasság: 34.00 cm; szélesség: 21.50 cm; terjedelem: 1.00 oldal Tartalom: Mit Bezugnahme auf unsere heutige Unterredung undim 6in[n]e [?] derselben, erkläre ich mich – unter voller Wahrung meiner contraktlichen Ansprüche – bereit, auf meinen alten bisherigen Vertrag zu verzichten, und mit Euer hochgeborenen einen neuen, auf Grundlage der neuen Statuten zu schließen. Die Bedingungen dieses neuen Vertrages müßsen [sic!] folgende sein: I. Dauer vom Tage des Abschlusses bis zum 1. Oktober 1892 II. die Punktationen wären durchaus die alten, bis auf jene Specialbestimmungen, welche sich in Folge der neuen Statuten als mit denselben in Widerspruch stehend erweisen, und welche mit denselben in Einklang zu bringen wären. III. Am 15. Mai 1892 erhalte ich, falls nicht inzwischen mir neuer Vertrag geschlossen wurde, eine Abfindungssum[m]e von 25 000 fl[orenis] – sage fünfundzwanzig tausend Gulden öst[e]r[reichisch], welche mir an der Cassa der k[öni]gl[ichen] Oper ohne jeden Abzug in Baarem zu bezahlen sind. IIe. [?] wären mir jene Beträge, welche ich während der Dauer meiner ganzen Amtsführung an den zu gründenden Pensions- fond der k[öni]gl[ichen] [?] Oper gezahlt habe, von dem Cassa der k[öni]gl[ichen] Oper am 15. Mai 1892 zurückerstatten. Utalva mai beszélgetésünkre, és arra, amelyet folyó hó 6-án folytattunk, késznek vallom magamat – szerződésben foglalt igényeim teljes megőrzése mellett – eddigi szerződésemről lemondani, és Méltóságoddal egy újat kötni az új statútumok alapján. Ezen új szerződés feltételei a következők lesznek: I. Tartama a megkötés napjától 1892. október 1-ig. II. A szerződés pontjai a régiek lennének, kivéve azon különleges rendelkezéseket, amelyek az új statútumok következtében azokkal ellentétben állóknak bizonyulnak, és amelyek így velük összhangba hozandók lennének. III. 1892. május 15-én, ha közben nem kötnek velem új szerződést, 25 000 Ft – huszonötezer osztrák forint – lelépési díjat kapok, amelyet a Királyi Operaház pénztáránál számomra minden levonás nélkül készpénzben kifizetni tartoznak. IIe [?] Azon hozzájárulásokat, amelyeket egész hivatali időm alatt a Királyi [?] Operaház megalapítandó nyugdíjalapjába fizettem, a K. Operaház pénztára nekem visszatérítené. 2014.07.21 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/201/5/2014 Pdf Html
310136 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; KÖZÚTI JÁRMŰ; MOTOROS HAJTÁSÚ JÁRMŰ autóbusz VÉDETT gyártó: Ikarus Karosszéria- és Járműgyár (Budapest);tervező: Bálint György (gépészmérnök, 20. század);tervező: Oszetzky Károly (mérnök, 20. század);tervező: Varga Papp József (mérnök, 20. század);tervező: Finta László (Pomáz, 1934 – ) Ikarus 280.51 típusú repülőtéri előtéri utasbeszállító autóbusz, 1985 acél, műanyag, farost magasság: 3.04 mm; szélesség: 2.50 mm; hosszúság: 16.50 mm Az utastérben, a vezetőfülke mellett elhelyezett típustáblán: Motorszám: D2156.HM6U.100.585.143. Alvázszám: 280.51.942.85 Ülőhelyek száma: 12. Meghajtás: Rába-Man 2156-os hathengeres, fekvő padló alatti motorral, Praga 2 M 70-es automata sebességváltóval. Az autóbusz 1985-1999 között a Budapest-Ferihegyi repülőtéren (MALÉV) teljesített szolgálatot, majd ezt követően a forgalomból való kivonásáig (2013) a debreceni repülőtéren. 2014.06.02 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/139/8/2014 Pdf Html
300091 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; szobor VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Borsos Miklós (Nagyszeben, 1906 – Budapest, 1990);művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) A Budapest XII. kerület, Árnyas úti, egykori tüdőszanatórium épülete bejáratának díszítőszobrai (2 db), 1955 mészkő faragott Az egykori budapesti (Árnyas úti) Korvin Ottó Kórház tüdőszanatóriumi épületének főbejárati lépcsője két oldalát díszítő szoborpár. A védetté nyilvánított tárgyegyüttes két elemből áll: 1) Borsos Miklós (Nagyszeben, 1906 – Budapest, 1990): Napozó férfi, 1955 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 205365); 2) Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958): Napozó nő, 1955 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 313052). 2014.05.14 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/587-3/2014 Pdf Html
309560 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT kérelem VÉDETT író: Ács (Ach) Tamás (Thomas) (veszprém megyei nemes, 17. század első fele) Ács Tamás (Thomas Ach) latin nyelvű nemesség- és címerkérő folyamodványa. (Kelt: 1637. november 29. előtt) papír kézírás, tinta, festett magasság: 31.00 cm; szélesség: 21.00 cm; terjedelem: 1.00 lap A kérvényezett címer kézzel festett, színes rajzával. Tartalma: Ács Tamás kéri a királyt (feltehetően III. Ferdinándot), hogy hűséges szolgálatai fejében „Magyarország egykori felséges királyainak, az ő elődeinek szokása szerint” kegyeskedjen Magyarország nemesei közé emelni őt, Ács Tamást, továbbá feleségét, Borbálát, fiát, Benedeket és leányait, Orsolyát, Erzsébetet és Ilonát, valamint adományozza nekik a folyamodvány bal alsó sarkában megfestett címert. A folyamodvány hátlapján, a külzeti cím („Ács Tamás alázatos folyamodványa”) mellett Dömölky Pál, Ács Tamás földesura által írt támogató nyilatkozata, mely szerint a folyamodó szabad személyt ajánlja az uralkodó figyelmébe. A folyamodványon nem szerepel a kancellár királyi beleegyezést rögzítő feljegyzése. 2014.04.23 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/136/4/2014 Pdf Html
309562 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Ferenc József, Habsburg (Bécs, 1830 – Bécs, 1916);könyvkötő: Klein Ritter von Ehrenwalten, August (Rothenstein in Bayern, 1824 – Bécs, 1890) I. Ferenc József magyar király által kiadott nemesség- és címeradomány Hérics Tóth János soproni törvényszéki elnök számára a „jááki” előnév használatának engedélyezésével. (Kelt: Bécs, 1880. július 25.) réz, pergamenpapír, fa kézírás, egészbőr kötés, festett, tinta magasság: 37.50 cm; szélesség: 28.50 cm; terjedelem: 8.00 oldal; egyéb méret(ek): Doboz mérete: 49x30,5x6 cm a bőrborítású doboz belső permén fent: "AUGUST KLEIN WIEN.NUR GRABEN 20" I. Ferenc József magyar király, báró Orczy Béla király személye körüli miniszter, Glozer József polgármester, Ihász József főjegyző, Gózony László főjegyző és Wolf János, a király személye körüli minisztérium aligazgatója autográf aláírásával. Címerfestménnyel és címerleírással. Kihirdették 1880. szeptember 15-én Sopron város közgyűlésén, valamint 1881. május 3-án Zala megye törvényhatósági bizottságának közgyűlésén. Dombornyomott, vörös egészbőr kötésben, réztokos függőpecséttel, forgócsatos, kopott, bőrborítású dobozban, mely August Klein bécsi könyvkötészetében készült. A családra ruházott címer a következő: kék pajzsban, zöld pázsiton álló három természetes színű (fehér) galamb elé magvakat szór a pajzs bal szélén gomolygó felhőből kinyúló vörös ruhás bal kar. 2014.04.15 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/87/5/2014 Pdf Html
81836 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Meytens (Mytens, Mijtens), Martin van, ifj.(Stockholm, 1695 – Bécs, 1770) Mária Terézia Habsburg főhercegnő portréja, 1736-1738 vászon olaj magasság: 92.50 cm; szélesség: 73.50 cm Félalaknál valamivel nagyobb kivágatú, festet oválban készült kompozíció. A portré szemközt mutatja az ifjú főhercegnőt, ezüstszállal hímzett világoskék bársony ruhában. Csipkével szegélyezett ruhakivágatát, valamint bal ruhaujjának hasítékát gyöngyökből és féldrágakövekből alkotott brossok díszítik, fején gyöngyös arany-diadém. Testét bal vállon rögzített aranybrokát hermelines palást öleli körül, beborítva jobb vállát és bal karjának alsó részét. Balra vörös bársonypárnán a lotharingiai hercegség koronája. A háttér nagy részét vörös bársonydrapéria tölti ki, balra föggőnyzsinórral és bojttal. Jobbra kannelúrázott oszloptörzs. A hátoldalon balra fent az Ernst Múzeum XLI. aukciója (1929) műtárgyfelvételi számának töredéke: 45(.). Balra lent szögletes régi vignettán sablonnal nyomott (talán gyűjteményi leltári) szám: 39. Jobbra fent piros szélű vignettán a Magyar Nemzeti Galéria bírálati száma 1968-ból: 1514/968, fölötte intézményi pecsét töredéke az MNG akkori címével: (Kossuth) tér 1(2). Ugyancsak a hátoldalon a BÁV 57. művészeti aukciójának (2010) katalógustételének száma: 295. 2014.02.27 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/4/4/2014 Pdf Html
300033 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ tervrajz VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES tervező: Eiffel & Cie cég (G. Eiffel & Comp.) (Párizs);tervező: Osztrák–Magyar Államvasút-Társaság (OMÁV);tervező: Osztrák–Magyar Államvasút-Társaság (OMÁV) Építésvezetőség Budapest;tervező: Osztrák–Magyar Államvasút-Társaság (OMÁV) Központi Igazgatóság;tervező: MÁV Terézvárosi Osztálymérnökség A Nyugati pályaudvar – Budapest (műemléki törzsszám: 15519) felvételi épület és egyéb vasúti terület tervrajzai és kapcsolódó iratok (1867 – 1893), 98 db papír, pausz ceruza, kasírozott, színezett, kőnyomat (litográfia), tus, kézírás egyéb méret(ek): Terjedelem: 98 darab tervrajz A rajzok egy részén az Eiffel iroda pecsétje, budapesti képviselőjük aláírása szerepel. Másokon az épületet felelős tervezőként jegyző Auguste de Serres aláírása, nagyon sok lapon pedig az építkezést vezető Bernhardt Győző vagy beosztottjai aláírása. A 19. század utolsó harmadában keletkezett építészet- és vasúttörténeti értékű terv- és iratanyag, mely egykor a MÁV irattárának részét képezte. A dokumentumok többsége a Nyugati pályaudvar felvételi épület tervrajza. Hozzávetőleg 20 db tervrajz a pályaudvar egyéb területére vonatkozik. 2 db dokumentum témája egyéb vasúti terület (levél a budapesti vasúti szakaszfőnöknek, Budapest Rákos állomás bővítésének helyszínrajza). A 76 db felvételi épület tervrajzból 32 db származik az Eiffel cégtől, a többi az építtető Osztrák-Magyar Államvasút-Társaság (OMÁV) saját rajza, illetve MÁV tervrajz. A tervrajzok közül kb. 78 db keletkezett a Nyugati pályaudvar felvételi épület tervezésének, építésének időszakában (1874-1877), a többi előtte vagy azt követően, 1893-ig. 86 db tervrajzon egy kb. 4x1,5 cm méretű kivágás található. Az egyik rajz (Fasc: 38, sorsz: 30) hátsó oldalán bélyegző lenyomata található: „MÁV BPest-Terézvárosi Osztálymérnöksége”. A rajzok előlapjára kézírással van felvezetve a tárgy, valamint az előlapon pecséttel előnyomott feliratok: „Budapest, nyug.pu felvételi épület”, „Rajz-sorszám”, „Fasciculus szám”. A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314119- 314216. 2014.02.12 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/28/8/2014 Pdf Html
306998 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; mellszobor (büszt) VÉDETT művész: Telcs Ede (Baja, 1872 – Budapest, 1948) Beethoven portréja fehér márvány, vörösmárvány faragott, vésett magasság: 54.00 cm; egyéb méret(ek): posztamens magasság: 146,5 cm jobbra oldalt (a mellszobron): "TELCS" Középkorú férfialak, erőteljes formákkal megmunkált fehérmárvány mellszobra, eredeti vörösmárvány talapzatán. Oldalra fésült, dús hajú, szembenéző, szigorú tekintetű arc, ruha nélküli mellkas, lent és oldalt egyenes kivágatokkal. Magas hasábos, simára fényezett vörösmárvány talapzatán elöl a szobor alatt négyzetes mezőben laposdomborműves növényi (?) díszítés. 2014.02.03 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/266-1/2014 Pdf Html
75 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Rocca, Michele (Parma, 1666 – Velence, 1751)-nak tulajdonítva Mózes az érckígyóval vászon olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 136.00 cm jelzés nélkül; a hátoldalon 1945 előtti magyar kiviteli engedélyező pecsét A képtér középső részén fenn Mózes ősz, szakállas alakja áll, jobb karjával a póznán látható érckígyóra mutat. A pózna körül ülő és álló férfi- és nőalakok láthatók változatos testtartással és drapériákban, többségük az érckígyóra tekint. A kép jobb és bal szélén, illetve alsó részén az Úr által küldött mérges kígyóktól megmart illetve a kígyók elől menekülő alakok láthatók bonyolult, gomolygó csoportokban. A bal szélső csoport mellett néhány sátor, a jobboldalon a távolban néhány fa és sátor látható. Az ég szürkéskék, rajta néhány fehér felhő. A jelenet bibliai alapja: 4Móz 21,1-9. 2014.01.24 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/155/2/2014 Pdf Html
83086 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Roos, Philipp Peter (Rosa da Tivoli) (St. Goar, 1657 – Róma, 1706) Megvadult bikával küzdő vadászkutyák vászon olaj magasság: 175.00 cm; szélesség: 225.00 cm balra lent: "C.W.d.H" (utólagos) A kép középterében hatalmas termetű, leszegett felű bika jelenik meg, amelyet négy vadászkutya támad. A drámai jelenet előterében egy felöklelt kutya tűnik fel. A hátán fekvő, legyőzött állat oldalán vérző seb tátong. A jobb sarokban foltos szőrű, nagy testű kutya ugrásra készen várja a kedvező alkalmat a támadásra. Mögötte, egy kőtalapzat takarásában újabb kutya közelít a bika bal oldalához. A negyedik eb a felbőszült állat jobb szarvánál tűnik fel, szorult helyzetében élet-halál tusáját vívja. A feszült küzdelem színtere egy itáliai város utcája, melynek épületei a háttérben jelennek meg. A kép bal felső sarkában kilátás nyílik az épületek mögötti dombos tájra és a fölötte ragyogó kék égboltra. A hátoldalon a magyar Királyi Postatakarékpénztár Árverési Csarnokának vignettája 1936-ból. 2014.01.23 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/161/2/2014 Pdf Html
309256 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ családfa VÉDETT művész: Ismeretlen magyar (?) festő Az Aba nemzetség Szalánczy ágának pergamenre festett családfája (1678) pergamen festett, tinta, kézírás magasság: 74.50 cm; szélesség: 62.00 cm A Bertóthy Gábor megrendelésére készült családfa 1303-tól 1678-ig ábrázolja a nemzetség leszármazását. A vöröses keret által övezett, színesen festett lap alján található kartusban a nemzetség rövid története olvasható. Eszerint a XIII. második felében élt Aba nembeli Peténcs Péter ispánnak azonos nevű fiától hat unokája volt, akiktől egy-egy nemes család származott: a gagybátori Gereven Miklós erdélyi vajdától a gagyi Báthori, Sirokai Györgytől és Lászlótól a Sirokay, Fricsi Jánostól a Fricsy, Hedri Pétertől a Hedry, Bertóti Mihálytól pedig a Bertóthy család. A szöveg megemlíti (II.) Péternek a családfán nem szereplő fivéreit: Szalánczy Lőrincet, akitől a Vitézy családot származtatja, valamint Mihályt s annak fiait, Egyedet és Andrást is. A nemzetség tagjainak nevei az alul ülő ősatya (II. Péter) ágyékából kiinduló leveles tölgyfán elhelyezkedő körökben olvashatók. Legbővebben a Bertóthy család leszármazását ábrázolja. Alul Szalánc várának idealisztikus látképe, fölötte Bertóthy Gábor címere látható, kék háttérben koronán kiterjesztett szárnyakkal álló egyfejű sas, babérkoszorúval övezett medalionban a címer felett G. B. monogrammal. A legalul álló feljegyzés szerint a lapot Bertóthy Gábor készíttette 1678-ban, Orbán Pál főjegyző ellenőrzésével. 2014.01.21 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/36/2/2014 Pdf Html
300055 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT irat VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES író: Berzsenyi Dániel (Egyházashetye, 1776 – Nikla, 1836) Berzsenyi Dániel saját kezű gazgasági feljegyzéseit tartalmazó iratköteg (összesen 9 lap) (1817-1822) papír tinta, kézírás terjedelem: 16.00 oldal; egyéb méret(ek): hét lap feltehetően egy jegyzetfüzetből származik, míg kettő nagyobb formátumú levélpapír A költő kilenc lapra (összesen 16 oldalon) írt, 1817 és 1822 közötti feljegyzései, a legtöbb 1820-1821-ben íródott. 2014.01.20 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/35/2/2014 Pdf Html
309209 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT író: Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) Kossuth Lajos autográf, aláírt, angol nyelvű levele egy barátjához „My Dear Sir friend!” megszólítással. (Kelt: 1850 (?) november 8.) papír tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal Tartalma: „ My Dear Sir friend! In going to the City, pray do not forget to inquire about my stocks at Baring’s – should the realized price be something about 75-80 he had best to take for sale the second also and pay me the balance. Will Young America let pray in silence the humiliating reports about Joulé’s apologies to Bonaparte in the Times. No letters from Henningson for me? Yours affectionately, Kossuth. Nov. 8.” Vagyis: Kossuth Lajos levelében kéri barátját, hogy a Baring Bankháznál lévő részvényeit 75-80 közti áron értékesítse. Érdeklődik, hogy mit szólt a fiatal Amerika Joule-nek Bonapartéhoz a Timesban intézett bocsánatkéréséhez. Érdeklődik, hogy Henningsontól érkezett-e levele. 2014.01.20 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/33/2/2014 Pdf Html
308181 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT író: Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) Kossuth Lajos tintával írt, autográf, aláírt levele Hory Béla számára, „Tisztelt Uram!” megszólítással. (Kelt: Collegno, 1880. december 14.) papír tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal Tartalma: A címzett korábbi kéréset, hogy fiának keresztapja legyen, elutasítja azzal az indokkal, hogy sokszor vállalta már el a keresztapai tisztet, de mivel ez túl sok kellemetlenséggel járt, egy idő óta nem vállal keresztapaságot. „Éveken keresztül teljes készséggel teljesitettem mind azok kivansagat kik keresztapaságra szólitottak fel. A következés az lett hogy annyi leirhatatlan baj, boszúság, kellemetlenség, zaklatás hárult reám… hogy soha többé senki kérésére semmi körűlmények közt keresztapaságot elnem fogadok…” Hozzá tartozik: Kossuth Lajos által „Hory Béla urnak” Kolozsvárra címzett boríték. 2014.01.17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/30/2/2014 Pdf Html
308339 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV kéziratos könyv VÉDETT összeíró: Ismeretlen, 19. század közepe Kéziratos háztartási könyv papír tinta, kézírás, félbőr kötés egyéb méret(ek): 11–229 l. (beírt, számozott oldalak), 10 sztl. lev. (üres lapok), 7 sztl. lev. (tartalomjegyzék, 11. laptól) Címlap nélkül. A csokoládék, torták, sütemények, italok, pecsétviaszok, tinták, kenőcsök, háziszerek receptjeit tartalmazza. Egy kéztől származó, jól olvasható, szép kézírással, jellegzetes korabeli nyelvezettel. 2014.01.17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/32/2/2014 Pdf Html
309340 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Biondo, Giovanni del (Casentino, 1330/1335 körül – Firenze, 1398) Szent Sebestyén és Szent Domonkos, 14. század harmadik negyede nyárfa aranyozott, tempera egyéb méret(ek): a táblakép eredeti mérete: 90,5 x 58 cm, toldott mérete: 101 x 58 cm, a díszkeret mérete: 146,5 x 71 x 10 cm jelzés nélkül A képen két teljes alakos férfiszent jelenik meg aranyháttér előtt, álló formátumú négyszögletes mezőben. A padlót aranyhímzéses vörös drapéria borítja. Balra a fiatal Szent Sebestyént látjuk szembenézetben. Hosszú barna haja két-két tincsben a vállára omlik, arcát rövid, barna szakáll keretezi. Zöld harisnyát és prémmel szegélyezett, halványpiros alsóruhát visel, melynek mandzsettáját aranyszegély díszíti. Csípőjén aranyveretekkel ékesített öv látható, amelynek vége az öv alatt átbújtatva lecsünk. A ruha fölött viselt, prémmel bélelt bő köpenye a ruhával azonos halványpiros színű, és hasonlóképp arannyal szegélyezett. A jobb vállon két aranygomb fogja össze. A szent három, hegyével lefelé mutató nyílvesszőt tart a jobb kezében, baljában pedig a mártírhalálára utaló pálmaágat fogja. Jobbra a középkorú férfiként, profilból ábrázolt Szent Domonkos áll. Kissé hosszabb szakállt és tonzúrát, illetve a domonkos rendi szerzetesek öltözékét viseli: fehér tunikát és csuklyás, fekete köpenyt. Jobbjában szokásos attribútumát, a fehér liliomot tartja, baljában csukott, piros könyv. Mindkét szent fejét poncmintákkal díszített, széles dicsfény övezi. A kép hordozója egy eredeti vastagságát megőrző, függőleges szálirányú (nyár?)fatábla, amelynek hátoldalán egy eredeti keresztmerevítő számára kialakított mélyedés maradványa látható a felső perem mentén. A fatáblát a modern korban fönt egy vízszintes szálirányú, felül kettős íves lezárású toldással egészítették ki. A toldást két kis függőleges léc rogzíti a táblához. A toldás és az eredeti hordozó illesztésénél, illetve az eredeti hordozó felső részén egy-egy töredékes, piros viaszpecsét látható, azonos lenyomattal. Egyik pecsét sem ép, de a kettő alapján az eredeti körirat a következőképpen rekonstruálható: DELEGAZIONE DI PUBBL.(ICA) SICUREZZA. RICORBOLI (Közbiztonsági Bizottság - Ricorboli). Középen címer látható. A hordozó hátoldalán továbbá egy kék krétával írt 73-as szám olvasható a toldott részen. Az alsó pecsét alatt nehezen olvasható, fehér krétával írt felirat ("Pietro L..."?). A kép díszkerete aranyozott és faragott. Nem tartozik össze a fatáblával, teljes egészében modern: neogótikus stílusban készült valószínűleg a 19. vagy a 20. században. Alsó részét alul és felül párkányokkal szegélyezett predella alkotja, amelynek két oldalán oszlopbázisok helyezkednek el. Fönt párkánnyal lezárt négyzetes alaprajzú fiálébázisok emelkednek a fejlemezek fölött. Ezekbe bemetsződve középen függőkonzollal alátámasztott, kettős nyomott csúcsív kereteli a képmezőt. A fiálébázisok lezárópárkánya összetett, tört ívű oromzatpárkányban folytatódik. Az orommező közepét kerek, nyolckaréjos mérművel díszített rozetta tagolja. A rozetta hátlapját egy külön betét alkotja. 2014.01.17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/153/1/2014 Pdf Html
310474 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Volnhoffer (Wollenhoffer) János (Buda, 1760 körül – Buda, 1810) Szűz Mária neveltetése, 1802 vászon olaj magasság: 377.00 cm; szélesség: 183.00 cm jobbra lent: "J. Volnhoffer fecit 802" Az álló téglalap alakú, felül íves lezárású festményen az a jelenet látszik, amikor Szent Anna imádkozni tanítja a gyermek Máriát. A jelenet szobaszerű belső térben játszódik, középpontjában a már idős, karosszékben ülő, jobb lábát zsámolyszerű emelvényen pihentető Szent Anna látható, aki kitárt jobbjával a kép bal oldalán elhelyezett kőtáblára mutat. Ugyancsak jobb kezében liliomot tart, mely Mária szeplőtlen fogantatására utal. Balján, térdei mellett áll a gyermek Mária, kinek vállát finoman átkarolja, tekintete a gyermekre irányul. Mária kezeit mellkasa előtt összetéve imádkozik. A jelenet harmadik, aktív szereplője a festmény jobb alsó sarkában ülő Joachim, aki az Ószövetség könyvét tartja a kezében. Mindketten, Mária Joachim is a kőtáblára néznek. Joachim bal kezét felemeli, mintha szólni készülne. A kezében tartott Ószövetségből idézi azokat a részeket, amelyek Mária eljövendő feladatát vetítik előre. Térdeit hatalmas vörös lepel takarja. A kompozíció felső mezejében - a mennyei szférában - két angyal lebeg, kezükben koszorú, amit Máriának, a Szentlélek menyasszonyának hoznak. Az angyaloktól balra, Szent Anna fejével egy tengelyben a Szentlélek galambja látható. A jelenet néhány csendélert részlettel egészül ki: a bal alsó sarokban egy varrókosár és benne a fonalgombolyagok Anna mindennapi elfoglaltságára utalnak; a kép hátterében a jobb oldalon egy oszlop alsó része látható, ettől jobbra, egy korlátszerű építményen pedig urnában elhelyezett virágok vannak. 2014.01.17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/157/3/2014 Pdf Html
310478 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen magyarországi festő, 18. század vége Kármelhegyi Boldogasszony oltárkép vászon olaj magasság: 100.00 cm; szélesség: 80.00 cm jelzés nélkül A festményen a mennyekben trónoló koronás Szűz Máriát látjuk ölében a gyermek Jézussal, jobbjában jogarral és a csuklóján függő skapuláréval. A Madonna alatt baloldalt lent szerzetesi öltözetben a térdelő Stock Szent Simon remete veszi át a skapulárét Szűz Máriától. A remete lábai előtt fehér liliomon nyitott könyv fekszik, szövege - töredékes olvasatban - az "Ora pro nobis Sa(n)cta Dei..." imádság kezdő soraival átvezet a festmény alján megörökített jelenethez: a purgatórium tisztítótüzében szenvedő, égő lelkekhez, akiknek az üdvözülését kéri Stock Szent Simon. Jobboldalt a háttérben, a távolban egy kis kápolna épülete látható, melyhez két oldalról búcsújáró hívek zarándokolnak, kezükben körmeneti zászlókkal. A kápolna minden bizonnyal a gyöngyöshalászi Kármelhegyi kápolna egykori épülete. Mária felett két lebegő angyal által tartott mondatszalagon az "Ime az Szabadulásnak Jele!" szöveg olvasható, konkrét utalásként az üdvözülés zálogára, a skapuláréra. Szűz Mária koronája és jobbjában tartott jogara veretes fém applikáció. 2014.01.17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/157/4/2014 Pdf Html
310479 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen magyarországi festő Krisztus keresztelése, 18. század vége - 19. század eleje vászon olaj egyéb méret(ek): magassága kb. 160 cm, szélessége kb. 80 cm jelzés nélkül Az álló téglalap alakú, felül íves lezárású, faragott indákkal díszített keretbe helyezett festmény középpontjában Keresztelő Szent János alakja áll. Derekát teveszőr lepel övezi, bal kezében attribútumát, a szalaggal átkötött keresztet tartja, miközben kagylót tartó jobb kezét Jézus feje fölé emeli, és a Jordán vizével megkereszteli az alatta a folyóban álló Jézust. A Keresztelőtől balra látható Jézus, kezeit melle előtt keresztbe téve, alázatosan hajol a víz alá. Derekát világos lepel fogja át. Fejével egy vonalban fent az égen - a mennyei szférában - a Szentlélek galambja teszi teljessé a kompozíciót. A keresztelés jelenetének több szemtanúja is van. A jobb alsó sarokban, a nézőhöz legközelebb egy kék mentés, zöld inges, piros szoknyát viselő nőalak látható, aki kezeit összekulcsolva, figyelmesen nézi a jelenetet. A nőalak mögött - a besötétedett lakkréteg alatt nehezen kivehetően - két másik alak áll, egyikük idősebb, szakállas férfi, arca bal profilból látszik, a Keresztelőt nézi, jobb kezét melle elé teszi. A másik, talán női alaknak csak a feje látszik ki az elől ülő nő fejének takarásából. A cselekmény sziklás tájba helyezett, de a háttér tájképi részei - a jobb oldalon álló fa lombjain kívül - nem jól láthatók. Jézus mögött, a bal oldalon még egy alak sziluettje sejlik fel. 2014.01.17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/157/4/2014 Pdf Html
310481 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen magyarországi festő, 18. század vége Patrona Hungariae vászon olaj magasság: 80.00 cm; szélesség: 67.00 cm jelzés nélkül A felül a nyolcszög három oldalával záródó festményen a felhőkön trónoló Máriát látjuk elölnézetben. Fején korona, feje körül fehér dicsfény és csillagkoszorú; baljában liliomos jogart, jobbjában a jobb térdén ülő kis Jézust tartja. A gyermek feje körül fehér dicsfény, baljában országalma, jobbját áldásra emeli. A vörös ruhás, kék köpenyes Mária bal lábát holdsarlón nyugtatja. 2014.01.17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/157/4/2014 Pdf Html
310482 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY Szentsír-építmény VÉDETT gyártó: Zbitek cég (Firma Zbitek) (Neustift bei Olmütz / Nové Sady) Szentsír-építmény, 19. század vége (Gyöngyöshalász, római katolikus templom) fa, üveg, papír, fém, bőr festett, pác, arany porfesték egyéb méret(ek): a felépített Szentsír magassága kb. 350 cm; a felépített Szentsír alapterülete: kb. 220 x 400 cm jelzés nélkül A különféle méretű darabokból összeállítható, négyszögletes alaprajzú építményt a nagyszombati szertartás idejére állítják fel a templom szentélyében. Homlokzatát fent ívelt oromzat zárja "Dicsőséges az Ő sírja." felirattal, alatta két-két pillérrel közrefogva karéjos záródású bejárati nyílás van. Belül applikált elemekkel gazdagon díszített szögletes oltárépítmény, alatta kis fülkében a halott Krisztus festett faszobra van elhelyezve. Az oltáron a Frigyláda stilizált ábrázolása, a retábulumként szolgáló áttört hátfalon üres kereszt, két oldalán térdeplő angyalok. A díszítést a fából készített szerkezeti elemek áttört nyílásaiba applikált színes üvegdarabok és festett papírlapok alkotják, amelyek teljes pompájukat a mögéjük rejtett világítás bekapcsolásával nyerik el. 2014.01.17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/157/4/2014 Pdf Html
310487 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR szekrény; sekrestyeszekrény VÉDETT művész: Ismeretlen magyarországi mester, 18. század második fele Sekrestyeszekrény, 1768 (Gyöngyöshalász, római katolikus templom) tölgyfa faragott, pác egyéb méret(ek): alsó része kb. 100 x 400 x 70 cm, felső része kb. 100 x 200 x 40 cm jelzés nélkül Az egri trinitárius rendház számára készült szekrény eredetileg egy hosszabb szekrénysor sarokrésze lehetett. Másodlagos elhelyezésében, a gyöngyöshalászi plébániatemplom sekrestyéjében - a helyiség méretéhez igazítva - erősen csonkolt állapotban van. Alsó része kétajtós, egyszerű faragott díszű, zöld márványlappal lezárt. Felső része jóval kisebb mélységű, szegmensívben levágott, négy ajtaja között pilaszteres díszű. Egy másik, alacsonyabb egyajtós rész a sekrestye másik fala mellett áll. 2014.01.17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/157/2/2014 Pdf Html
310488 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR szék ; gyóntatószék VÉDETT készítő: Ismeretlen magyarországi mester, 1920 körül Gyóntatószék, 1780 körül (Gyöngyöshalász, római katolikus templom) fa faragott, pác jelzés nélkül Hármas tagolású előoldalán három üvegezett keretbetétes ajtó, amelyek a gyóntatófülkéből nyílnak. Csapott oldalsó élein és az ajtók közötti osztóléceken fonatokból és rozettákból álló faragott díszítés. Két oldallapja egyszerű keretbetétes kialakítású, ívelt oromzatának közepén faragott kereszt. Az ajtókra újabb zárakat és műanyag kilincseket, a fülkékbe elektromos világítást szereltek. 2014.01.17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/157/2/2014 Pdf Html
310521 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY oltár; főoltár VÉDETT készítő: Ismeretlen magyarországi mester, 18. század vége Főoltár (Gyöngyöshalász, római katolikus templom) fa aranyozott, festett, faragott A szentélyt lezáró falnál álló oltárépítmény. Téglatest alakú oltárasztalon geometrikus voluták között magasba emelkedő, kupolaszerű tetővel és azon feszülettel lezárt oltárszekrény. A szentségházon feszület és felette kagylómotívum látható, a keretek díszítését füzérek és meanderek alkotják. Az oltár két szélén egy-egy álló, kiterjeszettt szárnyú, adoráló angyalfigura, a felső, kupolás részen Isten Báránya, a szentségház felett két gyertyatartó kar (jelenleg elektromos világítással) látható. 2014.01.17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/157/3/2014 Pdf Html
300069 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR pad; padsor VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES készítő: Ismeretlen magyarországi mester, 18. század második fele Templompadok (15 pár) (Gyöngyöshalász, római katolikus templom) tölgyfa faragott egyéb méret(ek): a padsorok magassága kb. 110 cm, mélysége kb. 90 cm, szélességük kb. 120-320 cm között változik jelzés nélkül Lendületes vonalú, de puritán rokokó díszítőfaragással díszített padsorok. A padok oldallapjai csigában végződő C alakú és füles rokokó formákat mutatnak. Középen álló pilaszter a homlokzatlapot két aszimmetrikus mezőre osztja. Eredetileg az egri trinitárius templom berendezéséhez tartoztak. 1787 óta másodlagos elhelyezésben a gyöngyöshalászi plébániatemplom hajójában állnak két sorban, illetve kétoldalt a falak mentén. Egy pár padsor utólagos kiegészítés, ezek anyaga megegyezik a többiével, de faragott díszítésük sokkal egyszerűbb kivitelű. 2014.01.17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/157/2/2014 Pdf Html
309232 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Ferenc József, Habsburg (Bécs, 1830 – Bécs, 1916) I. Ferenc József magyar király által kiadott nemesség- és címeradomány Mold Mihály huszár főhadnagy számára a "mezőberényi” előnév használatának engedélyezésével. (Kelt: Bécs, 1885. február 23.) pergamenpapír kézírás, tinta, festett, egészbőr kötés terjedelem: 8.00 oldal I. Ferenc József magyar király, báró Orczy Béla király személye körüli miniszter és Wolf János, a király személye körüli minisztérium segédhivatali igazgatója autográf aláírásával. Címerfestménnyel és címerleírással. Dombornyomott vörös bőrkötésben, aranyszínű pecsétzsinórral, függőpecsét nélkül, díszes, kalligrafikus kézírással. Tartalma: Ferenc József király Mold Mihály V. honvéd huszárezredbeli főhadnagynak több mint harmincévi szolgálatáért, különösen pedig az 1859. és 1866. évi itáliai hadjáratokban való helytállásért a „mezőberényi” előnév használati joga mellett magyar nemességet és címert adományoz. A címer leírása: arany keretes, vörössel és ezüsttel hasított mezőben kék ruhás, kardot markoló levágott jobb kar, a koronás pántos sisakon ágaskodó ezüst ló, növő helyzetben; sisaktakarók: vörös-ezüst, kék-arany 2014.01.16 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/154/1/2014 Pdf Html
307520 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél VÉDETT kibocsátó: Váradi káptalan A váradi káptalan latin nyelvű oklevele. (Kelt: Várad, 1360. április 17.) pergamen tinta, kézírás magasság: 7.50 cm; szélesség: 29.00 cm Pergamenoklevél, a közepén a pecsét befüggesztésére szolgáló pergamen csíkkal, a hátoldalon a mandorla alakú pecsét nyomával. Tartalma: A váradi káptalan tudatja, hogy megjelent előtte Harangh-i Batur fia István vejével, az ugyanonnan való Gergellyel, s nevezett István előadta, hogy a Békés megyei Harangh-ban lévő birtokrészét az ország szokása szerint leánynegyed címén leányának, Annának és vele együtt vejének, Gergelynek és utódaiknak adományozza örök birtoklásra. 2014.01.15 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/145/1/2014 Pdf Html
308182 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT napló VÉDETT író: Ihász Dániel (Nagydém, 1813 – Collegno al Baraccone, 1881) Ihász Dániel honvédezredes kézírásos naplója az emigrációból, 1850. február 15–19., 1851. szeptember 1–december 11. papír kézírás, félbőr kötés, tinta egyéb méret(ek): 24 számozatlan oldal Ihász Dániel 1849-ben az erdélyi hadseregben szolgált alezredesi rangban, a nyár elején meginduló orosz-osztrák támadás idején a Vöröstoronyi-szorost védte katonáival. Dandárát július 20-án Lüders csapatai megtámadták és a Havasalföldre szorították. A bukást követően Kossuth őt nevezte ki a török területen gyülekező emigráns tábor parancsnokává. Kettejük kapcsolata ez idő tájt mélyült el annyira, hogy a Sumlából a török birodalom belsejébe internált volt kormányzó elnököt Ihász Dániel önként követte kényszerlakhelyére. A napló a kis-ázsiai Kütahyába való 1850. február 15-i indulás képeivel kezdődik, részletekbe menően bemutatva a nyolcnapos utazás első néhány napját. Az emigránsok több, mint másfél évet töltöttek a számukra kijelölt lakhelyen, arről az időszakról azonban a napló hallgat, a Kütahya 1851. szeptember 1-i elhagyásakor veszi fel ismét az események fonalát. 2014.01.14 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/111/1/2014 Pdf Html
83085 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Zanchi, Antonio (Este, 1631 – Velence, 1722) Dareiosz holttestének megtalálása vászon olaj magasság: 197.00 cm; szélesség: 254.00 cm jelzés nélkül, a hátoldalon a Magyar Királyi Postatakarékpénztár Árverési Csarnokának vignettája 1936-ból A mű középterében a hátán fekvő Dareiosz mezítelen teste látható, erős rövidülésben megcsavarodva, lelógó fejjel. Körülötte öt katona alak szemléli haláltusáját. Jobbra lent Dareiosz páncélja, kardja és sisakja hever öltözetének tekeredő redőket vető kraplak színű drapériái között. Balról mezítelen felsőtestű sisakos katona hajol feléje, jobb kezét a földre támasztva. Balra fölötte kontraposztban áll vértet és sisakot viselve, vörös köpenyben Nagy Sándor alakja. A háttérben középen hatalmas méretű oszlop és lábazata, balról lobogó vörös zászló, jobbra kavargó felhők zárják le a kompozíciót. 2013.11.12 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/606/17/2013 Pdf Html
309092 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA toronyóra; toronyóra szerkezet VÉDETT készítő: Ismeretlen Toronyóra-szerkezet, 1864 körül vas, bronz, fa, kő kovácsolt, öntött magasság: 70.00 cm; szélesség: 55.00 cm; hosszúság: 153.00 cm készítőre utaló jelzés nincsen; a tartóállványon ajándékozási felirat ("Tekintetes Nagy Gábor, herceg Esterházy Pál titkárja, tekintetes Nagy Károly orvostudor, tekintetes Nagy Palesztic kisasszony, feledhetetlen anyjuk, néhai Nagy Pálné, szül. Drozdik Orsolya asszony, - meghalt Aszódon 1810 május 8-án - emlékének megörökítésére az aszódi egyháznak ajándékozták 1865") és javításra utaló tábla ("E toronyórát..., Chigyik Pál lelkészsége, Bentsok János másodfelügyelő, Perényi Dezső kántorsága alatt, Hrus... János harangozó idejében - Nagy János kántor indítványára - 1925 őszén javít... A mester neve: Csurányi János, órásmechanikus"). Negyedütős, ollós gátszerkezetú toronyóra kézi kovácsolású alapra szerelve. Középen található a járómű, és ennek két oldalán a feles és negyedes ütőszerkezeteket találjuk a késleltető szélkerekekkel. Az ütő vezérlését a szerkezeti állványon lévő belső mutatószerkezet vezérelte. A harangra ütés céljából az állványon egy-egy kalapács volt, mely a megfelelő harangot ütötte. A kősúlyok a torony ún. akna részében működtek. A szerkezet elején egy ellenőrző mutató volt, ami a járás helyi megfigyelésére szolgált. 2013.10.14 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/395/17/2013 Pdf Html
308323 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; FÚVÓS HANGSZER orgona VÉDETT építő: Bakos Károly (1819 – 1904) Orgona, 1875 (Cegléd, evangélikus templom) fa, fém, csont festett, öntött, faragott, fűrészelt, forrasztott, facsapolással, flóderozott, esztergályozott, cizellált, csavarozott egyéb méret(ek): Az orgonaház mélysége: 144 cm, szélessége: 231,5 cm. Az oldalfal magassága felülről az övpárkányig: 150 cm, attól lefelé: 144 cm. A játszóasztal magassága: 116 cm, szélessége: 104 cm. A pódiummal egybeépített mélysége: kb. 140 cm. A játszóasztal előlapján a bővítmény legfelül 30 cm mély. jelzés nélkül Egymanuálos pedálos kilencregiszteres mechanikus csúszkaládás szerkezető orgona. Az orgonaház három síptükörrel tagolt, középtengelyre szimmetrikus elrendezésű. A középső síptükör magasabb, rizalitszerűen előre ugrik. A síptükröket vízszintesen három részes párkány zárja le, függőlegesen pedig vájatolt, leveles fejezettel díszített pilaszterek határolják. A síptükrök felső részén áttört díszítés található. Az orgona tetejét tömör attika koronázza, a középső síptükör felett félköríves timpanonnal. A fedeles játszóasztal közvetlenül az orgonaház előtt áll, előlapján a mellvédkönyöklőre helyezett díszítmény található. Az orgona hangterjedelme a manuálban 54 billentyű és hang (C-f3), a pedálban 12 síp (C-H) és 18 billentyű (C-f0, ismétlő). A manuálbillentyűzete csont és ébenfa borítású, a billentyűzet jobb és bal oldalán két-két sorban 5-5 feketére festett regiszterkihúzó helyezkedik el. Mind a manuál-, mind a pedál-szélláda a homlokzat szintjén van, egymástól kb. 10 cm-re, köztes járódeszka nélkül. Az orgonaház Cs-oldalára helyezett motordobozban elektromos orgonamotor van. 2013.10.10 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/865/8/2013 Pdf Html
309177 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Czigány (Wimmer) Dezső (Budapest, 1883 – Budapest, 1937) Bíboros önarckép, 1915-1916 vászon olaj magasság: 76.00 cm; szélesség: 61.70 cm balra fent: "Czigány" Sötét háttér előtt háromnegyed profilban, papi öltözetben ábrázolt középkorú férfi félalakos portréja. A modell fehér reverenda felett vörös palástot, fején ugyancsak vörös papi sapkát (birétumot) visel. A férfi tekintete szuggesztív, vizsgálódó. 2013.10.09 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/932-7/2013 Pdf Html
307509 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Csontváry Kosztka Tivadar (Kisszeben, 1853 – Budapest, 1919) Traui tájkép naplemente idején vászon olaj magasság: 34.50 cm; szélesség: 66.50 cm Hátoldalon felirat: "Geist Gáspárnak Kostka Irén 1922. IV/17." Nyári, mediterrán vízparti tájkép, kisvárossal, hegyvonulattal. Az előtérben vízfelület, melyen a kép jobb szélén széles kőhíd vezet át. A vízparton szemben, a vízen tükröződő emeletes és földszintes házak, balra templomtorony. Előttük a vízen két bárka vesztegel. A háttérben az épületek mögött zölddel borított hegyvonulat, szürkés kékes ég, az égalja erős fényekkel megvilágított rózsaszínben. 2013.10.03 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/517-7/2013 Pdf Html
306720 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Orlai (Orlay) Petrich Soma (Mezőberény, 1822 – Budapest, 1880) Mária és Erzsébet királynők a novigrádi fogságban, 1879 vászon olaj magasság: 204.00 cm; szélesség: 161.00 cm jelezve jobbra lent: "Orlay 1879" A festmény kompozícióját két nő alakja uralja. Az idősebb Erzsébet királynő, a középkori viseletnek és a hatalmának megfelelő vörös ruhát és prémes köpenyt, magas fejdíszt visel. Egy széken ül – tartása trónoló uralkodóra emlékeztet -, fejét a háttérben megjelenő alakok felé fordítja – így kirajzolódnak erőteljes arcvonásai -, jobbjával pedig egy, a háta mögött álló, oltárasztalként azonosítható asztallapra támaszkodik, közben átkarolja hozzábújó leányát. Mária a földön térdel, imára kulcsolt kézzel, mellette a földön rózsafüzér és Biblia. Haját keskeny szalagok díszítik, ruhája fehér és világoskék, díszítése finom. Az asszonyok piramidális együttese mellett a háttérben kirajzolódó, – lámpással a kezükben – éppen belépő férfialakok eltörpülnek, sokkal kevésbé kidolgozottak, szinte beleolvadnak a belső tér sötétjébe. 2013.09.26 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1174-3/2013 Pdf Html
305115 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA vegyes technika VÉDETT művész: Barabás Miklós (Kézdimárkosfalva, 1810 – Budapest, 1898) Eötvös József és Trefort Ágoston portréja papír ceruza, akvarell (vízfesték), kréta magasság: 340.00 mm; szélesség: 255.00 mm jobbra lent: "Barabás Miklós 1844" Két férfialak ábrázolása. Egyikük (Eötvös József) egy bőrfotelben ül, karjait a karfára támasztja, jobb kezében újságot tart, fejét kissé balra fordítja. Másikuk (Trefort Ágoston) mellette állva jobb karjával a fotel háttámlájára támaszkodik, balját csípőre teszi, kitekint a nézőre. 2013.09.10 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1178-3/2013 Pdf Html
307517 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT emlékirat VÉDETT író: Tallián Károly, vizeki (Ötvös, 1809 – Pécs, 1884) Vizeki Tallián Károly 1848 és 1849 honvéd őrnagy életrajza gyermekeinek emlékül (1881–1884 között) papír vászonkötés, aranyozott, kézírás terjedelem: 45.00 oldal Magyar nyelvű tisztázat. 45 beírt oldal. Az utolsó két oldalon jelzett mellékletek nincsenek a kézirat mellett. Díszesen aranyozott, korabeli vászonkötésben. A szerző 1826-1847 között a cs. kir. 6. (varasd-szentgyörgyi) határőrezredben szolgált, s főhadnagyi rangban nyugalmaztatta magát. 1848 júniusától a Somogy megyei nemzetőrség századosa, augusztus 16-tól ideiglenes őrnagya volt. Szeptember közepétől a megyében szerveződő önkéntes mozgó nemzetőr zászlóalj parancsnokaként működött, részt vett a Jellacsics elleni harcokban, majd az alakulatából létrejövő 46. honvédzászlóalj parancsnoka lett. December 10-én visszahelyezték a Somogy megyei nemzetőrséghez. A cs. kir. hadbíróság rang- és nyugdíjától való megfosztásra ítélte. 1849 májusától július végéig ismét a megyei nemzetőrség őrnagya, majd parancsnoka volt, nevéhez fűződik a barcsi győzelem május 25-én. A szabadságharc után a cs. kir. hadbíróság felmentette, sőt, nyugdíját is visszakapta. 1881 után írott emlékiratában igen érdekes részleteket örökített meg a cs. kir. hadseregben teljesített szolgálatáról, a Dráva-vonal 1848. nyári védelméről, az október 30-i schwechati csatáról, valamint az 1849. május-július közötti somogyi harcokról. Az 1848. november–1849. május közötti időszakra vonatkozó rész hiányzik. 2013.07.31 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/246/7/2013 Pdf Html
307521 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 – Gyulafehérvár, 1629) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű oklevele. (Kelt: Kassa, 1620. május 14.) pergamen, viasz tinta, kézírás magasság: 34.50 cm; szélesség: 59.00 cm Pergamenoklevél, zsinóron függő ép viaszpecséttel. Tartalma: Bethlen Gábor tudatja, hogy sükösdi Győrffy Mátét a székely gyalogos puskások közül a székely udvari gyalogosok közé emeli, és az udvarhelyszéki Siklódon, Egyed (Agied) Tamás gyalogos puskás, Csiszér (Czizer) György és Lázár Márton szomszédságában fekvő birtokon lévő házára teljes adómentességet adományoz. 2013.07.31 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/248/6/2013 Pdf Html
308185 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; FÚVÓS HANGSZER orgona VÉDETT építő: Ismeretlen Orgona, 1805 előtt (Fehérvárcsurgó, evangélikus templom) fa, fém festett egyéb méret(ek): orgonaszekrény szélessége párkányzattal együtt: 147 cm, orgonaszekrény mélysége alul: 81 cm, orgonaszekrény mélysége felül, párkányzattal együtt: 84 cm, orgonaszekrény magassága a csúcsmagasságig: 232 cm. jelzés nélkül Későbarokk, hátuljátszós egymanuálos négyregiszteres, mechanikus csúszkaládás orgona, ún. pozitív, vagyis pedál nélküli kisorgona. Az orgonaház homlokzata három síptükörrel tagolt, a középtengelyre szimmetrikus elrendezésű. A két szélső síptükör kifelé ívelő köríves párkánnyal lezárt. A sípmezőkben 7 - 14 - 7 ón síp áll. A hátoldalon az orgonaház szélső tornyainak párkányzata egyenes záródású. Az orgonaház fedett, több fílunggal ellátott. Alsó része mélységben nagyobb a felső résznél a billentyűk hosszával. A hátoldalon a billentyűzet feletti apácarács biztosítja az orgonista számára a kilátást. Az orgona alsó részében helyezkedik el a szélellátást biztosító két ékfúvó, amelyek levegővel való feltöltése a csigákon keresztül oldalra kivezetett két szíjjal történik. Az orgona hangterjedelme 45 hang, rövid mélyoktávtól c3. 2013.07.24 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/257/17/2013 Pdf Html
50114 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen lombardiai festő, 16. század vége A keresztvivő Krisztus két pribékkel vászon olaj magasság: 78.50 cm; szélesség: 71.30 cm jelzés nélkül Háromalakos kompozició. Középen Krisztus szakállas alakja, amint előrehajolva, vállán a kereszttel megy, a képből kinéz, fején töviskoronával, vörös ruhával. Jobbjával a keresztet fogja. Mögötte a kereszt szárai által képzett háromszögekben egy-egy pribék feje látható. 2013.07.01 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/59/4/2013 Pdf Html
633 HASZNÁLATI TÁRGY; FIZETŐ ESZKÖZ; PÉNZÉRME pénzérme (váltópénz) VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES, ELTŰNT verde: Császári pénzverde (Konstantinápoly) Tokod Erzsébet akna területéről származó késő római aranypénzlelet, 430-450 között (10 db solidus) arany vert Az 1940-es évek elején, Tokodon az Erzsébet aknai bánya területén iszapolási munkák során előkerült kincslelet része. II. Theodosius kelet-római császár (408-450) constantinopolisi veretei, lényegében két típust és egy változatot képviselnek, amelyek nagyjából 430-450 között készültek, és a hunoknak fizetett kelet-római adó részeként kerülhettek ide. A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: műtárgy-nyilvántartási azonosító: 308279- 308288. 2013.06.12 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/330/5/2013 Pdf Html
300031 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT irat VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES szerző: Csontváry Kosztka Tivadar (Kisszeben, 1853 – Budapest, 1919) Csontváry Kosztka Tivadar irathagyatéka (164 tétel) papír gépelt, kézírás, ceruza, tinta egyéb méret(ek): terjedelem: összesen 614 db kéziratoldal és 260 db gépiratoldal 164 tételbe rendezett iratanyag Csontváry Kosztka Tivadar autográf kézírásával (összesen: 614 kéziratoldal és 260 gépiratoldal). Változó méretű lapokon, tételenként sorszámozott kísérőlapokkal. Minden tételhez gépelt átirat tartozik. A 48. tétel hiányzik. Az 57., 72. és 99. tétel csak gépelt átirat, az eredeti kézirat hiányzik. A kéziratok túlnyomó többsége datálatlan, feltehetően az 1910-es években keletkezett. 2013.06.07 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/50/8/2013 Pdf Html
306180 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT levél VÉDETT kibocsátó: Báthory Zsigmond (Nagyvárad, 1572 – Libochovice, 1613) Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű levele Alfonso Visconti pápai nunciusnak. Kelt: Temesvár alatti tábor, 1596. VI. 23. papír, viasz tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal Papíroklevél. A viaszpecsét maradványával. Közli, hogy bár nemrégiben azt írta, egyenesen Lugosra jöjjön, most mégis jobbnak látja, hogy inkább biztonságosabb úton Lippára menjen, ott várjon levelet és híradást tőle arról, hogy egy – meg nem nevezett – ügyben mit kell tennie. 2013.05.08 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/144/4/2013 Pdf Html
305114 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen oszták (?) festő, 19. század Erzsébet királyné, 1855 körül vászon olaj magasság: 142.00 cm; szélesség: 108.00 cm jelzés nélkül A császárné a kép közepén, jobbra fordulva egy erkélyen áll. Jobb kezét egy vörös párnán nyugtatja, bal kezén hordott karkötőjén Ferenc József arcmását viseli. Fehér ruhát hord, mely vállait szabadon hagyja. A császárné jobb kezénél rózsacsokrot, ruhája mell részén, a hajában és jobbra a kőoszlop tetjén borostyánt látunk. A festmény hátterében egy tornyokkal díszített épület tűnik fel, mely a laxenburgi Ferenc-várral azonosítható. 2013.05.07 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/703-1/2013 Pdf Html
307445 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen lombardiai festő, 16. század vége Keresztvivő Krisztus vászon olaj magasság: 75.00 cm; szélesség: 71.00 cm; egyéb méret(ek): Díszkeret magassága: 110 cm; Díszkeret szélessége: 100 cm jelzés nélkül Sötét háttér előtt világos köpenyben, bal vállán keresztezett övvel, jobb vállán a kereszttel a nézőre kitekintő Krisztus háromnegyed profilos portréja. Kerete: 17. századi csontberakásos díszkeret (holland mintájú, lakkfestett fa, csont, festett üveg). 2013.04.30 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/306-3/2013 Pdf Html
307491 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT levél VÉDETT író: Nádasdy Ferenc, gróf (Pest, 1801 – Budapest, 1883) Nádasdy Ferenc autográf levele Hőgyészy Pál, a soproni kerületi törvényszék elnökének részére Szil-Sárkányba „Méltóságos ur!” megszólítással. Kelt: Sopron, 1854. szept. 26. papír tinta, kézírás terjedelem: 2.00 oldal Két tintával beírt oldal. Tartalom: „Éppen most kaptam Ő felsége legkegyelmesebb urunk m. kéziratát, úgy a m. igazságügyi minisztériumnak iratát, mellynél fogva gróf Cziráky lemondása után, a pesti főtörvényszék elnöklete reám ruháztatott át, és egy uttal oda utasitatom, hogy az elnöki hivatalt, Lipovniczky udvari tanácsosnak – ki a Soproni ker. főtörvényszék elnökévé neveztetett – adjam át.” Nádasdy Ferenc 1851-től, a soproni királyi főtörvényszék elnöke, levélben értesíti Hőgyészy Pált, a soproni kerületi törvényszék elnökét, hogy Cziráky János lemondott a pesti királyi főtörvényszék elnöki tisztéről és az uralkodó őt (Nádasdy Ferencet) nevezte ki pesti főtörvényszéki elnöknek, Lipovniczky Vilmost pedig soproni főtörvényszéki elnöknek. Kéri Hőgyészyt, hogy a változásokból következő hivatalos teendőknél jelen legyen és térjen vissza Sopronba. 2013.04.30 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/41/3/2013 Pdf Html
306177 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Kosztolányi Dezső (Szabadka, 1885 – Budapest, 1936) Kosztolányi Dezső ismeretlen töredékei egy papírlapon papír tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal Keltezés nélkül. A verset zöld tintával írta a költő egy jegyzettömbbe, melyből kitépték a lapot. A lap sarkán található 3-as szám jelzi, hogy egy kézirategyüttes része, a cím nélküli költemény pedig feltehetően egy hosszabb vers részlete. Tartalma: Nehezen olvasható, több helyen bizonytalanul azonosítható írás (ezeknél a szavaknál szögletes zárójelben kérdőjelek): „Inség üzöttje… reggelfekvő, éjjelkelő, Űzött, szegény, pénzért fúló [?] Magányosabb, mint remete – (kínos [?] mérgekkel [?] élt, Dagadtra [?] írta a kezét.) A temetőben (mint ti) föld leszek. Az élet nem oly nagy dolog, Szeressetek, szeressetek. Együgyű dal az én dalom, Együgyű egy végrendelet Nem volt barátom, férfi nem, Csak nők szerettek engemet – /Könyörgő ének, koldúsdal, Végrendelet?/ A teste [javítás] él, a lelke fél Fél… fél… – – Nyitott szemembe értelem! Hangok [kihúzva] (Látták, amit gondolok!) (Egyhangú dal, mely visszatér!) Dal a sötét időkön át Nem volt barátom egy sem volt, Ki szeretett, utód szeressen [?] … kire … hagynám mindenem Kik olvassátok egykoron Távolban élő emberek Gondoljátok rám ki nem vagyok Szeressetek, szeressetek!” 2013.04.29 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/38/2/2013 Pdf Html
306035 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT elismervény VÉDETT szerző: Gandel Zsigmond (gróf Nádasdy Ferenc országbíró (1655–1671) familiárisa);szerző: Kéry Balázs (gróf Nádasdy Ferenc országbíró (1655–1671) familiárisa);szerző: Bálintffy János (gróf Nádasdy Ferenc országbíró (1655–1671) familiárisa);szerző: Udvarhelyi Mihály (gróf Nádasdy Ferenc országbíró (1655–1671) alklamazottja) Négy magyar nyelvű elismervényt tartalmazó irat gróf Nádasdy Ferenc országbíró (1655–1671) alkalmazottaitól (Pozsony, Kassa, 1671 április - október) papír, viasz kézírás, tinta terjedelem: 4.00 oldal; egyéb méret(ek): szélesség (kihajtva) kb. 40 cm A két folió terjedelmű irat négy egymást követő, aláírt, lepecsételt elimservényt tartalmaz: 1) Gandel Zsigmond, gróf Nádasdy Ferenc országbíró familiarása (tisztartója) magyar nyelvű, eredeti elismervénye Tartalom: Gandel Zsigmond, Gróf Nádasdy Ferenc országbíró (1655–1671) egyik familiárisa elismeri, hogy „az minemő summa pénzt letött volt Bónis Ferenc uram füzéri jószág árendájában, mely pénz Dévény Ferenc uram keze alatt volt, abból adtunk az tokaji szőlők munkája ötszáz forintot.” Emellett a nevezett összegből Dévény Ferenc bizonyos szükségletekre kiutalt 50 forint 68 dénárt (korabeli magyarsággal „pénzt”). Továbbá Bálintffy János úrnak, amikor ő postázási feladatokat látott el, adott Dévény Ferenc 65 forintot, amelyet Bálintffy elismerhet [lásd erről alább a 2. sz. mellékletet]. Emellett tokaji úti és füzéri vizsgálati, valamint egyéb különféle költségekre is tett Dévény Ferenc kiadásokat, amelyek megtérítését – Gandel állítása szerint – neki „szegény úr”, azaz Nádasdy Ferenc ugyancsak ígérte. Az iratok külön érdekessége: Annak a Bónis Ferenc zempléni nemesnek a füzéri uradalom bérbeadásából származó pénzösszegéről szól az elismervény és alábbi mellékletei is, akit 1671. április 30-án, azaz csupán bő két héttel az irat kelte után, a Wesselényi-féle összeesküvésben való részvétele miatt – a fej- és jószágvesztésre ítélt Zrínyi Péterhez és Frangepán Ferenc Kristófhoz, valamint magához Nádasdy Ferenc országbíróhoz hasonlóan, ám velük ellentétben nem Bécsújhelyen vagy Bécsben, hanem – Pozsonyban kivégeztek. Az iratok Gróf Nádasdy Ferenc országbíró (1655–1671) udvartartásához és felső-magyarországi kapcsolataihoz is érdekes adatokkal szolgálnak. Gandel Zsigmond eredeti aláírásával: „Gandell Zsigmond manu propria”. Kelt: 1671. április 15-én, Pozsonyban. 2) Kéry Balázs, gróf Nádasdy Ferenc országbíró familiarása (tisztartója) magyar nyelvű, eredeti elismervénye. Tartalom: Kéry Balázs elismeri, hogy mivel egykor Gróf Nádasdy Ferenc országbíró (1655–1671) szolgálatában állt, nevezetesen egyik levélírója (missilista) volt, ezért több ízben írt ura nevében a tokaji szőlőkre és füzéri birtokra vonatkozóan parancsleveleket. Így ezek ismeretében kijelenti, hogy Nádasdy országbíró megparancsolta nemzetes Dévény Ferencnek és Gandel Zsigmondnak, hogy a náluk lévő pénzből a szükséges kiadásokat a jelzett célokra kifizethessék. Ám azt nem tudja, hogy ténylegesen milyen célra mennyit fizettek. Kéry Balázs eredeti aláírásával: „Keérij Balas manu propria”. Kelt: ugyancsak 1671. április 15-én, Pozsonyban. Alul vörös viaszpecséttel. 3) Bálintffy János, gróf Nádasdy Ferenc országbíró familiarása (tisztartója) magyar nyelvű, eredeti elismervénye. Tartalom: Bálintffy János, Nádasdy országbíró egyik ismertebb tiszttartója elismervényében igazolja, hogy az április végi kivégzése miatt az iratban már néhaiként említett Gróf Nádasdy Ferenc emberének, nemzetes Dévény Ferencnek Bónis Ferenc egy alkalomnál többször nem adott pénzt, hiszen egyrészt ennek leszámolásánál egy ideig maga is jelen volt, másrészt „az pínznek hátramaradott részének felvételére az talpasoknak Füzérben való léte és félelme miatt nem ment ki őkegyelme, és így Bónis Ferencnél maradott.” Egyúttal Bálintffy utal Gandel fenti elismervényére a ténylegesen felvett és kifizetett pénzösszegekről. Bálintffy János eredeti aláírásával: „Bálintffy János manu propria”. Kelt: 1671 áprilisa után, de a dátum leszakadt, így sajnos nem olvasható, Kassán (Abaúj megyében). Alul vörös viaszpecséttel. 4) Udvarhelyi Mihály magyar nyelvű, eredeti elismervénye. Tartalom: Udvarhelyi Mihály elismervényében tanúsítja, hogy néhai Gróf Nádasdy Ferenc emberének, Dévény Ferencnek, Kassán a kivégzése miatt már ugyancsak néhaiként említett Bónis Ferenc a – Gandel Zsigmond kimutatása szerint – megnevezett pénzösszeget átadta, hiszen annak „olvasásában magam is jelen voltam”. Egyúttal azt is igazolja, hogy Nádasdy gróf kérésére a füzéri vizsgálatban több napon keresztül részt vett, és annak idején megfelelő ellátást kapott Dévény Ferenc költségén. Udvarhelyi Mihály eredeti aláírásával: „Michael Udvarhely manu propria”. Kelt: 1671. október 25-én, Kassán (Abaúj megyében). Alul vörös viaszpecséttel. 2013.04.02 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/37/2/2013 Pdf Html
300450 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Lipót, Habsburg (Bécs, 1640 – Bécs, 1705) I. Lipót magyar király által kiadott címereslevél Moll (Mohl) Mihály és általa felesége, Schremzer Anna Zsófia, fiai, Mihály és György Farkas, valamint lányai, Anna Rozina és Judit Zsófia részére. (Kelt: Linz, 1680. november 20.) pergamen, bársony kézírás, festett, bársonykötés magasság: 35.00 cm; szélesség: 26.00 cm; terjedelem: 12.00 oldal 12 beírt pergamen oldal, külön lapon egy címerképpel, bordó, kötetes bársonykötésben, hiányzó, szakadozott, összekötő selyemszalagokkal. A függőpecsét hiányzik. I. Lipót magyar király, Gubasóczy János kancellár, nyitrai püspök és Maholány János királyi személynök saját kezű aláírásával. Kihirdették Pozsonyban 1681. március 18. napján, majd Kassán 1831. december 12. napján. 2013.02.25 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/317/3/2013 Pdf Html
306176 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT író: Rudolf, Habsburg–Lotaringiai (Laxenburg, 1858 – Mayerling, 1889) Habsburg Rudolf osztrák trónörökös autográf, magyar nyelvű levele bizalmasának, ifj. Szögyény-Marich Lászlónak címezve, "Kedves Szögyény!" megszólítással. Bécs, 1887. december 9. papír tinta, kézírás terjedelem: 2.00 oldal 2 beírt oldal, fejléces levélpapíron. Tartalma: Rudolf trónörökös a levél elején a németekkel való viszonyról ír: „A külpolitika szomorú mi már semmi más nem vagyunk mint egy porosz tartomány.” Úgy látja, hogy a hadseregben és a Monarchia német tartományaiban nagyon rossz a hangulat. Bízik Magyarországban: „Magyarország kultúrállami állásának és kifejlődésének sokat használtak az utóbbi évek...” Szerinte központi szerepe lehet a birodalom jövője szempontjából („A Monarchia Budapest felé nézzen!”). Közli, hogy Albrecht főherceg másnapra magához rendelte. Kéri a címzettet, hogy előtte még keresse fel, ha ideje engedi. 2013.01.30 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/199/2/2013 Pdf Html
300027 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY falburkolat; falicsempe VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES gyártó: Zsolnay gyár (Pécs) Csempedíszek (Csempetáblák), 2 db (1890-es évek) kerámia mázas, festett egyéb méret(ek): 1) csempék: 20 x20 cm, szegély: 13,5x5 cm, alapterület: 110x70,5 cm 2) csempék: 20x20 cm, szegély: 7x7 cm, alapterület: 114x74 cm A pécsi Zsolnay gyár épületegyüttesében falra rögzített csempedíszek: 1) A 15 darab (5x3) négyzetes alakú, színes virágdíszítésű csempét összesen 26 darab (8+5+8+5) sárga színű csempeszegély keretezi. 2) A 15 db (5x3) négyzetes alakú, reliefszerűen nyomott, keleties hálómintájú csempét összesen 48 darab (16+8+16+8) kék csempeszegély zárja le. 2013.01.29 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/5-4/2013 Pdf Html
300017 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; szobor VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES gyártó: Zsolnay gyár (Pécs);tervező: Klein Ármin (Veszprém, 1855 – Pécs, 1883) (?) Szfinx párban (2 db), (1879-1883 között) pirogránit égetett magasság: 79.00 cm; szélesség: 57.00 cm; hosszúság: 177.00 cm Két, azonos kiképzésű, kültérre szánt nagyméretű pirogránit plasztika. Oroszlántestű fekvő figura női felsőtesttel, egyiptizáló fejdísszel. Hátán vállig felnyúló takaró, amelyet neoreneszánsz, reliefszerűen képzett indák és címer díszítenek. Farka a két lába között előrenyúlik a baloldalon. 2013.01.29 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/4-4/2013 Pdf Html
306088 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT író: Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) Kossuth Lajos autográf, datált és aláírt levele Brázay Kálmán részére. (Kelt: Turin (Torino), 1884. október 13.) papír, vászon tinta, kézírás magasság: 20.50 cm; terjedelem: 3.00 oldal 3 beírt oldal, fekete szegélyű, merített levélpapíron. Tartalma: Az emigrációban élő Kossuth sajnálatát fejezi ki, hogy az adott évben a címzett feleségének és lányának betegsége miatt nem láthatja, pedig számított rá, hogy a Torinói Kiállítást meglátogatja. Utal az országban dúló kolerajárványra, de jelzi, hogy ennek Torinóban semmi nyoma. Köszöni Brázay érdeklődését borkészletéről, egyúttal panaszolja, hogy a korábbi küldemény árjegyzékét még mindig nem küldte el, ezért a ládát nem nyitotta ki, s így nem tudja mi van benne. 2013.01.24 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/168/3/2013 Pdf Html
300026 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY kehely; kehely VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES alkotó: (több alkotó) A szombathelyi Szent Erzsébet templom felszerelési tárgyai (11 db ötvöstárgy) ezüst, réz aranyozott A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Gyertyatartó pár, 2 db (19. század második fele – 20. század eleje) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 307396); 2) Kehely és paténa (19. század második fele – 20. század eleje) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 307397); 3) Ciborium (19. század eleje – 19. század utolsó harmada) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 307398); 4) Kehely és paténa eredeti tokjával (20. század) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 307404); 5) Monstrancia (19. század vége) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 307405); 6) Kehely (18. század (?)) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 307406); 7) Kehely és paténa (19. század utolsó harmada - 20. század eleje) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 307407); 8) Kehely és paténa (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 307408); 9) Kehely (Trier, 20. század) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 307409); 10) Kehely (19. század?)(műtárgy-nyilvántartási azonosító: 307410); 11) Monstrancia (20. század) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 307411). 2012.12.28 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/757/8/2012 Pdf Html
300454 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: V. Ferdinánd, Habsburg (Bécs, 1793 – Prága, 1875) V. Ferdinánd osztrák császár és magyar király által kiadott címereslevél Rampel József és családja részére. (Kelt: Bellofonte [Schönbrunn], 1842. október 22.) pergamen, bársony, viasz, bronz, selyem bársonykötés, festett, aranyozott, vaknyomás egyéb méret(ek): terjedelem: 8 beírt oldal Díszes, selyemszalaggal átkötött, a Habsburg császári sassal díszített, vaknyomásos bársonykötetes formában, nyolc beírt pergamen oldalán aprólékosan megfestett címerképpel, iniciálékkal, latin nyelvű adományszöveggel, címerleírással, réztokba helyezett függőpecséttel. Az oklevélen V. Ferdinánd császár, Nopcsa Elek erdélyi kancellár és báró Jósika Sámuel tanácsos, későbbi kancellár saját kezű aláírásaival. Kihirdették Pécsett, 1843. március 13-án Baranya vármegye nemesi közössége előtt. 2012.10.03 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 401/795/3/2012 Pdf Html
307414 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV régi könyv (1850 előtt) VÉDETT szerző: Luis, de Granada (1504 – 1588);fordító: Isselt, Michael von (Jansonius, P. A.) (1550 – 1597);nyomdász: Quentel, Arnold (? – 1621) R. P. F. Ludovici Granatensis, ordinis S. Dominici, Introductionis Ad Symbolum Fidei, Compendium, Quator Libris Comprehensum papír nyomtatott, bőrkötés magasság: 17.00 cm; egyéb méret(ek): Terjedelem: [40], 583 p. Quatuor libris comprehensum. In quibus de admirabili opere Creationis, Fidei Christianae praestantiis, Redemptionis humanae Mysteriis, Adventus Christi certitudine, aliisque articulis tractatur ... Ab Authore ... conscriptum ... Nunc vero a Michaele ab Isselt ex Italico sermone Latinitate donatum. Coloniae, apud Arnoldum Quentelium, 1595. [40], 583 p. A kötet elején és végén bejegyzésekkel, néhány helyen aláhúzással. A címlapon olvasható bejegyzés: "[1. kézzel]: (Inscr)iptus Catalogo (Coll)egij Selliensis [kihúzva] [2. kézzel]: Tyrnaviensis [1. kézzel]: Societatis Jesu [2. kézzel] Anno 1637. 2012.09.25 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/640/6/2012 Pdf Html
305066 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS kerámiakép VÉDETT művész: Vaszary János (Kaposvár, 1867 – Budapest, 1939);gyártó: Zsolnay gyár (Pécs) Mária a gyermek Jézussal, 1902 pirogránit festett, mázas magasság: 206.00 cm; szélesség: 155.00 cm; egyéb méret(ek): táblaméret: 50x50 cm Balra lent: Vaszary J. 1902, jobbra lent: öttornyos jegy ZSOLNAY / PÉCS felirattal Pirogránit táblakép, majolika mázas. 12 részből áll, fém keretben. Ismeretlen megrendelő számára a pécsi Zsolnay gyárban készült táblakép, feltehetően oltárkép. Fent ívelten záródó álló téglalap alakú képtérben erős körvonalakkal megrajzolt, árnyalatok nélküli egyszínű foltokból felépített színes kompozíció. Középen álló fiatal nőalak kissé jobbjára fordulva, kezében a kisgyermekével, akit az arcához emel. Mária vörös köpenyt visel, fején sárga és kék hosszan lelógó kendővel, amelynek alsó szegélyén sárga szagélydísz fut végig. Az alakok feje mögött vörös rózsákból és lilás virágokból álló többsávos barna dícsfény, melyet sárrga egyszínű szárnyas angyalfejek öveznek. A háttér világoskék, lent Mária lábainál két oldalt három-három fehér virágú, dús levelű lilom térdig érő stilizált ábrázolása. 2012.09.25 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 401/165-9/2012 Pdf Html
306136 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Ferenc József, Habsburg (Bécs, 1830 – Bécs, 1916) I. Ferenc József magyar király által kiadott nemesség-, előnév-, és címeradomány dr. Bodó József nyugalmazott ezredorvos és általa feleségétől, Husserl Elzától született gyermekei: Ferenc és Gerta számára Marosszentmihályi előnévvel. I. Ferenc József magyar király és gróf Khun-Héderváry Károly miniszterelnök autográf aláírásával. Kelt: Bécs, 1911. január 31. pergamen, bőr, viasz, réz kézírás, festett, bőrkötés magasság: 37.80 cm; terjedelem: 4.00 lap Kötetes formában, négy, kézzel beírt, rajzolt és színezett pergamen levél, dúsan aranyozott bőrkötésben, réztokban lévő királyi függő viaszpecséttel. 2012.09.20 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/632/7/2012 Pdf Html
306037 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adásvételi szerződés VÉDETT szerző: Ilosvay László;szerző: Szaruba László Ilosvay László és Szaruba László magyar nyelvű, eredeti szerződése egy a dobrókai mezőben (Bereg megye) fekvő kaszálóról 1598-ból. (Kelt: Ilosva, 1598. július 9.) papír, viasz kézírás, tinta terjedelem: 1.00 oldal Tartalom: Ilosvay László Bereg vármegye tisztségviselői előtt panaszt tett Perényi Györgyné Thurzó Anna Ölyvösön (egykor szintén Bereg megyében, ma Vilhivka Ukrajnában) lakó jobbágya, Szaruba László ellen, aki az ő dobrókai mezőben fekvő kaszálójának szénáját elégette. Ilosvay azonban tetten érte Szarubát, s elfogatása után a vármegye jogban jártas embereit kérte, hogy hozzanak a jobbágy felett ítéletet. Szaruba atyafiai ellenben egyezséget ajánlottak Ilosvaynak: A felégetett kaszáló fejében örök birtoklásra felajánlották Ilosvaynak a dobrókai mezőben fekvő és „Sándor lázának” nevezett rétjüket, amelyet ő elfogadott. Bereg vármegye tisztségviselői erről a békés megegyezésről állították ki a két fél egyezséglevelét, azaz szerződését. A lap alján Lipczey János, Komlóssy Gergely, Ilosvay Pál és Kapy Miklós eredeti aláírásával és összesen kilenc rányomott pecséttel hitelesítve. 2012.09.20 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/468/6/2012 Pdf Html
81931 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VÍZI JÁRMŰ; GŐZÖS VÍZI JÁRMŰ gőzhajó VÉDETT építő: Veruda Péter Hajóépítő Telepe (Újpest);gyártó: M. Schimmelbusch (Bécs) „Balaton” csavaros gőzhajó (ex Alexandra, ex Mohács, ex Irma, ex FK-312) (1872) acéllemez szegecselt szélesség: 5.20 m; egyéb méret(ek): Teljes hossza: 33, 60 m; Fixpont magassága (lehajtott árbóccal): 6, 20 m; Oldalmagassága: 1, 85 m; Szélesség a főbordán: 5, 00 m; Bordaosztás: 0, 45 m Gőzgépét Bécsből a Schimmelbusch Gépgyárból hozatták. A hajótest élbe futó orr- és farkiképzéssel, ívelt bordákkal, acéllemezből készült az 1800-as éveknek megfelelő szegecselési technológiával. A farrész domborított kiképzésű, a szabadon elhelyezett hajócsavar mögött elhelyezett hajócsavar mögött található a fartőkén ágyazott kormánylapát, működtetését kormánygép végezte. A hajótesten zárt felépítmény és felépítmény tetején sétafedélzet található. A középen elhelyezett kormányállás a felépítményen kapott helyet, kétoldalt bejárattal, körben ablakos kivitelben, középen található a kormánykerék. Az orrfedélzeten kapott elhelyezést a kézi működtetésű horgonycsörlő, ez előtt található a kígyófejes horgony. Az orr- részen lévő sétafedélzeten áll a ledönthető hajóárbóc, és innen közelíthető meg a lépcsőn át a kormányállás. A sétafedélzeten a kémény mögött található a vontatási feladat esetén használt vontató berendezés. A farfedélzeten helyezték el a vontatókötél terelőt (kóling) és akormánylapátot működtető körnegyedes kormánygépet. A személyek mozgásánál a biztonságot szem előtt tartva a hajótesten körbefutó csőkorlát van. Az eredeti hajóbelső a folyamatos átalakítások során teljesen megváltozott. A hajó belső terei két részre oszlanak a bejáratnál lévő válaszfal miatt. Az első tér 6,3x4 m-es, mindkét oldalán ablakok találhatóak. Ebbe a térbe csak a keresztválaszfalon lévő átjárón lehetséges bejutni. A bejárattól hátra eső tér 13,5x4 m-es, szintén abalkokkal megvilágított helyiség, sőt a középső részen - a volt gépházban - felülvilágító is biztosítja a természetes megvilágítást. 2012.09.18 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/877-5/2012 Pdf Html
300034 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VÍZI JÁRMŰ; GŐZÖS VÍZI JÁRMŰ gőzhajó VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES építő: Ganz és Tsa. Danubius Gép-, Waggon- és Hajógyár RT. (Budapest / Újpest) Szőke Tisza II. (ex Felszabadulás, ex Szent Imre, ex SAS, ex IV. Károly) gőzüzemű oldalkerekes személyhajó (1916-1917) műszaki emlékei (10 tétel) Az egykori Szőke Tisza II. (ex Felszabadulás, ex Szent Imre, ex SAS, ex IV. Károly) gőzüzemű oldalkerekes személyhajó eredeti, még az 1916-1917-es építés időszakából származó történeti értékű alkatrészei. A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Az egykori IV. Károly gőzüzemű oldalkerekes személyhajó (1916-1917) gőz-segédkormánya (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 307473); 2) Az egykori IV. Károly gőzüzemű oldalkerekes személyhajó (1916-1917) kormánymű-kormányrendszere (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 307474); 3) Az egykori IV. Károly gőzüzemű oldalkerekes személyhajó (1916-1917) gyártmánytáblája, 1916 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 307475); 4) Az egykori IV. Károly gőzüzemű oldalkerekes személyhajó (1916-1917) kéménybillentő mechanikája (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 307476); 5) Az egykori IV. Károly gőzüzemű oldalkerekes személyhajó (1916-1917) szellőző kürtője (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 307477); 6) Az egykori IV. Károly gőzüzemű oldalkerekes személyhajó (1916-1917) árbocrúdja és árboctalpa (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 307478); 7) Az egykori IV. Károly gőzüzemű oldalkerekes személyhajó (1916-1917) horgonycsörlője (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321832); 8) Az egykori IV. Károly gőzüzemű oldalkerekes személyhajó (1916-1917) 3 db hengeres expanziós gőzgépe (háromhengeres Compound gőzgép) (dugattyú, henger, rúd, hajtórúd) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321833); 9) Az egykori IV. Károly gőzüzemű oldalkerekes személyhajó (1916-1917) kormánylapátja (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321834); 10) Az egykori IV. Károly gőzüzemű oldalkerekes személyhajó (1916-1917) lapátkerék-tengelye és tengelycsapágyazása (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321835). 2012.08.17 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/148-37/2012 Pdf Html
305070 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT szerző: Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) Kossuth Lajos levele gróf Kreith Bélához az 1848/49-iki Emlékek Gyűjteménye és Kossuth Múzeum létrehozása és lokalizálása tárgyában. (Kelt: Turin, 1892. október 15.) papír kézírás, tinta terjedelem: 2.00 oldal Kreith Béla gróf és első felesége, Farnek Janka 1882-től komoly gyűjteményt hozott létre az 1848/49-es szabadságharcra vonatkozóan. A grófi pár a gyűjteményt eredetileg vidéken tervezte bemutatni, de kikérték Kossuth véleményét is. Az irat egyfelől e kérdésre írásos válasz, másrészt köszönőlevél is Kossuthtól. Kossuth levele bőséggel taglalja azon indokokat, amiért írója a "48/49-ki szabadság harcz országos museum" elhelyezését kizárólag a fővárosban tudja elképzelni. 2012.06.08 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0030/011/2012 Pdf Html
305118 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT író: Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) Kossuth Lajos autográf levele Burg Károly, a fóti Károlyi-uradalom gazdasági tanácsosa részére a csongrádi örökváltság ügyében. Kelt: Pest, 1845. szeptember 18. papír, viasz tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal Kossuth levelében jelzi, hogy az örökváltság megváltásához szükséges pénzt egy angol-francia bankháztól szeretné megszerezni, és levelében meg is nevezi az üggyel foglalkozó ügynököket, név szerint Besnard és Bonamy urakat, akiket „az emlitett Capitalisták felhivásom következtében Pestre küldöttek minden velök inzialt ügyeknek teljes hatalommali elintézésére.” Majd Kossuth megírja, hogy Bonamy aug. 31-én Párizsban megbetegedett, de „mulhatatlan szükségét érzik mindnyájan Pesteni mi hamarébbi jelen létöket, hogy az érdekelt teljhatalmú biztos, ámbár még csak lábadozó félben van, még is September 10-kén Párisból okvetlenül megindul Stuttgartban Besnard úrral egyesül, és útjokat szakadatlanul folytatandják Pest felé. Tehát jönnek bizonyosan. De ha jól számítok, 10-12 nap még is kell az utazásra. Tehát nem gondolom hogy f. hó 22-23-ka előtt itt lehessenek, hacsak éjjel-nappal nem utaznak, amit lábadozó beteg bajosan tehet”. Egy beírt oldal. A hátoldalon címzéssel és vörös viaszpecséttel. 2012.06.07 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/366/4/2012 Pdf Html
305195 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Nogari, Giuseppe (Velence, 1699 – Velence, 1766) Idős férfi mellképe vászon olaj magasság: 75.00 cm; szélesség: 57.00 cm jelzés nélkül A festmény mellkivágatban egy idős, fehérszakállas férfit ábrázol, díszes ruházatban, mely a követlkezőkből áll: fekete süveg, mohazöld bársonyzeke csavart formájú aranygombokkal, felette vörös bársonyköpeny, amelyet mellén díszes rubinköves arany csat fog össze. A férfi bal oldalán kardot visel, melynek csak markolata tűnik elő a köpeny alól. Az öltözetből és a kardból következtethetően fegyverhordozó vagy testőr volt a kép modellje. A férfi heroikus pózban, fejét elfordítva, büszkén a távolba tekint. 2012.06.06 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/123/4/2012 Pdf Html
305196 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Tintoretto, Domenico (Velence, 1560 – Velence, 1635) Bűnbánó Magdolna vászon olaj magasság: 118.00 cm; szélesség: 93.00 cm jelzés nélkül Mária Magdolna kezét imára kulcsolva a sötétből előtörő isteni fény felé fordul. Egész felsőtestét, de még karját is beborítja a bűnbánat gyakorlása idején hosszúra nőtt haja. A szalmafonatú gyékény és a durván, vastagon font, dereka előtt kanyargó lepel vezeklő mindennapjainak szembetűnően elénk tárt kellékei. Az ágas-bogas fára feszített Krisztus egyszerre miniatűr szobor és haláltusáját vívó ember. A nyitott könyv a meditáció jelképe, a koponya a világ hívságaira figyelmeztet, a kenőcsös tégely pedig arra emlékezteti a nézőt, hogy Mária Magdolna, alázata bizonyságául, Lévi házában megkente Jézus lábát. Mária Magdolna alakjának és a tárgyaknak minden részlete élesen kirajzolódik, a festmény egésze mégis misztikus hangulatot áraszt. 2012.06.06 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/122/4/2012 Pdf Html
85795 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VÍZI JÁRMŰ; MOTOROS VÍZI JÁRMŰ motoros hajó VÉDETT készítő: MAHART Újpesti Hajójavító Zuhatagi típusú Sopron elnevezésű vontató motorhajó más néven "Zuhatagi Tigris", 1960 acél hegesztett magasság: 6.84 m; szélesség: 8.65 m; súly: 23000.00 kg; hosszúság: 56.12 m; egyéb méret(ek): hossz a függélyek között: 54,82 m; szélesség a főbordán: 8,18 m oldalmagasség: 2,71 m; legnagyobb merülés: 1,60 m; vízkiszorítás: 521 t 1600 LE-es vontató motorhajó (zuhatagi típus) Euronumber: 8601301 Főgép típus: 2 db Láng 8 LD 315 RF dízelmotor Főgép teljesítmény: 2x800 LE A zuhatagi típust képviselő "Sopron" meghajtását a budapesti Láng gépgyár által gyártott két darab, egyenként 800 lóerős, alacsony fordulatú, turbófeltöltős dízelmotor biztosítja, továbbá egy 150 kW-os Ganz-Jendrassik, és egy 70 kW-os Csepel segédmotor áll rendelkezésre, amelyek az elektromos energiát szolgáltatják. 2012.05.21 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0688/001/2012 Pdf Html
305912 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 – Gyulafehérvár, 1629) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (1613–1629) és I. Gábor néven választott magyar király (1620–1621) által kiadott címereslevél a sárfalvai Héya (Heya) Péter és általa fiai, János és András számára. Kelt: Nagyszombat, 1620. december 15. pergamen, viasz festett, kézírás Bethlen Gábor és Péchi Simon kancellár saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű címereslevél. Kihirdették 1622. július hónapban. Pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel. Az oklevélben szereplő adományt az Erdélyi Királyi Könyvekbe bevezették, de a bejegyzés nem tartalmazza a címerképet, csak annak leírását, és a családnév Hea névváltozattal szerepel. Kempelen Béla „A magyar nemes családok” című genealógiai alapműve szintén utal az adományra, de pontatlan adatokkal (az adományszerzés időpontját 1602. július 29. napjában jelölve meg) és a Királyi Könyvekben szereplő Hea névváltozattal. 2012.05.07 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0255/008/2012 Pdf Html
300023 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS üvegablak VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Róth Miksa (Pest, 1865 – Budapest, 1944);művész: Zsellér Imre (Budapest, 1878 – Tata, 1959);művész: Palka József (Retz, 1860 – Budapest, 1952) Rózsafüzér Királynéja Plébániatemplom hajójának és szentélyének üvegablakai (összesen: 31 db), 1931-1941 üveg, ólom, ón, vas festett egyéb méret(ek): Az üvegablakok mérete: a szentély ablakai kb. 7-8 m magasak; a kereszthajó záródásában lévő Szent Domonkos- és Szent Margit-ablakok két-két szélső eleme kb. 6,5 m magas, a középső ablak kb. 8-8,5 m magas, 1 m széles; a hajó kisebb ablakai kb. 5-5,5 m, a magasabb középső ablakok kb. 6-6,5 m magasak és 0,8 m szélesek. a szentély hét ablaka jelzés nélküli. A hajó bejárata felőli jobb oldalán a legfelső sor középső tábláján: "Róth Miksa, 1932". A bejárat felőli baloldalon: "Róth Miksa, 1931". A következő hármas ablakon a Menekülés Egyiptomba jelenet tábláján látható Róth Miksa jelzése, az "RMR" összevont monogram - az első "R" tükrözve és 1931-es évszám. A kereszthajóban Szent Domonkos alakja alatt: "Zsellér Imre 1937/Budapest". Jobboldalon alulról a második sor középső üvegtábláján: "ZSELLÉR IMRE/Budapest/1941". Az üvegablakok a templom főhajójának hosszabb szakaszán 2x3-3 ablaknyíláson, a kereszthajó záródásában 3-3 nagyobb ablaknyíláson, majd a főhajó rövid falszakaszán 2x3 ablaknyíláson, valamint a szentély 7, fent háromkaréjos, mérműves záródású ablaknyílásán, vasmerevítésű és keretű, ón-ólom ötvözetű fémpántokba foglalt, színes, ill. színesen ornamentális és figurális - ábrázolásokkal festett üveglapocskákból összeállított ún. festett üvegablakok - összesen 31 festett üvegablak található. 1) A szentély hét ablaka a Hét szentséget mutatja be. 2) A hajó ablakain a bejárat felől jobb oldalon Ószövetségi jelenetek, a bejárat felőli baloldalon a Nyolc boldogság ábrázolása jelenik meg. A következő hármas ablakon Újszövetségi jelenetek sora látható. 3) A kereszthajóban a szekkók fölötti hármas, 4+1 - 5+1 - 4+1 osztású kompozíció látható: baloldalon Szent Domonkos, jobboldalon Szent Margit életéből vett jelenetek vannak. 2012.04.20 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/126/6/2012 Pdf Html
300094 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VÍZI JÁRMŰ; EGYÉB VIZIJÁRMŰ úszóház VÉDETT építő: Mohácsi Gép- és Fémgyár Szabadság úszóház acél, alumínium, hullámpala, fa, üveg egyéb méret(ek): Teljes hossz: 100,03 m; Legnagyobb szélesség: 16,40 m; Legnagyobb merülés: 0,60 m; Összes vízkiszorítás: 217,7 t; Megengedett befogadóképesség: 290 fő Három önálló úszóműből áll. Az úszóművek több úszótagra épültek, melyek hengeres, ill. téglatest alakúak. Készült: napozó ponton és csónakgarázs Mohácson 1962, úszómóló Szegeden 1974. Hajózási nyilvántartási szám: napozó ponton: U-10299-50, csónakgarázs: U-10300-50, úszómóló: U-10302-50. 2012.04.10 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0441/002/2012 Pdf Html
301085 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: IV. (Boldog) Károly, Habsburg (Persenbeug, 1887 – Funchal, 1922) IV. Károly magyar király által kiadott nemesség- és címeradomány Szávits Kornél honvéd ezredes részére. (Kelt: Bécs, 1917. augusztus 21.) bársony, viasz, arany, réz, papír kézírás, gouache, bársonykötés, tus, domborított terjedelem: 6.00 oldal Az elejénél színes címerrajzzal, a végénél IV. Károly és gróf Zichy Aladár autográf aláírásával. Eredeti bordó bársonykötésben, aranyzsinóron függő, réztokozású vörös viaszpecséttel, modern, színben harmonizáló bársonytokban. 2012.03.12 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0092/006/2012 Pdf Html
304546 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen festő, 17. század második fele (Lorrain, Claude (Chamagnes, 1600 – Róma, 1682) után) Tájkép sziklákkal vászon olaj magasság: 47.00 cm; szélesség: 67.50 cm Jelzés nélkül, hátoldalán nyomtatott címke: "Országos Képtár / Képtár / Az 1888. évi leltározás / 853. sz.", másik kézzel írt címke: "853. Claude Lorrain után: Tájkép sziklákkal" Tájkép, jobbra sziklás rész fákkal, bal oldalán egyedül álló fa, ill. a középtérben a bal szélen egy vár látható. Távolabb a háttérben világos hegyek, világos, felhős kék égbolt. 2012.03.09 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/281-2/2012 Pdf Html
305092 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT író: Lorántffy Zsuzsanna (Ónod, 1600 körül – Sárospatak, 1660);író: Farnasi János (Ugocsa és Bereg vármegyei birtokos, 17. század) Lórántffy Zsuzsanna magyar nyelvű sorai és saját kezű aláírása egy neki címzett levél hátán. (Kelt: Munkács, 1654. augusztus 30.) papír kézírás, tinta terjedelem: 3.00 oldal A levéllel Farnasi János fordult a fejedelemasszonyhoz, mert annak nagygúti jobbágyai elfoglalták az ő ott lévő földjeit, némelyeket önkényesen beszántottak, másokon pedig nem engedték, hogy az ő jobbágyai dolgozzanak. Farnasi a fejedelemasszony segítségét és az ügy kivizsgálását kéri. Lorántffy Zsuzsanna a következő utasítást adta: "Prefektus Uramatt ide küldgiük amelyik nek Igasaga leszen ökgyelme Igazitsa ell." 2012.03.07 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0133/005/2012 Pdf Html
300282 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VÍZI JÁRMŰ; MOTOROS VÍZI JÁRMŰ motoros hajó VÉDETT építő: Ganz és Tsa. Villamossági-, Gép-, Waggon -, és Hajógyár (Újpest / Budapest) Debrecen (ex Kassa) Tisza típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó fa, acéllemez, réz forrasztott, szegecselt egyéb méret(ek): legnagyobb hosszúság: 77,30 m; hosszúság a függélyek között: 74,00 m; szélesség a főbordán: 9,86 m; oldalmagasság: 4,70 m A hajó Kassa néven 1939-ben épült az újpesti hajógyárban. 1941 és 1944 között hadi szolgálatot teljesített, 1944 végén a Vörös Hadsereg elől Ausztriába menekítették, ahonnan csak 1947-ben tért vissza Magyarországra, ebben az évben kapta új nevét is. Ezt követően a hajó Budapest és a keleti mediterrán térség kikötői között ingázott. A hatvanas évekre a folyami hajózás ezen formája gazdaságtalanná vált, így a Debrecent kivonták a forgalomból. 1964-ben 1. sz. Műhelyhajó néven került vissza az újpesti hajógyárba. Az 1998-ig műhelyként szolgáló hajót 1999-ben egy alapítvány szerezte meg, rövid időre a Neszmély melletti kikötőbe vontatták. Az alapítvány 2006-ban a révkomáromi hajógyárban felújíttatta és rendezvényhajóként állította szolgálatba. Azóta a Debrecen ex Kassa az egykori magyar dunai-tengeri flotta utolsó megmaradt tagjaként Budapesten állomásozik. 2012.02.29 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0305/001/2012 Pdf Html
305093 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Rákóczi György (Szerencs, 1593 – Gyulafehérvár, 1648) I. Rákóczi György erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű oklevele, amelyben nagyernyei Siko Györgyöt és Pált a székely lófők sorába emeli. (Kelt: Várad, 1632. szeptember 26.) pergamen kézírás, tinta Az oklevelet kézjegyével látta el Kovacsóczy István kancellár is. Szépen kidolgozott iniciáléval, az intitulatio és az adományozottak neve aranyozott betűkkel íródott. 2012.02.27 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0080/005/2012 Pdf Html
305094 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 – Gyulafehérvár, 1629) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű oklevele. (Kelt: Kolozsvár, 1618. október 20.) pergamen, viasz kézírás, tinta Pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel. A fejedelem mellett Péchi Simon kancellár is kézjegyével látta el. Tartalma: a fejedelem öccsének, Bethlen Istvánnak és feleségének, Csáki Krisztinának adományozza Huszt várát, Visk mezővárossal és számos máramarosi faluval együtt. Kihirdették: Kolozsvár, 1618. október 24. 2012.02.27 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0002/005/2012 Pdf Html
300474 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV kéziratos könyv VÉDETT másoló: Ismeretlen, 18. század első fele Brassai-kódex papír kézírás egyéb méret(ek): 39 számozatlan lap. Erdélyi unitárius környezetben keletkezett kéziratos versgyűjtemény, feltehetőleg a 18. század első feléből. A kötet végén Kanyaró Ferenc (Torda, 1859 – Torda, 1910) kolozsvári unitárius gimnáziumi tanár 1895. január 21-én kelt kéziratos tartalomjegyzéke és aláírása. Korabeli, festett papírborítóban. Kanyaró kutatása után keletkezett, kék, vörös és lila ceruzás bejegyzésekkel. 2011.11.21 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1150/002/2011 Pdf Html
300478 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Kosztolányi Dezső (Szabadka, 1885 – Budapest, 1936) Kosztolányi Dezső író, költő ismeretlen töredékei egy papírlapon papír kézírás, tinta, ceruza terjedelem: 1.00 oldal A kézirat jobb felső sarkában ceruzával írt 4-es szám. Zöld tintával írt sajátkezű kézirat, 1 beírt oldal. A szövegben számos ceruzás és tintás kihúzás és javítás. A szöveg átirata: „Paprika [ceruzás] / Tréfa divatos szonettre / (Könnyű játék; / naponta ötvenet lehet írni) / Könnyű lábad kertemen oson, / Éj szállj le te sötétem, kormosom / Lásd, vágyamat megint hozzád feszítem, / S kérlek segíts a jámboron, a híven, / Mostan lopódzol a gyepvánkoson / Ki itt gyötrődik tusázik, lázas vánkoson, / Én feketém, én szörnyű kormosom. / Mostan lopódzól a gyepvánkoson, / A könnyű lépted kertemen oson, / Én barbárom feketém, Én fránya szörnyű fekete kormosom, / Kitárom néked a kapum, a szívem, / Ülj az ágyamhoz csendesen jó barbár, szelíden / S gyógyíts meg engem, néger orvosom. / Te fekete vagy és mi a fehér, / Én könny vagyok csak és te vagy a vér, / Te a halál vagy, s én vagyok az álom. / Add áfrikai gyilkos gyógyszered, / A semmi-t írját annak, ki már szeret, / Nyújts fekete ékszeres kezedből: óh halálom / Nyújtsd [a fenti három sort a költő utólag ceruzával áthúzogatta] / A semmi írját, annak ki szeret, Nyújtsd csillagos kez / ékszeres kezedből: a halálom” A jobb felső sarokban ceruzával írt 4-es szám áll. 2011.11.21 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1151/002/2011 Pdf Html
301057 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA ceruza rajz VÉDETT művész: Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 – Budapest, 1890) Az ifjú Munkácsy Mihály portréja papír ceruza, fedőfehér magasság: 610.00 mm; szélesség: 450.00 mm jobbra lent: "Ligeti Antal München, Munkácsy" Bajszos, szakállas, fiatal férfi mellképe. Fehér inget, csíkos nyakkendőt, sötét színű kabátot visel. 2011.11.18 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0948/008/2011 Pdf Html
301058 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; szobor VÉDETT művész: Szécsi (Széchy, Scheftsik) Antal (Pest, 1856 – Budapest, 1904);művész: Mayer Ede (Bécs, 1857 – Budapest, 1908) Erzsébet királyné szobra carrarai fehér márvány faragott magasság: 260.00 cm Álló nőalak magyar díszruhában, virágos nyakékkel, gyöngyös fejdísszel és fátyollal. Feje enyhén balra fordul, jobb kezében zárva tartott legyező, balját előre nyújtja (jelenleg csonka, kiegészítése várható). Karjai között hátul átvetett stóla. 2011.11.15 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0784/007/2011 Pdf Html
300002 TERMÉSZETTUDOMÁNYI EMLÉK; ÁSVÁNY ÉS KŐZET; ÁSVÁNY ásvány VÉDETT GYŰJTEMÉNY gyűjtő: Szőnyi Pál (Debrecen, 1808 – Budapest, 1878);gyűjtő: Kanabé Dezső (1878 – 1952);gyűjtő: Schafarzik Ferenc (Debrecen, 1854 – Budapest, 1927);gyűjtő: Telegdi-Róth Károly (Budapest, 1886 – Budapest, 1955);gyűjtő: Kormos Tivadar (Győr, 1881 – Budapest, 1946);gyűjtő: Fux Vilma, Székyné (Debrecen, 1916 – Budapest, 2006);gyűjtő: Kovács Lajos (Csákvár, 1908 – Miskolc, 1978);gyűjtő: Kulcsár László (1918 – 1996);gyűjtő: Kozák Miklós László (1948 – ) A Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszékének Geológiai Gyűjteménye (összesen: 15331 tétel) A védetté nyilvánított gyűjtemény nagyobb egységei: 1) ásvány-földtani gyűjtemény, 2) kőzettani gyűjtemény, 3) földtani-őslénytani gyűjtemény, 4) fejlődéstörténeti gyűjtemény, 5) földtudományi oktatásban felhasznált szemléltető eszközök, a vetített képes, illetve a digitális szemléltetés kora előtti időszakból. 2011.11.15 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0536/010/2011 Pdf Html
300479 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Szapolyai (Zápolya) János (Szepesvár, 1487 – Szászsebes, 1540) Szapolyai János magyar király latin nyelvű oklevele. (Kelt: Buda, 1527. június 12.) papír, viasz kézírás, tinta terjedelem: 1.00 oldal Papíroklevél viasz maradványokkal, amelyben Szapolyai az ország és a Szent Korona megvédése érdekében fegyverbe szólítja híveit. 2011.11.05 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1152/002/2011 Pdf Html
300476 DOKUMENTÁCIÓ; KÉPI DOKUMENTÁCIÓ; ÁLLÓKÉP fényképalbum (fotóalbum) VÉDETT készítő: Ismeretlen Nemzeti arczképalbum, 1860 (?) bőr, fém, papír préselt, kőnyomat (litográfia), fénykép, bőrkötés, aranyozott magasság: 13.00 cm; szélesség: 10.00 cm; egyéb méret(ek): 1 t., 50 fénykép Restaurált, préselt, kopott aranyozású, kiadói bőrkötésben. Fém zárócsattal. Aranymetszéssel díszítve. Címe (Nemzeti arczképalbum) a préselt bőrkötésen olvasható. A vizitkártya méretű albumin képek a kötet egészében egységes formában jelennek meg: az ovális portrékat arany keret díszíti, felette a koronás magyar címer, melyből a keret két oldalára szalag ered. Az albumban szereplő, a magyar politikai és irodalmi élet nagyjait ábrázoló képeknek csupán egy része valódi portréfelvétel, másik része korábbi képzőművészeti alkotások, elsősorban festmények, jó minőségű reprodukciója. Utóbbiakat a technika adta lehetőségek maximális kihasználásával, a portréfelvételek megjelenéséhez igazítva alkotta meg a fényképész. A portrék előtt, címlapként egy kőnyomatos Széchenyi-emléklap reprodukciója indítja az összeállítást. 2011.11.05 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1051/004/2011 Pdf Html
300452 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT levél VÉDETT alkotó: II. Rákóczi Ferenc (Borsi, 1676 – Rodostó, 1735) II. Rákóczi Ferenc magyar nyelvű levele Ugocsa vármegye közgyűléséhez (melyben a Törökországból érkező, hamis pénzt terjesztő kereskedőknek a Tiszán túli feltartóztatásra utasít), 1706. augusztus 18. papír, viasz kézírás Az irat tartalma korábbról ismert "Csatáry György: Ugocsa vármegye II. Rákóczi Ferenc államában" 1703-1711. c. művéből. Az eredeti irat Ugocsa vármegye levéltárába tartozott, onnan került el ismeretlen időpontban. Az irat hátlapján "Fasc. 1. No. 11. " levéltári jelzet olvasható. 2011.11.05 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1205/001/2011 Pdf Html
56497 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: I. Rákóczi Ferenc (Gyulafehérvár, 1645 – Zboró, 1676) I. Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem által sajátkezűleg aláírt, magyar nyelvű oklevél. (Kelt: Sárospatak, 1670. május 5.) papír, viasz kézírás, tinta terjedelem: 1.00 oldal Pecsét: Papírfelzetes pecsét. Papírfelzetes viaszpecséttel. Tartalma: tudtára adja mindenkinek, hogy a nagyanyja, Lórántffy Zsuzsanna által adósság fejében lefoglalt tarcali szőlőbirtokot Szilvási Jánosnak, ónódi udvarbírájának adja, miután az az érte járó 1700 forintot kifizette. 2011.11.05 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1436/001/2011 Pdf Html
300195 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen közép-európai festő, 18. század első fele (Kupeczky (Kupetzky, Kupecky) János (Bazin, 1667 – Nürnberg, 1740) követője) Arisztokrata portréja Dávidként, Góliát fejével vászon olaj magasság: 98.00 cm; szélesség: 79.00 cm Jelzés nélkül. Sötétszínű, aranyrojtos függöny előtt, barna parókás, kövérkés, telt arcú, szembenéző férfi álló félalakja. Prémszegélyes, arany bojtos és zsinóros piros kabátot visel, amelynek két gombja mellén be van gombolva, itt a prémszegély nem látszik. Teste előtt átlósan királykék selyemdrapéria ível át. Baljában csavartdíszes, aranyos markolatú kardot tart, jobb alkarjával óriási Góliát-fejre támaszkodik, egész testével kissé erre dől. Góliát vértelen, szürkés arcát sötétbarna göndör haj keretezi, szeme csukva, szája kissé nyitva, homlokán nagy véres seb tátong. Előtte a Dávidként ábrázolt nemes úr barna prémszegélyes, piros sapkája hever. Jobbra a háttérben a kék égboltra és egy hegy részletére nyílik kilátás. 2011.10.05 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0117/009/2011 Pdf Html
305040 HASZNÁLATI TÁRGY; VISELETI TÁRGY; RUHA miseruha VÉDETT készítő: Ismeretlen, 18. század második fele Ornátus (1), 18. század második fele selyemszövet szövött, varrott egyéb méret(ek): miseruha: 110x74.5 cm; 1 db stóla: 117x24 cm ; 2 db dalmatika: 99x102 cm és 100x103 cm ; stóla: 117x24 cm; dalmatikák méretei: 99x102 cm és 100x103 cm; miseruha: 110x74.5 cm. Selyme francia (?). A készlet elemei: 1 db miseruha, 1 db stóla, 2 db dalmatika. Bőgő formájú, barokk szabású selyemszövet miseruha. Elő- és hátoldalán középen ezsütszínű alapon központi virágtőből kinövő motívum látható. Két szélén, világoskék alapon spirálisan egymásba kapcsolódó virágfüzér van. 2011.10.04 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0497/011/2011 Pdf Html
300021 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR stallum; stallum VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES alkotó: (több alkotó) A bakonybéli Szent Móric és Társai vértanúk plébánia és templom berendezési tárgyai (6 tétel) A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Feszület, 18. század második fele (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 305035); 2) Treffer, Johann Michael: Lábasóra, Győr, 18. század második fele (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 305036); 3) Stallumok (2 db), 18. század közepe (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 305037); 4) Wagner István: Nagy sekrestyeszekrény, 1760 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 305038); 5) Sekrestyeszekrény (kicsi), 18. század közepe (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 305039); 6) Apáti trónus, 19. század második fele (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 305046). 2011.10.04 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0497/010/2011 Pdf Html
305047 HASZNÁLATI TÁRGY; VISELETI TÁRGY; RUHA ornátus VÉDETT készítő: Ismeretlen, 19. század második fele Ornátus (selyem miseruha két dalmatikával) selyemszövet szövött, varrott egyéb méret(ek): 1 db miseruha: 100x64 cm; 2 db dalmatika: 98x96 cm 1 db miseruha, 2 db dalmatika. Selyemszövet miseruha. 2011.10.04 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0497/011/2011 Pdf Html
300499 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Amerling, Friedrich von (Bécs, 1803 – Bécs, 1887) Gróf Waldstein János spanyol kosztümben, 1833 vászon olaj magasság: 126.00 cm; szélesség: 102.00 cm Jelezve balra lent: "FraAmerling 1833" Barna hajú, körszakállas, bajuszos fiatal férfi félalakos portréja. A kép az ábrázoltat sötét felsőruhában, fehér csipkagallérral, nyakában aranylánccal jeleníti meg. A modell bal, kesztyűs kezét az oldalára csatolt kardja markolatán nyugtatja. Jobb kezével övébe markol, miközben levetett kesztyűjét is fogja. 2011.09.22 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0886/009/2011 Pdf Html
300019 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Ismeretlen velencei festő, 18. század közepe Capriccio I. és Capriccio II. vászon olaj magasság: 104.50 cm; szélesség: 70.00 cm jelzés nélkül A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Capriccio I. (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 301080); 2) Capriccio II. (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 301081). 2011.09.16 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0499/005/2011 Pdf Html
47839 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Kondor Béla (Pestlőrinc, 1931 – Budapest, 1972) A mű-tücsök felbocsátása, 1958 farostlemez olaj, aranyozott magasság: 46.00 cm; szélesség: 30.00 cm Jobbra lent: "Kondor 58", Balra fent: "A mű-tücsök" Aranyozott háttér előtt, a képteret nagyrészt kitöltve, katonai egyenruhás férfi mellképe jelenik meg. Az arcot a művész félprofilban festette meg. A modell fején vörös-arany katonasapka, katonai zubbonya kék színű, fehér gallérral arany vállappal és gombokkal. Utóbbiakon emberi arcok rajza vehető ki. A férfi két kezét maga elé emelve, a tenyerén fehér színű hosszúlábú, szárnyas, gépszerű rovart tart. Balra fent: "A MŰ-TÜCSÖK", jobbra fent: "FELBOCSÁTÁSA" feliratok olvashatók. 2011.09.15 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0698/007/2011 Pdf Html
305041 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Dorffmaister (Dorfmeister) István, id. (Bécs, 1725 körül – Sopron, 1797) A Szent Család hazatérése Jeruzsálemből Názáretbe, 1779 vászon olaj magasság: 300.00 cm; szélesség: 180.00 cm Balra lent: "Stepha/Dorffmaister inve. Et pinxit/Ao. 1779." A bibliai történetet feldolgozó festmény, a Szent Család húsvét utáni, Jeruzsálemből Názáretbe való visszatérését ábrázolja (Lk. 2, 42-52). Erre utal, hogy Jézus tíz év körüli gyermekként van ábrázolva, tekintete már szinte felnőttesen értelmes. Anyja kézen fogja Őt, ami talán az Evangélium által is hangsúlyosan kiemelt engedelmességének a jele. Szóra nyíló ajkai és hevesen gesztikuláló jobb keze viszont arra utalnak, hogy a gyermek beszél, szeretettel oktatja szüleit. Felettük a Szent Lélek galamb képében jelenik meg, akit fényes aureola emel ki a sötét háttérből, s aki a bölcsesség forrása és lépteik irányítója. A földi oltalmazó pedig József, amiről vidám tekintete és utat mutató jobbja árulkodik. A gyermek anyjához fordulva beszél. Faragott, eredeti copf keretben. 2011.08.05 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0497/007/2011 Pdf Html
305042 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen oszták vagy dél-német (?) festő Szentháromság a halott Krisztussal (Krisztus vére az üdvösség kútforrása), 1750-1760 körül vászon olaj magasság: 89.00 cm; szélesség: 63.50 cm A kép középtengelyében a megfeszített Krisztus a keresztfán. Mellette az Atyaisten látható, amint szeretett fiát átöleli. A Szent Lélek galamb képében az Atya jobb karján ül. Az Atya alakja világoskék ruhát és kívül arany, belül bíbor köpenyt visel, amely körülötte örvénylik. Az Atya lábait egy zöld-piros ruhás nagy angyal és egy kis gyermek angyal tartja.Krisztus kiomló vérét a kereszt alatt látható fém tál fogja fel, a Szent Vérből bárányok isznak. A kereszt alatt baloldalon három, míg jobboldalon két bárány látható. A feszület mögött lankás-fás táj jelenik meg, jobbra távolabb a Bűnbeesés fája áll, rajta a kígyóval. A központi jelenet körül rózsaszín felhő gomolyog. 2011.08.05 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0497/007/2011 Pdf Html
305043 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; szobor VÉDETT művész: Ismeretlen dunántúli szobrász Feltámadt Krisztus, 1760 körül fa festett, aranyozott magasság: 75.50 cm Kis kerek talapzaton, erős kontraposztos tartásban álló Krisztus alak. Haja, szakálla barna, teste testszínűre festett, feje körül három sugarú dicsfény. A testét körbefogó aranyozott lepel ágyékát és bal karját fedi, jobb csípőjénél kissé kivetődik és hátul a földre hullik. Krisztus jobb kezével áldó mozdulatot tesz, baljában vékony rúdon lógó, vörös textil zászlócskát tart, amely legújabb kori pótlás. 2011.08.05 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0497/007/2011 Pdf Html
305044 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; szobor VÉDETT művész: Ismeretlen dunántúli szobrász Krisztus keresztelése, 1760 körül fa, fém festett, aranyozott, faragott magasság: 72.00 cm A szobor Krisztus Jordán vízében való megkeresztelését ábrázolja (Mt 3, 13-17). A kompozíció vertikális elrendezésű, azt a pillanatot ábrázolja, mikor Keresztelő Szent János Krisztus fejére önti egy edényből a keresztvízet és a Szt. Lélek kiárad Jézusra. A szoborcsoport alapja egy kehelyszerűen kétfelé nyíló aranyozott talapzat, mely ugyanakkor a Jordán folyó medrét, ill. partját is jelzi. A "mederben" a folyó, ezüstözött habjai között áll Krisztus fejét lehajtva; két kezét egymásra téve a mellén nyugtatja. Keresztelő Szt. János tőle balra a parton áll. Fejét kissé Jézus felé fordítva jobb kezével, tálszerű edényből, vizet önt az Istenfiú fejére. A fából kifaragott víz sugara találkozik Krisztus fejével. A Sz. Lelket jelképező galamb alakja Keresztelő Szt. jobb keze fölött jelenik meg, kitárt szárnyakkal. 2011.08.05 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0497/007/2011 Pdf Html
290188 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY kehely; úrasztali (úrvacsorai) kehely VÉDETT alkotó: Ismeretlen dél-német mester, 1740-1750 körül Úrasztali kehely ezüst aranyozott, vésett, poncolt magasság: 25.50 cm; súly: 694.00 g; egyéb méret(ek): talp átmérő: 16 cm; kupa átmérő: 11,5 cm Talpperemén duplán beütött M T mesterjegy és cakkos mintavétel (tremolierstich). Karéjosan tagolt lépcsőzetes, hat részre osztott, boltozatos talpán öntött és cizellált nódusz. Kupakosarában sima vonalú kehely kihajló peremmel. Egész felületén trébelt, poncolt és cizellált. Rokályos kartusokban eucharisztikus jelképek: búzakalász, füge és szőlőfürt. A talpperemen vésett felirat nyomaival. (A 2009.07.01-én történt lopást megelőzően olvasható felirat: „A Tengődi Szent Eklésiájé”.) 2011.08.05 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0498/007/2011 Pdf Html
300126 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT alkotó: I. Lipót, Habsburg (Bécs, 1640 – Bécs, 1705) I. Lipót magyar király nemesség- és címeradományozó pergamenoklevele Berke Péter részére. (Kelt: Bécs, 1678. március 23.) pergamen aranyozott, festett, kézírás magasság: 47.50 cm; szélesség: 77.00 cm Hártya oklevél függőpecsét nyomával. Címer: kék mezőben zöld talajból kinövő három arany búzakalász felett kiterjesztett szárnyú fehér galamb lebeg, csőrében pálmaágat tartva. Sisakdísz: a galamb. Címertakarók: jobbról kék-arany, balról fekete-vörös. Kihirdetve Vas vármegye közgyűlésén, 1678. június 2-án Szombathelyen, Tallián István vármegyei jegyző által. 2011.08.05 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási Iroda 401/0695/004/2011 Pdf Html
300435 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: Mária Terézia, Habsburg (Bécs, 1717 – Bécs, 1780) Mária Terézia magyar királynő által kiadott magyar nemesség- és címeradomány Petőcz Péter és fiai, János, István, Péter és Ferenc, valamint lányai, Erzsébet és Katalin részére. (Kelt: Bécs, 1742. október 22.) pergamen, viasz, fa kézírás, tinta, festett magasság: 52.50 cm; szélesség: 77.00 cm Címerfestéssel és címerleírással. A címerpajzsban keskeny zöld talajsávon felálított gabona kéve, mellette lépő bárány. Az ép fatokos pecsét tartózsinórját a fakeret hátában vezették ki. A háttér homogén kék színű. Kihirdették 1742. december 10-én Pozsonyban. 2011.08.03 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1129/002/2011 Pdf Html
300441 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Lipót, Habsburg (Bécs, 1640 – Bécs, 1705) I. Lipót magyar király által kiadott nemesség- és címeradomány Lőrincz János és testvérei, Miklós és László, valamint feleségeik és gyermekeik részére. (Kelt: 1703. április 23.) pergamen, viasz, fa kézírás, tinta, festett, aranyozott magasság: 43.00 cm; szélesség: 67.00 cm Címerfestéssel és címerleírással. Az ép fatokos pecsét tartózsinórját a fakeret hátában vezették ki. 2011.08.03 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1130/002/2011 Pdf Html
300475 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV régi könyv (1850 előtt) VÉDETT szerző: Henisch (György) Georgi(us) (Bártfa, 1549 – Augsburg, 1618) Tabulae institutionum astronomicarum. Bécs, 1575 pergamen, papír fametszet, kézírás, nyomtatott terjedelem: 72.00 oldal Tabulae institutionum astronomicarum: Georgii Henischii Bartfeldensis. Adiuncta est Sphaera Procli cum textu Graeco e regione in latinam linguam conuerso. Augustae Vindelicorum, ex officina typographica Michaelis Mangeri, 1575. A címlapon az égi pályákat és szférákat, valamint a zodiákus kört ábrázoló fametszettes ábrával. Négy levél (H füzet) másolatával pótolva. Két magyarországi szerző korai csillagászati munkáját tartalmazó kiadvány. 2011.08.03 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1155/002/2011 Pdf Html
300262 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Janssens, Abraham (Antwerpen, 1575 körül – Antwerpen, 1632) A vidámság és a búskomorság allegóriája vászon olaj magasság: 119.00 cm; szélesség: 96.00 cm A fiatal nő szoknyáján átfutó szalagon "ALLEGREZZA" és az idős nő ruhaszegélyén jobbra lent "MALINCONIA .62.." Két ellentétes lelkiállapot megszemélyesítője a két nőalak, amint azt a ruhájukon elhelyezett olasz nyelvű felirat tudtunkre adja. Az ábrázolás ikonográfiája a középkori fiziológia négy emberi temperamentum elvére nyúlik vissza, a 16. századra azonban erősen differenciálódik a téma, a keresztény erények és bűnök fogalma is színezi, s gyakran moralizáló tartalmat rejt. A mű Cesare Ripa "Iconológiá"jának előírását követi: A vidámság ifjú, telt arcú lány, fehér ruhában, fején tarka virágkoszorú, jobbjában borral teli üvegserleg, baljában arany tazza. A búskomorság öregasszonya szegényes, rongyos ruhában, az ismert, fél-könyökre támaszkodó, melankolikus tartást veszi fel, mögötte lombtalan, kiszáradt fa. Az alakok teljesen kitöltik a képmezőt, testi jelenlétük erőteljes, megformálásuk szinte szobrászian plasztikus. A sötét háttérből határozott körvonalakkal és markáns megvilágítással emeli ki őket a festő. A fény nagy szerepet kap a formák modellálásában is, konkrétan a fiatal és az öreg inkarnát megkülönböztetésében, valamint a drapéria-kezelésben, a ruhák dűs redőinek hol puhán omló, hol fémesen kemény hatást adva. A kellékek csendélet-szerű ábrázolása is szembetűnő: a különféle virágokból gondosan megkomponált fejdísz minden részletében kidolgozott, az aranyozott ezüst tazza olyan nézetbe került, hogy domborműves díszítése is látható legyen, a boros edényen pedig a műterem ablaka tükröződik, holott a háttérben a fa kültéri elhelyezést indokolna. 2011.06.21 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0238/003/2011 Pdf Html
300398 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: I. Lipót, Habsburg (Bécs, 1640 – Bécs, 1705) I. Lipót császár és király által aláírt és sajátkezű, néhány soros megjegyzésével ellátott oklevél, melyet a Magyar Kir. Kancellária adott ki a Nagy György ellen 1688-ban benyújtott pénzhamisítási és becsületsértési ügyben. (Kelt: 1702 körül, 1705 előtt) papír kézírás, tinta magasság: 33.50 cm; szélesség: 21.00 cm; terjedelem: 2.00 oldal Feltehetően 1702-ben kelt az I. Lipót császár (1658-1705) által aláírt és sajátkezű, néhány soros megjegyzésével ellátott dokumentum, melyben reflektál a magyar királyi kancellária (Mattyasovszky László nyitrai püspök) véleményére a Nagy György csáktornyai kincstári adminisztrátor által báró Rigoni Ferenc buccari kapitány és Paduaniny Lipót ellen 1688-ban benyújtott horvátországi pénzhamisítási ügyben, amelyről 1700-ban a feljelentő utódai jogi véleményt kértek. 2011.06.16 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0733/001/2011 Pdf Html
300399 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: II. Ferdinánd, Habsburg (Grác, 1578 – Bécs, 1637) II. Ferdinánd magyar király által kiadott magyar nemesség- és címeradomány Tarnóczi György és Stiaszny Gáspár részére. (Kelt: Bécs, 1631. augusztus 6.) viasz, pergamen kézírás, tinta, festett magasság: 45.00 cm; szélesség: 60.00 cm Címerfestéssel, címerleírással, zsinóron függő viaszpecséttel, mely Ferdinánd király titkos királyi pecsétje. Az uralkodó sajátkezű, elhalványult aláírásával, Sennyei István győri püspök és Ferenczffy Lőrinc udvari titkár ellenjegyzésével, 1632-ben kelt kihirdetési záradékkal. 2011.06.16 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0734/002/2011 Pdf Html
48947 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ térkép VÉDETT felmérő: Koncsek, J. v. (térképész katonatiszt, 18. század második fele);felmérő: Bemler, S. Br. v. (térképész katonatiszt, 18. század második fele);felmérő: Bibus, Carl (térképész katonatiszt, 18. század második fele) Plan von dem bey Pest jaerlich beziehenden Lagers und dessen Gegend ... vászon, papír ceruza (?), toll, színezett magasság: 1540.00 mm; szélesség: 1630.00 mm Plan von dem bey Pest jaehrlich beziehenden Lagers und dessen Gegend auf drey Meilen in halben Umkreis. Aufgenommen im Jahr 1775 von J. v. Koncsek Oberlieutnt. von Jugen: Corps, S. Br. v. Bemler Unterlieutnt. von do., Carl Bibus Unterlieutnt. von der Feld Artil: Desineé par H'annasch l'an: 1776. Pest város és környékének katonai célból készített, színezett, kéziratos térképe. A rendkívül részletes, cca. 1:25000 méretarányú lapon a Duna-Göd-Isaszeg-Sülysáp-Üllő-Ócsa-Taksony által határolt terület látható. Vászonra vonva, hajtogatva. Enyhén sérült, korabeli tokban. 2011.06.16 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0399/004/2011 Pdf Html
300008 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV régi könyv (1850 előtt) VÉDETT nyomdász: Raimann Rudolf (Veszprém, 1861 – Bécs, 1913) B. Füredi emlék. Erinnerung an B. Füred. Veszprém, é.n. Raimann Rudolf ny. 14 t. papír nyomtatott, kőnyomat (litográfia) magasság: 16.50 cm; szélesség: 25.50 cm Litografált nyomatokat tartalmazó reklámkiadvány. A borító tasak képes oldalán középen Balatonfüred látható, a tó felöli nézetből. A Balaton vízén egy gőzhajó és csónakok jelennek meg. A tóba hosszú stég nyúlik be. A parton lombos fák és két több szintes kőépület látható. A tájképet dekoratív akantuszindás-babérleveles keret övezi, melynek két oldalán egy-egy fülkében történelmi ruházatú férfi alakok jelennek meg. A bal oldali alak bocskait visel, a jobb oldali paraszt-pásztor gúnyát. A keretdíszben szalagokon feliratok olvashatók: Balra fent: "B. Füredi emlék"; jobbra fent: Erimerung an B.Füred"; balra lent: Souvenir de B. Füred; jobbra lent "Remember of B. Füred". 2011.05.23 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0105/002/2011 Pdf Html
86204 TERMÉSZETTUDOMÁNYI EMLÉK; EGYÉB TERMÉSZETTUDOMÁNYI EMLÉK; VEGYES földgömb VÉDETT kiadó: Ernst Schotte & Co. (Schotte Ernő és Társa) (Berlin);fordító: Gönczy Pál (Hajdúszoboszló, 1817 – Karácsond, 1892) Földgömb magyar nyelvű feliratokkal, 1905-1908 fa, papír faragott, esztergályozott, nyomott magasság: 58.00 cm; átmérő: 33.00 cm a földgömb alsó részén a déli sarkhoz közel a Kerguelen-szigetek és a McDonald-szigetek mellett ovális keretben: "A / legujabb és legjobb forrá / sok szerint készitett / FÖLDGÖMB / magyarította / Gönczy Pál / kiadja / Schotte ernő és társa / BERLINBEN." A legújabb és legjobb források szerint készített földgömb. Magyarította Gönczy Pál. Háromágú lábazaton, melynek egyik ágába precíz kis iránytű van beépítve. A földgömb az egyes országok határait különféle, most is jól azonosítható színjelzéssel jelöli. A nagyobb városok névírással együtt szerepelnek. A Schotte cég glóbuszai közül ez a legfiatalabb: ábrázolja Szahalin 1905-ös japán-orosz felosztását, de még külön színnel jelöli az 1908. őszén a Monarchia által annektált Bosznia-Hercegovina területét. Osztrák-Magyar Monarchia helyett Ausztria és Magyarország, Budapest helyett még mindig Buda és Pest szerepel a gömb feliratában. 2011.05.19 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0491/002/2011 Pdf Html
300205 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS mozaik VÉDETT művész: Berki Viola (Kiskunhalas, 1932 – Budapest, 2001) Mozaik a budavári Tárnok utcai iskola épületében üveg mozaik magasság: 292.00 cm; szélesség: 995.00 cm jobbra lent: "Berki Viola 1970" A Budavári Általános Iskola (1014 Budapest, Tárnok u. 9-11.) földszintjén lévő ebédlő hátsó falára, az épülettel egy időben készített mozaikkép. A mű az iszlám mesevilágból való, a perzsa miniatúrafestészet inspirálta. Alakjai fantázia szülte épületcsoportok közötti nagy világos térségben elevenednek meg. E fehérlő tér kirakása fehéres-lila körkörös. Türkiz kádból, zöldellő vízből ivó lovak, díszruhás, vagy éppen varázsszőnyegen érkező perzsák, fügét legelésző bárányok láthatók a Kelet növényeivel ékes térségben. A kirakás módjai nem szegülnek ellene a nagy hagyományoknak, de részint újszerűek is. A déli vegetációt, a ciprusokat, a fantázia változatos virágait, bokrait üde színekkel jeleníti meg. Különösen figyelemre méltó a fügék és más cserjék türkiz kékeszöldje, a meseszínű fák. 2011.04.15 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0670/2011 Pdf Html
85215 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ relief / dombormű VÉDETT művész: Csiky Tibor (Olaszliszka, 1932 – Budapest, 1989) Dombormű (Kompozíció) krómacél magasság: 257.00 cm; szélesség: 267.00 cm A budapesti Grand Hotel Hungária egykori salátabárja számára készített relief. A dombormű felülete csillogó acél, melyet két – eltérő anyagból készült, fényes – függőleges, és egy vízszintes motívum oszt hat részre. A krómacél lapoknak a sarka felhajlik, a függőleges és vízszintes motívumok találkozásánál. 2011.04.04 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0595/2011 Pdf Html
85212 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ relief / dombormű VÉDETT művész: Csiky Tibor (Olaszliszka, 1932 – Budapest, 1989) Dombormű a MÁV Információs Iroda részére mahagóni faragott, csiszolt magasság: 280.00 cm; szélesség: 265.00 cm; mélység: 9.00 cm A relief strukturális alapgondolata már rajzban 1967-ben megszületett. Csiky megszokott munkamódszerével készült: apró vésőnyomok végtelen sokaságával teremtette meg két elliptikus forma betolódása következtében hiperbola-alakzatban feltorlódó hullámsorok nagy motívumait. A kompozíció hat vaskos deszkából áll, a részeket maga az alkotó csapolta egybe. 2011.04.04 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0594/2011 Pdf Html
85213 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ relief / dombormű VÉDETT művész: Csiky Tibor (Olaszliszka, 1932 – Budapest, 1989);művész: Bohus Zoltán (Endrőd, 1941 – ) Dombormű, 1975-1976 acél magasság: 231.00 cm; szélesség: 383.00 cm Az egykori Belvárosi Távbeszélő Központ Szervita térre néző homlokzatára készített műalkotás. Az alkotó művészek, Bohus Zoltán és Csíky Tibor a relief felületét négy négyszögre osztották és két-két négyszög egymással szomszédos sarkát kifelé hajlították. A dombormű osztásai aranymetszéses arányt mutatnak. A felhajlított sarkak – vitorlák – kemény ritmusát a lágy hajlás és az élénk tükröződések puhítják, a kivitel szellemes technikája pedig könnyeddé teszi a viszonylag nagy fémfelületet. 2011.04.01 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0390/2011 Pdf Html
85216 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ relief / dombormű VÉDETT művész: Józsa Bálint (Debrecen, 1937 – ) Dombormű, 1976 mészkő faragott, csiszolt magasság: 360.00 cm; szélesség: 1380.00 cm Az egykori Belvárosi Távbeszélő Központ épületén nyitott passzázst díszítő dombormű. Az alkotás simára csiszolt mészkő felületén a geometrikus vonalhálóként megjelenő elvont, ritmikusan újra meg újra kezdődő motívumsor kellemes változatosságot jelent a függőleges bronzléniákkal tagolt üveg-homlokzat alatt megnyíló melléktérben. 2011.04.01 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0582/2011 Pdf Html
300009 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Garamszentbenedeki konvent A garamszentbenedeki konvent latin nyelvű oklevele. (Kelt: Garamszentbenedek, 1358. március 24.) papír, viasz kézírás, tinta Tudatja, hogy osztolukai Zyma fia Mihály lányai, Gunde és Erzsébet a maguk és nővéreik, Klára, Ilona és Margit nevében megjelentek Kont Miklós nádor előtt, és kérték Miklós fia, Myko és János fia, Péter osztolukai részéből az őket megillető lánynegyedet. A konvent a nádor kérésének megfelelően kiküldte Dubuai András királyi emberrel Péter szerzetest, akik március 18-án a szomszédok és határosok jelenlétében nevezetteket a birtokba, az oklevélben leírt határok mellett, ellentmondás nélkül beiktatták. Alul chirographummal és vörös-sárga sodraton függő ép viaszpecséttel. 2011.03.24 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási Iroda 401/0213/001/2011 Pdf Html
300010 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Ferdinánd, Habsburg (Alcalá de Henares, 1503 – Bécs, 1564) I. Ferdinánd magyar király latin nyelvű címereslevele, amelyben a debreceni származású Sántha Pál nagyszombati polgárnak nemességet adományoz. (Kelt: Bécs, 1550. április 16.) pergamen tinta, kézírás, festett magasság: 34.50 cm; szélesség: 62.00 cm Az oklevél külön megemlíti, hogy az adományozott Debrecenben, a „peterffy Jacab Uchaija”-n elhelyezkedő szülőháza mentesül a város joghatósága és adózása alól. Az oklevelet az adományozott címer reneszánsz architektonikus keretbe helyezett, festett, aranyozott ábrázolása díszíti. Mellette a lapszélen rendkívül gazdag, akantusz leveles, indafonatos festés látható. Az iratot az uralkodó mellett Oláh Miklós egri püspök, kancellár is kézjegyével látta el. 2011.03.24 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0215/001/2011 Pdf Html
300011 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT levél VÉDETT alkotó: I. Rákóczi György (Szerencs, 1593 – Gyulafehérvár, 1648) I. Rákóczi György erdélyi fejedelem magyar nyelvű levele Szatmár vármegyéhez. Kelt (Bihar-) Diószeg, 1647. november 8. papír kézírás, tinta terjedelem: 1.00 lap Az 1645-ben, Rákóczi és III. Ferdinánd között megkötött linzi béke végrehajtása, többek között a hét északkeleti vármegye átadása a fejedelemnek évekig elhúzódott, több alkalommal is tárgyaltak a részletekről. Ennek a sorozatnak utolsó állomásaként, 1647. november 10-én, Eperjesen ültek össze a császár megbízottjai, valamint a fejedelem Kassán állomásozó biztosai. Amint e levélből kitűnik, Rákóczi úgy kívánta, hogy az érintett megyék követei is vegyenek részt a megbeszéléseken. Ezért a fejedelem elrendeli, hogy Szatmár vármegye késedelem nélkül küldjön Kassára két "becsületes attiafiát". 1 beírt oldal. Papírfelzetes viaszpecséttel. A felzeten ceruzás levéltári jelzet: „2492/14718”. 2011.03.24 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0214/001/2011 Pdf Html
86186 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT alkotó: Ismeretlen;kibocsátó: I. Rudolf, Habsburg (Bécs, 1552 – Prága, 1612) I. Rudolf magyar király Prágában kiadott és saját kezűleg aláírt címeres levele Tarczali Kis András és általa felesége Szinthei Borbála, valamint fivérei (Demeter és Balázs) és fiai (Gergely és János) részére, 1604 pergamen kézírás, tempera (?) magasság: 68.00 cm; szélesség: 57.00 cm Kihirdetve Zemplénben, 1607-ben és Bihar megyében 1676-ban. Viaszpecsét nélkül. Az oklevelet az adományozott címer reneszánsz architektonikus keretbe foglalt, gazdagon díszített, aranyozott ábrázolása dísziti. 2011.03.23 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0212/001/2011 Pdf Html
54491 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV régi könyv (1850 előtt) VÉDETT szerző: Enyedi György (Nagyenyed ?, 1555 – Kolozsvár, 1597);szerző: Dávid Ferenc (Kolozsvár, 1520 körül – Déva, 1579);nyomdász: Heltai (Heltner, Helth) Gáspár (Kaspar) (Nagydisznód ?, 1510 ? – Kolozsvár, 1574);nyomda: Hoffhalter, Raphael (Skrzetusky) (Posen, 1525/1530 körül – Gyulafehérvár, 1568) Explicationes locorum Veteris et Novi Testamenti ... bőr, papír nyomott, nyomtatott Több helyen: Első tábláján: "IMV 1610", ezen kívül számos jegyzettel és tulajdonosi bejegyzéssel. Georgius Eniedinus: Explicationes locorum Veteris et Novi Testamenti, ex quibus Trinitatis dogma statabiliri solet. Kolozsvár, 1598. Heltai. (8)+441+(13)p. Az unitárius hitvitázó irodalom jelentős, korai munkája, az egyház jeles korabeli erdélyi képviselőinek bejegyzéseivel. Hozzákötve: Dehortatio et descriptio Dei tripersonati. Gyulafehérvár, 1569. Hoffhalter. Első tábláján I. M. V. monogram és 1610-es évszám olvasható. Számos jegyzettel és tulajdonosi bejegyzéssel. 2011.03.23 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0181/001/2011 Pdf Html
300018 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV régi könyv (1850 előtt) VÉDETT szerző: Torquatus (Torquato Arquato), Antonius (Antonio, Antoine) de Ferrara (15. század);nyomdász: Nutius, Martinus (Nuyts, Martin) (1515 – 1558) Prognosticon de eversione Europae, et alia quaedam, quorum catalogum sequens docebit pagina. Antwerpen, 1552 papír papírkötés, nyomtatott terjedelem: 51.00 oldal Antverpiae, apud Martinum Nutium, MDLII. A szerző ferrarai orvos és asztrológus volt. Műve Európa pusztulásáról és a török hódításokról szól, illetve Európa politikai változásait jósolja meg. A munka 1480-ban írt ajánlása I. (Hunyadi) Mátyás (Kolozsvár, 1443 – Bécs, 1490) királynak szól. 2011.03.23 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0182/001/2011 Pdf Html
672 DOKUMENTÁCIÓ; KÉPI DOKUMENTÁCIÓ; ÁLLÓKÉP fényképalbum (fotóalbum) VÉDETT GYŰJTEMÉNY alkotó: Zsolnay gyár (Pécs);gyűjtő: Gyugyi László, dr. (Tamási, 1933 – ) Dr. Gyugyi László Zsolnay gyűjteménye (összesen 588 db) A pécsi Zsolnay-gyárral kapcsolatos, az 1870-es és az 1920-as évek között keletkezett emlékek (összesen 588 db). A védetté nyilvánított gyűjtemény elemei: 1) kerámia dísztárgyak (579 db); 2) tervrajzok (6 db); 3) fotóalbumok (2 db); 4) levél (1 db). 2011.03.09 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0116/003/2011 Pdf Html
300013 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV régi könyv (1850 előtt) VÉDETT szerző: Bethlen Farkas (Wolfgangus de) (Bethlenszentmiklós, 1639 – Bethlenszentmiklós, 1679) ;kiadó: Bethlen Elek, gróf (?, 1643 – Gyulafehérvár, 1696);nyomdász: Székesi P. Mihály (erdélyi nyomdász, 17. század vége) Historiarum Pannonico-Dacicarum Libri X. a clade Mohazensi 1526. usque ad finem seculi. papír, bőr nyomtatott (Keresd, 1684-1690. Székesi P. Mihály) 678+(222) p. (Két levél [5-8 p.], valamint a 645. oldaltól – 18. századi – kézírásos másolattal pótolva.) Díszesen aranyozott gerincű, 18. századi bőrkötésben. Batthyány Károly herceg könyvjegyével. 2011.03.02 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0014/001/2011 Pdf Html
86203 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT levél VÉDETT alkotó: Weöres Sándor (Szombathely, 1913 – Budapest, 1989) Weöres Sándor autográf levele Veress Sándor zeneszerzőnek. (Kelt: Pécs, 1941. november 16.) papír kézírás magasság: 208.00 mm; szélesség: 170.00 mm; terjedelem: 7.00 oldal A "Kedves Sanyikám" megszólítással kezdődő levélben Weöres először örömét fejezi ki, hogy Veres vállalkozott a Holdbéli csónakos megzenésítésére. A továbbiakban a zeneszerző számára már elküldött bábjáték szövegének képenkénti módosításait veszi számba, részletesen felsorolva, hogy milyen átírásokat, alakításokat végzett az utóbbi időben a szövegen. Mindamellett a színpadképet, a zenét és a látványt illető elképzelését is megosztja Veressel. 2011.03.02 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0057/001/2011 Pdf Html
300017 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV régi könyv (1850 előtt) VÉDETT, ELTŰNT szerző: Telegdi Miklós (Telegd, 1535 – Nagyszombat, 1586);nyomda: Esztergomi káptalan nyomda (Nagyszombat) Az evangeliomoknac, mellyeket ... olvasni es praedicallani szoktanac, magarazattyanac harmadic resze, ... Nagyszombat, 1580 papír nyomtatott, tinta, kézírás, pergamen kötés egyéb méret(ek): [8], 757 [recte 758], [10] p. Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon es egyeb innepeken esztendö altal, az anyaszentegyhazban olvasni es praedicallani szoktanac, magarazattyanac harmadic resze, mely magaba foglallya Szentec Innepire valo Evangeliomokat. Iratot Telegdi Miklostul Peechi Pispöktül. Nagy Szombatba, Telegdi Miklós hazánál, 1580. Korabeli egészpergamen kötésben, a gerincen korabeli, tussal írt címfelirat. A címlapon Némethi Jakab (Rozsnyó, 1573 – Nagyszombat, 1644) jezsuitától származó bejegyzés: "Catalogo Soc[ietat]is Jesu Tyrnaviae Inscriptus 1632. L[ittera] N. n[umero] 44." Katolikus postilláskönyv. Első része 1577-ben Bécsben, második része pedig 1578-ban Nagyszombatban jelent meg. A kiadvány a Telegdi Miklós által alapított nagyhírű első hazai katolikus nyomda legelső magyar nyelvű terméke. 2011.03.01 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0012/001/2011 Pdf Html
300125 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA toronyóra VÉDETT készítő: Henszler (Hensler) János (? – 1892) Toronyóra szerkezet az esztergomi Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékesegyház bal oldali tornyában, 1861 vas, kő, sárgaréz öntött egyéb méret(ek): 67x23x55 cm A mechanikus óraszerkezet a baloldali toronyban található. Műszaki-technológiai szempontból ritka megoldású: Az óra működését vezérlő szerkezetet az állványzat egyik (jobb) szélén helyezték el. A szerkezetet külön emeleten, eygedi állványzatra és üvegezett ablakú vitrinbe helyezték el. Egyes alkatrészeken díszítés látható. 2011.02.23 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0374/2011 Pdf Html
205533 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen itáliai festő, 1700 körül Szent Család Keresztelő Szent Jánossal vászon olaj magasság: 134.00 cm; szélesség: 109.00 cm jelzés nélkül A képtér közepén a kék köpenyes Mária ül ölében a szőke göndör hajú, meztelen gyermek Jézussal. Előttük fél térden a gyermek Keresztelő János imádkozó alakja. A kis Jézus áldó mozdulatot tesz felé. Bal oldalon az idős Szent József áll sárga ruhában, piros köpenyben. Bal kezével botjára jobb kezével egy kőre támaszkodik. Mögüle barna hajú angyal tekint le a csoportra, kezében szőlővel, almával, barackkal teli kosár. A háttérben magas kőfal, melynek árkádívén át dombos táj látszik. A kompozíció feltehetően Barocci, Federico (Urbino, 1526 körül – Urbino, 1612) festményéről vett metszet nyomán készült. 2011.02.23 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0371/2011 Pdf Html
205541 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen olasz festő, 1800 körül Mária Immaculata vászon olaj magasság: 85.10 cm; szélesség: 67.20 cm jelzés nélkül Sötét háttér előtt Szűz Mária félalakja; piros ruhát, kék köpenyt, sárgás fejkendőt visel. Kezét mellére helyezi, jobbra felfelé tekint, feje körül halvány dicsfény és 11 csillag. 2011.02.23 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0373/2011 Pdf Html
85582 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; FALKÉP szekkó (secco) VÉDETT művész: Kemény György (Budapest, 1936 – ) Falkép szekkó, walkid egyéb méret(ek): kb. 48,5 m2 Az ajtó melletti falon felirat: "Bencének, Kenedinek Kőszegnél festette Kemény a zűr 1970-ik és 1971-ik esztendejében". Egy Budapest belvárosában található lakás cselédszobájának a falát borítja a védett secco. (száraz falra felvitt wallkyd réteg.) A készülő festmény (a visszaemlékezések szerint) kollektív alkotás volt, az ikonográfiát a jelenlévők vitatták meg. Szemközt az ajtóval a szoba egyik falára Marx képe került, egy kevéssé ismert öregkori fénykép után készült a portré. A filozófus pipával, pöttyös házikabátban, sárga nyaksálján ötágú vörös csillaggal. A szoba két lakójának portréja (Kenedi János és Bence György) az ajtó két oldalán kapott helyet. Bence feje fölött Lukács György portréja, Kenedi fölött Trockij arcképe látható. Közvetlenül a mennyezet alatt Marcel Duchamp csokoládémalma. Megjelenik még Buster Keaton fiatalkori és időskori kettősportréja. Alatta az Antonioni-filmek sztárja: Monica Vitti. Kemény magát is a képr festette, a helyiség - ajtóból nem látható - oldalfalára. Alatta Szolzsenyicin körszakállas portréja. Az ajtó felett erotikus ábrázolások és feliratok. Az oldalfalon autómatuzsálem jelenik meg, rendszáma: LFS 69. A kékre festett mennyezeten hold, felhők, jin-jang, bombákat vető repülőgép, oldalt vámpírprotézis, lángoló felhőkarcolók, utcakő, kövér vércseppekkel. Az ajtóval szemközti falra Angela Davis portréja került. 2011.02.14 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0262/2011 Pdf Html
300009 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; szobor VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: (több alkotó) Dunaújvárosi Nemzetközi Acélszobrász Alkotótelep műtárgyai (63 db), 1974-2003 acél, krómacél, vas Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helyük: Dunaújváros közterei, illetve a Duna-parton kialakított teraszos park-rendszer. Összesen 63 db, 1974 és 2003 közötti időben készült szobrászati alkotás. A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: műtárgy-nyilvántartási azonosító: 300226-300241, 300243-300249 300251-300261, 300264-300280, 301044-301055. 2011.01.31 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/204/2011 Pdf Html