Új védéseink

A védési eljárás eredményeként – a szükséges szakértői vélemény, valamint tanácsadó testületi állásfoglalás figyelembe vételével – mondja ki a hatóság az érdemi döntést: a védési javaslat elutasítását, vagy a védetté nyilvánítást. A ’kiemelkedő jelentőségű és pótolhatatlan’ kulturális javak esetén a védettséget a hatósági döntés egyedi tárgyak, vagy összetartozó tárgyakból álló gyűjtemények vagy tárgyegyüttesek formájában mondhatja ki. A védetté nyilvánítás révén az érintett tárgyak a ’nemzeti kincseink’ részévé válnak. Rájuk, tulajdonosaikra ezt követően különleges előírások vonatkoznak. A védett kulturális javak csak ideiglenesen, meghatározott (kulturális) céllal vihetők külföldre, tulajdonosi adataikat be kell jelenteni, adás-vételük esetén az állam élhet az elővásárlási jogával, valamint azokat tudományos kutatás, kiállítás számára – a tulajdonossal egyeztetett módon – hozzáférhetővé kell tenni.
Az alábbi táblázat tartalmazza a 2011. január 1. utáni védések adatait. A táblázat utolsó oszlopában a Letöltés (pdf/html) mezőre kattintva az adott tárgy (tárgyegyüttes, gyűjtemény) nyilvántartási adatkivonatát láthatja. A PDF formátumban törétnő megjelenítésnél az adatkivonat tartalmazza az időpontot is, mely kinyomtatva, vagy saját adathorodozóra elmentve a későbbiekben is mutatja az adott időpontban lekért és hatályos nyilvántartási adatokat.
A teljes védetté nyilvánított műtárgyállomány mintegy ötvenezer egyedileg védett tárgyat és 620 gyűjteményt, illetve tárgyegyüttest ölel fel. A teljes állomány kereshető a nyilvános műtárgykeresőben, illetve kérelemre a hatóság nyilvántartási adatot szolgáltat, vagy hatósági bizonyítványt állít ki.
(A védési eljárás részletesebb leírását, valamint a védett tárgyakkal kapcsolatos tudnivalókat megtalálhatja honlapunk vonatkozó oldalán.)

Utolsó frissítés dátuma: 2019.03.20. 6:36:01
Fénykép Műtárgy-nyilvántartási azonosító Gyűjtemény-nyilvántartási azonosító Kategória: rendeltetés; tárgyfajta Jogi helyzet(ek) Alkotó(k) Megnevezés / cím Anyag; Technika Méret(ek) Jelzés Leírás Jelentőség / Védés indoka Védés időpontja Eljáró szerv neve; ügyszáma Letöltés (adatkivonat)
325031 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Falkoner (Falconer) Xaver Ferenc (Buda, 1737 – Buda, 1792) Páduai Szent Antal, 1780 körül vászon, olaj magasság: 310.00 cm; szélesség: 185.00 cm balra lent: „F: Falconer pinxs: Budensis.” A kompozíció közepén hosszú, barna csuhát viselő szent, jobb karján piros könyvet és a gyermek Jézust tartja, bal kezében egy szál liliomot. A képtér bal oldalán asztal látható, rajta könyvek és egy váza virágokkal. A szent alakja fölött, kezében v... A festmény 2018. májusában kiviteli engedélyezés során került a Műrtárgyfelügyelet látókörébe, a Szabadkai Városi Múzeumban és az eszéki Szépművészeti Múzeumban (Muzej likovnih umjetnosti) 2018 folyamán megrendezett Falkoner Ferenc – budai barokk fes... 2019.03.01 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-71/14/9 (2019) Pdf Html
327270 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: I. Rákóczi György (Szerencs, 1593 – Gyulafehérvár, 1648) I. Rákóczi György erdélyi fejedelem (1630-1648) sajátkezű aláírásával és pecsétjével ellátott, latin formulákkal keretezett , nagyobb részben magyar nyelvű közigazgatási nyílt parancsa. Kelt Nagyvárad, 1631. április 14. merített papír, kézírás, tinta A fejedelem saját kezű aláírásával, papírfelzetes viaszpecséttel, félbehajtva. Tartalma: A fejedelem a poklusai hegyen lévő szőlőbirtokra vonatkozóan adómentességet ad. Egy ív kétrét hajtott merített papírra írt, a kor szokásainak megfelelően hár... I. Rákócz György erdélyi fejedelem (1630-1648) közigazgatási nyílt parancsa, amelyben Csaholczi András váradi alkapitány adómentességét rendeli el, 2018. novemberében rendezett budapesti árverésen bukkant fel. A védési szakvéleményt is jegyző közgyűj... 2019.02.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-71/80/6 (2019) Pdf Html
300487 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; emlékirat VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES író: Mesterházy István (Mesterháza, 1811 – Mesterháza, 1854) Mesterházy István honvédezredes emlékirata és 1848-49-es irathagyatéka, 1848-1854 papír, kézírás, tinta Mesterházy István (Mesterháza, 1811 – Mesterháza, 1854) magyar katonatiszt, az 1848–49-es szabadságharc honvéd hadsereg ezredese által írt emlékirat, valamint levezés és egyéb iratok, 1848-1854 között keletkezett együttese. A védetté nyilvánított ... A Mesterházy István 1848-1849-es honvéd ezredesre vonatkozó irategyüttes 2018. júniusában egy budapesti könyvárverésen került a műtárgyfelügyelet látókörébe, védetté nyilvánítására a védési szakvéleményt is jegyző közgyűjtemény, a Magyar Nemzeti Levé... 2019.02.12 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-71/111/2 (2019) Pdf Html
321620 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT író: Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) Kossuth Lajos autográf, aláírt, angol nyelvű levele Miss Gertrude Rawlinshoz "Dear Miss Gertrude" megszólítással. (Kelt: London, 1856. április 19.) papír, kézírás, tinta magasság: 18.00 cm; terjedelem: 2.00 oldal Hozzá tartozik: első oldalán címzéssel ellátott boríték, hátoldalán elmosódott viasz zárópecsét és postai bélyegzőlenyomat töredéke. Tartalma: Kossuth értesíti a címzettet, hogy épségben és biztonságban hazaértek. Tájékoztatja, hogy a számkivetett... Kossuth Lajos autográf, aláírt levele 2015. novemberében, aukciós forgalomban került a Műtárgyfelügyelet látókörébe. A védési javaslatot jegyző Magyar Nemzeti Levéltár szakértői véleményében felhívta a figyelmet arra, hogy a fenti levél egy személyes... 2019.02.11 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-71/133/1 (2019) Pdf Html
321520 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; tervrajz VÉDETT aláíró: Mádai Lajos, dr. ifj. (?, 1881 – ?, 1936) A Lukácsfürdői "Malomtó" egy részének átboltozása. Budapest, 1929. május 3. papír, színezett magasság: 35.00 cm; szélesség: 104.00 cm balra lent: "Budapest 1929 V/3.", jobbra lent: "Dr ifj Mádai Lajos" Kézzel rajzolt, színezett, kihajtható tervrajz dr. ifj. Mádai Lajos okleveles gépészmérnök aláírásával. Oldalnézet és hosszmetszet. Lépték 1:50. A Belügyminisztérium 1892-ben bízta meg a Fővárost a Lukács-fürdőnél lévő Malom-tó átboltozásával, il... A tervrajz 2015. novemberében, budapesti antikvár árverési forgalomban került a Műtárgyfelügyelet látókörébe. Az eljárás során a védési javaslatot is jegyző Magyar Nemzeti Levéltár készített szakvéleményt. A budai Lukács-fürdő az egyik legrégibb magy... 2019.02.04 Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelmi Főosztály ; KSZ_71/95/1 (2019) Pdf Html
314562 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT író: Latinovits Zoltán (Budapest, 1931 – Balatonszemes, 1976) Latinovits Zoltán saját kézzel, tintával írt, aláírt levele Ruttkai Évához. (Kelt: Gyula, 1966. július 21.) papír, tinta, kézírás magasság: 195.00 mm; szélesség: 139.00 mm; terjedelem: 4.00 oldal Mellékelve kettejük közös fényképe (vintázs, zselatinos ezüst nagyítás, mérete: 90x60 mm). Eredeti, felbélyegzett borítékban "Ruttkai Éva művésznő, dr. Földeák Sándor leveleivel, Szeged" címzéssel., Négy beírt oldal, eredeti, felbélyegzett borítékb... A "Színészkirály" – Latinovits Zoltán levele a "Tündérkirálynőhöz" – Ruttkai Évához 2014 decemberében egy budapesti árverésen bukkant fel és került a műtárgyfelügyelet látókörébe. A védési eljárás megindításával egyidejűleg érkezett közgyűjteményi sz... 2019.01.28 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-71/77/1 (2019) Pdf Html
327252 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: I. Ferdinánd, Habsburg (Alcalá de Henares, 1503 – Bécs, 1564) Dés mezőváros és Akna falu privilégiumait megerősítő oklevél. (Kelt: Pozsony, 1552. március) pergamen, kézírás, tinta magasság: 56.00 cm; szélesség: 77.00 cm Tartalma: megerősíti Dés város és Akna falu kiváltságait, amelyeket II. Lajostól, II. Ulászlótól és I. Mátyás királytól kapott.... Az oklevélről a műtárgyfelügyelet a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárától 2018. októberében kapott védési javaslatból értesült. A Levéltár védési szakvéleménye leírja az oklevél tartalmát, mely szerint Habsburg I. Ferdinánd (Alcalá de Henares... 2019.01.15 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-71/23/4 (2019) Pdf Html
327251 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Szapolyai (Zápolya) János (Szepesvár, 1487 – Szászsebes, 1540) Dés mezőváros privilégiumait megerősítő oklevél. (Kelt: 1540. január 2.) pergamen, kézírás, tinta magasság: 58.00 cm; szélesség: 74.00 cm Tartalma: megerősíti azokat a kiváltságleveleket, amelyeket korábban Dés város számára kiadtak, így I. (Hunyadi) Mátyás (Kolozsvár, 1443 – Bécs, 1490) király e tárgyban 1474-ben Bártfán kelt oklevelét, amelyben Dés város lakosai vámmentességet kapt... Az oklevélről a műtárgyfelügyelet a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárától 2018. októberében kapott védési javaslatból értesült. A Levéltár védési szakvéleménye leírja az oklevél tartalmát, mely szerint az irat Szapolyai (Zápolya) János (Szepe... 2019.01.15 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-71/23/3 (2019) Pdf Html
327103 DOKUMENTÁCIÓ; KÉPI DOKUMENTÁCIÓ; ÁLLÓKÉP; fénykép VÉDETT fényképész: Druet, Eugène (Párizs, 1867 – Párizs, 1916) Auguste Rodin: Az örök tavasz című szobráról készült fotográfia papír, fénykép, tinta, kézírás magasság: 25.50 cm; szélesség: 34.50 cm A nagyméretű dedikált fényképet a művész, Auguste Rodin (Párizs, 1840 – Meudon, 1917) Az örök tavasz, 1884-1901 című művéről Wlassics Gyulának (Zalaegerszeg, 1852 – Budapest, 1937), az akkori kultuszminiszternek (1895-1903) küldte el, ezzel keltve ... A sajnálatos módon szakadozott, hiányos és gyűrődésekkel fennmaradt fénykép egy 2018. májusi, külső hivatali megkeresés nyomán került a műtárgyfelügyelet látókörébe. A fénykép Auguste Rodin (1840 – 1917) 1884-es modellje után, 1901-ben márványba fara... 2018.11.26 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/107/3 (2018) Pdf Html
300486 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY; berendezés; hálószoba berendezés VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES készítő: Ismeretlen magyar asztalos, 19. század vége Hálószoba berendezése tölgyfa, gyöngyház, sárgaréz, elefántcsont, faragott, intarzia, esztergályozott, aranyozott Összetartozó hálószoba-garnitúra, reneszánsz architektúrát idéző részletekkel, gazdag intarzia-díszítéssel, feltehetően egy a Nyugat-Dunántúlon fekvő kastély vagy kúria berendezéséből. A tárgyegyüttes elemei (4 tétel, összesen 7 db): 1) Ágy (2 db... Egy a Nyugat-Dunántúlon fekvő kastélyszálló bútorai között található hálószoba garnitúrát egy polgári bejelentés javasolta védettségre 2018. tavaszán. Az Iparművészeti Múzeum szakértői véleménye, és a helyszíni szemle alapján megállapítható volt, hog... 2018.11.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/331/1 (2018) Pdf Html
321868 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY; oltár; oltár MŰEMLÉK TARTOZÉK, VÉDETT művész: Ismeretlen magyar festő, 1693;művész: Ismeretlen magyar szobrász, 1771 Kőszegi Jurisics vár kápolnájának Esterházy-oltára (Mária-oltár), 1693/1771 fa, faragott, olaj, aranyozott magasság: 562.00 cm; egyéb méret(ek): festmény magasság: 75,5 cm; festmény szélesség: 57,2 cm Nyilvánosan látogatható őrzési helye: Jurisics vár, Kőszeg (9730 Kőszeg, Rajnis u. 9.) Az oltárt Esterházy Miklós József herceg (Bécs, 1714 – Bécs, 1790) állíttatta. A talapzaton álló fából készült oltárépítmény középső részében hullámzó profilú o... Az 1950 óta műemléki védelem alatt álló kőszegi várban elhelyezett oltárra 2018 májusában érkezett védési javaslat a műtárgyfelügyeleti hatósághoz. A műemléki és a hely-, illetve a művészettörténeti szakkutatás, szakirodalom, a restaurátor szakma, va... 2018.11.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/332/1 (2018) Pdf Html
300267 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; dekorterv VÉDETT (GY), VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES készítő: Zsolnay gyár (Pécs);művész: Nikelszky Géza (Szatmárnémeti, 1877 – Pécs, 1966);művész: Zsolnay Júlia (Sikorski Tádéné) (Pécs, 1856 – Pécs, 1950);művész: (több alkotó) A Zsolnay gyár díszműárúinak forma- és dekorkönyvei (25 kötet) papír, ceruza, tus, akvarell (vízfesték), kézírás A Zsolnay gyár díszműáruinak forma- és dekorterveit tartalmazó kötetek, összesen 25 kötet. A formakönyvek a már gyártásra került termékek formarajzát tartalmazzák. A lapokon látható ábrázolások különféle technikával készültek (grafit, tus, tinta,... A pécsi Zsolnay gyár forma- és dekorkönyveinek 1873-1984 között keletkezett 25 kötetének védési javaslatát 2016. májusában a pécsi Janus Pannonius Múzeum küldte meg a Műtárgyfelügyeletnek. A védési eljárásban a pécsi múzeum mellett a budapesti Iparmű... 2018.11.14 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/190/2 (2018) Pdf Html
327118 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; ÜTŐS HANGSZER; harang; harang VÉDETT készítő: Berger, Christian (bécsi harangöntő, 1630 – 1636 között) Harang (Kisberzseny, evangélikus harangláb, 1636) bronz, öntött átmérő: 44.50 cm körfelirata: CHRISTIAN BERGER IN WIEN GOSS MICH ANNO MDCXXXVI Nyilvánosan látogatható őrzési helye: 8477 Kisberzseny, Széchenyi u. (templom melletti kert). Koronájának fülei emberfej alakúak, felső kerületén két borda között felirat fut körbe: CHRISTIAN BERGER IN WIEN GOSS MICH ANNO MDCXXXVI. Alatta virágbim... A Műtárgyfelügyelet a korábbi, az országban található legjelentősebb harangokat kiválasztó felmérés és csoportos védetté nyilvánítási munka kiegészítéseként, belső kezdeményezésre indította meg a kisberzsenyi harang védési eljárását. A többszörös gyű... 2018.11.13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/55/3 (2018) Pdf Html
326976 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ; relief / dombormű VÉDETT művész: Kumpost Éva (Almásfüzitő, 1934 – Budapest, 1994) Az egykori Hableány Étterem kerámia faliképe, 1965 (Badacsonytomaj) kerámia, mázas, égetett egyéb méret(ek): terület: 18 négyzetméter Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: 8261 Badacsonytomaj, Park utca 26., Kishableány étterem homlokzata. 252 darab, nagyméretű, téglány alakú, magastüzű, színes mázas lapból álló falkép. Fekete háttér előtt balra halak és a hableány, fent, k... A badacsonytomaji egykori Hableány étterem külső falát díszítő kerámia kép védési eljárását közgyűjteményi javaslatra indította meg a műtárgyfelügyeleti hatóság 2018. januárjában. A hely jelentőségét már a vendéglátás történeti tények is megerősítik:... 2018.11.13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/298/1 (2018) Pdf Html
326561 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Barabás Miklós (Kézdimárkosfalva, 1810 – Budapest, 1898) Széchenyi István, 1836 vászon, olaj magasság: 90.00 cm; szélesség: 71.00 cm Középkorú, szembeforduló férfi félalakos portréja, sötét, semleges háttér előtt. Haja, bajusza és körszakálla fekete, díszmagyar öltözetet visel, jobbját övére teszi, baljával kard markolatát fogja. Kabátja bal oldalán rendjelek. Hátoldalon felira... Az állami műemléki kastélykezelő szervezet kezelésébe került festmény védési eljárását a műtárgyfelügyeleti hatóság 2018 áprilisában hivatalból kezdeményezte. A festmény uigyanis már korábban egy vételi felajánlás során látókörébe került, és akkor sz... 2018.11.13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/300/1 (2018) Pdf Html
326955 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY; korlát; szentélykorlát (szentélyrács, szetélyrekesztő) VÉDETT készítő: Ismeretlen osztrák (?), 18. század vége Egykor a győri székesegyház főhajójában felállított szentélyrekesztő korlát fa, márvány, vas, faragott, kovácsolt, festett magasság: 110.00 cm; szélesség: 940.00 cm; mélység: 30.00 cm A főhajót és a két lépcsőfokkal megemelt szentélyt elválasztó áldoztató rács, előtte térdeplővel. Az áldoztató rács márvány pillérek által közrefogott áttört, ovális motívumokból álló fonatos korlátja az északi oldalon márványból, a déli oldalon fá... A győri Nagyboldogasszony-székesegyház elbontott berendezési tárgyainak ügyében 2017 decemberében – a helyi műemléki hatósággal történt egyeztetést követően – indított hivatalból védési eljárást a Műtárgyfelügyelet. Az érintett örökségi értékek szakr... 2018.11.12 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/284/1 (2018) Pdf Html
300489 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; oltárszobor VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Ismeretlen magyarországi (?) szobrász, 18. század közepe Egykor a győri székesegyház stallumain állott szobrok (12 db) fa, arany porfesték, faragott egyéb méret(ek): Nagy szobrok (4 db, szárnyak nélkül): m: 220 cm, sz: 67-100 cm, mé: 63-105 cm Szárnyak: m: 89 cm, sz: 47 cm, vastagság: 7 cm Kis szobrok (8 db): m_ 105 cm, sz: 59 cm, mé: 41 cm Eredeti elrendezésükben a stallumok tetején állt négy nagyméretű angyalszobor lábaiknál két-két puttóval a pillérek közötti szakaszban. Az angyalok közül az apszishoz közelebb állók arcát fátyolt borítja, a négy szobor a stallumok centruma felé mo... A győri Nagyboldogasszony-székesegyház elbontott berendezési tárgyainak ügyében 2017 decemberében – a helyi műemléki hatósággal történt egyeztetést követően – indított hivatalból védési eljárást a Műtárgyfelügyelet. Az érintett örökségi értékek szakr... 2018.11.12 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/284/3 (2018) Pdf Html
314637 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; teherkocsi VÉDETT építő: Uzinele de Vagoane (Arad) 31 55 196 8465-0 (80 55 117 9667-6) pályaszámú fedett teherkocsi (1980) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 31 55 196 8465-0 (80 55 117 9667-6) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása i... 2018.10.09 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
300450 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES író: (több alkotó) Deák Ferenc (Söjtör, 1803 – Budapest, 1876) hagyatékával kapcsolatos dokumentumok (3 darab) A védett tárgyegyüttes elemei: 1) Tarányi Ferenc, ifj., nyírlaki (Pusztaszentlászló, 1878 – Sümeg, 1945) gépelt, aláíratlan válaszlevele (tervezete) egy közeli rokonához "Mélyen tisztelt Nagyságos Asszonyom!" megszólítással, kelt: Szombathely, 192... A budapesti antikvár árverésen 2016 áprilisában felbukkant irategyüttes három darab, Deák Ferenc (Söjtör, 1803 – Budapest, 1876) hagyatékával kapcsolatos iratból áll. Az irategyüttes darabjai az alábbiak: 1) Tarányi Ferenc, ifj., nyírlaki (Pusztasze... 2018.10.08 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/136/1 (2018) Pdf Html
300309 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES kibocsátó: I. Ferenc József, Habsburg (Bécs, 1830 – Bécs, 1916);aláíró: Széchényi Manó, sárvár-felsővidéki gróf (Sopron, 1858 – Sennyefa, 1926);aláíró: Ulrich Mihály (minisztériumi tisztviselő, 20. század eleje) I. Ferenc József magyar király által kiadott magyar nemesség-, címer és előnévadomány Weiss Géza, Leó és Róbert, továbbá mindkét nembeli valamennyi utódjuk részére (3 darab) (Kelt: Bécs, 1899. március 17.) pergamen, viasz, kézírás, tinta, festett, réz, bőrkötés Három oklevél teljesen azonos kivitelben és beltartalommal, kötetenként 4 pergamenlevél terjedelemben. Címerleírással és címerfestménnyel, réztokba helyezett zsinóron függő viaszpecséttel, az uralkodó, Széchényi Manó, a király személye körüli minis... A budapesti antikvár árverésen 2016 novemberében felbukkant irategyüttes három, egymással összefüggő darabból áll. A három oklevél I. (Habsburg) Ferenc József (Bécs, 1830 – Bécs, 1916) magyar király által kiadott magyar nemesség-, címer- és előnévado... 2018.10.02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/75/1 (2018) Pdf Html
321953 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; irat VÉDETT szerző: Deák Ferenc (Söjtör, 1803 – Budapest, 1876) Deák Ferenc "A szólásszabadságról" címmel 1839. október 2-án elmondott parlamenti beszédének az országgyűlési gyorsíró által leírt tisztázata papír, kézírás, tinta terjedelem: 3.00 oldal Az irat két szövegváltozatot tartalmaz, egy egybefüggő kézírással írt eredetit és egy hozzáírt korrektúrát, mely tartalmi szempontból pontosítja az eredeti gondolatmenetet. Az 1839. október 2-án elhangzott felszólalás tartalma: a szólás- és sajtósz... A budapesti antikvár árverésen 2016 áprilisában felbukkant irat Deák Ferenc (Söjtör, 1803 – Budapest, 1876) „A szólásszabadságról” címmel 1839. október 2-án elmondott parlamenti beszédének az országgyűlési gyorsíró által leírt, 3 oldal terjedelmű tis... 2018.10.01 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/84/1 (2018) Pdf Html
321513 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Ferenc József, Habsburg (Bécs, 1830 – Bécs, 1916);művész: Krahl, Ernst August (Drezda, 1858 – Bécs, 1926);aláíró: Burián István, gróf rajeci (Stomfa, 1851 – Bécs, 1922);aláíró: Ulrich Mihály (minisztériumi tisztviselő, 20. század eleje) I. Ferenc József magyar király által kiadott nemesség-, előnév- és címeradomány Bründl János és családja részére. (Kelt: Bécs, 1914. május 22.) pergamen, fém, kézírás, zománc, viasz, bőrkötés, festett, aranyozott magasság: 38.50 cm; szélesség: 30.50 cm; terjedelem: 7.00 oldal I. Ferenc József és báró Burián István miniszter saját kezű aláírásával. Címerfestéssel, címerleírással, zsinóron függő, áttört fémtokban lévő viaszpecséttel, bőr bevonatú, selyem bélésű fadobozban. Az aranyozott fém és zománcdíszítésű kötéstábla k... A budapesti antikvár árverésen 2015 novemberében felbukkant irat I. (Habsburg) Ferenc József (Bécs, 1830 – Bécs, 1916) magyar király által kiadott, Bécsben, 1914. május 22-én kelt magyar nemesség-, címer- és előnévadomány Bründl János és családja rés... 2018.09.27 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-81/71/1 (2018) Pdf Html
322236 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: III. (VI.) Károly, Habsburg (Bécs, 1685 – Bécs, 1740) III. Károly magyar király által kiadott címer- és nemességadomány Knipper János Bálint, győri német kapitány-helyettes és fiai, János Károly és János Ádám részére. (Kelt: Bécs, 1715. február 8.) pergamen, viasz, kézírás, tinta, viasz, fa, festett Latin nyelvű címer- és nemességadomány levél. Címerfestéssel és címerleírással, kék-sárga-vörös-fehér sodraton függő, fatokba helyezett ép, kettős királyi viaszpecséttel. Az uralkodó saját kezű hitelesítő aláírásával, a plicán kihirdetési záradékka... A budapesti antikvár árverésen 2016 áprilisában felbukkant irat III. (Habsburg) Károly magyar király (Bécs, 1685 – Bécs, 1740) által kiadott, Bécsben 1715. február 8-án kelt címer- és nemességadomány Knipper János Bálint győri német kapitány-helyette... 2018.09.26 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/252/4 (2018) Pdf Html
322237 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT író: Deák Ferenc (Söjtör, 1803 – Budapest, 1876) Deák Ferenc autográf, aláírt levele Tarányi Józsefhez. Keltezés nélkül. papír, kézírás, tinta terjedelem: 4.00 oldal Tartalma: a levél írója beszámol a Vörösmarty Mihály (Kápolnásnyék, 1800 – Pest, 1855) árvái, Béla, Ilona és Erzsébet javára indított gyűjtés lefolyásáról és részeredményéről, társasági eseményekről, valamint megrendültségéről Bezerédj István (Szer... A budapesti antikvár árverésen 2016 áprilisában felbukkant irat Deák Ferenc (Söjtör, 1803 – Budapest, 1876) autográf, aláírt, keltezés nélküli, 4 oldal terjedelmű levele sógorához, Tarányi-Oszterhuber Józsefhez (Sümeg, 1792 – Pusztaszentlászló, 1869)... 2018.09.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/375/4 (2018) Pdf Html
321955 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT író: Mikszáth Kálmán (Szklabonya, 1847 – Budapest, 1910) Mikszáth Kálmán autográf, aláírt levele Heincz Hugóhoz "Kedves Barátom!" megszólítással. (Kelt: Budapest, 1901. szeptember 20.) papír, kézírás, tinta terjedelem: 4.00 oldal A kézirat jól olvasható, tiszta, szerepelnek benne a Mikszáthra jellemző hanyagságok is: a központozás szinte teljes hiánya, beszúrások, olykor betűkihagyások. Tartalma: Mikszáth Kálmán levelében értesíti Heincz Hugót (Selmecbánya, 1848 – Budapest... A budapesti antikvár árverésen 2016 áprilisában felbukkant irat Mikszáth Kálmán (Szklabonya, 1847 – Budapest, 1910) Budapesten, 1901. szeptember 20-án kelt, saját kezűleg írt és aláírt, 4 oldal terjedelmű levele Heincz Hugóhoz (Selmecbánya, 1848 – Bu... 2018.09.21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/744/3 (2018) Pdf Html
325032 HASZNÁLATI TÁRGY; MUNKAESZKÖZ; GÉP, MŰSZER, MESTERSÉGTÁRGY; cégér; cégér VÉDETT, MŰEMLÉK TARTOZÉK művész: Schima András (Bandi) (Orosháza, 1882 – Győr, 1959) "Az Aranyhajóhoz" cégér, 1938-1940 vas, fém, kovácsolt, aranyozott, üveg, csavarozott magasság: 101.00 cm; szélesség: 22.00 cm; súly: 32.00 kg; hosszúság: 110.00 cm jelezve hátul a kormánylapáton: "Terv. / Kivitel: / Schima Bandi / 1938" Nyilvánosan is látogatható őrzési helye: 9022 Győr, dr. Kovács Pál u. 4-6. A sarokfal síkjából Hermész fejes, kovácsoltvas konzolon csüngő háromárbocos, aranyozott karavella, alatta írásszalagon AZ ARANYHAJÓHOZ felirat. A hajó orrán turulmadár, al... „Az Aranyhajóhoz” cégér védési eljárását közérdekű bejelentés nyomán 2016-ban indította meg a műtárgyfelügyeleti hatóság. A cégér készítője, Schima András (Bandi) (Orosháza, 1882 – Győr, 1959) neves iparművészként 1919-ben, a – trianoni döntssel – Cs... 2018.09.18 Miniszterelnökség Társadalmi Ügyek Főosztály; MHO/782/1/2018 Pdf Html
326305 DOKUMENTÁCIÓ; KÉPI DOKUMENTÁCIÓ; ÁLLÓKÉP; fénykép VÉDETT forgalmazó: Agence Trampus, Párizs Detre Szilárd arcképe, 1925 körül papír, nyomtatott magasság: 18.00 cm; szélesség: 13.00 cm hátoldalán nyomtatva: „Copyright by / Agence Trampus / mention obligatoire / Paris – 20, Rue du Louvre / Téléph.: Louvre 16-13”, gépírással: „THEATRE DE MARIONETTES TRES ORIGINAL / M. Detré qui crée et fabrique lui-meme les petites / marionettes de Theatre Cou-Cou” A fényképen Detre (Diettmann) Szilárd (Constant Detré) (Budapest, 1891 – Garnat-sur-Engièvre, 1945) látható saját bábja készítése közben.... A budapesti galériában 2016 novemberében felbukkant dokumentum egy Detre (Diettmann) Szilárdról (Constant Detré) (Budapest, 1891 – Garnat-sur-Engièvre, 1945) 1925 körül készült fénykép, mérete 18x13 cm, hátoldalán nyomtatva: „Copyright by / Agence Tr... 2018.09.13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1083/1 (2018) Pdf Html
321518 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT író: Tisza Kálmán, gróf (Nagyvárad, 1830 – Budapest, 1902);író: Wlassics Gyula, báró (Zalaegerszeg, 1852 – Budapest, 1937) Gróf Tisza Kálmán autográf, aláírt levele Szél Kálmán nagyszalontai espereshez. (Kelt: Budapest, 1895. december 25.) papír, tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal Hozzá tartozik: "Nagytiszteletű Széll Kálmán esperes úrnak Nagy-Szalonta (Bihar megye)" címzésű boríték, elején Budapest Főposta december 25-i, hátulján Nagy-Szalonta december 26-i postai bélyegző. A levél tartalma: Tisza Kálmán megküldi Szél Kálm... A budapesti antikvár árverésen 2015 novemberében felbukkant irat gróf Tisza Kálmán (Nagyvárad, 1830 – Budapest, 1902) volt miniszterelnök saját kézzel írt levele, melyben megküldi Szél Kálmán (Báránd, 1838 – Debrecen, 1928) esperesnek a bizalmas érte... 2018.09.12 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1077/1 (2018) Pdf Html
316084 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT író: Szél Piroska (1865 – Budapest, 1886. július 4.) Szél Piroska autográf, aláírt levele apjához, Szél Kálmán nagyszalontai espereshez "Kedves jó apám!" megszólítással. (Kelt: Budapest, 1882. március 16.) papír, tinta, kézírás terjedelem: 6.00 oldal Hozzá tartozik: "Tiszteletes Szél Kálmán Urnak Nagyszalontán (Bihar megye)" címzésű, hátoldalán lebélyegzett boríték. Tartalma: Szél Piroska köszöni, hogy apja kedves volt irányukban. Nagyanyja [Ercsey Julianna] sajnos nem tud írni, mert megrendít... A budapesti antikvár árverésen 2015 júniusában felbukkant irat Szél Piroska (1865 – Budapest, 1886. július 4.) Budapesten, 1882. március 16-án kelt, autográf, aláírt levele apjához, Szél Kálmán (Báránd, 1838 – Debrecen, 1928) nagyszalontai espereshez... 2018.09.11 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1070/1 (2018) Pdf Html
326245 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT író: Zrínyi Ilona (Ozaly, 1643 – Izmit, 1703) Zrínyi Ilona magyar nyelvű, saját kézzel aláírt levele Podhorány Andrásnak. (Kelt: Munkács, 1680. szeptember 24.) papír, viasz, tinta, kézírás magasság: 26.00 cm; szélesség: 21.00 cm A papírlevél versoján címzés és a Zrínyi család papírfelzetes viaszpecsétje, valamint vörös tintával, kézzel írt jelzet: "N 96. A. 1680", alatta lila körbélyegző: "Jekelfalussy Zoltán". Tartalma: Zrínyi Ilona tájékoztatja a címzettet, hogy Eperjes... A budapesti antikvár árverésen 2016 novemberében felbukkant irat Zrínyi Ilona (Ozaly, 1643 – Izmit, 1703) Munkácson, 1680. szeptember 24-én kelt, magyar nyelvű, saját kézzel aláírt levele Podhorány Andrásnak. Az egy folionyi papírlevél versoján címzé... 2018.09.10 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1067/1 (2018) Pdf Html
300188 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES író: Szél Piroska (1865 – Budapest, 1886. július 4.) Szél Piroska autográf, aláírt levelei apjához, Szél Kálmán nagyszalontai espereshez (2 db) papír, tinta, kézírás A védett tárgyegyüttes elemei: 1) Szél Piroska autográf, aláírt levele Szél Kálmánhoz "Kedves apám!" megszólítással, kelt: [Budapest], [1885] december 22., 4 beírt oldal; 2) Szél Piroska autográf, aláírt levele Szél Kálmánhoz "Kedves apám!" megsz... A budapesti antikvár árverésen 2015 novemberében felbukkant irategyüttes Szél Piroska (1865 – Budapest, 1886. július 4.) papírra, tintával írt 4 oldal terjedelmű, év nélkül december 22-én kelt levele apjához, Széll Kálmán (Báránd, 1838 – Debrecen, 19... 2018.09.07 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1061/1 (2018) Pdf Html
322337 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Mierevelt (Miereveld, Miereveldt), Michiel (Michiel Jansz., Michael Janszen) van (Delft, 1566 – Delft, 1641) Arisztokrata hölgy képmása, 1624 tölgyfa, olaj magasság: 68.00 cm; szélesség: 55.00 cm jobbra középtájt: "A. 1624 / M. Mierveld" Vágott, buggyos ujjú, a mellrészen ezüst szálakkal szövött alapon aranyszálas levelekkel díszített, csipkés, fehér körgalléros fekete ruhát viselő szőkésbarna hajú, barnaszemű nő szembenézetben ábrázolt mellképe. Nyakában arany-fekete medál, alatta... A festmény 2016-ban egy budapesti aukciósház kínálatában került a műtárgyfelügyeleti hatóság látókörébe, védési eljárását a gyűjtőkörileg illetékes szakértő közintézmény, a Szépművészeti Múzeum javaslatára indította meg. A festmény a művész egyetlen ... 2018.09.07 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/968/2 (2018) Pdf Html
321849 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Weöres Sándor (Szombathely, 1913 – Budapest, 1989) Weöres Sándor "Metrikai vázlat" című verstani írásának autográf kézirata. Keltezés nélkül papír, kézírás, tinta terjedelem: 7.00 oldal A kézirat a költő verstani alapismereteit összegzi. A szöveg valószínűleg tisztázat. Publikálatlan, a költő vélhetően nem is kívánta megjelentetni. Datálatlan, az íráskép alapján feltehetően a harmincas években vagy nem sokkal később keletkezhetett... A budapesti antikvár árverésen 2015 decemberében felbukkant dokumentum Weöres Sándor (Szombathely, 1913 – Budapest, 1989) „Metrikai vázlat” című verstani írásának keltezés nélküli, 7 fólió terjedelmű, autográf kézirata, mely a költő verstani alapisme... 2018.09.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1053/1 (2018) Pdf Html
321515 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT író: Arany László (Nagyszalonta, 1844 – Budapest, 1898) Arany László autográf, aláírt levele sógorához, Szél Kálmánhoz "Kedves Kálmánom!" megszólítással. (Kelt: Budapest, 1882. november 6.) papír, tinta, kézírás terjedelem: 3.00 oldal Hozzá tartozik: "Tiszteletes Szél Kálmán urnak Nagy Szalonta" címzésű boríték, postabélyeggel és 1882. november 7-én kelt postai bélyegzőlenyomattal. A levél tartalma: A levél írója tájékoztatja a címzettet, hogy megkapta a végzést az árvaszéktől ... A budapesti antikvár árverésen 2015 novemberében felbukkant irat Arany László (Nagyszalonta, 1844 – Budapest, 1898) Budapesten, 1882. november 6-án kelt, három oldal terjedelmű, autográf, aláírt levele sógorához, Szél Kálmánhoz (Báránd, 1838 – Debrec... 2018.09.05 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1050/1 (2018) Pdf Html
300473 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; FALKÉP; sgrafitto VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: (több alkotó) A Gyermekvasút (Hűvösvölgy – Széchenyi-hegy) épületein található muráliák (7 db) A Gyermekvasút (Hűvösvölgy – Széchenyi-hegy) állomásainak, megállóhelyeinek, illetve a motorszín épületén található mozaikok, domborművek és sgrafittok. (összesen: 7 db) Az alkotások a gyermekek életéből vett jeleneteket, illetve az úttörőket ábráz... A tárgyegyüttes védetté nyilvánítására vonatkozó eljárást a hatóság 2018 márciusában hivatalból indította meg belső kezdeményezésre. Az egykori Úttörővasút – ma Gyermekvasút – a gyermekekről való állami gondoskodás jegyében, szovjet példa nyomán épül... 2018.09.05 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/412/10 (2018) Pdf Html
326944 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ; relief / dombormű VÉDETT művész: Cser Jolán (Budapest, 1914 – Budapest, 1999) Az egykori Sanghay bár falplasztikája, 1937 stukkó magasság: 148.50 cm; szélesség: 154.00 cm; egyéb méret(ek): vastagság: 2-15 cm Az 1937-ben megnyitott budapesti Sanghay bár lépcsőlejáróját díszítő falplasztika. Dombocska tetején lanternás tetejű pagoda helyezkedik el, melyet fák vesznek körbe.... Az egykori budapesti Horthy Miklós (ma Bartók Béla) úton álló új építésű, modernista, „Bauhaus-stílusú” épület pinceszintjén 1937-ben megnyílt Sanghay Bár berendezéséből fennmaradt fali dombormű egy külső védési javaslat nyomán, 2017 decemberében ker... 2018.09.05 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/3/12 (2018) Pdf Html
326921 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; levél VÉDETT kibocsátó: I. Rákóczi György (Szerencs, 1593 – Gyulafehérvár, 1648) I. Rákóczi György erdélyi fejedelem levele Szatmár vármegyéhez. (Kelt: Gyulafehérvár, 1647. április 14.) papír, viasz, kézírás, tinta terjedelem: 1.00 oldal Az irat címzés oldalán levéltári jelzet: "Pub. Polit. - Fasc. 4. - ActNo. 43. - 1647." Magyar nyelvű levél a fejedelem saját kezű aláírásával, papírfelzetes viaszpecséttel. A hátlapon, a címzés fölött és részben a pecsétfelzet alatt olvasható latin feljegyzés és rövid kivonat a tartalomról. Tartalma: A fejedelem tudatja, hogy megkap... A budapesti antikvár árverésen 2017 decemberében felbukkant irat I. Rákóczi György (Szerencs, 1593 – Gyulafehérvár, 1648) erdélyi fejedelem sajátkezű aláírásával és pecsétjével ellátott, latin formulákkal keretezett, 1647. április 14-én Gyulafehérvár... 2018.09.04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/98/7 (2018) Pdf Html
310571 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT író: Arany László (Nagyszalonta, 1844 – Budapest, 1898) Arany László autográf, aláírt levele sógorához, Szél Kálmánhoz "Kedves Kálmánom!" megszólítással. (Kelt: Budapest, 1883. június 11.) papír, tinta, kézírás magasság: 18.00 cm; szélesség: 11.50 cm; terjedelem: 2.00 oldal Tartalma: Két nappal korábban kézhez kapta a hagyatékátadó végzést. A nagyszalontai [református fiú] iskolát illető ezer forintot egy hivatalos levél kíséretében elküldte Szél Kálmánnak. Néhány nap múlva szétosztja Arany János hagyatékát a végrende... A budapesti antikvár árverésen 2014 januárjában felbukkant irat Arany László (Nagyszalonta, 1844 – Budapest, 1898) autográf, aláírt, Budapesten 1883. június 11-én kelt levele sógorához, Szél Kálmánhoz (Báránd, 1838 – Debrecen, 1928) „Kedves Kálmánom!... 2018.08.08 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/594/1 (2018) Pdf Html
322235 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél VÉDETT kibocsátó: III. (VI.) Károly, Habsburg (Bécs, 1685 – Bécs, 1740) III. Károly magyar király által kiadott pallosjog-adományozó oklevél Starhemberg-Gundacker Tamás részére. (Kelt: 1719. június 23.) pergamen, viasz, kézírás, tinta, fa Az uralkodó aláírásával, az első három sorban arany, vörös és kék betűkkel, arany-fehér-kék sodraton sérült fatokos függőpecséttel. Tartalma: III. Károly magyar király Starhemberg-Gundacker Tamás (Bécs, 1663 – Prága, 1745), Eschelberg, Liechtenhaa... A budapesti antikvár árverésen 2016 áprilisában felbukkant irat III. (Habsburg) Károly (Bécs, 1685 – Bécs, 1740) magyar király által 1719. június 23-án kiadott pallosjog-adományozó oklevél gróf Starhemberg-Gundacker Tamás (Bécs, 1663 – Prága, 1745) r... 2018.08.07 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/554/1 (2018) Pdf Html
326668 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; bizonyságlevél VÉDETT kibocsátó: Budai káptalan A budai káptalan által privilégiális formában kiállított, latin nyelvű oklevél. (Kelt: 1496. június 21.) pergamen, viasz, kézírás, tinta A káptalan zsinóron függő, mandorla alakú viaszpecsétjével, amelynek mintegy harmada hiányzik. Tartalma: a budai káptalan előtt néhai ocskói (Vchko?) András fia, Ferenc a Nyitra megyében fekvő Mikófalva (Mikoffalwa) nevű örökölt birtokát minden ha... A budapesti antikvár árverésen 2017 júniusában felbukkant irat a budai káptalan által privilégiális formában kiállított, 1496. június 21-én kelt latin nyelvű oklevele, zsinóron függő viaszpecséttel. Az oklevél tartalma szerint a budai káptalan előtt ... 2018.08.02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; KSZ-8/418/1 (2018) Pdf Html
310170 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; EGYÉB VASÚTI JÁRMŰ; hídmérleg próbakocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) XSm 80601 (40 55 117 9523-0) pályaszámú hídmérleg próbakocsi (1893) egyéb méret(ek): tengelytáv: 2,8 m ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az XSm 80601 (40 55 117 9523-0) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. ... 2018.07.24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/9 (2018) Pdf Html
310091 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; villamos mozdony VÉDETT építő: Friedrich Krupp AG (Essen);építő: Arbeitsgemeinschaft für Planung und Durchführung für 50 Hz Bahnelektrifizierung V43-1001 (91 55 0431 001-1) pályaszámú villamos mozdony (1963) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a V43-1001 (91 55 0431 001-1) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A ... 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
310092 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; villamos mozdony VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest);építő: Ganz Villamossági Művek (Budapest) V43-1008 pályaszámú villamos mozdony (1963) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a V43-1008 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolts... 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
310093 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; villamos mozdony VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest);építő: Ganz Villamossági Művek (Budapest) V43-1379 pályaszámú villamos mozdony (1982) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a V43-1379 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolts... 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
310094 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; villamos mozdony VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) V46-001 pályaszámú villamos mozdony (1983) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a V46-001 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltsá... 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
314618 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motorkocsi; dízel-hidraulikus motorkocsi VÉDETT építő: Vagónka TATRA (Studénka) Bzmot 001 (később: 90 55 5429 231-1, jelenleg 95 55 0117 231-1) pályaszámú dízel-hidraulikus motorkocsi (1978) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Bzmot 001 (később: 90 55 5429 231-1, jelenleg 95 55 0117 231-1) pályaszámú j... 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
314619 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motorkocsi; villamos motorkocsi VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest);építő: Ganz Villamossági Művek (Budapest) BDVmot 001 (eredetileg: 90 55 68-05 001-7, jelenleg: 94 55 0414 001-9) pályaszámú aszinkron motoros villamos motorkocsi ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a BDVmot 001 (eredetileg: 90 55 68-05 001-7, jelenleg: 94 55 0414 001-9) pálya... 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
314621 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motormellékkocsi VÉDETT építő: Vagónka TATRA (Studénka) 50 55 24-28 500-2 pályaszámú Bzx (40 55 117 9320-1) motormellékkocsi (1978) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 50 55 24-28 500-2 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség ... 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
314623 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; vezérlőkocsi VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest);építő: Ganz Villamossági Művek (Budapest) 50 55 21-05 001-1 pályaszámú Bmxt villamos motorvonati vezérlő kocsi (1978) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 50 55 21-05 001-1 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség ... 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
314624 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz Villamossági Művek (Budapest);építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) 50 55 22-05 000-2 pályaszámú Bmx villamos motorvonati mellékkocsi (1987) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 50 55 22-05 000-2 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség ... 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
314625 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz-HUNSLET (GH) Vasúti Járműgyár Rt. (Budapest) 50 55 11-05 000-5 pályaszámú Amx (80 55 117 9323-6) villamos motorvonati mellékkocsi (1990) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 50 55 11-05 000-5 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség ... 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
314626 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz-HUNSLET (GH) Vasúti Járműgyár Rt. (Budapest) 61 55 21-76 000-4 pályaszámú Bmxz (80 55 117 9325-1) villamos motorvonati mellékkocsi (1994) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 61 55 21-76 000-4 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség ... 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
314627 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz-HUNSLET (GH) Vasúti Járműgyár Rt. (Budapest) 61 55 10-76 000-7 pályaszámú Amxz (80 55 117 9326-9) villamos motorvonati mellékkocsi (1994) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 61 55 10-76 000-7 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség ... 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
324735 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; postakocsi VÉDETT építő: Panstwowa Fabryka Wagonów (PAFAWAG) (Wrocław) 61 55 00-57 069-7 posta (80 55 117 9178-4) pályaszámú postakocsi (vasútmodellező kocsi) (1974) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) Négytengelyes postakocsi (vasútmodellező kocsi).... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 61 55 00-57 069-7 posta (80 55 117 9178-4) pályaszámú jármű, védetté nyilván... 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; ÖHF/73/2 (2018) Pdf Html
327124 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; EGYÉB VASÚTI JÁRMŰ; vágánygépkocsi VÉDETT gyártó: Csepel Művek (Budapest);építő: MÁV Északi Járműjavító (Budapest) TVG 1505 pályaszámú vágánygépkocsi Eredeti Csepel motoros, üzemképes teher vágánygépkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a TVG 1505 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolts... 2018.07.17 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; ÖHF/73/1 (2018) Pdf Html
327119 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; mellékkocsi (pótkocsi, betétkocsi, középkocsi) VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) ex GySEV Ax 51 43 89-29 001-8 pályaszámú motormellékkocsi (1962) Az egykori Rába-Balaton motorvonat alumínium szekrényes négy tengelyes mellékkocsija.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a ex GySEV Ax 51 43 89-29 001-8 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. ... 2018.07.16 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/18 (2018) Pdf Html
327120 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Rn 502056 (ex 20 55 000 7483-1, ex R 512195, ex 510090) feliratú tartálykocsi (1897) Három tengelyes tartálykocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Rn 502056 (ex 20 55 000 7483-1, ex R 512195, ex 510090) pályaszámú jármű, vé... 2018.07.16 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/18 (2018) Pdf Html
327121 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Ismeretlen R 503081 (egykori 000 7470, ex R 502273, ex DNyBV 502923) pályaszámú tartálykocsi (1910) Kéttengelyes tartálykocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az R 503081 (egykori 000 7470, ex R 502273, ex DNyBV 502923) pályaszámú jármű,... 2018.07.16 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/18 (2018) Pdf Html
327122 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) 20 55 000 7509-2 (ex R 512409) pályaszámú tartálykocsi (1912) Három tengelyes tartálykocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 20 55 000 7509-2 (ex R 512409) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt.... 2018.07.16 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/17 (2018) Pdf Html
327123 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Ismeretlen 20 55 000 7492 pályaszámú tartálykocsi ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 20 55 000 7492 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség ind... 2018.07.16 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/17 (2018) Pdf Html
326679 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; régi könyv (1850 előtt) VÉDETT szerző: Arisztotelész (Kr. e. 384 – Kr. e. 322);szerző: Vives, Juan Luis (Valencia, 1493 – Brügge, 1540);szerző: Melanchthon, Philipp (Bretten, 1497 – Wittenberg, 1560);nyomdász: Oporinus, Johannes (Basel, 1507 – Basel, 1568) Opera quae quidem extant omnia, latinitate uel iam olim, uel nunc recens à uiris doctissimis donata, ... 1-2. köt. Basel, 1538 papír, nyomtatott, tinta, kézírás, fametszet, bőrkötés egyéb méret(ek): [12], 843, [1] p.; [8], 640 p. Opera quae quidem extant omnia, latinitate uel iam olim, uel nunc recens à uiris doctissimis donata, ... & graecum ad exemplar diligentissimè recognita. Accesserunt in singulos libros optimis ex autoribus argumenta, co[m]mentarij uice studiosis fut... A budapesti antikvár árverésen 2017 júniusában felbukkant régi könyv Arisztotelész (Kr. e. 384 – Kr. e. 322) „Opera quae quidem extant omnia, latinitate uel iam olim, uel nunc recens à uiris doctissimis donata…” című, 1538-ban Baselban kiadott művéne... 2018.07.11 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/1015/1 (2018) Pdf Html
324675 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; dízel-villamos mozdony VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) M40,114 (92 55 0408 114-0) pályaszámú dízel-villamos mozdony (1967) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) Bo’ Bo’ tengelyelrendezésű fővonali univerzális dízel-villamos mozdony.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az M40,114 (92 55 0408 114-0) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A ... 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/8 (2018) Pdf Html
324677 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; dízel-villamos mozdony VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) A25,016 pályaszámú dízel-villamos mozdony (1961) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) Dízel-villamos tolatómozdony.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az A25,016 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolts... 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/8 (2018) Pdf Html
324688 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; dízel-hidraulikus mozdony VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) A28,018 pályaszámú dízel-hidraulikus mozdony (1976) Dízel-hidraulikus iparvasúti mozdony.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az A28,018 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolts... 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/8 (2018) Pdf Html
324685 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 377,269 pályaszámú gőzmozdony (1895) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 377,269 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltsá... 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/7 (2018) Pdf Html
324707 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; önürítős teherkocsi VÉDETT építő: Uzinele de Vagoane (Arad) 31 55 082 4000-1 Tadgs (80 55 117 9672-6) pályaszámú önűrítős gabonaszállító teherkocsi (1990) Négytengelyes önűrítős gabona szállító teherkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 31 55 082 4000-1 Tadgs (80 55 117 9672-6) pályaszámú jármű, védetté nyilvání... 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/6 (2018) Pdf Html
324710 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; lemeztekercs-szállító kocsi VÉDETT építő: Ganz-HUNSLET (GH) Vasúti Járműgyár Rt. (Budapest) 31 55 477 0000-7 Shimms (31 55 473 3058-1) (80 55 117 9675-9) pályaszámú lemeztekercs-szállító teherkocsi (1998) Négytengelyes lemeztekercs-szállító teherkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 31 55 477 0000-7 Shimms (31 55 473 3058-1) (80 55 117 9675-9) pályaszámú jár... 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/6 (2018) Pdf Html
324714 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; önürítős teherkocsi VÉDETT építő: Uzinele de Vagoane (Arad) 31 55 665 6000-0 (31 55 066 6000-2) Fals (80 55 117 9679-1) pályaszámú önűrítős ércszállító teherkocsi (1988) Négytengelyes, önűrítős ércszállító teherkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 31 55 477 0000-7 Shimms (31 55 473 3058-1) (80 55 117 9675-9) pályaszámú jár... 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/6 (2018) Pdf Html
324715 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; önürítős teherkocsi VÉDETT építő: Vagónka TATRA (Poprád) 31 55 666 6000-9 Fals (20 55 676 0343 -1) (80 55 117 9680-9) pályaszámú önűrítős ércszállító teherkocsi (1978) Négytengelyes, önűrítős ércszállító teherkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 31 55 666 6000-9 Fals (20 55 676 0343 -1) (80 55 117 9680-9) pályaszámú járm... 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/6 (2018) Pdf Html
324717 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; fedett kocsi VÉDETT építő: MÁV Debreceni Járműjavító Kft. (Debrecen) 31 55 287 0100-8 Habbinss (80 55 117 9683-3) pályaszámú fedett teherkocsi (2006) Négytengelyes, eltolható oldalfalú fedett teherkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 31 55 287 0100-8 Habbinss (80 55 117 9683-3) pályaszámú jármű, védetté nyilv... 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/6 (2018) Pdf Html
310119 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Krauss-Maffei AG (München) 520-030 pályaszámú gőzmozdony (1943) A „szobormozdony” nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Fertőboz, vasútállomás.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az 520-030 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolts... 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/14 (2018) Pdf Html
314635 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Főműhelye (Sopron) Dn 172 (40 55 117 9289-8) pályaszámú poggyászkocsi (1928) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az Dn 172 (40 55 117 9289-8) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/14 (2018) Pdf Html
324676 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; dízel-villamos mozdony VÉDETT építő: Ganz-HUNSLET (GH) Vasúti Járműgyár Rt. (Budapest) M42,001 pályaszámú dízel-villamos mozdony (1993) Bo'Bo' tengelyelrendezésű dízel-villamos tolatómozdony.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az M42,001 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolts... 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/14 (2018) Pdf Html
324727 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; nyitott kocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) It 720 (40 55 117 9682-4) pályaszámú nyitott teherkocsi (1889) Kéttengelyes nyitott teherkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az It 720 (40 55 117 9682-4) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/14 (2018) Pdf Html
314638 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; önürítős teherkocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Kü 598111 (40 55 117 9662-6) pályaszámú nyeregpadlós önürítős kocsi (1955) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Kü 598111 (40 55 117 9662-6) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A... 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/12 (2018) Pdf Html
310257 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) 0007687 (40 55 117 9649-3) pályaszámú tartálykocsi (1915) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 0007687 (40 55 117 9649-3) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/11 (2018) Pdf Html
314636 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; transzformátorszállító kocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) XV 50 (80 55 117 9666-8) pályaszámú transzformátorszállító kocsi (1954) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az XV 50 (80 55 117 9666-8) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A vé... 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/11 (2018) Pdf Html
324722 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; fedett kocsi VÉDETT építő: Schlick-Nicholson Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Mvh 82442 M 117171 (40 55 117 9643-6) pályaszámú fedett teherkocsi (1915) Kéttengelyes sertésszállító fedett teherkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Mvh 82442 M 117171 (40 55 117 9643-6) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása... 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/11 (2018) Pdf Html
314633 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; teherkocsi VÉDETT építő: Maschinen- und Waggonbau-Fabriks-Aktiengesellschaft in Simmering, vormals H.D. Schmid (Bécs) Sy 408011 (80 55 117 9664-3) pályaszámú pőre teherkocsi (1883) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az Sy 408011 (80 55 117 9664-3) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. ... 2018.07.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/10 (2018) Pdf Html
310104 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) (Budapest) 375-670 pályaszámú gőzmozdony (1949) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 375-670 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltsá... 2018.07.05 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/5 (2018) Pdf Html
324682 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Weitzer János Gép-, Waggongyár és Vasöntöde Rt. (Arad) 377,315 pályaszámú gőzmozdony (1898) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 377,315 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltsá... 2018.07.05 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/4 (2018) Pdf Html
324683 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Állami Vasgyárak (Budapest) 377,458 pályaszámú gőzmozdony (1900) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 377,458 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltsá... 2018.07.05 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/3 (2018) Pdf Html
324684 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Orenstein & Koppel Aktiengesellschaft (Berlin) SC 2 pályaszámú gőzmozdony (1908) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a SC 2 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltságát... 2018.07.05 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/3 (2018) Pdf Html
324679 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony; szertartályos gőzmozdony VÉDETT építő: MÁVAG Mozdony- és Gépgyár (Budapest) 375-I pályaszámú gőzmozdony (1950) Síktűzszekrényes, túlhevítős kazánnal és ikergépezettel rendelkező szertartályos gőzmozdony.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 375-I pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltságá... 2018.07.05 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/2 (2018) Pdf Html
310125 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 301-006 pályaszámú gőzmozdony (1913) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 301-006 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolts... 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/13 (2018) Pdf Html
310209 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; étkezőkocsi VÉDETT építő: Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft (Nesselsdorf) WR 2354 (80 55 117 9086-9) pályaszámú étkezőkocsi (1912) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a WR 2354 (80 55 117 9086-9) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/13 Pdf Html
322370 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; levél VÉDETT író: Teleki László, széki gróf (Pest, 1811 – Pest, 1861) Gróf Teleki László címzés nélküli autográf levele "Kedves barátom!" megszólítással. (Kelt: Montmorency, október 24.) papír, tinta, kézírás terjedelem: 4.00 oldal A levél címzettje feltehetően Pulszky Ferenc (Eperjes, 1814 – Budapest, 1897), a magyar kormány volt londoni diplomatája. Teleki a szabadságharc vereségét követően 1850-ben költözött Montmorencyba. A levél tartalma: Kossuth és társai törökországi ... A budapesti antikvár árverésen 2016 júniusában felbukkant irat gróf széki Teleki László (Pest, 1811 – Pest, 1861) saját kézzel írt levele Pulszky Ferenchez, kelt: Montmorency, év nélkül, október 24., terjedelme négy beírt oldal. A levél szerzője a ma... 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/656/4 (2018) Pdf Html
310216 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Gép- és Vasútfelszerelési Gyár Részvénytársaság (Kistarcsa) Ca 5721 (80 55 117 9171-9) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1927) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Ca 5721 (80 55 117 9171-9) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/15 (2018) Pdf Html
310219 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; postakocsi VÉDETT építő: Ganz Vagon- és Gépgyár Nemzeti Vállalat (Budapest) Fa 671 (80 55 117 9182-6) pályaszámú postakocsi (1948) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Fa 671 (80 55 117 9182-6) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A vé... 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/15 (2018) Pdf Html
310231 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; gyümölcsszállító kocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Gga 113400 (80 55 117 9569-4) pályaszámú gyümölcsszállító kocsi (1926) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Gga 113400 (80 55 117 9569-4) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. ... 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/15 (2018) Pdf Html
310243 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; szénszállító teherkocsi VÉDETT építő: Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft (Nesselsdorf) K 151077 (40 55 117 9591-7) pályaszámú szénszállító kocsi (1892) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a K 151077 (40 55 117 9591-7) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A ... 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/15 (2018) Pdf Html
310253 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; fedett darumellék kocsi VÉDETT építő: Uzinele de Vagoane (Arad) Gye 101108 (40 55 117 9628-7) pályaszámú fedett teherkocsi (1958) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Gye 101108 (40 55 117 9628-7) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. ... 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/15 (2018) Pdf Html
310266 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) Ba 3303 (80 55 117 9114-9) pályaszámú 2. osztályú személykocsi (1945) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Ba 3303 (80 55 117 9114-9) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/15 (2018) Pdf Html
310267 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Cz 56069 (40 55 117 9117-1) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1940) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Cz 56069 (40 55 117 9117-1) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A ... 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/15 (2018) Pdf Html
310301 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Ismeretlen LXI (40 55 117 9651-9) pályaszámú gőzdaru szerkocsi víztartály ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az LXI (40 55 117 9651-9) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A véde... 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/15 (2018) Pdf Html
314628 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; pőrekocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Nzh 423323 (40 55 117 9598-2) pályaszámú pőrekocsi (1944) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az Nzh 423323 (40 55 117 9598-2) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt.... 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/15 (2018) Pdf Html
314640 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; teherkocsi VÉDETT építő: Panstwowa Fabryka Wagonów (PAFAWAG) (Wrocław) 22 55 555 5391-9 (40 55 117 9660-0) pályaszámú nyitott magas oldalfalú teherkocsi (1966) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 22 55 555 5391-9 (40 55 117 9660-0) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása i... 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/15 (2018) Pdf Html
324690 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motorkocsi; dízel-hidraulikus motorkocsi VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) MDmot 3003 pályaszámú dízel-hidraulikus motorkocsi (1970) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az MDmot 3003 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indoko... 2018.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/867/15 (2018) Pdf Html
326261 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Jagello Izabella (Krakkó, 1519 – Gyulafehérvár, 1559) Izabella királyné adománylevele jablaniczai Sebessy Mihály és családja részére. (Kelt: Gyulafehérvár, 1547. november 3.) papír, viasz, kézírás, tinta Pátens formában kiadott latin nyelvű oklevél a királyné saját kezű aláírásával ("Ysabella regina") és a papírfelzetes viaszpecsét maradványaival. Tartalma: Izabella királyné a férjének, majd neki és ez által fiának nyújtott hűséges szolgálataiért ... A budapesti antikvár árverésen 2016 decemberében felbukkant oklevél Jagelló Izabella királyné (Krakkó, 1519 – Gyulafehérvár, 1559) 1547. november 3-án kelt adománylevele Sebessy Mihálynak. A Gyulafehérvárott, pátens formában kiadott oklevélben a kirá... 2018.06.28 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/106/3 (2018) Pdf Html
322172 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Szécsi Miklós (1320 körül – 1387) Szécsi Miklós országbíró által kiadott, latin nyelvű oklevél. (Kelt: Visegrád, 1358. november 17.) pergamen, kézírás, tinta Tartalma: Szécsi Miklós országbíró tudatja, hogy november 8-i oklevelének megfelelően megjelent előtte a jászói konvent ügyvédvalló oklevelével Gál fia Pál, a panaszos, Malah-i Pál fia Benedek képviseletében. Nevezett Benedek Donch fiai Jakab és Do... A budapesti antikvár árverésen 2015 decemberében felbukkant irat Szécsi Miklós (1320 körül – 1387) országbíró 1358. november 17-én kelt pergamen oklevele, hátlapján rányomott pecsét nyomával. Az oklevélben az országbíró tudatja, hogy november 8-i okl... 2018.06.21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/903/1 (2018) Pdf Html
314381 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; vegyes technika VÉDETT művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Itatás papír, szén, tus magasság: 340.00 mm; szélesség: 485.00 mm balra lent: "Berény" A képen három vízben álló tehén látható. A háttérben vízpart húzódik, szélén néhány bokor látszik.... Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni (Budapest, 1912 – Budapest, 2014) halála után a korábban még férjével közösen berendezett, Pozsonyi úti lakásban található képzőművészeti alkotások többségét 2014-ben pesti aukciósházak bocsátották árverésre. A képzőmű... 2018.06.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/261/6 (2018) Pdf Html
314406 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz VÉDETT művész: Dési Huber István (Nagyenyed, 1895 – Budakeszi, 1944) Virágzó öreg fa papír, ceruza magasság: 380.00 mm; szélesség: 155.00 mm jobbra lent: "Dési Huber" Törzsében kettévált fa rajza, erőteljes gyökerekkel a földfelszínen. A háttérben vékonyabb törzsű fák látszanak.... Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni (Budapest, 1912 – Budapest, 2014) halála után a korábban még férjével közösen berendezett, Pozsonyi úti lakásban található képzőművészeti alkotások többségét 2014-ben pesti aukciósházak bocsátották árverésre. A képzőmű... 2018.06.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/261/10 (2018) Pdf Html
314417 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz VÉDETT művész: Leon Alex (Löwinger Sándor) (Petrozsény, 1907 – Osztrog, 1944) Radnóti portréja, 1932 papír, szén magasság: 285.00 mm; szélesség: 195.00 mm balra lent: "Löwinger 932" Sötét háttér előtt háromnegyed profilban ábrázolt férfiportré. Bal kezét arca felé emeli.... Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni (Budapest, 1912 – Budapest, 2014) halála után a korábban még férjével közösen berendezett, Pozsonyi úti lakásban található képzőművészeti alkotások többségét 2014-ben pesti aukciósházak bocsátották árverésre. A képzőmű... 2018.06.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/261/11 (2018) Pdf Html
314428 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; kisplasztika VÉDETT művész: Kerényi Jenő (Budapest, 1908 – Budapest, 1975) Gyermekét dajkáló anya, 1937 terrakotta, faragott magasság: 46.50 cm; szélesség: 13.00 cm; mélység: 16.00 cm oldalt benyomva: "Kerényi J. 1937" Ülő, kendős nőalak, ölében kisgyermeket tart.... Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni (Budapest, 1912 – Budapest, 2014) halála után a korábban még férjével közösen berendezett, Pozsonyi úti lakásban található képzőművészeti alkotások többségét 2014-ben pesti aukciósházak bocsátották árverésre. A képzőmű... 2018.06.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/261/12 (2018) Pdf Html
314383 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Szántó Piroska (Vas Istvánné) (Kiskunfélegyháza, 1913 – Budapest, 1998) Szeptemberben papír, olaj magasság: 39.00 cm; szélesség: 100.00 cm jelzés nélkül Őszi színekkel ábrázolt tájkép. Középen épület tűzfala és zöld szántóföld részlete, kétoldalt fák, bokrok nagyvonalakban megjelenő formái láthatók.... Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni (Budapest, 1912 – Budapest, 2014) halála után a korábban még férjével közösen berendezett, Pozsonyi úti lakásban található képzőművészeti alkotások többségét 2014-ben pesti aukciósházak bocsátották árverésre. A képzőmű... 2018.06.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/261/8 (2018) Pdf Html
314382 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; pasztell kép VÉDETT művész: Perlrott-Csaba Vilmos (Békéscsaba, 1880 – Budapest, 1955) Lombos fák papír, pasztell, ceruza magasság: 190.00 mm; szélesség: 200.00 mm balra lent: "Perlrott Csaba" Élénk színekkel ábrázolt tájkép. Az előtérben három fa széles lombkoronával, jobbra a háttérben piros háztető részlete.... Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni (Budapest, 1912 – Budapest, 2014) halála után a korábban még férjével közösen berendezett, Pozsonyi úti lakásban található képzőművészeti alkotások többségét 2014-ben pesti aukciósházak bocsátották árverésre. A képzőmű... 2018.06.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/261/7 (2018) Pdf Html
314404 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; tusrajz VÉDETT művész: Borsos Miklós (Nagyszeben, 1906 – Budapest, 1990) Szamaras ember, 1942 papír, tus magasság: 250.00 mm; szélesség: 200.00 mm jobbra lent: "BM 942" Kontúrokkal jelzett figurák: egy szamár, mellette egy férfi áll, fején kalap, az állat hátán átveti bal kezét.... Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni (Budapest, 1912 – Budapest, 2014) halála után a korábban még férjével közösen berendezett, Pozsonyi úti lakásban található képzőművészeti alkotások többségét 2014-ben pesti aukciósházak bocsátották árverésre. A képzőmű... 2018.06.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/261/9 (2018) Pdf Html
308553 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; irat VÉDETT író: Ady Endre (Érmindszent, 1877 – Budapest, 1919);aláíró: Boncza Berta, Márffy Ödönné (Csucsa, 1894 – Budapest, 1934) Ady Endre „A nagy cethalhoz” című versének ceruzával írt, aláírt autográf kézirata, 1908 papír, kézírás, ceruza magasság: 21.20 cm; szélesség: 17.00 cm; egyéb méret(ek): 2 lap A kézirat 8. és 9. sorában a költő saját javításai. Az első lap jobb felső sarkán Osvát Ernő (Nagyvárad, 1876 – Budapest, 1929), a Nyugat főszerkesztője kétszavas, a nyomdának szóló feljegyzése: "garm. ritka". Boncza Berta (Csinszka) (Csucsa, 1894 ... A budapesti antikvár árverésen 2013 májusában felbukkant kézirat Ady Endre (Érmindszent, 1877 – Budapest, 1919) „A nagy cethalhoz” című versének ceruzával írt, aláírt, 2 fólió terjedelmű, 1908-ban keletkezett autográfja. A vers először a „Nyugat” 190... 2018.06.19 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/887/1 (2018) Pdf Html
322354 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Jókai Mór (Komárom, 1825 – Budapest, 1904);író: Feszty Masa (Mária) (Budapest, 1895 – Domaháza, 1979) Jókai Mór autográf kéziratrészlete a " Szabadság a hó alatt" című regényéből. Keltezés nélkül papír, kézírás, tinta terjedelem: 2.00 oldal A felső sarokban kézzel számozva: "49" és "50". Feszty Masa autográf soraival: „Jókai Mór kezeírása. Amár Renée dr-nak - az én kedves kis Amárkámnak nagy szeretettel hálával és bűntudattal igaz barátja Feszty Masa, Budapest, 1937. Karácsony”. Dr. Amar Renée (Budapest, 1893 – ?) az ajándékozás id... A budapesti antikvár árverésen 2016 júniusában felbukkant kézirat Jókai Mór (Komárom, 1825 – Budapest, 1904) két fóliós, keltezés nélküli kéziratrészlete a „Szabadság a hó alatt” című regényéből, Feszty Masa (Budapest, 1895 – Domaháza, 1979) 1937-ből... 2018.06.15 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/563/7 (2018) Pdf Html
326942 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; tervrajz VÉDETT tervező: Wagner, Otto (Penzing, 1841 – Bécs, 1918);tervező: Kallina Mór (Gross-Bittesch, 1844 – Budapest, 1913);tervező: Berndt (Bernt) Rezső (Rudolf) (Neunkirchen, 1844 – Pottenstein,1914) Duna-parti távlat (az Országház pályaterve) papír, tus, ceruza, akvarell (vízfesték) magasság: 408.00 mm; szélesség: 990.00 mm; egyéb méret(ek): paszpartuval: 640x1192 mm jelezve balra lent (utólagos): "Scti Stephani Regis". Wagner Ottó, Kallina Mór és Berndt Rezső pályaműve. 4. hely A magyar Országház "Scti Stephani Regis" jeligével ellátott; Otto Wagner, Kallina Mór és Berndt Rezső által beadott pályaterve 1883-ból, mely a historizáló, kupolás épületet a Duna felől ábrázolja.... Az ideáltervnek is tekinthető építészeti rajz 2017 tavaszán került a műtárgyfelügyeleti hatóság látókörébe egy külföldi kiállítási kölcsönzés előzetes egyeztetése során. Ennek eredményeként a mű 2017 végén a Bécsben megnyíló Otto Wagner kiállításra m... 2018.06.13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/37/5 (2018) Pdf Html
300474 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; DÍSZTÁRGY; (dísz)váza; váza VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES gyártó: Zsolnay gyár (Pécs);készítő: Ismeretlen Zsolnay tárgycsoport (7.266 tétel) porcelán, fajansz, festett, égetett A pécsi Zsolnay Múzeumban őrzött tárgyegyüttes az egykori „Zsolnay családi-gyűjtemény”, melyet 1928-ban, Zsolnay Vilmos születésének századik évfordulója alkalmával hoztak létre. A tárgyegyüttes összesen 7.266 tételnyi porcelán- és kerámiatárgyat ... A pécsi Zsolnay Múzeumban őrzött tárgyegyüttes 2018. márciusában került a műtárgyfelügyelet látókörébe egy, a tárgycsoportot érintő restitúciós eljárásban hozott döntés nyomán, amely a közgyűjteményből történő kiadásról rendelkezett. A védési eljárás... 2018.06.13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/469/10 (2018) Pdf Html
326902 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; FÚVÓS HANGSZER; kürt VÉDETT készítő: Horog (Horogh) Dávid (? – ?);készítő: Frölich, Carolus (kassai ötvös, 19. század közepe) Vadászkürt, 1836 szaru, ezüst, karcolt, kalapált hosszúság: 64.00 cm Kassa, 1836., Carolus Frölich Faragott szaruból készült hangszer, ezüst, hullámos szélű záró peremmel. Felületén karcolt vadászjelenetekkel és versekkel díszítve. Oldalán pár soros, pusztai, pásztor és vadászdalokat illusztráló gáláns jelenetek láthatók, melyek utalnak a megren... A vadászkürt 2017. novemberében került a műtárgyfelügyeleti hatóság látókörébe egy budapesti aukciósház árverési kínálatában. A műtárgy már első áttekintésre is láthatóan különleges történeti forrásértékkel bír: ismert készíttetője-tulajdonosa, valam... 2018.06.08 Miniszterelnökség Társadalmi Ügyek Főosztály; MHO/218/3(2018) Pdf Html
300470 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; akvarell (vízfestmény) VÉDETT GYŰJTEMÉNY tervező: Medgyaszay (Benkó) István (Budapest, 1877 – Budapest, 1959) Medgyaszay Isván építészeti hagyatéka A gyűjtemény elemei (7 tétel, összesen 15 tervrajz): 1) Áruház terve (Bécs), 1902 (gyűjtemény-nyilvántartási azonosító: 300463); 2) Nemzeti Pantheon (Budapest) (gyűjtemény-nyilvántartási azonosító: 300464); 3) Rajzok a székelyföldi gyűjtőútról, ... Medgyaszay István (Budapest, 1877 – Budapest, 1959) építészeti hagyatékának egyes tételei egy Bécsben rendezendő Otto Wagner kiállítás miatt, kiviteli engedélyezési eljárás során kerültek a műtárgyfelügyeleti hatóság látókörébe 2017 októberében. A sz... 2018.06.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/158/9 (2018) Pdf Html
326893 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ; relief / dombormű VÉDETT művész: Ficzek Ferenc (Pécs, 1947 – Pécs, 1987);készítő: Bonyhádi Zománc Művek (Bonyhád) Zománc falikép a pécsi Megye utcai egykori fiú nevelőotthon lépcsőházában, 1972 vaslemez, zománcozott magasság: 270.00 cm; szélesség: 360.00 cm; egyéb méret(ek): egységek mérete (összesen 42 darab): 45,5 x 45,5 cm Négyzetes egységekből álló, helyspecifikus alkotás. A zománc falkép egy többszörösen összekapcsolódó szalagforma. A kompozícióban rejlő feszültség a különböző szélességű kék, zöld és piros átlók, illetve a háttér négyzetes struktúrájának viszonyábó... A pécsi egykori fiú nevelőintézet helyiségeit díszítő nagyméretű zománcozott falképek, köztük Ficzek Ferenc (Pécs , 1947 – Pécs , 1987) művének védési javaslata 2016 októberében érkezett a Műtárgyfelügyeletre. A védési szakvéleményeket a többszörös g... 2018.06.04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/772/3 (2018) Pdf Html
326892 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ; relief / dombormű VÉDETT művész: Szíjártó Kálmán (Szigetvár, 1946 – );készítő: Bonyhádi Zománc Művek (Bonyhád) Zománc falikép a pécsi Megye utcai egykori fiú nevelőotthon lépcsőházában, 1972 vaslemez, zománcozott magasság: 405.00 cm; szélesség: 315.00 cm; egyéb méret(ek): egységek mérete (összesen 51 darab): 45,5 x 45,5 cm Négyzetes egységekből álló, helyspecifikus alkotás. A zománc falkép kék, piros, szürke és fehér körívek és körcikkelyek egymásra hatásából építkező, dinamikus kompozíció. Az egymásra épülő körszeletek „szerkezetileg nyitottan hagyott, végtelenül va... A pécsi egykori fiú nevelőintézet helyiségeit díszítő nagyméretű zománcozott falképek, köztük Szíjártó Kálmán (Szigetvár, 1946 – ) művének védési javaslata 2016 októberében érkezett a Műtárgyfelügyeletre. A védési szakvéleményeket a többszörös gyűjtő... 2018.05.24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/772/2 (2018) Pdf Html
326891 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ; relief / dombormű VÉDETT művész: Kismányoky (Kismányoki) Károly (Pécs, 1943 – Pécs, 2018);készítő: Bonyhádi Zománc Művek (Bonyhád) Zománc falburkolat a pécsi Megye utcai egykori fiú nevelőotthon helyiségében, 1972 vaslemez, zománcozott magasság: 315.00 cm; szélesség: 900.00 cm; egyéb méret(ek): egységek mérete (összesen 120 darab): 45,5 x 45,5 cm Négyzetes egységekből álló, helyspecifikus alkotás. A monumentális falkép-kompozíció geometrikus alapformákból építkezik, a kör, annak cikkelyei és a nyújtott téglalap egymáshoz való kapcsolódási lehetőségeit és viszonyrendszerét vizsgálja. A kompo... A pécsi egykori fiú nevelőintézet helyiségeit díszítő nagyméretű zománcozott falképek, köztük Kismányoky Károly (Pécs, 1943 – ) művének védési javaslata 2016 októberében érkezett a Műtárgyfelügyeletre. A védési szakvéleményeket a többszörös gyűjtőkör... 2018.05.24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/772/1 (2018) Pdf Html
326894 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ; relief / dombormű VÉDETT művész: Pinczehelyi Sándor (Szigetvár, 1946 – );készítő: Bonyhádi Zománc Művek (Bonyhád) Zománc falikép a pécsi Megye utcai egykori fiú nevelőotthon lépcsőházában, 1972 vaslemez, zománcozott magasság: 360.00 cm; szélesség: 225.00 cm; egyéb méret(ek): egységek mérete (összesen 40 darab): 45,5 x 45,5 cm Négyzetes egységekből álló, helyspecifikus alkotás. Fehér alapon vörös és zöld, nyolcas formájú geometrikus alakzat. Geometrikus elemekből építkező kompozíció, a négyzetes és háromszögű formák egy Möbius-szalagot adnak ki, piros-fehér-zöld színben.... A pécsi egykori fiú nevelőintézet helyiségeit díszítő nagyméretű zománcozott falképek, köztük Pinczehelyi Sándor (Szigetvár, 1946 – ) művének védési javaslata 2016 októberében érkezett a Műtárgyfelügyeletre. A védési szakvéleményeket a többszörös gyű... 2018.05.24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/772/4 (2018) Pdf Html
320 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; emlékkönyv VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES alkotó: (több alkotó) A rábatamási Jászai Mari Emlékházban kiállított tárgyak (összesen 19 db) A tárgyak nagyrészt Jászai Mari (Krippel Mária) (Ászár, 1850 – Budapest, 1926) személyes használati tárgyai, vagy az ő révén kerültek a Jászai családba. A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei (összesen: 19 db): 1) Undi Mariska (Springholz M... A tárgyegyüttes védési eljárását 2002-ben a színháztörténeti múzeumi szakfelügyelő javaslata nyomán indította meg a műtárgyfelügyeleti hatóság. Sajnálatos módon az eljárás lezárása külső körülmények (pl. lopások) miatt hosszabb ideig nem kerülhetett ... 2018.05.24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/643/1(2018) Pdf Html
314876 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ferenczy Károly (Bécs, 1862 – Budapest, 1917) Virágok parasztkorsóban, 1911 vászon, olaj magasság: 81.50 cm; szélesség: 81.50 cm jobbra fent (olajba karcolva): "Ferenczy Károly 1911" Zöld háttér előtt barnás-narancssárga, mintás asztalterítőn középen kalocsai mintával díszített fehér vázában piros és fehér virágok zöld levelekkel.... Ferenczy Károlynak a szakirodalom által is régóta ismert, fényképpel közölt műve hosszas lappangás után 2015 tavaszán bukkant fel budapesti árverési kínálatban. A festményt ugyanis – egy tudatos, művészettörténészi szempontok alapján felállított vásá... 2018.05.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/296/17 (2018) Pdf Html
300403 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY; kulacs; boroskulacs VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES alkotó: (több alkotó) Schola Graphidis művészeti gyűjtemény (Budapest) A gyűjtemény Magyarország legrégibb állami művészetoktatási intézményéhez, a Mária Terézia királynő által Budán, 1778-ban rajziskolaként alapított Budai Rajzoló Oskolához (Schola Graphidis Budensis) és utódintézményeihez köthető muzeális értékű kép... 2017 februárjában kiviteli engedély kérelem érkezett a Schola Graphidis Művészeti Gyűjtemény válogatott tárgyainak külföldi kiállítása céljából. Ekkor indította meg a műtárgyfelügyelet a védési eljárást a teljes gyűjtemény vonatkozásában. A gyűjtemén... 2018.05.14 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/735/2 (2018) Pdf Html
322368 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; régi könyv (1850 előtt) VÉDETT szerző: Luther, Martin (Eisleben, 1483 – Eisleben, 1546);nyomdász: Heltai (Heltner, Helth) Gáspár (Kaspar) (Nagydisznód ?, 1510 ? – Kolozsvár, 1574) Catechismus. Kolozsvár, 1553 papír, nyomtatott, bőrkötés, tinta, kézírás egyéb méret(ek): [88] fol. Catechismvs, mellybe a mennyei tvdomannac Sommája, a deréc szent irásból, es soc keresztyén Tanitóknac irásokból röuideden egybe szereztetött es befoglaltatott Heltai Gaspartol, a colosvari plebanostol az együgyü keresztyényeknec építésére. Colosva... A budapesti antikvár árverésen 2016 júniusában felbukkant nyomtatvány Luther Márton (Eisleben, 1483 – Eisleben, 1546) katekizmusának Heltai Gáspár (Nagydisznód?, 1510? – Kolozsvár, 1574) által magyarra fordított és bővített, „Catechismvs, mellybe a m... 2018.05.11 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/713/1 (2018) Pdf Html
321930 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI, VÉDETT művész: Ismeretlen festő, 17. század Kollonitz János Henrik gyermekkori képmása, 1676 vászon, olaj magasság: 113.00 cm; szélesség: 86.00 cm jelzés nélkül Ezüstgombos, hosszú vörös dolmányt és vörös nadrágot, sárga csizmát és vastag sötét övet viselő, szőkehajú kisfiú szembenéző, álló egészalakos ábrázolása. Bal kezét csípőre teszi, jobbjával vörös drapériával letakart asztalra könyököl, kezében kise... A festmény a II. világháborút követő államosítások idején a Károlyi grófoktól került a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnok gyűjteményébe, ahonnan az egykori tulajdonosok visszaigényelték. A védési javaslat ezt követően 2016 tavaszán érkezett ... 2018.05.11 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/227/4 (2018) Pdf Html
326424 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; KÖZÚTI JÁRMŰ; MOTOROS HAJTÁSÚ JÁRMŰ; autóbusz; autóbusz VÉDETT gyártó: Ikarus Karosszéria- és Járműgyár (Budapest) Ikarus 284 típusú csuklós autóbusz II. acél, üveg, öntött, hegesztett A motor a busz hátuljába került; ez lett az IKARUS első tolócsuklós típusa. E típus biztonságos, stabil működését a beépített, magyar szabadalmú, Autokut által kifejlesztett becsuklásgátló jelentette. A járművet 2015 márciusában a forgalomból kivon... Az Ikarus 260 és 280 típusok az 1980-as években élték a virágkorukat. Azonban a fejlesztések nem álltak meg, a gyár mérnökei már gőzerővel dolgoztak a következő generációs autóbuszok kifejlesztésén. A városi változatoknál a fő cél a padlószint csökke... 2018.05.10 Miniszterelnökség Társadalmi Ügyek Főosztály; MHO/307/1(2018) Pdf Html
322353 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Csáth Géza (Szabadka, 1887 – Kelebia és Szabadka közelében, 1919) Csáth Géza "Tálay főhadnagy" című novellájának autográf kézirata. Keltezés nélkül papír, kézírás, tinta, ceruza terjedelem: 42.00 lap Különböző színű ceruzákkal és tintákkal írt javításokkal. A 39 teleírt laphoz egy különálló, illetve három - a kézirathoz ragasztott - kisebb fólió is tartozik, amelyek szintén betoldásokat tartalmaznak. A lapokat egy félbehajtott borító fogja össz... A budapesti antikvár árverésen 2016 júniusában felbukkant dokumentum Csáth Géza (Szabadka, 1887 – Kelebia és Szabadka közelében, 1919) író, orvos „Tálay főhadnagy” című novellájának keltezés nélküli, 42 fóliós, autográf kézirata. Csáth Géza életművéb... 2018.05.02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/289/2 (2018) Pdf Html
321844 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Csáth Géza (Szabadka, 1887 – Kelebia és Szabadka közelében, 1919) Csáth Géza "Egy Jókai-regény analízise" című tanulmányának autográf kézirata. (Kelt: 1917. január) papír, kézírás, tinta, ceruza terjedelem: 12.00 oldal A szövegben számos javítással, áthúzással, törléssel és kiegészítéssel.... A budapesti antikvár árverésen 2015 decemberében felbukkant dokumentum Csáth Géza (Szabadka, 1887 – Kelebia és Szabadka közelében, 1919) író, orvos „Egy Jókai-regény analízise” című tanulmányának autográf, fekete tintával írt, 12 fóliós, 1917 januárj... 2018.04.23 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/628/1 (2018) Pdf Html
321477 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Monacói tengerpart, 1906 papírlemez, olaj magasság: 76.00 cm; szélesség: 57.00 cm balra lent: "Berény. 1906. Monaco.", hátoldalon autográf felirat: "3. / Bord de Monaco / Berény", ceruzával kisebb keretben: "Berény / Monakói part / Ára xxxx (kikaparva) K" Városkép domboldalon színes, emeletes épületekkel, közöttük fák zöldellnek. Bal oldalon, jórészt árnyékban széles út húzódik a kép előtere felé. Fent keskenyebb sávban az ég kékje látszik.... A festmény 2015 őszén bukkant fel egy budapesti árverésen, majd a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria védési javaslata alapján került a műtárgyfelügyeleti hatóság elé. Berény Róbert (Budapest, 1887– Budapest, 1953) a festményt először a Füg... 2018.04.16 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/446/3 (2018) Pdf Html
314349 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Barabás Miklós (Kézdimárkosfalva, 1810 – Budapest, 1898) Gróf Nádasdy Ferencné, gróf Zichy Ilona, 1877 vászon, olaj magasság: 220.00 cm; szélesség: 160.00 cm jobbra lent: "Barabás. 1877." Fiatal nő szembenéző állóképe. Fekete bársonyruhát visel fehér csipkével, fején fekete csipkefátyol. Nyakában fekete bársonyszalagon medallion. Jobb kezében ibolyacsokor, balját a mellette álló asztal lapjához érinti, ahol kis kék virágos ágacska f... A festmény 2014. októberében egy budapesti aukciósház árverésén került a műtárgyfelügyeleti hatóság látókörébe, ennek nyomán indította meg a védési eljárást. A gróf Nádasdy Ferenc (1842-1907) feleségét, gróf Zichy Ilonát (1849-1873) ábrázoló életnagy... 2018.04.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/217/6 (2018) Pdf Html
326958 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; irat VÉDETT kibocsátó: II. Rákóczi Ferenc (Borsi, 1676 – Rodostó, 1735) II. Rákóczi Ferenc oltalomlevele a debreceni görög kereskedők részére. (Kelt: Sámson mező, 1703. július 27.) papír, kézírás, tinta magasság: 23.00 cm; szélesség: 31.00 cm Magyar nyelvű oltalomlevél (litterae protectionales) II. Rákóczi Ferenc autográf aláírásával. Tartalma: Rákóczi oltalmába veszi a debreceni görög kereskedőket, és megparancsolja hadainak, hogy őket sem személyükben, sem javaikban ne háborgassák.... II. Rákóczi Ferenc (Borsi, 1676 – Rodostó, 1735) debreceni görög kereskedők részére a Hajdúsámson melletti Sámson mezőn, 1703. július 27-én kiadott oltalomlevele 2017 decemberében került a hatóság látókörébe a tulajdonos védési javaslata nyomán. Rákó... 2018.03.21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/14/9 (2018) Pdf Html
300315 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; birtoklevél VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Ismeretlen festő, 18. század Az Aichelburg család birtoklevelei (2 db) vászon, olaj A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Ismeretlen festő, 18. század: Aichelburgi birtoklevél (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 71935) ; 2) Ismeretlen festő, 18. század: Merchendorfi birtoklevél (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 71934).... A budapesti árverésen először 2004-ben felbukkant, majd 2015-ben ismét aukcionált birtokleveleket 2005-ben – egy Aichelburg grófot ábrázoló, Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910) által jegyzett portréfestménnyel együtt – tárgyegyüttes... 2018.03.21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/257/2 (2018) Pdf Html
324960 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Laccataris Demeter (Bécs, 1798 – Pest, 1864) Skót lantos vászon, olaj magasság: 92.50 cm; szélesség: 72.00 cm jobbra lent: "Laccataris" A kép előterében egy skót népi viseletbe – kockás felső, kockás szoknya, derékhoz kötött prémes erszény, haránt kockás térdzokni – öltözött szőke, vállig érő göndör hajú ifjú, fején tolldíszes sapkával egy mohás szikladarabra támaszkodva ül félig, ... A festmény 2016-ban egy budapesti aukciósház kínálatában került a műtárgyfelügyeleti hatóság látókörébe, védési eljárását a gyűjtőkörileg illetékes szakértő intézmény, a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria javaslatára indította meg. Laccata... 2018.03.12 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/367/2 (2018) Pdf Html
71933 558 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910) Aichelburg gróf portréja, 1858 vászon, olaj magasság: 121.00 cm; szélesség: 96.00 mm Hátoldalon: „Maria Berthold Graf Aichelburg / sohn des / Alfons Grafen Aichelburg / und der / Josephine Grafinn Aichelburg / geborenen / Grafinn Sohaaffgotsche / geboren den 21. July 1823. / vermahlt mit / Theodora geborenen Schulfe / k.k.Lieutenant in der Armee / Besitzer der Herrschaft / Marschendorf. / Gemalt in October 1858 / von B Szekely / . Gestorben / den / 13. May 1861 Természeti környezetben álló idősebb férfialak, bal félprofilban ábrázolt háromnegyed alakos portréja. Bal kezét derekára helyezi, jobbjában dereka előtt szivart tart, tekintete előre a távolba mered. Zöldes kabátot és nadrágot visel, fehér ingén f... A budapesti árverésen először 2004-ben felbukkant, majd 2015-ben ismét aukcionált festményt, mely Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910) 1858-ban készült „Aichelburg gróf portréja” című munkája, 2005-ben tárgyegyüttes részeként nyilván... 2018.03.09 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/257/2 (2018) Pdf Html
323069 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; VILÁGÍTÓ ESZKÖZ; neonreklám VÉDETT gyártó: Fővárosi Neonberendezéseket Gyártó Vállalat "Ne szemeteljen! Segítse munkánkat." neonreklám (Budapest) üveg, fém, öntött, húzott magasság: 4.00 m; szélesség: 20.00 m Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: 1122 Budapest, Magyar Jakobinusok tere 6. A tetőberendezések csoportjába tartozó fényreklám, mely az épület főpárkány-vonala fölött helyezkedik el és magassága a héjazat magasságáig terjed. A köz- és népn... A fényreklám 2005-ben került a hatóság látókörébe, amikor a Neon csoport nevű civil szervezet több, városképileg jelentős neon védésére tett javaslatot. A fényreklám egyedi tervezésű, típusa szerint a tetőberendezések csoportjába tartozik, az épület ... 2018.03.02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/411/2 (2018) Pdf Html
314895 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: A. Tóth Sándor (Rimaszombat, 1904 – Pápa, 1980) Bábjátékos vászon, olaj magasság: 120.00 cm; szélesség: 59.00 cm jobbra lent: "A. TÓTH S. PARIS 1931" Az egész képteret kitöltő piros pulóveres bábjátékos férfi a kép feléig belógó szürke paraván előtt egy marionettbábut mozgat. A háttér zöldes-kék.... A festmény 2015 tavaszán bukkant fel egy budapesti árverésen, majd a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria védési javaslata alapján került a műtárgyfelügyeleti hatóság elé. A. Tóth Sándor (Rimaszombat, 1904 – Pápa, 1980) kiváló, és mégis kevé... 2018.02.26 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/291/2 (2018) Pdf Html
314882 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Pechán József (Dunacséb, 1875 – Verbász, 1922) Koradélután, 1908 vászon, olaj magasság: 96.00 cm; szélesség: 90.00 cm balra lent: "Pechán József 1908" Az előtérben árnyékban, félig háttal egy pár látszik félig, a fiatal férfi kalapot visel. A háttérben távolabb napsütötte ház előtt egy fiáker áll, a bakon egy szürke öltönyös férfi ül. A ház mögött fák lombjai és fehér felhők tűnnek elő. A háztól ... A festmény 2015 tavaszán egy budapesti árverésen bukkant fel, ennek nyomán indította meg a műtárgyfelügyeleti hatóság a védési eljárást. Pechán József festőművész a délvidéki (bácskai), mai vajdasági régióban a 20. századi magyar képzőművészet legje... 2018.02.21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/339/2 (2018) Pdf Html
326369 HARCI ESZKÖZ; EGYÉB HARCI ESZKÖZ; FEGYVERES TESTÜLET FELSZERELÉSE; rangjelzés; marsallbot VÉDETT készítő: Ismeretlen bécsi udvari ékszerész, 20. század eleje Habsburg József főherceg marsallbotja, 1918. október 24. arany, ezüst, bársony, gyémánt, öntött, zománcozott, gilosált, aranyozott súly: 693.00 g; hosszúság: 510.00 mm; egyéb méret(ek): felső és alsó zárógomb átmérő: 56 mm Habsburg I. (IV.) Károly osztrák-magyar uralkodó által, József Ágost főherceg (Alcsút, 1872 – Rain bei Straubing, 1962) részére, az 1918. októberében történt, tábornagyi kinevezése alkalmából adományozott katonai rendfokozat jelzés. Hengeres rúd a... A marsallbot 2017-ben, állami vásárlási felajánlás kapcsán került a műtárgyfelügyelet látókörébe. A marsallbot Habsburg I. (IV.) Károly osztrák-magyar uralkodó által, József Ágost főherceg (Alcsút, 1872 – Rain bei Straubing, 1962) részére, az 1918 ok... 2018.02.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/363/2 (2018) Pdf Html
55874 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Olasz lány aktja, 1907 vászon, olaj magasság: 81.00 cm; szélesség: 44.00 cm balra lent: "R. Berény Paris 1907"; hátoldalon: "R. Berény (2) Nue (sic!) d' une jeune italienne" Álló női akt szobabelsőben. A kissé jobbra forduló, szemből ábrázolt fiatal nőalak karjait felemelve, fejére helyezve tartja. A sötétzöld szőnyegen álló akt mögött ágy, barnás-zöld mintás ágytakaróval, balra keskeny barna falsáv, mellette, középen ... A festmény 2003-ban egy budapesti aukciósház kínálatában került a hatóság látókörébe, az értékesítés kapcsán a Magyar Nemzeti Galéria javaslatára indult meg védési eljárása. Berény Róbert művészi eredményekben talán leggazdagabb, fauve-os periódusára... 2018.02.12 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/274/2 (2018) Pdf Html
326665 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen firenzei festő Mária imádja Gyermekét fa, faragott, aranyozott, tempera magasság: 76.00 cm; szélesség: 50.50 cm; egyéb méret(ek): Kerettel együtt: 108x75x11 cm jelzés nélkül Festmény, korabeli díszkerettel. A táblakép: távolba nyúló lankás-dombos tájháttér előtt jobbra térdel a vörös ruhás, kék köpenyes Mária. Háromnegyed profilból ábrázolt fejét lehajtja, és kezét összetéve, adoráló mozdulattal fordul a földön előtte... A festmény 2017-ben egy budapesti aukciósház kínálatában került a hatóság látókörébe, aukcionálása előtt hivatalból indult meg védési eljárása. A festményt korábban a múzeumi kutatás sem ismerte. A 15. századi festmény és a szintén 15. századi aranyo... 2018.02.12 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/337/1 (2018) Pdf Html
325863 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI, VÉDETT művész: Bellotto, Bernardo (Velence, 1720 – Varsó, 1780) A bécsi Kaunitz palota és kertje, 1759-1761 vászon, olaj magasság: 134.00 cm; szélesség: 237.00 cm jelzés nélkül A kompozíció emelt nézőpontból, lenyűgöző topográfiai pontossággal ábrázolja az 1695–98-ban épült, majd a 19–20. században lebontott mariahilfi Kaunitz palotát és annak franciakertjét, amely mögött kilátás nyílik Bécs déli-délkeleti részére. Balra... A festmény a budapesti Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből magánszemély által visszaigényelt tételként került a műtárgyfelügyeleti hatósághoz, a védési eljárás ennek nyomán indult meg 2016 októberében. A festmény a velencei settecento festészet Magya... 2018.02.05 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/276/1 (2018) Pdf Html
326563 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Falkoner (Falconer) Xaver Ferenc (Buda, 1737 – Buda, 1792) Xavéri Szent Ferenc halála, 1764 vászon, olaj magasság: 170.50 cm; szélesség: 97.00 cm jelzés nélkül A festmény a budai Szent Flórián kápolna Xavéri Szent Ferenc-mellékoltárának egykori oltárképe. A fiatal, szakállas, fekete csuhát viselő Xavéri Szent Ferenc a tengerparton, földre terített gyékényszőnyegen fekszik. Mellette attribútumai: zarándokb... A festmény 2017. márciusában kiviteli engedélyezés során került a hatóság látókörébe, a Szabadkai Városi Múzeumban 2017. decemberében megnyíló „Falkoner Ferenc (1737-1792) budai festő” című kiállítására szánt kölcsöntárgyként. Az alkotás a budai Szen... 2018.01.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/168/1 (2018) Pdf Html
326592 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Falkoner (Falconer) Xaver Ferenc (Buda, 1737 – Buda, 1792) Szent Anna Szűz Máriát oktatja, 1773 vászon, olaj magasság: 216.00 cm; szélesség: 116.00 cm jelzés nélkül Sötét épületbelsőben, a kép középterében a karosszékben ülő Szent Anna olvasni tanítja a gyermek Szűz Máriát. Mögöttük, a kép jobb hátterében felfelé tekintve áll Szent Joachim. A gyermek Mária világospiros, hosszú ruhát visel, kezeit imára tartja.... A festmény 2017. márciusában kiviteli engedélyezés során került a hatóság látókörébe, a Szabadkai Városi Múzeumban 2017. decemberében megnyíló „Falkoner Ferenc (1737-1792) budai festő” című kiállítására szánt kölcsöntárgyként. A váci ferences templom... 2018.01.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/174/1 (2018) Pdf Html
326589 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Schervitz Mátyás (Buda, 1701 – Buda, 1771) Őrangyal vászon, olaj magasság: 213.00 cm; szélesség: 115.00 cm jelzés nélkül A táji háttér előtt a kép középterét elfoglaló angyal felhőn lebegve jelenik meg, bal kezében kisgyermeket tart, aki felkapaszkodik hozzá. A kép bal alsó sarkában kereszt, előtte kehely és nyitott könyv; jobb alsó sarkában kígyó. a festmény alsó ré... A festmény 2017. márciusában kiviteli engedélyezés során került a hatóság látókörébe, a Szabadkai Városi Múzeumban 2017. decemberében megnyíló „Falkoner Ferenc (1737-1792) budai festő” című kiállítására szánt kölcsöntárgyként. Egykor a váci Szent Ker... 2018.01.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/174/1 (2018) Pdf Html
326590 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Hanisch, Mathias (Mátyás) (Prága, 1745 körül – Vukovár, 1806) Marchiai Szent Jakab, 1793 vászon, olaj magasság: 76.00 cm; szélesség: 57.00 cm jelzés nélkül A sötétbarna háttér előtt jobb háromnegyed profilban ábrázolt, barna ferences csuhát viselő Marchiai Szent Jakab bal kezében mellkasához támasztott könyvre a bal kezében tartott kelyhét helyezi. A kehelyből kígyó ágaskodik kifelé és néz szembe vele... A festmény 2017. márciusában kiviteli engedélyezés során került a hatóság látókörébe, a Szabadkai Városi Múzeumban 2017. decemberében megnyíló „Falkoner Ferenc (1737-1792) budai festő” című kiállítására szánt kölcsöntárgyként. A kép egy 35 darabos, f... 2018.01.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/174/2 (2018) Pdf Html
326591 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen festő Szeráfi Szent Ferenc, 1733 vászon, olaj magasság: 215.00 cm; szélesség: 145.00 cm jelzés nélkül A festmény Szent Ferenc stigmatizációjának jelenetét ábrázolja Alverna hegyén. A táji háttérben Szent Ferenc mögül érkezik a fény, körülötte gomolygó sötét felhők, sziklák. Az egészalakos, barna ferences csuhát és kötélövet viselő Szent Ferenc térd... A festmény 2017. márciusában kiviteli engedélyezés során került a hatóság látókörébe, a Szabadkai Városi Múzeumban 2017. decemberében megnyíló „Falkoner Ferenc (1737-1792) budai festő” című kiállítására szánt kölcsöntárgyként. A népszerű ferences tém... 2018.01.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/174/3 (2018) Pdf Html
326593 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Stettner, Sebastian (Dorst, 1699 – Buda, 1758) Kordás Szent Ferenc vászon, olaj magasság: 172.00 cm; szélesség: 97.00 cm jelzés nélkül Az egészalakos Szent Ferenc sötétbarna szerzetesi ruhát és kötélövet visel, felhőn állva két kezét kitárja és tekintetét a kép jobb oldalán emelt Feszületre szegezi. A Kereszt előtt két angyal lebeg, kezükben láncot tartanak. A kép felső részében f... A festmény 2017. márciusában kiviteli engedélyezés során került a hatóság látókörébe, a Szabadkai Városi Múzeumban 2017. decemberében megnyíló „Falkoner Ferenc (1737-1792) budai festő” című kiállítására szánt kölcsöntárgyként. Mérete, formája, valami... 2018.01.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/174/3 (2018) Pdf Html
326594 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Stettner, Sebastian (Dorst, 1699 – Buda, 1758) Sienai Szent Bernardin vászon, olaj magasság: 173.00 cm; szélesség: 97.00 cm jelzés nélkül Felül tört ívvel, alső sarkain homorú ívekkel záródó oltárkép. A ferences habitust kordával viselő Szent Bernardin imazsámolynál térdel, előtte nyitott könyv. Az égből három angyal tűnik elő, egyikük monstranciát tart kezében, melyhez a szerzetes k... A festmény 2017. márciusában kiviteli engedélyezés során került a hatóság látókörébe, a Szabadkai Városi Múzeumban 2017. decemberében megnyíló „Falkoner Ferenc (1737-1792) budai festő” című kiállítására szánt kölcsöntárgyként. Mérete, formája, valami... 2018.01.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/174/3 (2018) Pdf Html
300445 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS; kerámiakép VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: (több alkotó) A gödöllői Szent István Egyetem területén található képzőművészeti tárgyak (27 tétel) A gödöllői premontrei gimnázium neobarokk épületéhez (épült: 1923-1929, tervezte: Kertész K. Róbert, Sváb Gyula), illetve a Gödöllői Agrártudományi Egyetemhez (épült: 1967, tervezte: Zöldy Emil) kapcsolódó muráliák, szobrászati alkotások és domborm... 2005-ben a hatóság jogelődje védési eljárást indított a gödöllői egyetemen található képzőművészeti alkotásokra, 25 tétel vonatkozásában. 2005 végén az egyetem területét műemlékké nyilvánították, a képzőművészeti alkotások megőrzéséről rendelkeztek,... 2017.12.29 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/433/3 (2017) Pdf Html
84407 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; ÜNNEPI ALKALMI TÁRGY; ereklyetartó VÉDETT művész: Ismeretlen magyarországi mester, 1920 körül;művész: Ismeretlen prágai ötvös Szent László király ereklyetartó mellszobra ezüst, drágakő, aranyozott, sodronyzománc, trébelt, öntött, vésett, zománcozott magasság: 64.70 cm; szélesség: 51.40 cm; egyéb méret(ek): magasság: koronával: 64,7; szélesség alul: 51,4 cm A büsztön "r" és valószínűleg további minuszkulák, a büszt zománclemezei alatt és belül további, értelmezhetetlen jegyek. A korona belső oldalán: "IN HONOREM S. LADISLAI REGIS HUNG. DEMETRIUS NAPRAGI EPPUS ET CENCELL TRANSYL. RENOVAVIT PRAGUAE ANNO MDC". A büszt belső oldalán: "Juris Hausser renoviert 1850, 24. Juli". A fej fedőlemezén: "ÁRPÁDHÁZI SZENT LÁSZLÓ HERMÁJÁT A GYŐRI SZÉKESKÁPTALAN HELYREÁLLÍTTATTA CSÁNYI KÁROLY JAVASLATÁRA PÁL LAJOS ÖTVÖS ÁLTAL ÁRPÁDHÁZI SZENT IMRE HALÁLÁNAK KILENSZÁZADIK ÉVÉBEN 1930". Az ereklyetartó a következő önálló részekből áll: törzs, nyakgyűrű, fej, korona. Ez utóbbin belül található az 1930-ban megújított felnyitható fedél, amely a koponyába süllyesztet tulajdonképpeni ereklyét, a szent király ezüstbe foglalt koponyacson... A Szent László herma korábbi, 1971-ben kimondott védettségét – az egyházmegyei múzeum alapítására tekintettel – 2005-ben a műtárgyfelügyeleti hatóság megszüntette. A herma és a hozzá tartozó ereklye 2017-ben egy kiviteli engedélyezési ügy kapcsán ker... 2017.12.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/240/6 (2017) Pdf Html
84408 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; ÜNNEPI ALKALMI TÁRGY; ereklye VÉDETT készítő: Ismeretlen magyarországi mester, 1920 körül Szent László király koponyaereklyéje ereklyetartó kapszulában ezüst, vésett, aranyozott, poncolt, öntött, zománcozott magasság: 17.00 cm; szélesség: 17.00 cm; súly: 2544.00 g; hosszúság: 19.60 cm Az ereklyetartó mellszobor középpontjában, a szobor fejrészébe süllyesztve helyezkedik el a koponyaereklyét befogadó ezüst kapszula (theca). Oldalát aranyozott, diadémszerű pánt zárja le, amelyet tíz gyöngyözött ezüst hólyag díszít. A koponyatető-c... A Szent László herma korábbi, 1971-ben kimondott védettségét – az egyházmegyei múzeum alapítására tekintettel – 2005-ben a műtárgyfelügyeleti hatóság megszüntette. A herma és a hozzá tartozó ereklye 2017-ben egy kiviteli engedélyezési ügy kapcsán ker... 2017.12.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/240/7 (2017) Pdf Html
326666 HASZNÁLATI TÁRGY; EGYÉB HASZNÁLATI TÁRGY; EGYÉB HASZNÁLATI TÁRGY; határkő VÉDETT készítő: Ismeretlen Szerviták budai birtokhatárköve, 1691 mészkő, vésett magasság: 95.00 cm; szélesség: 22.00 cm; vastagság: 16.00 cm Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: 1113 Budapest, Elek u. 16. Lekerekített hasáb alakú testen, a homloklapon, a szervita rend egyszerűsített emblémája: vésett ötágú nyitott korona, abroncsán három, a korona minden ágában egy-egy stilizált ... A jelenlegi őrzésében közterületről is szabadon láthatóan kiállított, a vésett felirata alapján a szervita rend budai birtokaihoz köthető birtokhatárkő 2017 nyarán került a hatóság látókörébe. Írott források alapján ismert, hogy a török kiűzése után,... 2017.12.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/332/6 (2017) Pdf Html
326552 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen magyar festő, 1780-as évek A türelmi rendelet allegóriája vászon, olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 50.00 cm Jelzés nélkül II. József türelmi rendelete (1781. október 25.) utáni új ikonográfiai típust reprezentáló karzatkép. A festmény felső részén kiterjesztett szárnyú, koronás egyfejű sas, szárnyai között az uralkodó félalakos portréja, alatta kormánypálca, kard és o... A festmény kiviteli eljárás keretében került a hatóság látókörébe 2017-ben, melynek során a védetté nyilvánítást megindította. A mű egy vidéki evangélikus egyházközség tulajdonában volt, az 1970-es években rövid ideig kiállításon is szerepelt, jelent... 2017.12.13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/241/8 (2017) Pdf Html
326554 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; ÜNNEPI ALKALMI TÁRGY; ostyatartó VÉDETT készítő: Ismeretlen török ötvös, 16. század Ostyatartó doboz ezüst, aranyozott, poncolt, vésett, trébelt magasság: 13.00 cm; átmérő: 13.50 cm részben elmosódott, nem pontosan kivehető jegye: SVC próbajegy (Kőszeghy, 173-177.o.) vagy talán török tugra (?) Részben aranyozott ezüst, vésett, poncolt szalagfonatos medallionokkal, tetején öntött fogóval. Felirata, mely feltehetően utólag került rá: F P A P ANO DIE 1691.... A műtárgy egy vidéki evangélikus egyházközségnél, 2005-ben lefolytatott helyszíni szemle során került a hatóság látókörébe, de védési kezdeményezés csak 2017-ben született egy kivitelei engedélyezési ügy kapcsán. Az úrvacsorai ostyatartónak használt ... 2017.12.13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/241/10 (2017) Pdf Html
322113 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; régi könyv (1850 előtt) VÉDETT szerző: Brunfels, Otto (Mainz, 1488 – Bern, 1534);nyomdász: Schott, Johann (?, 1477 – Strasbourg, 1548) Onomastikon medicinae. Strasbourg, 1534 papír, kézírás, nyomtatott, pergamen kötés, tinta, fametszet egyéb méret(ek): [372] p. A címlapon jobbra fent régi tulajdonosi bélyegző lenyomata felirattal: "Herenyi Dr. GOTHARD ISTVÁN KÖNYVTÁRA". Onomastikon medicinae, continens omnia nomina herbarum, fruticum, suffruticum, arborum, sentium, seminum, florum, radicum … ex optimis, probatissimis, & vetustissimis Autoribus, cum Graecis, tum Latinis, Opus recens, nuper multa lectione Othonis Br... A budapesti antikvár árverésen 2016 áprilisában felbukkant régi könyv Otto Brunfels „Onomastikon medicinae” című, Strasbourgban, 1534-ben kiadott munkája. A példány címlapján régi tulajdonosi bélyegző lenyomata található „Herenyi Dr. GOTHARD ISTVÁN K... 2017.11.06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/598/1 (2017) Pdf Html
300294 HASZNÁLATI TÁRGY; MUNKAESZKÖZ; GÉP, MŰSZER, MESTERSÉGTÁRGY; teodolit VÉDETT GYŰJTEMÉNY készítő: Gamma Finommechanikai és Optikai Művek Rt. Gamma Művek ipartörténeti gyűjteménye (15 tétel) A védett gyűjtemény a Gamma Művek tulajdonában fennmaradt egykor szakmúzeumi besorolású Gamma Művek Ipartörténeti Szakgyűjtemény legjelentősebb, jó állapotban megőrzött darabjaiból áll, melyek kivétel nélkül a nagy múltú Gamma gyárban készültek, s ... A gyűjtemény 2016-ban került a hatóság látókörébe, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályától érkezett védési javaslatot követően. A Gamma Művek Ipartörténeti Szakgyűjteménye korábban szakmúzeumi besorolásban volt, de a tulajdon... 2017.11.02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/204/2(2017) Pdf Html
300143 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Lapok a bécsi vázlattömbből, 27 db papír, ceruza egyéb méret(ek): Fekvő formátum: 190x240 mm; Álló formátum: 240x190 mm jelzés nélkül A művész úgynevezett bécsi vázlatkönyvének 27 lapból álló sorozata. A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Asztalnál (Lapok a bécsi vázlattömbből I.) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 322272); 2) Városkép híddal (Lapok a bécsi vázlattö... A grafikák 2015 tavaszán egy budapesti árverésen bukkantak fel, egyetlen tételbe rendezve, ennek nyomán indította meg az örökségvédelmi hatóság a védési eljárást. A tárgyegyüttes Kádár Béla 1920-as évek elején, Bécsben készült rajzsorozata, amelyet n... 2017.09.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/508/1 (2017) Pdf Html
326157 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA; függőóra VÉDETT készítő: Straus, Johannes (osztrák (?) órás, 18. század közepe) Függőóra bronz, aranyozott, zománcozott, festett, vésett magasság: 3.60 cm; szélesség: 4.00 cm; mélység: 4.00 cm Hátsó csapágylemezén Johannes Straus jelzés. Nyitható, koponya formájú tűzaranyozott bronz tokban patent záródású, kibillenthető orsós járatú óraszerkezet, festett, római számos, zománc számlappal. Számlapján középen az idő múlását szimbolizáló festett díszítéssel. A koponyán vésett felirat k... A 2016 novemberében budapesti árverési kínálatban feltűnt műtárgy a szakmailag illetékes országos közgyűjtemény, az Iparművészeti Múzeum védési javaslata nyomán került a műtárgyfelügyeleti hatóság látókörébe. Az elmúlást idéző, ún. Memento Mori-tárgy... 2017.09.07 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/359/2(2017) Pdf Html
320191 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; MODELL; modell (makett) VÉDETT készítő: Képzőművészeti Kivitelező Vállalat Modellező Üzeme (Budapest);készítő: MODELL-ART Képzőművészeti Kivitelező Kft. (Budapest) Budapest Modell fenyőfa, diófa, furnérozott egyéb méret(ek): alapterület: kb. 250 m2 A Budapest Modell Budapest belső kerületeit (észak-déli irányban az Árpád-hídtól a Déli összekötő vasúti hídig (Lágymányosi-hídig), míg kelet-nyugati irányban keleten (Pest) a Keleti pályaudvar, Baross tér vonala az ábrázolt határvonal, míg nyugato... A Budapest makett 2015. júniusában került a műtárgyfelügyeleti hatóság látókörébe a műtárgy időszakos kiállítása kapcsán. A modell létrehozását Polónyi Károly (Gyula, 1928 – Budapest, 2002) építész-várostervező, a Fővárosi Tanács Városrendezési Főosz... 2017.08.28 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/422/1(2017) Pdf Html
326323 TERMÉSZETTUDOMÁNYI EMLÉK; ŐSLÉNYTANI EMLÉK; ŐSMARADVÁNY; ősmaradvány (fosszília) VÉDETT gyűjtő: Ismeretlen Fiatal gyapjas orrszarvú (Coelodonta antiquitatis) alsó állkapcsa csont magasság: 22.00 cm; szélesség: 37.00 cm; mélység: 21.50 cm Lelőhely: Kiskunlacháza, kavicsbánya, 2016 őszén. Fiatal gyapjas orrszarvú 2 darabból összeragasztott alsó állkapcsa 4-4 db foggal. ... A fiatal gyapjas orrszarvú (Coelodonta antiquitatis) ősmaradvány 2016-ban műtárgykiviteli eljárás alkalmával került a műtárgyfelügyeleti hatóság látókörébe. A védési eljárásban a Magyar Természettudományi Múzeum szakértőként működött közre. A szakért... 2017.08.10 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/311/1(2017) Pdf Html
300415 TERMÉSZETTUDOMÁNYI EMLÉK; ŐSLÉNYTANI EMLÉK; ŐSMARADVÁNY; ősmaradvány (fosszília) VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES, KIVITEL gyűjtő: Ismeretlen Idős gyapjas orrszarvú (Coelodonta antiquitatis) alsó állkapocs felei (2 db) csont magasság: 50.50 cm; szélesség: 24.00 cm; egyéb méret(ek): és 40,5×27 cm Lelőhely: Kiskunlacháza, kavicsbánya, 2016 őszén. Idős gyapjas orrszarvú két külön darabból álló alsó állkapcsa 4-4 db foggal. A bal és a jobb állkapocsfél egyazon egyedtől származik. A fogak erősen, de nem teljesen lekopottak; tehát az egykori áll... Az ősmaradványok 2016-ban kiviteli szemle alkalmával kerültek a műtárgyfelügyeleti hatóság látókörébe. Az őslényleleteket kevéssel korábban, 2016. őszén, Magyarországon, Kiskunlacháza területén, egy kavicsbányában találták. A védési eljárásban a Magy... 2017.08.10 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/313/1(2017) Pdf Html
310168 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; gázszállító alvázkocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Rg 530 056 (80 55 117 9513-2) pályaszámú tartály alváz (1956) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az Rg 530 056 (80 55 117 9513-2) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt.... 2017.07.31 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/3 (2017) Pdf Html
324927 HASZNÁLATI TÁRGY; MUNKAESZKÖZ; GÉP, MŰSZER, MESTERSÉGTÁRGY; cégér; cégér VÉDETT művész: Schima András (Bandi) (Orosháza, 1882 – Győr, 1959) "A rigófészekhez" cégér, 1938 vas, vörösréz, kovácsolt, hajlított, borított magasság: 90.00 cm; szélesség: 95.00 cm; hosszúság: 90.00 cm; egyéb méret(ek): földtől való távolsága: 320 cm ovális alapzaton alul: "Schima B. 1938" Nyilvánosan is látogatható őrzési helye: 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 14. A sarokfal síkjából, ovális fém alapból kinyúló, három vékonyabb ágra bomló tölgyfaág. A középső, ugyancsak háromfelé ágazik, makkokkal és levelekkel borított, végén fészekbe... A győri Rigófészek cégér védésére 2016 őszén magánszemélytől érkezett védési javaslat a műtárgyfelügyeletre. Az alkotó Schima Bandi neves iparművészként 1919-ben, a Csehszlovákiához került Pozsonyból telepedett át Győrbe, ahol néhány évig folytatta t... 2017.07.26 Miniszterelnökség Társadalmi Ügyek Főosztály; MHO/281/1(2017) Pdf Html
321841 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor VÉDETT tervező: Péterfy László (Nyárádselye, 1936 – );tervező: Makovecz Imre (Budapest, 1935 – Budapest, 2011) Nagy László széke, 1979 fa, vésett, faragott, csavarozott magasság: 340.00 cm; szélesség: 91.00 cm; mélység: 130.00 cm Nyilvánosan is látogatható őrzési helye: Visegrád, Mogyoróhegy. Nagy László (Iszkáz, 1925 – Budapest, 1978) költő emlékére készült műalkotás. Péterfy László szobrászművész tervei alapján, az általa szervezett faragó tábor tagjai készítették. Fábó... A műtárgy védési eljárását Makovecz Imre (Budapest, 1935 – Budapest, 2011) építészeti örökségének megőrzése érdekében a Miniszterelnökség védési javaslata nyomán 2016-ban hivatalból indította meg a műtárgyfelügyeleti hatóság. Az eljárás során a Magya... 2017.07.18 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/236/1(2017) Pdf Html
321673 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; KÖZÚTI JÁRMŰ; ÁLLATI HAJTÁSÚ JÁRMŰ; kocsi VÉDETT készítő: Ismeretlen;gyártó: Vegyipari Gép- és Radiátorgyár (Budapest) Lóvontatású fertőtlenítő kocsi vas, műanyag, fa, fém, mázolt, festett magasság: 220.00 cm; szélesség: 129.00 cm; hosszúság: 284.00 cm; egyéb méret(ek): szekrény magasság: 122 cm; szekrény szélesség: 121 cm; szekrény hosszúság: 150 cm; rúd hosszúság: 112 cm; háttámla szélesség: 123 cm; háttámla magasság: 46 cm; háttámla mélység: 54 cm; első kerék átmérő: 70 cm; hátsó kerék átmérő: 90 cm kocsiszekrény hátulján, táblán: "Vegyipari Gép- és Radiátorgyár Budapest" A 36 M típusú fertőtlenítő kocsi egy rúdú, két lóra fogatolható, négykerekű. A kerekek vasküllősek, a talpak vasból készültek és vasráfosak, a talpak és a ráf között fakeret fut körbe a rugalmasság biztosítása miatt. Fabetétes dörzsfék a hátsó kere... A fertőtlenítő kocsiról 2016-ban kért állásfoglalást az azt kezelő állami szervezet, a védési eljárást ennek nyomán indította meg a hatóság. A kocsi alsó része 1900-1920 között készült, a szekrényszerű felépítménye, azaz a fertőtlenítő berendezés pe... 2017.07.13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/44/1 (2017) Pdf Html
310278 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Gép- és Vasútfelszerelési Gyár Részvénytársaság (Kistarcsa) R 7065157 (40 55 117 9612-1) pályaszámú tartálykocsi (1917) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az R 7065157 (40 55 117 9612-1) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. ... 2017.07.03 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
321594 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; régi könyv (1850 előtt) VÉDETT szerző: Daillé (Dallaeus), Jean (Joannes) (Châtellerault, 1594 – Charenton, 1670);nyomdász: Colomp, Jan (16?? – 1673?) De jejuniis et quadragesima liber. Deventer, 1654 papír, nyomtatott, tinta, kézírás, pergamen kötés egyéb méret(ek): [16], 776 p. Daventriae, typis Johannis Columbii, 1654. Otrokocsi Fóris Ferenc (Rimaszécs vagy Otrokocs, 1648 – Nagyszombat, 1718) tulajdonosi bejegyzésével és jegyzeteivel, Kátai Gábor és Magyary-Kossa Sámuel (Tiszaroff, 1849 – Tápiószentmárton, 1921) gyűjtem... A budapesti antikvár árverésen 2015 decemberében felbukkant régi könyv Daillé (Dallaeus), Jean (Joannes) (Châtellerault, 1594 – Charenton, 1670) „De jejuniis et quadragesima” című, a hollandiai Deventerben 1654-ben kiadott munkája. A példány címlapjá... 2017.06.27 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/133/1 (2017) Pdf Html
324706 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; önürítős teherkocsi VÉDETT építő: Uzinele de Vagoane (Arad) 31 55 065 5000-5 Tagps (31 55 565 4000-5) (80 55 117 9671-8) pályaszámú önűrítős gabonaszállító teherkocsi (1988) Négytengelyes önűrítős gabona szállító teherkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 31 55 065 5000-5 Tagps (31 55 565 4000-5) (80 55 117 9671-8) pályaszámú járm... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/2 (2017) Pdf Html
324708 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; fedett kocsi VÉDETT építő: Uzinele de Vagoane (Arad) 82 55 181 5009-9 Gabs (80 55 117 9673-4) pályaszámú fedett teherkocsi (1982) Négytengelyes fedett teherkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 82 55 181 5009-9 Gabs (80 55 117 9673-4) pályaszámú jármű, védetté nyilvánít... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/2 (2017) Pdf Html
324709 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; nyitott kocsi VÉDETT építő: Uzinele de Vagoane (Arad) 31 55 394 6000-8 Res (31 55 393 6000-0) (80 55 117 9674-2) pályaszámú nyitott teherkocsi (1978) Négytengelyes, alacsony oldalfalú nyitott teherkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 31 55 394 6000-8 Res (31 55 393 6000-0) (80 55 117 9674-2) pályaszámú jármű,... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/2 (2017) Pdf Html
324711 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; pőrekocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Navyh 426131 (82 55 482 1503-7) Sammp (80 55 117 9676-7) pályaszámú harckocsiszállító pőre teherkocsi (1960) Hattengelyes harckocsiszállító pőre teherkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Navyh 426131 (82 55 482 1503-7) Sammp (80 55 117 9676-7) pályaszámú jármű, v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/2 (2017) Pdf Html
324712 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; nyitott kocsi VÉDETT építő: Vagónka TATRA (Poprád) 31 55 595 9000-7 (31 55 595 7200-5) Eas (80 55 117 9677-5) pályaszámú nyitott teherkocsi (1987) Négytengelyes, nyitott, magas oldalfalú teherkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 31 55 595 9000-7 (31 55 595 7200-5) Eas (80 55 117 9677-5) pályaszámú jármű,... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/2 (2017) Pdf Html
324713 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; nyitott kocsi VÉDETT építő: Fabryka Wagonów Świdnica (Świdnica) 31 55 599 3190-4 (31 55 594 4000-5) Eams (80 55 117 9678-3) pályaszámú nyitott teherkocsi (1974) Négytengelyes, leszerelhető magas oldalfalú, nyitott teherkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 31 55 599 3190-4 (31 55 594 4000-5) Eams (80 55 117 9678-3) pályaszámú jármű... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/2 (2017) Pdf Html
324718 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; fedett kocsi VÉDETT építő: Vagónka TATRA (Poprád) 21 55 227 4074-9 Hbillns (21 55 157 3380-0) (40 55 117 9684-0) pályaszámú fedett teherkocsi (1974) Kéttengelyes, eltolható oldalfalú fedett teherkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 21 55 227 4074-9 Hbillns (21 55 157 3380-0) (40 55 117 9684-0) pályaszámú já... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/2 (2017) Pdf Html
324720 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Uzina de Vagoane Drobeta Turnu Severin (Szörényvár) 31 55 788 7004-2 Zaes (31 55 729 7004-6)(80 55 117 9686-6) pályaszámú tartálykocsi (1974) Négytengelyes tartálykocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 31 55 788 7004-2 Zaes (31 55 729 7004-6) (80 55 117 9686-6) pályaszámú jármű... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/2 (2017) Pdf Html
324716 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; pőrekocsi VÉDETT építő: Uzinele de Vagoane (Arad) 31 55 391 7000-3 Rgs (80 55 117 9681-7) pályaszámú pőre teherkocsi (1977) Négytengelyes pőre teherkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 31 55 391 7000-3 Rgs (80 55 117 9681-7) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítá... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/2 (2017) Pdf Html
324719 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; nyitott kocsi VÉDETT építő: MÁV Tiszavas Járműjavító Kft. (Miskolc) 31 55 537 5001-1 Eanos (80 55 117 9685-8) pályaszámú nyitott teherkocsi (2008) Négytengelyes, magasoldalfalú nyitott teherkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 31 55 537 5001-1 Eanos (80 55 117 9685-8) pályaszámú jármű, védetté nyilvání... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/2 (2017) Pdf Html
324732 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; fedett kocsi VÉDETT építő: Uzina de Vagoane Drobeta Turnu Severin (Szörényvár) 44 55 148 5064-0 Ggs (40 55 117 9663-4) pályaszámú fedett teherkocsi (1968) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) Kéttengelyes fedett teherkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 44 55 148 5064-0 Ggs (40 55 117 9663-4) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítá... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/3 (2017) Pdf Html
324726 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; nyitott kocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Kz 213587 Kmn 157656 (20 55 521 0761-2) (40 55 117 9670-9) K12 pályaszámú nyitott teherkocsi (1916) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) Kéttengelyes nyitott teherkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Kz 213587 Kmn 157656 (20 55 521 0761-2) (40 55 117 9670-9) K12 pályaszámú já... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/3 (2017) Pdf Html
324725 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; nyitott kocsi VÉDETT építő: Ismeretlen Kz 234247 (20 55 521 2435-1) (40 55 117 9669-1) K1 pályaszámú nyitott teherkocsi Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) Kéttengelyes nyitott teherkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Kz 234247 (20 55 521 2435-1) (40 55 117 9669-1) K1 pályaszámú jármű, védetté... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/3 (2017) Pdf Html
324686 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; dízel-hidraulikus mozdony VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) A24-003 pályaszámú dízel-hidraulikus mozdony (1961) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az A24-003 pályaszámú dízel-hidraulikus mozdony (1961), védetté nyilvánítása i... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/3/2017 Pdf Html
310144 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motormellékkocsi VÉDETT építő: Simmering-Graz-Pauker AG (Graz/Wien) Bh 6543-03 (80 55 117 9288-1) pályaszámú motormellékkocsi (1955) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Bh 6543-03 (80 55 117 9288-1) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/4/2017 Pdf Html
310162 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; személykocsi VÉDETT építő: Ismeretlen Cn 94 (40 55 117 9024-9) pályaszámú személykocsi (1896) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Cn 94 (40 55 117 9024-9) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A véd... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/4/2017 Pdf Html
310116 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) (Budapest) 424-140 pályaszámú gőzmozdony (1956) A „szobormozdony” nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Fertőboz, vasútállomás.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 424-140 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltsá... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/4/2017 Pdf Html
310143 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motorkocsi; dízel-mechanikus motorkocsi VÉDETT építő: Simmering-Graz-Pauker AG (Graz/Wien) BD4VT 5146-02 (80 55 117 9287-3) pályaszámú dízel-mechanikus motorkocsi (1961) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a BD4VT 5146-02 (80 55 117 9287-3) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása irán... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/4/2017 Pdf Html
310279 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; transzformátorszállító kocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Namvy 428081 (80 55 117 9627-0) pályaszámú transzformátorszállító kocsi (1954) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Namvy 428081 (80 55 117 9627-0) pályaszámú transzformátorszállító kocsi pály... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310281 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Kaüyy 271002 (80 55 117 9630-4) pályaszámú ércszállító kocsi (1958) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Kaüyy 271002 (80 55 117 9630-4) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310282 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; fedett kocsi VÉDETT építő: Uzinele de Vagoane (Arad) Gye 101163 (40 55 117 9638-6) pályaszámú ércszállító kocsi (1959) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Gye 101163 (40 55 117 9638-6) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310285 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) Ca 5426 (80 55 117 9203-0) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1955) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Ca 5426 (80 55 117 9203-0) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310286 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 1. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Aa 1032 (80 55 117 9205-5) pályaszámú 1. osztályú személykocsi (1962) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az Aa 1032 (80 55 117 9205-5) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310287 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Weitzer János Gép-, Waggongyár és Vasöntöde Rt. (Arad) C 50615 (40 55 117 9260-9) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1899) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a C 50615 (40 55 117 9260-9) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310288 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; postakocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Fa 666 (80 55 117 9048-4) pályaszámú postakocsi (1942) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az Fa 666 (80 55 117 9048-4) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310289 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Cmn 205195 (40 55 117 9072-8) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1917) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Cmn 205195 (40 55 117 9072-8) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310291 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motormellékkocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) 59 psz. (80 55 117 9313-7) pályaszámú motormellékkocsi (1969) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az 59 psz. (80 55 117 9313-7) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310292 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) 61 55 99-40 002-0 (80 55 117 9310-3) pályaszámú poggyászkocsi (1960) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 61 55 99-40 002-0 (80 55 117 9310-3) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310293 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; szalonkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) 61 55 99-40 051-7 (80 55 117 9311-1) pályaszámú szalonkocsi (1956) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 61 55 99-40 051-7 (80 55 117 9311-1) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310294 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; szalonkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) 61 55 99-40 052-5 (80 55 117 9312-9) pályaszámú szalonkocsi (1956) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 61 55 99-40 052-5 (80 55 117 9312-9) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310295 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; postakocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Fa 612 (80 55 117 9133-1) pályaszámú postakocsi (1927) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Fa 612 (80 55 117 9133-1) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A vé... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310296 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; hálókocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) 51 55 99-40 306-5 (80 55 117 9314-5) pályaszámú hálókocsi (1962) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az 51 55 99-40 306-5 (80 55 117 9314-5) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310297 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; vezérlőkocsi VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) 50 55 27-05 025-4 (80 55 117 9315-3) pályaszámú vezérlőkocsi (1972) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az 50 55 27-05 025-4 (80 55 117 9315-3) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310298 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) 50 55 20-05 075-9 (80 55 117 9316-1) pályaszámú 2. osztályú személykocsi (1972) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az 50 55 20-05 075-9 (80 55 117 9316-1) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310299 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi VÉDETT építő: Ismeretlen 30 55 536 6000-5 (40 55 117 9633-7) pályaszámú teherkocsi ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 30 55 536 6000-5 (40 55 117 9633-7) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása i... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310304 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) 31 55 774 5389-9 (80 55 117 9656-9) pályaszámú tartálykocsi (1960) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 31 55 774 5389-9 (80 55 117 9656-9) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása i... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310305 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; fedett kocsi VÉDETT építő: Vagónka TATRA (Poprád) 22 55 157 4289-2 (40 55 117 9657-6) pályaszámú fedett teherkocsi (1974) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 22 55 157 4289-2 (40 55 117 9657-6) pályaszámú fedett teherkocsipályaszámú j... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
314639 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; pőrekocsi VÉDETT építő: Fabryka Wagonów Świdnica (Świdnica) 31 55 395 9056-4 Rmms (80 55 117 9661-9) pályaszámú pőre teherkocsi (1969) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 31 55 395 9056-4 Rmms (80 55 117 9661-9) pályaszámú jármű, védetté nyilvánít... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
314641 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; teherkocsi VÉDETT építő: Raxwerke (Rax-werke) (Bécsújhely) 42 55 441 7524-2 (40 55 117 9668-3) pályaszámú kis konténerszállító teherkocsi (1959) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 42 55 441 7524-2 (40 55 117 9668-3) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása i... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
324680 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Vitéz Horthy István Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (Budapest) 424,129 pályaszámú gőzmozdony (1943) A MÁV 424. sorozatú mozdonya, a második világháborús években nagy számban gyártott változatban.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 424,129 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltsá... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
324721 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; mérőkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) 61 55 99-10 162-8 mérő (80 55 117 9291-5) pályaszámú vontatási mérőkocsi (1964) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) Négytengelyes vontatási mérőkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 61 55 99-10 162-8 mérő (80 55 117 9291-5) pályaszámú jármű, védetté nyilvání... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
324723 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Brünn-Königsfelder Maschinen- und Waggon-Fabrik AG (Brünn-Königsfeld) Bz 52809 (40 55 117 117 9258-3) pályaszámú 2. oszt. személykocsi (1915) Kéttengelyes 2. osztályú személykocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Bz 52809 (40 55 117 117 9258-3) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
324731 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; fedett kocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Grnh 8213593 (40 55 117 9647-7) pályaszámú fedett teherkocsi (1918) Kéttengelyes fedett teherkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Grnh 8213593 (40 55 117 9647-7) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
324733 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Da 6031 Da6104 (30 55 117 1090-0) (80 55 117 9044-8) pályaszámú poggyászkocsi (1926) Négytengelyes poggyászkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Da 6031 Da6104 (30 55 117 1090-0) (80 55 117 9044-8) pályaszámú jármű, védet... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
324734 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Dh 68068 (40 55 117 9165-0) pályaszámú poggyászkocsi (1930) Kéttengelyes poggyászkocsi.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Dh 68068 (40 55 117 9165-0) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310101 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 324-1518 pályaszámú gőzmozdony (1910) A GySEV 324 1518 pályaszámú gőzmozdonya. A „szobormozdony” nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Sopron, személypályaudvar.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 324-1518 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolts... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/4 (2017) Pdf Html
310142 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motorkocsi; hidro-mechanikus motorkocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Bamot 702 pályaszámú hidro-mechanikus motorkocsi (1962) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Bamot 702 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolt... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/4 (2017) Pdf Html
310163 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; személykocsi VÉDETT megrendelő: Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Cn 153 (40 55 117 9025-6) pályaszámú személykocsi (1926) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Cn 153 (40 55 117 9025-6) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A vé... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/4 (2017) Pdf Html
310096 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; dízel-hidro-mechanikus mozdony VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) A21-064 pályaszámú dízel-hidro-mechanikus mozdony (1962) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az A21-064 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolts... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/3 (2017) Pdf Html
310122 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; dízel-hidraulikus mozdony VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) M38-2004 (A24-004) pályaszámú dízel-hidraulikus mozdony (1961) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az M38-2004 (A24-004) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettsé... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/3 (2017) Pdf Html
310134 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motorkocsi; hidro-mechanikus motorkocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Bamot 701 pályaszámú hidro-mechanikus motorkocsi (1962) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Bamot 701 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolt... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/3 (2017) Pdf Html
310190 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; postakocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) F 864 (40 55 117 9131-2) pályaszámú postakocsi (1931) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az F 864 (40 55 117 9131-2) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A vé... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/3 (2017) Pdf Html
310228 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 1. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) Aat 100205 (80 55 117 9063-8) pályaszámú 1. osztályú személykocsi (1896) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az Aat 100205 (80 55 117 9063-8) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt.... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/3 (2017) Pdf Html
310258 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) 0007688 (40 55 117 9650-1) pályaszámú tartálykocsi (1908) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 0007688 (40 55 117 9650-1) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/3 (2017) Pdf Html
310259 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Bmn 201537 (40 55 117 9010-8) pályaszámú 2. osztályú személykocsi (1913) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Bmn 201537 (40 55 117 9010-8) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/3 (2017) Pdf Html
310306 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; hűtőkocsi VÉDETT építő: Ismeretlen 11 55 848 0054-0 (40 55 117 9658-4) pályaszámú hűtőkocsi (1959) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 11 55 848 0054-0 (40 55 117 9658-4) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása i... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/3 (2017) Pdf Html
310307 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; hűtőkocsi VÉDETT építő: VEB Waggonbau Dessau (Volkseigener Betriebe Kombinat Schinenfahrzeugbau der DDR) (Dessau) 11 55 841 5 (40 55 117 9659-2) pályaszámú hűtőkocsi (1968) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 11 55 841 5 (40 55 117 9659-2) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt.... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/3 (2017) Pdf Html
314629 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 1-2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) ABah 8100735 (80 55 117 9057-0) pályaszámú személykocsi (1924) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az ABah 8100735 (80 55 117 9057-0) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása irán... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/3 (2017) Pdf Html
314630 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) ABah 100564 (80 55 117 9065-3) pályaszámú személykocsi (1908) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az ABah 100564 (80 55 117 9065-3) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/3 (2017) Pdf Html
314631 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) ABah 100526 (80 55 117 9066-1) pályaszámú személykocsi (1901) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az ABah 100526 (80 55 117 9066-1) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/3 (2017) Pdf Html
314632 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Cmn 204175 (40 55 117 9071-0) pályaszámú személykocsi (1915) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Cmn 204175 (40 55 117 9071-0) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/3 (2017) Pdf Html
310084 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; dízel-hidraulikus mozdony VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) M32-2055 pályaszámú dízel-hidraulikus mozdony (1974) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az M32-2055 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolt... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310085 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; dízel-hidraulikus mozdony VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) M32-2040 pályaszámú dízel-hidraulikus mozdony (1974) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az M32-2040 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolt... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310086 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; dízel-villamos mozdony VÉDETT építő: NOHAB (Nydqvist & Holm AB) (Trollhättan) M61-020 pályaszámú dízel-villamos mozdony (1964) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) A MÁV M61-020 pályaszámú fővonali, univerzális dízel-villamos mozdonya.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az M61-020 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolts... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310087 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; dízel-villamos mozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) (Budapest) M44-209 pályaszámú dízel-villamos mozdony (1954) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az M44-209 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolts... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310089 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; dízel-hidraulikus mozdony VÉDETT építő: Uzina 23 August Bucuresti (Bukarest) M43-1001 pályaszámú dízel-hidraulikus mozdony (1974) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) A MÁV M43 1001 pályaszámú, B’B’ tengelyelrendezésű, dízel-hidraulikus mellékvonali mozdonya.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az M43-1001 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolt... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310090 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; dízel-hidraulikus mozdony VÉDETT építő: Uzina 23 August Bucuresti (Bukarest) M47-2070 pályaszámú dízel-hidraulikus mozdony (1974) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) A MÁV M47 2070 pályaszámú, B’B’ tengelyelrendezésű, dízel-hidraulikus mellékvonali, személyvonati mozdonya.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az M47-2070 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolt... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310097 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) (Budapest) 275-015 pályaszámú gőzmozdony (1928) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 275-015 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltsá... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310098 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) (Budapest) 275-040 pályaszámú gőzmozdony (1929) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 275-040 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltsá... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310100 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Aktien-Gesellschaft der Lokomotiv Fabrik vormals G. Sigl (Bécsújhely) 326-274 pályaszámú gőzmozdony (1885) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 326-274 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltsá... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310102 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 375-008 pályaszámú gőzmozdony (1912) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 375-008 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltsá... 2017.06.22 Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310105 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) (Budapest) 375-680 pályaszámú gőzmozdony (1950) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 375-680 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltsá... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310106 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) (Budapest) 375-1011 pályaszámú gőzmozdony (1956) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 375-1011 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolts... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310107 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) 375-1025 pályaszámú gőzmozdony (1959) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 375-1025 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolts... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310108 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 375-1522 pályaszámú gőzmozdony (1908) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 375-1522 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolts... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310109 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 376-450 pályaszámú gőzmozdony (1914) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 376-450 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltsá... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310110 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 376-531 pályaszámú gőzmozdony (1922) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 376-531 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltsá... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310111 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 376-578 pályaszámú gőzmozdony (1923) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 376-578 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltsá... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310112 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 376-615 pályaszámú gőzmozdony (1910) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 376-615 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltsá... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310113 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 376-633 pályaszámú gőzmozdony (1913) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 376-633 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltsá... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310114 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 377-210 pályaszámú gőzmozdony (1895) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 377-210 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltsá... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310117 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) (Budapest) 424-284 pályaszámú gőzmozdony (1956) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 424-284 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltsá... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310118 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) (Budapest) 424-353 pályaszámú gőzmozdony (1958) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 424-353 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltsá... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310121 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; dízel-hidraulikus mozdony VÉDETT építő: Uzina 23 August Bucuresti (Bukarest) M47-1001 pályaszámú dízel-hidraulikus mozdony (1974) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.) A MÁV M47 1001 pályaszámú, B’B’ tengelyelrendezésű, dízel-hidraulikus mellékvonali mozdonya.... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az M47-1001 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolt... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310123 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; villamos mozdony VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest);építő: Ganz Villamossági Művek (Budapest) V43-1110 pályaszámú villamos mozdony (1972) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a V43-1110 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolts... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310124 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak (MÁVAG) (Budapest) 424-262 pályaszámú gőzmozdony (1955) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 424-262 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltsá... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310126 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Magyar Királyi Államvasutak Gépgyára (MÁV Gépgyár) (Budapest) 324-1527 pályaszámú gőzmozdony (1918) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 324-1527 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolts... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310127 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Lima Lokomotive Works Incorporated (Lima) 411-264 pályaszámú gőzmozdony (1944) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: 3000 Hatvan, Népkert... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 411-264 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokoltsá... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310128 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOZDONY; gőzmozdony VÉDETT építő: Borsig-Lokomotiv-Werke GmbH Hennigsdorf (BLW) (Hennigsdorf) 520-075 pályaszámú gőzmozdony (1943) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az 520-075 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolts... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310129 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motorkocsi; dízel-mechanikus motorkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) BCmot 353 pályaszámú dízel-mechanikus motorkocsi (1927) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a BCmot 353 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolt... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310130 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motorkocsi; dízel-mechanikus motorkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) BCmot 390 pályaszámú dízel-mechanikus motorkocsi (1928) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a BCmot 390 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolt... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310131 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motorkocsi; hidro-mechanikus motorkocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Ypmot 43 pályaszámú hidro-mechanikus motorkocsi (1969) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az Ypmot 43 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolt... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310132 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motorkocsi; hidro-mechanikus motorkocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Ypmot 44 pályaszámú hidro-mechanikus motorkocsi (1969) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az Ypmot 44 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolt... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310133 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motorkocsi; hidro-mechanikus motorkocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Ypmot 45 pályaszámú hidro-mechanikus motorkocsi (1969) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az Ypmot 45 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokolt... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310135 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motorkocsi; dízel-hidraulikus motorkocsi VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) MDmot 3017 dízel-hidraulikus motorkocsi (1971) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az MDmot 3017 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indoko... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310137 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motorkocsi; dízel-mechanikus motorkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Abmot 400 pályaszámú dízel-mechanikus motorkocsi (1928) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az Abmot 400 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokol... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310138 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motorkocsi; dízel-mechanikus motorkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Abmot 441 pályaszámú dízel-mechanikus motorkocsi (1930) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az Abmot 441 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indokol... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310139 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motorkocsi; dízel-mechanikus motorkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Abymot 473 pályaszámú dízel-mechanikus motorkocsi (1934) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az Abymot 473 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indoko... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310140 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motorkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Abymot 463 pályaszámú dízel, hajtás nélküli motorkocsi (1934) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az Abymot 463 pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védettség indoko... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310141 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motorkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) BCmot 468 (korábban BCmot 451) pályaszámú dízel-mechanikus motorkocsi (1933) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a BCmot 468 (korábban BCmot 451) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt.... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310145 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; étkezőkocsi VÉDETT építő: VEB Waggonbau Bautzen (Volkseigener Betriebe Kombinat Schinenfahrzeugbau der DDR) (Bautzen) WR 004 (80 55 117 9282-4) pályaszámú étkezőkocsi (1981) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a WR 004 (80 55 117 9282-4) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A vé... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310146 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; étkezőkocsi VÉDETT építő: VEB Waggonbau Bautzen (Volkseigener Betriebe Kombinat Schinenfahrzeugbau der DDR) (Bautzen) WR 029 (80 55 117 9284-0) pályaszámú étkezőkocsi (1981) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a WR 029 (80 55 117 9284-0) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A vé... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310147 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; szalonkocsi VÉDETT építő: Ismeretlen AcBc 000 (80 55 117 9281-6) pályaszámú szalonkocsi (1970) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az AcBc 000 (80 55 117 9281-6) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310148 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; szalonkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) Kc 055 (80 55 117 9306-1) pályaszámú szalonkocsi (1952) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Kc 055 (80 55 117 9306-1) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A vé... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310149 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; szalonkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) Ztz 056 (80 55 117 9308-7) pályaszámú szalonkocsi (1944) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Ztz 056 (80 55 117 9308-7) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310150 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; hálókocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) Kc 361 (80 55 117 9303-8) pályaszámú hálókocsi (1956) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Kc 361 (80 55 117 9303-8) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A vé... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310151 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; hálókocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) Kc 362 (80 55 117 9304-6) pályaszámú hálókocsi (1956) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Kc 362 (80 55 117 9304-6) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A vé... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310152 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; játszókocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) BSRy 050 (80 55 117 9280-8) pályaszámú játszókocsi (1974) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a BSRy 050 (80 55 117 9280-8) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310153 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; szalonkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) MÁV 300 (80 55 117 9300-4) pályaszámú szalonkocsi (1962) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a MÁV 300 (80 55 117 9300-4) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310154 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; szalonkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) MÁV 301 (80 55 117 9301-2) pályaszámú szalonkocsi (1960) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a MÁV 301 (80 55 117 9301-2) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310155 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; szalonkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) MÁV 304 (80 55 117 9307-9) pályaszámú szalonkocsi (1942) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a MÁV 304 (80 55 117 9307-9) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310156 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; szalonkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) MÁV 309 (80 55 117 9302-0) pályaszámú szalonkocsi (1960) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a MÁV 309 (80 55 117 9302-0) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310157 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Dh 68047 (40 55 117 9186-6) pályaszámú poggyászkocsi (1940) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Dh 68047 (40 55 117 9186-6) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310159 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) BCx 44244 (40 55 117 9123-9) pályaszámú motormellékkocsi (1936) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a BCx 44244 (40 55 117 9123-9) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310160 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; vezérlőkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) BDb 151 (5955) (80 55 117 9275-8) pályaszámú vezérlőkocsi (1962) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a BDb 151 (5955) (80 55 117 9275-8) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása irá... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310161 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; villamos fűtőkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) Vfk 002 (80 55 117 9286-5) pályaszámú vezérlőkocsi (1968) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Vfk 002 (80 55 117 9286-5) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310164 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) BCx 44131 (40 55 117 9125-4) pályaszámú motormellékkocsi (1927) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a BCx 44131 (40 55 117 9125-4) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310165 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) BCx 44168 (40 55 117 9128-8) pályaszámú motormellékkocsi (1928) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a BCx 44168 (40 55 117 9128-8) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310166 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; mérőkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) MÁV 163 (80 55 117 9290-7) pályaszámú mérőkocsi (1967) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a MÁV 163 (80 55 117 9290-7) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310167 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Ismeretlen R 502644 (40 55 117 9512-3) pályaszámú tartálykocsi (1930) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a R 502644 (40 55 117 9512-3) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310169 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; élőállat-szállító kocsi VÉDETT építő: Ismeretlen Mn 122 000 (40 55 117 9519-8) élőállat-szállító kocsi (1960) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az Mn 122 000 (40 55 117 9519-8) élőállat-szállító kocsipályaszámú jármű, véde... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310171 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) R 750 0270 (40 55 117 9524-8) pályaszámú tartálykocsi (1892) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az R 750 0270 (40 55 117 9524-8) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt.... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310172 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; szénszállító teherkocsi VÉDETT építő: Ismeretlen MVP 708 (40 55 117 9528-9) pályaszámú szénszállító teherkocsi (1915) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az MVP 708 (40 55 117 9528-9) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310174 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; önürítős teherkocsi VÉDETT építő: Ismeretlen Facp 6000 (80 55 117 9653-6) pályaszámú önürítős teherkocsi (1980) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Facp 6000 (80 55 117 9653-6) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310175 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; önürítős teherkocsi VÉDETT építő: Vagónka TATRA (Studénka) Facp 6500 (80 55 117 9654-4) pályaszámú önürítős teherkocsi (1972) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Facp 6500 (80 55 117 9654-4) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310176 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; pőrekocsi VÉDETT építő: Uzinele de Vagoane (Arad) Rs 303 (80 55 117 9700-5) pályaszámú darugém tartó pőrekocsi (1973) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az Rs 303 (80 55 117 9700-5) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310177 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; pőrekocsi VÉDETT építő: VEB Waggonbau Niesky (Niesky) Sy 405498 (40 55 117 9701-2) pályaszámú darugém tartó pőre kocsi (1956) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Sy 405498 (40 55 117 9701-2) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310178 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; személyszállító teherkocsi VÉDETT építő: Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg AG (M.A.N.) (Augsburg/Nürnberg) E 831 (40 55 117 9207-1) pályaszámú személyszállító teherkocsi (1910) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az E 831 (40 55 117 9207-1) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A vé... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310179 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Gép- és Vasútfelszerelési Gyár Részvénytársaság (Kistarcsa) MPV D31 (40 55 117 9026-4) pályaszámú poggyászkocsi (1925) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az MPV D31 (40 55 117 9026-4) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310180 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Ch 104302 (40 55 117 9036-3) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1908) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Ch 104302 (40 55 117 9036-3) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310181 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) C 54070 (40 55 117 9038-9) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1916) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a C 54070 (40 55 117 9038-9) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310182 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Schlick-Nicholson Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Ch 8105879 (40 55 117 9056-1) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1923) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Ch 8105879 (40 55 117 9056-1) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310183 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Schlick-Nicholson Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Fk 8109272 (40 55 117 9068-6) pályaszámú poggyászkocsi (1923) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az Fk 8109272 (40 55 117 9068-6) pályaszámú poggyászkocsipályaszámú jármű, véd... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310184 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Ch 105257 (40 55 117 9076-9) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1912) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Ch 105257 (40 55 117 9076-9) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310185 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Cmn 8205328 (40 55 117 9093-4) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1922) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Cmn 8205328 (40 55 117 9093-4) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt.... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310186 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Bz 56010 (40 55 117 9121-3) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1938) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Bz 56010 (40 55 117 9121-3) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310187 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Dh 68000 (40 55 117 9122-1) pályaszámú poggyászkocsi (1930) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Dh 68000 (40 55 117 9122-1) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310188 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motormellékkocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Cx 59118 (40 55 117 9124-7) pályaszámú motormellékkocsi (1938) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Cx 59118 (40 55 117 9124-7) pályaszámú motormellékkocsi pályaszámú jármű, vé... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310189 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) BCx 44178 (40 55 117 9126-2) pályaszámú motormellékkocsi (1928) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a BCx 44178 (40 55 117 9126-2) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310191 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; postakocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) F 877 (40 55 117 9132-0) pályaszámú postakocsi (1941) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a F 877 (40 55 117 9132-0) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A véd... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310192 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT gyártó: Ganz és Tsa. Villamossági-, Gép-, Waggon -, és Hajógyár (Újpest / Budapest) D 7320 (40 55 117 9162-7) pályaszámú poggyászkocsi (1884) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a D 7320 (40 55 117 9162-7) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A vé... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310193 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) DF 70219 (40 55 117 9163-5) pályaszámú poggyászkocsi (1889) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a DF 70219 (40 55 117 9163-5) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310194 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Waggonfabrik Josef Rathgeber AG (München) E 816 (40 55 117 9176-7) pályaszámú poggyászkocsi (1918) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az E 816 (40 55 117 9176-7) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A vé... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310195 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft (Nesselsdorf) Dn 64073 (40 55 117 9188-2) pályaszámú poggyászkocsi (1898) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Dn 64073 (40 55 117 9188-2) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310196 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motorkocsi VÉDETT építő: TATRA Kopřivnice (Kopřivnice) BHÉV 4301 (40 55 117 9183-2) pályaszámú motorkocsi (1944) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a BHÉV 4301 (40 55 117 9183-2) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A... 2017.06.22 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310197 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Grazer Waggon & Maschinen Fabriks AG vormals Johann Weitzer (Graz) Bz 53640 (40 55 117 9254-2) pályaszámú 2. osztályú személykocsi (1918) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Bz 53640 (40 55 117 9254-2) pályaszámú 2. osztályú személykocsi pályaszámú j... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310198 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Bz 52615 (40 55 117 9255-9) pályaszámú 2. osztályú személykocsi (1910) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Bz 52615 (40 55 117 9255-9) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310201 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; fedett kocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) G 122976 (40 55 117 9508-1) pályaszámú fedett teherkocsi (1899) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a G 122976 (40 55 117 9508-1) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310202 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motorkocsi VÉDETT építő: Moravskoslezská vozovka a.s. Závody Ringhoffer (Praha Smíchov) CSD M 221001 (80 55 117 9037-2) pályaszámú motorkocsi (1934) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a CSD M 221001 (80 55 117 9037-2) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310203 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 1-2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) ABah 100611 (80 55 117 9039-8) pályaszámú 1-2. osztályú személykocsi (1909) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az ABah 100611 (80 55 117 9039-8) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310204 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Ca 5821 (80 55 117 9042-2) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1944) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Ca 5821 (80 55 117 9042-2) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310205 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 1-2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) ABa 2502 (80 55 117 9046-3) pályaszámú 1-2. osztályú személykocsi (1940) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az ABa 2502 (80 55 117 9046-3) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310206 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; postakocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Fa 672 (80 55 117 9047-1) pályaszámú postakocsi (1942) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Fa 672 (80 55 117 9047-1) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A vé... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310207 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 1-2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) ABa 2507 (80 55 117 9053-9) pályaszámú 1-2. osztályú személykocsi (1942) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az ABa 2507 (80 55 117 9053-9) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310208 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Weitzer János Gép-, Waggongyár és Vasöntöde Rt. (Arad) Bah 101574 (80 55 117 9083-6) pályaszámú 2. osztályú személykocsi (1909) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Bah 101574 (80 55 117 9083-6) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310210 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 1-2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) ABah 100524 (80 55 117 9104-1) pályaszámú 1-2. osztályú személykocsi (1900) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az ABah 100524 (80 55 117 9104-1) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310211 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Ba 3301 (80 55 117 9113-1) pályaszámú 2. osztályú személykocsi (1927) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Ba 3301 (80 55 117 9113-1) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310212 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Da 6032 (80 55 117 9116-4) pályaszámú poggyászkocsi (1926) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Da 6032 (80 55 117 9116-4) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310213 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Ba 3067 (80 55 117 9147-9) pályaszámú 2. osztályú személykocsi (1963) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Ba 3067 (80 55 117 9147-9) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310214 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 1-2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) ABa 2009 (80 55 117 9149-5) pályaszámú 1-2. osztályú személykocsi (1960) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az ABa 2009 (80 55 117 9149-5) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310215 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 1. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Amo 1301 (80 55 117 9170-1) pályaszámú 1. osztályú személykocsi (1963) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az Amo 1301 (80 55 117 9170-1) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310217 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; fűtőkazánkocsi VÉDETT építő: Linke-Hofmann-Werke (Breslau) 80 (80 55 117 9174-3) pályaszámú fűtőkazánkocsi (1943) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 80 (80 55 117 9174-3) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védett... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310218 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 1-2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) ABa 2300 (80 55 117 9175-0) pályaszámú 1-2. osztályú személykocsi (1927) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az ABa 2300 (80 55 117 9175-0) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310220 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; étkezőkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) WRy 010 (80 55 117 9270-9) pályaszámú étkezőkocsi (1977) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a WRy 010 (80 55 117 9270-9) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310221 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) 50 55 20-27 499-2 (80 55 117 9271-7) pályaszámú 2. osztályú személykocsi (1967) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 50 55 20-27 499-2 (80 55 117 9271-7) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310222 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motormellékkocsi; 1. osztályú motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) 50 55 10-05 009-7 (80 55 117 9272-5) pályaszámú 1. osztályú motormellékkocsi (1971) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az 50 55 10-05 009-7 (80 55 117 9272-5) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310223 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motormellékkocsi; 2. osztályú motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz–MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár (Budapest) 50 55 20-05 027-7 (80 55 117 9273-3) pályaszámú 2. osztályú motormellékkocsi (1971) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az 50 55 20-05 027-7 (80 55 117 9273-3) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310224 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; vezérlőkocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) 50 55 20-26 005-8 (80 55 117 9276-6) pályaszámú vezérlőkocsi (1962) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az 50 55 20-26 005-8 (80 55 117 9276-6) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310225 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) Cak 5154 (80 55 117 9157-9) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1953) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Cak 5154 (80 55 117 9157-9) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310226 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; postakocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Fa 651 (80 55 117 9130-5) pályaszámú postakocsi (1929) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Fa 651 (80 55 117 9130-5) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A vé... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310227 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Ca 8106986 (80 55 117 9009-1) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1924) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Ca 8106986 (80 55 117 9009-1) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310229 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; étkezőkocsi VÉDETT építő: Van der Zypen & Charlier (Köln-Deutz) WR 2094 (80 55 117 9084-4) pályaszámú étkezőkocsi (1910) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a WR 2094 (80 55 117 9084-4) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310230 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; gyümölcsszállító kocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Ggak 113465 (80 55 117 9568-6) pályaszámú gyümölcsszállító kocsi (1939) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Ggak 113465 (80 55 117 9568-6) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt.... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310232 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; timföldszállító kocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Gax 178241 (80 55 117 9636-1) pályaszámú timföldszállító kocsi (1953) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Gax 178241 (80 55 117 9636-1) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310234 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; hűtőkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) Gn 290889 (40 55 117 9526-3) pályaszámú hűtőkocsi (1902) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Gn 290889 (40 55 117 9526-3) pályaszámú hűtőkocsi (1902) védetté nyilvánítás... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310235 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; baromfiszállító kocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) N 90643 (40 55 117 9537-0) pályaszámú baromfiszállító kocsi (1892) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az N 90643 (40 55 117 9537-0) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310236 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; hűtőkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) Gj 175085 (40 55 117 9553-7) pályaszámú hűtőkocsi (1909) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Gj 175085 (40 55 117 9553-7) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310237 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; baromfiszállító kocsi VÉDETT építő: Weitzer János Gép-, Waggongyár és Vasöntöde Rt. (Arad) ACSEV 3905 (40 55 117 9556-0) pályaszámú baromfiszállító kocsi (1903) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az ACSEV 3905 (40 55 117 9556-0) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt.... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310238 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) G 99869 (40 55 117 9558-6) pályaszámú borszállító kocsi (1911) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a G 99869 (40 55 117 9558-6) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310239 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi VÉDETT építő: Weitzer János Gép-, Waggongyár és Vasöntöde Rt. (Arad) L 115267 (40 55 117 9563-6) pályaszámú szarvasmarhaszállító kocsi (1895) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az L 115267 (40 55 117 9563-6) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310240 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; gyümölcsszállító kocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Ggh 113212 (40 55 117 9577-6) pályaszámú gyümölcsszállító kocsi (1932) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Ggh 113212 (40 55 117 9577-6) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310241 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; bútorszállító kocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Gh 139472 (40 55 117 9583-4) pályaszámú bútorszállító kocsi (1911) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Gh 139472 (40 55 117 9583-4) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310242 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; teherkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) 30 55 117 7082-1 (40 55 117 9585-9) pályaszámú fedett teherkocsi (1916) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a 30 55 117 7082-1 (40 55 117 9585-9) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása i... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310247 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) Rt 7500134 (40 55 117 9605-5) pályaszámú tartálykocsi (1885) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az Rt 7500134 (40 55 117 9605-5) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt.... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310248 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) R 503035 (40 55 117 9606-3) pályaszámú tartálykocsi (1884) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az R 503035 (40 55 117 9606-3) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A... 2017.06.22 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310249 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) DNyBV 502086 (40 55 117 9607-1) pályaszámú tartálykocsi (1907) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a DNyBV 502086 (40 55 117 9607-1) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310250 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) R 501032 (40 55 117 9609-7) pályaszámú 3 tengelyes tartálykocsi (1905) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az R 501032 (40 55 117 9609-7) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310251 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; szénszállító teherkocsi VÉDETT építő: Panstwowa Fabryka Wagonów (PAFAWAG) (Wrocław) Kzm 245214 (40 55 117 9619-6) pályaszámú szénszállító kocsi (1950) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Kzm 245214 (40 55 117 9619-6) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310252 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; tartálykocsi VÉDETT építő: Rába Magyar Vagon- és Gépgyár (Győr) Rzf 7508100 (40 55 117 9621-6) pályaszámú tartálykocsi (1954) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az Rzf 7508100 (40 55 117 9621-6) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310254 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; fedett darumellék kocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Danubius Villamossági Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) Gzk 157450 (40 55 117 9645-1) pályaszámú fedett darumellék kocsi (1944) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Gzk 157450 (40 55 117 9645-1) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310256 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; fedett kocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) KPM (40 55 117 9647-7) pályaszámú fedett teherkocsi (1912) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a KPM (40 55 117 9647-7) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védet... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310260 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) 57 psz. (80 55 117 9022-4) pályaszámú Hargita motormellékkocsi (1944) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az 57 psz. (80 55 117 9022-4) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310261 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; MOTORVONAT; motormellékkocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa, Danubius Gép-, Vagon- és Hajógyár Rt. (Budapest) 58 psz. (80 55 117 9023-2) pályaszámú Hargita motormellékkocsi (1944) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az 58 psz. (80 55 117 9023-2) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310262 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; poggyászkocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Da 6104 (80 55 117 9043-0) pályaszámú poggyászkocsi (1942) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Da 6104 (80 55 117 9043-0) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310263 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 1-2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) ABa 2504 (80 55 117 9045-4) pályaszámú 1-2. osztályú személykocsi (1940) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az ABa 2504 (80 55 117 9045-4) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310264 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Gép- és Vasútfelszerelési Gyár Részvénytársaság (Kistarcsa) Ca 5723 (80 55 117 9073-7) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1927) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Ca 5723 (80 55 117 9073-7) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310265 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 3. osztályú személykocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Ca 5747 (80 55 117 9102-4) pályaszámú 3. osztályú személykocsi (1931) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Ca 5747 (80 55 117 9102-4) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310268 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) 50 55 20-27 666-6 (80 55 117 9277-4) pályaszámú 2. osztályú személykocsi (1968) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az 50 55 20-27 666-6 (80 55 117 9277-4) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310269 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; személykocsi; 2. osztályú személykocsi VÉDETT építő: MÁV Dunakeszi Főműhely (Dunakeszi Vagongyár és Járműjavító) 50 55 10-27 085-1 (80 55 117 9279-0) pályaszámú 2. osztályú személykocsi (1963) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az 50 55 10-27 085-1 (80 55 117 9279-0) pályaszámú 2. osztályú személykocsi pá... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310270 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; fedett kocsi VÉDETT építő: Ringhoffer Művek Rt. (Prága) Xp 4534 (40 55 117 9536-2) pályaszámú fedett teherkocsi (1892) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük az Xp 4534 (40 55 117 9536-2) pályaszámú fedett teherkocsi pályaszámú jármű, v... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310272 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; gyümölcsszállító kocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Gga 113409 (80 55 117 9571-0) pályaszámú gyümölcsszállító kocsi (1926) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Gga 113409 (80 55 117 9571-0) kocsi pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása i... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310273 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; gyümölcsszállító kocsi VÉDETT építő: Magyar Wagon- és Gépgyár Rt. (Győr) Ggak 113456 (80 55 117 9573-4) pályaszámú gyümölcsszállító kocsi (1936) Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai út 95.)... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Ggak 113456 (80 55 117 9573-4) pályaszámú gyümölcsszállító kocsi pályaszámú ... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310275 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; EGYÉB VASÚTI JÁRMŰ; tűzoltókocsi VÉDETT építő: Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. (Buda / Budapest) Tűzoltókocsi (536 1038) (40 55 117 8588-3) (1895) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Tűzoltókocsi (536 1038) (40 55 117 8588-3) pályaszámú jármű, védetté nyilván... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
310277 300012 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VASÚTI JÁRMŰ; VASÚTI KOCSI; teherkocsi; szénszállító teherkocsi VÉDETT építő: Panstwowa Fabryka Wagonów (PAFAWAG) (Wrocław) Kzm (20 55 117 9597-4) pályaszámú nyitott szénszállító kocsi (1950) ... A Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány és a MÁV História Bizottság 2011. évben kereste meg a műtárgyfelügyeleti hatóságot a MÁV normál nyomközű vasúti járműveinek, köztük a Kzm (20 55 117 9597-4) pályaszámú jármű, védetté nyilvánítása iránt. A védet... 2017.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/126/1 (2017) Pdf Html
300311 DOKUMENTÁCIÓ; KÉPI DOKUMENTÁCIÓ; ÁLLÓKÉP; fénykép VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Kertész André (Kertész Andor) (Budapest, 1894 – New York, 1985) A Theatre Arc-en-Ciel darabjaihoz készült bábfigurák (4 db), 1930-1933 papír, fénykép A fényképeken látható bábok Pierre Guéguen (Perros-Guirec, 1889 – Toulon, 1965) „Foire aux figurines” (Figurák vására) című előadáshoz (Theatre Arc-en-Ciel, 1932) készültek. A Theatre Arc-en-Ciel (Szivárvány Színház) avantgárd bábszínházat Blattner... A budapesti árverésen 2016 decemberében felbukkant tárgyegyüttes André Kertész (Kertész Andor) (Budapest, 1894 – New York, 1985) négy, a Théatre Arc-en-Ciel előadásához készült bábfigurákról készített fotója. A védési eljárás során kirendelt Országos... 2017.06.19 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály; MHO/19/1 (2017) Pdf Html
314575 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; köztéri (kültéri) szobor VÉDETT művész: Pándi Kiss János (Pánd, 1905 – Budapest, 1981) Korsós nő, 1950 fém, mészkő, faragott magasság: 400.00 cm Jobb vállán korsót tartó egészalakos nő szobra, felsőteste mezítelen, derkára lepel van kötve. A szobor kocka alakú talapzatának párkánya fogazatos, alatta három oldalon dombormű: tiszalöki vízlépcső, két őnjáró gőzös uszály, öntözőcsatorna zsilipp... A szobor önkormányzati tulajdonosa 2015 elején szakmai állásfoglalás céljából kereste meg a hatóságot, a védési eljárás ennek nyomán indult meg. Pándi Kiss János 1923 és 1925 között a Budapesti Iparrajziskolában, 1926-tól 1939-ben pedig Rómában végez... 2017.06.09 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/503/4 (2017) Pdf Html
322168 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT író: Deák Ferenc (Söjtör, 1803 – Budapest, 1876) Deák Ferenc autográf, aláírt levele "Tisztelt Szabó Úr!" megszólítással. (Kelt: Pest, 1868. március 12.) papír, kézírás, tinta terjedelem: 1.00 oldal Tartalma: a levél írója megerősíti azt, amit már szóban is közölt a címzettel: ő maga szegény "s alig bírok csekély jövedelmemből magam egyszerű életmódja mellett is annyit félretenni, hogy néha egy-két megszorult embertársamnak némi csekély segély... A budapesti antikvár árverésen 2015 novemberében felbukkant irat Deák Ferenc (Söjtör, 1803 – Budapest 1876) 1868. március 12-én kelt, – a kutatás eddigi állása szerint ismeretlen személyhez, – Szabó úrhoz írott levele, melyben Deák jelzi a címzettnek... 2017.05.31 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/729/1 (2017) Pdf Html
321605 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Ferenc József, Habsburg (Bécs, 1830 – Bécs, 1916);aláíró: Széchényi Manó, sárvár-felsővidéki gróf (Sopron, 1858 – Sennyefa, 1926);aláíró: Ulrich Mihály (minisztériumi tisztviselő, 20. század eleje);művész: Krahl, Ernst August (Drezda, 1858 – Bécs, 1926) I. Ferenc József magyar király által kiadott nemesség-, címer- és előnév adomány dr. Áldor Adolf és családja részére. (Kelt: Bécs, 1899. szeptember 22.) viasz, fém, pergamen, kézírás, festett, aranyozott, bársonykötés magasság: 38.00 cm; szélesség: 29.00 cm; terjedelem: 4.00 lap a címerfestés alatt jobbra lent: "KRAHL E." Címerfestménnyel és címerleírással, arany zsinóron ráfüggesztett, dísztelen fémtokos magyar királyi pecséttel. Vörös bársonnyal borított, arany vaknyomásos ornamentikával és a Magyar Királyság középcímerével díszített, valamint fehér és zöld kötősz... A budapesti árverésen 2015 decemberében felbukkant irat I. (Habsburg) Ferenc József (Bécs, 1830 – Bécs, 1916) magyar király által kiadott magyar nemesség-, címer- és előnév adomány dr. Áldor Adolf és családja részére, címerfestménnyel és címerleíráss... 2017.05.30 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/718/1 (2017) Pdf Html
241133 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) LOPOTT, VÉDETT művész: Haranghy Jenő (Debrecen, 1894 – Budapest, 1951) Lóvásár, 1916 vászon, olaj magasság: 124.50 cm; szélesség: 188.50 cm balra lent: "Haranghy Jenő 1916" A kép előterében lóvásári jelenet, jobbra és balra négy-négy fából álló csoport, a háttérben házak.... A festmény az örökségvédelmi hatóság látókörébe az 1998-ban történt lopása nyomán került, ekkor vette nyilvántartásba a lopott műtárgyak adatbázisába. Ezt követően 2014 tavaszán egy budapesti árverésen bukkant fel, ahol a védési eljárását is megindít... 2017.05.10 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/575/1 (2017) Pdf Html
85208 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; köztéri (kültéri) szobor VÉDETT művész: Csíkszentmihályi Róbert (Budapest, 1940 – ) Vadkan, 1966 mészkő, faragott magasság: 160.00 cm; szélesség: 173.00 cm; mélység: 100.00 cm jelzés nélkül Nyilvánosan is látogatható őrzési helye: tiszadobi Andrássy kastély parkja (4456 Tiszadob, Bocskai u. 59.) Téglalap alakú lapos talpazatra mintázott, körplasztikus állatalakos, fehér mészkő szobor. Hátsó lábain ülő életnagyságú vadkanábrázolás, am... A szobor 2009-ben, a befogadó kastélypark tervezett felújítása kapcsán került a műtárgyfelügyeleti hatóság látókörébe. A Vadkan, 1966 című alkotás Csíkszentmihályi Róbert korai műve, a fiatal művész első megrendelése, az első köztéri munkája volt, de... 2017.05.10 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály; KÖHÁT/MHF/543/3 (2017) Pdf Html
321607 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Scarsella, Ippolito (Scarsellino) (Ferrara, 1550/1551 – Ferrara, 1620) Pihenő Szent Család vászon, olaj magasság: 52.00 cm; szélesség: 78.00 cm jelzés nélkül A jobb oldali előtérben fehér ruhacsomón fekszik az alvó, jobb karját hasán pihentető gyermek Jézus. Mellette balról vörös ruhában, fejét is fedő kék köpenyben, fél térdre ersezkedve látjuk Máriát, feje körül vékony dicsfény-karikával, kezeit imára... Egy budapesti aukciósház 2015. decemberi aukcióján szereplő festményt a Szépművészeti Múzeum javaslatára a Műtárgyfelügyeleti Iroda védetté nyilvánította. A festmény provenienciájáról kevés adatunk van, csupán annyit tudunk, hogy az már a második vil... 2016.11.24 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/2/2/2016 Pdf Html
320747 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; parancslevél VÉDETT kibocsátó: Apafi Mihály, Apanagyfalvi I. (Ebesfalva, 1632 – Fogaras, 1690) I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem parancslevele rátóti Gyulaffy László marosszéki kapitánynak. (Kelt: Algyógyfürdő, 1684. július 8.) papír, tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal Magyar nyelvű papír missilis a fejedelem saját kezű aláírásával, külzetén címzéssel és papírfelzetes pecsét nyomával. Tartalma: a fejedelem tájékoztatja a kapitányt, hogy az ördöngősök és "bűjös bájosok" üldözésével széki Teleki Mihályt megbízta, ... A 2015 júniusában budapesti antikvár árverésen felbukkant irat a 17. századi erdélyi történelem sajátos összefüggéseibe illeszkedik. Az I. Apafi Mihály (Ebesfalva, 1632 – Fogaras, 1690) erdélyi fejedelem Algyógyfürdőn, 1689. július 8-án kelt, rátóti ... 2016.11.16 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/378/4/2016 Pdf Html
314336 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; ÜTŐS HANGSZER; harang VÉDETT készítő: Weinbert, Peter (pécsi harangöntő, 1802 – 1841 között) Harang, 1808 (a bükkösdi római katolikus templomból) bronz, öntött magasság: 95.00 cm; átmérő: 105.00 cm; egyéb méret(ek): súlya kb. 8 és fél mázsa a kupola alatti szalagon felirat: "GEGOSSEN VON PETER WEINBERT IN 5 KIRCHEN ANNO 1808" Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: 7682 Bükkösd, Templom tér. A harang felfüggesztését adó koronát hat, 2+1+2+1 arányban elosztott maszkos díszítésű függesztőfül alkotja. Felső peremén, két borda között, német nyelvű felirat: GEGOSSEN VON ... A harang 2014-ig az 1796-ban felszentelt, Baranya megyei Bükkösd, 1958-ban műemlékké nyilvánított Római Katolikus Plébániatemplomban volt használatban, akkor repedése miatt eltávolították onnan és a templom előtti, nyilvánosság számára is hozzáférhet... 2016.11.15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1808/1/2016 Pdf Html
314836 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS; tűfestés VÉDETT művész: Ismeretlen A vát-szentkúti Mária-kápolna egykori kegyképe fémfonál, fém, aranyozott, öntött, vászon, fa, tűfestéses, festett, hímzett magasság: 31.00 cm; szélesség: 24.70 cm jelzés nélkül A Vas megyei Vát község határában álló, Mária mennybevételének tiszteletére 1721-ben felszentelt kápolna egykori kegyképe. Ovális képmezőben ábrázolt Hodigitria Istenanya, a képmező körül tizennégy nyolcágú arany csillagból álló koszorúval. Mária v... A tárgy a Vas megyei Vát község határában álló, Mária mennybevételének tiszteletére 1721-ben felszentelt kápolna – amelynek gondozására később szervita kolostor is létesült – egykori kegyképe. A kép a rendháztörténeti források szerint Spanyolországbó... 2016.11.09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1376/4/2016 Pdf Html
322238 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT író: Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) Kossuth Lajos autográf, aláírt levele Farkas Ferencné Dorogházi Annához "Asszonyom!" megszólítással. (Kelt: Turin, 1867. augusztus 10.) papír, kézírás, tinta terjedelem: 3.00 oldal Hozzá tartozik: "Dorogházi Anna Farkas Ferenczné Asszonynak Jászberényen via Pesth (Hongrie)" címzésű boríték. Tartalma: a levél írója válaszol egy honvéd feleségének, aki eltűnt férjéről tudakozódott. Kossuth jelzi, hogy tájékoztatást nem tud adn... Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) Turinban, 1867. augusztus 10-én kelt, Farkas Ferencné Dorogházi Annához írt autográf, aláírt levele „Asszonyom!” megszólítással Dorogházi Anna 1867. július 14-én kelt levelére adott válasz. Ebben Kossuth Laj... 2016.11.09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/803/38/2016 Pdf Html
316083 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; irat VÉDETT író: I. Rákóczi György (Szerencs, 1593 – Gyulafehérvár, 1648) I. Rákóczi György erdélyi fejedelem Pázmány Péter (Nagyvárad, 1570 – Pozsony, 1637) esztergomi érsek részére írt magyar nyelvű levele. (Kelt: Gyulafehérvár, 1636. december 18.) papír, tinta, kézírás terjedelem: 2.00 oldal Az irat első oldalán fent: "ad Nro. 35 A. 1636. Transilvanica Turcica" kancelláriai jelzet. A fejedelem saját kezű aláírásával. Tartalma: A levél írója röviden beszámol az 1636. december 4-én megkötött szászvárosi békét megelőző eseményekről, valamint a reversalisok december 13-án történt kicserélését követően Bethlen István korábbi erdé... I. Rákóczi György (Szerencs, 1593 – Gyulafehérvár, 1648) erdélyi fejedelem Gyulafehérváron, 1636. december 18-án kelt, címzés nélküli, két oldal terjedelmű magyar nyelvű levele egy budapesti árverésen bukkant fel 2015 júniusában. 1636 során Naszúhpas... 2016.09.22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1553/1/2016 Pdf Html
321621 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; jegyzőkönyv VÉDETT keletkeztető: Somorja város tanácsa Somorja város protocolluma, 1636-1644 papír, kézírás, tinta, pergamen kötés magasság: 20.00 cm; egyéb méret(ek): [258] p. Szövege többségében magyar, kisebb részben német és latin nyelvű. A jegyzőkönyv Falusi István, Turner Benedek és Strasser György bírák időszakát öleli fel, egy rövid bejegyzés 1679-ből származik. Az első ív elvált a könyvtesttől, az utolsó levél sz... Somorja város protokolluma (jegyzőkönyve), mely 1636 és 1644 között keletkezett, többségében magyar, kisebb részben német és latin nyelvű feljegyzést tartalmaz, 2015 novemberében bukkant fel egy budapesti árverésen. A mezővárosi írásbeliség a 16. szá... 2016.09.19 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/104/20/2016 Pdf Html
300206 TERMÉSZETTUDOMÁNYI EMLÉK; ÁSVÁNY ÉS KŐZET; ÁSVÁNY; ásvány VÉDETT GYŰJTEMÉNY gyűjtő: Kövecses-Varga Lajos (Lovászpatona, 1957 – );gyűjtő: Lakos János (? – 2002);gyűjtő: Fábián Tamás (Szombathely, 1958 – Erta Ale vulkán, 2012) Kárpát-medencei lelőhelyekről származó ásványgyűjtemény (összesen: 871 db) A védetté nyilvánított gyűjteményt az esztétikailag kiemelkedő példányok mellett típuslelőhelyről, azaz az ásványfaj első leírási lelőhelyéről származó, a lelőhelyre nézve ritka ásványt vagy ritka ásványtársulást tartalmazó, a fajra vonatkozó alaki... A mintegy 12 ezer darabból álló „Kárpát-medencei lelőhelyekről származó ásványgyűjtemény”, azaz Kövecses-Varga Lajos magángyűjteménye, közismertebb nevén siófoki Ásványmúzeum védési javaslata 2016 januárjában érkezett a Műtárgyfelügyeletre. A gyűjtem... 2016.09.14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/58/30/2016 Pdf Html
321843 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Babits Mihály (Szekszárd, 1883 – Budapest, 1941) Babits Mihály autográf, aláírt levele Feszty Masához, "Kedves Feszty Masa" megszólítással (1927) papír, kézírás, tinta terjedelem: 2.00 oldal levél végén aláírás: "Babits Mihály" Keltezés nélkül. Tartalma: a levél írója még nem tud ígéretet tenni a címzett Feszty Masának (Budapest, 1895 – Domaháza, 1979) a kért pénzügyi támnogatásra, a Baumgarten alapítvány léte ugyanis bizonytalan, az alapító, Baumgarten Ferenc Ferdinánd ... A budapesti árverésen 2015 decemberében felbukkant kézirat Babits Mihály (Szekszárd, 1883 – Budapest, 1941) költő, író autográf levele Feszty Masának címezve. A dátummal el nem látott levél valószínűleg 1927 januárját követő hónapokban keletkezett, é... 2016.08.31 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/454/9/2016 Pdf Html
300216 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; irodalmi és egyéb kézirat; zenei kézirat KIVITEL, VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES szerző: Liszt Ferenc (Doborján, 1811 – Bayreuth, 1886) A Nádor Kálmán Zeneműkereskedés és Kiadó hagyatékában fennmaradt Liszt Ferenc autográfok és nyomdai kéziratok (7 tétel) papír, kézírás A tárgyegyüttes elemei: 1. A magyarok Istene (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321629) 2. Ungarishes Königslied (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321630) 3. Petőfi szellemének (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 321631) 4. Mosonyis Grab Geleit... Liszt Ferenc (Doborján, 1811 – Bayreuth, 1886) elveszettnek hitt kéziratait és azok nyomdai másolatait tartalmazó kézirategyüttes 2016 januárjában kiviteli engedélyezési eljárás során került a hatóság látókörébe. A művek kimondottan magyar tematikáho... 2016.08.31 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/238/18/2016 Pdf Html
314849 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Ferenc József, Habsburg (Bécs, 1830 – Bécs, 1916);művész: Krahl, Ernst August (Drezda, 1858 – Bécs, 1926);aláíró: Burián István, gróf rajeci (Stomfa, 1851 – Bécs, 1922);aláíró: Ulrich Mihály (minisztériumi tisztviselő, 20. század eleje) I. Ferenc József magyar király által kiadott magyar nemesség-, előnév- és címerátruházó, illetve névváltoztató oklevél Milch György és Zsuzsanna részére. (Kelt: Bécs, 1914. május 25.) pergamen, viasz, kézírás, tinta, festett, fa, egészbőr kötés, aranyozott terjedelem: 7.00 oldal a címerfestmény alatt jobbra lent: Krahl E Címerfestménnyel és címerleírással, aranyzsinóron függő, fémtokos, vörös viaszpecséttel, I. Ferenc József magyar király saját kezű aláírásával és a király személye körüli miniszter, báró rajeczi Burián István ellenjegyzésével. Díszesen aranyozott, ... A budapesti antikvár árverésen 2015 áprilisában felbukkant irat I. (Habsburg) Ferenc József magyar király (Bécs, 1830 – Bécs, 1916) által kiadott magyar nemesség-, előnév- és címerátruházó, illetve névváltoztató oklevél Milch György és Zsuzsanna rész... 2016.08.30 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/140/3/2016 Pdf Html
321523 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; vegyes technika VÉDETT művész: Ismeretlen festő, 18. század második fele Gróf Nádasdy I. Mihály családjával, 1780 körül akvarell (vízfesték), fa, papír, gouache magasság: 31.00 cm; szélesség: 28.00 cm jelzés nélkül Zöld kárpitozású kanapén fehérruhás, magas hajviseletű hölgy ül, kezében toll, amit az előtte álló kis asztalon látható levélen (ennek elkezdett szövege: "Madame / En relisant votre lettre du 12me / je...") nyugtat. Balján, az asztal mellett 6-8 év... A csoportos portré vételi felajánlás, majd egy budapesti árverezőház, 2015 végi árverésén került a hatóság látókörébe. Az 1770-es évek végére, 1780 körülre datálható akvarell egy, a Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokában őrzött archív fotó t... 2016.08.29 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/313/3/2016 Pdf Html
323126 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; VILÁGÍTÓ ESZKÖZ; neonreklám VÉDETT készítő: NEON Reklám és Villamossági Szövetkezet (Budapest) Az egykori Kis Berlin eszpresszó önkiszolgáló bisztró fényreklámja, 1965 (?) (Budapest) üveg magasság: 6.00 m; szélesség: 2.00 m Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: 1055 Budapest, Szent István krt. 13. Az egykor itt, , a körút és a Honvéd utca sarkán 1965-ben Kis Berlin eszpresszó néven megnyitott önkiszolgáló étterem fényreklámja. Az önkiszolgáló étterem, tálcát és ... A történeti értékű budapesti neonreklámok védésére 2005-ben közérdekű bejelentés hívta fel a hatóság figyelmét. A neonok nagyobb száma, és a tisztázatlan tulajdonosi viszonyok következtében a védési ügyek elhúzódtak. Az egykor nagy számban az utcakép... 2016.08.24 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1314/3/2016 Pdf Html
314547 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Karinthy Frigyes (Budapest, 1887 – Siófok, 1938) Karinthy Frigyes "Akrobat-ó!" című írásának autográf kézirata papír, tinta, kézírás magasság: 21.50 cm; szélesség: 17.00 cm; terjedelem: 5.00 oldal Keltezés nélkül, javításokkal, kihúzásokkal. Az utolsó levél hátoldalán nyomdai utasítás: "2 levonatot kérek reggelre!". Publikálatlan, az 1929-ben közölt szöveghez képest jelentős eltérésekkel.... A budapesti árverésen 2014 decemberében felbukkant irat Karinthy Frigyes (Budapest, 1887 – Siófok, 1938) „Akrobat-ó!” című írásának autográf kézirata. Az öt, fekete tintával beírt folió minden kétséget kizáróan Karinthy Frigyes autográf, mely felbukk... 2016.08.23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/295/5/2016 Pdf Html
300251 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; dekorterv VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES készítő: Zsolnay gyár (Pécs) "Terracotta formakönyvek" (a pécsi Zsolnay gyár építészeti kerámiáinak formakönyvei, 17 kötet) papír, karton, ceruza, tus, akvarell (vízfesték), kézírás, vászonkötés, fűzött egyéb méret(ek): magasság: 22-23,40 cm; szélesség: 14,40-16 cm; vastagság: 2,8-4,5 cm A Zsolnay gyár által az 1870-es évek és 1961 közötti időszakban gyártott épületkerámiák, épületplasztikák: falburkolatok, tetőcserép és kúpcserép-elemek, kapu-, ajtó- és ablakkeretek, valamint kültéri és beltéri szobrok „Terracotta” katalógusai. A ... A pécsi Zsolnay gyár építészeti kerámia formakönyveinek 17 kötete, a "Terracotta formakönyvek" védési javaslatát 2016. márciusában a pécsi Janus Pannonius Múzeum küldte meg a Műtárgyfelügyeletnek. A védési eljárásban a pécsi múzeum mellett a budapest... 2016.08.23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/646-21/2016 Pdf Html
316087 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; levél VÉDETT író: Tisza István, gróf (Pest, 1861 – Budapest, 1918) Tisza István levele Szél Kálmánhoz "Nagytiszteletű Uram" megszólítással. (Kelt: Budapest, 1904. június 2.) papír, tinta, kézírás terjedelem: 2.00 oldal „Magyar Királyi Ministerelnök” fejléces papíron. Hozzá tartozik: „Nagytiszteletű Széll Kálmán úrnak Nagyszalonta” címzésű boríték. Tartalma: értesíti az esperest, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter a miniszterelnök közbenjárása ellenére n... Gróf Tisza István (Pest, 1861 – Budapest, 1918) „Magyar Királyi Ministerelnök” fejléces papíron tintával írt, 1904. június 2-án kelt levelében – melyhez egy „Nagytiszteletű Széll Kálmán úrnak Nagyszalonta” címzésű boríték tartozik – értesíti a címzet... 2016.08.22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/156/3/2016 Pdf Html
321663 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Dsida Jenő (Szatmárnémeti, 1907 – Kolozsvár, 1938) Dsida Jenő "Öreg postás a város végén" című versének autográf kézirata. (Kelt: Kolozsvár?, 1932 körül) papír, kézírás, tinta magasság: 21.00 cm; szélesség: 16.00 cm; terjedelem: 1.00 oldal A kézirat szövege eltér a nyomtatásban megjelenttől. A hatodik, hetedik és nyolcadik versszak publikálatlan. A kézirat hátoldalán a költő "Légy már legenda" című versének címsora.... A budapesti árverésen 2015 novemberében a hatóság látókörébe került dokumentum Dsida Jenő (Szatmárnémeti, 1907 – Kolozsvár, 1938) költő, műfordító, újságíró „Öreg postás a város végén” című versének autográf kézirata, kelt Kolozsvár?, 1932 körül. A v... 2016.08.22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/225/7/2016 Pdf Html
321664 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Weöres Sándor (Szombathely, 1913 – Budapest, 1989) Weöres Sándor autográf naplója verseivel és bejegyzéseivel, 1937-1938 papír, kézírás, tinta magasság: 19.20 cm; egyéb méret(ek): 70 számozatlan oldal A füzet első 40 oldalán eleinte kék, majd fekete tollal írva, első keleti utazásának naplója található. Az első beírás dátuma: Csönge, 1937. január 7. („Indulás előtti nap”), az utolsó a „Conte Rosso” fedélzetén [1938] február 10. A további lapokon... A budapesti árverésen 2015 novemberében felbukkant kézirat Weöres Sándor (Szombathely, 1913 – Budapest, 1989) költő, író, műfordító autográf naplója verseivel, bejegyzéseivel 1937-ből. A kockás füzetben 70 számozatlan oldalra beírt, vegyes műfajú szö... 2016.08.16 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/228/7/2016 Pdf Html
314643 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT író: Liszt Ferenc (Doborján, 1811 – Bayreuth, 1886) Liszt Ferenc aláírt, autográf, francia nyelvű levele ismeretlenhez. (Kelt: 1849. december 30.) papír, tinta, kézírás terjedelem: 3.00 oldal Tartalma: Köszöni barátja sorait. A barátja által ajánlott Mezey nevű zongoristának igyekszik segítségére lenni, bár a párizsi szalonok egy magyar emigránst valószínűleg nem lesznek hajlandóak fogadni. Barátját kéri, nevezze meg azokat, akiknek ajá... A zenetörténeti értékű irat 2015 februárjában bukkant fel budapesti antikvár árverésen. A hazáját szívből szerető Liszt Ferenc (Doborján, 1811 – Bayreuth, 1886) az 1848-as események kapcsán Széchenyi és Batthyány nézeteit osztotta, akik törvényes úto... 2016.08.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1219/1/2016 Pdf Html
300172 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ; relief / dombormű VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Ismeretlen római kori szobrász Római sírkő töredékek (2 db) mészkő, faragott A római kori Pannonia provincia, a mai Dunántúl területéről származó régészeti leletek. A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Római sírkő töredék (sírsztélé töredék, Kr. u. 2. század közepe - 3. század eleje) (műtárgy-nyilvántartási az... A sírkőtöredék két darabja 2006. májusában a világhálón bukkant fel magyar aukciós portálon. A feliratos- és képmező kialakítási módja és a kőemlék vastagsága csak a római kori síremlékek egy fajtájára, a sírsztélékre jellemző. Az elhunytak személyi ... 2016.07.22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1162/4/2016 Pdf Html
314322 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Ferenc József, Habsburg (Bécs, 1830 – Bécs, 1916);művész: Krahl, Ernst August (Drezda, 1858 – Bécs, 1926) (?);aláíró: Wenckheim Béla, wenckheimi báró (Pest, 1811 – Budapest, 1879) I. Ferenc József által adományozott nemesség-, előnév- és címeradomány Ramassetter Vince és családja részére. (Kelt: Schönbrunn, 1874. október 6.) pergamenpapír, viasz, réz, fa, tinta, kézírás, festett, egészbőr kötés, dombornyomott, aranyozott terjedelem: 7.00 oldal I. Ferenc József magyar király és báró Wenckheim Béla király személye körüli miniszter autográf aláírásával. Címerfestménnyel és címerleírással. Aranyzsinórral átfűzött, aranyozott, dombornyomott bőrkötésben, rajta elől középen ligatúrás FRV monogr... A címeres levél 2014 őszén egy társhatósági megkeresés révén került a Műtárgyfelügyeleti Iroda látókörébe. A Ferenc József magyar király (1848–1916) által kiadott magyar nemesség-, előnév- és címeradomány Ramassetter Vince részére, címerfestménnyel é... 2016.06.27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/364/4/2016 Pdf Html
71946 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; VILÁGÍTÓ ESZKÖZ; neonreklám VÉDETT készítő: NEON Reklám és Villamossági Szövetkezet (Budapest) "Tik-Tak" neonreklám (Budapest) üveg, bádog, festett magasság: 1.00 m; szélesség: 3.00 m Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: 1126 Budapest, Böszörményi út 17/c. Homlokzatra szerelt, fémbetű alátétes, egyedi blokk feliratú, idomvas alátétes, figurális óra motívummal ellátott fényreklám. Jellegzetessége az óra, melynek ingája kül... A történeti értékű budapesti neonreklámok védésére 2005-ben közérdekű bejelentés hívta fel a hatóság figyelmét. A neonok nagyobb száma, és a tisztázatlan tulajdonosi viszonyok következtében a védési ügyek elhúzódtak. Az egykor nagy számban az utcakép... 2016.06.25 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1266/2/2016 Pdf Html
314648 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: III. (VI.) Károly, Habsburg (Bécs, 1685 – Bécs, 1740) III. Károly magyar király által kiadott magyar nemesség- és címeradomány Török István és családja részére. (Kelt: Bécs, 1718. augusztus 24.) pergamen, viasz, tinta, kézírás, festett, fa Címerfestménnyel és címerleírással, függőpecséttel. Az uralkodó, valamint Erdődy László Ádám nyitrai püspök, a magyar udvari kancellária első ülnöke és Wanyeczy Illés kancelláriai titkár aláírásával. Kihirdették Heves és Külső-Szolnok vármegye Eger... A III. Károly magyar király (1711–1740) által kiadott, nemességet és címert adományozó oklevél Török István és családja részére, címerfestménnyel és címerleírással, függőpecséttel, kelt: Bécs, 1718. augusztus 24-én, a tipikus 18. század eleji magyar ... 2016.06.22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/618/2/2016 Pdf Html
321628 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Bruegel (Breugel, Breughel, Brueghel), Pieter, id. ("Paraszt Bruegel") (Brueghel, 1526/30 – Brüsszel, 1569) Keresztelő Szent János prédikációja, 1566 fa, olaj magasság: 95.00 cm; szélesség: 160.50 cm jobbra lent: "BRVEGEL M.D.LXVI" Erdei tisztáson álló, ülő és fákra kapaszkodó férfi, női és gyermekalakokból álló sokaság látható, amint a kép felső részén, a középtől kissé bal felé álló Keresztelő Szent János szavait hallgatja, illetve azokat egymás között meghányja-veti. A Ker... A festmény id. Pieter Bruegel késői, 1566-ból datált sajátkezű alkotása. Programkép, amelyben a festő szkeptikus-humanista világszemlélete nyilvánul meg: a világ fonákságaira és az emberiség dőreségére próbálta meg felhívni a figyelmet, mégpedig a ko... 2016.05.18 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/181/21/2016 Pdf Html
314835 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Zsigmond király, Luxemburgi (Prága, 1368 – Znaim, 1437) Luxemburgi Zsigmond magyar király oklevele. (Kelt: 1403. november 5.) pergamen, tinta, kézírás Jobb felső sarkában kancelláriai jegyzet: relatio Piponis de Ozora (Ozorai Pipo jelentése) Papírfelzetes pecséttel megerősített pergamen oklevél. Tartalma: Zsigmond király tudatja, hogy néhai Szécsényi Kónya bán fia Simon ajtónálló mesternek adja a Durazzói Károly fia László pártjához csatlakozott és hűtlenné vált Chele fiai Miklós, Pét... A budapesti árverésen 2015 áprilisában felbukkant irat 1403. november 5-én Zsigmond király által kiadott, papírfelzetes pecséttel megerősített pergamen oklevél, jobb felső sarkában kancelláriai jegyzet relatio Piponis de Ozora (Ozorai Pipo jelentése)... 2016.05.09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/865/1/2016 Pdf Html
314834 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Domonkos (prépost, 14. század) Domonkos, az esztergomi Szent Tamás káptalan prépostja, Miklós érsek vikáriusa által kiadott oklevél. (Kelt: 1353. május 23.) pergamen, tinta, kézírás Pergamenoklevél, hátoldaláról a préposti pecsét hiányzik, csak az azt rögzítő szalag egy darabja van meg. Tartalma: Domonkos, Miklós érsek vikáriusa tudatja, hogy korábbi ítéletlevele szerint mellétei Mihály fiai Miklós és Péter beperelték rokonai... A budapesti árverésen 2015 áprilisában felbukkant irat Domonkos, az esztergomi Szent Tamás káptalan prépostja, Miklós érsek vikáriusa által 1353. május 23-án kiadott pergamen oklevél, hátlapján befüggesztett pecsét nyomával. Az oklevélben Domonkos, a... 2016.05.06 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/855/1/2016 Pdf Html
300081 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA; litográfia (kőnyomat); litográfia (kőnyomat) VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Kudlák Lajos (Ludovít) (Losonc, 1890 – Pozsony, 1960);kiadó: Lévai litographie Rimavská-Sobota Litográfia mappában, 12 db papír, kőnyomat (litográfia) magasság: 280.00 mm; szélesség: 240.00 mm Mappába rendezve 12 db különböző litográfiai lap. A mappa címkéjén felirat: "KUDLÁK LAJOS / 12 LITOGRAPHIE", A címke alján, a keretdísz alatt apró betűvel: "LÉVAI LITOGRAPHIE RIMAVSKÁ-SOBOTA". A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Női f... A mű keletkezési ideje (1920-as évek) olyan művészettörténeti korszak, az ún. avantgárd művészeti periódus, amely a legkevésbé reprezentált műtárgyakkal a magyar köz- és magángyűjteményekben. Ennek oka egyrészt, hogy az avantgárd művészek a hagyomány... 2016.04.19 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/752-1/2016 Pdf Html
321578 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; VILÁGÍTÓ ESZKÖZ; csillár VÉDETT tervező: Loos, Adolf (Franz Karl Viktor Maria) (Brünn, 1870 – Kalksberg bei Wien, 1933);kivitelező: Friedrich Otto Schmidt cég (Firma Friedrich Otto Schmidt) (Bécs) (?) Csillár, 1905 körül sárgaréz, üveg, ezüstözött, csiszolt magasság: 70.00 cm; szélesség: 55.00 cm; egyéb méret(ek): lánchossz: 70 cm Ezüstözött sárgaréz keretbe foglalt, 24 oldalról, négyszögletű, csiszolt üveg síkok által határolt poliéder test. Függesztése: fent „S” alakú függesztő kampóval kerek szemekből fűzött lánccal.... A védés tárgyát képező csillár 2015 decemberében budapesti árverésen bukkant fel a nyilvánosság előtt. A csillár a világhírű osztrák építész-iparművész, Adolf Loos (Franz Karl Viktor Maria) (Brünn, 1870 – Kalksberg bei Wien, 1933) 1900 körül tervezet... 2016.04.04 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/160/4/2016 Pdf Html
321577 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; VILÁGÍTÓ ESZKÖZ; csillár VÉDETT tervező: Hoffmann, Joseph Franz Maria (Pirnitz, 1870 – Bécs, 1956);kivitelező: Bakalowits & Söhne Glasswaren (Bécs) Pálmacsillár, 1910 körül bronz, sárgaréz, üveg, öntött, csiszolt magasság: 165.00 cm; szélesség: 120.00 cm Pálmafa alakú csillár. A felfüggesztést biztosító középtengelye bronz, mely bojtos függönyzsinór köteget imitál, amelyet fent és középen egy-egy bronz szalagcsokor fog össze. Alsó felén, a középtől kissé lejjebb hat darab, szétágazó pálmalevélről k... A védés tárgyát képező csillár 2015 decemberében budapesti árverésen bukkant fel a nyilvánosság előtt. A csillárt 1904 körül az osztrák szecesszió világhírű mestere, Josef Hoffman (Pirnitz, 1870 – Bécs, 1956) tervezte a Bakalowits & Söhne bécsi cég s... 2016.04.04 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/161/4/2016 Pdf Html
314833 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Gilétfi (Zsámboki) Miklós (nádor, 14. század) Gilétfi (Zsámboki) Miklós nádor oklevele. (Kelt: 1347. június 15.) pergamen, viasz, kézírás, tinta Pergamenoklevél, függő nádori viaszpecséttel. Az oklevél állapota hibátlan, a viaszpecsét kissé kopott, de sérülésmentes. A pecsétet tartó függesztőzsinór megmaradt. Tartalma: Miklós nádor tudatja, hogy az általa június 11-én Gömör és Torna megyén... A budapesti árverésen 2015 áprilisában felbukkant irat Gilétfi (Zsámboki) Miklós nádor 1347. június 15-én kelt oklevele, melyben Miklós nádor tudatja, hogy az általa június 11-én, Gömör és Torna megyék megyegyűlésén Malah-i János fia Cynegének neveze... 2016.03.01 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/489/1/2016 Pdf Html
310080 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); APRÓNYOMTATVÁNY; vándorkönyv VÉDETT nyomda: Ellinger-nyomda (Kassa) Burger Moises Jákob arany- és ezüstműves mesterlegény részére kiállított vándorkönyv, 1836-1841 papír, viasz, nyomtatott, tinta, kézírás, félbőr kötés magasság: 18.50 cm; szélesség: 11.50 cm; terjedelem: 48.00 oldal Vándor-könyv. Wanderbuch. Utazó mester-legények számokra rendeltetett vándor-könyv, melly a’ nagy méltóságú Királyi Magyar Helytartó-Tanácsnak 1816-dik esztendőben 16. juliusban, 21080-dik szám alatt költ rendeléséhez képpest, készíttetett. Für rei... A budapesti árverésen 2013 októberében felbukkant dokumentum Burger Moises Jákob arany- és ezüstműves tanonc vándorkönyve, mely a Helytartótanács 1816. július 16-án kelt, 31080. számú rendelete alapján kiadott negyvennyolc oldalas nyomtatott könyv, 5... 2016.02.29 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/473/1/2016 Pdf Html
300118 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES író: Horthy Miklós, vitéz nagybányai (Kenderes, 1868 – Estoril, 1957);író: Töreky Géza (Baja, 1873 – München, 1961);író: Méhes Ignác (Kocs, 1887 – Alpnachdorf, 1976) (?) Horthy Miklós egykori kormányzó és Dr. Töreky Géza nyugalmazott kúriai elnök levelezése és egyéb kapcsolódó iratok Horthy kormányzói lemondásáról, 1953 szeptember-október (5 db) papír, tinta, kézírás, ceruza, töltőtoll A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Horthy Miklós autográf, aláírt levele Dr. Töreky Gézának. Kelt: Estoril, [1953.] szeptember 25. 1 oldal, 26 x 20,3 cm. Hajtás nyomával, boríték nélkül; 2) Dr. Töreky Géza jogi véleménye. Ceruzával í... A budapesti árverésen 2014 novemberében felbukkant tárgyegyüttes vitéz nagybányai Horthy Miklós (Kenderes, 1868 – Estoril, 1957) egykori kormányzó és Dr. Töreky Géza (Baja, 1873 – München, 1961) nyugalmazott kúriai elnök levelezése és egyéb kapcsolód... 2016.02.23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/431/1/2016 Pdf Html
314544 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Esterházy Pál, gróf galánthai (Kismarton, 1635 – Kismarton, 1713) Esterházy Pál nádor saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű menlevél Dolinay Gábor részére. (Kelt: Kismarton, 1687. július 2.) papír, viasz, tinta, kézírás magasság: 26.00 cm; szélesség: 38.50 cm; terjedelem: 1.00 oldal Menlevél (oltalomlevél, salvus conductus) Esterházy Pál papírfelzetes viaszpecsétjével, valamint a nádor kézjegyén kívül Benyovszky Mátyás titkár aláírásával. Tartalma: Esterházy nádor hivatalos értesítése a Magyar Királyság és a Német-Római Csász... A budapesti árverésen 2014 decemberében felbukkant irat gróf Esterházy Pál nádor oltalomlevele Dolinay Gábor részére, kelt Kismartonban, 1687. július 2-án. A latin nyelvű, Esterházy Pál kézjegyével és pecsétjével, valamint Benyovszky Mátyás titkár al... 2016.02.22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/422/1/2016 Pdf Html
310310 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); APRÓNYOMTATVÁNY; plakát VÉDETT művész: Biró Mihály (Budapest, 1886 – Budapest, 1948);nyomda: Radó Nyomda (Budapest) Hentesárugyár Győrszentmárton gyártmányai a legjobbak, 1912-1915 papír, kőnyomat (litográfia) magasság: 126.00 cm; szélesség: 95.00 cm balra fent: Biró; jobbra fent: Radó Budapest V. Szemere-u. 19. Egy csíkos inget és nadrágot, fehér kötényt és sapkát viselő hentes malacokat lógat egy húsdarálóba. A gépből a másik oldalon jön ki a kész hentesáru. A felirat alatt húsáruk halmai gyűlnek, balra lent egy disznózsíros bödön, rajta a győrszentmárt... A nagyméretű, színes, litografált plakát az egyik legismertebb plakátgrafikus, Biró Mihály műve. Biró 1886-ban született Budapesten, zsidó családba, amely ekkoriban magyarosítja a nevét Weinbergerről Biróra vagy Bíróra (a művész mindkét írásmódot has... 2016.02.03 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/273/1/2016 Pdf Html
314546 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; régi könyv (1850 előtt) VÉDETT nyomdász: Stainhofer, Casparus (bécsi nyomdász, 16. század második fele) Carmina gratulatoria, ... Bécs, 1571 papír, nyomtatott magasság: 20.00 cm; szélesség: 14.50 cm; terjedelem: 15.00 oldal Carmina gratulatoria, in honorem ornatissimorum virorum, D. Barptolomaei Chrysaei Schemnitzensium Medici, & D. Joannis Rucardi, Torgensis, Philosophiae Magistri, cum illis Laurea Doctoralis in arte Medica, á Claris, Viro, D. Paulo Fabricio, Doctore... A budapesti antikvár árverésen, 2014 decemberében felbukkant régi nyomtatvány Bartholomaeus Chrysaeus selmecbányai orvossá történő kinevezése alkalmából született köszöntő verseket tartalmazza. Magyar vonatkozású, és sem a hazai szakirodalomban, sem ... 2016.02.03 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/276/1/2016 Pdf Html
314652 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; ÜTŐS HANGSZER; harang VÉDETT, MŰEMLÉK TARTOZÉK készítő: Schick, Iohann (székesfehérvári, majd veszprémi harangöntő, 1825 – 1847 között) Harang (Tihany, református harangláb, 1832) bronz, öntött Alsó peremén körben: "GEGOSSEN VON IOHAN SCHICK IN STUHLWEISSENBURG ANNO 1832" Gótikus alakú harang, felső kerületén növényi indák, alatta három borda között a következő felirat fut körbe két sorban: TIHANYI REFORMATA EKLESIA HARANGJA / KÉSZÜLT 1832 - DIK ESZTENDŐBEN. Alatta növényi ornamentika fut körbe. A harang alakja góti... A műemléki védelem alatt is álló tihanyi református templom kertjében álló haranglábon két harang lakik. A harangláb szerkezeti sajátosságai miatt nehezen megközelíthető harangok a korábbiakban ismeretlenek voltak a harangtörténeti szakkutatás előtt.... 2016.01.18 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/128/1/2016 Pdf Html
300199 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY; oltár; oltár VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Ismeretlen magyarországi szobrász Nepomuki Szent János-oltár töredékei Pusztafogacsról, 1760-as évek fa, faragott, festett, aranyozott magasság: 135.00 cm; szélesség: 155.00 cm; mélység: 40.00 cm; egyéb méret(ek): központi szoboralak (Nepomuki Szent János) magassága: kb. 100 cm; posztamens magassága: kb. 40 cm; az angyalszárnyak hosszúsága: kb. 50 cm jelzés nem látható A heves megyei pusztafogacsi kápolna, 1760-as években készült Nepomuki Szent János-oltárának megmaradt töredékei. Az oltár retabulum felső része Nepomuki Szent János megdicsőülésének jelenetével megmaradt. Ezen profilált, ívelt baldachin alatt ro... A nemrégiben előkerült oltártöredékek az archív fotók és műemléki topográfiai leírások alapján egyértelműen azonosíthatók a pusztafogacsi (Heves megye) Nepomuki Szent János-kápolna barokk oltárának darabjaiként. Az oltár retabulumból csupán a felső r... 2016.01.06 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/49/1/2016 Pdf Html
321462 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) KIVITEL, VÉDETT művész: Ismeretlen osztrák festő, 18. század első fele Máté evangélista (?) vászon, olaj magasság: 87.00 cm; szélesség: 73.50 cm jelzés nem látható A fél alakban és kissé bal profilban ábrázolt idős férfi szent egy alig kivehető asztal (?) mögött ül. Egymásra helyezett kezeit - széttárt ujjakkal - a mellén nyugtatja. Szürke ruhát visel, amely alól kilátszik fehér ingujja, míg a nyakrészt elől ... A festményen ábrázolt személy az előtte fekvő nyitott könyv, a tintatartó, a toll, a keresztet – vagyis ihletet – nyújtó angyalka, illetve a férfi ájtatos mozdulata és arckifejezése alapján nagy valószínűséggel Máté evangélistaként határozható meg. A... 2016.01.05 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/31/1/2016 Pdf Html
300195 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; VILÁGÍTÓ ESZKÖZ; neonreklám VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES tervező: Rákos Pál (Budapest, 1897 – Budapest, 1956);kivitelező: Székely Béla;gyártó: Haas és Somogyi Vasszerkezeti Gyár Rt. (Budapest) ERMA Lakástextil Áruház portálja (Budapest) beton, fém, műkő, üveg Nyilvánosan is megtekinthető őrzési helye: 1066 Budapest, Teréz krt. 4. Modern stílusú, a saroképületből adódóan lecsapott sarkú portál. A portált vasbeton lemezpárkány és műkő keret választja el a homlokzat többi részétől. Alapsíkja rózsaszín műk... A budapesti ERMA céget Herzmann Erzsébet és Goldberger Mária alapította 1922-ben. Az üzlet elnevezése utónevük kezdőbetűiből ered: (E)zsébet, (Má)ria = ERMA. 1935-ben a Teréz körút 4-6. szám alatti házban Neiger Jenő volt vendéglős üzletét vásárolta ... 2015.12.03 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/609/6/2015 Pdf Html
317106 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Munkácsy Mihály (Munkács, 1844 – Endenich, 1900) Krisztus Pilátus előtt, 1881 vászon, olaj magasság: 417.00 cm; szélesség: 636.00 cm jobbra lent: "M. Munkácsy" Gazdagon díszített, antik architektúrájú palotatérben az előtérben Krisztus fehérruhás, megkötözött kezű alakja áll jobb profilban. Mögötte változatos testtartású és gesztusú férfi- és nőalakok láthatók, akiket vízszintesen, sorompóként tartott lán... A védési eljárás során kirendelt szakértő (Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria) véleménye, annak kiegészítése, a Kulturális Javak Bizottsága (KJB) állásfoglalásai, valamint a Munkácsy szakirodalom, különösen annak legutóbbi, átfogó és mérté... 2015.11.19 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/995-16/2015 Pdf Html
314522 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY; tál; tál VÉDETT készítő: Ismeretlen Barokk ezüsttál, 1766 ezüst, kalapált, öntött magasság: 5.00 cm; szélesség: 255.00 cm; hosszúság: 355.00 cm Peremén beütve 1766-os évszám és LJ mesterjegy Négykarélyos, hullámos, profilált szélű téglalap alapú forma, mély öböllelés keskeny peremmel. A sima, díszítetlen tárgy egykor egy előkelő asztali készlet darabja lehetett, valószínűleg egykor a zöldség-köret feladására használták. ... A feltehetően zöldség-köret tálalására használt ezüst tál egy történeti magyar arisztokrata család, a Sigray grófok barokk-kori étkészletének az utolsó ismert darabja. A tárgytípus meglehetősen ritka, 18. századi ötvöstárgyak, beleértve az étkészlete... 2015.10.21 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/468/2/2015 Pdf Html
300122 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; VILÁGÍTÓ ESZKÖZ; gyertyatartó VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Metzner, Sigismundus Georgius (pozsonyi ötvös, 18. század) Barokk gyertyatartópár, 1763 (2 db) ezüst, öntött, kalapált magasság: 16.00 cm; talpátmérő: 11.00 cm Sigismundus Georgius Metzner jegyével, 1763-as pozsonyi fémjellel Hullámos lemetszett sarkú, négyszögletű talp, merőleges, sima, vésett profilú peremmel. A talphátból rövid, felfelé szűkülő szár nő ki, sima tagológyűrűvel. A szár nyújtott, hasábos oldalú baluszter forma, a csésze hengeres, tagolt oldalú.... Az egyszerű, de elegáns formálású gyertyatartók a 18. századi magyarországi ötvösség, és lakáskultúra sajnos viszonylag ritka emlékei közé tartoznak. 18. századi magyar ötvöstárgyak nagyon ritkán fordulnak elő a hazai és a nemzetközi műkereskedelmébe... 2015.10.21 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/469/6/2015 Pdf Html
314543 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; levél VÉDETT kibocsátó: Thököly Imre, gróf (Késmárk, 1657 – Izmit, 1705) Thököly Imre, Felső-Magyarország fejedelme saját kezűleg aláírt, latin nyelvű utasítása javainak felügyelőjéhez, Dolinay Gáborhoz. (Kelt: Ungvár, 1685. július 1.) papír, viasz, tinta, kézírás, fűzött magasság: 31.50 cm; szélesség: 20.50 cm; terjedelem: 9.00 oldal Thököly sérült papírfelzetes viaszpecsétjével. Kismértékben a szöveget is érintő szúrágás nyomával. Tartalma: Thököly tizenhat pontba szedve részletes utasításokat ad birtokainak ügye felől.... A dokumentum Thököly Imre felső-magyarországi fejedelem munkautasítása nemzetes Dolinay Gábor jogügyi jószágigazgató számára, kelt Ungváron, 1685. július 1-jén. Az eredeti, latin nyelvű dokumentumot Thököly Imre saját kezű aláírásával hitelesítve és ... 2015.10.07 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/337/7/2015 Pdf Html
314541 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Wesselényi Ferenc, gróf (Zólyomlipcse, 1605 – Zólyom, 1667) Wesselényi Ferenc nádor saját kezűleg aláírt magyar nyelvű oklevele. (Kelt: Zólyomlipcse, 1666. január 1.) papír, viasz, tinta, kézírás magasság: 32.50 cm; szélesség: 21.00 cm; terjedelem: 1.00 oldal A Wesselényi család címerét ábrázoló papírfelzetes viaszpecséttel. Tartalma: rögzíti Dolinay Gábor prefektus éves fizetését és természetbeni juttatásait.... A dokumentum Dolinay Gábor prefektus (praefectus) éves fizetését és természetbeli juttatásait rögzítő okmány, kelt Lipcsén, 1666. január 1-jén. A magyar nyelven fogalmazott dokumentumot gróf hadadi Wesselényi Ferenc sajátkezű aláírásával és nádorként... 2015.10.05 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/332/8/2015 Pdf Html
314540 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Wesselényi Ferenc, gróf (Zólyomlipcse, 1605 – Zólyom, 1667) Wesselényi Ferenc nádor saját kezűleg aláírt szlovák nyelvű oklevele. (Kelt: Stubnyafürdő, 1666. március 12.) papír, viasz, tinta, kézírás magasság: 20.00 cm; szélesség: 30.50 cm; terjedelem: 1.00 oldal Szlovák nyelvű kinevezés (resolutio), melynek csak a formulás részeit (intitulatio és keltezés) írták latinul. A Wesselényi család címerét ábrázoló papírfelzetes viaszpecséttel. Tartalma: A nádor Dolinay Mihályt a sztrecsényi vár kapitányává nevez... A budapesti árverésen 2014 decemberében felbukkant irat Dolinay Mihály sztrecsényi kapitánnyá történő kinevezésének okirata, kelt Stubnyafürdőn, 1666. március 12-én, gróf hadadi Wesselényi Ferenc nádor kiadmányozta, és a Wesselényi család címerét ábr... 2015.10.01 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/331/8/2015 Pdf Html
314831 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen festő, 17. század II. Rudolf német-római császár arcképe az Aranygyapjas Rend láncával vászon, olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 52.50 cm jelzés nem látható Fehér csipkegalléros, aranygombos fekete ruhát, tollal és aranylánccal díszített, magas fekete kalapot viselő, bajuszos, kecskeszakállas, barnahajú, kékszemű, jobb háromnegyed profilban ábrázolt 30-40 év körüli férfi mellképe, nyakában az Aranygyap... A festmény nemcsak Magyarországon, de világviszonylatban is jelentős és ritka emléke az 1576-1608 között a magyar királyi címet is birtokló Habsburg II. Rudolf német-római császár ikonográfiájának. A festmény igen rossz, restaurálásra szoruló állapot... 2015.09.25 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/608/7/2015 Pdf Html
314419 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Lorántffy Zsuzsanna (Ónod, 1600 körül – Sárospatak, 1660) Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony konvenciója Dolinay Miklós számára. (Kelt: Sárospatak, 1650. május 10.) papír, tinta, kézírás magasság: 31.50 cm; szélesség: 19.50 cm; terjedelem: 1.00 oldal Lorántffy Zsuzsanna saját kezű aláírásával, valamint a Lorántffy család és Erdély egyesített címerét ábrázoló papírfelzetes pecséttel hitelesített latin nyelvű szerződés (conventio). Tartalma: Az özvegy fejedelemasszony szolgálatába fogadja Dolina... A dokumentum Vitézlő Dolinay Miklós udvari familiáris részére Sárospatakon kiállított szerződés, amelyben munkaadója az egy évre szóló fizetését száz birodalmi tallérban állapította meg. A dokumentum létrejöttében három személy működött közre: a szer... 2015.09.24 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/325/8/2015 Pdf Html
314847 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; régi könyv (1850 előtt) VÉDETT szerző: Scaliger, Julius Caesar (Scala, Giulio Cesare della) (Rocca di Riva, 1484 – Agen, 1558);szerző: Keckermann, Bartholomäus (Danzig, 1572 ? – Danzig, 1608) Exotericarum Exercitationum Liber XV. Frankfurt, 1612 papír, nyomtatott, tinta, kézírás, pergamen kötés, fametszet egyéb méret(ek): Koll. 1.: [16], 1129, [91] p.; Koll. 2.: 269 p. De Subtilitate, ad Hieronymum Cardanum. Frankfurt, Claudius Marnius, 1612. Szövegközti fametszetes illusztrációkkal. Hozzákötve: Keckermann, Bartholomäus: De quantitate et locatione Corporis naturalis. Tractatus singularis. Hanoviae, Petrus Anton... A kötet 2015 áprilisában, egy budapesti könyvárverésen került a műtárgyfelügyelet látókörébe. A kötet jelentősége kapcsán az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) szakvéleménye, mely Dr. Csorba Dávid, a Nyíregyházi Főiskola Irodalomtudományi Intézeti Ta... 2015.09.23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/650/10/2015 Pdf Html
314431 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: I. Lipót, Habsburg (Bécs, 1640 – Bécs, 1705) I. Lipót kancelláriája által kiadott latin nyelvű oklevél. (Kelt: Pozsony, 1696. július 19.) papír, viasz, tinta, kézírás magasság: 41.00 cm; szélesség: 31.00 cm; terjedelem: 1.00 oldal Az uralkodó papírfelzetes viaszpecsétjével. Tartalma: Simonyi István 1679-ben megölte Dolinay Gábor egy emberét, ezért a Bars megyei Alsókemenec (Kamenicza) faluban neki és örököseinek egy kőházat adott. Dolinay Gábor leánya, Erzsébet felpanaszolj... Az I. Habsburg Lipót kancelláriája által kiadott latin nyelvű oklevél, kelt: Pozsony, 1696. július 19., Dolinay Erzsébet Duló Ádám házastársa kérésére kiadott okirat. A latin nyelvű oklevél I. Lipót magyar király nevében és uralkodói pecsétjével mege... 2015.09.22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/177/6/2015 Pdf Html
314430 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; levél VÉDETT író: Marczibányi János árvái (bars megyei lakosok, 17. század második fele) Marczibányi János árváinak magyar nyelvű kérvénye Szelepcsényi György esztergomi érsekhez, Bars megye főispánjához. (Kelt: 1680 körül) papír, tinta, kézírás magasság: 30.00 cm; szélesség: 21.00 cm; terjedelem: 3.00 oldal Keltezés nélküli supplicatio (kérvény), mely formailag levélhez hasonló. Tartalma: A kérelmezők elmondják, hogy az atyjuk halála után melléjük kirendelt gyám, Marczibányi György is elhunyt. Mégpedig földesura, Dolinay Gábor szolgálatában esett el ... Marczibányi János árváinak kérvénye Szelepcsényi György esztergomi érsekhez, Bars vármegye főispánjához, kelt: 1680 körül, típusa szerint supplicatio (kérvény), mely formai szempontból leginkább levélhez hasonló irat, főbb részei (megszólítás, captat... 2015.09.18 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/176/10/2015 Pdf Html
314399 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Ferenc József, Habsburg (Bécs, 1830 – Bécs, 1916) I. Ferenc József magyar király által kiadott magyar nemesség- és címeradomány dr. Polányi Lajos és családja részére. (Kelt: Bécs, 1910. november 27.) pergamen, viasz, tinta, kézírás, festett, egészbőr kötés, aranyozott magasság: 38.20 cm; szélesség: 29.60 cm; terjedelem: 6.00 oldal Címerfestménnyel és címerleírással, I. Ferenc József magyar király és gróf Khuen Héderváry Károly miniszterelnök aláírásával, aranyozott, egészbőr kötésben, réztokos függőpecséttel, zöld vászonborítású fadobozban. Tartalma: Ferenc József király dr... A Ferenc József magyar király által kiadott magyar nemesség- és címeradomány dr. Polányi Lajos és családja részére, kelt: 1910. november 27., a kiegyezés utáni korszak tipikus magyar címeres nemeslevelei közé tartozik. Vörös bőrrel borított, arany va... 2015.09.09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/285/5/2015 Pdf Html
314397 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: Báthory Gábor, somlyai (Nagyvárad, 1589 – Nagyvárad, 1613) Báthory Gábor erdélyi fejedelem által kiadott erdélyi nemesség-, címer- és házmentesség-adomány kövendi Nagy Péter és családja részére (Kelt: Kolozsvár, 1609. február 16.) pergamen, viasz, tinta, kézírás, festett egyéb méret(ek): 40,1 x 60,4 cm (felhajtott plicával) Címerfestménnyel, címerleírással, zsinóron függő viaszpecséttel, a fejedelem és Kendi István erdélyi kancellár saját kezű aláírásával. Tartalma: Báthory Gábor fejedelem a nemtelen állapotból Erdély és a hozzá csatolt részek címerhasználati joggal ... A Báthory Gábor erdélyi fejedelem által kiadott erdélyi nemesség-, címer- és házmentesség-adomány kövendi Nagy Péter és családja részére, kelt: Kolozsvár, 1609. február 16., a tipikusnak mondható erdélyi címeres nemeslevelek sorába tartozik. A fejede... 2015.09.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/152/6/2015 Pdf Html
310556 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Jókai Mór (Komárom, 1825 – Budapest, 1904) Jókai Mór Kossuth Lajos temetésén elmondott beszédének autográf kézirata papír, tinta, kézírás magasság: 34.00 cm; szélesség: 21.00 cm; terjedelem: 4.00 oldal utolsó oldal alján aláírás: "Jókai Mór" Jókai Mór (Komárom, 1825 – Budapest, 1904) író, az országgyűlés nevében Kossuth Lajos temetésén, 1894. április 1-jén elmondott beszédének kézirata. Keltezés nélkül. A kézirat szövegében számos javítás és beszúrás található, a másnap az író által s... Kossuth Lajos halála 1894. március 24-én következett be. Az országos gyász közepette temetésére 1894. április 1-én került sor. A lapok ekkor gyászkeretben jelentek meg, a házak falaira fekete zászlók kerültek. A kormány a hamvakat közköltségen szállí... 2015.08.07 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/520/6/2015 Pdf Html
300045 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; levél VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES író: (több alkotó) Gróf Dessewffy Károly királyi biztos részére küldött levelek Nógrád vármegyei szolgabíráktól, 4 db (1862–1865) papír, tinta, kézírás Gróf Dessewffy Károly (?, 1811 – Pest, 1869) Nógrád vármegye királyi biztosa részére küldött levelek a vármegyei szolgabíráktól. Három irat Sandtner Vilmos csődeljárása ügyében keletkezett jelentés, a negyedik a kékkői járás főszolgabírójának javas... A Nógrád vármegyei szolgabíráktól gróf Dessewffy Károly királyi biztos részére küldött 4 db levél együttese, 2012 áprilisában rendezett budapesti antikvár árverésen bukkant fel. A védési szakvéleményt is jegyző közgyűjtemény, a Magyar Nemzeti Levéltá... 2015.08.05 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/109/3/2015 Pdf Html
300114 HASZNÁLATI TÁRGY; VISELETI TÁRGY; RUHA; díszmagyar VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES készítő: (több alkotó) Gróf Sigray Antal díszmagyar viselete bársony, selyem, szövet, bőr, réz, szaru, hímzett, aranyozott Gróf Sigray Antal (Ivánc, 1879 – New York, 1947) díszmagyar öltözete és az azt teljessé tevő ékszerkészlete, amelyben hivatalos és ünnepi alkalmakkor jelent meg. A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Karácsony László (budapesti szabó, ... A 2014 novemberében kelt múzeumi javaslat nyomán lefolytatott védési eljárás tárgyát egy ritka, viselettörténeti szempontból több ok miatt is különleges díszmagyar összetartozó darabjai alkották: a 20. századi államférfi, gróf Sigray Antal (Ivánc, 18... 2015.07.22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/467/4/2015 Pdf Html
302 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Kramer, Samuel Theophilus (felvidéki festő, 18. század második fele) Huszár József és felesége, Majláth Anna Mária arcképe, 1780/1783 (2 db) vászon, olaj magasság: 69.50 cm; szélesség: 51.00 cm jelzés nélkül A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Huszár József arcképe, 1780 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 49914); 2) Majláth Anna Mária arcképe, 1783 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 49924).... A festménypár Huszár Józsefet (1739–1816), a Nógrád, Hont, Bars, Esztergom, Pest megyében birtokos, nagy múltú baráti Huszár család tagját és feleségét, Majláth Anna Máriát (1745–1813), az ősi, grófi ággal is rendelkező székhelyi Majláth család közne... 2015.06.29 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/182/10/2015 Pdf Html
631 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Bazzani, Giuseppe (Mantova, 1690 – Mantova, 1769) Mária a gyermek Jézussal vászon, olaj magasság: 115.00 cm; szélesség: 91.00 cm jelzés nélkül Halványpiros ruhát és sötétkék köpenyt viselő, barnahajú Mária ülő, elölnézeti, háromnegyed alakos ábrázolása. Nyugodt, boldogságot sugárzó tekintetét az ölében fekvő, nyújtózkodó kisdedre függeszti. Vázlatos kidolgozás, világosbarna háttér, a jobb... Giuseppe Bazzani a 18. századi lombardiai festészet egyik legtermékenyebb, kiemelkedő alakja volt. Korai stílusát a helyi hagyományok mellett a mantovai Gonzaga-gyűjteményben tanulmányozott mesterek, a szintén mantovai Domenico Fetti, a genovai Giova... 2015.06.29 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/533/5/2015 Pdf Html
314645 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Kracker, Johann Lucas (Bécs, 1717 – Eger, 1779) IV. Béla király képmása a jászói prépostság újraalapító oklevelével, 1752-1758 vászon, olaj magasság: 200.00 cm; szélesség: 150.00 cm jelzés nélkül Dúsan aranyozott fehér mentét, kék-arany kardtartó övet, rajta ékkövekkel díszített arany markolatú kardot, valamint zöld nadrágot, rámás sárga csizmát és aranybélésű vörös palástot viselő, őszes szakállú férfi álló egészalakos képmása. Balját csíp... A festmény azonos azzal a forrásokból ismert IV. Béla ábrázolással, amelyet Johann Lucas Krackerrel festetett meg 1752-1758 között a jászói premontrei prépostság azzal a céllal, hogy emléket állítson a rendház tatárjárás utáni, 1255-ös újraalapításán... 2015.06.18 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/383/8/2015 Pdf Html
314550 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; régi könyv (1850 előtt) VÉDETT író: Piso Jakab (Jacobus) (Medgyes, ? – Pozsony, 1527);nyomdász: Zimmermann (Cymbermannus), Michael (bécsi nyomdász, 16. század közepe) Jacobi Pisonis Transsylvani, oratoris et poetae excellentis, Schedia. Bécs, 1554. papír, nyomtatott magasság: 20.50 cm; szélesség: 14.00 cm; terjedelem: 23.00 oldal Viennae Austriae, Michael Zimmermann, 1557. A gerincén papírcsíkkal. Személyi hungarikum.... A régi nyomtatvány szerzője, Jacobus Piso erdélyi (medgyesi) születésű, szász jogi doktor volt, és a Jagelló-kor egyik legnevesebb és legtehetségesebb költőjeként ismert. Rotterdami Erasmus (Rotterdam/Gouda, 1466 – Bázel, 1536) barátjaként és levelez... 2015.06.18 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/349/7/2015 Pdf Html
314396 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT író: Kádár (Csermanek) János (Fiume, 1912 – Budapest, 1989) Kádár János autográf, aláírt levele a Kaszab-cégnél dolgozó volt munkatársaihoz "Kedves Margitka!" megszólítással. (Kelt: Budapest, 1948. augusztus 26.) papír, tinta, kézírás terjedelem: 4.00 oldal Hozzá tartozik: Kádár János által kézzel címzett boríték ("Kaszab B. cég címén Bak Istvánné úrnőnek") Tartalma: köszöni a belügyminiszterré történt kinevezése alkalmából küldött jókívánságokat, életrajzszerűen ír a kinevezéséig vele történtekről.... Kádár János Budapesten, 1948. augusztus 26-án kelt autográf, aláírt levele a Kaszab cégnél dolgozó volt kollégáknak szól. Belügyminiszterré történt kinevezése alkalmából volt munkatársai a Kaszab cégtől levélben köszöntötték Kádár Jánost. 1942 májusá... 2015.06.18 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/140/6/2015 Pdf Html
314398 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; régi könyv (1850 előtt) VÉDETT nyomda: Landerer-nyomda (Buda) Halott temetéskorra-való énekek, ... Buda, 1790 papír, nyomtatott, bőrkötés egyéb méret(ek): 300, [4] p.; gerincmagasság: 11,7 cm Halott temetéskorra-való énekek, mellyek most helyesebben; egy néhány ide tartozó szép 'soltárokkal, és énekekkel egyetemben meg-jobbítván, ki-botsátattak. Budán, Landerer' Katalin özvegyének betűivel, 1790. Korabeli, kopottas, gerincén sérült bőr... A „Halott Temetéskorra-való Énekek, mellyek most helyesebben; egy nehány ide tartozó szép ’Soltárokkal, és Énekekkel, egyetemben meg-jobbítván, Ki botsáttattak Budán, Landerer Katalin Özvegyének betűivel, 1790” című nyomtatvány a budai Landerer nyomd... 2015.06.17 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/153/4/2015 Pdf Html
313585 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: II. Ferdinánd, Habsburg (Grác, 1578 – Bécs, 1637) II. Ferdinánd által kiadott nemesség- és címeradomány Strasai Gáspár és családja részére. (Kelt: Bécs, 1628. augusztus 10.) pergamen, tinta, kézírás, festett magasság: 49.00 cm; szélesség: 69.00 cm Az oklevél tartalma: Ferdinánd király közelebbről meg nem nevezett szolgálataiért a nemtelen állapotból Magyarország címerviselő nemesei közé emeli Strasai (vagy Strasay) Jánost, általa pedig feleségét, Tolnai (Tholnai) Évát, és fiukat, Jánost. A... Az 1628. augusztus 10-én Bécsben, II. Ferdinánd magyar nevében kiállított címereslevél Strasai Gáspár és családja számára a tipikusnak mondható XVII. századi magyar címeres nemeslevelek közé tartozik. Lap alakban, a jogbiztosító iratok esetében kötel... 2015.06.15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/274/2/2015 Pdf Html
313513 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Lipót, Habsburg (Bécs, 1640 – Bécs, 1705) I. Lipót által kiadott nemesség és címeradomány Bene Mihály és családja részére. (Kelt: Bécs, 1664. augusztus 26.) pergamen, viasz, fém, tinta, kézírás, festett Latin nyelvű pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel, eredeti, dombornyomott mintákkal díszített fém bádogtékában összehajtogatva. Címerfestéssel és címerleírással, I. Lipót saját kezű aláírásával, Szelepcsényi György kalocsai és bácsi érsek... Az 1664. augusztus 26-án Bécsben, I. (Habsburg) Lipót (Bécs, 1640 – Bécs, 1705) magyar király által kiadott magyar nemesség- és címeradomány Bene Mihály és családja részére a tipikusnak mondható 17. századi magyar címeres nemeslevelek közé tartozik. ... 2015.05.04 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/273/2/2015 Pdf Html
300124 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; pannó VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Fontebasso, Francesco (Velence, 1707 – Velence, 1769) A velencei Palazzo Bernardo egykori pannói, 1743-1750 (7 db festmény) vászon, olaj jelzés nélkül A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Jupiter és Antiopé, 1743-1750 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314576); 2) Hercules és Omphalé, 1743-1750 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314577); 3) Luna és Endymion, 1743-1750 (műtárgy-nyilv... A hét festményből álló együttes a 18. századi velencei festészet egyedülálló, kimagasló jelentőségű emléke Magyarországon. A festmények 1945-ben illetve 1947-ben, letétként kerültek a Szépművészeti Múzeumba, azt megelőzően a gróf Károlyi család budap... 2015.04.16 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/170/6/2015 Pdf Html
313676 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Levrac-Tournieres, Robert (Caen, 1667 – Caen, 1752) Ferdinand Adolf von Plettenberg-Wittem gróf képmása, 1732-33 körül vászon, olaj magasság: 126.00 cm; szélesség: 94.50 cm jelzés nélkül Jobb profilban ábrázolt, hosszú fehér parókát, mellvértet és arannyal díszített kék ruhát viselő férfi térdképe. Nyakában az Aranygyapjas Rend jelvénye, jobbját aranyozott faragású asztalon lévő sisakon nyugtatja. Mögötte vörös-arany drapéria látsz... A portré Ferdinand Adolf von Plettenberg-Wittem (1690-1737) grófot, a nordkircheni kastély urát ábrázolja hadvezérként. A Habsburg birodalmi politika támogatójaként történelmi szerepet játszott gróf az udvari reprezentáció kívánalmainak megfelelően a... 2015.03.27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/169/3/2015 Pdf Html
312961 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: II. Ferdinánd, Habsburg (Grác, 1578 – Bécs, 1637) II. Ferdinánd által adományozott címereslevél Fischer János, a besztercebányai kamara viceprefektusa részére. (Kelt: Bécs, 1635. március 5.) pergamen, viasz, festett, tinta, kézírás magasság: 49.00 cm; szélesség: 67.00 cm Latin nyelvű pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel, II. Ferdinánd saját kezű aláírásával. A festett címer mellett a szöveget növényi és állati motívumokkal gazdagon ékesített festett, aranyozott keret övezi. A plicán Zólyom vármegye 1647. ... Az 1635. március 5-én Bécsben, II. (Habsburg) Ferdinánd (Graz, 1578 – Bécs, 1637) magyar király által kiadott magyar nemesség- és címeradomány Fischer János és családja részére a 17. századi magyar címeres nemeslevelek hosszú sorába tartozik. Lap ala... 2015.03.26 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/270/2/2015 Pdf Html
310313 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; irat VÉDETT író: Gruby Dávid (Kiskér, 1810 – Párizs, 1898) Gruby Dávid „Studium Historiae Regni Hungariae” című, saját kézzel írt pesti piarista gimnáziumi jegyzetfüzetének töredéke (Pest, 1826) papír, tinta, kézírás magasság: 21.50 cm; egyéb méret(ek): 58 sztl. lev. Felváltva latin és gót betűs német nyelven. Több, díszes fejezetnyitó lappal. Az előzéken és a címlap verzóján névbeírások és firkák. Fűzött, de széteső állapotban, az első kötéstábla elvált. A mű befejezetlen, a gerince és a hátsó borítója hiányzi... Gruby Dávid (Kiskér, 1810 – Párizs, 1898) „Studium Historiae Regni Hungariae” című, saját kézzel írt pesti piarista gimnáziumi jegyzetfüzetének töredéke (Pest, 1826), mely latin és német nyelven íródott, Magyarország történetével és földrajzával fogl... 2015.03.23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/269/2/2015 Pdf Html
309239 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Juhász Gyula (Szeged, 1883 – Szeged, 1937) Juhász Gyula „Mély az élet” című versének tintával írt, aláírt, autográf kézirata papír, tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal Javításokkal, keltezés nélkül. Publikálatlan verskézirat.... Juhász Gyula Mély az élet című versének tintával írt, aláírt, autográf kézirata a Juhász Gyula összes művei című kritikai kiadás munkálatai során még nem volt ismeretes az irodalomtörténeti kutatás előtt, a szakirodalom máig nem tudott róla (lásd: Ju... 2015.03.17 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/193/4/2015 Pdf Html
309248 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT író: Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) Kossuth Lajos autográf, aláírt levele Dömény Józsefhez „Uram Barátom Tiszteletes ur!” megszólítással. (Kelt: Turin, 1868. február 24.) papír, tinta, kézírás terjedelem: 2.00 oldal Fekete keretes levélpapíron. Hozzá tartozik: kézzel címzett levélboríték. Tartalma: megköszöni Dömény József, nagyberényi református lelkész hozzá intézett részvétnyilvánítását és hosszan méltatja a Dömény által küldött verset.... Dömény József nagyberényi református lelkész az emigrációban élő Kossuth Lajoshoz 1868. január 28-án küldött levelet, és annak mellékleteként egy két strófából álló páros rímű, „Kossuth Lajoshoz” című verset (MNL OL R 90-I. sorozat-Nr. 4994.). Egyútt... 2015.03.16 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/464/1/2015 Pdf Html
312945 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Rudolf, Habsburg (Bécs, 1552 – Prága, 1612) I. Rudolf által kiadott nemesség- és címeradomány Wagner alias Colosváry Mihály részére. (Kelt: Prága, 1603. február 4.) pergamen, viasz, festett, tinta, kézírás magasság: 49.50 cm; szélesség: 64.00 cm Latin nyelvű pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel, I. Rudolf saját kezű aláírásával. Címerfestménnyel és címerleírással, az oklevél plicáján Nyitra megye 1604. július 3-án kelt kihirdetési záradékával. Tartalma: I. Rudolf magyar király r... I. (Habsburg) Rudolf (Bécs, 1552 – Prága, 1612) által kiadott nemesség- és címeradomány Wagner alias Colosvary Mihály részére (kelt: Prága, 1603. február 4.) a korabeli címeradományozó oklevelek átlagos darabja. Az oklevél szövege szerint I. Rudolf m... 2015.03.16 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/463/1/2015 Pdf Html
310572 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; régi könyv (1850 előtt) VÉDETT szerző: Alsted (Alstedius), Johann Heinrich (Ballersbach, 1588 – Gyulafehérvár, 1638);nyomdász: Szenci Kertész (Szemptzi, Szenci, Szenci K., Szencinsis, Szenczi, Szentzi) Ábrahám (Szenc, ? – Nagyszeben, 1667) Catechesis religionis Christianae, Compendiose proposite, et sacrarum literarum testimoniis confirmata... Várad, 1651 papír, nyomtatott, bőrkötés, kézírás magasság: 12.00 cm; szélesség: 7.50 cm; terjedelem: 83.00 oldal Cathecismus, az az a keresztyeni vallasnak es hitnek Rövid Kerdesekben és Feleletekben foglaltatott, s Sz. Irásbeli bizonyságokkal meg-erössittetett summája, avagy veleje... Varadini – Varadon, 1651, Impensis Abrahami Szenczi – Szenczi Abraham Költ... A 17. századi erdélyi bethleni abszolutizmus kulturális reformprogramjának egyik legfontosabb tényezője az a kétirányú eszmeforgalom volt, amely egyfelől az erdélyi diákság legjavának külhoni peregrinációját, másfelől pedig külföldi professzorok Erdé... 2015.03.12 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/455/1/2015 Pdf Html
310548 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Ady Endre (Érmindszent, 1877 – Budapest, 1919) Ady Endre „A Karácsony, a hirlapok és az irodalom” című írásának autográf kézirata papír, kézírás, ceruza magasság: 21.10 cm; szélesség: 15.50 cm; terjedelem: 4.00 oldal Keltezés nélkül. Autográf ceruzaírás autográf számozással, idegen kéz, talán Osvát Ernő rájegyzésével: „Ady Endre”. A szöveg a fóliók rektóján olvasható, a verzók üresek. Kihúzásokkal és javításokkal. A cikkfogalmazvány feltehetően 1908-ban készült... Ady Endre „A Karácsony, a hírlapok és az irodalom” című cikkfogalmazványa négy fólió terjedelmű, autográf ceruzaírás autográf számozással, idegen kéz, talán Osvát Ernő rájegyzésével: „Ady Endre”. A szöveg a fóliók rektóján olvasható, a verzók üresek.... 2015.03.12 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/452/1/2015 Pdf Html
309240 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Juhász Gyula (Szeged, 1883 – Szeged, 1937) Juhász Gyula „Búcsú Robin pajtástól” című versének tintával írt, aláírt, autográf kézirata papír, tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal Javításokkal, keltezés nélkül. Publikálatlan verskézirat.... Juhász Gyula (Szeged, 1883 – Szeged, 1937) Búcsú Robin pajtástól című versének tintával írt, aláírt, autográf kézirata a Juhász Gyula összes művei című kritikai kiadás munkálatai során még nem volt ismeretes az irodalomtörténeti kutatás előtt. A krit... 2015.03.11 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/193/3/2015 Pdf Html
300104 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Millitz, Johann Michael (Bécs, 1725 – Bécs, 1779) Gróf Károlyi Antal (1732-1791) és Gróf Károlyi Antalné Harruckern Jozefa (1740-1802) képmása (2 db), 1766 körül vászon, olaj A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Gróf Károlyi Antal képmása, 1766 körül (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314531), 2) Gróf Károlyi Antalné Harruckern Jozefa képmása, 1766 körül (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 314533)... A portrépár a 18. század második fele magyarországi arcképfestészetének az arisztokrata ábrázoltak jelentősége és a képpár ikonográfiája miatt egyaránt kiemelkedő műve. Gróf Károlyi Antal (1732–1791) a nagykárolyi Károlyi-család kiemelkedő képviselőj... 2015.03.04 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/122/3/2015 Pdf Html
309237 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Illyés Gyula (Illés Gyula) (Felsőrácegrespuszta, 1902 – Budapest, 1983) Illyés Gyula „Elértem” című versének tintával írt, aláírt, autográf kézirata papír, tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal 1 beírt oldal, javításokkal. Keltezés nélkül. A publikálthoz képest, mely már címében is más (Elérhetetlen), jelentős variáns.... A kézirat lelőhelye Galambos (Gruber) Ferenc (Rimaszombat, 1910 – Budapest, 1988) könyvritkaságokat és kéziratokat is tartalmazó gyűjteménye. Galamobos jogtanácsos, irodalomtörténész, bibliográfus, a Kisgrafika Barátok Köre (KBK) egyik alapító tagja,... 2015.02.13 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/193/2/2015 Pdf Html
310472 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; térkép VÉDETT kiadó: Petrini, Paolo (1693 – 1710) Il Regno d’Ungaria, Transilvania, Schiavonia, Bosnia, Crovatia, Dalmatia divisi da Guglielmo Sansone (Nápoly?, 1707?) papír, rézmetszet, színezetlen magasság: 403.00 mm; szélesség: 515.00 mm; egyéb méret(ek): teljes lapméret: 463x661 mm. M.: 1 : 2 200 000 Come al presente si trouano tra La Casa D’Austria La Rep. ca Di Venetia et il Turco, al quale spettano li Beglierbati o Gouerni di Buda, di Temisvar e di Bosnia. A szakirodalom által ismert térkép mindeddig ismeretlen előzménye. Feltehetően próban... A szakirodalom az „Il Regno d’Ungaria, Transilvania, Schiavonia, Bosnia, Crovatia, Dalmatia divisi da Guglielmo Sansone. Come al presente si trouano tra La Casa D’Austria La Rep. ca Di Venetia et il Turco, al quale spettano li Beglierbati o Gouerni d... 2015.02.12 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/272/2015 Pdf Html
309561 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT író: Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) Kossuth Lajos autográf, aláírt, angol nyelvű levele William Henry Sewardnak, New York állam szenátorának (Kelt: Wilmington N. C., 1852. április 11.) papír, kézírás, tinta magasság: 25.00 cm; szélesség: 20.00 cm; terjedelem: 1.00 oldal Tartalma: értesíti William Henry Sewardot, hogy délről Massachusettsbe tartó útján kedd délután érkezik Washingtonba, és szerdán is marad. Reméli, abban a nagy örömben részesül, hogy ismét találkozhatnak, és több információhoz juthat az Egyesült Ál... Kossuth 1851. december 4-ről 5-re virradó éjjelén érkezett az Amerikai Egyesült Államokba. William H. Seward, New York állam szenátora a Kongresszus előtt 1851. december 9-i és 12-i, Kossuthot méltató beszédében ostorozta a kormányzatot a Kossuthtal ... 2015.02.10 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ ; 401/280/1/2015 Pdf Html
314420 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY; oltár; oltárkő VÉDETT készítő: Ismeretlen Juppiternek állíttatott fogadalmi oltár, 101-106 között homokkő, faragott magasság: 90.00 cm; szélesség: 43.00 cm; mélység: 39.00 cm Juppiternek állított római oltárkő I(ovi) O(ptimo) M(aximo). M(arcus) Aurel(ius) Marcia(nus) / armor(um) c(us) / tor, v. s. l. m. latin nyelvű felirattal. Feltehetően solymári lelet. Valószínű, hogy a legio II Adiutrix fegyvertárának az őre állít... A Juppiternek állított, szépen faragott, jó állapotú, jól olvasható feliratú római oltárkő, a rendelkezésre álló adatok szerint a pest megyei Solymáron, vagy környékén előkerült lelet. Lehetségesen a legio II adjutrix fegyvertárának az őre állította.... 2014.12.17 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1395-6/2014 Pdf Html
314421 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY; oltár; oltártöredék VÉDETT készítő: Ismeretlen Sírépítmény-töredék faragott szarvassal, 2-3 század mészkő, faragott magasság: 35.00 cm; szélesség: 33.00 cm; mélység: 15.00 cm Stilizált, szív alakú leveles faág előtt szökkenő szarvas. A töredék feltehetően egy síréptmény részét képezte. ... A faragott kőtöredék valószínűleg római sírépítmény íves eleme volt, jelentőségét emeli a faragott szarvas ábrázolás, valamint az, hogy magyarországi leletként került elő. A síremléktöredék elsősorban régészeti, általánosságban pedig művészettörténet... 2014.12.17 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1395-6/2014 Pdf Html
60645 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) A város peremén, 1900-1903 között vászon, olaj magasság: 126.00 cm; szélesség: 187.00 cm jobbra lent: "Mednyánszky" Alkonyati, sötét tónusú kép. A távolban város széli házak árnyvonalai jelennek meg, néhány világos pont jelzi az ablakokból kiszűrődő fényt. Alatta a sötét mező terül el, felette az égbolt: alján vöröses-sárgás csík, efölött nagy, világosabb és söt... A festmény a Wolfner-Farkas gyűjteményi provenienciájával együtt a szakkutatás számára kiállításokról és többszöri közlésből is jól ismert. Jelentőségét már a korabeli kritika is felismerte, és – 1903-ban Lyka Károly – reprodukciójával együtt közölte... 2014.12.16 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1453-5/2014 Pdf Html
313560 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; szén rajz VÉDETT művész: Ferenczy Károly (Bécs, 1862 – Budapest, 1917) Rickl Gyuláné, Veszprémy Susanne arcképe, 1898 papírlemez, szén magasság: 525.00 mm; szélesség: 425.00 mm jobbra fent: "Ferenczy Károly", balra fent: "Rickl Gyuláné Veszprémy Susanne, 1898" Fiatal nő mellképe.... Bár Ferenczy életművének szinte minden darabja érdeklődésre tarthat számot, vannak olyan darabok is, amelyek művészi értékükön túl is valamilyen speciális jelentőséggel bírnak. Ilyen a Rickl Gyuláné Veszprémy Susannét megörökítő grafika, amely a kora... 2014.12.05 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/843-8/2014 Pdf Html
300092 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; pannó VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Lotz Károly (Homburg vor der Höhe, 1833 – Budapest, 1904) Mitológiai témájú pannók az egykori Lipthay-palota (Budapest, Lánchíd u. 4.) épületéből (2 db), 1872 vászon, olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 238.00 cm Jelzés nélkül A budapesti Duna-parton (Lánchíd u. 4. szám alatt) állt Lipthay-palota dísztermének egykor beépített, mitológiai tárgyú díszítőképei. A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Apolló és a múzsák (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 313116); ... Lotz Károly gazdag életműve kiemelkedő helyet foglal el a 19. század második felének magyar művészettörténetében. Ahogyan monográfusa, Ybl Ervin megjegyezte, művészi munkássága nélkül "képírásunk egyik legünnepibb, leggazdagabb jelenségével lenne sze... 2014.12.04 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/521-9/2014 Pdf Html
312918 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; ÜTŐS HANGSZER; harang VÉDETT készítő: Streckfuß (Strecksfuss, Strecksfus) Florentin (? – Grác, 1715) Harang, 1702 (Molnaszecsőd, református harangláb) bronz, öntött egyéb méret(ek): Becsült súlya legfeljebb 200 kg. a palást felső kerületén két borda között: "FLORENTIN STRECKSFUS GOSS MICH ZU GRAZ 1702" Koronája ívelt, fülei hornyoltak, közöttük patkós minta fut. A palást felső kerületén növényi ornamentika alatt két borda között német nyelvű felirat fut körbe: "FLORENTIN STRECKSFUS GOSS MICH ZU GRAZ 1702", azaz "Florentin Strecksfus öntött engem ... A harangot feliratának tanúsága szerint Petres György, gróf Batthyány (II.) Ádám országbíró, horvát-szlavón-dalmát bán minden javainak intézője készíttette fogadalmi ajándékul Grácban 1702. április 24-én Florentin Strecksfus mesterrel. Florentin Stre... 2014.10.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/374/10/2014 Pdf Html
630 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Cassana, Giovanni Agostino (Velence, 1658 – Genova, 1720)-nak tulajdonítva Baromfiudvar vászon, olaj magasság: 92.00 cm; szélesség: 127.00 cm jelzés nélkül A deszka palánkkal félig elzárt, jobbról alkonyi tájra nyíló háttér előtt alacsony nézőpontból, mintegy felnagyítva ábrázolt házi szárnyasok. ... A festmény 1700 körül Észak-Itáliában készülhetett, és stílusa leginkább Giovanni Agostino Cassana (Velence, 1658 – Genova, 1720) műveiéhez áll közel. Ezt támasztja alá a szárnyasok és a tengerimalac együttes szerepeltetése, az állatszereplők különbö... 2014.10.06 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/718/7/2014 Pdf Html
309238 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: József Attila (Budapest, 1905 – Balatonszárszó, 1937) József Attila „Pirosszemű” című versének tintával írt, aláírt, autográf kézirata papír, tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal A vers 1925-ben keletkezett, a kézirat keltezés nélküli. Scheiber Sándor publikálta a Budapest című folyóirat 1946. októberi számában. A publikáció nem egészen pontos, az ékezetek jelölésében, valamint a vers kezdősorainak tördelésében eltérést mut... József Attila Pirosszemű című verse 1925-ben keletkezett, első ismert szövege abban a levélben maradt fenn, amelyet a költő 1925 őszén írt József Jolánnak. Ez a kézirat ma Cserépfalvi Imre örököseinek tulajdonában van. Először a Makói Friss Újság köz... 2014.09.16 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/279/26/2014 Pdf Html
313568 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; régi könyv (1850 előtt) VÉDETT szerző: Apponyi Balázs, báró (főispán, 17. század első fele) In Divini et Regii Prophetae David Triadem Quinquagenariam, Seu Psalterium Interpretatio Poetica. Bécs, 1624 papír, nyomtatott, tinta, kézírás, pergamen kötés egyéb méret(ek): [324] fol.; gerincmagasság: 19 cm Viennae Austriae, Typis Matthaei Formicae, in aula Coloniensi, 1624. A címlapon a szerző Thurzó Szaniszló nádorhoz szóló ajándékozó soraival: "Illustrissimo spectabili ac magnifico domino domino comiti Stanislao Thurzo regni hungariae palatino jud... Apponyi Balázs XVII. századi katolikus versszerző, Bars vármegye főispánja „In Divini et Regii Prophetae David Triadem Quinquagenariam, Seu Psalterium Interpretatio Poetica” című, Bécsben 1624-ben megjelent időmértékes zsoltárparafrázisát II. (Habsbu... 2014.09.16 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/872/8/2014 Pdf Html
560 HASZNÁLATI TÁRGY; VISELETI TÁRGY; RUHA; jelmez VÉDETT GYŰJTEMÉNY készítő: (több alkotó) Televíziós jelmeztár (630 tétel) A Magyar Televízió filmgyártásának elmúlt négy évtizedét felölelő produkciók jelmezei találhatók a gyűjteményben. A jelmezek négy típusra oszthatók: 1) 19. századi rekonstruált jelmezek és kiegészítők; 2) Hagyományos viseletek és kiegészítők; 3)... A Magyar Televízió (MTV) tulajdonában álló kellék-, bútor- és jelmeztár védési javaslata 2005 végén érkezett a Műtárgyfelügyeletre. A védési eljárás során a több ezres nagyságrendű gyűjteményekből több közgyűjteményi szakértő bevonásával kiválogatásr... 2014.09.09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1097/3/2014 Pdf Html
84116 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Pignoni, Simone (Firenze, 1611 – Firenze, 1698) Kiűzetés a paradicsomból vászon, olaj magasság: 180.00 cm; szélesség: 200.00 cm jelzés nélkül Tájban felhős ég alatt balra Éva és jobbra Ádám széles karmozdulatokkal rémületének kifejezést adó mezítelen alakja látható. Ágyékukat fügefalevelek takarják. Ádámot fél térdre ereszkedve a nézőnek hátat fordítva, csavarodó felsőtesttel, Évát rémül... A kompozíciót Francesco Furini Ádám és Éva kiűzése című utolsó, befejezetlen művének (olaj, vászon 237×199 cm; 1646, ma Firenzem Coll. E.C.R.) inspirációja legjobb tanítványa, a firenzei seicento kiemelkedő mestere, Simoni Pignoni készítette 1650-166... 2014.09.05 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/719/4/2014 Pdf Html
310065 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Patkó Károly (Budapest, 1895 – Budapest, 1941) A Római Magyar Akadémiában, 1931 vászon, tempera magasság: 179.50 cm; szélesség: 144.00 cm jobbra lent: "Patkó / Roma 1931" Szobabelsőben fehér terítővel fedett kerek asztal körül fotelben ül két nő és egy férfi. A férfi a nézőnek félig háttal ülve vizet tölt az asztalon álló pohárba, a pohár mellett egy kék üveg áll. A balra ülő fekete hajú nő kék ruhában újságot olvas... Patkó Károly művét a szakkutatás korabeli és frissebben megrendezett kiállításokon és a tudományos feldolgozásokból is ismeri. Provenienciája is érdekes: még a háború után is a művész és családja birtokában volt, 1956 után így tűnt el a kutatás látók... 2014.08.05 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/142-4/2014 Pdf Html
308414 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; régi könyv (1850 előtt) VÉDETT író: Temesvári Pelbárt (Temesvár, Pelbartus de) (Temesvár, 1435 körül – Buda, 1504) Pomerium sermonum quadragesimalium (Párizs, 1517) papír, nyomtatott, tinta, kézírás, pergamen kötés egyéb méret(ek): a8 – z8 A8 = [222] lev. – 8°; gerincmagasság: 15 cm Et est ob temporis exigentiam: et christifidelium necessariam eruditionem triplicatum. Primum. De penitentia et eius partibus. Secundum. De uitijs in genere et specie. Tertium. De decalogi preceptis. (Impressum Parisius per Johannem bienayse pro ho... Temesvári Pelbárt: Pomerium sermonum quadragesimalium. Et est ob temporis exigentiam: et christifidelium necessariam eruditionem triplicatum. Primum. De penitentia et eius partibus. Secundum. De uitijs in genere et specie. Tertium. De decalogi precep... 2014.07.25 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/921/3/2014 Pdf Html
310319 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); PERIODIKA; folyóirat VÉDETT szerkesztő: Szántó György (Vágújhely, 1893 – Budapest, 1961);kiadó: Periszkop Lap és Könyvkiadó Vállalat (Arad) Periszkop (2. évf. 1. sz., 1926. jan.) papír, nyomtatott magasság: 31.00 cm; szélesség: 22.00 cm; egyéb méret(ek): 4 sztl. lev., 40 p., 2 sztl. lev. Arad, Periszkop Lap és Könyvkiadó Vállalat, 1926. A számozatlan leveleken reklámokkal. Fűzve, kiadói, illusztrált papírborítóban. Avantgárd folyóirat. Gáspár Endre, Komlós Aladár, Lengyel Menyhért, Elek Artúr, Fannina Halle, Jüan Csen és mások ír... A két évfolyamot és mindössze öt (1925. március, április, május, június-július és 1926. január) lapszámot megélt aradi avantgárd folyóirat, a Periszkop nem légüres – irodalmi és sajtótörténeti – térben jön létre. A Trianon utáni erdélyi magyar irodal... 2014.07.22 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ ; 401/213/10/2014 Pdf Html
308065 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: III. Ferdinánd, Habsburg (Grác, 1608 – Bécs, 1657) III. Ferdinánd által adományozott címereslevél Böröndy András és anyja, Katalin, valamint testvére, Katalin részére. (Kelt: Bécs, 1640. április 17.) pergamen, kézírás, festett magasság: 56.00 cm; szélesség: 66.00 cm Tartalma: az uralkodó Böröndy Andrást és anyját, Katalint, valamint testvérét, Katalint megerősíti nemességükben, valamint címert adományoz számukra. A latin nyelvű oklevél szövege több helyen jelentősen megkopott, elhalványult, néhány helyen olvas... A címereslevelet III. Ferdinánd bocsátotta ki Bécsben 1640. április 17-én. Az oklevélben Böröndy András szolgálataira általánosságban hivatkozva, őt és anyját, Katalint, valamint testvérét, Katalint az uralkodó megerősíti nemességükben, és címert ado... 2014.07.21 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ ; 401/477/9/2014 Pdf Html
310458 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Ferenc József, Habsburg (Bécs, 1830 – Bécs, 1916);művész: Krahl, Ernst August (Drezda, 1858 – Bécs, 1926) I. Ferenc József által adományozott nemesség-, előnév- és címeradomány dr. Rittinger Imre és családja részére. (Kelt: Bad Ischl, 1913. július 29.) pergamenpapír, viasz, tinta, kézírás, réz, fa, festett, egészbőr kötés terjedelem: 7.00 oldal; egyéb méret(ek): A tárolódoboz (fatok) mérete: 53x34 cm címerrajzon: Krahl E. I. Ferenc József magyar király, gróf Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök és báró Burián István király személye körüli miniszter autográf aláírásával. Címerfestménnyel és címerleírással. A színes címerrajzon Krahl E. szignóval. Aranyzsinórral átfű... A címereslevél formailag a kiegyezés utáni magyar címeres nemeslevelek tipikus példánya. Vörös, Magyarország középcímerével díszített, dombornyomott bőrborítójú könyv alakjában, az irattípus esetében kötelező módon pergamenre írva adták ki, fémtokba ... 2014.07.21 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/464/4/2014 Pdf Html
310358 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Jókai Mór (Komárom, 1825 – Budapest, 1904);író: Feszty Masa (Mária) (Budapest, 1895 – Domaháza, 1979) Jókai Mór három kézirata Feszty Masa autográf ajándékozó soraival papír, tinta, kézírás, vászonkötés, aranyozott magasság: 21.00 cm; szélesség: 17.00 cm; terjedelem: 4.00 oldal; egyéb méret(ek): A tárolókötet gerincmagassága: 25 cm A kéziratok számára készült, gerincénél kissé sérült, aranyozott vászonkötésű, „Jókai Mór kézírása” című kötetben. A kötet első lapján Feszty Masa, Jókai Mór dédunokájának autográf ajándékozó sorai: "Szentiványinak, - amiért olyan gyönyörűen ujjáte... Jókai a dokumentumokban szereplő három regényének töredékei ezidáig lappangtak. Az "Akik kétszer halnak meg" kéziratának egy része az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében (Quart. Hung. 4026. jelzetén) található. A növendéknapló szerint 1956-ban... 2014.07.21 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ ; 401/202/7/2014 Pdf Html
310064 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT író: Mahler, Gustav (Kalischt, 1860 – Bécs, 1911) Gustav Mahler cseh-osztrák zeneszerző, karmester tintával írt, autográf, aláírt, német nyelvű levele gróf Zichy Géza, a Magyar Királyi Operaház intendánsa számára „Hochgeborener Herr Graf!” megszólítással. (Kelt: Budapest, 1891. február 12.) papír, tinta, kézírás magasság: 34.00 cm; szélesség: 21.50 cm; terjedelem: 1.00 oldal Tartalom: Mit Bezugnahme auf unsere heutige Unterredung undim 6in[n]e [?] derselben, erkläre ich mich – unter voller Wahrung meiner contraktlichen Ansprüche – bereit, auf meinen alten bisherigen Vertrag zu verzichten, und mit Euer hochgeborenen ein... Gustav Mahler a Magyar Királyi Operaház élén eltöltött három esztendeje a magyarországi operakultúra egyik kiemelkedő fejezete. Az 1884-ben megnyílt budapesti oparaház igazgatói székét az akkor még sokkel inkább karmesterként, mint zeneszerzőként ism... 2014.07.21 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/201/5/2014 Pdf Html
310136 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; KÖZÚTI JÁRMŰ; MOTOROS HAJTÁSÚ JÁRMŰ; autóbusz VÉDETT gyártó: Ikarus Karosszéria- és Járműgyár (Budapest);tervező: Bálint György (gépészmérnök, 20. század);tervező: Oszetzky Károly (mérnök, 20. század);tervező: Varga Papp József (mérnök, 20. század);tervező: Finta László (Pomáz, 1934 – ) Ikarus 280.51 típusú repülőtéri előtéri utasbeszállító autóbusz, 1985 acél, műanyag, farost magasság: 3.04 mm; szélesség: 2.50 mm; hosszúság: 16.50 mm Az utastérben, a vezetőfülke mellett elhelyezett típustáblán: Motorszám: D2156.HM6U.100.585.143. Alvázszám: 280.51.942.85 Ülőhelyek száma: 12. Meghajtás: Rába-Man 2156-os hathengeres, fekvő padló alatti motorral, Praga 2 M 70-es automata sebességváltóval. Az autóbusz 1985-1999 között a Budapest-Ferihegyi repülőtéren (MALÉV) teljesített szolgálatot, majd ezt követően a... Az Ikarus autóbuszok 200-as típuscsaládjából fejlesztették ki az 1970-es évek elejére a főleg városi és elővárosi közlekedésre szánt 260-as (szóló) és a 280-as (csuklós) autóbuszokat. Az első példányok 1971-ben jelentek meg, a sorozatgyártásukat 1973... 2014.06.02 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/139/8/2014 Pdf Html
300091 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; szobor VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Borsos Miklós (Nagyszeben, 1906 – Budapest, 1990);művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) A Budapest XII. kerület, Árnyas úti, egykori tüdőszanatórium épülete bejáratának díszítőszobrai (2 db), 1955 mészkő, faragott Az egykori budapesti (Árnyas úti) Korvin Ottó Kórház tüdőszanatóriumi épületének főbejárati lépcsője két oldalát díszítő szoborpár. A védetté nyilvánított tárgyegyüttes két elemből áll: 1) Borsos Miklós (Nagyszeben, 1906 – Budapest, 1990): Napozó... Borsos Miklós Napozó férfi című szobrának elkészítésére a Magyar Népköztársaság Képzőművészeti Alapja 1954-ben kérte fel a művészt. A művet a „B/7. Tüdőszanatórium” külső főbejárati lépcsőjének egyik oldalára való elhelyezésre szánták. A figura jobb ... 2014.05.14 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/587-3/2014 Pdf Html
309560 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; kérelem VÉDETT író: Ács (Ach) Tamás (Thomas) (veszprém megyei nemes, 17. század első fele) Ács Tamás (Thomas Ach) latin nyelvű nemesség- és címerkérő folyamodványa. (Kelt: 1637. november 29. előtt) papír, kézírás, tinta, festett magasság: 31.00 cm; szélesség: 21.00 cm; terjedelem: 1.00 lap A kérvényezett címer kézzel festett, színes rajzával. Tartalma: Ács Tamás kéri a királyt (feltehetően III. Ferdinándot), hogy hűséges szolgálatai fejében „Magyarország egykori felséges királyainak, az ő elődeinek szokása szerint” kegyeskedjen Magy... A címer és nemességkérő folyamodványok a mohácsi vészt követően elengedhetetlen részeivé váltak a magyarországi nemesség- és címeradományozás folyamatának. A folyamodó, miután megíratta a szöveget, megfestette a kért címert – és esetenként valamely b... 2014.04.23 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/136/4/2014 Pdf Html
309562 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Ferenc József, Habsburg (Bécs, 1830 – Bécs, 1916);könyvkötő: Klein Ritter von Ehrenwalten, August (Rothenstein in Bayern, 1824 – Bécs, 1890);aláíró: Orczy Béla, báró (Pest, 1823 – Bécs, 1917) I. Ferenc József magyar király által kiadott nemesség- és címeradomány Hérics Tóth János soproni törvényszéki elnök számára a „jááki” előnév használatának engedélyezésével. (Kelt: Bécs, 1880. július 25.) réz, pergamenpapír, kézírás, egészbőr kötés, festett, fa, tinta magasság: 37.50 cm; szélesség: 28.50 cm; terjedelem: 8.00 oldal; egyéb méret(ek): Doboz mérete: 49x30,5x6 cm a bőrborítású doboz belső permén fent: "AUGUST KLEIN WIEN.NUR GRABEN 20" I. Ferenc József magyar király, báró Orczy Béla király személye körüli miniszter, Glozer József polgármester, Ihász József főjegyző, Gózony László főjegyző és Wolf János, a király személye körüli minisztérium aligazgatója autográf aláírásával. Címe... A Hérics Tóth János részére, 1880-ban kiadott címereslevél egy 2013. szeptemberében megrendezett budapesti papírrégiség árverésen került a Műtárgyfelügyelet látókörébe. A védési javaslat a szakértői véleményt is jegyző Magyar Nemzeti Levéltártól szár... 2014.04.15 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/87/5/2014 Pdf Html
81836 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Meytens (Mytens, Mijtens), Martin van, ifj.(Stockholm, 1695 – Bécs, 1770) Mária Terézia Habsburg főhercegnő portréja, 1736-1738 vászon, olaj magasság: 92.50 cm; szélesség: 73.50 cm Félalaknál valamivel nagyobb kivágatú, festet oválban készült kompozíció. A portré szemközt mutatja az ifjú főhercegnőt, ezüstszállal hímzett világoskék bársony ruhában. Csipkével szegélyezett ruhakivágatát, valamint bal ruhaujjának hasítékát gyöng... Martin van Meytens holland művészcsaládból származott, első képzését azonos nevű, ugyancsak portréfestő apjánál kapta. Meytens népes udvari műhelyt tartott fenn, amely a részfeladatok iparszerű felosztásával végezte a jelentős mennyiségű hivatalos me... 2014.02.27 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/4/4/2014 Pdf Html
300033 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; tervrajz VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES tervező: Eiffel & Cie cég (G. Eiffel & Comp.) (Párizs);tervező: Osztrák–Magyar Államvasút-Társaság (OMÁV);tervező: Osztrák–Magyar Államvasút-Társaság (OMÁV) Építésvezetőség Budapest;tervező: Osztrák–Magyar Államvasút-Társaság (OMÁV) Központi Igazgatóság;tervező: MÁV Terézvárosi Osztálymérnökség A Nyugati pályaudvar – Budapest (műemléki törzsszám: 15519) felvételi épület és egyéb vasúti terület tervrajzai és kapcsolódó iratok (1867 – 1893), 98 db papír, pausz, ceruza, kasírozott, színezett, kőnyomat (litográfia), tus, kézírás egyéb méret(ek): Terjedelem: 98 darab tervrajz A rajzok egy részén az Eiffel iroda pecsétje, budapesti képviselőjük aláírása szerepel. Másokon az épületet felelős tervezőként jegyző Auguste de Serres aláírása, nagyon sok lapon pedig az építkezést vezető Bernhardt Győző vagy beosztottjai aláírása. A 19. század utolsó harmadában keletkezett építészet- és vasúttörténeti értékű terv- és iratanyag, mely egykor a MÁV irattárának részét képezte. A dokumentumok többsége a Nyugati pályaudvar felvételi épület tervrajza. Hozzávetőleg 20 db tervrajz a... A 98 darabból álló tervrajz-gyűjtemény zömmel az 1870-1877 közötti évekből származik. A nyugati pályaudvar épületeinek, azok közül is elsősorban a felvételi épületnek az építéskori rajzai szerepelnek az irategyüttesben. A tervrajzok vegyes állapotban... 2014.02.12 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/28/8/2014 Pdf Html
306998 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; mellszobor (büszt) VÉDETT művész: Telcs Ede (Baja, 1872 – Budapest, 1948) Beethoven portréja fehér márvány, vörösmárvány, faragott, vésett magasság: 54.00 cm; egyéb méret(ek): posztamens magasság: 146,5 cm jobbra oldalt (a mellszobron): "TELCS" Középkorú férfialak, erőteljes formákkal megmunkált fehérmárvány mellszobra, eredeti vörösmárvány talapzatán. Oldalra fésült, dús hajú, szembenéző, szigorú tekintetű arc, ruha nélküli mellkas, lent és oldalt egyenes kivágatokkal. Magas hasábos, sim... 1902 áprilisában a Wiener Secession 14. kiállításával Beethovennek adózott a művésztársadalom. A Josef Hoffmann (Pirnitz, 1870 – Bécs, 1956) által tervezett, háromhajós, szakrális kisugárzású teret Max Klinger (Lipcse, 1857 – Grossjena, 1920) Beethov... 2014.02.03 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/266-1/2014 Pdf Html
75 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Rocca, Michele (Parma, 1666 – Velence, 1751)-nak tulajdonítva Mózes az érckígyóval vászon, olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 136.00 cm jelzés nélkül; a hátoldalon 1945 előtti magyar kiviteli engedélyező pecsét A képtér középső részén fenn Mózes ősz, szakállas alakja áll, jobb karjával a póznán látható érckígyóra mutat. A pózna körül ülő és álló férfi- és nőalakok láthatók változatos testtartással és drapériákban, többségük az érckígyóra tekint. A kép job... A festmény alkotója valószínűleg az 1666-ban Pármában született és utoljára 1751-ben Rómában dokumentált Michele Rocca, a római rokokó festészet jeles képviselője. A képen – amely minden bizonnyal olajvázlatként készült egy valószínűleg nagyobb méret... 2014.01.24 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/155/2/2014 Pdf Html
83086 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Roos, Philipp Peter (Rosa da Tivoli) (St. Goar, 1657 – Róma, 1706) Megvadult bikával küzdő vadászkutyák vászon, olaj magasság: 175.00 cm; szélesség: 225.00 cm balra lent: "C.W.d.H" (utólagos) A kép középterében hatalmas termetű, leszegett felű bika jelenik meg, amelyet négy vadászkutya támad. A drámai jelenet előterében egy felöklelt kutya tűnik fel. A hátán fekvő, legyőzött állat oldalán vérző seb tátong. A jobb sarokban foltos szőrű, ... A festmény a 19. század vége óta nyomon követhető magyar magángyűjteményekben. Első ízben 1898-ban tűnt fel gróf Karátsonyi Jenő képtárának katalógusában, majd a művet a teljes kollekció 1937-ben történt árverezéséig a budai Karátsonyi-gyűjteményben ... 2014.01.23 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/161/2/2014 Pdf Html
309256 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; családfa VÉDETT művész: Ismeretlen magyar (?) festő Az Aba nemzetség Szalánczy ágának pergamenre festett családfája (1678) pergamen, festett, tinta, kézírás magasság: 74.50 cm; szélesség: 62.00 cm A Bertóthy Gábor megrendelésére készült családfa 1303-tól 1678-ig ábrázolja a nemzetség leszármazását. A vöröses keret által övezett, színesen festett lap alján található kartusban a nemzetség rövid története olvasható. Eszerint a XIII. második fel... A 16-17. század fordulója táján Európa-szerte, így Magyarországon is felerősödött az előkelő családok őskultusza. Ez a központi Habsburg-kormányzattal szemben rendi ellenállás eszköze is volt, az ősök kikutatásával és képi ábrázolásával a magyar elők... 2014.01.21 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/36/2/2014 Pdf Html
309209 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT író: Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) Kossuth Lajos autográf, aláírt, angol nyelvű levele egy barátjához „My Dear Sir friend!” megszólítással. (Kelt: 1850 (?) november 8.) papír, tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal Tartalma: „ My Dear Sir friend! In going to the City, pray do not forget to inquire about my stocks at Baring’s – should the realized price be something about 75-80 he had best to take for sale the second also and pay me the balance. Will Young Ame... A levelet minden bizonnyal Törökországban írta Kossuth. A részvények értékesítésére azért volt szükség, mert ekkoriban a török kormány nem biztosított megfelelő ellátást a magyar emigrációnak. A levélben említett Henningson – akitől Kossuth levelet v... 2014.01.20 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/33/2/2014 Pdf Html
300055 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; irat VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES író: Berzsenyi Dániel (Egyházashetye, 1776 – Nikla, 1836) Berzsenyi Dániel saját kezű gazgasági feljegyzéseit tartalmazó iratköteg (összesen 9 lap) (1817-1822) papír, tinta, kézírás terjedelem: 16.00 oldal; egyéb méret(ek): hét lap feltehetően egy jegyzetfüzetből származik, míg kettő nagyobb formátumú levélpapír A költő kilenc lapra (összesen 16 oldalon) írt, 1817 és 1822 közötti feljegyzései, a legtöbb 1820-1821-ben íródott.... A 16 oldalnyi feljegyzést tartalmazó iratköteg budapesti árverésen bukkant fel 2013 júniusában. A klasszicizmus és romantika határán alkotó Berzsenyi Dánielnek, mint a magyar irodalom élvonalába tartozó alkotónak a személye nem csupán irodalomtörténe... 2014.01.20 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/35/2/2014 Pdf Html
308181 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT író: Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) Kossuth Lajos tintával írt, autográf, aláírt levele Hory Béla számára, „Tisztelt Uram!” megszólítással. (Kelt: Collegno, 1880. december 14.) papír, tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal Tartalma: A címzett korábbi kéréset, hogy fiának keresztapja legyen, elutasítja azzal az indokkal, hogy sokszor vállalta már el a keresztapai tisztet, de mivel ez túl sok kellemetlenséggel járt, egy idő óta nem vállal keresztapaságot. „Éveken keres... Kossuth Lajos Hory Béla (Gyerőmonostor, 1845 – Kolozsvár, 1909) író, árvaszéki elnöknek írt, Collegnoban, 1880. december 14-én kelt levele Kossuth emigrációs életének egy mozzanatát mutatja be. Az 1880. december 1-én kelt, Hory Béla által írt kereszt... 2014.01.17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/30/2/2014 Pdf Html
308339 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; kéziratos könyv VÉDETT összeíró: Ismeretlen, 19. század közepe Kéziratos háztartási könyv papír, tinta, kézírás, félbőr kötés egyéb méret(ek): 11–229 l. (beírt, számozott oldalak), 10 sztl. lev. (üres lapok), 7 sztl. lev. (tartalomjegyzék, 11. laptól) Címlap nélkül. A csokoládék, torták, sütemények, italok, pecsétviaszok, tinták, kenőcsök, háziszerek receptjeit tartalmazza. Egy kéztől származó, jól olvasható, szép kézírással, jellegzetes korabeli nyelvezettel.... A kézirat formai és tartalmi jegyei alapján leginkább a 19. század közepe táján keletkezhetett. A kézírás egységes, vagyis egy személy írhatta. Az ilyen jellegű könyvek legtöbbször a családon belül tovább öröklődnek így különböző időszakokban különbö... 2014.01.17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/32/2/2014 Pdf Html
309340 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Biondo, Giovanni del (Casentino, 1330/1335 körül – Firenze, 1398) Szent Sebestyén és Szent Domonkos, 14. század harmadik negyede nyárfa, aranyozott, tempera egyéb méret(ek): a táblakép eredeti mérete: 90,5 x 58 cm, toldott mérete: 101 x 58 cm, a díszkeret mérete: 146,5 x 71 x 10 cm jelzés nélkül A képen két teljes alakos férfiszent jelenik meg aranyháttér előtt, álló formátumú négyszögletes mezőben. A padlót aranyhímzéses vörös drapéria borítja. Balra a fiatal Szent Sebestyént látjuk szembenézetben. Hosszú barna haja két-két tincsben a vál... Kiemelkedő kvalitású, technikai szempontból igen gondosan kivitelezett mű. Kompozíciója, mérete és szerkezete alapján kétségtelen, hogy egykor egy háromrészes oltárkép jobboldali tábláját alkotta, Szent Domonkos tekintete tehát egykor az oltár középt... 2014.01.17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/153/1/2014 Pdf Html
310482 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY; Szentsír-építmény VÉDETT gyártó: Zbitek cég (Firma Zbitek) (Neustift bei Olmütz / Nové Sady) Szentsír-építmény, 19. század vége (Gyöngyöshalász, római katolikus templom) fa, üveg, papír, fém, festett, bőr, pác, arany porfesték egyéb méret(ek): a felépített Szentsír magassága kb. 350 cm; a felépített Szentsír alapterülete: kb. 220 x 400 cm jelzés nélkül A különféle méretű darabokból összeállítható, négyszögletes alaprajzú építményt a nagyszombati szertartás idejére állítják fel a templom szentélyében. Homlokzatát fent ívelt oromzat zárja "Dicsőséges az Ő sírja." felirattal, alatta két-két pillérre... A nagyszombati szertartás idején a gyöngyöshalászi plébániatemplom szentélyében felállított, egyébként szétszedett állapotban tárolt Szentsírt („Úrkoporsó”) külföldi analógiák alapján a 19. század végén készíthette az olmützi (ma: Nové Sady, Csehorsz... 2014.01.17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/157/4/2014 Pdf Html
310481 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen magyarországi festő, 18. század vége Patrona Hungariae vászon, olaj magasság: 80.00 cm; szélesség: 67.00 cm jelzés nélkül A felül a nyolcszög három oldalával záródó festményen a felhőkön trónoló Máriát látjuk elölnézetben. Fején korona, feje körül fehér dicsfény és csillagkoszorú; baljában liliomos jogart, jobbjában a jobb térdén ülő kis Jézust tartja. A gyermek feje ... A gyöngyöshalászi plébániatemplom főhajójában elhelyezett Patrona Hungariae oltárkép a 18. század végi népies barokkot idéző, jó kvalitású szakrális festmény. Alkotóját a 18. századvég magyarországi festői között kell keressük. Lehetséges, hogy elsőd... 2014.01.17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/157/4/2014 Pdf Html
310478 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen magyarországi festő, 18. század vége Kármelhegyi Boldogasszony oltárkép vászon, olaj magasság: 100.00 cm; szélesség: 80.00 cm jelzés nélkül A festményen a mennyekben trónoló koronás Szűz Máriát látjuk ölében a gyermek Jézussal, jobbjában jogarral és a csuklóján függő skapuláréval. A Madonna alatt baloldalt lent szerzetesi öltözetben a térdelő Stock Szent Simon remete veszi át a skapulá... A Gyöngyöshalász határában álló Kármelhegyi kápolnából származó, jelenleg a gyöngyöshalászi plébániatemplom hajójában látható Kármelhegyi Boldogasszony oltárkép a 18. század végéről származhat. Alkotóját a kor hazai festői között kell keressük. A fes... 2014.01.17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/157/4/2014 Pdf Html
310479 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen magyarországi festő Krisztus keresztelése, 18. század vége - 19. század eleje vászon, olaj egyéb méret(ek): magassága kb. 160 cm, szélessége kb. 80 cm jelzés nélkül Az álló téglalap alakú, felül íves lezárású, faragott indákkal díszített keretbe helyezett festmény középpontjában Keresztelő Szent János alakja áll. Derekát teveszőr lepel övezi, bal kezében attribútumát, a szalaggal átkötött keresztet tartja, mik... A gyöngyöshalászi plébániatemplomban látható Krisztus keresztelése mellékoltárkép a 18. század végén vagy a 19. század elején készülhetett, és valószínűsíthetően a plébániatemplom eredeti berendezéséhez tartozott. Az épített örökséghez fűződő kapcsol... 2014.01.17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/157/4/2014 Pdf Html
310487 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR; szekrény; sekrestyeszekrény VÉDETT művész: Ismeretlen magyarországi mester, 18. század második fele Sekrestyeszekrény, 1768 (Gyöngyöshalász, római katolikus templom) tölgyfa, faragott, pác egyéb méret(ek): alsó része kb. 100 x 400 x 70 cm, felső része kb. 100 x 200 x 40 cm jelzés nélkül Az egri trinitárius rendház számára készült szekrény eredetileg egy hosszabb szekrénysor sarokrésze lehetett. Másodlagos elhelyezésében, a gyöngyöshalászi plébániatemplom sekrestyéjében - a helyiség méretéhez igazítva - erősen csonkolt állapotban v... A gyöngyöshalászi templom sekrestyéjében található sekrestyeszekrény 1768-ban készült, és eredetileg az egri trinitárius templom berendezéséhez tartozott, és onnan a rend II. József-féle feloszlatását követően kerülte el. 1787 óta másodlagos elhelyez... 2014.01.17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/157/2/2014 Pdf Html
310488 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR; szék ; gyóntatószék VÉDETT készítő: Ismeretlen magyarországi mester, 1920 körül Gyóntatószék, 1780 körül (Gyöngyöshalász, római katolikus templom) fa, faragott, pác jelzés nélkül Hármas tagolású előoldalán három üvegezett keretbetétes ajtó, amelyek a gyóntatófülkéből nyílnak. Csapott oldalsó élein és az ajtók közötti osztóléceken fonatokból és rozettákból álló faragott díszítés. Két oldallapja egyszerű keretbetétes kialakít... A gyöngyöshalászi templomban található gyóntatószékről feltételezhető, hogy – a templomban álló padokhoz és a sekrestyeszekrényhez hasonlóan – eredetileg az egri trinitárius templom berendezéséhez tartozott, onnan a rend II. József-féle feloszlatását... 2014.01.17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/157/2/2014 Pdf Html
300069 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR; pad; padsor VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES készítő: Ismeretlen magyarországi mester, 18. század második fele Templompadok (15 pár) (Gyöngyöshalász, római katolikus templom) tölgyfa, faragott egyéb méret(ek): a padsorok magassága kb. 110 cm, mélysége kb. 90 cm, szélességük kb. 120-320 cm között változik jelzés nélkül Lendületes vonalú, de puritán rokokó díszítőfaragással díszített padsorok. A padok oldallapjai csigában végződő C alakú és füles rokokó formákat mutatnak. Középen álló pilaszter a homlokzatlapot két aszimmetrikus mezőre osztja. Eredetileg az egri t... A gyöngyöshalászi templom hajójában álló padok eredetileg az egri trinitárius templom berendezéséhez tartoztak, és 1787 óta másodlagos elhelyezésben állnak az akkor felépült gyöngyöshalászi plébániatemplomban, ahol a 15 pár padot később további öttel... 2014.01.17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/157/2/2014 Pdf Html
300482 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY; oltár; főoltár VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES készítő: Ismeretlen magyarországi mester, 18. század vége;művész: Volnhoffer (Wollenhoffer) János (Buda, 1760 körül – Buda, 1810) A gyöngyöshalászi római katolikus templom egykori későbarokk főoltárának elemei (2 tétel) A gyöngyöshalászi (Heves megye) római katolikus templom egykori, 1981-ben elbontott és áthelyezett, későbarokk főoltárának elemei. A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei (2 tétel): 1) Volnhoffer (Wollenhoffer) János (Buda, 1760 körül – Buda... A heves megyei Gyöngyöshalász templomának berendezési tárgyaira – a templom műemléki védettségének hiányában – a település polgármesterétől érkezet védési javaslat a Műtárgyfelügyelethez. Az 1787-re felépült Szent Anna tiszteletére felszentelt gyöngy... 2014.01.17 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/157/3/2014 Pdf Html
309232 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Ferenc József, Habsburg (Bécs, 1830 – Bécs, 1916) I. Ferenc József magyar király által kiadott nemesség- és címeradomány Mold Mihály huszár főhadnagy számára a "mezőberényi” előnév használatának engedélyezésével. (Kelt: Bécs, 1885. február 23.) pergamenpapír, kézírás, tinta, festett, egészbőr kötés terjedelem: 8.00 oldal I. Ferenc József magyar király, báró Orczy Béla király személye körüli miniszter és Wolf János, a király személye körüli minisztérium segédhivatali igazgatója autográf aláírásával. Címerfestménnyel és címerleírással. Dombornyomott vörös bőrkötésben... Az 1885. február 23-án Bécsben kelt címereslevél a kiegyezés utáni időszak átlagos kiállítású darabja. Könyv alakban adták ki, dombornyomott vörös bőr kötésben, aranyszínű pecsétzsinórral. A pergamenre készült, nyolcoldalas irat kiállítása a Ferenc J... 2014.01.16 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/154/1/2014 Pdf Html
307520 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél VÉDETT kibocsátó: Váradi káptalan A váradi káptalan latin nyelvű oklevele. (Kelt: Várad, 1360. április 17.) pergamen, tinta, kézírás magasság: 7.50 cm; szélesség: 29.00 cm Pergamenoklevél, a közepén a pecsét befüggesztésére szolgáló pergamen csíkkal, a hátoldalon a mandorla alakú pecsét nyomával. Tartalma: A váradi káptalan tudatja, hogy megjelent előtte Harangh-i Batur fia István vejével, az ugyanonnan való Gergell... Az oklevél meglehetősen hosszú, mert pontosan leírja, hogy hol található a szóban forgó birtok, annak mi a neve, és körülírja a területet. Az oklevélben szereplő Batur fia István, lánya, Anna és veje Gergely más középkori oklevelekben nem fordulnak e... 2014.01.15 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/145/1/2014 Pdf Html
308182 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; napló VÉDETT író: Ihász Dániel (Nagydém, 1813 – Collegno al Baraccone, 1881) Ihász Dániel honvédezredes kézírásos naplója az emigrációból, 1850. február 15–19., 1851. szeptember 1–december 11. papír, kézírás, félbőr kötés, tinta egyéb méret(ek): 24 számozatlan oldal Ihász Dániel 1849-ben az erdélyi hadseregben szolgált alezredesi rangban, a nyár elején meginduló orosz-osztrák támadás idején a Vöröstoronyi-szorost védte katonáival. Dandárát július 20-án Lüders csapatai megtámadták és a Havasalföldre szorították... Ihász Dániel a szabadságharcban honvéd őrnagy, Kossuth szárnysegédje, majd a Vörös Torony parancsnoka. Innen 1849. július 20-án Lüders túlerejétől Törökországba szorul. Kossuth az emigráns sereg felügyelőparancsnokává nevezi ki. Törökországban, majd ... 2014.01.14 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/111/1/2014 Pdf Html
83085 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Zanchi, Antonio (Este, 1631 – Velence, 1722) Dareiosz holttestének megtalálása vászon, olaj magasság: 197.00 cm; szélesség: 254.00 cm jelzés nélkül, a hátoldalon a Magyar Királyi Postatakarékpénztár Árverési Csarnokának vignettája 1936-ból A mű középterében a hátán fekvő Dareiosz mezítelen teste látható, erős rövidülésben megcsavarodva, lelógó fejjel. Körülötte öt katona alak szemléli haláltusáját. Jobbra lent Dareiosz páncélja, kardja és sisakja hever öltözetének tekeredő redőket ve... A mű első, a budapesti gróf Karácsonyi gyűjteményben történt publikálása idején 1898-ban, mint Lodovico Caracci 1555-ben készült művére tekintettek, melynek témáját Julius Ceasarnak bemutatják Pompeius holtestét címen adták meg. A festmény budapesti ... 2013.11.12 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/606/17/2013 Pdf Html
309092 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA; toronyóra; toronyóra szerkezet VÉDETT készítő: Ismeretlen Toronyóra-szerkezet, 1864 körül vas, bronz, fa, kő, kovácsolt, öntött magasság: 70.00 cm; szélesség: 55.00 cm; hosszúság: 153.00 cm készítőre utaló jelzés nincsen; a tartóállványon ajándékozási felirat ("Tekintetes Nagy Gábor, herceg Esterházy Pál titkárja, tekintetes Nagy Károly orvostudor, tekintetes Nagy Palesztic kisasszony, feledhetetlen anyjuk, néhai Nagy Pálné, szül. Drozdik Orsolya asszony, - meghalt Aszódon 1810 május 8-án - emlékének megörökítésére az aszódi egyháznak ajándékozták 1865") és javításra utaló tábla ("E toronyórát..., Chigyik Pál lelkészsége, Bentsok János másodfelügyelő, Perényi Dezső kántorsága alatt, Hrus... János harangozó idejében - Nagy János kántor indítványára - 1925 őszén javít... A mester neve: Csurányi János, órásmechanikus"). Negyedütős, ollós gátszerkezetú toronyóra kézi kovácsolású alapra szerelve. Középen található a járómű, és ennek két oldalán a feles és negyedes ütőszerkezeteket találjuk a késleltető szélkerekekkel. Az ütő vezérlését a szerkezeti állványon lévő be... A mechanikus toronyóra szerkezetet Nagy Károly orvos és családja ajándékozta az aszódi evangélikus gyülekezetnek 1865-ben. Az ajándékozás tényét egy felirat is megörökítette: „Tekintetes Nagy Gábor, herceg Eszterházy Pál titkárja, tekintetes Nagy Kár... 2013.10.14 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/395/17/2013 Pdf Html
308323 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; FÚVÓS HANGSZER; orgona VÉDETT építő: Bakos Károly (1819 – 1904) Orgona, 1875 (Cegléd, evangélikus templom) fa, fém, festett, öntött, faragott, csont, fűrészelt, forrasztott, facsapolással, flóderozott, esztergályozott, cizellált, csavarozott egyéb méret(ek): Az orgonaház mélysége: 144 cm, szélessége: 231,5 cm. Az oldalfal magassága felülről az övpárkányig: 150 cm, attól lefelé: 144 cm. A játszóasztal magassága: 116 cm, szélessége: 104 cm. A pódiummal egybeépített mélysége: kb. 140 cm. A játszóasztal előlapján a bővítmény legfelül 30 cm mély. jelzés nélkül Egymanuálos pedálos kilencregiszteres mechanikus csúszkaládás szerkezető orgona. Az orgonaház három síptükörrel tagolt, középtengelyre szimmetrikus elrendezésű. A középső síptükör magasabb, rizalitszerűen előre ugrik. A síptükröket vízszintesen hár... A ceglédi evangélikus közösség az 1870-es években új orgonát tervezett templomába építtetni. A gyűjtést is megindították. Az 1875. április 19-i közgyűlés arról döntött, hogy a régi (Jászladányból származó) orgona megjavítása helyett új orgonát veszne... 2013.10.10 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/865/8/2013 Pdf Html
309177 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Czigány (Wimmer) Dezső (Budapest, 1883 – Budapest, 1937) Bíboros önarckép, 1915-1916 vászon, olaj magasság: 76.00 cm; szélesség: 61.70 cm balra fent: "Czigány" Sötét háttér előtt háromnegyed profilban, papi öltözetben ábrázolt középkorú férfi félalakos portréja. A modell fehér reverenda felett vörös palástot, fején ugyancsak vörös papi sapkát (birétumot) visel. A férfi tekintete szuggesztív, vizsgálódó.... A festmény érdekes származástörténete annak jelentőségét is tükrözi. A mű korábban ajándékozás útján a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményébe került, ahol az az állandó kiállítás része is volt, azonban a közelmúltban egy bírósági ítélet a törvényes örö... 2013.10.09 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/932-7/2013 Pdf Html
307509 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Csontváry Kosztka Tivadar (Kisszeben, 1853 – Budapest, 1919) Traui tájkép naplemente idején vászon, olaj magasság: 34.50 cm; szélesség: 66.50 cm Hátoldalon felirat: "Geist Gáspárnak Kostka Irén 1922. IV/17." Nyári, mediterrán vízparti tájkép, kisvárossal, hegyvonulattal. Az előtérben vízfelület, melyen a kép jobb szélén széles kőhíd vezet át. A vízparton szemben, a vízen tükröződő emeletes és földszintes házak, balra templomtorony. Előttük a vízen két ... A festmény Csontváry rokonságából került budapesti magántulajdonba, és – védettség hiányában – évtizedeken át a kutatás előtt is alig volt ismeretes. 1899 és 1900 között Csontváry a kutatások többsége szerint öt képet festett a dalmáciai Trauban, vag... 2013.10.03 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/517-7/2013 Pdf Html
306720 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Orlai (Orlay) Petrich Soma (Mezőberény, 1822 – Budapest, 1880) Mária és Erzsébet királynők a novigrádi fogságban, 1879 vászon, olaj magasság: 204.00 cm; szélesség: 161.00 cm jelezve jobbra lent: "Orlay 1879" A festmény kompozícióját két nő alakja uralja. Az idősebb Erzsébet királynő, a középkori viseletnek és a hatalmának megfelelő vörös ruhát és prémes köpenyt, magas fejdíszt visel. Egy széken ül – tartása trónoló uralkodóra emlékeztet -, fejét a hátt... Bár a festmény rendre szerepelt az Orlai munkásságát bemutató tanulmányokban, monográfiában, az hosszas lappangás után csak a 2000-es ezredforduló utáni években a budapesti műkereskedelemben bukkant fel, a közönség a 19. század óta nem láthatta. A ké... 2013.09.26 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1174-3/2013 Pdf Html
305115 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; vegyes technika VÉDETT művész: Barabás Miklós (Kézdimárkosfalva, 1810 – Budapest, 1898) Eötvös József és Trefort Ágoston portréja papír, ceruza, akvarell (vízfesték), kréta magasság: 340.00 mm; szélesség: 255.00 mm jobbra lent: "Barabás Miklós 1844" Két férfialak ábrázolása. Egyikük (Eötvös József) egy bőrfotelben ül, karjait a karfára támasztja, jobb kezében újságot tart, fejét kissé balra fordítja. Másikuk (Trefort Ágoston) mellette állva jobb karjával a fotel háttámlájára támaszkodik, baljá... Az 1844. év vége felé készült krétarajz – amelyet Barabás műjegyzékében is említ – egy barátságportré; a reformkor két kiemelkedő személyiségét, a centralisták politikai csoportosulásának meghatározó alakjait, a Pesti Hírlap munkatársait, publicistái... 2013.09.10 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1178-3/2013 Pdf Html
307517 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; emlékirat VÉDETT író: Tallián Károly, vizeki (Ötvös, 1809 – Pécs, 1884) Vizeki Tallián Károly 1848 és 1849 honvéd őrnagy életrajza gyermekeinek emlékül (1881–1884 között) papír, vászonkötés, aranyozott, kézírás terjedelem: 45.00 oldal Magyar nyelvű tisztázat. 45 beírt oldal. Az utolsó két oldalon jelzett mellékletek nincsenek a kézirat mellett. Díszesen aranyozott, korabeli vászonkötésben. A szerző 1826-1847 között a cs. kir. 6. (varasd-szentgyörgyi) határőrezredben szolgált, s... A kéziratot jegyző Tallián Károly családi hagyományainak megfelelően lépett 1826-ban katonai pályára. Négy évi tanulást követően 1830-ban zászlótartóvá nevezték ki a 6. (Varasd-szentgyörgyi) határőr-gyalogezredbe. 1841-ben hadnagy, nyolc éven kereszt... 2013.07.31 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/246/7/2013 Pdf Html
307521 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 – Gyulafehérvár, 1629) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű oklevele. (Kelt: Kassa, 1620. május 14.) pergamen, viasz, tinta, kézírás magasság: 34.50 cm; szélesség: 59.00 cm Pergamenoklevél, zsinóron függő ép viaszpecséttel. Tartalma: Bethlen Gábor tudatja, hogy sükösdi Győrffy Mátét a székely gyalogos puskások közül a székely udvari gyalogosok közé emeli, és az udvarhelyszéki Siklódon, Egyed (Agied) Tamás gyalogos pu... Az oklevél a 17. századi erdélyi társadalomtörténet és a fejedelmi hadsereg kialakulásának értékes dokumentuma. Az udvari gyalogság megszervezésére a XVI. század végén került sor, hogy a fejedelemnek legyen egy állandó és jól kiképzett hadteste. Béke... 2013.07.31 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/248/6/2013 Pdf Html
308185 HANGSZER; KÉZI HANGSZER; FÚVÓS HANGSZER; orgona VÉDETT építő: Ismeretlen Orgona, 1805 előtt (Fehérvárcsurgó, evangélikus templom) fa, fém, festett egyéb méret(ek): orgonaszekrény szélessége párkányzattal együtt: 147 cm, orgonaszekrény mélysége alul: 81 cm, orgonaszekrény mélysége felül, párkányzattal együtt: 84 cm, orgonaszekrény magassága a csúcsmagasságig: 232 cm. jelzés nélkül Későbarokk, hátuljátszós egymanuálos négyregiszteres, mechanikus csúszkaládás orgona, ún. pozitív, vagyis pedál nélküli kisorgona. Az orgonaház homlokzata három síptükörrel tagolt, a középtengelyre szimmetrikus elrendezésű. A két szélső síptükör ki... A fehérvárcsurgói evangélikus templomba a helyi katolikus templomból került az orgona 1873-ban. Az evangélikus püspök 1920. évi látogatási jegyzőkönyvéhez mellékelt, Gömbös Sándor evangélikus levita tanító által összeállított "Jelentés a fehérvárcsur... 2013.07.24 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/257/17/2013 Pdf Html
50114 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen lombardiai festő, 16. század vége A keresztvivő Krisztus két pribékkel vászon, olaj magasság: 78.50 cm; szélesség: 71.30 cm jelzés nélkül Háromalakos kompozició. Középen Krisztus szakállas alakja, amint előrehajolva, vállán a kereszttel megy, a képből kinéz, fején töviskoronával, vörös ruhával. Jobbjával a keresztet fogja. Mögötte a kereszt szárai által képzett háromszögekben egy-egy... A festmény ikonográfiai előképe nagyjából egy évszázaddal korábbi: Andrea Solario (Milánó, 1460 – Milánó, 1524) milánói festő képe a római Galleria Borghesében, vagy ennek valamelyik változata, derivátuma. A kompozicionális hasonlóság különösen feltű... 2013.07.01 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/59/4/2013 Pdf Html
633 HASZNÁLATI TÁRGY; FIZETŐ ESZKÖZ; PÉNZÉRME; pénzérme (váltópénz) VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES, ELTŰNT verde: Császári pénzverde (Konstantinápoly) Tokod Erzsébet akna területéről származó késő római aranypénzlelet, 430-450 között (10 db solidus) arany, vert Az 1940-es évek elején, Tokodon az Erzsébet aknai bánya területén iszapolási munkák során előkerült kincslelet része. II. Theodosius kelet-római császár (408-450) constantinopolisi veretei, lényegében két típust és egy változatot képviselnek, amel... Az éremegyüttes 2009 elején múzeumi javaslat révén került a Műtárgyfelügyelet látókörébe. Az éremegyüttest a tulajdonosok édesapja találta az 1940-es évek elején, Tokodon az Erzsébet aknai bánya területén iszapolási munkák során, különféle és különbö... 2013.06.12 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/330/5/2013 Pdf Html
300031 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; irat VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES szerző: Csontváry Kosztka Tivadar (Kisszeben, 1853 – Budapest, 1919) Csontváry Kosztka Tivadar irathagyatéka (164 tétel) papír, gépelt, kézírás, ceruza, tinta egyéb méret(ek): terjedelem: összesen 614 db kéziratoldal és 260 db gépiratoldal 164 tételbe rendezett iratanyag Csontváry Kosztka Tivadar autográf kézírásával (összesen: 614 kéziratoldal és 260 gépiratoldal). Változó méretű lapokon, tételenként sorszámozott kísérőlapokkal. Minden tételhez gépelt átirat tartozik. A 48. tétel hi... Csontváry valós vagy állítólagos elhívatásának, az 1880. október 14-én délután 3 órakor elhangzott „isteni” sugallatnak a története közismert; e sugallat valós körülményei, s főleg időpontja tekintetében viszont a szakirodalom még nem jutott dűlőre. ... 2013.06.07 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/50/8/2013 Pdf Html
306180 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; levél VÉDETT kibocsátó: Báthory Zsigmond (Nagyvárad, 1572 – Libochovice, 1613) Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű levele Alfonso Visconti pápai nunciusnak. Kelt: Temesvár alatti tábor, 1596. VI. 23. papír, viasz, tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal Papíroklevél. A viaszpecsét maradványával. Közli, hogy bár nemrégiben azt írta, egyenesen Lugosra jöjjön, most mégis jobbnak látja, hogy inkább biztonságosabb úton Lippára menjen, ott várjon levelet és híradást tőle arról, hogy egy – meg nem nevez... A levél az 1591-ben kitört ún. tizenötéves háború idején keletkezett. A háborúból a Habsburg és török nagyhatalmi politika harapófogójában vergődő Erdélyi állam nem tudott kimaradni. A Szentszék és az erdélyi Habsburg-párti főurak nyomására a törökel... 2013.05.08 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/144/4/2013 Pdf Html
305114 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen oszták (?) festő, 19. század Erzsébet királyné, 1855 körül vászon, olaj magasság: 142.00 cm; szélesség: 108.00 cm jelzés nélkül A császárné a kép közepén, jobbra fordulva egy erkélyen áll. Jobb kezét egy vörös párnán nyugtatja, bal kezén hordott karkötőjén Ferenc József arcmását viseli. Fehér ruhát hord, mely vállait szabadon hagyja. A császárné jobb kezénél rózsacsokrot, ... A festmény több évtizedes lappangás után budapesti árverésen, 2011. decemberében került a nyilvánosság elé. A provenienciájáról annyit tudni, hogy az eladó családjához 1910-ben került párdarabjával az ifjú Ferenc József császárt ábrázoló, azonos mére... 2013.05.07 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/703-1/2013 Pdf Html
307445 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen lombardiai festő, 16. század vége Keresztvivő Krisztus vászon, olaj magasság: 75.00 cm; szélesség: 71.00 cm; egyéb méret(ek): Díszkeret magassága: 110 cm; Díszkeret szélessége: 100 cm jelzés nélkül Sötét háttér előtt világos köpenyben, bal vállán keresztezett övvel, jobb vállán a kereszttel a nézőre kitekintő Krisztus háromnegyed profilos portréja. Kerete: 17. századi csontberakásos díszkeret (holland mintájú, lakkfestett fa, csont, festett ... A festmény 2012-es felbukkanásáig származástörténete nem ismert, szakirodalmi hivatkozásai nincsenek, műkereskedelmi előfordulásáról sincs tudomás. A festmény művészettörténeti előzményének a velencei Scuola Grande di San Rocco egykori kultuszképének... 2013.04.30 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/306-3/2013 Pdf Html
307491 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; levél VÉDETT író: Nádasdy Ferenc, gróf (Pest, 1801 – Budapest, 1883) Nádasdy Ferenc autográf levele Hőgyészy Pál, a soproni kerületi törvényszék elnökének részére Szil-Sárkányba „Méltóságos ur!” megszólítással. Kelt: Sopron, 1854. szept. 26. papír, tinta, kézírás terjedelem: 2.00 oldal Két tintával beírt oldal. Tartalom: „Éppen most kaptam Ő felsége legkegyelmesebb urunk m. kéziratát, úgy a m. igazságügyi minisztériumnak iratát, mellynél fogva gróf Cziráky lemondása után, a pesti főtörvényszék elnöklete reám ruháztatott át, és e... 1956-ban a Magyar Országos Levéltárban őrzött bírósági levéltárak iratanyagának jelentős része elégett. A Pesti Királyi Kerületi Főtörvényszék 266 csomó terjedelmű iratanyagából 0,7 iratfolyóméter, a Soproni Királyi Kerületi Főtörvényszék 143 csomó t... 2013.04.30 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/41/3/2013 Pdf Html
306177 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Kosztolányi Dezső (Szabadka, 1885 – Budapest, 1936) Kosztolányi Dezső ismeretlen töredékei egy papírlapon papír, tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal Keltezés nélkül. A verset zöld tintával írta a költő egy jegyzettömbbe, melyből kitépték a lapot. A lap sarkán található 3-as szám jelzi, hogy egy kézirategyüttes része, a cím nélküli költemény pedig feltehetően egy hosszabb vers részlete. Tartalm... Kosztolányinak ezen, budapesti árverésen 2012 júniusában felbukkant verse eddig ismeretlen, kiadatlan szöveg, nóvum az irodalomtörténet számára is. Semmilyen forrás nem utalt e konkrét szöveg létére, nyomtatásban való megjelenéséről sincs tudomásunk.... 2013.04.29 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/38/2/2013 Pdf Html
306035 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; elismervény VÉDETT szerző: Gandel Zsigmond (gróf Nádasdy Ferenc országbíró (1655–1671) familiárisa);szerző: Kéry Balázs (gróf Nádasdy Ferenc országbíró (1655–1671) familiárisa);szerző: Bálintffy János (gróf Nádasdy Ferenc országbíró (1655–1671) familiárisa);szerző: Udvarhelyi Mihály (gróf Nádasdy Ferenc országbíró (1655–1671) alklamazottja) Négy magyar nyelvű elismervényt tartalmazó irat gróf Nádasdy Ferenc országbíró (1655–1671) alkalmazottaitól (Pozsony, Kassa, 1671 április - október) papír, viasz, kézírás, tinta terjedelem: 4.00 oldal; egyéb méret(ek): szélesség (kihajtva) kb. 40 cm A két folió terjedelmű irat négy egymást követő, aláírt, lepecsételt elimservényt tartalmaz: 1) Gandel Zsigmond, gróf Nádasdy Ferenc országbíró familiarása (tisztartója) magyar nyelvű, eredeti elismervénye Tartalom: Gandel Zsigmond, Gróf Nádasdy ... A – budapesti árverésen, 2012 áprilisában felbukkant – két folió terjedelmű irat négy egymást követő, aláírt, lepecsételt elismervényt, azaz recognitionalest tartalmaz: 1) Gandel Zsigmond Pozsonyban, 1671. április 13-án kelt elismervényében tanúsít... 2013.04.02 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/37/2/2013 Pdf Html
300450 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Lipót, Habsburg (Bécs, 1640 – Bécs, 1705) I. Lipót magyar király által kiadott címereslevél Moll (Mohl) Mihály és általa felesége, Schremzer Anna Zsófia, fiai, Mihály és György Farkas, valamint lányai, Anna Rozina és Judit Zsófia részére. (Kelt: Linz, 1680. november 20.) pergamen, bársony, kézírás, festett, bársonykötés magasság: 35.00 cm; szélesség: 26.00 cm; terjedelem: 12.00 oldal 12 beírt pergamen oldal, külön lapon egy címerképpel, bordó, kötetes bársonykötésben, hiányzó, szakadozott, összekötő selyemszalagokkal. A függőpecsét hiányzik. I. Lipót magyar király, Gubasóczy János kancellár, nyitrai püspök és Maholány János kir... Nagy Iván családtörténeti munkája (Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. I-XII. Pest 1857-1868) említést tesz az okiratban szereplő adományról, de csak hivatkozás útján, és úgy, hogy a megadott információt nem közli teljesen (se... 2013.02.25 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/317/3/2013 Pdf Html
306176 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT író: Rudolf, Habsburg–Lotaringiai (Laxenburg, 1858 – Mayerling, 1889) Habsburg Rudolf osztrák trónörökös autográf, magyar nyelvű levele bizalmasának, ifj. Szögyény-Marich Lászlónak címezve, "Kedves Szögyény!" megszólítással. Bécs, 1887. december 9. papír, tinta, kézírás terjedelem: 2.00 oldal 2 beírt oldal, fejléces levélpapíron. Tartalma: Rudolf trónörökös a levél elején a németekkel való viszonyról ír: „A külpolitika szomorú mi már semmi más nem vagyunk mint egy porosz tartomány.” Úgy látja, hogy a hadseregben és a Monarchia német ta... A levelet Rudolf főherceg, I. Ferenc József és Erzsébet császárné és királyné fia saját kezűleg írta. A betegségből lassan lábadozó trónörökös a címzett iránti nagyrabecsülésének kifejezéseként magyar nyelven vetette papírra sorait. A liberális gondo... 2013.01.30 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/199/2/2013 Pdf Html
300027 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY; falburkolat; falicsempe VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES gyártó: Zsolnay gyár (Pécs) Csempedíszek (Csempetáblák), 2 db (1890-es évek) kerámia, mázas, festett egyéb méret(ek): 1) csempék: 20 x20 cm, szegély: 13,5x5 cm, alapterület: 110x70,5 cm 2) csempék: 20x20 cm, szegély: 7x7 cm, alapterület: 114x74 cm A pécsi Zsolnay gyár épületegyüttesében falra rögzített csempedíszek: 1) A 15 darab (5x3) négyzetes alakú, színes virágdíszítésű csempét összesen 26 darab (8+5+8+5) sárga színű csempeszegély keretezi. 2) A 15 db (5x3) négyzetes alakú, reliefszerű... A pécsi Zsolnay gyárban a festőműhelyek, irodák és egyéb helyiségek falait és gyakran a padozatot is a megmaradó hibás termékekkel díszítették. A gyártelep É17-es épületben az egykori festőműhelyek falát különböző árnyalatú fehér és törtfehér csempék... 2013.01.29 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/5-4/2013 Pdf Html
300017 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; szobor VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES gyártó: Zsolnay gyár (Pécs);tervező: Klein Ármin (Veszprém, 1855 – Pécs, 1883) (?) Szfinx párban (2 db), (1879-1883 között) pirogránit, égetett magasság: 79.00 cm; szélesség: 57.00 cm; hosszúság: 177.00 cm Két, azonos kiképzésű, kültérre szánt nagyméretű pirogránit plasztika. Oroszlántestű fekvő figura női felsőtesttel, egyiptizáló fejdísszel. Hátán vállig felnyúló takaró, amelyet neoreneszánsz, reliefszerűen képzett indák és címer díszítenek. Farka ... A két szfinx a Zsolnay gyár kezdetektől meghatározó kerámia-plasztika gyártásának szép példája, és egyúttal a Zsolnay gyár történeti kertje szempontjából is különleges jelentősége van. A források alapján ismerjük tervezőművészük nevét is: Klein Ármin... 2013.01.29 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/4-4/2013 Pdf Html
306088 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT író: Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) Kossuth Lajos autográf, datált és aláírt levele Brázay Kálmán részére. (Kelt: Turin (Torino), 1884. október 13.) papír, vászon, tinta, kézírás magasság: 20.50 cm; terjedelem: 3.00 oldal 3 beírt oldal, fekete szegélyű, merített levélpapíron. Tartalma: Az emigrációban élő Kossuth sajnálatát fejezi ki, hogy az adott évben a címzett feleségének és lányának betegsége miatt nem láthatja, pedig számított rá, hogy a Torinói Kiállítást me... Kossuth – felesége halála után szokásos fekete keretes levélpapírra írt – levele bizonyítja, hogy az emigrációban élő Kossuth szorosabb viszonyt ápolt Brázayval, aki megpróbálta anyagilag is támogatni – ennek bizonyítéka az, hogy a levélben említett ... 2013.01.24 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/168/3/2013 Pdf Html
300026 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY; kehely; kehely VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES alkotó: (több alkotó) A szombathelyi Szent Erzsébet templom felszerelési tárgyai (11 db ötvöstárgy) ezüst, réz, aranyozott A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Gyertyatartó pár, 2 db (19. század második fele – 20. század eleje) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 307396); 2) Kehely és paténa (19. század második fele – 20. század eleje) (műtárgy-nyilvántartá... Az együttes darabjai a szombathelyi Szent Erzsébet templomhoz, illetve a templomot fenntartó ferences rendhez kötődnek. Az ide kötődő használatuk, és egyes darabokon megjelenő adományozási feliratuk révén a magyar egyházművészet, kiemelkedő, helytört... 2012.12.28 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/757/8/2012 Pdf Html
300454 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: V. Ferdinánd, Habsburg (Bécs, 1793 – Prága, 1875) V. Ferdinánd osztrák császár és magyar király által kiadott címereslevél Rampel József és családja részére. (Kelt: Bellofonte [Schönbrunn], 1842. október 22.) pergamen, bársony, viasz, bronz, bársonykötés, selyem, festett, aranyozott, vaknyomás egyéb méret(ek): terjedelem: 8 beírt oldal Díszes, selyemszalaggal átkötött, a Habsburg császári sassal díszített, vaknyomásos bársonykötetes formában, nyolc beírt pergamen oldalán aprólékosan megfestett címerképpel, iniciálékkal, latin nyelvű adományszöveggel, címerleírással, réztokba hely... A kötetes formában, címerképpel és leírással, réz tokba helyezett függőpecséttel ellátott címereslevél tanúsága szerint az adományt bevezették az Erdélyi Királyi Könyvekbe, de érdekes módon az adománylevélen szereplő jelzetet elírták, a kötetszám pon... 2012.10.03 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ ; 401/795/3/2012 Pdf Html
307414 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; régi könyv (1850 előtt) VÉDETT szerző: Luis, de Granada (1504 – 1588);fordító: Isselt, Michael von (Jansonius, P. A.) (1550 – 1597);nyomdász: Quentel, Arnold (? – 1621) R. P. F. Ludovici Granatensis, ordinis S. Dominici, Introductionis Ad Symbolum Fidei, Compendium, Quator Libris Comprehensum papír, nyomtatott, bőrkötés magasság: 17.00 cm; egyéb méret(ek): Terjedelem: [40], 583 p. Quatuor libris comprehensum. In quibus de admirabili opere Creationis, Fidei Christianae praestantiis, Redemptionis humanae Mysteriis, Adventus Christi certitudine, aliisque articulis tractatur ... Ab Authore ... conscriptum ... Nunc vero a Michael... A teológiai tárgyú könyvtári dokumentum önmagában is viszonylag ritka, magyarországi közkönyvtárban kettő példány található belőle, de igazi jelentőségét a címlapján olvasható bejegyzés adja, ami alapján a példány története – különleges módon – jól n... 2012.09.25 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/640/6/2012 Pdf Html
305066 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS; kerámiakép VÉDETT művész: Vaszary János (Kaposvár, 1867 – Budapest, 1939);gyártó: Zsolnay gyár (Pécs) Mária a gyermek Jézussal, 1902 pirogránit, festett, mázas magasság: 206.00 cm; szélesség: 155.00 cm; egyéb méret(ek): táblaméret: 50x50 cm Balra lent: Vaszary J. 1902, jobbra lent: öttornyos jegy ZSOLNAY / PÉCS felirattal Pirogránit táblakép, majolika mázas. 12 részből áll, fém keretben. Ismeretlen megrendelő számára a pécsi Zsolnay gyárban készült táblakép, feltehetően oltárkép. Fent ívelten záródó álló téglalap alakú képtérben erős körvonalakkal megrajzolt, árnya... Az ismeretlen megrendelő számára, a pécsi Zsolnay gyárban készült táblakép, feltehetően oltárkép. A megrendelő személye és az eredeti oltárkép helye – a kutatások alapján – ezidáig nem ismert. A pécsi Jannus Pannonius Múzeum Zsolnay gyűjteményében me... 2012.09.25 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ ; 401/165-9/2012 Pdf Html
306136 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Ferenc József, Habsburg (Bécs, 1830 – Bécs, 1916) I. Ferenc József magyar király által kiadott nemesség-, előnév-, és címeradomány dr. Bodó József nyugalmazott ezredorvos és általa feleségétől, Husserl Elzától született gyermekei: Ferenc és Gerta számára Marosszentmihályi előnévvel. I. Ferenc József magyar király és gróf Khun-Héderváry Károly miniszterelnök autográf aláírásával. Kelt: Bécs, 1911. január 31. pergamen, bőr, kézírás, festett, viasz, réz, bőrkötés magasság: 37.80 cm; terjedelem: 4.00 lap Kötetes formában, négy, kézzel beírt, rajzolt és színezett pergamen levél, dúsan aranyozott bőrkötésben, réztokban lévő királyi függő viaszpecséttel.... Az adománylevél hátsó lapján szabályszerűen jelzik, hogy tartalma a Királyi Könyvekbe bevezetést nyert. A Királyi Könyvekben közzétett adományt megvizsgálva szembeötlik, hogy "néhai édesapjuknak a közgazdaság terén szerzett érdemei alapján" több Bodó... 2012.09.20 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/632/7/2012 Pdf Html
306037 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adásvételi szerződés VÉDETT szerző: Ilosvay László;szerző: Szaruba László Ilosvay László és Szaruba László magyar nyelvű, eredeti szerződése egy a dobrókai mezőben (Bereg megye) fekvő kaszálóról 1598-ból. (Kelt: Ilosva, 1598. július 9.) papír, viasz, kézírás, tinta terjedelem: 1.00 oldal Tartalom: Ilosvay László Bereg vármegye tisztségviselői előtt panaszt tett Perényi Györgyné Thurzó Anna Ölyvösön (egykor szintén Bereg megyében, ma Vilhivka Ukrajnában) lakó jobbágya, Szaruba László ellen, aki az ő dobrókai mezőben fekvő kaszálóján... A dokumentum típusa, a bizonyságlevél, az egyik leggyakoribb forrás típus. Az írásbeliség kialakulásától kezdve a jogbiztosító iratokról, hosszabb távra szóló szerződésekről ebben a formában állítottak ki oklevelet. Minthogy a jogi aktus minden mozza... 2012.09.20 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/468/6/2012 Pdf Html
81931 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VÍZI JÁRMŰ; GŐZÖS VÍZI JÁRMŰ; gőzhajó VÉDETT építő: Veruda Péter Hajóépítő Telepe (Újpest);gyártó: M. Schimmelbusch (Bécs) „Balaton” csavaros gőzhajó (ex Alexandra, ex Mohács, ex Irma, ex FK-312) (1872) acéllemez, szegecselt szélesség: 5.20 m; egyéb méret(ek): Teljes hossza: 33, 60 m; Fixpont magassága (lehajtott árbóccal): 6, 20 m; Oldalmagassága: 1, 85 m; Szélesség a főbordán: 5, 00 m; Bordaosztás: 0, 45 m Gőzgépét Bécsből a Schimmelbusch Gépgyárból hozatták. A hajótest élbe futó orr- és farkiképzéssel, ívelt bordákkal, acéllemezből készült az 1800-as éveknek megfelelő szegecselési technológiával. A farrész domborított kiképzésű, a szabadon elhelyez... A Balaton második gőzhajóját, s egyben a legelső balatoni csavargőzöst, a "Balaton" vontatót 1872-ben Veruda Péter újpesti hajógyárában építették a Zala-Somogyi Gőzhajó Társulat megrendelésére. A hajó rendszeres járatokat bonyolított le Boglár, Révfü... 2012.09.18 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/877-5/2012 Pdf Html
300034 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VÍZI JÁRMŰ; GŐZÖS VÍZI JÁRMŰ; gőzhajó VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES építő: Ganz és Tsa. Danubius Gép-, Waggon- és Hajógyár RT. (Budapest / Újpest) Szőke Tisza II. (ex Felszabadulás, ex Szent Imre, ex SAS, ex IV. Károly) gőzüzemű oldalkerekes személyhajó (1916-1917) műszaki emlékei (10 tétel) Az egykori Szőke Tisza II. (ex Felszabadulás, ex Szent Imre, ex SAS, ex IV. Károly) gőzüzemű oldalkerekes személyhajó eredeti, még az 1916-1917-es építés időszakából származó történeti értékű alkatrészei. A védetté nyilvánított tárgyegyüttes eleme... A Szőke Tisza (melynek meghatározott elemei a védett tárgyegyüttes részét képezik) 1917-ben épült Újpesten, a Ganz-Danubius gyártelepén a Magyar Folyam Tengerhajózási Rt. (MFTR) részére IV. Károly néven testvérével, a Zita Királynéval együtt, a Széch... 2012.08.17 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/148-37/2012 Pdf Html
305070 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT szerző: Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) Kossuth Lajos levele gróf Kreith Bélához az 1848/49-iki Emlékek Gyűjteménye és Kossuth Múzeum létrehozása és lokalizálása tárgyában. (Kelt: Turin, 1892. október 15.) papír, kézírás, tinta terjedelem: 2.00 oldal Kreith Béla gróf és első felesége, Farnek Janka 1882-től komoly gyűjteményt hozott létre az 1848/49-es szabadságharcra vonatkozóan. A grófi pár a gyűjteményt eredetileg vidéken tervezte bemutatni, de kikérték Kossuth véleményét is. Az irat egyfelől... Gróf Kreith Béla (Arad, 1851 - Csüdőtelke, 1916) és felesége komoly, több ezer darabból álló gyűjteményt hozott létre, kimondottan 1848/49-es szabadságharcra vonatkozó iratanyagból, okmányból, nyomtatványból, könyvből, festményből, fegyverből és ruhá... 2012.06.08 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0030/011/2012 Pdf Html
305118 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT író: Kossuth Lajos (Monok, 1802 – Torino, 1894) Kossuth Lajos autográf levele Burg Károly, a fóti Károlyi-uradalom gazdasági tanácsosa részére a csongrádi örökváltság ügyében. Kelt: Pest, 1845. szeptember 18. papír, viasz, tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal Kossuth levelében jelzi, hogy az örökváltság megváltásához szükséges pénzt egy angol-francia bankháztól szeretné megszerezni, és levelében meg is nevezi az üggyel foglalkozó ügynököket, név szerint Besnard és Bonamy urakat, akiket „az emlitett Capi... A reformkori politikai élet egyik fontos kérdése volt a jobbágyfelszabadítás, amelynek legkézenfekvőbb megoldási formájának legtöbben az örökváltságot, a szolgáltatások és az úrbéres föld egy összegben való megváltását tartották. Az örökváltság kérdé... 2012.06.07 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/366/4/2012 Pdf Html
305196 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Tintoretto, Domenico (Velence, 1560 – Velence, 1635) Bűnbánó Magdolna vászon, olaj magasság: 118.00 cm; szélesség: 93.00 cm jelzés nélkül Mária Magdolna kezét imára kulcsolva a sötétből előtörő isteni fény felé fordul. Egész felsőtestét, de még karját is beborítja a bűnbánat gyakorlása idején hosszúra nőtt haja. A szalmafonatú gyékény és a durván, vastagon font, dereka előtt kanyargó... A védési eljárás során kirendelt szakértő (Szépművészeti Múzeum) szerint a festő személye felől nem lehet kétségünk: elég, ha a kompozíciót összehasonlítjuk a római Museo Capitolino egy azonos témájú, jól olvasható szignatúrával ellátott képével (ame... 2012.06.06 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/122/4/2012 Pdf Html
305195 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Nogari, Giuseppe (Velence, 1699 – Velence, 1766) Idős férfi mellképe vászon, olaj magasság: 75.00 cm; szélesség: 57.00 cm jelzés nélkül A festmény mellkivágatban egy idős, fehérszakállas férfit ábrázol, díszes ruházatban, mely a követlkezőkből áll: fekete süveg, mohazöld bársonyzeke csavart formájú aranygombokkal, felette vörös bársonyköpeny, amelyet mellén díszes rubinköves arany ... Az arctípust, a ruhát, a mellmagasságba emelt kardmarkolatot, és a méretet tekintve a festmény nyilvánvaló kapcsolatban áll a velencei Niccoló Cassana (Velence, 1659 – London, 1714) azon képével, amely a Christie's 2006. június 7-ei milánói árverésén... 2012.06.06 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/123/4/2012 Pdf Html
85795 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VÍZI JÁRMŰ; MOTOROS VÍZI JÁRMŰ; motoros hajó VÉDETT készítő: MAHART Újpesti Hajójavító Zuhatagi típusú Sopron elnevezésű vontató motorhajó más néven "Zuhatagi Tigris", 1960 acél, hegesztett magasság: 6.84 m; szélesség: 8.65 m; súly: 23000.00 kg; hosszúság: 56.12 m; egyéb méret(ek): hossz a függélyek között: 54,82 m; szélesség a főbordán: 8,18 m oldalmagasség: 2,71 m; legnagyobb merülés: 1,60 m; vízkiszorítás: 521 t 1600 LE-es vontató motorhajó (zuhatagi típus) Euronumber: 8601301 Főgép típus: 2 db Láng 8 LD 315 RF dízelmotor Főgép teljesítmény: 2x800 LE A zuhatagi típust képviselő "Sopron" meghajtását a budapesti Láng gépgyár által gyártott két darab, egy... Az évszázadokra visszanyúló magyar hajózás és hajóépítés hajdani jelentőségéhez képest rendkívül kevés megmentett, megőrzött tárgyi emlékkel rendelkezünk. A gőzhajózás fénykorát idéző személyszállító hajóink döntő többsége mára teljesen megsemmisült,... 2012.05.21 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0688/001/2012 Pdf Html
305912 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 – Gyulafehérvár, 1629) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (1613–1629) és I. Gábor néven választott magyar király (1620–1621) által kiadott címereslevél a sárfalvai Héya (Heya) Péter és általa fiai, János és András számára. Kelt: Nagyszombat, 1620. december 15. pergamen, viasz, festett, kézírás Bethlen Gábor és Péchi Simon kancellár saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű címereslevél. Kihirdették 1622. július hónapban. Pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel. Az oklevélben szereplő adományt az Erdélyi Királyi Könyvekbe bevez... Az adománylevél olvasásakor rögtön szembeötlik, hogy azt Bethlen Gábor választott királyként adta ki. Bethlen körülbelül másfél évig viselte ezt a címet, egészen pontosan 1620. augusztus 25. (a besztercebányai országgyűlés) és 1621. december 31. (a n... 2012.05.07 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0255/008/2012 Pdf Html
300023 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS; üvegablak VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Róth Miksa (Pest, 1865 – Budapest, 1944);művész: Zsellér Imre (Budapest, 1878 – Tata, 1959);művész: Palka József (Retz, 1860 – Budapest, 1952) Rózsafüzér Királynéja Plébániatemplom hajójának és szentélyének üvegablakai (összesen: 31 db), 1931-1941 üveg, ólom, ón, vas, festett egyéb méret(ek): Az üvegablakok mérete: a szentély ablakai kb. 7-8 m magasak; a kereszthajó záródásában lévő Szent Domonkos- és Szent Margit-ablakok két-két szélső eleme kb. 6,5 m magas, a középső ablak kb. 8-8,5 m magas, 1 m széles; a hajó kisebb ablakai kb. 5-5,5 m, a magasabb középső ablakok kb. 6-6,5 m magasak és 0,8 m szélesek. a szentély hét ablaka jelzés nélküli. A hajó bejárata felőli jobb oldalán a legfelső sor középső tábláján: "Róth Miksa, 1932". A bejárat felőli baloldalon: "Róth Miksa, 1931". A következő hármas ablakon a Menekülés Egyiptomba jelenet tábláján látható Róth Miksa jelzése, az "RMR" összevont monogram - az első "R" tükrözve és 1931-es évszám. A kereszthajóban Szent Domonkos alakja alatt: "Zsellér Imre 1937/Budapest". Jobboldalon alulról a második sor középső üvegtábláján: "ZSELLÉR IMRE/Budapest/1941". Az üvegablakok a templom főhajójának hosszabb szakaszán 2x3-3 ablaknyíláson, a kereszthajó záródásában 3-3 nagyobb ablaknyíláson, majd a főhajó rövid falszakaszán 2x3 ablaknyíláson, valamint a szentély 7, fent háromkaréjos, mérműves záródású ablakn... A trianoni békeszerződés, majd 1930-as évek gazdasági világválsága a művésztársadalmat erősen sújtotta, megélhetési gondja miatt számos jeles művész volt kénytelen pályát váltani. A reménytelen helyzetben sokan fordultak a hit felé, a hitélet megélén... 2012.04.20 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/126/6/2012 Pdf Html
300094 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VÍZI JÁRMŰ; EGYÉB VIZIJÁRMŰ; úszóház VÉDETT építő: Mohácsi Gép- és Fémgyár Szabadság úszóház acél, alumínium, hullámpala, fa, üveg egyéb méret(ek): Teljes hossz: 100,03 m; Legnagyobb szélesség: 16,40 m; Legnagyobb merülés: 0,60 m; Összes vízkiszorítás: 217,7 t; Megengedett befogadóképesség: 290 fő Három önálló úszóműből áll. Az úszóművek több úszótagra épültek, melyek hengeres, ill. téglatest alakúak. Készült: napozó ponton és csónakgarázs Mohácson 1962, úszómóló Szegeden 1974. Hajózási nyilvántartási szám: napozó ponton: U-10299-50, csónakg... A 19. század második felében a Tisza menti nagyobb városok – így Szolnok és Szeged – polgárosodó társadalma is egyre nyitottabbá vált a fürdőkultúra és a vízi sportok "modern vívmányainak" befogadása iránt. Az első szegedi úszóházat 1909-ben építetté... 2012.04.10 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0441/002/2012 Pdf Html
301085 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: IV. (Boldog) Károly, Habsburg (Persenbeug, 1887 – Funchal, 1922) IV. Károly magyar király által kiadott nemesség- és címeradomány Szávits Kornél honvéd ezredes részére. (Kelt: Bécs, 1917. augusztus 21.) bársony, viasz, arany, réz, papír, kézírás, gouache, bársonykötés, tus, domborított terjedelem: 6.00 oldal Az elejénél színes címerrajzzal, a végénél IV. Károly és gróf Zichy Aladár autográf aláírásával. Eredeti bordó bársonykötésben, aranyzsinóron függő, réztokozású vörös viaszpecséttel, modern, színben harmonizáló bársonytokban.... A nemességadományt minden bizonnyal I. Ferenc József elé terjesztették, aki a Királyi Könyvek (MNL OL A 57 – DXXIII/296) tanúsága szerint azt jóvá is hagyta. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában őrzött Királyi Könyvek a címeradomány időpon... 2012.03.12 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0092/006/2012 Pdf Html
304546 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen festő, 17. század második fele (Lorrain, Claude (Chamagnes, 1600 – Róma, 1682) után) Tájkép sziklákkal vászon, olaj magasság: 47.00 cm; szélesség: 67.50 cm Jelzés nélkül, hátoldalán nyomtatott címke: "Országos Képtár / Képtár / Az 1888. évi leltározás / 853. sz.", másik kézzel írt címke: "853. Claude Lorrain után: Tájkép sziklákkal" Tájkép, jobbra sziklás rész fákkal, bal oldalán egyedül álló fa, ill. a középtérben a bal szélen egy vár látható. Távolabb a háttérben világos hegyek, világos, felhős kék égbolt.... A 17. századi európai tájképfestészet egyik legjelentősebb képviselője, Claude Lorrain kompozíciója után készült jó kvalitású kópia a legjelentősebb magyar főúri képtárból, az Esterházy gyűjteményből került a Szépművészeti Múzeum elődje, az Országos ... 2012.03.09 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/281-2/2012 Pdf Html
305092 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); MAGÁNIRAT; levél VÉDETT író: Lorántffy Zsuzsanna (Ónod, 1600 körül – Sárospatak, 1660);író: Farnasi János (Ugocsa és Bereg vármegyei birtokos, 17. század) Lórántffy Zsuzsanna magyar nyelvű sorai és saját kezű aláírása egy neki címzett levél hátán. (Kelt: Munkács, 1654. augusztus 30.) papír, kézírás, tinta terjedelem: 3.00 oldal A levéllel Farnasi János fordult a fejedelemasszonyhoz, mert annak nagygúti jobbágyai elfoglalták az ő ott lévő földjeit, némelyeket önkényesen beszántottak, másokon pedig nem engedték, hogy az ő jobbágyai dolgozzanak. Farnasi a fejedelemasszony se... A dokumentum nem a hagyományos értelemben vett missilis, hisz nem tartalmazza azok formai szempontból olyan kötelező elemeit, mint a címzett neve, tisztsége, keltezés helye, ideje. Mindezek a fontos információk a levél tartalmából és a külzetén talál... 2012.03.07 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0133/005/2012 Pdf Html
300282 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ; VÍZI JÁRMŰ; MOTOROS VÍZI JÁRMŰ; motoros hajó VÉDETT építő: Ganz és Tsa. Villamossági-, Gép-, Waggon -, és Hajógyár (Újpest / Budapest) Debrecen (ex Kassa) Tisza típusú, folyam-tengeri áruszállító motorhajó fa, acéllemez, réz, forrasztott, szegecselt egyéb méret(ek): legnagyobb hosszúság: 77,30 m; hosszúság a függélyek között: 74,00 m; szélesség a főbordán: 9,86 m; oldalmagasság: 4,70 m A hajó Kassa néven 1939-ben épült az újpesti hajógyárban. 1941 és 1944 között hadi szolgálatot teljesített, 1944 végén a Vörös Hadsereg elől Ausztriába menekítették, ahonnan csak 1947-ben tért vissza Magyarországra, ebben az évben kapta új nevét is... Korábban is léteztek olyan kisméretű tengeri hajók, amelyek megfelelő vízállás esetén korlátozottan képesek voltak a nagyobb folyókon is közlekedni, illetve voltak olyan nagyobb méretű folyami hajók, amelyek a nyugodt tengeren korlátozottan képesek v... 2012.02.29 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0305/001/2012 Pdf Html
305093 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Rákóczi György (Szerencs, 1593 – Gyulafehérvár, 1648) I. Rákóczi György erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű oklevele, amelyben nagyernyei Siko Györgyöt és Pált a székely lófők sorába emeli. (Kelt: Várad, 1632. szeptember 26.) pergamen, kézírás, tinta Az oklevelet kézjegyével látta el Kovacsóczy István kancellár is. Szépen kidolgozott iniciáléval, az intitulatio és az adományozottak neve aranyozott betűkkel íródott. ... Az erdélyi fejedelem adománylevele – a lófőknek adományozott oklevelek kiadási gyakorlatának megfelelően – festett címer nélküli. Az oklevél kiadatlan, és noha Pálmay József (Maros-Torda vármegye nemes családjai. Marosvásárhely, 1904) említést tesz a... 2012.02.27 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0080/005/2012 Pdf Html
305094 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 – Gyulafehérvár, 1629) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű oklevele. (Kelt: Kolozsvár, 1618. október 20.) pergamen, viasz, kézírás, tinta Pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel. A fejedelem mellett Péchi Simon kancellár is kézjegyével látta el. Tartalma: a fejedelem öccsének, Bethlen Istvánnak és feleségének, Csáki Krisztinának adományozza Huszt várát, Visk mezővárossal és s... Az oklevél tárgyát képező Huszt vára, mely az Erdélyi Fejedelemség és a királyi Magyarország határán állt, a hódoltság időszakában a máramarosi sóbányák védelmében kulcsfontosságú erősségének számított. Többször került Habsburg fennhatóság alá, de ál... 2012.02.27 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0002/005/2012 Pdf Html
300474 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; kéziratos könyv VÉDETT másoló: Ismeretlen, 18. század első fele Brassai-kódex papír, kézírás egyéb méret(ek): 39 számozatlan lap. Erdélyi unitárius környezetben keletkezett kéziratos versgyűjtemény, feltehetőleg a 18. század első feléből. A kötet végén Kanyaró Ferenc (Torda, 1859 – Torda, 1910) kolozsvári unitárius gimnáziumi tanár 1895. január 21-én kelt kéziratos tartalomje... A Brassai-kódex a maga nemében egyedülálló versgyűjtemény-kézirat. Az egykori kolozsvári Unitárius Kollégium Nagykönyvtárának e darabját hosszú ideig elveszettnek hitte a szakirodalom, mígnem 1977-ben, amikor is a közvélemény és a tudományos élet ism... 2011.11.21 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1150/002/2011 Pdf Html
300478 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; irodalmi és egyéb kézirat VÉDETT író: Kosztolányi Dezső (Szabadka, 1885 – Budapest, 1936) Kosztolányi Dezső író, költő ismeretlen töredékei egy papírlapon papír, kézírás, tinta, ceruza terjedelem: 1.00 oldal A kézirat jobb felső sarkában ceruzával írt 4-es szám. Zöld tintával írt sajátkezű kézirat, 1 beírt oldal. A szövegben számos ceruzás és tintás kihúzás és javítás. A szöveg átirata: „Paprika [ceruzás] / Tréfa divatos szonettre / (Könnyű játék; / naponta ötvenet lehet írni) / Könnyű lábad kertemen oson,... A 2011 júniusában, budapesti árverésen történt felbukkanásáig az irodalomtörténet számára ismeretlen volt a kézirat. A papírlap összefüggőnek sejthető sorokat, köztük áthúzottakat is tartalmaz, kétséget kizáróan Kosztolányi keze írása, a rá jellemző ... 2011.11.21 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1151/002/2011 Pdf Html
301057 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA; ceruza rajz VÉDETT művész: Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 – Budapest, 1890) Az ifjú Munkácsy Mihály portréja papír, ceruza, fedőfehér magasság: 610.00 mm; szélesség: 450.00 mm jobbra lent: "Ligeti Antal München, Munkácsy" Bajszos, szakállas, fiatal férfi mellképe. Fehér inget, csíkos nyakkendőt, sötét színű kabátot visel.... A mű hosszas lappangás után egy budapesti aukciósház 2011. májusi aukcióján bukkant fel. (A mű hátoldalán levő Magyar Nemzeti Galéria 1975-ös bírálatára utaló cédula sajnos ma már nem ellenőrizhető vissza.) A mű a szakkutatás számára újdonságként hat... 2011.11.18 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0948/008/2011 Pdf Html
300002 TERMÉSZETTUDOMÁNYI EMLÉK; ÁSVÁNY ÉS KŐZET; ÁSVÁNY; ásvány VÉDETT GYŰJTEMÉNY gyűjtő: Szőnyi Pál (Debrecen, 1808 – Budapest, 1878);gyűjtő: Kanabé Dezső (1878 – 1952);gyűjtő: Schafarzik Ferenc (Debrecen, 1854 – Budapest, 1927);gyűjtő: Telegdi-Róth Károly (Budapest, 1886 – Budapest, 1955);gyűjtő: Kormos Tivadar (Győr, 1881 – Budapest, 1946);gyűjtő: Fux Vilma, Székyné (Debrecen, 1916 – Budapest, 2006);gyűjtő: Kovács Lajos (Csákvár, 1908 – Miskolc, 1978);gyűjtő: Kulcsár László (1918 – 1996);gyűjtő: Kozák Miklós László (1948 – ) A Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszékének Geológiai Gyűjteménye (összesen: 15331 tétel) A védetté nyilvánított gyűjtemény nagyobb egységei: 1) ásvány-földtani gyűjtemény, 2) kőzettani gyűjtemény, 3) földtani-őslénytani gyűjtemény, 4) fejlődéstörténeti gyűjtemény, 5) földtudományi oktatásban felhasznált szemléltető eszközök, a vet... A Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszéke 1929-ben alakult meg Telegdi Roth Károly vezetésével. A tanszéknek már ebben a korai időszakában is rendezett ásvány-, kőzet- és kövületgyűjteménye volt, ennek nagy része a debreceni református főgimná... 2011.11.15 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0536/010/2011 Pdf Html
301058 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; szobor VÉDETT művész: Szécsi (Széchy, Scheftsik) Antal (Pest, 1856 – Budapest, 1904);művész: Mayer Ede (Bécs, 1857 – Budapest, 1908) Erzsébet királyné szobra carrarai fehér márvány, faragott magasság: 260.00 cm Álló nőalak magyar díszruhában, virágos nyakékkel, gyöngyös fejdísszel és fátyollal. Feje enyhén balra fordul, jobb kezében zárva tartott legyező, balját előre nyújtja (jelenleg csonka, kiegészítése várható). Karjai között hátul átvetett stóla.... A másfélszeres életnagyságú szoboralak ma csupán töredéke a Szécsi Antal és Mayer Ede "Hódolat I. Ferencz József és Erzsébet királyné előtt" című, egykor mintegy öt méter magas emlékművének. Létrejöttét Széll Kálmán miniszterelnök 1900-ban benyújtott... 2011.11.15 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0784/007/2011 Pdf Html
300476 DOKUMENTÁCIÓ; KÉPI DOKUMENTÁCIÓ; ÁLLÓKÉP; fényképalbum (fotóalbum) VÉDETT készítő: Ismeretlen Nemzeti arczképalbum, 1860 (?) bőr, fém, préselt, papír, kőnyomat (litográfia), fénykép, bőrkötés, aranyozott magasság: 13.00 cm; szélesség: 10.00 cm; egyéb méret(ek): 1 t., 50 fénykép Restaurált, préselt, kopott aranyozású, kiadói bőrkötésben. Fém zárócsattal. Aranymetszéssel díszítve. Címe (Nemzeti arczképalbum) a préselt bőrkötésen olvasható. A vizitkártya méretű albumin képek a kötet egészében egységes formában jelennek meg: ... A 19. század elejétől élő, de sohasem meg nem valósult nemzeti pantheon gondolatát tükröző "Nemzeti Arczképalbum"-hoz hasonló fényképalbumok, összeállítások az 1860-as évektől jöttek létre. Az országgyűlési képviselők, akadémiai tagok albumai után mi... 2011.11.05 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1051/004/2011 Pdf Html
300452 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; levél VÉDETT alkotó: II. Rákóczi Ferenc (Borsi, 1676 – Rodostó, 1735) II. Rákóczi Ferenc magyar nyelvű levele Ugocsa vármegye közgyűléséhez (melyben a Törökországból érkező, hamis pénzt terjesztő kereskedőknek a Tiszán túli feltartóztatásra utasít), 1706. augusztus 18. papír, viasz, kézírás Az irat tartalma korábbról ismert "Csatáry György: Ugocsa vármegye II. Rákóczi Ferenc államában" 1703-1711. c. művéből. Az eredeti irat Ugocsa vármegye levéltárába tartozott, onnan került el ismeretlen időpontban. Az irat hátlapján "Fasc. 1. No. 11... II. Rákóczi Ferenc rendeletéről van szó Ugocsa vármegyéhez, melyben utasítja a megyét, ne engedje át a Tiszán a törökországi zsidó és rác kereskedőket, akik hamis rézpénzt váltanak be fehér pénzre, és azt kiviszik az országból. Bár az irat tartalma i... 2011.11.05 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1205/001/2011 Pdf Html
56497 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: I. Rákóczi Ferenc (Gyulafehérvár, 1645 – Zboró, 1676) I. Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem által sajátkezűleg aláírt, magyar nyelvű oklevél. (Kelt: Sárospatak, 1670. május 5.) papír, viasz, kézírás, tinta terjedelem: 1.00 oldal Pecsét: Papírfelzetes pecsét. Papírfelzetes viaszpecséttel. Tartalma: tudtára adja mindenkinek, hogy a nagyanyja, Lórántffy Zsuzsanna által adósság fejében lefoglalt tarcali szőlőbirtokot Szilvási Jánosnak, ónódi udvarbírájának adja, miután az az érte járó 1700 forintot kifiz... Az oklevél egy I. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem által történt adásvételi szerződést tartalmaz, amely során egy tarcali szőlőt Szilvási János ónodi udvarbíró részére adtak el. Az irat egyedi jellegét és országos fontosságát a résztvevő személyek, I... 2011.11.05 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1436/001/2011 Pdf Html
300479 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: Szapolyai (Zápolya) János (Szepesvár, 1487 – Szászsebes, 1540) Szapolyai János magyar király latin nyelvű oklevele. (Kelt: Buda, 1527. június 12.) papír, viasz, kézírás, tinta terjedelem: 1.00 oldal Papíroklevél viasz maradványokkal, amelyben Szapolyai az ország és a Szent Korona megvédése érdekében fegyverbe szólítja híveit. ... A levélben szereplő ügy hátterében minden bizonnyal a Cserni Jován-féle felkelés állhat. A szerb félkatonai csapatokat Szapolyai telepítette be a Délvidékre, azonban egyre nagyobb hatalomra tettek szert, fosztogatták a környéket, a földjeikre visszat... 2011.11.05 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1152/002/2011 Pdf Html
300195 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen közép-európai festő, 18. század első fele (Kupeczky (Kupetzky, Kupecky) János (Bazin, 1667 – Nürnberg, 1740) követője) Arisztokrata portréja Dávidként, Góliát fejével vászon, olaj magasság: 98.00 cm; szélesség: 79.00 cm Jelzés nélkül. Sötétszínű, aranyrojtos függöny előtt, barna parókás, kövérkés, telt arcú, szembenéző férfi álló félalakja. Prémszegélyes, arany bojtos és zsinóros piros kabátot visel, amelynek két gombja mellén be van gombolva, itt a prémszegély nem látszik. Test... A kiváló minőségű és állapotú festmény, stiláris jellemzői alapján Jan Kupeczky (Bazin, 1667 – Nürnberg, 1740) követőjének munkája, egy különleges és ritka műfaj, a jelmezes portré képviselője. Öltözete alapján feltehetően magyar nemest ábrázol a fia... 2011.10.05 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0117/009/2011 Pdf Html
300021 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR; stallum; stallum VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES alkotó: (több alkotó) A bakonybéli Szent Móric és Társai vértanúk plébánia és templom berendezési tárgyai (6 tétel) A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Feszület, 18. század második fele (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 305035); 2) Treffer, Johann Michael: Lábasóra, Győr, 18. század második fele (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 305036); 3) Stal... Az 1018 óta működő bakonybéli Szent Mauriciusz Monostor és Szent Móric és Társai vértanúk Plébánia több olyan berendezési illetve felszerelési tárgyat őriz, amely a 18-19. század óta jelenlegi helyükön vannak. Ezen műtárgyak kulturális örökségvédelmi... 2011.10.04 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0497/010/2011 Pdf Html
305040 HASZNÁLATI TÁRGY; VISELETI TÁRGY; RUHA; miseruha VÉDETT készítő: Ismeretlen, 18. század második fele Ornátus (1), 18. század második fele selyemszövet, szövött, varrott egyéb méret(ek): miseruha: 110x74.5 cm; 1 db stóla: 117x24 cm ; 2 db dalmatika: 99x102 cm és 100x103 cm ; stóla: 117x24 cm; dalmatikák méretei: 99x102 cm és 100x103 cm; miseruha: 110x74.5 cm. Selyme francia (?). A készlet elemei: 1 db miseruha, 1 db stóla, 2 db dalmatika. Bőgő formájú, barokk szabású selyemszövet miseruha. Elő- és hátoldalán középen ezsütszínű alapon központi virágtőből kinövő motívum látható. Két szélén, világoskék ala... A nem elsősorban iparművészeti alkotásként kiemelkedő jelentőségű miseruha-készlet kulturális örökségvédelmi értékét az adja, hogy az 1018 óta működő bakonybéli Szent Mauriciusz Monostor és Szent Móric és Társai vértanúk Plébánia történeti felszerelé... 2011.10.04 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0497/011/2011 Pdf Html
305047 HASZNÁLATI TÁRGY; VISELETI TÁRGY; RUHA; ornátus VÉDETT készítő: Ismeretlen, 19. század második fele Ornátus (selyem miseruha két dalmatikával) selyemszövet, szövött, varrott egyéb méret(ek): 1 db miseruha: 100x64 cm; 2 db dalmatika: 98x96 cm 1 db miseruha, 2 db dalmatika. Selyemszövet miseruha.... A nem elsősorban iparművészeti alkotásként kiemelkedő jelentőségű miseruha-készlet kulturális örökségvédelmi értékét az adja, hogy az 1018 óta működő bakonybéli Szent Mauriciusz Monostor és Szent Móric és Társai vértanúk Plébánia történeti felszerelé... 2011.10.04 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0497/011/2011 Pdf Html
300499 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Amerling, Friedrich von (Bécs, 1803 – Bécs, 1887) Gróf Waldstein János spanyol kosztümben, 1833 vászon, olaj magasság: 126.00 cm; szélesség: 102.00 cm Jelezve balra lent: "FraAmerling 1833" Barna hajú, körszakállas, bajuszos fiatal férfi félalakos portréja. A kép az ábrázoltat sötét felsőruhában, fehér csipkagallérral, nyakában aranylánccal jeleníti meg. A modell bal, kesztyűs kezét az oldalára csatolt kardja markolatán nyugtatja. Job... Amerlingnek a bécsi biedermeier portréfestészet egyik lagnagyobb mesterének e kitűnő portréja, a Szépművészeti Múzeum szakértőjének véleménye szerint, majd egy évszázada eltűnt a szakkutatás elől. A festő monográfusa, Günter Probszt szerint utoljára ... 2011.09.22 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0886/009/2011 Pdf Html
300019 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT TÁRGYEGYÜTTES művész: Ismeretlen velencei festő, 18. század közepe Capriccio I. és Capriccio II. vászon, olaj magasság: 104.50 cm; szélesség: 70.00 cm jelzés nélkül A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Capriccio I. (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 301080); 2) Capriccio II. (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 301081).... Az itáliai tájak látvány elemeit képzeletbeli anziksz-ként, mintegy sűrítve megjelenítő capriccio az architektúrák kortárs és antik elemeit összekötötte a tenger és az ég színgeneráló tükreivel, és a hétköznapi tevékenységüket végző emberek staffázs ... 2011.09.16 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0499/005/2011 Pdf Html
47839 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Kondor Béla (Pestlőrinc, 1931 – Budapest, 1972) A mű-tücsök felbocsátása, 1958 farostlemez, olaj, aranyozott magasság: 46.00 cm; szélesség: 30.00 cm Jobbra lent: "Kondor 58", Balra fent: "A mű-tücsök" Aranyozott háttér előtt, a képteret nagyrészt kitöltve, katonai egyenruhás férfi mellképe jelenik meg. Az arcot a művész félprofilban festette meg. A modell fején vörös-arany katonasapka, katonai zubbonya kék színű, fehér gallérral arany vállappal ... Kondor Béla életművének talán legfontosabb műcsoportja az 1958 és 1964 között keletkezett "ikonos képek" sorozata. Ennek egyik első darabja "A mű-tücsök felbocsátása" című 1958-as festmény. Kondor ezekben a műveiben az ikonfestő hagyomány technikai k... 2011.09.15 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0698/007/2011 Pdf Html
305041 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Dorffmaister (Dorfmeister) István, id. (Bécs, 1725 körül – Sopron, 1797) A Szent Család hazatérése Jeruzsálemből Názáretbe, 1779 vászon, olaj magasság: 300.00 cm; szélesség: 180.00 cm Balra lent: "Stepha/Dorffmaister inve. Et pinxit/Ao. 1779." A bibliai történetet feldolgozó festmény, a Szent Család húsvét utáni, Jeruzsálemből Názáretbe való visszatérését ábrázolja (Lk. 2, 42-52). Erre utal, hogy Jézus tíz év körüli gyermekként van ábrázolva, tekintete már szinte felnőttesen értelmes. An... A festmény bakonybéli Szent Mauriciusz Monostor és Szent Móric és Társai vértanúk Plébánia történeti felszerelésének része. Ikonográfiai jellemzői alapján ritka alkotás, a Szent Család hazatérését ábrázolja Jeruzsálemből Názáretbe, és nem az Egyiptom... 2011.08.05 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0497/007/2011 Pdf Html
305042 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Ismeretlen oszták vagy dél-német (?) festő Szentháromság a halott Krisztussal (Krisztus vére az üdvösség kútforrása), 1750-1760 körül vászon, olaj magasság: 89.00 cm; szélesség: 63.50 cm A kép középtengelyében a megfeszített Krisztus a keresztfán. Mellette az Atyaisten látható, amint szeretett fiát átöleli. A Szent Lélek galamb képében az Atya jobb karján ül. Az Atya alakja világoskék ruhát és kívül arany, belül bíbor köpenyt visel... A festmény az 1018 óta működő bakonybéli Szent Mauriciusz Monostor és Szent Móric és Társai vértanúk Plébánia történeti felszerelésének része. Különleges, sőt egyedi és rendkívül összetett ikonográfiájú kép, amely egyszerre tárja elénk a bűnbeesés és... 2011.08.05 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0497/007/2011 Pdf Html
305043 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; szobor VÉDETT művész: Ismeretlen dunántúli szobrász Feltámadt Krisztus, 1760 körül fa, festett, aranyozott magasság: 75.50 cm Kis kerek talapzaton, erős kontraposztos tartásban álló Krisztus alak. Haja, szakálla barna, teste testszínűre festett, feje körül három sugarú dicsfény. A testét körbefogó aranyozott lepel ágyékát és bal karját fedi, jobb csípőjénél kissé kivetődi... A nem elsősorban képző- és iparművészeti alkotásként kiemelkedő jelentőségű barokk szobor kulturális örökségvédelmi értékét az adja, hogy az 1018 óta működő bakonybéli Szent Mauriciusz Monostor és Szent Móric és Társai vértanúk Plébánia történeti fel... 2011.08.05 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0497/007/2011 Pdf Html
305044 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA; szobor; szobor VÉDETT művész: Ismeretlen dunántúli szobrász Krisztus keresztelése, 1760 körül fa, fém, festett, aranyozott, faragott magasság: 72.00 cm A szobor Krisztus Jordán vízében való megkeresztelését ábrázolja (Mt 3, 13-17). A kompozíció vertikális elrendezésű, azt a pillanatot ábrázolja, mikor Keresztelő Szent János Krisztus fejére önti egy edényből a keresztvízet és a Szt. Lélek kiárad J... A nem elsősorban képző- és iparművészeti alkotásként kiemelkedő jelentőségű barokk szoborcsoport kulturális örökségvédelmi értékét az adja, hogy az 1018 óta működő bakonybéli Szent Mauriciusz Monostor és Szent Móric és Társai vértanúk Plébánia történ... 2011.08.05 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0497/007/2011 Pdf Html
300126 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT alkotó: I. Lipót, Habsburg (Bécs, 1640 – Bécs, 1705) I. Lipót magyar király nemesség- és címeradományozó pergamenoklevele Berke Péter részére. (Kelt: Bécs, 1678. március 23.) pergamen, aranyozott, festett, kézírás magasság: 47.50 cm; szélesség: 77.00 cm Hártya oklevél függőpecsét nyomával. Címer: kék mezőben zöld talajból kinövő három arany búzakalász felett kiterjesztett szárnyú fehér galamb lebeg, csőrében pálmaágat tartva. Sisakdísz: a galamb. Címertakarók: jobbról kék-arany, balról fekete-vör... A pergamenoklevél kimondottan szép állapotban maradt az utókorra. A függőpecsét, mely a szöveg szerint I. Lipót titkos királyi pecsétje, sajnos nem maradt fenn. (Az oklevél csupán a pecsét függesztésére szolgáló spárga befűzésének a nyoma látható.) A... 2011.08.05 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási Iroda; 401/0695/004/2011 Pdf Html
290188 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY; kehely; úrasztali (úrvacsorai) kehely VÉDETT alkotó: Ismeretlen dél-német mester, 1740-1750 körül Úrasztali kehely ezüst, aranyozott, vésett, poncolt magasság: 25.50 cm; súly: 694.00 g; egyéb méret(ek): talp átmérő: 16 cm; kupa átmérő: 11,5 cm Talpperemén duplán beütött M T mesterjegy és cakkos mintavétel (tremolierstich). Karéjosan tagolt lépcsőzetes, hat részre osztott, boltozatos talpán öntött és cizellált nódusz. Kupakosarában sima vonalú kehely kihajló peremmel. Egész felületén trébelt, poncolt és cizellált. Rokályos kartusokban eucharisztikus jelképek: búzakalá... A kehely egy jó kvalitású, 18. század közepéről való egyházi felszerelési tárgy, melynek különleges értékét az adja, hogy dokumentáltan már két évszázada folyamatosan eredeti rendeltetési helyén és funkciójában van. A feljegyzések szerint a kehely má... 2011.08.05 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0498/007/2011 Pdf Html
300475 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; régi könyv (1850 előtt) VÉDETT szerző: Henisch (György) Georgi(us) (Bártfa, 1549 – Augsburg, 1618) Tabulae institutionum astronomicarum. Bécs, 1575 pergamen, papír, fametszet, kézírás, nyomtatott terjedelem: 72.00 oldal Tabulae institutionum astronomicarum: Georgii Henischii Bartfeldensis. Adiuncta est Sphaera Procli cum textu Graeco e regione in latinam linguam conuerso. Augustae Vindelicorum, ex officina typographica Michaelis Mangeri, 1575. A címlapon az égi p... A bártfai születésű Henisch György sokoldalú humanista, természettudós, orvos, matematikus, csillagász volt. Több jelentős európai egyetemet látogatott, 1576-ban Bázelben szerzett orvosdoktori fokozatot. Később az augsburgi gimnázium matematika- és l... 2011.08.03 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1155/002/2011 Pdf Html
300441 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: I. Lipót, Habsburg (Bécs, 1640 – Bécs, 1705) I. Lipót magyar király által kiadott nemesség- és címeradomány Lőrincz János és testvérei, Miklós és László, valamint feleségeik és gyermekeik részére. (Kelt: 1703. április 23.) pergamen, viasz, kézírás, fa, tinta, festett, aranyozott magasság: 43.00 cm; szélesség: 67.00 cm Címerfestéssel és címerleírással. Az ép fatokos pecsét tartózsinórját a fakeret hátában vezették ki. ... A címeradomány datálását a felhajtott plica eltakarta, így a keretezés nem teszi lehetővé a szöveg teljes felolvasását. (Az oklevél kibontására a védési eljárás során sem nyílt lehetőség.) A kihirdetési záradék kimondottan halvány, a szöveget nem leh... 2011.08.03 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1130/002/2011 Pdf Html
300435 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: Mária Terézia, Habsburg (Bécs, 1717 – Bécs, 1780) Mária Terézia magyar királynő által kiadott magyar nemesség- és címeradomány Petőcz Péter és fiai, János, István, Péter és Ferenc, valamint lányai, Erzsébet és Katalin részére. (Kelt: Bécs, 1742. október 22.) pergamen, viasz, kézírás, tinta, festett, fa magasság: 52.50 cm; szélesség: 77.00 cm Címerfestéssel és címerleírással. A címerpajzsban keskeny zöld talajsávon felálított gabona kéve, mellette lépő bárány. Az ép fatokos pecsét tartózsinórját a fakeret hátában vezették ki. A háttér homogén kék színű. Kihirdették 1742. december 10-én... A pergamenoklevél bekeretezve, ép, fatokos pecséttel maradt az utókorra. A pecsét tartózsinórját a fakeret hátában vezették ki. Az adományozott család címere és az oklevél díszítése, arannyal megfestett aprólékos, finoman megrajzolt mintái kimondotta... 2011.08.03 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/1129/002/2011 Pdf Html
300262 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY; festmény (táblakép) VÉDETT művész: Janssens, Abraham (Antwerpen, 1575 körül – Antwerpen, 1632) A vidámság és a búskomorság allegóriája vászon, olaj magasság: 119.00 cm; szélesség: 96.00 cm A fiatal nő szoknyáján átfutó szalagon "ALLEGREZZA" és az idős nő ruhaszegélyén jobbra lent "MALINCONIA .62.." Két ellentétes lelkiállapot megszemélyesítője a két nőalak, amint azt a ruhájukon elhelyezett olasz nyelvű felirat tudtunkre adja. Az ábrázolás ikonográfiája a középkori fiziológia négy emberi temperamentum elvére nyúlik vissza, a 16. századra azon... A budapesti művészeti aukción előbb 1926-ban, majd hosszas lappangás után 2010 decemberében felbukkant festményen a két életkor és két kedély megszemélyesítője a két nőalak, ezt a ruhájukon elhelyezett olasz nyelvű felirat adja tudtunkra. Az ábrázolá... 2011.06.21 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0238/003/2011 Pdf Html
300398 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; oklevél VÉDETT kibocsátó: I. Lipót, Habsburg (Bécs, 1640 – Bécs, 1705) I. Lipót császár és király által aláírt és sajátkezű, néhány soros megjegyzésével ellátott oklevél, melyet a Magyar Kir. Kancellária adott ki a Nagy György ellen 1688-ban benyújtott pénzhamisítási és becsületsértési ügyben. (Kelt: 1702 körül, 1705 előtt) papír, kézírás, tinta magasság: 33.50 cm; szélesség: 21.00 cm; terjedelem: 2.00 oldal Feltehetően 1702-ben kelt az I. Lipót császár (1658-1705) által aláírt és sajátkezű, néhány soros megjegyzésével ellátott dokumentum, melyben reflektál a magyar királyi kancellária (Mattyasovszky László nyitrai püspök) véleményére a Nagy György csá... Az oklevélben említett ügyben, a feltehetőleg 1702-ben kelt levéltári iratban a császár reflektál a magyar királyi kancellária véleményére a Nagy György csáktornyai kincstári adminisztrátor által báró Rigoni Ferenc buccari kapitány és Paduaniny Lipót... 2011.06.16 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0733/001/2011 Pdf Html
300399 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT; oklevél; adománylevél - címeres levél VÉDETT kibocsátó: II. Ferdinánd, Habsburg (Grác, 1578 – Bécs, 1637) II. Ferdinánd magyar király által kiadott magyar nemesség- és címeradomány Tarnóczi György és Stiaszny Gáspár részére. (Kelt: Bécs, 1631. augusztus 6.) viasz, kézírás, pergamen, tinta, festett magasság: 45.00 cm; szélesség: 60.00 cm Címerfestéssel, címerleírással, zsinóron függő viaszpecséttel, mely Ferdinánd király titkos királyi pecsétje. Az uralkodó sajátkezű, elhalványult aláírásával, Sennyei István győri püspök és Ferenczffy Lőrinc udvari titkár ellenjegyzésével, 1632-ben... A pergamenoklevelet a fejlécen és több helyen restaurálták. Viszonylag jó állapotban van. A függőpecsét szintén restaurált (mind a viasz, mind a zsinór) és mint ilyen, jó állapotú. Az intitulatio és inscriptio gazdag aranyozással emelkedik ki a szöve... 2011.06.16 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0734/002/2011 Pdf Html
48947 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); EGYÉB DOKUMENTÁCIÓ; térkép VÉDETT felmérő: Koncsek, J. v. (térképész katonatiszt, 18. század második fele);felmérő: Bemler, S. Br. v. (térképész katonatiszt, 18. század második fele);felmérő: Bibus, Carl (térképész katonatiszt, 18. század második fele) Plan von dem bey Pest jaerlich beziehenden Lagers und dessen Gegend ... vászon, papír, ceruza (?), toll, színezett magasság: 1540.00 mm; szélesség: 1630.00 mm Plan von dem bey Pest jaehrlich beziehenden Lagers und dessen Gegend auf drey Meilen in halben Umkreis. Aufgenommen im Jahr 1775 von J. v. Koncsek Oberlieutnt. von Jugen: Corps, S. Br. v. Bemler Unterlieutnt. von do., Carl Bibus Unterlieutnt. von d... A kéziratos térkép által ábrázolt terület felmérésére, illetve a térkép készítésére még a Mária Terézia által elrendelt I. katonai felmérés előtt került sor, amit az is bizonyít, hogy léptéke "fortifikation Klafter", míg a katonai felmérésé "wiener K... 2011.06.16 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0399/004/2011 Pdf Html
300008 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV; régi könyv (1850 előtt) VÉDETT nyomdász: Raimann Rudolf (Veszprém, 1861 – Bécs, 1913) B. Füredi emlék. Erinnerung an B. Füred. Veszprém, é.n. Raimann Rudolf ny. 14 t. papír, nyomtatott, kőnyomat (litográfia) magasság: 16.50 cm; szélesség: 25.50 cm Litografált nyomatokat tartalmazó reklámkiadvány. A borító tasak képes oldalán középen Balatonfüred látható, a tó felöli nézetből. A Balaton vízén egy gőzhajó és csónakok jelennek meg. A tóba hosszú stég nyúlik be. A parton lombos fák és két több ... A korai reklámkiadvány több szempontból is egyedinek mondható. Az album a korabeli Balatonfüred nevezetességeiről készült litografált nyomatokat tartalmazza. Ezek egyenként is, de főként együttvéve, rendkívül komoly művelődéstörténeti jelentőséggel b... 2011.05.23 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0105/002/2011 Pdf Html
86204 TERMÉSZETTUDOMÁNYI EMLÉK; EGYÉB TERMÉSZETTUDOMÁNYI EMLÉK; VEGYES; földgömb VÉDETT kiadó: Ernst Schotte & Co. (Schotte Ernő és Társa) (Berlin);fordító: Gönczy Pál (Hajdúszoboszló, 1817 – Karácsond, 1892) Földgömb magyar nyelvű feliratokkal, 1905-1908 fa, papír, faragott, esztergályozott, nyomott magasság: 58.00 cm; átmérő: 33.00 cm a földgömb alsó részén a déli sarkhoz közel a Kerguelen-szigetek és a McDonald-szigetek mellett ovális keretben: "A / legujabb és legjobb forrá / sok szerint készitett / FÖLDGÖMB / magyarította / Gönczy Pál / kiadja / Schotte ernő és társa / BERLINBEN." A legújabb és legjobb források szerint készített földgömb. Magyarította Gönczy Pál. Háromágú lábazaton, melynek egyik ágába precíz kis iránytű van beépítve. A földgömb az egyes országok határait különféle, most is jól azonosítható színjelzéssel jel... A földgömb felirataiban szereplő közigazgatási-politikai hibák (pl.: Osztrák-Magyar Monarchia helyett Ausztria és Magyarország, Budapest helyett még mindig Buda és Pest szerepel) miatt már 1893-ban javasolta a Magyar Földrajzi Társaság a Kultuszminis... 2011.05.19 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0491/002/2011 Pdf Html
300205 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS; mozaik VÉDETT művész: Berki Viola (Kiskunhalas, 1932 – Budapest, 2001) Mozaik a budavári Tárnok utcai iskola épületében üveg, mozaik magasság: 292.00 cm; szélesség: 995.00 cm jobbra lent: "Berki Viola 1970" A Budavári Általános Iskola (1014 Budapest, Tárnok u. 9-11.) földszintjén lévő ebédlő hátsó falára, az épülettel egy időben készített mozaikkép. A mű az iszlám mesevilágból való, a perzsa miniatúrafestészet inspirálta. Alakjai fantázia szülte épül... A Tárnok utcai iskola részére készített mozaik Berki Viola életének és életművének esszenciája – vele teremtette meg végleg önmagát. A mozaikkép a Tárnok utcai iskola ebédlőjében az adott időszak közcélú munkái közt a legjobb, mondhatni sorsfordító a... 2011.04.15 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0670/2011 Pdf Html
85212 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ; relief / dombormű VÉDETT művész: Csiky Tibor (Olaszliszka, 1932 – Budapest, 1989) Dombormű a MÁV Információs Iroda részére mahagóni, faragott, csiszolt magasság: 280.00 cm; szélesség: 265.00 cm; mélység: 9.00 cm A relief strukturális alapgondolata már rajzban 1967-ben megszületett. Csiky megszokott munkamódszerével készült: apró vésőnyomok végtelen sokaságával teremtette meg két elliptikus forma betolódása következtében hiperbola-alakzatban feltorlódó hull... Csiky Tibor – a szakkutatás által már feldolgozott – életműve a hazai nyugati mintájú avantgárd művészet köréhez tartozott. Az 1960-as évek közepétől egyike volt az első, nagy geometrikus formákban gondolkodó, letisztult formavilágú művészeknek. Az e... 2011.04.04 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0594/2011 Pdf Html
85215 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ; relief / dombormű VÉDETT művész: Csiky Tibor (Olaszliszka, 1932 – Budapest, 1989) Dombormű (Kompozíció) krómacél magasság: 257.00 cm; szélesség: 267.00 cm A budapesti Grand Hotel Hungária egykori salátabárja számára készített relief. A dombormű felülete csillogó acél, melyet két – eltérő anyagból készült, fényes – függőleges, és egy vízszintes motívum oszt hat részre. A krómacél lapoknak a sarka fe... Csiky Tibor – a szakkutatás által már feldolgozott – életműve a hazai nyugati mintájú avantgárd művészet köréhez tartozott. Az 1960-as évek közepétől egyike volt az első, nagy geometrikus formákban gondolkodó, letisztult formavilágú művészeknek. Csik... 2011.04.04 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0595/2011 Pdf Html
85213 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ; relief / dombormű VÉDETT művész: Csiky Tibor (Olaszliszka, 1932 – Budapest, 1989);művész: Bohus Zoltán (Endrőd, 1941 – ) Dombormű, 1975-1976 acél magasság: 231.00 cm; szélesség: 383.00 cm Az egykori Belvárosi Távbeszélő Központ Szervita térre néző homlokzatára készített műalkotás. Az alkotó művészek, Bohus Zoltán és Csíky Tibor a relief felületét négy négyszögre osztották és két-két négyszög egymással szomszédos sarkát kifelé hajlí... Az 1970-es évek közepére már a nyilvánosság és a hivatalos megbízói körökben is befogadottá vált az avantgárd szobrászat, mely addigra már számos kiemelkedő épületdíszítő plasztikát is eredményezett. A Képző- és Iparművészeti Lektorátus ilyen körülmé... 2011.04.01 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda; 401/0390/2011 Pdf Html
85216 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ; relief / dombormű VÉDETT művész: Józsa Bálint (Debrecen, 1937 – ) Dombormű, 1976 mészkő, faragott, csiszolt magasság: 360.00 cm; szélesség: 1380.00 cm Az egykori Belvárosi Távbeszélő Központ épületén nyitott passzázst díszítő dombormű. Az alkotás sim&#