Megszüntetett védettségek

A korábban védetté nyilvánított kulturális javak védettségét az érintettől érkező kérelemre, bárki mástól érkező javaslatra, vagy hivatalból is felülvizsgálhatja a hatóság. A tulajdonos (birtokos) hatósághoz benyújtott kérelme a védettség megszüntetési eljárást megindítja, míg harmadik személytől érkező ilyen jellegű javaslat közérdekű bejelentésnek minősül, és a hatóság döntése, hogy a védettség megszüntetésének lehetőségét eljárás keretében vizsgálja-e. Ismert, hogy a mai védett műtárgyállomány túlnyomó része az 1949 és 1970-es évek közötti időszakban keletkezett, amikor a védetté nyilvánítás szempontrendszere sokkal tágabb volt, s a védéseket nem kellett a mai alapossággal előkészíteni, megindokolni. Ezen védettségek felülvizsgálata már évek óta folyamatban van, de a több tízezer védett műtárgy és tulajdonos olyan mennyiségű egyedi hatósági intézkedést feltételez, melynek meghozatala még további évekre terjedő munkát jelent. A védettség megszüntetési eljárás során – a védési eljáráshoz hasonlóan – szakértői véleményt kell a hatóságnak beszereznie, és szükség szerint az állandó tanácsadó testület (Kulturális Javak Bizottsága) állásfoglalását is kikérheti. Ezek figyelembe vételével hozza meg érdemi döntését a védettség megszüntetése, vagy fenntartása tárgyában. A hatóság határozata ebben az esetben is megtámadható, az érintettek (tulajdonos, birtokos stb.) jogorvoslattal élhetnek vele szemben. (Az eljárás időtartama – a védési eljáráshoz hasonlóan – itt is három hónap. Az eljárás részletes leírását megtalálhatja honlapunk vonatkozó oldalán.)
A védettség megszüntetésére akkor van lehetőség, ha az érintett védett tárgyak esetében a védetté nyilvánítás szempontjai nem állnak fenn, azaz azok védettségét a mai szigorúbb feltételek mellett már nem mondaná ki a hatóság. (A ’kiemelkedő jelentőség és pótolhatatlanság’ nem támasztható alá.) A védettség alól feloldott műtárgyakra a továbbiakban már nem vonatkoznak a védettségi előírások. Védettség megszüntetési ok lehet az is, ha az adott tárgy közgyűjteménybe kerül, ott ugyanis a törvény erejénél fogva védettnek minősül, a külön határozatban kimondott védettség okafogyottá vált.
(A védettség fennállásáról, pontos kiterjedéséről kérelemre a hatóság nyilvántartási adatot szolgáltat, vagy hatósági bizonyítványt állít ki.)
Az alábbi táblázat tartalmazza a 2011. január 1. után megszüntetett védések adatait. A táblázatban, ahol a Jogi helyzet(ek) oszlopban KÖZGYŰJTEMÉNYI megjegyzés áll a tárgy közgyűjteménybe került, ezért - külön határozatban kimondott - védettsége már nem indokolt.

Utolsó frissítés dátuma: 2018.09.19. 12:55:23
Fénykép Műtárgy-nyilvántartási azonosító Gyűjtemény-nyilvántartási azonosító Kategória: rendeltetés Kategória: tárgyfajta Jogi helyzet(ek) Alkotó(k) Megnevezés / cím Anyag Technika Méret(ek) Jelzés Leírás Védettség megszüntetés időpontja Eljáró szerv neve Eljáró szerv ügyszáma Letöltés (adatkivonat)
23353 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Barcsay Jenő (Katona, 1900 – Szentendre, 1988) Háztömb alakkal papír pasztell magasság: 168.00 mm; szélesség: 225.00 cm Jobbra lent: "Barcsay" Erősen kontúrozott, összefogott házak tömbje, előtte jobboldalt egy alakkal. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
23354 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Barcsay Jenő (Katona, 1900 – Szentendre, 1988) Fák alakokkal, 1945 papír kréta, tus magasság: 122.00 mm; szélesség: 177.00 mm Jobbra lent: "Barcsay 945." Zöld kréta alapon stilizált koronájú fák, előttük két alakkal. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
23641 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA gouache kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ámos Imre (Nagykálló, 1907 – Ohrdruf, 1944) Nő szobabelsőben, 1942 papír gouache magasság: 360.00 mm; szélesség: 260.00 mm Jobbra lent: "Ámos 1942." Szobabelsőben fotel és asztal előtt álló zöldkendős, vörös-kötényes nőalak. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
23651 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Anna Margit (Borota, 1913 – Szentendre, 1991) Női akt, 1933 papír ceruza magasság: 360.00 mm; szélesség: 285.00 mm Jobbra lent: "A M 933." Finoman, egy vonallal megrajzolt, felemelt kezű, kontraposztban álló női akt. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
70284 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Benedek Péter (Uszód, 1889 – Cegléd, 1984) Parasztmenyecske, 1930 papír akvarell (vízfesték) magasság: 280.00 mm; szélesség: 230.00 mm Jobbra lent: "Benedek Péter 1930" Barna hajú, telt arcú, kissé balra forduló menyecske fehér blúzban. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
70285 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Benedek Péter (Uszód, 1889 – Cegléd, 1984) Templomba menő parasztlány, 1930 papír ceruza magasság: 280.00 mm; szélesség: 220.00 mm balra lent: "Benedek Péter 1930" Ünneplőbe öltözött, templomba igyekvő parasztlány, nyakán csipkegallér, kezében imakönyv. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
70326 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA kréta rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Leányarckép papír kréta magasság: 470.00 mm; szélesség: 310.00 mm Balra lent: "Berény" Kissé balra néző, hátrafésült hajú lány gombos blúzban. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
70331 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Női akt, 1907 papír szén magasság: 320.00 mm; szélesség: 210.00 mm Jobbra lent: "Berény Párizs 1907" Álló női akt, balkeze a fején, jobbja hátratéve, bal lába kissé hátramozdul. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
70407 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bernáth Aurél (Marcali, 1895 – Budapest, 1982) Ülő nő papír akvarell (vízfesték) magasság: 260.00 mm; szélesség: 340.00 mm jobbra lent: "BA" Ágyban ülő nő, reggelizik. Zöldpettyes ruhát visel. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
70460 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA kréta rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bokros-Birman Dezső (Újpest, 1889 – Budapest, 1965) Férfiakt, 1914 papír kréta magasság: 280.00 mm; szélesség: 200.00 mm jobbra lent: "Bokros Birman 1914" Két lábát behúzó és keresztbetevő, ülő férfiakt. Fejét behajlított jobb karjára hajtja, mely a jobb térdén nyugszik. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
70461 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bokros-Birman Dezső (Újpest, 1889 – Budapest, 1965) Férfiakt, 1941 papír tus magasság: 380.00 mm; szélesség: 190.00 mm Jobbra lent: "Bokros Birmann 1941" Álló férfiakt, hátulnézetből. A modell bal kezét behajlítja, jobb kezét a tarkójára tartja. Jobb lábával enyhén előrelép. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
70465 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bokros-Birman Dezső (Újpest, 1889 – Budapest, 1965) Női akt, 1942 papír tus magasság: 300.00 mm; szélesség: 360.00 mm Jobbra lent: "B.B. 1942" Átlós helyzetű, félig felülnézetben ábrázolt, fekvő női akt. A modell két kezét ágyékán nyugtatja. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
70629 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czillich Anna (Eger, 1893 – Budapest, 1923) Ülő leány papír szén magasság: 335.00 mm; szélesség: 205.00 mm Ülő, sovány leányakt, vállig érő hajjal. Kezeit elől összeteszi. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71503 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA kréta rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Balatoni táj papír kréta magasság: 320.00 mm; szélesség: 410.00 mm Jobbra lent: "Egry József Badacsony" A Balaton tükre elől sással, középen a napény erős sugárzása esik a vízre. A háttérben hegyes tulsó part. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71524 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Halász papír ceruza magasság: 300.00 mm; szélesség: 400.00 mm Jobbra lent: "Egry József Badacsony" Vízpart szélén álló fiú jobbjával horgot dob a vízbe. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71525 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Halászó, 1935 papír ceruza, tus magasság: 400.00 mm; szélesség: 300.00 mm Jobbra lent: "Egry József" Kanyarodó balatoni part kabinokkal, fával. A parton egy álló férfi horgászik. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71675 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA kréta rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ferenczy Béni (Szentendre, 1890 – Budapest, 1967) Nő és kisfiú papír kréta magasság: 380.00 mm; szélesség: 260.00 mm Szemből ábrázolt erős testalkatú, hosszú ruhát viselő nő, félig takarásban, mögötte meztelen fiúgyermek alakja látható. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71676 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ferenczy Béni (Szentendre, 1890 – Budapest, 1967) Női akt papír akvarell (vízfesték), ceruza magasság: 350.00 mm; szélesség: 280.00 mm Balfelé fordulva ülő női akt. Jobbjával jobb lábára könyököl. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71683 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ferenczy Károly (Bécs, 1862 – Budapest, 1917) Alvó női akt papír tus, lavírozott magasság: 120.00 mm; szélesség: 180.00 mm Kinyújtózkodva fekvő és alvó női akt. Két kezét feje fölé emeli. Jobb lábát ráfekteti a balra. Tanulmány a "Vörös hátteres akt", 1912 című képhez. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72052 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hatvany (Deutsch, Hatvany-Deutsch) Ferenc, báró (Budapest, 1881 – Lausanne, 1958) Erkély parkkal papír akvarell (vízfesték) magasság: 250.00 mm; szélesség: 170.00 mm Parkra nyiló földszinti erkély. A zöld parkban piros virágok. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72064 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Fák és házak, 1942 papír akvarell (vízfesték) magasság: 300.00 mm; szélesség: 430.00 mm Balra lent: "Hincz 42" Kerítés, sötétzöld fák, sárga házak. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72066 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Fekvő női aktok, 1934 papír tus, toll magasság: 210.00 mm; szélesség: 420.00 mm Jobbra lent: "H. 34" Egymás mellett fekvő, egymást karoló női akt. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71406 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Anya gyermekével papír ceruza magasság: 770.00 mm; szélesség: 700.00 mm Gyeremkét tartó anya, csak a fejek látszanak, a háttérben út, ház. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71426 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Nagyvágók papír ceruza (?) magasság: 200.00 mm; szélesség: 220.00 mm Elől borjúk, egy alak a hátán levágott borjút cipel. Mögöttük mészáros kirakatban leölt borjúk lógnak. Jobbról plakáton "Nagyvágók" és "Naponta friss" felirat. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
23331 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA kréta rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bálint Endre (Budapest, 1914 – Budapest, 1986) Hal, 1948 papír kréta magasság: 210.00 mm; szélesség: 227.00 mm Balra lent: "Bálint 48." Kisméretű barna hal oldalról, felette, illetve rajta hullámzó kötél (?), körülötte a sarkokban pöttyök. A hal fölött kör benne pöttyel, alatta háromszög alakzat. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
23350 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA gouache kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bálint Endre (Budapest, 1914 – Budapest, 1986) Csendélet, 1948 papír gouache magasság: 164.00 mm; szélesség: 330.00 mm Balra lent: "Bálint 48" (kétszer) Fekvő téglalap formátumú mezőben elhelyezkedő lámpa, táska és egyéb tárgyak. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72643 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Férfiakt papír tus Szemközt álló férfiakt. Lábait szorosan egymás mellett, két karját, a mellkasa előtt keresztezve tartja, miközben vállát fogja. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72644 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Férfiakt almafával, 1912 papír tus magasság: 440.00 mm; szélesség: 280.00 mm Balra lent: "K.K. 1912" Almafa alatt álló, a vállával a fa törzsének támaszkodó férfiakt. A modell bal lábával, a jobbat keresztezve hátralép. A grafika lendületes, egyvonalas rajz. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72663 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Nőrablás, 1933 papír tus magasság: 280.00 mm; szélesség: 440.00 mm Jobbra lent: "K.K. 933" Elrabolt nővel szaladó három férfiakt. Az alélt nőt a középső, sapkás alak viszi. A jobbra levő akt jobb kezével a nő bal karját fogja, felemelt baljában kardot fog. A bal oldali akt két kezében magasra emelt cintányér látható. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72688 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Csónakázók papír akvarell (vízfesték) magasság: 190.00 mm; szélesség: 260.00 mm jobbra lent: Kmetty (?) Az előtér dombos vízpart, a vízen csónakban alakok. A tulsó parton fák, a háttérben kék rózsaszín hegyek. Világos 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72690 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Gyümölcs-csendélet papír akvarell (vízfesték) magasság: 240.00 mm; szélesség: 310.00 mm Jobbra lent: "Kmetty" Edényben piros és sárgás almák, zöld szőlőfürtök. A háttér kék-lila. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72695 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Női akt papír tus magasság: 210.00 mm; szélesség: 110.00 mm Jobbra lent: "Kmetty" Női akt félprofilban. A modell jobb kezét felemeli, jobb lábával kissé előrelép; alakja szálkás eszközkezeléssel modellált. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72696 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Női aktok papír tus magasság: 150.00 mm; szélesség: 210.00 mm Jobbra lent: "Kmetty" Három háttal álló női akt. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72700 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kmetty János (Miskolc, 1889 – Budapest, 1975) Városrészlet papír akvarell (vízfesték) magasság: 290.00 mm; szélesség: 230.00 mm Balra lent: "Kemtty" Sárga-kék karcsú tornyú templom. Előtte alacsony házak, mögötte meletes házak. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72970 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Márffy Ödön (Budapest, 1878 – Budapest, 1959) Anya gyermekével papír akvarell (vízfesték) magasság: 200.00 mm; szélesség: 140.00 mm Piros blúzos, barnahajú, szemközt álló nő meztelen csecsemőt tart. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72988 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Márffy Ödön (Budapest, 1878 – Budapest, 1959) Férfi karosszékben papír akvarell (vízfesték) magasság: 350.00 mm; szélesség: 280.00 mm Balra lent: "Márffy Ödön" Vörösbarna karosszékben asztalnál ülő, szakállas, sötétruhás férfi. Balra ablak, sárga fal képpel. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72992 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Márffy Ödön (Budapest, 1878 – Budapest, 1959) Kilátás a szobából papír akvarell (vízfesték) magasság: 410.00 mm; szélesség: 340.00 mm Balra lent: "Márffy Ödön" Szobában kék-lila asztal, rajta kancsó ecsetekkel. Az ablakon át rózsaszín- és fehértetejű épületekre lehet látni. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72999 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Márffy Ödön (Budapest, 1878 – Budapest, 1959) Paripa papír tus magasság: 290.00 mm; szélesség: 370.00 mm Jobbra lent: "Márffy" Izmos testű ló mozgásban, a kantárát férfiakt fogja. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
73163 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA toll rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Tüskehúzó nő, 1942 papír tinta magasság: 290.00 mm; szélesség: 230.00 mm Jobbra lent: "Medgyessy F. 1942" Meghajolva ülő női akt. Két keze a lábfejénél. Tüskét szed ki a talpából. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
73177 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medveczky Jenő (Savnik, 1902 – Budapest, 1969) Sárgaruhás nő, 1927 vászon olaj magasság: 88.00 cm; szélesség: 50.00 cm Jobbra lent: "Medveczky 1927" Fiatal nő, jobbra fordulva széken ül, fehér gombos sárga ruhában, kékszalagos fehér gallérral. hegyes, barna frizurájában piros virág. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
73268 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Molnár C. Pál (Battonya, 1889 – Budapest, 1981) Női mellkép papír akvarell (vízfesték) magasság: 290.00 mm; szélesség: 255.00 mm Fejét balra hajtó, szembenéző fiatal nő. Kivágott, tüllgalléros ruhát visel. Piros, kék, sárga, lila, barna színek. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
73352 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy Balogh János (Budapest, 1874 – Budapest, 1919) Két földmunkás papír tus magasság: 210.00 mm; szélesség: 260.00 mm Balfelé fordulva meghajló munkásalak. Szemben vele talicskát toló munkás. A háttérben dombvonulat, jobbra kis híd. Tusrajz kék papíron. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
73354 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy Balogh János (Budapest, 1874 – Budapest, 1919) Varrogató öregasszony papír tus magasság: 150.00 mm; szélesség: 220.00 mm Sublót előtt ülő kendős öregasszony profilban ábrázolva. Mögötte szegényes ágy, tűzhely. A sublóton petroleumlámpa, férfikalap. Az idős nő a festő anyja. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
23351 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tempera kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bálint Endre (Budapest, 1914 – Budapest, 1986) Kettős lény, 1951 papír tempera magasság: 240.00 mm; szélesség: 115.00 mm Balra fent: "Bálint 51." Barna háttérben erősen absztrahált emberszerű alak, hátrészén egy másik hasonlóval. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72582 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Női akt fotelben papír tus magasság: 260.00 mm; szélesség: 200.00 mm Mintás fotelben balrafordulva ülő női akt. Fejét könyöklő baljára hajtja. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
72581 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Női akt fotelben papír tus magasság: 260.00 mm; szélesség: 200.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Nagy, ívelt háttámlájú fotelben ülő női akt, feje balra fordul, jobb lába felhúzva. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
73978 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Hotel D'Angleterre, 1915 papír ceruza magasság: 180.00 mm; szélesség: 200.00 mm Jobbra lent: "A Hotel D' Angleterre angoljai és franciái. Rónay, 1915, Vevey" A szálló szalonjában pihenő vendégek vázlatos rajza. Jobbra, a képsíkhoz közel, tömmpeorrú férfi látszik, újsággal a kezében. Szemben fiatal nő ül, ugyancsak olvasgatva. Balra, egy pamlagon, egymás mellett két idős asszony üldögél. Hátul a falon óra látható. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71806 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Falevelek papír akvarell (vízfesték), tus magasság: 210.00 mm; szélesség: 300.00 mm Jobbra lent: "Gadányi J." Barna és fekete színekkel festett nagy falevelek. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71822 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Utcarészlet papír akvarell (vízfesték) magasság: 210.00 mm; szélesség: 340.00 mm Jobbra lent: "Gadányi Jenő" Az előtérben kerítés, mögötte jobbra és balra emletes házak, sürgönypózna. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71868 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gráber Margit (Budapest, 1896 – Budapest, 1993) Női akt papír kréta, szén magasság: 290.00 mm; szélesség: 380.00 mm Balra lent: "Gráber" Ülő női akt, feje kissé jobbra fordul, bal lába felhúzva. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71881 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Idős asszony portréja papír ceruza magasság: 190.00 mm; szélesség: 120.00 mm Balra lent: "Gulácsy" Sétáló idős asszony nyakán sállal. Mögötte fák. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71882 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Sapkás alak papír pasztell magasság: 210.00 mm; szélesség: 130.00 mm balra lent: "GL" Sapkás alak jobbfelé néző profilja. Haja kilóg a sapka alól. Mögötte balra még egy alak látszik. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
73977 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Hét női akt papír tus magasság: 290.00 mm; szélesség: 410.00 mm Jobbra lent: "Rónai" Egymás mellett álló női aktok, négy háttal, három szemközt. Balról a negyedik kezét a fejéhez emeli. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
76651 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Kendős asszonyok papír tus magasság: 270.00 mm; szélesség: 420.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I." Fejkendős asszonyok félalakos csoportja, balra fordulva. Balról egy álló figura., A kép átlós középvonalától jobbra fejkendős asszonyok, lavírozott tussal felvitt nyugodt testhelyzetben lévő alakjai láthatók. A rajz bal felső részében két további asszony jelenik meg. Egyiküknek csak a feje látszik. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
76165 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tempera kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Családi jelenet papír tempera magasság: 250.00 mm; szélesség: 200.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I." Szürkeruhás, fehér kötényes fiatal nő jobbra mozdul, balra néz. Mellette háttal álló kisgyerek ingben. Balszélen trikós, szürkenadrágos fiatal férfi látszik. Kék-zöld-sátga háttér. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
83386 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Interieur nőalakkal papír akvarell (vízfesték) magasság: 180.00 mm; szélesség: 140.00 mm A kép egy szobabelsőt ábrázol, ablakkal, előtte asztallal. A szobában fehér ruhás női alak látható, aki az asztalra támaszkodik, a kép sík felé fordul. Az asztal előtt bordó huzatú támlás szék. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
73955 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Csákányos papír ceruza magasság: 260.00 mm; szélesség: 180.00 mm jobbra lent: monogramm Tanulmányrajz. Ugyanannak a csákányát lendítő, kalapot viselő, hátulnézetből ábrázolt férfialaknak teljes és részbeni ábrázolásai. Egyik az egész testet bemutató rajz; mögötte nagyobb méretben a férfi teste deréktől felfele ábrázolva; lejjebb pedig a csákányt fogó kezek vázlata látható. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
73975 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Három női akt papír tus magasság: 320.00 mm; szélesség: 240.00 mm Balra lent: "Rónai" Két női akt leeresztett kézzel szemközt áll, a harmadik háttal. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
73621 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Patkó Károly (Budapest, 1895 – Budapest, 1941) Szoptató anya, 1924 papír tus magasság: 430.00 mm; szélesség: 300.00 mm Jobbra lent: "Patkó Károly N.B. 924" Ülő, fiatal nő a karjaiban tartott csecsemőt szoptatja. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
23648 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Anna Margit (Borota, 1913 – Szentendre, 1991) Pöttyös nő, 1947 papír olaj magasság: 47.50 cm; szélesség: 35.00 cm Jobbra lent: "Anna Margit 1947." Sárga alapon, vörösesbarna, okkersárga pettyes ruhát viselő nő mellképe, arca széles, kezeit összekulcsolva (?) tartja. 2018-06-13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/391/6 (2018) Pdf Html
71801 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Csendélet vászon olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 80.00 cm jelzés nélkül Szürke tálcán vörös teáskanna, kékmintás csésze és alj, elől fél citrom, jobbra negyed kenyér. Fehér porcelán tálban barack és szilva. Zöld-, barna- és szürke kockás háttér. 2018-06-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/12/10 (2018) Pdf Html
71805 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Esztergom, 1955 vászon olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 80.00 cm Jobbra lent: "Gadányi Jenő 1955" Középen az esztergomi bazilika magasodik, az előtérben sárgás fák, balra kettős tornyú templom és körbefutó kőpalánk látható. 2018-06-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/12/10 (2018) Pdf Html
71812 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Korsós csendélet, 1956 papír olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 80.00 cm Jobbra lent: Függőlegesen: "Gadányi Jenő 956" Piros aszallapon zöldesfehér borosüveg, középen barna füleskorsó, jobbra szürkéskék kanna, a sarokban virágcserép. A háttér rózsaszín. 2018-06-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/12/10 (2018) Pdf Html
71813 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Kosaras csendélet, 1948 vászon olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 98.00 cm balra lent: "Gadányi Jenő 948" Asztalon középen fonott, halványsárga füles kosár, ettől balra kobaltkék vázában rózsák, alatta narancssárga terítő. Az előtérben kék-barnacsíkos drapéria, amely a háttérben is folytatódik, a háttér szürkés, felhős. 2018-06-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/12/10 (2018) Pdf Html
71816 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Lovak vízparton, 1942 vászon olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 80.00 cm Jobbra lent: "Gadányi Jenő 42" A kép felső egyharmadán parton álló barna, fekete, fehér lovak. Ritmikusan elhelyezett alakjuk az előtéri vízben tükröződik, a háttérben fekete hegyvonulat. 2018-06-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/12/10 (2018) Pdf Html
71817 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Magyar falu, 1927 vászon olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 80.00 cm Jobbra lent: "Gadányi Jenő 927" Sárga, piros tetejű kis falusi házak, színes földcsíkok között virágzó gyümölcsfákkal. Elől élénkzöld rét, vörös úttal, hátul hegyek. 2018-06-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/12/10 (2018) Pdf Html
71823 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Ülő női akt, 1950 vászon olaj magasság: 80.00 cm; szélesség: 60.00 cm Balra lent: "Gadányi J. 950" Szemben ülő szőke, rövidhajú fiatal nő, két kezét keresztbe téve térdén nyugtatja. A háttér sötétkék, szürkés-vöröses drapériával. Az akt térdig ábrázolva. 2018-06-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/12/10 (2018) Pdf Html
80179 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Kertrészlet, 1929 vászon olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 85.00 cm jobbra lent: "929 Gadányi Jenő" Előtérben zöldségágyak, mögöttük sötét és világos lombozatú zöld fák. Középtájon sárga mezőcsík, balra világoszöld rét. 2018-06-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/12/10 (2018) Pdf Html
71803 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Este a műteremből vászon olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 80.00 cm Balra lent: Függőlegesen: "Gadányi Jenő" A háttár a kivilágított Gellérthegy este, holddal, az előtérben balra emeletes, sötétzöld ház kivilágított ablakokkal, középen alacsony, piros ház, jobbra utcai gömblámpa. 2018-06-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/12/10 (2018) Pdf Html
71804 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Esti csendélet madárral, 1948 vászon olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 80.00 cm Balra lent: "Gadányi Jenő/984" Elöl asztalon kék fonott tálcán három körte. Balra vázában lombcsokor, jobbra kalitka tetején ülő madár. Kék esti ég, sárgás holdfény tükröződésével. 2018-06-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/12/10 (2018) Pdf Html
71799 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gadányi Jenő (Budapest, 1896 – Budapest, 1960) Asszonyok kukoricásban vászon olaj magasság: 90.00 cm; szélesség: 75.00 cm balra lent: "Gadányi Jenő" Sárgás mezőben szemközt áll két nőalak, fejük kendő fedi, öltözetük sárgás tónusú. Egyikük kezében kosár, a másikéban piros fejű virágcsokor. 2018-06-06 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/12/10 (2018) Pdf Html
55462 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR pad; pad készítő: Ismeretlen asztalos Pad diófa, nád áttört magasság: 98.00 cm; szélesség: 47.50 cm; mélység: 129.00 cm Négy hasábos lábon áll. Ülése téglalap alakú, nádazott, két karfája egyenes, felső tag alatt két egymás felé hajló csigás tag. Háttámlája áttört, kettéosztott, két-két csigás léc között díszítő motívum. 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/378/5(2017) Pdf Html
57141 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR ülőgarnitúra készítő: Ismeretlen magyar asztalos Ülőgarnitúra (6 darabos) jávorfa, kőrisfa faragott, kárpitozott, esztergályozott, berakott (tausírozott), áttört egyéb méret(ek): Kanapé magasság: 104 cm, sz: 161 cm, mélység: 67,5 cm, Karosszék: magasság: 100 cm, sz: 58 cm, mélység: 58 cm, Támlásszék: magasság: 95 cm, sz: 46,5 cm, mélység: 41 cm, Asztal: magasság: 80 cm, sz: 112 cm, mélység: 65 cm Részei: kanapé, asztal, karosszék (2 db), támlásszék (2 db) Kanapé: jávorgyökér, kőris és jávorfa berakás, elöl két esztergályozott láb, hátul két faragott hátrahajló csigás láb. Téglalap alakú ülés, enyhén hátrahajló támla, felül rúdhevederrel. Két karfája nagy csigás tagban indul, majd hullámos taggal a háttámlába fut bele. Díszítése apró vékony indadíszek a főszerkezeti tagokon, oldalt a háttámlán és a lábakon vékony vonalas keretben rozetta. A kartámla felső részén leveles berakás. Ülése és támlája új, csíkos selyembrokáttal behúzott. Karosszék: erősen hajlított öblös tagoltszélű berakott háttámlával. Támlásszék: elől 2 hajlított, hátul két hasábos lábon áll, mellső lábak közt esztergályozott heveder, ülése hátrafelé keskenyedik, kárpitozott, háttámla áttört, két középhevederrel, felső lezárása hullámos szélű levélberakással. Asztal: 2 csigába végződő talpon áll, hármas tagolású összekötő lapos hevederrel, ezen emelkedik alul-felül csigásan hajlított két láb, kávájában egy fiók (újabb), lapja téglalap alakú, elfordítható és szétnyitható. Díszítése indadísz és vonalas berakás. 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/378/5(2017) Pdf Html
55643 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR szekrény; egyajtós szekrény készítő: Ismeretlen asztalos Egyajtós szekrény diófa, jávorfa borított, berakás magasság: 184.00 cm; szélesség: 112.00 cm; mélység: 53.00 cm Diófa borítással. Jávorberakással. Négy négyzetes lapon áll, párkányok vízszintesek, ajtón egy nagy téglalap alakú betétlap: négy sarokban stilizált liliom, keretén kulcslyuk körül négy sarokban, torzfejes berakás, pilaszteren rakott fejezet. 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/378/5(2017) Pdf Html
55644 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR szekrény; könyvszekrény készítő: Ismeretlen asztalos Könyvszekrény üveg, diófa faragott, esztergályozott, borított, üvegezett magasság: 188.00 cm; szélesség: 124.00 cm; mélység: 50.00 cm Négy esztergályozott lábon emelkedik a szekrénytest, amely két üvegezett ajtóval zárul. Az ajtó alsó kereteiben betétlap, felsőkben tejüveg. 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/378/5(2017) Pdf Html
55641 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR szék ; támlásszék készítő: Ismeretlen asztalos Támlás szék (2 db), 1840 körül diófa, jávorfa, bükkfa, pamut kárpitozott, berakott (tausírozott), intarzia, borított magasság: 94.00 cm; szélesség: 46.00 cm; mélység: 43.00 cm Bükkfa alapon dióborítás, jávorberakás. Enyhén ívelő elülső lábakhoz káva és a támlában folytatódó szablyaláb csatlakozik. A háttámla fent finom vonalú intarziával és farátéttel díszített, ülés pamutbrokáttal kárpitozott. Furnérhiányos, repedt. 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/378/5(2017) Pdf Html
55640 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY szőnyeg; szőnyeg készítő: Ismeretlen Afgán szőnyeg gyapjú csomózott szélesség: 130.00 cm; hosszúság: 199.00 cm Gyapjúból csomózott. Mályvaszínű középmezejében négyszer kilenc oktogon ismétlődik. Körben szintén mályvaszínű alapon geometrikus díszítés. Két végén rojt és a szövés új. 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/378/5(2017) Pdf Html
55651 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; DOHÁNYZÁS KELLÉKE cigaretta-, szivartartó készítő: Ismeretlen magyar Szivartárca, 1845 körül bőr, gyöngy hímzett szélesség: 9.50 cm; hosszúság: 14.50 cm Bőr, gyöngyhímzéssel. Belül kétoldalt szivartartó rekesz, jobb oldalon gyújtó, kívül egyik oldalán oltár szomorúfűzzel, másik oldalán virágkoszorúban T.E. monogram. 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/378/5(2017) Pdf Html
55683 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY szőnyeg; szőnyeg készítő: Ismeretlen Szőnyeg (perzsa) gyapjú, pamut szövött szélesség: 124.00 cm; hosszúság: 185.00 cm Fehér középmezőben rácsozatot képező folytatólagos minta, közepén a rácsozat egyik kockája sötétkék alapszínű stilizált írásjegyekkel. Két barna keretsáv között egy fehér. Egyik vége rojtozott, másik vége szövött befejezésű. Két helyen molyrágta. 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/378/5(2017) Pdf Html
55664 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY pohár; talpas pohár készítő: Ismeretlen cseh manufaktúra Fedeles, talpas pohár tányérral üveg festett, csiszolt, aranyozott egyéb méret(ek): tányér magasság: 4,5 cm; tányér átmérő: 21,5 cm; pohár magasság: 17,5 cm; pohár átmérő: 11 cm Zöld urán üveg, festett, virágos, aranyozott rocaille-os díszítéssel. A tányér tizenkétkaréjos peremmel, alul tizenkét lapra csiszolt oldalakkal. A pohár talpa nyolckaréjos, a kehely nyolc lapra csiszolt, fedélen nyolcszögletű gombbal. 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/378/5(2017) Pdf Html
55679 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR szekrény; emeletes szekrény készítő: Ismeretlen asztalos Emeletes szekrény diófa, fenyőfa, jávorfa, sárgaréz, cseresznyefa öntött, veretelt, borított, berakás magasság: 202.00 cm; szélesség: 127.00 cm; mélység: 65.00 cm Fenyőfa alapon cseresznyefa borítás, jávorfa és dió filé-berakás. Eredeti lábai elvesztek. Alsó részében három fiók helyezkedik el, amelyek sárgaréz öntött veretekkel és geometrikus berakással díszítettek, oldalak ugyanígy díszítettek. Középen üreges, fiókokhoz hasonló díszítésű, rézsútos zárólappal fedett. Belül két-két kisebb fiók. Felső rész polcos, két ajtóval zárul, ezek és az oldalfalak geometrikus vonalberakással díszítettek. 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/378/5(2017) Pdf Html
55377 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR szék ; támlásszék készítő: Ismeretlen asztalos Támlásszék (2 darab) fa, szövet pác, furnérozott, kárpitozott magasság: 90.00 cm; szélesség: 46.00 cm; mélység: 43.00 cm Enyhén ívelő lábak barnára pácolt tömör fából. Ülés bordó ripsszel kárpitozott és zsinórral szegett. Fekvő ovális alakú támlája furnírozott, párnája bordó ripsszel kárpitozott, zsinórral szegett. 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/378/5(2017) Pdf Html
55384 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY szőnyeg; szőnyeg készítő: Ismeretlen Szőnyeg gyapjú, pamut csomózott magasság: 137.00 cm; szélesség: 296.00 cm Gyapjúból és pamutból csomózott. Sötétkék mezejében barna törzsű, piros lombú életfa. Két keskeny keretszegély között ,kék alapú bordűr, amelyen fehér indák, zöld-piros rozettákkal váltakoznak. 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/378/5(2017) Pdf Html
55387 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY szőnyeg; szőnyeg készítő: Ismeretlen Shiraz szőnyeg gyapjú csomózott magasság: 166.00 cm; szélesség: 250.00 cm Sötétkék középmezejű, három nagy medalionnal, melyet stilizált, mályvaszínű levél és virágmotívumok töltenek ki. Két keskeny fehér keretszegély között a széles, mályvaszínű bordűrön, barna hullámvonalas indák között, kis fehér virágok, piros rozetták találhatók. 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/378/5(2017) Pdf Html
55388 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY szőnyeg; szőnyeg készítő: Ismeretlen afgán Szőnyeg gyapjú csomózott magasság: 282.00 cm; szélesség: 95.00 cm Mályvaszínű alap. Középmezejében kétszer tizenöt oktogon ismétlődik. 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/378/5(2017) Pdf Html
55389 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY szőnyeg; szőnyeg készítő: Ismeretlen, 19. század második fele Karabagh szőnyeg gyapjú csomózott szélesség: 197.00 cm; hosszúság: 420.00 cm Piros középmezőben egymáshoz kapcsolt, élére állított ötszögek ismétlődnek. Az ötszögek fekete alapúak, zöld rácsozaton belül, színes rozettákkal. Három keskeny sötét keretmező között fehér alapon színes ornamentikával díszített bordűr. 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/378/5(2017) Pdf Html
55397 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR szekrény; kétajtós szekrény készítő: Ismeretlen asztalos Kétajtós szekrény diófa berakott (tausírozott), áttört, borított magasság: 209.00 cm; szélesség: 157.00 cm; mélység: 62.00 cm Elől: A záron "1729" évszám; "AMP" betűk. Négy lapított pogácsalábon áll, alsó pereme tagolt, mellső sarkai levágottak. Két ajtaján két-két berakott téglalap alakú mező, szalagos berakással. Felső párkánya tagolt, egyenes vonalú, az ajtó ütközőléce új. Nagy áttört, ezüstözött kulcslyukpajzzsal, korabeli zár és belső pántok. 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/378/5(2017) Pdf Html
55402 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR szekrény; kétajtós szekrény készítő: Csermák István Kétajtós szekrény diógyökér borított, berakás magasság: 166.00 cm; szélesség: 109.00 cm; mélység: 45.00 cm Négy kockalábon áll. Tagozott párkányán vonalberakás. Ajtókon egy-egy félkörívben végződő lekerekített betétlap, sima választóléc. Díszítménye párkányon, zárólapon és osztólécen vonalberakás. 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/378/5(2017) Pdf Html
55405 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR szekrény; komód (sublód, sublót) készítő: Csermák István Komód diófa, sárgaréz borított, berakás magasság: 101.50 cm; szélesség: 125.00 cm; mélység: 60.00 cm Diófaborítás., keskeny oldalberakással. Négy hasábos lábon áll, sima fedőlapon keskeny vonalberakás. Négy sima homloklapú fiók, újabb sárgaréz húzókkal és kulcslyukpajzsokkal. 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/378/5(2017) Pdf Html
55378 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR asztal; varróasztalka készítő: Virágh János Varróasztalka diófa, diógyökér, fenyőfa festett, esztergályozott magasság: 79.00 cm; szélesség: 65.00 cm; mélység: 45.00 cm Fiók alján ráfestve: V.J. Fenyő alapon dió-diógyökér borítással. Sima talp, stilizált láb, esztergályozott merevítő. Kávájában egy fiók, kis reteszekkel. Téglalap alakú tető. 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/378/5(2017) Pdf Html
55381 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY szőnyeg; imaszőnyeg készítő: Ismeretlen Imaszőnyeg gyapjú csomózott magasság: 154.00 cm; szélesség: 105.00 cm Piros imafülkéjében, amely lépcsőzetes csúcsban végződik, két sor fehér-barna, halványzöld stilizált levelekből alkotott dísz. Zöld boltmezején a középmezővel azonos motívumú sárga-piros díszítés. Körben világoskék, fehér, barna alapú bordűr, geometrikus díszítéssel. 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/378/5(2017) Pdf Html
55460 BERENDEZÉS; BÚTOR; FEKHELY ágy készítő: Csermák István Ágy, 1840 körül diógyökér borított, faragott magasság: 92.00 cm; szélesség: 87.50 cm; mélység: 194.00 cm Diógyökér borítás. Négy hasábos láb, sima oldaldeszkák, keskeny párkánnyal záródó fej és lábrész, esztergályozott henger záródással. Díszítmény: a hasáb alakú lábakon vonalberakás és stilizált tulipánmotívum. 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/378/5(2017) Pdf Html
55461 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR szekrény; írószekrény készítő: Ismeretlen asztalos Írószekrény diófa, diógyökér, jávorfa esztergályozott, berakás magasság: 199.00 cm; szélesség: 129.50 cm; mélység: 66.50 cm Diófa, diógyökér és jávor berakással. Négy esztergályozott pogácsalábon áll. Alul három hullámos tagolt elejű fiók. Középrészben lehajtható írólap berakott angyali üdvözlettel. Két oldalán egy-egy fiók. Felső részében középen élbe hajlított ajtó, alul-felül egy-egy fiók. Két oldalán négy-négy fiók. Felső párkány közepén egy fiók kiemelhető, tagolt törtvonalú lezárással. A fiókokon egyszerű szalagcsík berakás, az ajtókon törtvonalú fonott szalagdísz. Copf stílusú utánöntött veretek és kulcslyukpajzsok. 2018-01-02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/378/5(2017) Pdf Html
12984 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen festő, 17. század második fele Perényi Imre arcképe vászon olaj magasság: 16.50 cm; szélesség: 12.80 cm Szembenéző, bajuszos, sötéthajú, középkorú férfi mellképe, ruhája és kabátja barna, utóbbi szőrmével díszítve. Körben-ovális formában -felirat: "Emericus Perenius Palatinus Regni Hungarie et Index Cumanorum. 1504:"A portré alatt felirat: "Neccasitas frangit (?) legem." 2018.08.24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály KSZ-8/404/4 (2018) Pdf Html
6207 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen festő, 17. század második fele Toldi Miklós portréja vászon olaj magasság: 17.40 cm; szélesség: 14.50 cm Válla fölött a néző felé kitekintő bajuszos, rövidszakállas férfi mellképe. Felsőteste oldalról ábárzolt. Haja és szeme sötét, kék ruhát, szőrme mellényt visel. A portré körül felirat: "Nicolaus Tolldy Vi et Robore insignis Anno 1510." A portré alatt felirat: "Non parem pas:sus." 2018.08.24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály KSZ-8/404/4 (2018) Pdf Html
66859 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen velencei festő, 18. század közepe Salamon bálványimádása vászon olaj magasság: 73.00 cm; szélesség: 98.00 cm jelzés nem látható Középen hermelinpalástos, koronás király jobbra fordulva térdel, és a tőle jobbra, a nézőnek háttal térdelő, kékruhás nő kezét fogja, és a kép jobb szélén látható, talapzaton álló istenszoborra tekint. A kékruhás nő jobbjában füstölőt tart a szobor elé. A király és a nőalak között látható másik nő a szoborra mutat. Kétoldalt további nőalakok, jobbra barnásvörös függöny. 2018.07.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/640/4 (2018) Pdf Html
5448 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Neefs (Neeffs, Nefs), Pieter (Peeter), ifj. (Antwerpen, 1620 – ?, 1675 után) Templombelső vászon olaj magasság: 115.00 cm; szélesség: 150.00 cm jobbra lent, oszlopfejezeten: "Peeter de Neffs" és rongált feliratok két sorban Gótikus templombelső hosszanti látképe a szentély felé. A bal oldali ablakokon besütő nap által megvilágított főhajóban térdeplő, imádkozó és vonuló papi és világi ruházatú alakok. A főhajó végén a szentélyrekesztő mögött a sokszög záródású szentély. A fekete-fehér mintázatú padlón elől, középen domborműves sírlap. 2018.06.28 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/418/4 (2018) Pdf Html
73724 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tempera kép művész: Reiszmann (Reissmann) Károly Miksa (Neustadt, 1856 – Budapest, 1917) A Jeremiás barlang karton tempera magasság: 360.00 mm; szélesség: 580.00 mm Jobbra lent: "Reissmann K. M." Előtérben zöldes füves, barnás, szürkés, sziklás táj barlangnyílásokkal, jobbra előtérben kőfal. Jobbra lombos fák, bokrok, háttérben épületek. A horizontot kék hegyvonulat zárja le. Világoskék ég, fent rózsaszínes felhőkkel. 2018.06.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/533/7 (2018) Pdf Html
66382 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen bergamói festő, 17. század (Bettera, Bartolomeo (Bergamo, 1639 – Milánó, 1688 után) követője) Asztali csendélet hangszerekkel vászon olaj magasság: 72.50 cm; szélesség: 98.00 cm jelzés nem látható Vörös felfüggesztett függöny alatt balra lefordított viola da gamba, rajta hegedű, jobbra könyvön gitár (?) és a jobbszélen újabb hegedű. Háttérben xilofon és fúvós hangszerek. Jobbra szobor részlete. Kivágásszerű ábrázolás. 2018.05.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/271/5 (2018) Pdf Html
321514 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT levél KÖZGYŰJTEMÉNYI kibocsátó: Esztergomi káptalan Az esztergomi káptalan levele Joanelli János bányavárosi kamaragrófhoz. (Kelt: Nagyszombat, 1664. január 12.) papír, viasz tinta, kézírás terjedelem: 1.00 oldal Latin nyelvű levél, papírfelzetes viaszpecséttel, külzetén a korabeli érkeztetés feljegyzésével. Tartalma: az esztergomi káptalan tájékoztatja Joanelli János bányavárosi kamaragrófot arról, hogy jelentette a garamszentbenedeki konvent prefektusa, Korompay Péter, hogy a nádor, valamint az esztergomi káptalan saját kérésére is katonákat helyeztek el a kolostorban. Azonban a káptalan nem tudja maga a katonák élelmezését és zsoldját biztosítani, ezért elküldték Pongrách György papot Bécsbe, hogy az uralkodónál, vagy tanácsosainál ezt a helyzetet rendezzék, egyben kéri Joanellit, hogy ő is járjon közbe nevezett, vagy más befolyásos személyeknél a helyzet rendezése ügyében. 2018.05.08 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/179/3 (2018) Pdf Html
3729 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szántó György (Vágújhely, 1893 – Budapest, 1961) Öröm, 1921 vászon olaj magasság: 160.00 cm; szélesség: 110.00 cm Jobbra fent: Karcolva: "Szántó/Wien/1921" A képtér háromnegyed részét kitöltő domboldal közepén karjait felemelő mezitelen figura. Tőle jobbra és balra 1-1 táncoló, meztelen pár. Körülöttük a domboldal szélén kezüket feltartó, mezitelen lovas alakok. A háttérben kék hegycsúcsok követik a domb vonalát. 2018.05.07 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/649/3 (2018) Pdf Html
326674 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen olasz vagy német festő, 18. század Az alvó Venust meglesi egy szatír vászon olaj magasság: 125.00 cm; szélesség: 175.00 cm jelzés nélkül A kép bal oldalán sziklás tájban mezítelen, fehér drapérián félig fekvő helyzetű nőalak. Haja vöröses színű, szemét lehunyja, száját kissé kinyitja. Jobb könyökére támaszkodva alszik, balját feje mögé teszi. Előtte, leplét fogva szárnyas gyermekalak ül, baljánál egy másik szárnyas gyermekalak áll, az alvó nőre mutatva. A nőalak mögött patás, szarvas szatír áll, kezében vörös lepellel, háta mögött két gyermekalak. Jobbra kövek között folyó patak, a háttérben erdő és sziklás táj. 2018.05.07 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/216/7 (2018) Pdf Html
64713 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Weiner Leó portréja, 1911 vászon olaj magasság: 63.00 cm; szélesség: 79.00 cm balra fent: "B.R.11." Weiner Leó (1885-1960) zeneszerző portréja. Zöld és vörös háttér előtt, vörös bársonyszéken, fehér ingben, sötét nadrágban ülő fiatal férfi képmása. Fejét jobbra hajtja. 2018.05.04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/645/4 (2018) Pdf Html
73325 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Munkácsy Mihály (Munkács, 1844 – Endenich, 1900) Ülő nő interieurben vászon olaj magasság: 128.00 cm; szélesség: 93.00 cm jelzés nélkül Szobabelsőben, karosszékben kissé jobbra fordultan, fehér ruhában ülő nő. Balra vörösbársony támlásszék az ablak alatt. 2018.04.10 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/447/4 (2018) Pdf Html
558 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖZIRAT oklevél; birtoklevél művész: Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910);művész: Ismeretlen festő, 18. század Aichelburg családra vonatkozó emlékek (3 db) vászon olaj A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910): Aichelburg gróf protréja, 1858 (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 71933); 2) Ismeretlen festő, 18. század: Aichelburgi birtoklevél (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 71935) ; 3) Ismeretlen festő, 18. század: Merchendorfi birtoklevél (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 71934). 2018.03.21 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/257/2 (2017) Pdf Html
69905 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Molnár József (Zsámbék, 1821 – Budapest, 1899) Hegyi patakon áthaladó parasztasszony vászon olaj magasság: 126.00 cm; szélesség: 94.50 cm Jobbra lent: "Molnár J." A kép középterében, patak vizén gyermekét vivő piros szoknyás, kendős parasztasszony megy át, mellette jobbra fekete kutya látszik, mögöttük dús lombú fák állnak. A fiatal nő mellett jobbra növényekkel borított löszfal emelkedik. Az előtérben jobbra kövek, sziklák, balra kisebb növények látszanak. 2018.03.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/442/1 (2018) Pdf Html
70385 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bernáth Aurél (Marcali, 1895 – Budapest, 1982) Felolvasás vászon olaj magasság: 81.00 cm; szélesség: 110.00 cm jelzés nélkül Sötét háttér előtt vörös díványon két nő ül, és a bal oldalon levő férfi felolvasását hallgatja. Jobbra ablak, melyen át a sötétkék égre és az épületekre lehet látni. 2018.03.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/395/3 (2018) Pdf Html
81092 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Lhermitte (L'hermitte), Léon Augustin (Mont-Saint-Père, 1844 – Párizs, 1925) Aratók hétvégi kifizetése, 1879 vászon olaj magasság: 85.00 cm; szélesség: 112.00 cm balra lent: "L Lhermitte. / Paris 1879" Téglaszín tetejű, fehér ház udvara. Középen kék ruhás fiatal nő ül kövön háttal, karján csecsemővel. Fejét a mögötte álló, kék kabátos, barna kalapos férfi felé fordítja, aki kezében pénzt számol. Balról a kövön szemközt ül egy komor arcú, szakállas aratómunkás kaszával. Jobbról kék ruhás, csizmás, szakállas férfi pénzt ad a vele szemben álló, kaszáját a föld felé fordító munkásnak. Mellette még egy alak. 2018.03.13 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/356/1 (2018) Pdf Html
200880 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen osztrák festő, 19. század első fele Gyermek képmása tájban vászon olaj magasság: 79.00 cm; szélesség: 93.00 cm jelzés nélkül Zöld bokor előtt ülő fehér ruhás 1 év körüli gyermek. Fején fehér csipkefőkötő, kék szalagcsokorral. Jobbján korall karperec. Hátával piros párnának támaszkodik, jobb kezében ezüst cucli. A háttérben jobbra hegyek között kanyargó folyó. Az előtéri füvek között két szál piros rózsa. 2018.02.20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/269/5 (2018) Pdf Html
326939 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KIVITEL művész: Vrel (Frel, Vriel), Jacobus (Jacob, Jan) (nématalföldi festő, működött 1654-1662 körül) Anya gyermekével fa olaj magasság: 44.00 cm; szélesség: 33.00 cm jelezve jobbra lent: "Jacobus Vrel" Zöldes falú szobában, hármas osztású ablak előtt széken ülő fehér főkötős és vállkendős, vörös blúzt, barna szoknyát, zöld kötényt viselő nő a tőle jobbra álló zöld ruhát viselő, bal profilban látható kislánynak fehér kendőt mutat. Jobbra a barna padlón mondatszalagon jelzés: "Jacobus Vrel". 2018.01.02 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/898/2 (2017) Pdf Html
22745 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Bérház udvara vászon olaj magasság: 95.00 cm; szélesség: 87.00 cm Jobbra lent: "KÁDÁR BÉLA" A kép egész terét betöltő emeletes bérház udvarának részlete: tűzfal, folyosó ajtókkal, korláttal. Jobbra stilizált nőalak, balról stilizált figurák. 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/337/11 (2017) Pdf Html
3562 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ámos Imre (Nagykálló, 1907 – Ohrdruf, 1944) Esti séta, 1940 körül vászon olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 50.00 cm Balra lent: "Ámos I." Az előtérben két olvasó alak, hátrébb hegyvonulat. Az égen fehér félhold. Sötét szinek. 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/337/11 (2017) Pdf Html
3564 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czigány (Wimmer) Dezső (Budapest, 1883 – Budapest, 1937) Csendélet banánnal és hallal, 1910-es évek vászon olaj magasság: 43.00 cm; szélesség: 50.00 cm Jelzés nélkül Fehér abroszon zöld tányér, rajta citrom, alma, banán. Bal oldalon két hal, jobbra csésze. 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/337/11 (2017) Pdf Html
3565 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Önarckép, 1925 vászon olaj magasság: 55.00 cm; szélesség: 40.00 cm Jobbra lent: "Czóbel 25" Félprofilban, festővászon előtt ábrázolt férfi. A háttérben színes festmény függ. 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/337/11 (2017) Pdf Html
3566 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Szobabelső, 1920-as évek vászon olaj magasság: 66.00 cm; szélesség: 82.00 cm jobbra lent: "Czóbel" Jobb oldalon piros terítős háromlábú asztal. A háttérben ágyon heverő figura. Bal oldalon piros szék. 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/337/11 (2017) Pdf Html
3616 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Férfiakt almával, 1933 vászon olaj magasság: 77.00 cm; szélesség: 55.00 cm Jobbra lent: "Kernstock Károly 33" Meztelen, álló, jobb lábára támaszkodó férfi jobb kezében piros almát tart. Bal kezével hosszú kampós botot fog. Mögötte egy fa áll. A háttérben vörös hegyvonulat. 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/337/11 (2017) Pdf Html
3617 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Mattis-Teutsch János (Brassó, 1884 – Brassó, 1960) Csendélet gyümölcsökkel, 1910-es évek papír akvarell (vízfesték) magasság: 250.00 mm; szélesség: 350.00 mm Jobbra lent: "M.T." Pasztellszínekkel megfestett kép. Zöld, piros, sárga gyümölcsök szürkés terítőn. A háttér rózsaszín. 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/337/11 (2017) Pdf Html
3621 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Orbán Dezső (Győr, 1884 – Sydney, 1987) (?) Charentoni táj, 1908 vászon olaj magasság: 56.00 cm; szélesség: 70.00 cm jobbra lent: "Charenton 1908" Az előtérben háztetők, középen kékes út. Hátrébb emeletes házak, az egyiken élénk piros háztető. 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/337/11 (2017) Pdf Html
3453 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Tihanyi Lajos (Budapest, 1885 – Párizs, 1938) Leopold Magda arcképe, 1914 vászon olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 60.00 cm Balra lent: "Tihanyi Lajos 1914" Bordó székben ülő fehér blúzos nő mellképe. Haja hátul összefogva. 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/337/11 (2017) Pdf Html
4955 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Lizi vászon olaj magasság: 62.00 cm; szélesség: 36.00 cm Jobbra lent: "Czóbel" Szembenéző, hosszú, sötét hajú, kékruhás fiatal nő mellképe. 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/337/11 (2017) Pdf Html
5808 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Könyöklő Rippl-Rónai József, 1924 papír ceruza magasság: 245.00 mm; szélesség: 230.00 mm Balra lent: "Rippl-Rónai József", Jobbra lent: "Mf. Medgyessy 1924 Kaposvár" Oldalnézetből ábrázolt, jobb felé forduló, hosszúhajú férfi mellképe. A hátlapon három profilból ábrázolt férfiportré. 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/337/11 (2017) Pdf Html
24373 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy Sándor (Németbánya, 1869 – Gödöllő, 1950) Kertrészlet karton olaj magasság: 31.00 cm; szélesség: 43.00 cm Jobbra lent: "Nagy Sándor" Virágzó rózsafák előtt, jobbra, oldalról ábrázolt, fehér ruhás, fiatal nő áll, előtte a fűben fehér ruhás kisgyerek ül. Távolabb, jobb oldalt, sötét ruhában, barna hajú nő áll. Az égbolt élénk kék színű. 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/337/11 (2017) Pdf Html
64986 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ relief / dombormű KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Lovas bronz magasság: 36.00 cm; szélesség: 31.50 cm jelzés nélkül Vékony szalagszerű kerettel elhatárolt sima hátterű képmező. A háttérből középmagasan kiemelkedő lovas relief. A jobbra forduló, élénkarcú, nyitott szájú, első jobb lábát felemelő ló hátsó lábával kissé hátralép. A dús sörényű és farkú lovat lovasa szőrén üli meg. A fiatal, erőteljes férfiakt kissé hátradől, bal kezével lovának sörényébe kapaszkodik. Fejét páncélsisak védi. 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/337/11 (2017) Pdf Html
73110 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Férfifej papír ceruza magasság: 208.00 mm; szélesség: 160.00 mm jelzés nélkül Félprofilból ábrázolt, jobb felé forfuló, fejtetőn kopasz férfi arcképe. 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/337/11 (2017) Pdf Html
73127 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ relief / dombormű KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Kovácsok faragott magasság: 31.50 cm; szélesség: 45.50 cm jelzés nélkül Rusztikusan mintázott háttérből laposan kiemelkedő figurák, jobb oldalon két férfi, bal oldalon fejét visszafordító, hátsó lábát felmeleő ló figurája. Az egyik férfi a ló lábát fogja bal kezével, a nagy erőlködésben behúzza a nyakát. A tőle jobbra elhelyezkedő erőteljes, rövid nadrágot viselő férfi jobbjában kalapácsot tart, a baljában lópatkoló szereszámot. 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/337/11 (2017) Pdf Html
73138 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Női arckép, 1937 papír ceruza magasság: 340.00 mm; szélesség: 210.00 mm Balra lent: "937 VIII/20 ", Jobbra lent: "Medgyessy F. Édesanyám" Oldalnézetből ábrázolt, bal felé forduló idős asszony, erős tokával, nyakára becsúszó nagy konttyal (erős satírozással). 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/337/11 (2017) Pdf Html
73144 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Önportré, 1949 papír ceruza magasság: 394.00 mm; szélesség: 227.00 mm Jobbra lent: "M.F.949." Bal felé forduló, oldalnézetből ábrázolt, kopaszodó, bajuszos férfi mellképe. 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/337/11 (2017) Pdf Html
73145 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Önportré, 1920 papír ceruza magasság: 410.00 mm; szélesség: 290.00 mm Jobbra lent: "MF. III/28-920" Jobb felé forduló, félprofilban ábrázolt, bajuszos, homlokán kopaszodó férfi. A hátoldalon szembenézetből ábrázolt, egyik térdét felhúzó ülő férfi akt. 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/337/11 (2017) Pdf Html
73152 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Rippl-Rónai József papír ceruza magasság: 246.00 mm; szélesség: 230.00 mm jelzés nélkül Jobbra, felfelé néző, félprofilban ábrázolt, bajuszos, tokás férfifej. A hátlapon ugyanennek egy változata. 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/337/11 (2017) Pdf Html
73159 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Támaszkodó férfi akt papír akvarell (vízfesték), ceruza magasság: 280.00 mm; szélesség: 203.00 mm Szembenézetből ábrázolt, fejét jobb vállára hajtó, két karját és bal lábát a mögötte levő sötétkék falnak támasztó férfi egészalakos ábrázolása. A lap hátoldalán: szürkéskék terítőn hason fekvő női akt, mögötte lilás-bordó háttér. 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/337/11 (2017) Pdf Html
3567 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Férfi arcképe, 1941 papír ceruza magasság: 400.00 mm; szélesség: 320.00 mm Jobbra lent: "Egry József Badacsony 941." Elálló fülű, idős férfi arcképe. Jobb kezét mellkasára helyezi. 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/337/11 (2017) Pdf Html
252347 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV könyv KÖZGYŰJTEMÉNYI alkotó: Mattis-Teutsch János (Brassó, 1884 – Brassó, 1960);nyomda: Lengyel Linoleum - albuma. Budapest, 1918 linoleum linoleum metszet magasság: 33.00 cm "Ma", Lengyel ny. /2/ lev., 12 t. Haránt, 33 cm Számozott pld. , fűzetlenűl, borítékban. 2017-12-20 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/337/11 (2017) Pdf Html
13194 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910) Schikedanz Albertné arcképe vászon olaj magasság: 107.00 cm; szélesség: 57.00 cm jelzés nélkül Fiatal karcsú nő térdképe rózsaszín selyemruhában. Kissé jobbra fordítja fejét, felfel néz, haja sötétbarna. Nyakában piros szalagon arany ékszer. A ruhát piros szélű fodrok díszítik, ujján széles vörös szalagcsokor, mellére tűzve rózsa. Vállán széles fehér selyemsál, melyet felemelt jobbkezével tart, lelógó baljára rácsavarva. A háttér sötét. 2017-05-25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/82/11 (2017) Pdf Html
25083 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Gyárfás Jenő (Sepsiszentgyörgy, 1857 – Sepsiszentgyörgy, 1925) Székelyek a havas úton, 1905 vászon olaj magasság: 55.00 cm; szélesség: 68.00 cm Jobbra lent: "Gyárfás Jenő 1905" Havas tájon balra útszéli feszület áll, belekapaszkodva egy nő, mellette gyermek áll. Jobbra háttal két alak gyalogol az úton fehér ruhában, előttük két ló vontatta szán. Középen szemben bottal a kezében egy férfi áll, mellette ökör. A háttérben narancsárga fénnyel világítja meg az eget a lemenő nap. 2017-05-25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/82/11 (2017) Pdf Html
70496 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Borsos József (Veszprém, 1821 – Budapest, 1883) Női arckép, 1865 vászon olaj magasság: 66.00 cm; szélesség: 52.00 cm jelzés nélkül Szembenéző, középen elválasztott hajú, fiatal nő mellképe. Fekete ruháját csipkés betét díszíti. Hajában bal oldalt piros virág látható. Nyakában fekete, vékony bársonyszalag visel, mely a ruhájára fut. 2017-05-25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/82/11 (2017) Pdf Html
71690 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ferenczy Károly (Bécs, 1862 – Budapest, 1917) Vadgesztenye tanulmány, 1895 vászon olaj magasság: 46.00 cm; szélesség: 60.00 cm jelzés nélkül A tanulmány nagy részét egy gesztenyefa lombja foglalja el, bal oldalon fent vastag fatörzs látszik. a sötétzöld lombok közül néha az ég világos foltja bukkan elő. 2017-05-25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/82/11 (2017) Pdf Html
73297 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Molnár József (Zsámbék, 1821 – Budapest, 1899) Viharos tenger vászon olaj magasság: 15.00 cm; szélesség: 30.00 cm Balra lent: "Molnár J." A képen balra köves, emelkedő partszakasz, jobbról a tenger vize csapódik neki a szikláknak. Az egész képen elszórtan nagyméretű sziklatömbök, az égen sötét felhők. 2017-05-25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/82/11 (2017) Pdf Html
73314 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Munkácsy Mihály (Munkács, 1844 – Endenich, 1900) Hölgy interieurben vászon olaj magasság: 55.00 cm; szélesség: 42.00 cm Jobbra lent: "Munkácsy" Középtérben fehérmintás, terítővel borított kerek asztal mellett, vörös, bársonyhuzatos karosszékben hosszú fehér ruhás, szőke hajú, fiatal nő ül. Bal könyökével az asztalra támaszkodik, előtte nyitott könyv. Az asztalon kék vázában fehér virág. Balra, oldalt pálma áll az ablak előtt. 2017-05-25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/82/11 (2017) Pdf Html
71926 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Györgyi (Giergl) Alajos (Pest, 1821 – Pest, 1863) Vörös ruhás fiatal nő arcképe, 1853 vászon olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 52.00 cm jobbra középen: "Giergl 1853" Ovális alakú képen fiatal nő képmása derékig ábrázolva, fejét kissé jobbra fordítja. Vörös ruhát visel, mellénél kilátszik fehér blúza, gallérja cikk-cakkos szélű. Haja sötétbarna, középen elválasztott, nagy gyöngy fülbevalót és gallérja alól kilógó gyöngysort visel. A háttér sötét. 2017-05-25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/82/11 (2017) Pdf Html
70575 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Brocky Károly (Temesvár, 1807 – London, 1855) Női fej papír kréta, ceruza magasság: 460.00 mm; szélesség: 350.00 mm jelzés nélkül Lefelé néző fiatal női fej rózsaszín turbánnal, fehér ingben. 2017-05-25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/82/11 (2017) Pdf Html
200930 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA akvatinta (aquatinta, foltmaratás) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ismeretlen osztrák festő, 19. század közepe Fekvő nő csipkés főkötővel papír akvatinta (aquatinta, foltmaratás) magasság: 235.00 mm; szélesség: 170.00 mm jelzés nélkül Fehér, fodrosnyakú hálóingben és csipkés főkötőben párnákkal feltámasztott fekvő nő, halvány, kékeszöld takaróval betakarva. 2017-05-25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/82/11 (2017) Pdf Html
80709 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Canzi Ágost Elek (August Alexius) (Kanz, Martin) (Baden bei Wien, 1808 – Pest, 1866) Férfiarckép, 1857 papír akvarell (vízfesték) magasság: 150.00 mm; szélesség: 120.00 mm Balra lent: "August Canzi 1857" Feketeruhás és csokornyakkendős, ősz bajuszú, idős férfi mellképe, jobbra néz. Gomblyukában lánc. 2017-05-25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/82/11 (2017) Pdf Html
75986 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910) Dobozi Mihály és hitvese, 1860 vászon olaj magasság: 52.00 cm; szélesség: 73.00 cm jelzés nélkül Előtérben jobbra Dobozi bal karjával átöleli hitvesét, jobbra dől mindkét alak. Tőlük jobbra bokrok, felettük világos az ég. Balra ló teteme hever, mögötte közeledő török csapat, fölötte lángok és füst, ami jobbra fent is betölti a teret. 2017-05-25 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/82/11 (2017) Pdf Html
77361 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Vaszary János (Kaposvár, 1867 – Budapest, 1939) Balatoni sétálók, 1906 vászon olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 75.00 cm Balra fent: "Vaszary J. 906" Világos lombú fák alatt színes ruhás, napernyős nők, fehér ruhás férfiak sétálnak, háttérben a Balaton látszik. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11120 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Telepy Károly (Debrecen, 1828 – Budapest, 1906) Táj szélmalommal, 1901 falemez olaj magasság: 13.50 cm; szélesség: 22.50 cm Jobbra lent: "Telepy K. 1901" Náddal körülvett vízparton szélmalom áll. Az égbolt felhős. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
16010 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nyilasy (Nyilassy) Sándor (Szeged, 1873 – Szeged, 1934) Házaspár vászon olaj magasság: 40.00 cm; szélesség: 50.00 cm Balra lent: "Nyilassy" Fehér falú falusi ház előtt ünneplőbe öltözött férfi és nő egymás mellett haladó alakja. Két oldalt zöld lombú fa. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11109 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Erdőrészlet karton olaj magasság: 26.00 cm; szélesség: 32.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Kora reggeli hangulatban ábrázolt erdőrészlet. Előtérben zöld füves terület. A fákon itt-ott őszi lomb látszik. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
16023 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Ökrösszekér vászon olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 80.00 cm Jobbra lent: "Szőnyi I." A kép középterében szénával megrakott ökrösszekér látható. A felrakott széna tetején villanyélre támaszkodó parasztember alakja. Háttérben pirostetős, fehér falu zebegényi házak, zöld lombos fák, távolabb a Duna víztükre látszik. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11090 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bosznay István (Csurgó, 1868 – Budapest, 1944) Tájkép, 1910 farostlemez olaj magasság: 25.00 cm; szélesség: 42.00 cm Jobbra lent: "Bosznay 910" Folyó partján uszályok, távolabb házak és lomb nélküli fák láthatók. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11091 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Csók István (Sáregres, 1865 – Budapest, 1961) Thámár vászon olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 80.00 cm Balra lent: "Csók I." Vörös drapéria előtt, kereveten, barna hajú fiatal nő félig mezítelen alakja. Mögötte csíkos huzatú párna látható. Kezeit zöld takarón tartja. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11093 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Edvi Illés Aladár (Pest, 1870 – Budapest, 1958) Parasztház papír akvarell (vízfesték) magasság: 265.00 mm; szélesség: 410.00 mm Jobbra lent: "E.Illés A." Szürke kőkerítéssel körülvett parasztház, amelynek kapuja nyitva. A ház előtt és az udvaron lombos fa. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11096 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Önarckép papír pasztell magasság: 290.00 mm; szélesség: 390.00 mm Jobbra lent: "Egry József" Lefelé tekintő, olvasó férfi arcképe. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11104 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Glatz Oszkár (Budapest, 1872 – Budapest, 1958) Bujáki menyecske, 1931 vászon olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 54.00 cm Jobbra középen: "Glatz 1931" Bujáki népviseletben öltözött fiatal parasztasszony. Bal kezére támaszkodik, jobb kezét ölében tartja. Ölében színes kézimunka. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11106 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Magyar Mannheimer Gusztáv (Pest, 1859 – Budapest, 1937) Tájkép falemez olaj magasság: 40.00 cm; szélesség: 50.00 cm Jobbra lent: "Magyar Manheimer G." Felhős égbolt alatt ábrázolt táj. Középtérben dombon kis házak látszanak. Háttérben kék hegyvonulat. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11108 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Téli táj vászon olaj magasság: 56.50 cm; szélesség: 53.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Hóval borított hegyek völgyében útszéli kereszt és néhány fenyő látható. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11111 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Női akt papírlemez akvarell (vízfesték) magasság: 310.00 mm; szélesség: 190.00 mm Jobbra lent: "Rónai" Háttal ábrázolt, fiatal nő mezítelen alakja. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11115 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Rudnay Gyula (Pelsőc, 1878 – Budapest, 1957) Önarckép, 1916 papírlemez olaj magasság: 48.00 cm; szélesség: 60.00 cm Jobbra lent: "Rudnay 916" Fedetlen fővel, szembe néző férfi arcképe. Sötét zubbonyt visel, melynek gallérjánál a fehér ing nyaka kilátszik. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11116 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szüle Péter (Nagyvárad, 1886 – Budapest, 1944) Remete vászon olaj magasság: 54.00 cm; szélesség: 42.00 cm Jobbra lent: "Szüle" Fehér szakállú, ősz hajú idős férfi derékig mezítelenül ábrázolva ül, kezeit összekulcsolva könyvre támaszkodik. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11117 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szüle Péter (Nagyvárad, 1886 – Budapest, 1944) Ülő nő vászon olaj magasság: 80.00 cm; szélesség: 60.00 cm Jobbra lent: "Szüle" Fiatal barna hajú parasztasszony földparton ül. Előtte korsó. Fejét fehér kendő fedi, ruhája, vörös. Háttérben, oldalt lombos fa. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11125 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Tornyai János (Hódmezővásárhely, 1869 – Budapest, 1936) Rákóczi Rodostóban papírlemez olaj magasság: 30.00 cm; szélesség: 47.00 cm jelzés nélkül Fehér kőpadon sötét öltözetben, magába roskadva ülő férfi alak. Háttérben ciprusok és a tenger látszik. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11126 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Tornyai János (Hódmezővásárhely, 1869 – Budapest, 1936) Lakodalomból hazafelé papírlemez olaj magasság: 30.00 cm; szélesség: 43.70 cm jelzés nélkül Parasztház előtt, kőkerítés mellett egy férfi és egy nő halad egymást átölelve. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11128 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Vaszary János (Kaposvár, 1867 – Budapest, 1939) Színpadi jelenet karton olaj magasság: 50.00 cm; szélesség: 65.00 cm Jobbra lent: "Vaszary" Középtérben, két karját feltartó éneklő alak. Háttérben zászlókat tartó figurák, kivont karddal. Előtérben, a bal sarokban köszöntő alakok. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
15968 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Benczúr Gyula (Nyíregyháza, 1844 – Dolány, 1920) Mátyás és Beatrix esküvője (vázlat) vászon olaj magasság: 63.00 cm; szélesség: 60.00 cm balra lent: "Benczúr Gyula" A kép középterében fehér ruhát, hermelin prémmel szegélyezett palástot viselő Beatrix, jobbján Mátyás lovagi díszbe öltözött alakja, mindketten baldachin alatt állnak. Körülöttük vitézek, apródok alakja, háttérben lovasok. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
15982 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Endre Béla (Hódmezővásárhely, 1874 – Mártélyfürdő, 1928) Tanya papírlemez olaj magasság: 30.00 cm; szélesség: 43.50 cm Jobbra lent: "Endre" Alkonyati megvilágításban ábrázolt tanyai épületek, balról gémeskút, távolabb zöld facsoport. A kisebb épület mellett két boglya áll. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
16009 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nyilasy (Nyilassy) Sándor (Szeged, 1873 – Szeged, 1934) Vasárnap délután fa olaj magasság: 35.50 cm; szélesség: 41.00 cm Jobbra lent: "Nyilassy" Parasztház előtt lévő kispadon két leány ül, mellettük két leány áll, mindannyian világos ruhát viselnek. A ház előtt két fa áll, az egyiknek egy ünneplő fekete ruhás legény támaszkodik. Egy másik legény tőle balra, kissé távolabb áll. A háttérben a ház fehér fala, és kétoldalt deszkakerítés látszik. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
16016 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Kapálók, 1907 papír pasztell magasság: 35.00 cm; szélesség: 50.00 cm Jobbra lent: "Rónai 1907" Virágzó fák között kapáló férfi és nőalak látható, mellettük férfiak, asszonyok és gyermekek csoportja. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
11113 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Rudnay Gyula (Pelsőc, 1878 – Budapest, 1957) Téli táj, 1945 papírlemez olaj magasság: 20.00 cm; szélesség: 28.00 cm Jobbra lent: "Rudnay", Balra lent: "1945.II.25." Az ismert bábonyi utca téli hangulatban ábrázolva. A házak előtt lomb nélküli fák, távolabb havas hegyvonulat. Előtérben rongált kerítés. 2017-04-04 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/58/3 (2017) Pdf Html
83583 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Molnár József (Zsámbék, 1821 – Budapest, 1899) Pompei pusztulása, 1876 vászon olaj magasság: 276.00 cm; szélesség: 410.00 cm Jobbra lent: "Molnár J 1876" A sokalakos kompozíció egyetemes példázat a természettől sújtott emberiség szenvedéséről a pompeji katasztrófa példáján keresztül. A kompozíció mozgalmas és drámai. Az emberi arcok és az öltözetek plasztikusak, a művész izzó vörös színek és fények megfestésével ér el intenzív kontraszt hatásokat. A kompozíció középterében több alakból álló csoport. Tőlük jobbra fenn a hamut és izzó köveket okádó Vezúv jelenik meg. A vulkáni törmelék és hamu, gomolygó sötét felhőként jelenik meg a képen. A város lakóiból álló "menekülő" tömegben különféle emberi karaktereket jelenített meg a művész. Középen párját oltalmazva átölelő férfi alakja. Lejjebb megvadult lovakat vezető fiatalabb férfi. Mellette a földre esve kincsesdoboza után kapaszkodó férfi. A felindult, rémült alak kincseit hátulról egy szakállas férfi igyekszik ellopni. Tőlük balra menekülő család két gyermekkel. A nagyobbik gyermek élelemmel teli kosarat cipel, míg az apa ingóságaikat a feje föltött viszi, ugyancsak egy kosárban, letakarva. 2017.12.01 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/782/3 (2017) Pdf Html
306997 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Molnár József (Zsámbék, 1821 – Budapest, 1899) Mária és Erzsébet Kis Károly koronázásán vászon olaj magasság: 257.00 cm; szélesség: 315.00 cm jobbra lent: "Molnár J." Középkori templombelsőbe helyezett sokalakos történelmi jelenet. A kép középpontjában egy oldalkápolnában a fénysugár által kiemelt, királyi szarkofág körül csoportosuló alakok állnak: a kőládán fekvő faragott uralkodói alakra borul a fekete és lila ruhás fiatal nőalak (Mária), mögötte áll a fekete ruhás, hátra tekintő anyja (Erzsébet királyné) felemelt jobb karjával. A szarkofágra boruló Mária előtt a földön nyitott könyv, a szarkofág körül különböző korú főurak alakjaival. A háttérben a templomhajó és a szentély látható: királykoronázás jelenetével és a hajóban illetve a karzaton figyelő tömeggel. 2017.12.01 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/782/3 (2017) Pdf Html
252033 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV régi könyv (1850 előtt) szerző: Petőfi Sándor (Kiskőrös, 1822 – Segesvár, 1849);kiadó: Emich Gusztáv (Buda, 1814 – Pest, 1869);nyomda: Beimel nyomda Összes költeményei. Egy kötetben. Pest, 1847 papír félbőr kötés, aranyozott, nyomtatott, acélmetszet magasság: 228.00 mm; egyéb méret(ek): [4], 537, [7] p., 1 t. Az előzéklap, a költő acélmetszetű portréja, a tartalom utolsó két levele és a szöveg 159-160. oldala hiányzik, ezek másolattal pótolva. A költő műveinek első gyűjteményes kiadása. A Vörösmartynak ajánlott kötet 1847. március 15-én jelent meg 3000 példányban, amely néhány hónap alatt elfogyott. Petőfi 500 pengőt kapott érte, de a nagy sikert látva a kiadó 1500 pengőért megvette a kiadás mindenkori jogát. A költő előszót is írt a kötethez, amelyben válaszolt az őt ért kritikákra. Ez - feltehetően a jóindulatú cenzor tanácsára - nem került bele a kötetbe, helyette a "Szabadság, szerelem..." közismert hat sora olvasható mottóként a mű elején. Későbbi bordó félbőr kötésben, gerincvignettával, az eredeti, jó állapotú kötéstáblák meghagyásával. Körül aranyozott élmetszéssel. 2017.11.24 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/777/6 (2017) Pdf Html
23704 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KIVITEL művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Tájkép vászon olaj magasság: 69.00 cm; szélesség: 57.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky L." A mély horizont felől hegyi patak folyik szembe, melynek két partját zöld gyep borítja. A magas, fiatal, fehértörzsű nyírfák összefonódó ágai között az égbolt szürkéje látszik. 2017.11.22 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/498/11 (2017) Pdf Html
71700 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ferenczy Károly (Bécs, 1862 – Budapest, 1917) Két ananász, 1911 vászon olaj magasság: 44.00 cm; szélesség: 63.00 cm Balra fent: "Ferenczy Károly 1911" Világoskék abrosszal letakart asztalon, fehér asztalkendőben jobbra álló, balra fekvő, sárga, zöldlevelű ananász. 2017.11.11 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/440/4 (2017) Pdf Html
305158 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen észak-olasz festő, 16. század Daniel Antonius arcképe, 1577 vászon olaj magasság: 92.00 cm; szélesség: 109.00 cm jelzés nem látható Sötét háttér előtt vörös támlájú karosszékben ülő kopasz, ősz szakállas és bajuszos férfi derékképe fekete prémgalléros kabátban, fehér inggallérral és kézelővel. Baljában kesztyű, jobbját homokórára teszi, mely az előtte levő asztalon áll. Az asztalon fehér bőrtok és feszület. Balra fent felirat: "DANIEL ANTONIVS AEDIVM HARVM CONSTRVCTOR MDLXXVII" 2017.10.25 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/213/6 (2017) Pdf Html
71562 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Pompeji utca, 1930 papír akvarell (vízfesték), olajpasztell magasság: 510.00 mm; szélesség: 700.00 mm Jobbra lent: "Egry József Pompei 930" Balra kerítés mögött sárga és piros blúzos nők beszélgetnek. Jobb oldalt sárga fal, rajta szürke csatornacső. Előtte kőkerítés nyúlik a képtérbe. Bal szélen zöldlombú fa, sárga narancsokkal. Hátul középen zöld és kék hegyvonulat. 2017.09.04 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/331/1 (2017) Pdf Html
83940 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen észak-olasz festő, 18. század Mária a kis Jézussal és ferences szenttel vászon olaj magasság: 50.00 cm; szélesség: 31.00 cm jelzés nem látható Kissé jobbra ül piros-kék ruhában Szűz Mária, bal háromnegyed profilban, tőle balra ferences szerzetes térdel. Mária ölében tartja a gyermek Jézust, aki a ferences szerzetes felé nyújtja kezét. A csoport körül angyalok. A hátoldalt lezáró papírlapon műkereskedelmi cédula ("23. aukció / 3250"), elszámoló szelvény és kézzel írt cédula a kép adataival, a vakkereten a Géberth keretező cég raglapja. 2017.08.14 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/192/3 (2017) Pdf Html
11072 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ország Lili (Ungvár, 1926 – Budapest, 1978) Írás a falon III., 1967 farostlemez olaj magasság: 80.00 cm; szélesség: 62.50 cm jelzés nélkül Barna mezőben zuhanó, kisebb-nagyobb héber betűkre emlékeztető halmaz. 2017.07.11 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/57/2 (2017) Pdf Html
67060 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KIVITEL művész: Herp, Willem (Gilliam, Guilliam) van , id. (Antwerpen, 1613/1614 – Antwerpen, 1677) A szabin nők elrablása rézlemez olaj magasság: 77.00 cm; szélesség: 100.00 cm nem látható A képen egymással viaskodó férfiak és nők láthatók. Középen egy sisakos, lovas katona – a mellette álló segéd közreműködésével – fehér ruhás nőt emel a nyeregbe. Az előttük álló, ugyancsak páncélt viselő római férfi egy hevesen gesztikuláló nőt próbál elrabolni, míg társa – tőle balra – egy másikat ráncigál. Jobbra lent ketten viaskodnak egy térdre esett katonával. Fölöttük, keleti szőnyeggel letakart emelvényen kardot kivont férfiak küzdenek, a körülöttük álló harcosok pedig az emelvény védelmébe menekülő nőket akarják elragadni. A háttérben balra íves záródású, két márványoszloppal díszített árkád látható, mögötte pedig kupolával fedett, kerek, portikusszal és timpanonnal bővített épület zárja a teret. 2017.07.11 Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály MHO/122/1 (2017) Pdf Html
79841 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Melegedők vászon olaj magasság: 53.50 cm; szélesség: 43.50 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Jobbra négy álló alak bal felé fordulva, ahonnan tűz fénye világít. 2017.03.31 Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály KÖHÁT/MHF/290/3 (2017) Pdf Html
3908 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Jankó János (Tótkomlós, 1833 – Budapest, 1896) A falu szépét táncra kérik, 1867 vászon olaj magasság: 93.00 cm; szélesség: 127.00 cm Jobbra lent: "Jankó J. 1867" Az előtérben sűrű lombú fák között álló, ülő, zenélő parasztok láthatók. A mulatozó társaság közepén egy legény táncra kéri a "falu szépét". A háttérben falusi utca látszik. 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1434-8/2016 Pdf Html
5370 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tempera kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Disznóölés karton tempera magasság: 375.00 mm; szélesség: 490.00 mm Jobbra lent: "Kádár Béla" Fehér kötényes, csizmás, kalapján fehér virágos ágat viselő böllér leszúrt disznó fölé hajol, bal kezében véres kést tart. Elöl jobbra egy kutya látható. Balra kék falú, piros ablakkeretes falusi ház nyitott ajtajában csíkos zoknit, zöld szoknyát, rózsaszín blúzt, piros kendőt viselő asszony áll. Hátul barna-lila csíkozású kerítés, mögötte fa, hátul házak és templom sziluettje látszik. A háztetők és a fák havasak. Az ég rózsaszínű. 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1434-8/2016 Pdf Html
11441 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Dorffmaister (Dorfmeister) (a soproni Dorffmaister (Dorfmeister) festőcsalád egyik tagja) Fiatal nő arcképe kék ruhában, allegorikus szoborral, 1805 vászon olaj magasság: 50.00 cm; szélesség: 40.30 cm Jobbra lent: "Dorffmeister Pinxit 1805" Fiatal nő szembenéző térdképe, barna hajú, fején aranyszegélyes fehér fátyol, jobb kezét melle elé emeli, bal kezével a jobbra kissé hátrább álló szobor talapzata előtt rózsákból és levelekből font koszorút tart. A szárnyas nemtő-szobor fején HYEMS AESTAS, a kezében LONGE ET PROPE feliratos szalag, a talapzaton MORS ET VITA felirat. Balra a háttérben rózsabokrok, zöld bokor, felhős ég. 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1434-8/2016 Pdf Html
70661 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Szentendrei táj vászon olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 80.00 cm Jobbra lent: "Czóbel" Elöl a középtengelytől balra egy fa látható, a jobb alsó sarokban és középen kisebb fák állnak. A háttérben fák közt három ház látszik, néhol a világos ég előtűnik. A kép fő színei: zöld, barna, sárga, vörös. 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1434-8/2016 Pdf Html
71415 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Hazafelé, 1922 papír tus magasság: 470.00 mm; szélesség: 470.00 mm Jobbra lent: "Derkovits 922" Balra haladó ökör után kalapos parasztember megy bottal a kezében. Háttérben egy nő és fák. 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1434-8/2016 Pdf Html
24715 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA litográfia (kőnyomat) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bor Pál (Budapest, 1889 – Budapest, 1982) Halászok, 1919 papír kőnyomat (litográfia) magasság: 200.00 mm; szélesség: 260.00 mm Jobbra lent: "Bor 1919" Csónakban és vitorlásokon egyforma sapkát viselő halászok dolgoznak. Az egyik alak jobb oldalt egy evezőt nyom a vízbe. Az egyik vitorláson olvasható szám: 6753. 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1434-8/2016 Pdf Html
24720 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bor Pál (Budapest, 1889 – Budapest, 1982) Tengerparton, 1930 vászon olaj magasság: 100.00 cm; szélesség: 135.00 cm Jobbra lent: "Bor 1930" Jobbra három, barna testszínű leányalak áll, az egyiken kék fürdőruhát visel, a másik vörös ernyőt tart a kezében. Mögöttük és fölöttük sárga napkorong látszik. Balra szürke, karjait felemelő, terpeszben álló férfialak sziluettje látható. Mellette jobbra kislány ül zöld ruhában, geometrikusan vágott frizurával. A háttérben a tenger látható vitorlásokkal és egy fölfelé nyúló barna színű ember sziluettje látszik. 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1434-8/2016 Pdf Html
24728 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bor Pál (Budapest, 1889 – Budapest, 1982) Gyümölcsszedők, 1939 vászon olaj magasság: 130.00 cm; szélesség: 100.00 cm Jobbra lent: "Bor 1939" Két, világos ruhás álló női figura a középen lévő gyümölcsfa termését szedi. A fa előtt fiatal nő ül, ölében rózsaszín ruhás kislánnyal. A háttérben dombos táj tűnik fel egy templom sziluettjével, jobbra három ökör látható egy fa alatt. 2016-11-22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1434-8/2016 Pdf Html
5809 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Az alvó Rippl-Rónai, 1920 papír ceruza magasság: 220.00 mm; szélesség: 240.00 mm Jobbra lent: "Medgyessy 920", Balra lent: "Rippl-Rónai alszik" Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) karosszékben ül, könyöklő jobb kezére hajtott fejjel alszik. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
3509 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Ácsorgók a vízparton, 1937 vászon olaj, tempera magasság: 92.00 cm; szélesség: 200.00 cm Jobbra lent: "Szőnyi 1937" A kép egy triptichon (Reggel; Délben; Este) középső része. Balra hét alakból álló csoport, középen a vízben két lovat vezet egy férfi. Balra egy guggoló és két álló alak egy fánál. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
64811 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bernáth Aurél (Marcali, 1895 – Budapest, 1982) Önarckép rózsaszín szobában, 1930 vászon olaj magasság: 130.00 cm; szélesség: 150.00 cm jobbra lent: "BA" Széknek támaszkodva, barna felsőt viselő férfi a kép közepétől kissé balra áll. Háta mögött fehér függönnyel ellátott nyitott ablak, ahol kék víz és a túlsó part látható vázlatosan. A jobb sarokban fehér asztalon sakktábla, fehér vázaszerű tál és üvegek. Felettük tükör lóg a falon, amelyben látható a férfi alakja. A szoba tapétája rózsaszín, virágos, a tükör felülete is sötét rózsaszínű. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
64904 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tempera kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Gond, 1932 papír tempera, ezüst porfesték magasság: 720.00 mm; szélesség: 500.00 mm A jelzés helye, a jobb alsó sarok leszakadt. Komor arcú, fekete fejkendős, szembenéző munkásasszony. Bolyhos sötét nagykendőbe burkolózó félalak. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
2106 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Bethsabé, 1923 vászon olaj magasság: 120.00 cm; szélesség: 140.00 cm Jobbra lent: "Szőnyi I. 1923" Szobabelsőben középen mezítelen, földön ülő nő, lábait és fejét balra fordítja, keze jobb oldalon egy tálon pihen. Jobb oldalról egy szolgáló a nő háttal, térdelve haját fésüli, arca nem látszik. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
64979 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; szobor KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Ülő nő, 1919 vörösmárvány faragott magasság: 60.00 cm jelzés nélkül Lépcsőszerűen kialakított talapzaton mezítelen, füleinél két kontyba felkötött hajú nő ül. Jobb kezét ölébe támaszkodik és fejét arra fordítja. Bal keze teste mellett, lábai szorosan összezárva. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
64981 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; szobor KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Álló nő, 1931 mészkő faragott magasság: 170.00 cm jelzés nélkül Bal lábával kissé előre lépő álló női akt, haja felkötve. Karjai teste mellett, combját fogja. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
64982 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; szobor KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Női aktszobor, 1945 mészkő faragott magasság: 61.00 cm Talpazaton: "Medgyessy" Kőpadon szemközt ülő női akt. A fej jobb felé fordul, a két kéz a padon nyugszik. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
64984 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; szobor KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Leányszobor, 1939 bronz öntött magasság: 64.00 cm Talpazaton: "Medgyessy" Álló karcsú lányalak fürdőruhában. A súlypont a bal lábon, a jobb láb előret éve. A bal kéz csípőre zárva. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
64985 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; szobor KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Ülő nő faragott magasság: 100.00 cm jelzés nélkül Keresztbe tett lábbal ülő nő, kezeit térdénél összekulcsolva tartja, fejét jobbra fordítja. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
65015 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; kisplasztika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Pátzay Pál (Kapuvár, 1896 – Budapest, 1979) Vetkőzés, 1933 bronz öntött magasság: 37.00 cm Talpazaton: "Pátzay" Női akt. Két kezével ruhadarabot tol le magáról. A felsőtest és a fe kissé meghajlik, a behajlított bal láb hátramozdul. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
11341 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Ezüstkapu, 1935 vászon olajpasztell magasság: 60.00 cm; szélesség: 53.00 cm Jobbra lent: "Egry József Badacsony 1935" A kép előtérben sötét, hullámzó víz. Balra két csónakban három alak halászhálóval. A kép közepén a napkorong jelzésszerűen, fénysugarakkal. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
64810 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bernáth Aurél (Marcali, 1895 – Budapest, 1982) Ősz, 1927 karton pasztell magasság: 58.00 cm; szélesség: 86.00 cm jobbra lent: "BA" Két szék asztalnak támasztva egy erkélyen. A padló barna deszkákból készült, a tömör korlát piros, könyöklője türkiz színű. A háttérben tó, benne stég, balra barna épület áll. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
64932 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ relief / dombormű KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Borsos Miklós (Nagyszeben, 1906 – Budapest, 1990) Pihenés, 1937 bronz domborított magasság: 70.00 cm; szélesség: 54.00 cm Jobbra lent: "Borsos Miklós" Kuporodva, fáradtan ülő mezítlábas férfialak. Fejét összezárt és megtámasztott karjaira hajtja. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
70470 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bornemisza Géza (Nábrád, 1884 – Vác, 1966) Kertrészlet, 1929 papír akvarell (vízfesték) magasság: 350.00 mm; szélesség: 500.00 mm Jobbra lent: "Bornemissza Géza 1929" Lombos fák, bokrok, balról fához támasztott hosszúnyelű kapa látszik. A háttérben két ház látható. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
70508 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Borsos Miklós (Nagyszeben, 1906 – Budapest, 1990) Öreg nő papír tus magasság: 320.00 mm; szélesség: 130.00 mm jobbra lent: "B. M. Csesznek 941" Bekötött fejű, szikkadt arcú, idős asszony. Balra fordulva áll papucsban és hosszú ruhában, két karját egymásra teszi. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
70647 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Kernstok Károly arcképe papír szén magasság: 490.00 mm; szélesség: 390.00 mm jobbra középen: "Czóbel" Felfele fésült, bozontos hajú, kissé jobbra pillantó fej. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
71508 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA vegyes technika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Balaton parton papír szén, tus magasság: 410.00 mm; szélesség: 310.00 mm Jobbra lent: "Egry József" Balatoni csónakkikötő lehajló férfival. Mögötte nő áll, hátrább víz, a parton kabinok. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
71551 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Nyári domboldal, 1937 karton olaj magasság: 71.00 cm; szélesség: 98.00 cm Balra lent: "Egry József 1937 Badacsony" Bal oldalt két ház fával, jobbra parcellázott dombos szőlő. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
71598 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Elekfy Jenő (Győr, 1895 – Budapest, 1968) Műhelyben, 1940 papír akvarell (vízfesték) magasság: 620.00 mm; szélesség: 480.00 mm Balra lent: "Elekfy Jenő" Háttal ülő, műhelyében dolgozó cipész. Balra cipőkkel megrakott állvány. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
72065 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA toll rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Fekvő akt, 1937 papír toll magasság: 260.00 mm; szélesség: 400.00 mm Jobbra lent: "Hincz 937" Jobb lábát balján átvetve fekvő női akt. Behajlított jobb karját a fejéhez emeli. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
72068 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Hincz Gyula (Budapest, 1904 – Budapest, 1986) Ülő nő karton tus magasság: 440.00 mm; szélesség: 300.00 mm jelzés nélkül Ülő fiatal nő. Fejét a székre támasztott jobb karjára hajtja. Jobb lába átvetve a bal lábán. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
71436 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Dési Huber István (Nagyenyed, 1895 – Budakeszi, 1944) Munkásfej, 1935 papír szén magasság: 370.00 mm; szélesség: 300.00 mm Jobbra lent: "Dési Huber 935" Hátrafésült hajú, fejét kissé elfordító férfi arcképe. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
72658 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Lovak papír akvarell (vízfesték) magasság: 210.00 mm; szélesség: 330.00 mm Balra lent: "K.K." Legelő lovak a csikóikkal. Hátul fák láthatók , az ég kék. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
72935 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Lotz Károly (Homburg vor der Höhe, 1833 – Budapest, 1904) Tanulmány a Mátyás templom három falképéhez papír akvarell (vízfesték), tempera, arany porfesték magasság: 310.00 mm; szélesség: 460.00 mm jelzés nélkül Gótikus falmezőben három kompozícióterv a Mátyás-templom falképeihez. Kapisztrán János a Nándorfehérvári csatában, a nándorfeférvári győzelem kihírdetése, fölöttük a trónusán ülő pápa. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
70384 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bernáth Aurél (Marcali, 1895 – Budapest, 1982) Erkélyen papír akvarell (vízfesték) magasság: 370.00 mm; szélesség: 280.00 mm Jobbra lent: "B.A." Rácsos erkélyen kis asztal, mellette széken háttal ülő, a háttér víztükrét néző, kékruhás, fiatal nő. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
73089 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; kisplasztika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) A Művészet, 1929 bronz öntött magasság: 26.00 cm Elől: "Medgyessy" Jobb karjára támaszkodó ülő nőalak, aki bal kezében kisméretű szobrot tart. Lenge ruhát visel, haja hosszú, vállára omlik, a kis plasztika felé fordítja arcát. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
70387 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bernáth Aurél (Marcali, 1895 – Budapest, 1982) Folyómenti táj, 1937 papír akvarell (vízfesték) magasság: 400.00 mm; szélesség: 500.00 mm Balra lent: "1937 B. A." Elől veteményes, jobbra bódé áll fával. A balra lévő fasor mellett jobbra vízfelület látható, a háttérben a túlsó part látszik. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
73319 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA toll rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Munkácsy Mihály (Munkács, 1844 – Endenich, 1900) Kis vázlat kompozícióhoz papír toll magasság: 80.00 mm; szélesség: 110.00 mm Balra lent: "Munkácsy" Szobabelsőban jobbra két álló figura. Jelzésszerű az ábrázolás. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
73429 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Kendős asszony, 1930 karton pasztell magasság: 620.00 mm; szélesség: 450.00 mm Balra lent: "Nagy 930" Szobabelsőben széken ülő, asztalra támaszkodó, barna fejkendős asszony, balra fordul. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
73451 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Női arckép papír pasztell magasság: 400.00 mm; szélesség: 300.00 mm Jobbra lent: "Nagy István" Szembenéző, barna hajú fiatal nő mellképe rózsaszín blúzban. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
73466 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Őszi fák, 1928 karton pasztell magasság: 500.00 mm; szélesség: 700.00 mm Jobbra lent: "Nagy I." Dombos táj elő- és középterében fehéres törzsű, barna levelű fák csoportja, a háttérben az ég kék. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
73494 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Székely hazámból, 1927 karton pasztell magasság: 680.00 mm; szélesség: 840.00 mm Jobbra lent: "Nagy István" Zöld dombos táj előterében fehér és fekete juhok legelnek, léckerítés húzódik közöttük. Balra a meredek domboldalon barna levelű, vékony törzsű fák. Jobbra két sötétzöld fenyőfa áll. A háttérben sötét színű dombok. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
76581 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Erzsébet-híd alatt, 1932 papír akvarell (vízfesték) magasság: 210.00 mm; szélesség: 340.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I. 1932" Az Erzsébet-híd részlete. Alatta villamossínek, járda gázlámpával, háttérben a Duna látszik. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
76594 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Gyerekek papír szén magasság: 310.00 mm; szélesség: 470.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi István" Földön fekvő három gyerek. Két kislány közül egyik a hátán, a másik oldalt, a kisfiú a hasán fekszik. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
76641 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Három nő papír akvarell (vízfesték) magasság: 340.00 mm; szélesség: 450.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I." Egymás meleltt három fejkendős falusi nő félalakban. A jobb szélen álló fiatal nő fejét oldalra hajtja. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
76648 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Ivó férfi, 1928 papír szén magasság: 360.00 mm; szélesség: 430.00 mm Háttal falhoz vagy fatörzsnek támaszkodva mezítlábas, kalapos férfi üvegből iszik. Jobbra két napraforgó. A modell Elekfy Jenő (Győr, 1895 – Budapest, 1968) festő. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
76661 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Malom papír akvarell (vízfesték) magasság: 210.00 mm; szélesség: 340.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I." Szürke malomépület, a földön gerendák, malomkövek. Két barna ló szekér felé tart. Hátul kéményes sárga ház. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
70396 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA toll rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bernáth Aurél (Marcali, 1895 – Budapest, 1982) Önarckép papír toll magasság: 300.00 mm; szélesség: 210.00 mm Balra lent: "B.A." A művész néhány kontúrvonallal ábrázolt, szembenéző, nyakkendős önarcképe. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
73009 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Márffy Ödön (Budapest, 1878 – Budapest, 1959) Ülő nő papír akvarell (vízfesték) magasság: 500.00 mm; szélesség: 400.00 mm Jobbra lent: "Márffy" Törökösen ülő fiatal nő, nyakában hosszú gyöngysor, kék ruhát, sárga selyemsapkát visel. Karja és válla meztelen, balját nyakához emeli. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
76933 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Tornyai János (Hódmezővásárhely, 1869 – Budapest, 1936) Durrogató papír ceruza magasság: 200.00 mm; szélesség: 150.00 mm Jobbra középen: "Júl 7. Tornyai", Nem megadott helyen: "A durrogató" Mezítlábas parasztgyerek jobbjában karikásostorral. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
76936 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Tornyai János (Hódmezővásárhely, 1869 – Budapest, 1936) Falusi táj papír ceruza magasság: 170.00 mm; szélesség: 220.00 mm Balra lent: "Tornyai János" Zsuptetős falusi ház kerítéssel, fákkal. Előtte kislány, jobbról álló férfialak. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
76944 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Tornyai János (Hódmezővásárhely, 1869 – Budapest, 1936) Paraszt papír ceruza magasság: 130.00 mm; szélesség: 60.00 mm Balra lent: "Tornyai" Csípőre tett kezekkel álló, kalapos, kabátos, gatyás, csizmás paraszt. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
76153 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Akt, 1936 vászon tempera magasság: 115.00 cm; szélesség: 70.00 cm Jobbra lent: "Szőnyi I. 1936" Fiatal fürdősapkás lány ülő akt képe. Ölében fehér kendővel, térden felül ábrázolva. A háttér testszínű, vöröses mintákkal. Jobb keze a combján, balja az ölében nyugszik. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
76156 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Anya és gyermeke papír szén magasság: 600.00 mm; szélesség: 420.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I." Fejkendős ülő parasztasszony, ölében kisfiát tartja. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
76157 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Anya és gyermeke papír tus magasság: 280.00 mm; szélesség: 210.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I. 1938" Szemközt ülő nő ölében gyermekével. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
76161 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Asszony tehénnel, 1938 vászon olaj, tempera magasság: 140.00 cm; szélesség: 70.00 cm jelzés nélkül Falusi utcát ábrázoló képen az előtérben foltos tehénre támaszkodó nő áll mezítláb. A tehén balra fordul, az asszony jobbra. A nő hosszú szoknyát és blúzt visel, fején piros kendő. A háttérben jobbra kerítés, barnás növények, mögöttük piros tetejű, fehér házak. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
76163 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Beszélgetők, 1939 vászon olaj, tempera magasság: 100.00 cm; szélesség: 120.00 cm Jobbra fent: "Szőnyi 1939" A kép bal oldalán téglakerítésnek dőlve barna zakós fiatal férfi tekint jobbra. Jobb oldalon, a kerítés túloldalán piros ruhás nő támaszkodik rá mindkét kezével az alacsony téglafalra. Kissé balra néz, nyakát előre nyújtja, haja barna színű, tarkóján kontyba van tűzve. A nőtől balra kék ruhát viselő, őszes hajú, kék szemű férfi áll, kissé jobbra fordul. A háttérben mindkét szélen egy-egy fa áll, középen pedig fehér házfal látható. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
76164 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA szén rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Betegszobában papír szén magasság: 420.00 mm; szélesség: 560.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I." Ágyban fekvő beteg. Az ágy mellett nő ül, mögötte balra álló nőalak és egy férfi vázlatosan ábrázolva. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
73155 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA ceruza rajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Medgyessy Ferenc (Debrecen, 1881 – Budapest, 1958) Stoppoló nő, 1926 papír ceruza, színezett magasság: 300.00 mm; szélesség: 220.00 mm Balra lent: "Medgyessy F. 926" Karosszékben ülő, zöld ruhát viselő, kontyos kövér nő stoppol. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
76695 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Tájkép, 1927 papír tus magasság: 500.00 mm; szélesség: 300.00 mm Jobbra lent: "Sz. 1927" Elöl kopár fák, útkanyar mellett bódé. Hátrább folyóvíz, hegyes-dombos túlsó part. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
76701 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Társaság vászon tempera magasság: 100.00 cm; szélesség: 140.00 cm Jobbra lent: "Szőnyi I." Kerek, terített asztal körül kék kanapé és kék ívelő hátoldalú fotelek ritmikus rálátásos kompozíciója négy ülő alakkal. A kanapén asztalra támaszkodó férfi, karosszékben három nő. Az asztalon néhány csésze, tányér. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
76718 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Zebegényi táj, 1939 papír akvarell (vízfesték) magasság: 570.00 mm; szélesség: 390.00 mm Balra lent: "Szőnyi I. 1939" Elöl vízparton magastörzsű lombos fák, jobbra pirostetős kis házak. Kanyarodó folyóvíz, túlsó partján hegyes táj. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
76740 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Zsuzsa olvas, 1938 vászon tempera magasság: 70.00 cm; szélesség: 100.00 cm Jobbra lent: "Szőnyi I." Zöld cserépkandalló előtt jobbfelől beáradó sárgás fénnyel megvilágított szobabelsőben sárgán fénylő asztalra támaszkodva fehér, nyitott könyvet olvasó, fehérmintájú, pirosruhás, fehérgalléros és kézelős, rövid barna hajú lány ül, bal kezére támasztott állal. A jobb alsó sarokban cserepes növény sárga tálban. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
81946 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Mocsaras táj karton akvarell (vízfesték) magasság: 300.00 mm; szélesség: 450.00 mm Jobbra lent: "Mednyánszky" Sík táj, az előtérben mocsár sással, hátul hegyvonal. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
76707 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Tyúketetés, 1927 papír akvarell (vízfesték) magasság: 260.00 mm; szélesség: 500.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I. 1927" Zöld-sárga táj, tyúkokat és kakasokat etető asszonnyal. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
76708 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Udvarban papír akvarell (vízfesték) magasság: 500.00 mm; szélesség: 360.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I." Emeletes ház belső udvarában kék ruhás nő a folyosó rácsáról lelógó vörös szőnyeget takarítja. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
76710 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Vasárnap délután, 1935 vászon olaj magasság: 110.00 cm; szélesség: 180.00 cm Jobbra lent: "1935" Kanyargó folyó partján balra, az előtérben két nő és egy férfi félalakja. Jobbra öt szembenéző, álló emberből álló csoport. A háttérben balra fa, középen egy kisebb fa körül öt alak áll. A folyón túl dombos táj és rózsaszínes kék ég. 2016-09-14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1383-5/2016 Pdf Html
22419 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tempera kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Zongorázók, 1923 papír tempera magasság: 465.00 mm; szélesség: 445.00 mm Piros és kékruhás lány zongorán négykezest játszik. 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
22442 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tempera kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Fák, 1923 papír tempera magasság: 620.00 mm; szélesség: 480.00 mm Balra lent: "Derkovits Gyula, Wien, 1923" Egyenes, vastagtörzsű fák zöld levelei és erdő sötétkék levegője betölti az egész képteret. 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
23837 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Tehenet hajtó férfi, 1923 papír rézkarc magasság: 153.00 mm; szélesség: 183.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gyula 923", Balra lent: "I. próba" 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
22566 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ferenczy Noémi (Szentendre, 1890 – Budapest, 1957) Tetőfedő (gobelinterv), 1937 papír akvarell (vízfesték) magasság: 320.00 mm; szélesség: 250.00 mm jelzés nélkül Kék alapon barna rácsos tetőszerkezeten szürke ruhás munkás ül és sárga cserepeket rak fel. Jobbra elöl egy tartóban cserepek. 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
22934 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Falurészlet hófoltokkal papír pasztell magasság: 305.00 mm; szélesség: 430.00 mm Jobbra lent: Zöld jegenyék között falusi ház, elől kékes-lila fa. 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
24058 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Parasztok rohama papír rézkarc magasság: 195.00 mm; szélesség: 240.00 mm Rézkarc a Dózsa sorozatból. Késöbbi levonat. 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
24062 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Karóba húzott papír rézkarc magasság: 247.00 mm; szélesség: 192.00 mm Késöbbi levonat. 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
24064 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA linómetszet (linóleummetszet) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Rakodó munkások, 1932 papír linoleum metszet magasság: 154.00 mm; szélesség: 92.00 mm Próbalevonat. 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
24038 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Kaszát élesítő paraszt papír rézkarc magasság: 245.00 mm; szélesség: 192.00 mm Késöbbi levonat. 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
24059 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Taposómalom (Dózsa-rézkarcsorozat VI.), 1930 papír rézkarc magasság: 197.00 mm; szélesség: 240.00 mm Késöbbi levonat. 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
24061 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Kaszás parasztok (Dózsa-rézkarcsorozat III.), 1930 papír rézkarc magasság: 197.00 mm; szélesség: 240.00 mm Késöbbi levonat. 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
24293 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Táj hegyekkel réz rézkarc magasság: 425.00 mm; szélesség: 320.00 mm Alul fenyőfa látszik, középen háztetők, torony. 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
22934 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA pasztell kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Falurészlet hófoltokkal papír pasztell magasság: 305.00 mm; szélesség: 430.00 mm Jobbra lent: Zöld jegenyék között falusi ház, elől kékes-lila fa. 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
22419 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tempera kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Zongorázók, 1923 papír tempera magasság: 465.00 mm; szélesség: 445.00 mm Piros és kékruhás lány zongorán négykezest játszik. 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
22442 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tempera kép KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Fák, 1923 papír tempera magasság: 620.00 mm; szélesség: 480.00 mm Balra lent: "Derkovits Gyula, Wien, 1923" Egyenes, vastagtörzsű fák zöld levelei és erdő sötétkék levegője betölti az egész képteret. 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
22566 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ferenczy Noémi (Szentendre, 1890 – Budapest, 1957) Tetőfedő (gobelinterv), 1937 papír akvarell (vízfesték) magasság: 320.00 mm; szélesség: 250.00 mm jelzés nélkül Kék alapon barna rácsos tetőszerkezeten szürke ruhás munkás ül és sárga cserepeket rak fel. Jobbra elöl egy tartóban cserepek. 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
23837 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Tehenet hajtó férfi, 1923 papír rézkarc magasság: 153.00 mm; szélesség: 183.00 mm Jobbra lent: "Derkovits Gyula 923", Balra lent: "I. próba" 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
24061 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Kaszás parasztok (Dózsa-rézkarcsorozat III.), 1930 papír rézkarc magasság: 197.00 mm; szélesség: 240.00 mm Késöbbi levonat. 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
24062 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Karóba húzott papír rézkarc magasság: 247.00 mm; szélesség: 192.00 mm Késöbbi levonat. 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
24038 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Kaszát élesítő paraszt papír rézkarc magasság: 245.00 mm; szélesség: 192.00 mm Késöbbi levonat. 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
24058 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Parasztok rohama papír rézkarc magasság: 195.00 mm; szélesség: 240.00 mm Rézkarc a Dózsa sorozatból. Késöbbi levonat. 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
24059 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Taposómalom (Dózsa-rézkarcsorozat VI.), 1930 papír rézkarc magasság: 197.00 mm; szélesség: 240.00 mm Késöbbi levonat. 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
24064 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA linómetszet (linóleummetszet) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) Rakodó munkások, 1932 papír linoleum metszet magasság: 154.00 mm; szélesség: 92.00 mm Próbalevonat. 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
24293 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Uitz Béla (Mehala, 1887 – Budapest, 1972) Táj hegyekkel réz rézkarc magasság: 425.00 mm; szélesség: 320.00 mm Alul fenyőfa látszik, középen háztetők, torony. 2016-09-09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
69902 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) EGYÉB művész: Mészöly Géza (Sárbogárd, 1844 – Jobbágyi, 1887) Sík vidék szénaboglyákkal, 1872 fa olaj magasság: 21.50 cm; szélesség: 39.50 cm Jobbra lent: "Mészöly július 872" Középtérben szénaboglyák előtt szürke szamár áll. Mögötte fák, világos égbolt. 2016.12.27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1278-9/2016 Pdf Html
59357 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ relief / dombormű művész: Ismeretlen olasz mester, 15. század (Benedetto da Maiano (Maiano, 1442 – Firenze, 1497) után) Madonna papírmasé (cartapesta) formába préselt magasság: 60.00 cm; szélesség: 50.00 cm jelzés nélkül A Madonna és a gyermek Jézus kettőség megjelenítő domborművön a félalakos, bal félprofilban ábrázolt Szűz ölében tartja gyermekét, és fedetlen jobb mellét nyújtja neki. Mária piros ruhát, kék köpenyt és világos fátylat visel, a kis Jézus meztelen testét csak anyja leomló fátyja fogja körül. Mindkettejük fejét dicsfény övezi. Kétoldalt a zöldes tónusú hátteret piros, rózsaszínű virágok díszítik. Lent, a dombormű teljes szélességében felirat fut végig: "AVE REGINA CELO". 2016.12.12 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1416/7/2016 Pdf Html
59358 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ relief / dombormű művész: Ismeretlen olasz mester, 15. század (Antonio Rossellino (Settignano, 1427 - Firenze, 1479) után) (?) Madonna stukkó mintázott magasság: 50.00 cm; szélesség: 40.00 cm jelzés nélkül A domborművön a jobb háromnegyed profilban ábrázolt, félalakos Madonna kezei között tartja az ölében álló gyermeket. Mária fátylat és nyakkivágásán díszes szegéllyel ellátott, hosszúujjú ruhát visel, Jézus testét pedig - bal karjáról a jobb lábára átfonódva - keskeny drapéria övezi. Mindkettejük feje körül dicsfény látható. A hátteret a dombormű jobb oldalán koszorú és szőlőfürtök díszítik. 2016.12.12 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1416/6/2016 Pdf Html
59361 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ relief / dombormű művész: Ismeretlen olasz mester, 15. század vége (Luca della Robbia (Firenze, 1399/1400 – Firenze, 1482) után) Madonna kő, bársony aranyozott, faragott, festett magasság: 34.00 cm; szélesség: 26.00 cm jelzés nélkül A Máriát és gyermekét megjelenítő, festett kő domborművön a félalakos, jobb profilban ábrázolt Madonna kezében tartja a kis Jézust, aki bal kezével anyja fátylát fogja. Fejük egymás felé fordul, tekintetük összekapcsolódik. Mária piros ruhát és kék palástot visel, ruháját zöld öv fogja át. Jézus testét világos lepel fedi. A dombormű háttere vörös bársony, kerete festés és aranyozás nyomait mutató, félköríves lezárású ablakfülke, amelyet kétoldalt karcsú, csavart törzsű oszlopok, alul és felül pedig tagolt párkányzat keretez. 2016.12.12 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1416/5/2016 Pdf Html
59362 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ relief / dombormű művész: Ismeretlen olasz mester, 15. század vége (Benedetto da Maiano (Maiano, 1442 – Firenze, 1497) után) Madonna papírmasé (cartapesta) formába préselt magasság: 45.00 cm; szélesség: 31.00 cm jelzés nélkül A félalakos, elölnézetben ábrázolt Madonna kezében tartja a gyermekét, aki anyja nyakába kapaszkodik, és előre tekint. Mária a kis Jézushoz hajtja a fejét, tekintete reá, azaz jobbra lefelé irányul. Mindkettejük fejét dicsfény övezi. Jézus mezítelen, míg Mária piros ruhát, kék köpenyt és világos fátylat visel. 2016.12.12 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1416/4/2016 Pdf Html
655 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; szobor KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ismeretlen karintiai mester Szent György, 1520 körül hársfa festett, aranyozott, ezüstözött magasság: 85.00 cm jelzés nélkül Kissé balra forduló, teljes páncélzatban megjelenő, álló alak. Páncélzata egész testén ezüstözött. Az ezüst meglehetősen kopott, a felületen a bólusz vörös színe uralkodik. A páncél deréktól lefelé lemezekből áll. A deréknál kissé lejjebb, különböző magasságban látható két lefűrészelt csap eredetileg Szent György övét rögzíthette. A könyök- és térdvédők aranyozottak, a vállakra elöl pánttal összefogott aranyozott vállvédő borul. Szent György jobb karját, amelyben eredetileg a lándzsát tartotta, magasra emeli, bal karját dereka magasságában teste előtt tartja. Bal kézfeje hiányzik. Fejét kissé lefelé fordítja, haja rövid, sötétbarna, göndör. Fején gyöngyökkel ékesített pántot visel. Arca ép, szemei kékek, szája élénkpiros, orcáin pír látható. Bal lábára nehezedik, jobb lábával kissé előre lép. Lábai között, a töredezett sötét talapzaton a zöld több árnyalatával festett sárkány tekeredik. Domború hátán, a gerincvonalon több kisebb púp látható, hasa világosabb. Nyakát teste alatt visszahajlítja, fejét felfelé fordítja, száját nagyra nyitja. Szája, nyelve élénkpiros, fogai fehérek, szemei élesen faragottak. A szobor hátul nincs kivájva - körbe van faragva -, de a hátoldalán a faragás egy viszonylag keskeny sávban elnagyolt, a felület itt nem festett. A szobor több darabból áll, az egyes darabok a tárgy mai állapotában több helyen jól elkülöníthetők. Anyaga hársfa, enyveskréta alapozással. Hátoldalán, a sárkányra ragasztva géppel írt felirat: "Kónyi Hugó tulajdona". 2016.11.30 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1803/2/2016 Pdf Html
80950 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) művész: Goebel, Carl (Bécs, 1824 – Bécs, 1899) Tatárok lovon. Futárok Belgrád és Konstantinápoly között, 1866 papír akvarell (vízfesték), ceruza, fedőfesték magasság: 417.00 mm; szélesség: 644.00 mm balra lent: "C. Goebel / 1866" Fehér és szürke lovon két bajuszos tatár lovagol egymás mögött. Az elől lévő, középkorú lovas hátán postakürt, idősebb társa kantáron vezetéklovat tart. A háttérben balra két gyalogos vándor, hátul széles folyó, jobbra domboldal. A kép hátoldalát lezáró bőrborítású lemezen műkereskedelmi elszámoló szelvény és kézel írt cédula: "Belgrad 1860 / ... / Constantinopel u. Belgrad / Tartaren...". 2016.11.23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1327/4/2016 Pdf Html
67186 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen francia (?) mester, 17. század Táj tempiettóval és alakokkal vászon olaj magasság: 44.00 cm; szélesség: 89.00 cm jelzés nélkül Hegyes táj előterében virágkoszorús lányok csoportjai a kép jobboldalán látható tempietto felé haladnak. Középen kitekintés a tájra. 2016.11.21 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/15/7/2016 Pdf Html
80051 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen olasz (?) festő, 18. század Templombelső vászon olaj magasság: 135.00 cm; szélesség: 87.00 cm jelzés nélkül Barokk templom hajója oldalt síremlékekkel, orgonával, oltár előtt térdeplő alakokkal. 2016.11.21 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/15/8/2016 Pdf Html
65727 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Brand, Christian Johann (Bécs, 1722 – Bécs, 1795) Itáliai táj vászon olaj magasság: 43.00 cm; szélesség: 35.00 cm jelzés nélkül Balra és jobbra facsoport, a baloldali mellett két férfi beszélget, mellettük háttal álló fehér ló. Jobbra két nő, egy lehajló férfi és egy gyerek. A háttérben vízen túl romos vár, a vízen három csónak alakokkal. 2016.11.21 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/15/4/2016 Pdf Html
79640 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen holland festő, 17. század Női arckép fa olaj magasság: 22.30 cm; szélesség: 18.70 cm jelzés nélkül Sötétruhás, keményített fehér körgallért és főkötőt viselő, szembenéző nő mellképe. A semleges szürkés háttér részletében látható a vékony festésmód. 2016.11.21 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/15/5/2016 Pdf Html
79597 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen francia festő, 17. század Pán és Syrinx vászon olaj magasság: 57.00 cm; szélesség: 70.00 cm jelzés nélkül Tájháttér előtt jobbra látható a nádcsomót átkaroló Pán kék lepelben, amint a Hold fényére féltékenyen szerelmével üldözi a balra menekülő sárgaszoknyás, pirosleples Syrinx nimfát. 2016.11.21 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/15/6/2016 Pdf Html
65666 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Artz, David Adolf Constant (Hága, 1837 – Katwijk, 1890) Étkező parasztcsalád vászon olaj magasság: 132.00 cm; szélesség: 92.00 cm Balra lent: "ARTZ" Fekete kerek asztal körül középkorú nő és két gyermek ül. Az asztal mögött, a középen ülő asszony kenyeret szel, a baloldali szőke fiúgyermek két kezét összekulcsolva az asztalon pihenteti. A jobboldali kislány jobb kezével kék mintás csészét emel a szájához. Az asztalon ugyanolyan kék-fehér mintás pohár, szürke kis tálka és egy alma látható. A kép előterében, a sárga szőnyeg szélén egy pár papucs hever. A háttérben a falon sötét drapéria, mellette fa tartópolcon hét darab kiskanál. A jobboldali falon sárga kalap és piros ruhadarab lóg. 2016.11.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/494/7/2016 Pdf Html
83062 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Spitzer, Emanuel (Manó ) (Pápa, 1844 – Waging, 1919) Idős férfi szemüveggel vászon olaj magasság: 50.00 cm; szélesség: 37.00 cm Jobbra lent: "E. Sp." Idős férfi mellképe szemből. Fejét kissé balra billenti, barátságosan mosolyog. Szemüvegét két kezében tartja mellkasa előtt. Kopasz, fején barna sapka, ősz haja kétoldalt kikunkorodik. Fehér inget, sötétbarna kabátot, piros sálat visel. A háttér mély sötétbarna. 2016.11.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/494/9/2016 Pdf Html
200733 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen német vagy osztrák festő, 1700 körül Csatajelenet fa olaj magasság: 17.00 cm; szélesség: 27.00 cm Jobbra lent olvashatatlan szignó és: "117". Az előtérben négy lovas ütközete: két ló a földön, lovasaik szintén, A két barna lovon ülő harcos kezében pisztoly, a baloldali fölemeli, a jobb pedig lefelé tüzel. A mellvértesek, kék, vörös, fehér ruhában. Jobb szélső lovason nagy tollas kalap. Balra fák, középen hátrább további harcosok grisaille alakjai, jobbra kitekintés tájra, ahol két ló és egy ló harcossal látszik. 2016.11.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/494/10/2016 Pdf Html
81872 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Müller, August (Rottweil, 1836 – München, 1885) Bajor ifjú képmása, 1881 vászon olaj magasság: 63.50 cm; szélesség: 50.00 cm Jobbra lent: "A. Müller 1881" Barna háttér előtt fekete szakállas, feketehajú, kalapos férfi vörös mellényben, fehér ingben, szürke zekében, fehér szőrme mellényképben. Mellkép. 2016.11.02 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/494/8/2016 Pdf Html
80593 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Amerling, Friedrich von (Bécs, 1803 – Bécs, 1887) Szakállas férfifej papír olaj magasság: 13.00 cm; szélesség: 10.00 cm baloldalt, a vállnál: "Fr. Amerling" Ovális kivágatban görnyedt, jobbrahajló, őszes szakállú, hosszú, fürtös hajú férfi mellképe. Barnás köpenyt visel, kihajló kék béléssel. 2016.10.28 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/139/16/2016 Pdf Html
79242 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Gruber, Franz (Bécs, 1801 – Bécs, 1862) Kagylós csendélet, 1847 fa olaj magasság: 76.00 cm; szélesség: 63.00 cm jobbra lent az asztal lapján: "Franz Gruber 1847" Márványlapos, hajlított szélű asztalon felgyűrt bordó selyem drapérián egy aranyozott fedelű, csiszolt üveg kehely, mellette ezüst pohár, kagyló, sörös pohár, kék alapon fehér domborművel, piros gyöngyház nyelű kés, kagylós tál, középen vázában rövid szárú piros, rózsaszín. fehér rózsák, fiú bronzszobra, mögötte nagy kagyló, zöld kötésű könyv. Háttérben domborműves láda, fekvő férfi bronz szobra. A festmény bal felső és alsó illetve jobb alsó sarka levágott, ennek megfelelően szabálytalan alakú a keretezése is. 2016.10.28 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/139/14/2016 Pdf Html
67682 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Zügel, Heinrich von (Murrhardt, 1850 – München, 1941) Istállóban vászon olaj magasság: 120.00 cm; szélesség: 90.00 cm jobbra lent: "Zügel" Többrekeszű, pilléres, magas istálló belsejében a félhomályban faltól balra két tehén két alakkal. 2016.10.28 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/139/12/2016 Pdf Html
66562 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) művész: Pettenkofen, August von (Bécs, 1822 – Bécs, 1889) Kertrészlet kerekes kúttal papír akvarell (vízfesték) magasság: 175.00 mm; szélesség: 240.00 mm jobbra lent: "a.p." Zöld lombok előtt kerítés és fedeles kerekeskút. Balra hordó, kőmedence, mögötte fürészbak. 2016.10.28 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/139/12/2016 Pdf Html
66560 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Pettenkofen, August von (Bécs, 1822 – Bécs, 1889) Vásári jelenet fa olaj magasság: 9.00 cm; szélesség: 18.00 cm jobbra lent: "A.P." Baloldalt szekéren álló fekete kalapos férfi és két fehérkendős asszony. A szekér előtt három álló nő, jobbra további három guggoló nő. A háttérben bokrok, kék ég fehér felhőkkel. 2016.10.28 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/139/11/2016 Pdf Html
83794 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Thoren, Karl Kasimir Otto Ritter von (Bécs, 1828 – Párizs, 1889) Égő karámból kitörő lovak, 1881 vászon olaj magasság: 53.00 cm; szélesség: 80.00 cm jobbra lent: "O. v. Thoren 1881" Bal háttérben égő karám. Elől kerítést áttörő hat ló, az előtérben pocsolya. 2016.10.28 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/139/15/2016 Pdf Html
79955 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Pettenkofen, August von (Bécs, 1822 – Bécs, 1889) Lóitatás fa olaj magasság: 10.00 cm; szélesség: 16.00 cm jobbra lent: "A.P." Zárt udvar sarka, középen vályú előtt két ló iszik, mögöttük fehér inges, gatyás, fekete mellényes csikós. 2016.10.28 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/139/10/2016 Pdf Html
3277 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Gulácsy Lajos (Budapest, 1882 – Budapest, 1932) Fehérruhás leány, 1905 vászon olaj magasság: 46.00 cm; szélesség: 33.00 cm balra lent: "Gulácsy L. 1905" (halványan) balra lent a másik jelzés alatt: "GULÁCSY" Szőke hajú, fiatal lány mellképe zárt, magasnyakú, fehér ruhában, kissé jobbra fordulva. Bal fülében kis fehér gyöngy függ. Hajában lent rózsaszín virág, a ruháján három rózsaszín folt látszik. A háttérben levelek, fák pasztózus foltjai. 2016.10.19 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1138-5/2016 Pdf Html
300012 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV ősnyomtatvány KÖZGYŰJTEMÉNYI kiadó: Paep (Pap), Johannes (budai könyvkereskedő, 1497–1511 között);nyomdász: Hamman, Johannes (velencei nyomdász, 15. század vége - 16. század eleje);szerző: Herolt, Johann (Discipulus) (? – Nürnberg, 1468);nyomdász: Gran, Heinrich (Henri) (haguenaui nyomdász, 1489–1527 között) Lege(n)de Sancto(rum) regni Hungarie in Lo(m)bardica historia no(n)conte(n)te. Venetijs, 1498 papír nyomtatott, tinta, kézírás, fatáblás kötés, félbőr kötés, vaknyomás, festett egyéb méret(ek): Koll. 1.: [880] p.; Koll. 2.: [64] p. (Johann Hamann.) impensis Joa(n)nis Paep librarii Budensis. Elékötve: (Herolt, Johannes): Sermones discipuli de tempore et de sanctis. Hagenau, 1496. (Heinrich Gran) Korabeli, kézírásos bejegyzésekkel, kézzel festett, vörös iniciálékkal és rubrikálással. Korabeli fatáblás, vaknyomásos, félbőr kötésben, csatokkal. A címlapon a 16. század első negyedéből (vagy feléből) származó, ismeretlen, magyar nyelvű imádság olvasható. Az imádság mai helyesírással történt átirata: "Dicsőséges, áldott Uram Jézus, élő Isten, / neked ajánlottam mind testemet, lelke-/ met, és hívassad el én testemet / szent egyháznak kebelében, és temessed / én lelkemet az te öt / sebeidbe, és semmi nemű ellenség / onnan ki ne vihesse." 2016.10.10 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/680-7/2016 Pdf Html
645 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KIVITEL művész: Ismeretlen olasz festő, 17. század (?) Dávid Góliát fejével és Abnerral (?) vászon olaj magasság: 100.00 cm; szélesség: 150.00 cm jelzés nélkül Sötét háttér előtt jobbra áll az ifjú, kalapot viselő Dávid, baljában kardmarkolat, előtte Góliát feje. Baloldalt idősebb katona fekete zubbonyban, vörös palásttal, balját a halott Góliát fejére teszi. 2016.10.03 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1535/2/2016 Pdf Html
300264 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Liszt Ferenc arcképe (2 db) papír rézkarc magasság: 373.00 mm; szélesség: 280.00 mm 2016.09.09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2016 Pdf Html
300268 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA fametszet KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Derkovits Gyula (Szombathely, 1894 – Budapest, 1934) 1514. Dózsa-sorozat I-XI. lap, 1948. papír fametszet 1948-ból származó levonatok az eredeti, 1928-ban készített dúcokról, Derkovits özvegye hitelesítő aláírásával. 2016.09.09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1379/2/2016 Pdf Html
72900 HARCI ESZKÖZ; FEGYVER; SZÚRÓ-VÁGÓ FEGYVER kard; díszkard KÖZGYŰJTEMÉNYI készítő: Ismeretlen magyar Horthy Miklós díszkardja hüvellyel, 1920 bőr, acél, bronz vésett, aranyozott, damaszkolt, öntött hosszúság: 896.00 mm; egyéb méret(ek): pengeszélesség: 25 mm; pengehosszúság: 750 mm a solingeni damaszkolt pengetüskében "R+D" beütéssel A penge felső lapján lévő díszítésben egy ívelt szalagon: "FŐVEZÉRÜNKNEK", míg a hátsó lapon, a díszítés pajzsában: "A MAGYAR TENGERÉSZTISZTIKAR" bevésés látható. A két vércsatornás, eredetileg kékített és aranyozott damaszkuszi penge a tövétől 30 cm hosszúságban levél ornamentikával maratott és aranyozott. A tűzaranyozott, bronz markolatkosár áttört, mívesen cizellált, gazdag tölgyfa és akantuszlevelek díszítik. Felső harmadában két sellő tartja a koronás magyar címert. A Neptun-fejes markolatkupakon is megjelenik a levélornamentika. A kupakzáró gombja a Horthy-család kidomborodó címere. A markolatfogót cápabőr borítja, amelyet drótfonat fog át. A hüvely eredeti tengerésztiszti kardhüvely, de nem ehhez a kardhoz készült. 2016.09.06 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1218-4/2016 Pdf Html
67555 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen olasz festő, 17. század vége (?) Asztali csendélet cseresznyékkel vászon olaj magasság: 81.00 cm; szélesség: 111.00 cm jelzés nem látható Asztalon baloldalt virágcsokor és korallok, középen retekcsomón hal, jobbsarokban vadkacsa. Hátrább cserépedényben nyers húsdarab, hátul középen váza tetején álló tálban gyümölcsök és egy lecsüngő cseresznyeág. Besötétedett tájképi háttér. 2016.06.29 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/139/8/2016 Pdf Html
80631 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA rézkarc KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Bella, Stefano della (Firenze, 1610 – Firenze, 1664) A Raccolata di varii cappricii... sorozat 17 lapját tartalmazó kötet papír rézkarc magasság: 274.00 mm; szélesség: 182.00 mm a lapokon balra lent: "Stef. Della Bella in. fecit", jobbra lent: "F. L. D. II. Ciartes excud. Cum Privil. Regis Chris." Könyvbe kötött hiányos grafikai sorozat (17 darab rézkarc-cartouche a 18-ból). A lapok 2-17-ig számozva jobbra fent, a számozatlan címlapon lévő kartusban címfelirat: "RACCOLTA DI VARII CAPPRICII Et nove inventioni di cartelle et ornamenti... RECVEIL DE DIVERS CAPRICES Et nouelles inventions... A PARIS Chez Pierre Mariette le Fils... MDCXLVI". 2016.06.23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/768/9/2016 Pdf Html
80038 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen festő, 17. század (?) Az emmausi vacsora vászon olaj magasság: 127.30 cm; szélesség: 197.50 cm jelzés nem látható Krisztus jobboldalt ül piros köpenyben, míg baloldalt a terített és ételekkel megrakott asztal baloldalán két tanítvány foglal helyet. A profilban ülő imára teszi össze kezeit, a másik beszédes mozdulattal kezeit tenyérrel felfelé fordítja. A háttérben turbános alak tálcát hoz, bal arcát függöny eltakarja. A vakkerten az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum töredékes kiállítási törzskönyvi lapja. A festmény Stom (Schem, Stohom, Stomer, Stommer, Tomar), Matthias (Matheo, Matteo) (Amersfoort, 1589/90 – Szicília, 1649 után) 117 x 188 cm méretű festményének (Göttingen, Georg-August-Universität, Kunstsammlung) az eredetinél valamivel nagyobb méretű másolata. 2016.06.09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/139/6/2016 Pdf Html
66188 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen festő, 19. század (?) Folyópart tehenekkel és lovassal vászon olaj magasság: 55.00 cm; szélesség: 80.00 cm; egyéb méret(ek): az 1981-es kiállítási katalógus szerint mérete: 55,5 x 81,5 cm jelzés nélkül A kép középterében három fekvő és egy álló tehén látszik, mellettük lovas férfi áll, mögöttük a botjára támaszkodó pásztor. A csoport mögött folyó látszik, rajta vitorlások, túlpartján épületek. Enyhén felhős ég. A hátoldalon raglapon gépírással: "Albert Cuyp 1620 - 1691 Tószeghy Richárdné tulajdona" és egy másik, kisebb cédulán kézírással: "133" (vagy "135"?). 2016.06.09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/139/4/2016 Pdf Html
67787 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen flamand (?) festő, 17. század első fele A tékozló fiú a bordélyban fenyőfa olaj magasság: 155.00 cm; szélesség: 200.00 cm jelzés nem látható Terített asztal körül, melynek baloldalán kockajáték folyik, négy férfi és három nő ül. A középtérben szemben selyemruhás, tollas süveges férfi, nyakában két sor aranylánccal, mellette fehér, selyem ingvállas, pirosderekas nő az asztalra könyököl. Jobboldalon gitározó férfi fiatal nőre tekint, baloldalt feketeruhás, magaskalapos férfi áll. A sarkon futva érkező szolga. Elől középen vörösréz hűtőben kancsók. Jobboldalt kutya. Balra kitekintés tájra. A fatábla hátoldalán felirat: "... (kivehetetlen szó) Hans Rosie Schör... 14/... 1930.". 2016.06.09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/139/5/2016 Pdf Html
3974 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Újházy Ferenc (Szolnok, 1827 – Budapest, 1921) Dinnyeszüret vászon olaj magasság: 55.50 cm; szélesség: 76.50 cm Balra lent: "Ujházy Ferenc" Felhős nyári ég alatt mezei jelenet. Balra dinnyeföld, jobbra, a néhány fával tarkított úton három lóval befogott szekér áll. Mellette egy parasztasszony hatalmas dinnyét emel és nyújt át a szekér tetején álló, fehér ruhába öltözött parasztembernek. A középtérben két asszony dinnyéket szed fel. A háttérben szalmakazlak és jegenyék. 2016.05.25 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/302-13/2016 Pdf Html
81380 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen olasz (nápolyi ?) festő, 17. század Szent Jeromos vászon olaj magasság: 76.00 cm; szélesség: 63.00 cm jelzés nem látható Sötétbarna háttér előtt bal háromnegyed profilban őszszakállas, kopasz Szent Jeromos, jobbjában szemüveget, baljában könyvet tart, tekintetét a kép bal felső sarkában látható, angyali látomást idéző fénykör felé fordítja. Balra előtte koponya és vörös kalap részlete látszik. 2016.05.24 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/307/5/2016 Pdf Html
3380 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Perlmutter Izsák (Pest, 1866 – Budapest, 1932) Szobabelső álló nővel vászon olaj magasság: 110.00 cm; szélesség: 82.00 cm Jobbra lent: "Perlmutter 1900." Balra az előtérben vörös csíkos szőnyegen bő, sötétzöld pelerinbe öltözött fiatal nő áll, fején fehér főkötő. Mögötte a háttérben vöröses függöny látszik, jobbra a fal előtt egy barokk írószekrény áll, rajta váza, a falon ovális keretben képek. 2016.05.12 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/359-6/2016 Pdf Html
67439 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KIVITEL művész: Schindler, Emil Jakob (Bécs, 1842 – Westerland, 1892) Út a sziklák mellett fa olaj magasság: 39.00 cm; szélesség: 57.00 cm balra lent: "Schindler" Ritkás erdőben középen nagy sziklák között az úton egy szembejövő kalapos nőalak és egy gyerek hátalakja. A távolban egy másik hátalak, a lombok között kékesszürke hegyek láthatóak. 2016.05.06 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda Pdf Html
24892 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Hazafelé papírlemez olaj magasság: 40.00 cm; szélesség: 32.00 cm jelzés nélkül Az előtérben öt főből álló csoport látható. A háttérben háztetők, házfalak. Feltehetően nem Olaszországban készült a kép, különösen a háztetők utalnak erre. 2016.04.28 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/165-4/2016 Pdf Html
71644 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Fényes Adolf (Kecskemét, 1867 – Budapest, 1945) Parasztudvar vászon olaj magasság: 27.00 cm; szélesség: 36.50 cm Jobbra lent: "Fényes A." Baloldalon félkörívben színes ajtók és napsütötte tető látszik. Az előtérben középen fehér fal előtt guggoló nőalak fát aprít. Jobbra szürke tetejű, fehér falú épületrész, előtte vörös fotel. 2016.04.28 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/166-6/2016 Pdf Html
3619 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tempera kép művész: Kádár Béla (Budapest, 1877 – Budapest, 1956) Fátyolos hölgy papír tempera magasság: 1020.00 mm; szélesség: 730.00 mm Balra lent: "KÁDÁR BÉLA" Kék háttér előtt rövid hajú, fiatal nő mezítelen, ülő alakja, térdig ábrázolva. Testét fejtetőtől aláomló, áttetsző, fehér fátyol fedi. Karját derékszögben behajlítva keble előtt tartja. 2016.04.28 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/163-4/2016 Pdf Html
79429 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Liberi, Marco (Padova, 1640 – ?, 1725 után) Lóth és leányai vászon olaj magasság: 175.00 cm; szélesség: 225.00 cm jelzés nem látható Sárgásbarna drapériával leterített földön, szikla előtt ül két leányával Lóth. Az egyik lány háttal ül, a feje jobbra fordul. Meztelen, csak a derekánál van fátyol, drágaköves övvel. A fülében függő, hátul kontyba kötött haján gyöngy fejdísz. Jobbkezével poharat tart, amelybe a szemközt ülő szürkeruhás leány arany kancsóból bort tölt. Lóth ősz szakállú, vörös palástot visel. Meztelen felsőteste és előrenyújtott jobb lába látszik. Arcával a szürkeruhás lányhoz simul, jobbja a meztelen lány derekán. 2016.03.11 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/396/3/2016 Pdf Html
200656 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen olasz vagy német festő, 18. század A szobrászat allegóriája vászon olaj magasság: 110.00 cm; szélesség: 140.00 cm jelzés nélkül A jelenetnek három különböző méretű és formájú kerti kőépítmény ad keretet: középen egy női (?) arcot formázó relieffel díszített, íves mellvéd látható, mellette jobbra egy obeliszk formát sejtető oszlop talapzata és egy virágokkal dúsan megrakott kőváza díszíti a teret. Az építmények védelmében a földön négy ruhátlan, csak lenge kendőkkel takart puttó tevékenykedik. A baloldali kettő komoly diskurzust folytat egymással, az egyik papírtekercset tart baljában, míg a másik egy ledőlt kővázán nyugtatja karját. A jobbra elhelyezkedő puttók egyike éppen vésővel és kalapáccsal dolgozik egy töredékes szobor fején, míg társa a fejre könyökölve békésen szemléli a jelenetet. A hátteret fák lombjai keretezik, balra fent a felhős égbolt kékje látszik. 2016.02.23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/268/2/2016 Pdf Html
73344 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Munkácsy Mihály (Munkács, 1844 – Endenich, 1900) Mozart halála (vázlat) fa olaj magasság: 51.20 cm; szélesség: 73.00 cm jelzés nélkül Vázlatosan festett kép. Jobboldalon vörös takarón ágyban ül a fehér inges Mozart. Az ágy lábánál három férfi áll, kettő kezében papírlap. 2016.02.18 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/144-2/2016 Pdf Html
81097 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KIVITEL művész: Ismeretlen holland festő, 19. század Németalföldi táj korcsolyázókkal fa olaj magasság: 40.00 cm; szélesség: 57.00 cm jelzés nélkül, a kereten lent középen réztáblán: "K. Hilgers" Havas téli, távoli városháttér előtt, amelyben balra szélmalom, középen három templom látszik, korcsolyázó, szánkózó, apróbb alakok tömege. Jobbra fa és házcsoport előtt álló férfiak csoportja, bal szélen három álló férfiből álló csoport látható. Kékes, felhős ég. 2015.12.30 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1759/2/2015 Pdf Html
79713 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen német festő, 18. század utolsó harmada (Antoine jelzéssel) Trompe l'oeil vászon olaj magasság: 91.00 cm; szélesség: 72.00 cm balra lent, a gerenda felett, az olajfestmény alatt fába vésett hatású betűkkel: "Antoine pinx." A szegekkel megerősített deszkafalon szakadt, pipázó, asztalnál ülő férfitársaságot ábrázoló olajfestmény: tőle jobbra a falra erősített címerrajz, alatta vaskarikán fehér-piros csíkos szalag, a deszkafalat lent összeerősítő gerendán zsinór mögé tűzött miniatűr férfiarckép. 2015.12.30 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1758/2/2015 Pdf Html
200824 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen flamand festő, 18. század Szatír és múzsa fa olaj magasság: 19.00 cm; szélesség: 34.00 cm Sötétbarna háttér előtt balra vörös drapérián két fekvő puttó szőlővel játszik, középen hosszú, szőkehajú, vörös leplen ülő nő, jobbjában zeneszerszám, mellette, kékruhás fején virágfüzért viselő nőalak, mögött álló szatír félalakja. Egykor szekrényfiók festett betétmezejeként funkcionált. 2015.12.30 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1757/2/2015 Pdf Html
67000 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen flamand festő, 17. század második fele (Cigoli (Cardi, Lodovico) (Cigoli di San Miniato, 1559 – Róma, 1613) után) József és Putifárné vászon olaj magasság: 82.00 cm; szélesség: 102.00 cm jobbra lent: Frans Francken 1648", balra lent: "Philippus Diriksen" (?) A képtér közepén és jobb oldalán sátorban ülő pirosruhás, jobbraforduló Putifárné a kékruhás, jobbra haladó József ruháját fogja. A sátor előtt világos-sötét mintázatú kövekből rakott padló. Balra balluszteres korlát mögött dombos táj. 2015.12.30 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1756/2/2015 Pdf Html
12927 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Borsos József (Veszprém, 1821 – Budapest, 1883) Libanoni emír viselete vászon olaj magasság: 154.00 cm; szélesség: 119.00 cm balra lent: "Borsos József 1843" Szőnyeggel, puha állatbőrrel borított heverőn jobb könyökére támaszkodó, piros nadrágos, hímzett díszítésű nyitott ingben szakállas, turbános férfi ül. Csíkos övéből tőr nyele látszik. Derekáról zsinóron függő kard. Bal keze térdén nyugszik. 2015.12.23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1682-5/2015 Pdf Html
81071 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KIVITEL művész: Hanak, Anton (Brünn, 1875 – Bécs, 1934) (?) Három akt, 1918 papír akvarell (vízfesték) magasság: 270.00 mm; szélesség: 200.00 mm jobbra lent: "Anton Hanak 1918" Három hői aktot ábrázol különféle nézetből, a női alakok enyhén táncos mozdulatban karjukat fejük fölé emelik, lábfejük a sarok irányából enyhén megemelkedik. Feltételezhetően egy hármas szoborcsoporthoz készítette tanulmányként a művész. 2015.12.14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/701/5/2015 Pdf Html
81924 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KIVITEL művész: Ismeretlen festő, 18. század (Piazzetta, Giovanni Battista (Velence, 1682 – Velence, 1754) után) Fiú könyvvel vászon olaj magasság: 48.00 cm; szélesség: 39.00 cm jelzés nem látható Sötét háttér előtt kék-fehérruhás, balraforduló, kezében könyvet tartó fiú félalakja. 2015.12.14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/701/8/2015 Pdf Html
66372 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen észak-olasz festő, 16. század Férfiképmás vászon olaj magasság: 102.00 cm; szélesség: 85.00 cm jelzés nélkül Világosbarna függöny előtt feketeruhás, fehér nyak- és kézelőfodros középkorú, bajuszos férfi álló térdképe, bal háromnegyed profilban. Jobbjában óntálon homokórát tart. Balra fent táj látható alakokkal. 2015.12.11 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1161/20/2015 Pdf Html
65715 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Veronese, Bonifazio (Bonifazio de Pitati) (Verona, 1487 – Velence, 1553) köre Három királyok imádása vászon olaj magasság: 120.00 cm; szélesség: 150.00 cm jelzés nem látható Jobboldalon ül a lilás-vörös ruhát, kék palástot viselő Madonna, jobb térdén ül a gyermek Jézus. Balra őszszakállas Szt. József áll, okkeres köpenyben. A Madonnától jobbra nőalak. Az előtérben térdel vörös hermelinszegélyes palástban az őszszakállú király, kezében az ajándékot tartalmazó arany edényt tartja. Mögötte barnahajú, szakállas király lép sárga köpenyben, melynek a bélése prémből készült. Középen turbános, kékes ruhát, fehér tunikát viselő szerecsen. A középtérben balra sok gomolygó turbános alak. Balra két fa, jobbra felhős ég, hegyes táj. Jobbra épület falára repkény fut fel. Az előtérben balról jobbra két futó kutya. 2015.12.11 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1161/19/2015 Pdf Html
80084 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen velencei festő, 18. század vége Velencei részlet vászon olaj magasság: 45.00 cm; szélesség: 61.00 cm jelzés nélkül Jobbra házak mögött templom hátsó része és boltíves kapu. Balra a lagúna bárkával és gondolával. A háttérben a város részletének látképe. 2015.12.11 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1161/18/2015 Pdf Html
73337 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen velencei festő, 18. század vége Velencei részlet vászon olaj magasság: 45.00 cm; szélesség: 61.00 cm jelzés nélkül Balra házsor alakokkal, a kép közepén és jobboldalán lagúna bárkákkal, gondolákkal. 2015.12.11 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1161/17/2015 Pdf Html
5526 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen flamand festő, 1600 körül Caritas fa olaj magasság: 66.00 cm; szélesség: 52.00 cm jelzés nélkül Vörösesszőke hajú fiatal nő kétharmad profilban, derékig mezítelen, bal felső karján díszes karperec, ölében két kisgyermek, az egyiket szoptatja. Háta mögött kapaszkodó kisgyermek, előtérben jobbra még két kisgyermek macskával. Háttérben balra oszlop részlete, jobbra kitekintés tájra. 2015.12.11 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1161/14/2015 Pdf Html
11042 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen festő, 17. század (Uden, Lucas van (Antwerpen, 1595 – Antwerpen, 1672) követője) Vízparti táj alakokkal fa olaj magasság: 46.00 cm; szélesség: 76.00 cm jelzés nélkül Lombos folyóparti tájban jobboldalon az úton három férfi beszélget, balra a háttérben folyó húzódik. 2015.12.11 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1161/16/2015 Pdf Html
67502 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Vlieger, Simon de (Rotterdam, 1601 – Weesp, 1653) (?) Viharos tenger süllyedő hajókkal, 1630-35 fa olaj magasság: 37.50 cm; szélesség: 50.00 cm jobbra lent az alacsonyabb sziklán: "SDV" (az S a D szárából alakítva) Erősen hullámzó tengeren balra nagy, kétárbócos hajó, fedélzetén emberekkel. Az egyik árbócrúdon kék, a másikon piros-fehér-kék zászló. Jobbra hatalmas sziklák között hányódó, félig süllyedő egyárbócos, fedélzetén alakokkal, egy férfi a hajóból kiahjolva vitorlát csavar, melynek végébe vízbe esett alak kapaszkodik. Az árbóc kötélzetén egy alak mászik felfelé, egy másik a közelet feszíti. Egy fába kapaszkodó alakot a hullám a sziklához csap. a kép középén még két távoli hajó látszik, balra a háttérben egy harmadik. A kép kétharmadát e felhős égbolt foglalja el. A színek sárgás-zöldek. Az égen repülő sirályok. 2015.12.11 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1161/21/2015 Pdf Html
80458 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Wutky, Michael (Krems an der Donau, 1739 – Bécs, 1822) Tengeri kikötő holdfényben vászon olaj magasság: 137.50 cm; szélesség: 195.00 cm jobbra lent: a sziklán "M.W." Zöld növényzettel borított sziklákkal és lapos földnyelvekkel tagolt tengeröböl hajnali derengésben. A kép előterében, a kiugró földnyúlványon a tenger felé forduló, fekvő, ülő és álló, halászó és szemlélődő alakok csoportja. A vízen csónakok és vitorláshajók, a part mentén - a kép mindkét oldalán - kikötött, lehorgonyzott vitorláshajók. 2015.12.11 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1161/15/2015 Pdf Html
79788 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen festő, 17. század Máté elhivatása vászon olaj magasság: 100.00 cm; szélesség: 150.00 cm Hat főből álló társaság, jobboldalt Jézus alakja. Az asztalon pénz, jobb kezére könyöklő szakállas férfi, háttal sapkás alak. 2015.11.28 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1578/2/2015 Pdf Html
80622 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen festő (Bloot, Pieter de (Rotterdam, 1601 – Rotterdam, 1658) követője) Anya gyermekeivel fa olaj magasság: 26.50 cm; szélesség: 31.00 cm Konyhabelsőben balra széken ülő, kalapos kisfiát szoptató parasztasszony. Tőle jobbra zsámolyon ülő, furulyán játszó kisfiú, mellette púpos gyerek áll az asztal mellett. 2015.11.28 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1579/2/2015 Pdf Html
11717 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen festő, 19. század II. Lajos halála vászon olaj magasság: 125.00 cm; szélesség: 175.00 cm jelzés nem látható A Csele patak partján II. Lajos ágaskodó lovával együtt a földön fekszik. Jobbfelől lovas huszárok és turbános törökök kavarodása. Az égbolt sötét. (Metszet alapján készült, 19. századi másolat. Alapmetszet és másoló ismeretlen.) 2015.11.28 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1581/2/2015 Pdf Html
77407 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Vaszary János (Kaposvár, 1867 – Budapest, 1939) Fürdő aktok evezősökkel vászon olaj magasság: 95.00 cm; szélesség: 78.00 cm jobbra lent: Vaszary Az előtérben sötétzöld vízből barnasapkás, felfelé tartott, profilban ábrázolt női fej emelkedik ki, mellette sötétkék csónak egyharmada. A csónak mellett fehér, magas sapkás, vöröses-barna tesű női akt, két kezében két evezőt tart. A parton két nő mezítelen alakja, az egyik áll, maga mögött az egész figura nagyságában drapériát tart, a másik nő térdel és jobb kezét a vízbe mártja. 2015.11.27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1583/2/2015 Pdf Html
73077 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Zsolnay Vilmos (Pécs, 1828 – Pécs, 1900) Virágcsendélet fa olaj magasság: 68.00 cm; szélesség: 46.00 cm Kétfülű, szürkésbarna, alacsony vázába zsúfolva mezei virágok. Piros, sárga, kék. A háttér sötét tónusú, feketés. 2015.11.27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1410/2/2015 Pdf Html
73075 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Zsolnay Vilmos (Pécs, 1828 – Pécs, 1900) Fák patak mentén (Zsolnay) fajansz festett magasság: 27.00 cm; szélesség: 33.50 cm Őszi tájban, patak partján halászó férfi, felhős égen szálló madarak. 2015.11.27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1411/2/2015 Pdf Html
71660 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Fényes Adolf (Kecskemét, 1867 – Budapest, 1945) Ülő férfi vászon olaj magasság: 72.00 cm; szélesség: 50.00 cm Jobbra lent: Fényes A. Sötét háttér előtt széken ülő, fekete hajú, fekete bajuszú, fehér inges, szürke ruhás férfi szembenéző alakja. Szürke köpenye vállára dobva, jobbjában nagyszélű kalapját tartja. 2015.11.26 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1400/5/2015 Pdf Html
25096 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Perlmutter Izsák (Pest, 1866 – Budapest, 1932) Kerékgyártó műhely vászon olaj magasság: 100.00 cm; szélesség: 79.00 cm Jobbra lent: "Perlmutter" Barnás tónusú műhelyben, nyitott ablak előtt öreg mester küllőket munkál, mellette öregasszony varrogat. 2015.11.16 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1402/5/2015 Pdf Html
74634 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Fiúfej vászon olaj magasság: 305.00 cm; szélesség: 26.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" A képen szögletes állú, kissé nyers vonású fiút látunk. Barnás haja mélyen homlokába hull, keskeny nyílású szeme sötét, arccsontja kiáll. Erős nyakánál kilátszik mélykék inge. A képen a földszínek dominálnak. 2015.11.16 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1403/5/2015 Pdf Html
24967 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Kettős akt papír tus magasság: 290.00 mm; szélesség: 230.00 mm Balra fent: "Rónai" Balra egy háttal álló női akt jobbra forduló alakja. Fejét lehajtva, jobbját a mellette álló női akt hátán nyugtatja. 2015.11.16 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1405/5/2015 Pdf Html
76150 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Szobotka Imre (Zalaegerszeg, 1890 – Budapest, 1961) Faluvége vászon olaj magasság: 75.00 cm; szélesség: 94.00 cm Jobbra lent: "Szobotka" Folyó partján sárga tetős, világos színű parasztházak, az udvaron zöld, lombos fákkal. Az utcán parasztlány halad fején kosárral, előtte vödröt vivő ember. Az úút jobb oldalán földön fekvő parasztember, meleltte kutyája, Hátrább másik paraszt szamárral. 2015.11.16 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1399/5/2015 Pdf Html
70025 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Vaszary János (Kaposvár, 1867 – Budapest, 1939) Virágok vázában vászon olaj magasság: 67.00 cm; szélesség: 48.00 cm Balra fent: Vaszary J. Színes terítővel letakart asztalon sárga vázában fehér, rózsaszínű petúniák, kék, piros virágok. 2015.11.16 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1404/5/2015 Pdf Html
76646 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA gouache kép művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Interieur papír gouache magasság: 200.00 mm; szélesség: 330.00 mm Jobbra lent: "Szőnyi I. 1938" Balról asztalnál meghajolva nő ül. Csak a feje és a válla látszik. Az asztalon csésze és könyv. Jobbra nyitott, zsalugáteres ablak, varrógép. 2015.11.16 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1396/5/2015 Pdf Html
69246 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ziffer Sándor (Eger, 1880 – Nagybánya, 1962) Pénzverde és Malomárok, Nagybánya vászon olaj magasság: 78.00 cm; szélesség: 66.60 cm Jobbra lent: "Ziffer S" A kép középterében emeletes, piros cseréptetős házak, és a nagybányai templom jellegzetes tornya. Előtérben a Zazar folyó kék vize, a parton zöld bokrok. 2015.11.16 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1398/5/2015 Pdf Html
252248 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV kódex szerző: Ismeretlen Liber horarum, 15. század második fele pergamen aranyozott, festett, kézírás, tinta, pergamen kötés terjedelem: 112.00 lap; egyéb méret(ek): nyolcadrét; gerincmagasság: 16,5 cm; lapmagasság: 15,5 cm; lapszélesség: 11 cm Pergamenkódex. Mind az írás, mind a díszítés francia munka. Egyes hórák kezdetén díszes címlap található. A címlapok keretdíszei és az iniciálék festettek, lap-arannyal díszítettek. Tartalma: Horae sanctae crucis (Szentkereszt hórái, csonka), Horae BMV (Szűz Mária hórái, több helyen hiányos), Mindenszentek litániája (csonka), Horae defunctorum (Elhunytak hórái, hiányos). 2015.11.15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/119/45/2015 Pdf Html
250711 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV kódex; kódex szkriptor: Maria de Casali, Guillelmus de (15. század) Breviarium Romanum, 1474 pergamen vaknyomás, aranyozott, festett, egészbőr kötés, kézírás, tinta terjedelem: 391.00 lap; egyéb méret(ek): nyolcadrét; gerincmagasság: 15,3 cm; lapmagasság: 14,5 cm; lapszélesség: 10,5 cm Pergamenkódex. 1474-ben másolta Guillelmus de Maria de Casali ("Explicit iste liber per manum presbiteri Guillelmi de Maria de Casali. Anno Domini MCCCCLXXIIII.") Eredeti, vaknyomásos reneszánsz bőrkötésben, a kötéstáblára díszítetlen bőr applikálva. Díszítése egykorú itáliai reneszánsz munka, aranyozott, festett iniciálékkal, ornamentikus és figurális díszítéssel. Kifestetlen címerpajzzsal. A Breviarium liturgikus anyaga teljes. 2015.11.15 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/119/44/2015 Pdf Html
23273 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Patkó Károly (Budapest, 1895 – Budapest, 1941) Fürdőzők vászon olaj magasság: 125.00 cm; szélesség: 110.00 cm Balra lent: "Patkó". Az előtér jobboldalán szikla mellett ruhátlan nő támaszkodik. Balfelől fa alatt háttal álló, a vízben pedig előrehajló ruhátlan nőalak. 2015.11.04 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1437-2/2015 Pdf Html
70704 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Csók István (Sáregres, 1865 – Budapest, 1961) Balatonparton vászon olaj magasság: 69.00 cm; szélesség: 70.00 cm Jobbra lent: Csók I. B. Aliga 1913 Balaton partján fiatal nő alakja. Az előtérben fekete fürdőruhában, piros szandálban haját szírítja Züzü. Hátrább három lány rózsaszín, fehér, kékdíszes fürdőköpenyben. Háttérben a balatonaligai öböl. 2015.10.30 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1435/2/2015 Pdf Html
76062 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Székely Bertalan (Kolozsvár, 1835 – Mátyásföld, 1910) Tájkép karton olaj magasság: 29.00 cm; szélesség: 17.00 cm Erdős tájban hegyről lefelé vezető út, mellette kerítés. Középen lombos fa, bokrok, sötétkék ég. 2015.10.30 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1438/2/2015 Pdf Html
72638 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Kernstok Károly (Budapest, 1873 – Budapest, 1940) Dunamenti táj fürdőzőkkel vászon olaj magasság: 113.00 cm; szélesség: 73.00 cm Balra lent: "Kernstok Károly 1917" A Dunaparton a sekély vízben öt nőalak, kettő ruhátlan, egyik háttal fejét oldalra fordítja, a másik szembenéz, fejét hátraveti és jobb kezével hosszú, kibontott haját fogja össze. A kép jobb oldalán három parasztasszony mos, szintén a vízben állnak, kettő háttal kék ruhában, feltürt szoknyával, sárga kendővel, a másik kék kendővel. A harmadik alak szemben áll rózsaszín ruhában, világoskék kendővel. A kép középterében a parton fák, háttérben kékesszürke hegyek. Magas kék ég fehér bárányfelhőkkel. 2015.10.30 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1439/2/2015 Pdf Html
72804 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Koszta József (Brassó, 1861 – Budapest, 1949) Mezőn vászon olaj magasság: 76.00 cm; szélesség: 93.00 cm jobbra lent: "Koszta" Őszi tarlón piros mellényű, előre hajló parasztasszony munkálkodik. Jobbról-balról összerakott kukoricaszárak sötét sziluettű tömege. A világoskék égen vízszintesen úszó fehér bárányfelhők. 2015.10.26 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1107-7/2015 Pdf Html
24432 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Iványi-Grünwald Béla (Somogysom, 1867 – Budapest, 1940) Faluvégi alkony vászon olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 56.00 cm jobbra lent: "Grünwald Béla" Az előtérben lévő füves részen rózsatövek, mögötte vizszintesen barna út vezet, mely mögött öt barna tetős ház áll. Nagy felhős égbolt. 2015.10.26 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1107-6/2015 Pdf Html
2947 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KIVITEL művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Menetelő francia katonák karton olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 97.00 cm jobbra lent: "Rónai 1914 Macon" Kék-piros ruhában masírozó katonák csoportja húzódik a kép középterében. Elöl balra szintén két katona, középen és jobbra fehér és zöld egyenruhások, mellettük jobbra és balra nézelődő kalapos hölgy áll háttal. A háttérben zöld lombú fák előtt emberek sétálnak. 2015.10.05 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1060-9/2015 Pdf Html
361 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR etager alkotó: Ismeretlen Etazser fa magasság: 108.00 cm; szélesség: 113.00 cm; mélység: 35.00 cm Hárompolcos, felső oromdíszen kis kerek tükörlap. 2015.08.23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/991/3/2015 Pdf Html
7 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR asztal; asztalka készítő: Ismeretlen Egymásba tolható asztalka-sorozat (3 db) fa hajlított Thonet típusú, egymásba tolható asztalka-sorozat (3 db). A védetté nyilvánított tárgyegyüttes elemei: 1) Thonet típusú egymásba tolható asztalka sorozat első darabja (3/1) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 383); 2) Thonet típusú egymásba tolható asztalka sorozat második darabja (3/2) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 384); 3) Thonet típusú egymásba tolható asztalka sorozat harmadik darabja (3/3) (műtárgy-nyilvántartási azonosító: 385). 2015.08.23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/991/3/2015 Pdf Html
200806 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; szobor KÖZGYŰJTEMÉNYI alkotó: Ismeretlen német mester, 16. század eleje Krisztus corpus fa festett, faragott magasság: 78.00 cm jelzés nélkül Karjai hiányoznak. Haján, testén, ágyékkendőjén régi festés nyomai. Haja hátra vetődik. 2015.08.14 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1121/3/2015 Pdf Html
80979 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KIVITEL művész: Guillaumet, Gustave Achille (Párizs, 1840 – Párizs, 1887) Arab szövők vászon olaj magasság: 28.00 cm; szélesség: 41.50 cm balra lent a hagyatéki árverés bélyegzője: "VENTE G. Guillaumet" Szobabelsőben, amely a baloldali ablakból kap fényt, szövőszék áll, melyen fehérturbános nő dolgozik.Elől, középen takarón ülő kisgyerek. Balra, az ablaknál háttal álló, fehérruhás és sapkás, kitekintő férfi. Jobbra, a szélen szőttesek. 2015.08.10 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/906/5/2015 Pdf Html
308267 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY tányér; tányér készítő: Ismeretlen Óntányér, Nagyszeben, 18. század ón vésett átmérő: 21.00 cm A hátlapon két pecsét. Hullámmintával vésett perem, tányér lapján koszorú, közepén hegedülő nyúl és táncoló férfi. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
308268 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY tányér; tányér készítő: Ismeretlen Óntányér ón vésett átmérő: 22.00 cm A hátoldalon elmosódott nagyobb pecsét nyoma és egy kis pecsét "Fein Zinn", valamint szétpréselt nagyobb pecsét maradványa: Schlaggenwalder Fein Zinn. A jegy elmosódott. Peremén vésett cakk dísz, belsejében domborított várkastály képe. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
308269 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY tányér; tányér készítő: Ismeretlen Óntányér ón domborított átmérő: 22.80 cm Hátlapján két elmosódott pecsét, állatfej felett "R. Olzani..." felirat, és egy állat formája (feltehetően kos) körül S.RI. F. X.B. betűk. Sima szélében tíz bevágás minta formájában. A tányér dísze egy domborított, farktollazatát szétteregető páva. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
308270 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY tányér; tányér készítő: Ismeretlen Óntányér ón domborított átmérő: 22.00 cm Hátlapon két elmosódott pecséten "ST. STEYER BMA ST TEYER IRO." Peremén egyenletes domborított minta. Sima, közepén "Berchtesgaden" felirat alatt pajzs vagy címer, amelyben egy alak keresztbetett falapokat tart. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
310456 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR szekrény; kétajtós szekrény készítő: Ismeretlen Kétajtós szekrény (Pest, 1840 körül) diófa borított magasság: 195.00 cm; szélesség: 134.00 cm; mélység: 56.00 cm Négy hasábos lábon áll, oldalfalainak előoldal felé eső éleinek felső részén és a középső ütközőléc teljes hosszában kannellurás díszítés, lécekkel tagolt zárópárkánya vízszintes. Sima ajtóin szimmetrikus elhelyezésben két kulcslyukpajzs. Belsejében lent két keskeny fiók, fölötte kettéosztott tárolórekeszek, balra akasztórúddal, jobbra négy polccal. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
310459 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR szekrény; írószekrény készítő: Ismeretlen Írószekrény, 18. század második fele diófa, tiszafa, paliszanderfa, réz berakás, öntött magasság: 203.00 cm; szélesség: 129.00 cm; mélység: 134.00 cm Négy pogácsalábon áll, alsó részében három fiók; középső részében lehajtható írólap, mellette egy-egy keskeny fiók; felső részének középső tengelyében tabernákulum, kétoldalt három-három keskenyebb, alatta egyetlen széles fiók. Oldalsó részeinek teteje vízszintes, a magasabb középső része ívelt párkányzattal zárul. A lehajtható írólap mögött két-két fiók és polcok. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
310465 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR asztal; asztal készítő: Ismeretlen Asztal (19. század vége) mahagóni, bronz, márvány aranyozott magasság: 84.00 cm; átmérő: 54.00 cm Háromágú vízszintes talapzatát oroszlánkarmos lábak tartják, fölötte három, lefelé keskenyedő hasábos láb, amelyek alul szandálba bújtatott lábakat formáznak, felső részüket egyiptomi parókát viselő női arc díszíti. Kerek kávájába márványlap illeszkedik, lábazata és kávája veretekkel gazdagon díszített. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
308274 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY tányér; tányér készítő: Ismeretlen Óntányér, osztrák, 19. század ón domborított átmérő: 21.50 cm A hátlapján három pecsétmaradvány. Az egyiken látható két füzér maradványa kalitkába fűzve és T A D betűk. A másikon NTON. H betűk. Peremén egybefolyó domborított minta, középen domborított gyümölcs, alma, makk, tölgyfalevél, szőlő és szalagdísz. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
308276 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY tányér; tányér készítő: Ismeretlen Óntányér, 18. század ón átmérő: 22.00 cm Hátlapján elmosódott jel, amely a brassói 17. század végi ezüstjelhez hasonlít (céhpecsét 1686). Hullámos széllel. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
308277 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY tányér; tányér készítő: Ismeretlen Óntányér, 18. század ón vésett átmérő: 21.00 cm A hátlapon három nagyszebeni pecsét ötágú koronával. Sima felületen egy szál vésett virág, levelekkel. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
308321 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY tányér; tányér készítő: Ismeretlen Óntányér, Nagyszeben, 1776 ón vésett átmérő: 23.00 cm A hátlapon két nagyszebeni pecsét, D.S. betűkkel. Lapján vésett címer: kétfejű sas, karmában egy-egy kard valamint ötágú korona. A címer közepén M.L. 1.7.7.6. monogram. A peremén mértani vonalú, egyenletesen hajlított formájú dísz, két virágmintával zárva. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
308363 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY tányér; tányér készítő: Ismeretlen Óntányér, 18. század ón átmérő: 24.00 cm Hátlapján három jel nyoma, egyik hétágú korona kis karikákból képezve, benne három betű: J G G, alatta négyszirmú virág maradványa. Ötszirmú széllel. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
308366 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY tál; tál készítő: Ismeretlen Óntál, Nagyszeben, 19. század eleje ón vésett átmérő: 22.50 cm; egyéb méret(ek): átmérő fülével: 29 cm. Hátlapon három jegy. Fogantyús. A fogantyú mintába öntött, a tál belső lapja díszített: vésett füzér és virágkoszorú, folyóminta, pontozás, középen éremszerű kivitelben egy férfi és egy nő egymás kezét fogja. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
308367 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY tálca; tálca készítő: Ruprecht, Sebald Tálca, 1712, Augsburg ón magasság: 2.00 cm; szélesség: 41.00 cm; mélység: 36.50 cm Három jel, kettő harsonás angyallal, a harmadik koronás rózsa, felette olvasható SEBALD., valamint belekarcolva 1712. Ovális, G B E betűkkel. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
308368 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY tál; tál készítő: Borst, Jakob Friedrich Óntál, Strasburg, 18. század közepe ón átmérő: 33.00 cm Alján középen: jelek angyallal, szívvel és mérleggel. Szalagszerű felirat: Borst, Strassburg, Etzin Fin. Kerek. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
308370 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY tányér; tányér készítő: Ismeretlen Óntányér, cseh, 18. század ón vésett Nem megadott helyen: oválisban balra néző, kannát vivő oroszlán, felette V.L.G. betűk. Vésett címerrel. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
310377 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY kanna ; teáskanna készítő: Ismeretlen Teáskanna ón magasság: 19.00 cm; szájátmérő: 7.00 cm; talpátmérő: 9.00 cm Jele éremszerű a kanna belsejében, még ismeretlen. Ón, nádfonású fogantyúval. Csavartgerezdes test. A kanna testén "A" betű koronával. A korona a Coburg szász korona, az "A" initiale Anna főhercegnő (ifj. József Ferenc főherceg felesége, szász király leánya) monogramja. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
308326 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY tányér; tányér készítő: Cerino, Pascal Óntányér, Wolfsberg, 19. század eleje ón átmérő: 22.00 cm Hátlapján három jegy: futó róka és PC monogram, nyolcszirmú rózsa, felette ötágú koronával, a korona mellett bal és jobb oldalon P illetve C, alatta I betű. Ötágú korona alatt SZ FEIN ZINN. Sima, keskeny szegéllyel ellátott, A B monogrammos tányér. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 401/245/4/2015 Pdf Html
308362 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY tányér; tányér készítő: Ismeretlen Óntányér, 18. század, Carlsbad ón vésett átmérő: 23.00 cm Alján középen: Pitteroff, Carlsbad Hullámos szélű, egy csíkkal. Szélét hat darab ékminta díszíti. Bevésve: I-G-M. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
310383 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY kanna ; ónkanna készítő: Ismeretlen Ónkanna (francia?, 18. század első fele) ón magasság: 27.00 cm; szájátmérő: 10.00 cm; talpátmérő: 10.80 cm Alján dupla körben koronás virág, a koronában KD monogram. Csőrös kiöntővel, tetején dupla kör. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
310454 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY tányér; óntányér készítő: Ismeretlen Óntányér (Prága, 1806) ón átmérő: 22.00 cm Hátoldalon három jegy és két betűből álló monogram. Rokokó szélű, csavart, gerezdes. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
310455 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY tányér; óntányér készítő: Ismeretlen Óntányér, 18. század ón magasság: 22.30 cm A hátoldalon három jel: ovális formában négyszirmú virág koronával és empire ággal. A baloldali jel koronájában S betű látható, a jobboldali jelben pedig a koronától jobbra H betű. A mesterjegy tehát SH. Hullámos szélű. A hátlapon a tulajdonos monomramja: T S félkoszorúban. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
310471 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY cukortartó (cukordoboz) készítő: Ismeretlen Fedeles cukortartó (Karlsbad, 1819) ezüst poncolt magasság: 24.00 cm; szájátmérő: 13.70 cm; talpátmérő: 9.50 cm B.I. városjegy és I.F. mesterjegy. Ezüst. Kerek talp, kónikusan karcsúsodó, tojásidomú testéhez kétoldalt kétágú kígyófül csatlakozik, magasan, meredeken felívelő. fedele tagolt, boltozatos, tetején tobozos levéldísz, talpán, teste felső peremén és fedelén vésett, poncolt levél- és indadísz. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
310477 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY kupa ; fedeles kupa készítő: Ismeretlen Fedeles ónkupa (Erdély, 18. század) ón magasság: 26.00 cm; talpátmérő: 15.50 cm MK betűs öntött jelzés. Hengeres test, széles talpperem, gömb billentő, testén elől mészáros céhjelvény: ökörfej koszorúban, felette korona, 1760 évszám és Johann Ventzel felirat. Domború díszű, kérdőjel alakú, brassói mintájú fül. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
310485 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY kanna ; ónkanna készítő: Ismeretlen Ónkanna (19. század, Nürnberg) ón vésett magasság: 32.00 cm; szájátmérő: 7.80 cm; talpátmérő: 12.50 cm Jegye az ún. "Kleine Stempel" für Nürnberger Probezinn. A jelben lévő betűk IB R (ennek csak a szára látszik). Sohn des Zinngissers Johann Gottfried Robbe in Nürnberg, wird Meister am 17 Juli 1804. Angyallábas. Domborműves fogóval és ráforrasztott angyalfej domborművel. Körülötte vésett díszítmény. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
310489 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY kanna ; ónkanna készítő: Ismeretlen Ónkanna ón, fa magasság: 28.00 cm; szájátmérő: 8.30 cm; talpátmérő: 10.50 cm Jegye ismeretlen, benne a szöveg: Engelisch Zin CH Block 1744 fer. Középen angyal, jobbjában pálma vagy kard, baljában talán mérleg. Barokk forma, körtealakú, fafogantyúval, fedeles, fafüllel, gerezdes test. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
310491 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; DÍSZTÁRGY (dísz)váza; váza készítő: Ismeretlen Ónváza, 1900 ón magasság: 22.00 cm; szájátmérő: 8.30 cm; talpátmérő: 7.00 cm Kayserzinn 4042. J.P. Kayser Sohn, Oppum bei Krefeld um 1900. Szecessziós kehelyforma. Relief dekor, virágszálak. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
310496 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY tál; leveses tál készítő: Buck, C. (stuttgarti ónöntő, 19. század közepe) Levesestál, 19. század közepe ón öntött magasság: 12.00 cm; szájátmérő: 23.50 cm; talpátmérő: 16.00 cm; egyéb méret(ek): fedél m: 10,5 cm; átm.: 22,8 cm Alján háromszor beütött mesterjegy: szárnyas angyal, jobbkezében mérleg, alatta mindkét oldalán virág, olvasható felirat: Englisch Zinn Ón, öntött, fedeles, füles. Domború füzéres copf díszítéssel. A levesestálon kívül: Pekár Imre 1908 Frankfurt 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
308319 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY tányér; tányér készítő: Schnell, Michael (1801-1819 között dolgozott) Óntányér, Nagyszeben, 1801-1919 között ón átmérő: 21.00 cm A hátlapon két pecsét, nagyszebeni jel ötágú koronával, a másikon az ötágú korona alatt nehezen kivehető MICHAEL CHNEL. A premtől a tányér lapjáig hat fajta dísz fut körbe, melyből fák, gyep, kutyával őzbakot hajtó, lándszát tartó lovas alak nő ki. 2015.08.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/245/4/2015 Pdf Html
200770 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; szobor művész: Ismeretlen mester Allegorikus nőalak fa faragott, festett, aranyozott magasság: 110.00 cm jelzés nélkül Fejével kissé balra forduló, álló nőalak, karjait előrenyújtja, balját kissé felemeli. Vállán vörösesbarna szőr-kepp, ruhája aranyozott. 2015.07.23 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/101/17/2015 Pdf Html
67540 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Wuttke, Carl (Trebnitz, 1849 – München, 1927) Olasz táj vízeséssel, 1873 vászon olaj magasság: 46.00 cm; szélesség: 38.00 cm balra lent: "C.Wuttke 1873" Meredek szurdokban zubogó vízesés, a jobboldali, napsütötte ormon részben romos, olasz jellegű épületegyüttes, legmagasabb pontján kör alaprajzú oszloptemplom. Felhős, kék ég. 2015.06.19 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/620/6/2015 Pdf Html
74074 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA pasztell kép művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Vöröshajú, kalapos nő karton pasztell magasság: 360.00 mm; szélesség: 280.00 mm Balprofilban ábrázolt, vöröshajú, kontyos, sárgás-fekete bársonyszalaggal díszített kalapos nő mellképe. Nyakában széles, fekete bársonyszalag. Fehér ruhát visel. 2015.06.13 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/827/2/2015 Pdf Html
24445 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Markó András (Bécs, 1824 – Tivoli, 1895) Táj alakokkal vászon olaj magasság: 80.00 cm; szélesség: 119.00 cm Jobbra lent: Markó András 851 Zöld füves, sárga földhalmos táj középterében két fa, jobbra meredek szakadék, mely alatt viz van, tetején letört ágakkal. Balra bokrok, a háttérben kúp alakú szürke hegyek. Előtérben egy nőalak. 2015.06.13 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/828/2/2015 Pdf Html
70251 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Benczúr Gyula (Nyíregyháza, 1844 – Dolány, 1920) Mandolinozó angyalka vászon olaj magasság: 45.00 cm; szélesség: 37.00 cm jobbra lent: "Benczúr Gyula" Szőke kis angyal, térdén fehér lepel, piros és fehér rózsa. Fejét ráhajtja a baljával tartott mandolinra. Jobbjával a hangszert pengeti, énekel. Balról virágok. 2015.06.13 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/822/2/2015 Pdf Html
67039 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen flamand festő, 17. század;művész: Ismeretlen holland festő, 18. század Elejtett nyúl és madarak rákkal és szőlővel vászon olaj magasság: 93.00 cm; szélesség: 84.00 cm balra lent a terítőn: "J. van Kessel". Zöldterítős asztalon fémtálon vörös rák, mögötte aranyozott gyümölcstartón szőlőfürtök, az asztal jobboldalán elejtett vadnyúl és madarak láthatók. Balra az asztal mögött veretes ajtó részlete. 2015.06.13 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/793/2/2015 Pdf Html
81754 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen velencei festő, 18. század (másolat Guardi, Francesco (Velence, 1712 – Velence 1793) után);művész: Ismeretlen 19. századi festő, Guardi, Francesco (Velence, 1712 – Velence, 1793) után A dózsék húsvéti körmenete a Campo San Zaccarián Velencében (a Le Solemnitá Dogali sorozatból vászon olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 82.80 cm jelzés nélkül Reneszánsz templomhomlokzat előtt sok alakból álló menet vonul a dózse koronázására. Jobbra vörös téglából épült templom és harangtorony. Elől néhány zsánerfigura. 2015.06.13 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/791/2/2015 Pdf Html
81735 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen német festő, 17. század második fele Eszter és Ahasvérus vászon olaj magasság: 46.60 cm; szélesség: 36.00 cm Vörösesbarna drapéria alatt, trónján ül a vörösköpenyes, aranyláncokat és koronát viselő Ahasvérus, akihez jobbról az élénkvörös ruhába öltözött, vörös fejrevalós Eszter közeledik. A király trónjának lépcsőjén oroszlán hever. Jobbra, a háttérben három férfi feje látszik. 2015.06.13 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/790/2/2015 Pdf Html
60597 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KIVITEL művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Őszi erdő híddal vászon olaj magasság: 130.00 cm; szélesség: 165.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Őszi erdő széle, domboldalon ritkás lombozatú fák, a talaj zöld fűvel borított, a völgyben kerítés mellett egy férfi alakja látható. Jobbról lombját veszített nyírfa. 2015.06.12 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/956-4/2015 Pdf Html
66565 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA kréta rajz művész: Pettenkofen, August von (Bécs, 1822 – Bécs, 1889) Ablakon kinéző nő papír kréta, lavírozott, fedőfehér magasság: 265.00 mm; szélesség: 140.00 mm A képmező jobb alsó sarkában hagyatéki bélyegzővel: "Nachlass Pettenkofen", a képmező alatt "Pettenkofen" Ablakon kitekintő nő fejét balra fordítja, baljában könyvet tart. Arcát jobb öklével támasztja meg, kisujját szájához érintve. Barna hajtincs hullik homlokába. 2015.06.06 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/780/22015 Pdf Html
80833 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA litográfia (kőnyomat); litográfia (kőnyomat) művész: Dufy, Raoul (Le Havre, 1877 – Forcalquier, 1953) Színész képmása papír kőnyomat (litográfia) magasság: 575.00 mm; szélesség: 490.00 mm Jobbra lent: "Raoul Dufy 14/150" Szőkehajú, frakkot viselő színész egészalakos állóképe, baljával lefelé mutat. 2015.06.06 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/779/2/2015 Pdf Html
72791 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Koszta József (Brassó, 1861 – Budapest, 1949) Kukorica behordás vászon olaj magasság: 81.00 cm; szélesség: 75.00 cm Jobbra lent: "Koszta J." Kukoricás előtt háromnegyed alakban két nő, egyik piros kötényben, fehér ruhában kukoricát visz kosárban, a másik hátul töri a kukoricát. 2015.06.01 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/769/2/2015 Pdf Html
70604 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Kislány pipacsokkal vászon olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 50.00 cm Jobbra lent: "Berény" Rövidujjú, kivágott fekete-fehér pettyes ruhát viselő, fehérsapkás kislány. Kezében maga előtt kék vázát tart, melyben piros pipacsok vannak. 2015.06.01 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/768/2/2015 Pdf Html
4165 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Nagy Balogh János (Budapest, 1874 – Budapest, 1919) Kubikus vászon olaj magasság: 30.00 cm; szélesség: 37.00 cm A kép középterében vörös inget, kék nadrágot viselő munkás ember teherrel megrakott talicskát tol. 2015.06.01 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/770/2/2015 Pdf Html
314324 HASZNÁLATI TÁRGY; FIZETŐ ESZKÖZ; BANKJEGY bankjegy (papírpénz) nyomda: Ismeretlen Kínai papírpénz (Ming-Hung-Vu) papír nyomtatott 2015.05.26 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/241/3/2015 Pdf Html
200875 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen osztrák festő, 19. század közepe Alpesi házikó karton olaj magasság: 23.50 cm; szélesség: 31.00 cm balra lent olvashatatlan jelzés Hegyi táj, jobbra faházzal, két fenyőfával. Balra egy közeledő férfialak, hátán fehér terhet visz. Kékesszürke távoli, hófödte hegycsúcsok. 2015.05.22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/69/6/2015 Pdf Html
3999 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Borsos J. jelzéssel Női képmás vászon olaj magasság: 58.00 cm; szélesség: 52.00 cm balra lent függőlegesen: "Borsos J." Semleges zöld háttér előtt szembenéző fiatal nő mellképe. Kontyba tűzött hajában virágdíszes diadém és fehér csipkefátyol. Dekoltált, csipkével díszített fehér ruhát visel, a ruha ujját a vállnál vörös ékköves bross fogja össze. A hölgy nyakában kettős gyöngysor, fülében gyöngyökkel díszített függő. 2015.05.13 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/453-5/2015 Pdf Html
59394 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; DOMBORMŰ relief / dombormű KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ismeretlen francia mester, 15. század Krisztus a kereszten faragott magasság: 77.00 cm; szélesség: 60.00 cm jelzés nélkül Az architektúrális foglalatú domborművön középen a keresztre feszített Krisztus látható. A kereszt két oldalán angyalfigurák állnak, mellettük jobbról szent férfi, balról szent nő. Elől imádkozó donátor térdel, mögötte a fia, szemben vele felesége és a lánya. A háttérben bástyatorony, várfal, épületek. 2015.05.05 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/502/3/2015 Pdf Html
66383 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Matteis, Paolo de (Piano del Cilento, 1662 – Nápoly, 1728) köre Mária vászon olaj magasság: 102.00 cm; szélesség: 74.00 cm jelzés nem látható Balprofilban kékköpenyes, lilaruhás, félalakos Mária. Szemét szemérmesen lesüti, jobbját alázatosan kebléhez emeli, balja egy szék karfáján nyugszik. A háttér sárgásbarna. Egykor talán egy az Angyali üdvözlet Gábriel arkangyalát ábrázoló festménnyel alkotott párt. 2015.04.22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/101/12/2015 Pdf Html
80821 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) művész: Ismeretlen művész (Cheesman, Thomas (?, 1760 – London, 1834/35) után) Rokkánál ülő nő, 1791 papír akvarell (vízfesték) magasság: 365.00 mm; szélesség: 270.00 mm jobbra a rokka lábán: "Cheesman delin. 1791" Ajtónyílás előtt elegáns, fehérruhás, fejére tekert sálat viselő fiatal hölgy ül egy rokka előtt. A hölgy kezében tartja a rokka fonalát, ám nem a munkára figyel, hanem kitekint a néző felé. Az előtérben kapirgáló tyúk látható három kiscsibével, a háttérben kopott fal, szőlővel befuttatva. A kompozíció George Romney (Dalton-le-Furness, 1734 - Kendal, 1802) Emma Harts mint szövőnő (1784, olaj, vászon, 172 x 127,5 cm, Iveagh Bequest, Kenwood) című festményét követi, amely Thomas Cheesman pontozó modorú rézmetszete (1789, 352 x 257 mm, kiadó: John Boydell) révén vált közismertté. 2015.04.22 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/67/4/2015 Pdf Html
24972 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Rudnay Gyula (Pelsőc, 1878 – Budapest, 1957) Bábonyi erdőrészlet vászon olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 50.00 cm jobbra lent: "Rudnay" Kis tisztás szélétől egy út vezet jobbra el. A középtérben világos zöld lombozatú fák, törzsükön a napfény csillog. A fény fehér foltokat vakít az avarban. Jobb szélén sötét falombozat, felette felhős kék ég. 2015.04.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/134-6/2015 Pdf Html
66790 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ismeretlen firenzei festő, 16. század Mária gyermekével, 1540-1550 körül fa olaj magasság: 56.90 cm; szélesség: 43.50 cm jelzés nem látható Az ülő, fejét lehajtó, gyermekét átölelő Madonna halványzöld köpenyt és halványlila vöröses ruhát visel. A kis Jézus jobbjával Mária bal válla felé nyúl, baljában almát tart. Arcát erősen jobbra fordítja, így kitekint a képből. Ruhája sárga színű. a háttérben kétoldalt elsötétedett táj, jobboldalt világos ablakkivágás, halványzöld színekben játszó tájjal. 2015.04.04 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/370/4/2015 Pdf Html
200874 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen osztrák vagy német festő, 18. század közepe (Dietrich, Christian Wilhelm Ernst (Weimar, 1712 – Drezda, 1774) után) Menekülés Egyiptomba fa olaj magasság: 38.00 cm; szélesség: 30.00 cm jelzés nélkül A festmény az éj leple alatt Egyiptomba menekülő Szent Családot ábrázolja. A kopaszodó, ősz hajú, szakállas József sárga köpenyt és sarut visel, jobbjával botjára támaszkodik. A másik kezében tartott kantárszáron egy szamarat vezet, amelyen Mária ül, karjában a fehér lepelbe pólyált, alvó kis Jézussal. Mária piros ruhaujja kivillan kék köpenye alól. József feléjük néz, Mária tekintete a távolba réved. Mögöttük – felhőktől övezve – egy angyal száll alá az égből, és fáklyával világítja meg útjukat. Balra a háttérben lombos fák övezte víztükör látható a Hold korongjával. Aranyozott, ökörszemes keretben, hátoldalán három cédula. Ezek egyike – szépen kalligrafált, kék színű keretben – aukcióra utal (83. au 000694). A másik, piros szélű vignetta a Magyar Nemzeti Galéria elmosódott, nehezen olvasható bírálati cédulája, míg a harmadik a kép alapadatait és árát tartalmazó, vonalkóddal ellátott papírcsík. Láthatóak ezen kívül krétával felírt számok is (pl. 188). 2015.04.04 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/69/4/2015 Pdf Html
5841 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Pór Bertalan (Bábaszék, 1880 – Budapest, 1964) (?) Majális vászon olaj magasság: 115.00 cm; szélesség: 93.00 cm jelzés nélkül Erdei fák közötti tisztáson a fűre abrosz van leterítve s azon zöld boros üveg, kis tányérokon gyümölcs látható. Az abrosz előtt a füvön két fiatal nő ül, az egyik kék ruhát, a másik lila ruhát visel. Mögöttük a fának támaszkodva sárga nadrágos öltözékben barna hajú nő áll, tőle balra világos ruhás fiatal nő gitárt penget. A háttérben napsütötte zöld bokrok látszanak, a nap sugara a fák lombjain áttör. 2015.03.18 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/6-3/2015 Pdf Html
127 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen olasz festő, 18. század Nagy Sándor megkegyelmez Dareiosz családjának vászon olaj magasság: 65.00 cm; szélesség: 97.50 cm jelzés nélkül Magas, vörös drapériából készült sátor előtt térdelő illetve meghajló, különböző korú nők csoportja látszik. A nők jobbra fordulnak, a bal profilban ábrázolt, magastaréjú sisakot, díszes páncélt és vállon összekapcsolt kék köpenyt viselő Nagy Sándor felé, aki karjait széttárva néz a nőkre. Mögötte egy másik sisakos, páncélos, világos köpenyes tiszt áll. A jobb háttérben katonai tábor látszik. 2015.03.06 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/240/3/2015 Pdf Html
80469 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KIVITEL művész: Ismeretlen trentinoi festő, 17. század Simonino di Trento (1472-1475) vértanúságának eszközeivel, 1620 körül fa olaj magasság: 109.00 cm; szélesség: 83.00 cm jelzés nélkül A kép középterét Simonino di Trento álló alakja tölti ki. A dicsfénnyel övezett gyermek jobbjában Krisztus feltámadási zászlóját tartja, bal kezében pedig a szegeket, Krisztus szenvedéstörténetének eszközeit tartja. Tőle balra a kínszenvedés további eszközei láthatók: az oltáron vértál és gyolcs, az oltárkőhöz támasztva egy kés, mellette a földön pedig egy fogó. Jobbra lent a háttérben Trento és a körülötte lévő hegyek látképe. 2015.02.13 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/48/5/2015 Pdf Html
201197 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen festő, 19. század Marie Amelie hercegnő portréja elefántcsont tempera magasság: 190.00 mm; szélesség: 131.00 mm jobbra lent: Léa. a hátlapon írás: "Marie Amelie Archiduchesse Autriche." Fehér parókás nő, aranyozott támlájú széken ülve, kezében legyezőt tart. Hajában szalag és virágdísz. Fodros kék ruháján fekete csipkedísz. Kissé jobbra fordul, szembe tekint. Miniatűr. 2014.12.26 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1850/2/2014 Pdf Html
73043 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Markó Károly, ifj. (Pest, 1822 – Moszkva, 1891) Olasz táj vászon olaj magasság: 47.00 cm; szélesség: 62.00 cm Jobbra lent: C Marko 1880 Bokros táj, jobbra két pineával és rommal. Három kisebb alak látszik. Rózsaszínes világoskék ég. Barnás tónusú kép. 2014.12.20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1916/2/2014 Pdf Html
3850 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Vörös Géza (Nagydobrony, 1897 – Budapest, 1957) Szentendrei házak vászon olaj magasság: 100.00 cm; szélesség: 72.00 cm Balra lent: "Vörös Géza" A kép középterében keskeny utca fut fölfelé. Jobbra alacsony, halványzöldre meszelt ház fehér kőkerítéssel, fekete vaskapuval. Kicsiny udvarában zöld lombú fa. Balra zöld kőkerítés, melyet elöl lila oszlop zár le. A képet balról a középtérbe nyúló kétszintes sárga sárga épület és annak sötétlila fakerítése zárja le. Az ég mélykék. 2014.12.20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1919/2/2014 Pdf Html
70695 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Czóbel Béla (Budapest, 1883 – Budapest, 1976) Fiú a patak partján, 1903 körül vászon olaj magasság: 63.00 cm; szélesség: 83.00 cm Balra fent: "Czóbel" Baloldalt rét, a füvön meztelen kisfiú, fölötte lombok. Jobbra patak, rajta két egymásra helyezett palló világosátga színben. 2014.12.20 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1917/2/2014 Pdf Html
81110 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) művész: Horrak, Johann (Nepomuk) (Milotitz, 1815 – Bécs, 1870) Női képmás, 1842 papír akvarell (vízfesték) magasság: 250.00 mm; szélesség: 190.00 mm balra középen: "J. Horrak pinxt.. September 1842." Bordó huzatú karosszékben ülő, jobb háromnegyed profilban ábrázolt fiatal nő. Barna haja hátul kontyba fogott, két oldalt egy-egy bodorított tincs omlik a füle elé, szeme kék. Mélyen dekoltált, mellénél és ujján fodrokkal díszített világoskék ruhár visel, kezeit ölében nyugtatja. 2014.12.18 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1786/2/2014 Pdf Html
213440 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI, MŰEMLÉK TARTOZÉK művész: Ismeretlen festő, 18. század Loyolai Szent Ignác-oltárkép vászon olaj magasság: 237.00 cm; szélesség: 135.00 cm jelzés nem látható Az íves lezárású, oldalán többszörösen tagolt keretű kép jobb alsó részén látjuk a szentet, aki egy oszloptalapzat-szerű emelvényen térdel, hosszú fekete köpenyben. Kezeit a mellén összekulcsolja, előtte bot és széles karimájú püspöki kalap hever. Tekintetét a tőle balra felfelé lebegő szakállas, hosszú köpenyt viselő Krisztusra emeli. Krisztus jobb vállán keresztet tart, baljával vékony dicsfény-karikával övezi Szent Ignác fejét. Krisztus mögött a földgolyó látszik, amit egy puttó tart. A kép felső részén a szakállas Atyaistent látjuk, valamint a Szentléleket jelképező galambot. 2014.12.06 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/579/9/2014 Pdf Html
213441 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI, MŰEMLÉK TARTOZÉK művész: Hantschl, Anton Nikolaus Johannes (festő, 17. század vége) Nepomuki Szent János-oltárkép, 1694 vászon olaj magasság: 226.00 cm; szélesség: 137.00 cm alul középen, a szent lába alatti talapzaton: "... AntonIVS NICoLaVs Ioannes HantsCHL" A félköríves lezárású kép terét majdnem teljes magasságában kitölti a szent középen álló alakja. Papi ornátusban, jobbjában feszülettel látjuk őt, égre emelt tekintettel, baljában irattekerccsel, amelyen "In Vita Hominum" kezdetű latin nyelvű szöveg olvasható. Feje fölé egy lebegő angyal babérkoszorút tart, mögötte hidat látunk kaputoronnyal és fegyveresek zsúfolt csoportjával. Alul középen, a szent lába alatti talapzaton felirat: "Divo Joanni Nepomuceno Sacerdoti illibato Doctori eximio Jurato Christi Secretario, Martyri ob inviolatum Confessionis Sigillum invicto, Patrono sIbI speCIaLIter, VeneranDo obtVLIt perpetVo DeVotVs CLIens, AntonIVS NICoLaVs Ioannes HantsCHL (1694)". 2014.12.06 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/579/9/2014 Pdf Html
300113 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; oltárszobor KÖZGYŰJTEMÉNYI, MŰEMLÉK TARTOZÉK művész: Ismeretlen mester, 18. század Oltárszobrok (Budavári Mária Magdolna templom) (6 db) Két térdelő angyal fehérre festve. Két ülő angyal fehérre festve, az egyik ruháján arany szegély. Álló angyal fehérre festve. Két lebegő aranyruhás angyal. Két térdelő pap teljesen aranyozva. A két lebegő angyal és térdelő pap szobrai a Tober Ignác által készített, és a Boldogasszony templomból a Schulek-féle átépítés során, 1884-ben áthozott főoltárhoz tartoztak (Budapest Műemlékei I. kötet, 380. o. leírása alapján). A Magyar Nemzeti Galériában a 9 db leírt szobor közül 6 db található meg (a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria 2014. április 9-i, szeptember 29-i és november 4-i adatközlései alapján). 2014.12.06 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/579/9/2014 Pdf Html
80468 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KIVITEL művész: Geldorp (Gelsdorp, Gualdorp, Geldrop), Gortzius (Leuven, 1553 – Köln, 1619) Előkelő férfi képmása, 1597 fa olaj magasság: 75.00 cm; szélesség: 57.00 cm jelzés nélkül Középkorú, előkelő férfi, jobb félprofilban ábrázolt mellképe. A kor divatjának megfelelő fekete ruhát visel, fehér spanyolgallérral. Haja, szakálla és bajsza világos barnás. Jobbját világos márványlapon fekvő vöröses kötésű, csatos könyvön nyugtatja. A háttér semleges szürke, jobbra ablak nyílik. A kép bal felső sarkában családi címer, felette „ANNO 1597”, alatta „AETATIS SVA . 36.” felirattal. 2014.12.06 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1405/7/2014 Pdf Html
200 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor művész: Ismeretlen mester, 18. század Apostol (Szent Péter?) fa festett, aranyozott magasság: 86.00 cm jelzés nélkül Barnahajú és -szakállú, vörös ruhát és sötétkék bélésű aranyszínű köpenyt viselő apostol álló egészalakos ábrázolása. Attribútumai hiányoznak, bal kezével köpenyét tartja, jobb kézfeje hiányzik. 2014.11.25 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1372/3/2014 Pdf Html
4450 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Orlai (Orlay) Petrich Soma (Mezőberény, 1822 – Budapest, 1880) Dobosy Lajosné (Kaszap Amália) képmása, 1855 vászon olaj magasság: 87.50 cm; szélesség: 70.50 cm Jelzés nem látható Barna hajú fiatal nő térdig ábrázolt képe. Kék-fehér mintás, mélyen kivágott selyemruhát visel. Hajában rózsa szál. Jobb kezén díszes arany karkötő, előtte lévő kis asztalkán kosárban virágok láthatók. 2014.10.30 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1567/1/2014 Pdf Html
4490 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Bihari Sándor (Rézbánya, 1855 – Budapest, 1906) Olvasó leány falemez olaj magasság: 36.00 cm; szélesség: 23.00 cm Jobbra lent: "Bihari S." Zöld természeti háttér előtt piros karosszékben ülő, képes albumot néző fiatal leány jobbraforduló alakja. Piros köpenye alól zöld szoknya látszik ki. 2014.10.27 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1492/1/2014 Pdf Html
79969 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ridinger, Johann Elias (Ulm, 1698 – Augsburg, 1767) Medvevadászat vászon olaj magasság: 79.00 cm; szélesség: 121.00 cm jobbra lent: "Joh. E. Riedinger F. 1732" Hegyvidéki tájban medvevadászat. Öt vadász (közöttük egy pirosruhás, egy piros mellényes, három kékruhás) kalapos alakjával, öt kutyával és egy a kutyákat marcangoló medvével. Sziklás, dombos háttér, felhős kék ég. 2014.09.26 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/698/8/2014 Pdf Html
79970 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ridinger, Johann Elias (Ulm, 1698 – Augsburg, 1767) Vadászat vászon olaj magasság: 79.00 cm; szélesség: 123.00 cm jobbra lent: "Joh. E. Riedinger F. 1732" Vadászjelenet három kalapos vadásszal és két hajtóval, öt vizslával. Jobbra sziklaháttér, balra fák. Kékes, dombos táj, kék, fehérfelhős éggel. Az előtérben sötét bokrok. 2014.09.26 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/698/8/2014 Pdf Html
79289 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Pignoni, Simone (Firenze, 1611 – Firenze, 1698) Alexandriai Szent Katalin misztikus eljegyzése, 1660 körül vászon olaj magasság: 133.00 cm; szélesség: 158.00 cm jelzés nélkül Balról ül a lilás-vörös ruhás, barna hajú, koronás Mária. Maga előtt vörös párnán tartja álló gyeremkét, aki jobbjában a jobbról térdelő Szent Katalin ujjára gyűrűt húz. Szent Katalin vöröses szőke hajú, hajában és nyakán gyöngyöt visel és gyöngy fülbevalót. Lazac színű ruháján ezüst leplet visel, melynek mustrája apró vörös virágok. 2014.09.08 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1169/2/2014 Pdf Html
81078 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Hartinger, Anton (Bécs, 1806 – Bécs, 1890) Vadászcsendélet vászon olaj magasság: 78.00 cm; szélesség: 63.00 cm balra lent, a festékbe karcolva: "A. Hartinger" Két vadliba és egy fácán felakasztva. 2014.08.25 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/754/8/2014 Pdf Html
84 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kriehuber, Josef (Joseph) (Bécs, 1800 – Bécs, 1876) Fiatalember képmása, 1840 papír, karton akvarell (vízfesték) magasság: 225.00 mm; szélesség: 168.00 mm balra lent: "Kriehuber 840." Jobb félprofilban ábrázolt, barnahajú, bajuszos fiatalember derékképe. Pirosgalléros, sötétkék, vállán (katonai?) váll-lap nyomát mutató, nyitott kabátot, alatta fehér mellényt és fekete nyakkendőt visel. 2014.08.06 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1099/4/2014 Pdf Html
85 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Kriehuber, Josef (Joseph) (Bécs, 1800 – Bécs, 1876) Férfi képmása, 1840 papír akvarell (vízfesték) magasság: 265.00 mm; szélesség: 215.00 mm jobbra lent: "Kriehuber 840." Jobb félprofilban ábrázolt, barnahajú, bajuszos, telt arcú középkorú férfi mellképe. Fekete kabátot, fehér mellényt és inget, sötétkék nyakravalót visel. 2014.08.06 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1099/4/2014 Pdf Html
80671 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA rézkarc művész: Bartsch, Adam von (Bécs, 1757 – Bécs, 1821) Kutya és macska papír rézkarc magasság: 250.00 mm; szélesség: 316.00 mm balra lent: "P. Potter p.", középen lent: "M. Molitor regiunculam inv. et del.", jobbra lent: "A. Bartsch fc." A lap bal oldalán kutya vicsorít a jobb oldalon felpúposított háttal ábrázolt macskára. Mögöttük középen egy csonka fatörzs látható, az előtérben néhány kődarab. Egy különböző holland mesterek művei utáni, állatokat ábrázoló hatlapos sorozat 3. lapja. Oeuvre-katalógus száma: 246 (Friedrich Joseph Adam von Bartsch: Catalogue des estampes de J. Adam de Bartsch, Bécs, 1818). 2014.07.11 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/786/5/2014 Pdf Html
202663 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen észak-olasz vagy osztrák festő, 18. század második fele Krisztus színeváltozása vászon olaj magasság: 25.00 cm; szélesség: 19.00 cm jelzés nélkül, a kereten réztáblán: "A. Maulbertsch" Fent középen, az égbolton Krisztus lebegő alakja látható, széttárt karokkal. Felsőtestét halványkék ruha fedi, dereka körül fehér lepel. Balról Mózes, jobbról Illés alakja sejlik fel. Lent, a földi szférában három tanítvány (Péter, Jakab, János) közül a két szélső piros ruhát, a középső pedig - valószínűleg Péter - kék öltözéket visel és felfelé, Krisztusra mutat. A háttér homogén, barnás tónusú. 2014.06.30 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/716/6/2014 Pdf Html
251601 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV régi könyv (1850 előtt) író: Kis János (Rábaszentandrás, 1770 – Sopron, 1846);kiadó: Kazinczy Ferenc (Érsemjén, 1759 – Széphalom, 1831);nyomda: Trattner János Tamás (Buda, 1789 – Pest, 1825) Kis János versei. 1-3. kötet. Pest, 1815 papír nyomtatott, félvászon kötés egyéb méret(ek): VIII, 189 p., 1 t.; 226 p., 1 t.; 134 p., 1 t. Az 1. és 3. kötet 1815-ben, a 2. kötet 1814-ben jelent meg. Az 1-3. kötet egybekötbe. Aranyozott gerincű, korabeli félvászon kötésben. Korabeli tulajdonosi bejegyzésekkel, pecséttel. 2014.05.31 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/424/9/2014 Pdf Html
250454 DOKUMENTÁCIÓ; ÍROTT / NYOMTATOTT (KÉZ- ÉS GÉPIRAT); KÖNYV régi könyv (1850 előtt) író: Fáy András (Kohány, 1786 – Pest, 1864);nyomda: Landerer;illusztrátor: Lehnhardt Sámuel (Poprád, 1790 — Pest, 1840) A' Bélteky ház. 1-2. kötet. Pesten, 1832 papír nyomtatott, félbőr kötés, rézmetszet egyéb méret(ek): 395 p.; 342 p., 1 t. 1. kiadás. Aranyozott gerincű félbőr kötésben. A belső kötéstáblán "Blancz József könyvkereskedése Pécsett" címkével. Az 1. kötet az ÁKV aukciós címkéjével (77.XI.182.). 2014.05.31 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/424/9/2014 Pdf Html
79220 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen festő, 18. század (Crespi, Giuseppe Maria (Lo Spagnolo) (Bologna, 1665 – Bologna, 1747) követője) Pásztorok imádása vászon olaj magasság: 93.50 cm; szélesség: 73.00 cm jelzés nélkül Istállóban középen Mária, mellette jászol tetején a gyermekkel, akit két karjával átölel, jobbra Szent József, térdelő pásztor báránnyal, balra botra támaszkodó térdelő nő (?), mögötte két álló nőalak. A csoport mögött állatok. 2014.05.13 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/671/7/2014 Pdf Html
59625 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; kisplasztika KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ismeretlen dél-német mester, 17. század második harmada (Lenckhard, Adam környezete?) Maria Immaculata elefántcsont faragott magasság: 40.00 cm lent szalagon: "SINE LABE CONCEPTA O[RA].P[RO].N[OBIS]." Szárnyas puttófejekkel körbevett gömbön (glóbuszon) álló nőalak.A pufók fejek között szalagon vörös betűs, megkopott, majuszkulás felirat. Mária fejét kissé oldalra hajtja, felemeli, kezét melle előtt keresztezi. A testét fedő hosszúujjas ruha felett - az egyébként fedetlen - fejétől induló, bal vállán átvetett, teste előtt mindkét oldal felé nagy ívbe rendezett fátylat visel. Hosszú ruhája alól kivillan saruval fedett lába. A szobor hátoldala lesimított (fűrészelt felület), belseje az elefántagyar felépítésének megfelelően üreges. Mária feje körül csillagokkal díszített nimbusz, ez valószínűleg későbbi, mint a faragvány. A szobor kisméretű, tetején elefántcsontlapokkal fedett konzolon áll. 2014.03.01 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/259/2/2014 Pdf Html
80620 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Bianchi, Mosé (Monza, 1840 – Monza, 1904) Téli városrészlet, 1890 vászon olaj magasság: 49.00 cm; szélesség: 73.00 cm jobbra lent: "Mose Bianchi 1890" Havas utcán a kocsiúton piros takaróval borított ló zöld kocsit húz, a bakon esernyőt tartó asszony ül, a lovat férfi vezeti. Mögötte balra pirosesernyős nő és csukott lovakocsi jön. Jobbra palota, előtte alakok és zöld omnibusz, a háttérben házak havas tetővel, hóval fedett kupola. Balra havas járdán alakok. 2014.01.05 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1681/5/2013 Pdf Html
310384 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY kanna ; ónkanna készítő: Ismeretlen Ónkanna (utánzat régi forma után) (Brüsszel, 20. század) ón magasság: 18.60 cm; szájátmérő: 9.00 cm; talpátmérő: 8.00 cm Alján három jegy. Belga utánzat: gömbalakú test, hengeres nyak, fül. Készült Brüsszelben, "Étain R. Pompe" műhelyében. 2013.12.09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1810/2/2013 Pdf Html
308370 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY tányér; tányér készítő: Ismeretlen Óntányér, cseh, 18. század ón vésett Nem megadott helyen: oválisban balra néző, kannát vivő oroszlán, felette V.L.G. betűk. Vésett címerrel. 2013.12.09 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1810/2/2013 Pdf Html
415 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen festő, 19. század eleje (Kauffmann, Angelika (Maria Anna Angelica Katharina) (Chur, 1741 – Róma, 1807) követője) Mária a gyermek Jézussal, 1820 körül vászon olaj magasság: 117.00 cm; szélesség: 92.00 cm jelzés nélkül A festett ovális képmezőben Mária ülve látható, amint mezitlábas bal lábát éppen az előtte lévő padkára helyezi. Mályva színű ruhát és bal vállán átvetett, fakó, kék köpenyt visel. Szőkésbarna haja középen elválasztva, arca lányos. Lesütött szemeivel a mellette álló, fehér ágyékkötőt viselő kis Jézusra tekint. Baljával gyengéden gyermeke mellkasát érinti, jobbjával a kézfejét. A gyermek a padkán áll, lépő mozdulatot tesz, miközben tátott szájjal felfelé, anyjára néz. A sötét hátteret faágak, levelek töltik ki. Az eredeti vakkereten két cédula, az egyiken: "Inventar 267", a másikon: "nach Wien K. K. privat Südbahn-Gesellschaft" (töredékes), illetve ceruzával "Kauffmann" felirat. 2013.11.06 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1057/16/2013 Pdf Html
81339 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA akvarell (vízfestmény) KIVITEL művész: Meyer, Johann Jakob (Zürich, 1749 – Zürich, 1829) Tájkép rommal papír akvarell (vízfesték) magasság: 430.00 mm; szélesség: 576.00 mm jobbra lent: "J. J. Meier" Felhős ég. Balra sziklás táj, lenn facsoportok. Sziklás úton lefelé haladó szamár és vándor. Jobbra középen várrom. Balra távol szürkés hegyek. 2013.10.24 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/140/5/2013 Pdf Html
78671 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: C. Gutsch, 1856 jelzéssel Allegorikus nőalak vászon olaj magasság: 106.00 cm; szélesség: 75.00 cm jobbra lent: "C. Gutsch, 1856" Fiatal, álló nő. Jobbfelé néz. A fehér ruha és a nyakánál barnaszélű, bíborszínű átvető a jobb kart és a vállat fedetlenül hagyja. Hullámos, barna hajában virágos fejdíszt, derekán megkötött, aranybojtos, zöld övet visel. Hegyes, sötét táji háttér. 2013.10.02 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1102/5/2013 Pdf Html
4897 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Amiet, Cuno (Solothum, 1868 – Oschwand, 1961) Fiatal lány, 1909 vászon olaj magasság: 32.00 cm; szélesség: 32.00 cm jobbra lent: "CA 09" mélyítve a friss festékbe Fiatal lány félprofilból ábrázolt vállképe. Szőkésbarna haja hátrafésült, feltűzött, tekintete elgondolkodó; rózsaszín felsőt visel, a háttér kék. 2013.09.23 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/553/20/2013 Pdf Html
67663 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KIVITEL művész: Ismeretlen észak-németalföldi festő, 17. század (Johan van Vockenberg jelzéssel) Halcsendélet vászon olaj magasság: 60.50 cm; szélesség: 91.50 cm balra lent: : "Johan van Vockenberg fecit" Sötét háttér előtt barna asztallapon két nagyobb és több apró ezüstpikkelyes hal. Balra óntányéron fejénél kettévágott hal, késsel, mögötte kenyér és hagymának tűnő forma. Jobbra fedeles cserépkupa, előtte halat evő feketés színű macska, lábán fehér "papucsokkal". Mellette félrebillent vesszőfonatos palack. Középen hátul talpas tálon hosszú üvegpohár sörrel, fehérlő sörhabbal. 2013.09.23 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/53/20/2013 Pdf Html
79480 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen velencei festő, 16. század Andrea Gritti velencei doge képmása vászon olaj magasság: 55.00 cm; szélesség: 42.50 cm jelzés nélkül Sötét háttér előtt bordóruhás, bordó camaurás, fehér körszakállas doge mellképe bal háromnegyed profilban. A fiziognómiai jegyek alapján nagy valószínűséggel Andrea Gritti (1455-1538) velencei dózsét ábrázolja. Díszrámája 16. századi, faragott, aranyozott hársfa. A fesztőráma hátoldalán Magaziner Zoltán műkereskedő vörös pecsétviasztba nyomott bélyegzője. 2013.09.16 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/407/5/2013 Pdf Html
14684 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KIVITEL művész: Goossens, Josse (Aachen, 1876 – Aachen, 1929) Kávéházi jelenet vászon olaj magasság: 64.00 cm; szélesség: 63.00 cm középen lent: "Josse Goossens 1911" Fehér és vörös tapétával borított falú kávéházi teremben fehérrel terített asztaloknál nők és férfiak ülnek. Körülöttük három fekete ruhás, fehér bóbitás és kötényes pincérlány sürgölődik. A térbe két sárgaernyős lámpa lóg be, a jobbra hátul lévő, kék reflexekkel megfestett ablakban az egyiknek a tükörképe sárgán csillog. A helyiségen átlósan drapéria fut végig, mely sárga, piros és kékeszöld nagy mintákkal van díszítve. 2013.09.06 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/746/17/2013 Pdf Html
4088 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Guarino, Francesco (Solofra, 1611 – Gravina in Puglia, 1651) Keresztelő Szent János, 1650 vászon olaj magasság: 125.00 cm; szélesség: 97.50 cm jelzés nélkül A szent ülő alakját prémes mellényben és vörös köpenyben, jobb kezében pásztorbottal látjuk. Bal kezével egy bárányt símogat. Mögötte a kép bal oldalán kettéágazó fatörzset, jobbra erdős, hegyes, folyó szabdalta tájat látunk. 2013.08.20 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1016/4/2013 Pdf Html
84616 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen osztrák festő, 1816 Kastély képe vászon olaj magasság: 71.00 cm; szélesség: 98.00 cm balra lent: "Tide 816" Középtérben timpanonos, négyoszlopos, klasszicista ízlésű feljáróval épített kastély két alacsonyabb kis oldalszárnnyal. Jobbra pirostetős, barokktornyú templom látszik ki a lombok közül. Balra tornyos templom és kőfal. Elől két hölgy és egy gyermek és parasztasszony állnak. Balra patak folyik. Baloldalt juhász és bárányok, ló és szarvasmarhák. 2013.07.19 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/734/4/2013 Pdf Html
80663 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Büche, Josef (Bécs, 1848 – Bécs, 1917) Szalmakalapos lány vászon olaj magasság: 62.00 cm; szélesség: 48.00 cm jobbra lent: "J. Büche" Felhős ég előtt derékig ábrázolt fiatal lány képe. Fehértollas szalmakalapot, fodros, fehér gallért, fekete sálat, kék ruhát és barna kötényt visel. Szeme barna, haja szőke és göndör. 2013.06.15 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/557/2/2013 Pdf Html
81292 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen flamand festő, 17. század Erdős táj alakokkal fa olaj magasság: 24.00 cm; szélesség: 35.00 cm hátoldalán korabeli felirat: "Bout & Boudewyns" és régi kiállítási etikett Jobbra és balra facsoport, elől két tehenet hajtó pásztorfiú kutyával, a középtérben alakok, balra kitekintés a kéklő hegyekre. 2013.06.13 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/557/2/2013 Pdf Html
70330 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Macskacsalád vászon olaj magasság: 46.50 cm; szélesség: 68.00 cm Jobbra fent: "Berény" A kép középterében átlós irányba elnyúló szürke cirmos macska, fejével kölykei felé visszafordulva, melyek közül három szopik, a negyedik a kép előterében játszik. Alattuk sötét rózsaszín drapéria, mögöttük szalma. 2013.06.12 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/803/3/2013 Pdf Html
23048 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA pasztell kép művész: Nagy István (Csíkmindszent, 1873 – Baja, 1937) Erdélyi falu, 1927 papír pasztell magasság: 680.00 mm; szélesség: 820.00 mm Jobbra lent: "Nagy István". Monumentális, sötét tömegű hegy tövében erdélyi falu jellegzetes, meredek tetejű házcsoportja, a házak mögött szántóföldek zöld és barna csíkjai huzódnak. Az előtérben út visz az egyik házig, ajobb alsó sarokban elhelyezett ház mögött pedig kisebb domb íve az útra támaszkodik. A lépcsőzetesen épített ritmikus, tömör, széles konturvonalakkal erőteljesen tagolt kompozíciót a kékes-szürkés színű, mozgalmas, oldotabb ég zárja le. 2013.06.12 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/801/3/2013 Pdf Html
4255 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Vaszary János (Kaposvár, 1867 – Budapest, 1939) Nő ciklámennel, 1930 körül vászon olaj magasság: 62.00 cm; szélesség: 52.00 cm Balra fent: "Vaszary J." Smaragzöld háttér előtt, fehér terítővel letakart asztalnál szembenéző, fiatal nő ül, fejét könyöklő baljára támasztja. Haja fekete, ruhája sárga, nyakában zöld sál. Jobb kezénél cserepes ciklámen. 2013.06.12 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/802/3/2013 Pdf Html
13192 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Egry József (Újlak, 1883 – Badacsonytomaj, 1951) Balatoni táj, 1941 lemezpapír olaj magasság: 70.00 cm; szélesség: 100.00 cm jobbra lent: "Egry József 941 / Badacsony" Világosokker alaptónusaiban balra apró, háttal álló figura, előtte víztükör, jobbra szivárvány. 2013.06.12 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/804/3/2013 Pdf Html
174 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Szőnyi István (Újpest, 1894 – Zebegény, 1960) Három gyerek a padon vászon olaj magasság: 75.00 cm; szélesség: 77.00 cm Jobbra lent: "Szőnyi" és a hátoldalon: "Magyar Nemzeti Galériában 1963, Staatliche Berlin National Galery 1963" Dombtetőn, kerti padon egy zöldes-sárgás ruhájú, félháttal ülő kislány, egy kékruhás, hosszú, keresztbetett lábú, mezítlábas, szemben ülő kislány és egy zöldinges, világosbarna nadrágos álló fiú. Baloldalt szürkés fatörzs lombja a pad fölé terjeszkedik. A művész átmeneti u.n. száraz korszakából. 2013.06.11 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/785/2/2013 Pdf Html
4233 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA vegyes technika művész: Bene Géza (Csáca, 1900 – Budapest, 1960) Krisztus siratása, 1924 papír vegyes technika magasság: 340.00 mm; szélesség: 300.00 mm Balra lent: Bene Géza 924 Sötét háttér előtt a kép függőleges tengelyében láthatjuk Krisztust a kereszten. Világosabb tónussal festett teste élesen elüt a háttértől és a keresztet szorosan körülvevő - ezáltal a testet deréktól lefelé takaró - alakok sötét tömbjétől. 2013.06.11 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/799/3/2013 Pdf Html
4048 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Réti István (Nagybánya, 1872 – Budapest, 1945) Fiú ostorral vászon olaj magasság: 69.00 cm; szélesség: 57.00 cm Jobbra lent: "Réti" Napsütötte mezőn alulnézetből ábrázolt parasztfiú erősen a táj fölé emelkedő, szembenéző félalakja. Jobb kezében tartott ostorát széles mozdulattal ütésre emeli. Feje lehajtva. 2013.06.08 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/779/3/2013 Pdf Html
84277 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA rézkarc KIVITEL művész: Rembrandt, Harmensz van Rijn (Leiden, 1606 – Amszterdam, 1669) A gyermek Jézus bemutatása a templomban, 1640-1641 papír rézkarc magasság: 211.00 mm; szélesség: 287.00 mm jelzés nélkül Többalakos, épület belső terébe helyezett bibliai jelenet: a középtől kissé jobbra, félig háttal térdel Mária, vele szemben az agg Simeon szintén térdeplő alakja, karjaiban a gyermek Jézussal. Mária mögött József áll, a jelentet figyeli, kezeiben egy pár gerle. A kép középterében József alakjától balról az éppen érkező Anna prófétaasszony, kezében bottal. Fölötte a szentlélek galambja lebeg. A kép jobb terében a jelent mögött további álló alakok, balra hátrébb a templomban ülők, a bal szélen két beszélgető alak, lábaiknál fekvő kutyával. A háttér sötét, az épület árkádszerű nyílásai alig kivehetők. 2013.06.06 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/566/16/2013 Pdf Html
306027 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Oudry, Jean-Baptiste (Párizs, 1686 – Beauvais, 1775)-nak tulajdonítva Vadkannal küzdő vadászkutyák vászon olaj magasság: 81.00 cm; szélesség: 101.00 cm jelzés nélkül Erdős tájháttér előtt hat vadászkutya által megtámadott vadkant látunk. A kép középterében megjelenő állat nyakába két oldalról egy-egy kutya mar bele: jobbról egy nagy termetű, fehér szőrű, míg balról egy vöröses barna, fehér foltos. A vadkan az ádáz küzdelemben maga alá gyűrt két ebet, amelyek kétségbeesetten vonyítanak a hatalmas disznó súlya alatt. Az állat mögött újabb kutya emelkedik a levegőbe, amelyet a kan lerázott a hátáról. A kép bal oldala felől érkezik az erősítés egy barna foltos vadászkutya személyében. A jelenet hátterében balra ligetes vízparti táj tűnik fel, a fák fölött egy hegy körvonalaival, fölötte pedig bárányfelhőkkel tarkított kék égbolt látható. 2013.06.05 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/638/5/2013 Pdf Html
48725 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Vernet, Claude-Joseph (Avignon, 1714 – Párizs, 1789) köre Éjszakai halászat vászon olaj magasság: 33.00 cm; szélesség: 43.50 cm a kerethez erősített eredeti vásznon: "VERNET" A felhők közül kibukkanó telihold fényénél halászat folyik egy öbölben. A vízen fáklyával kivilágított csónak, benne három alak, egyikük hosszú rúddal igyekszik irányítani a járművet, miközben társai a vizet figyelik. Középen a sziklás előtérben négy alak; a baloldali éppen a hálót emeli ki a vízből, jobbra három társa a partról segít neki bevonni azt. Balra, az öböl másik oldalán a dombokon épületek, jobbra fák, a háttérben elmosódó hegyek és egy város látható. 2013.05.31 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/725/1/2013 Pdf Html
81290 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen flamand festő, 17. század Erdős táj alakokkal fa olaj magasság: 24.00 cm; szélesség: 35.00 cm hátoldalán korabeli felirat: "Bout & Boudewyns" és kiállítási etikett Az előtérben lévő úton haladó lovasok, balra magas fák, a középtérben erdő és az úton alakok. Jobbra hátul hegyes táj. 2013.05.23 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/555/2/2013 Pdf Html
84272 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KIVITEL művész: Ismeretlen velencei festő, 1700 körül A velencei karnevál utolsó csütörtökének ünnepsége (Giovedi Grasso) vászon olaj magasság: 99.00 cm; szélesség: 130.00 cm jelzés nélkül A fekvő formátumú kép a velencei Piazzettát ébrázolja, amelyet balról a Palazzo Ducale, jobbról a Libreria zár le. A tér közepén ácsolt fapódiumon álló, többszintes építmény emelkedik, amelynek aranyozott kupolás tetjét harsonát fújó szárnyas figura (angyal vagy Fáma?) díszíti. Az építményen tüzijáték, petárdalövöldözés kíséretében színjáték folyik, mellette balra pedig bikaáldozatot mutatnak be. A központi jelenetet álarcos-jelmezes, tarka tömeg veszi körül, a nézők között, a Palazzo Ducale árkádjai között a doge is jelen van. 2013.05.14 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/566/20/2013 Pdf Html
84275 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KIVITEL művész: Scheyerer, Franz (Prága, 1770 – Bécs, 1839) Erdei táj folyóval vászon olaj magasság: 66.00 cm; szélesség: 92.00 cm jobbra lent a farönkön: "F. Scheyerer" Balra fákkal benőtt részlet, jobbra folyó nádassl. Jobbra alaul staffage figurák: két nő, az egyik csecsemővel, a másik kisleánnyal. Egy favágó kiszáradt fát gallyaz. A kép barnászöld tónusú. 2013.05.14 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/566/18/2013 Pdf Html
84276 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KIVITEL művész: Ismeretlen német festő, 17. század Salamon ítélete fém olaj magasság: 44.00 cm; szélesség: 36.00 cm jelzés nélkül Balra trónuson ülő, kék ruhát, lila palástot, koronát viselő, jobbjában uralkodói pálcát tartó Salamon. Előtte fekvő kisgyerek, középen hóhér, baljában lefelé lógat egy kisgyereket. jobbjában pallos. Jobbra lilaruhás, sárgapalástos, térdelő szőke nő, kezét széttarja, mögötte két alak áll. A háttérben szürke színekkel vázolt alakok és architektúra részlete látszik. Balra az előtérben kutya hátalakja. 2013.05.14 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/566/17/2013 Pdf Html
79291 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KIVITEL művész: Ismeretlen olasz festő, 18. század Architektúra alakokkal vászon olaj magasság: 180.00 cm; szélesség: 140.00 cm jelzés nélkül Díszes reneszánsz oszlopcsarnok, az előtérben jobbra három alak, balra anya gyermekével, hátul a palota udvarán körtemplom. 2013.05.14 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/566/23/2013 Pdf Html
84273 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KIVITEL művész: Milian, Thaddäus (Millian, Šimon Tadeáš) (Hirschfeld / Polná, 1794 – ?, 1875) Erdei táj sziklákkal, 1848 fa olaj magasság: 25.00 cm; szélesség: 30.00 cm Középen lent: "T. Millian 848" A kép jobb alsó sarkából kis erdei út fut a háttér felé. Az előtérben jobbra három kecske, egy férfi és egy nő látható. A sziklák között fenyők, az út mellett érdekes formájú fa jelenik meg. 2013.05.14 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/566/19/2013 Pdf Html
84271 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA vegyes technika KIVITEL művész: Gherardi, Giuseppe (Firenze, 1788 körül – Firenze, 1884) A Piazza del' Granduca di Firenze látképe, 1850 körül papír akvarell (vízfesték), tus, toll magasság: 400.00 mm; szélesség: 535.00 mm jelzés nélkül Firenzei vedutaábrázolás, a Piazza del' Granduca (Piazza della Signoria) látképével: balra a Neptun-kút, mellette I. Cosimo lovasszobra, mögöttük a Palazzo Vecchio épülete jellegzetes tornyával, szemben a Loggia dei Lanzi árkádjai, jobbra a tér többi épülete, a téren embercsoportok. 2013.05.14 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/566/21/2013 Pdf Html
84278 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; SOKSZOROSÍTOTT GRAFIKA litográfia (kőnyomat); granolitográfia KIVITEL művész: Dalí, Salvador (Figueres, 1904 – Figueres, 1989);kiadó: Senans AG (Bern);nyomda: Matthieu AG (Dielsdorf / Zürich) Tienta en Espana, 1960 papír granolitográfia, színezett magasság: 738.00 mm; szélesség: 952.00 mm lent középen keretben: "Tienta en Espana Dalí 1960", a lap bal szélén ceruza ráírás (sorozatszám): 161/400, a jobb szélen: Dalí Három oldalról körülzárt udvar. A hátsó, erődítéshez hasonló falon három torony, közülük a középsőn óra, alatta pedig kapu látható. Az udvaron fekete bikát leszúró lovas, lándzsát tartó, egymás felé ugrató lovasok, ülő férfi kutyával, jobbra lent négy lovas és egy gyalogos csoportja. Balra a középtér felé haladó három alak, két, egymás mögött vágtató lovas, lent pedig szerzetes könyvvel a kezében és püspök, fején süveggel, kezében pásztorbottal. Lent középen keretben: "Tienta en Espana Dalí 1960". A lap szélén ceruza ráírás: 161/400-Dalí (kétoldalt). A lap hátoldalán Senans berni kiadó nyomtatott szövege szerint nyomtatta Mathieu Matthieu Dielsdorf-Zürich. Tienta en Espana 1960-ban készült kompozíciójának granolitográfiája, megjelent DSenans kiadásában Bernben, 1983. Színezett., Három oldalról körülzárt udvar. A hátsó, erődítéshez hasonló falon három torony, közülük a középsőn óra, alatta pedig kapu látható. Az udvaron fekete bikát leszúró lovas, lándzsát tartó, egymás felé ugrató lovasok, ülő férfi kutyával, jobbra lent négy lovas és egy gyalogos csoportja. Balra a középtér felé haladó három alak, két, egymás mögött vágtató lovas, lent pedig szerzetes könyvvel a kezében és püspök, fején süveggel, kezében pásztorbottal. A lap hátoldalán Senans berni kiadó nyomtatott szövege szerint nyomtatta Mathieu Matthieu Dielsdorf-Zürich. (Tienta en Espana 1960-ban készült kompozíciójának granolitográfiája, megjelent Senans kiadásában Bernben, 1983.) 2013.05.14 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/566/15/2013 Pdf Html
79599 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KIVITEL művész: Ismeretlen francia (?) festő, 18. század Hattyúkat vadászó kutya fa olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 58.00 cm Hullámos lezárású képmezőben az előtérben jobbra nagy, piros levelű fa alatt fehér-fekete kutya két széttárt szárnyú hattyút ugat. A háttérben balra zöld kínai pagodák. 2013.05.14 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/566/22/2013 Pdf Html
79290 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) KÖZGYŰJTEMÉNYI művész: Ismeretlen osztrák festő, 18. század Mária Terézia vászon olaj magasság: 151.00 cm; szélesség: 119.00 cm jelzés nem látható Balról márványlapú asztal mögött áll kék ruhában, sárga hermelinbélésű lepelben az őszes királynő, hajában és fülében ékszerek. Ruhája kivágását és ujját gazdag csipke díszíti. Jobbjával palástját fogja. Az asztalon vörös párnán az uralkodói jelvények. Sötétbarna háttér. 2013.05.08 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/607/3/2013 Pdf Html
67891 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY kanna ; fedeles kanna készítő: Ismeretlen (WS mesterjeggyel), 1810 Fedeles kanna, Bécs, 1810 ezüst, fa trébelt, poncolt, cizellált, fényezett magasság: 31.50 cm; súly: 866.00 g Szájpereme alatt városjegy és adóbélyeg, illetve a túloldalon a WS-monogramos mesterjegy. Talpán belül mindhárom beütött bélyeg megismétlődik. Jelzései: városjegye a Knies Fig. 16-hoz illetve Neuwirth 17. illusztráción lévőhöz hasonló. Mesterjegye (WS-monogramm) az 1801-ben született Wilhelm Streithoff (ld. Neuwirth P2414), illetve Wilhelm Steinbach (ld. Knies 29.p., Neuwirth P2415) jelzéséhez hasonló. Kerek, többszörösen tagolt talpon, rövid száron féltojásdad test. Recézett vállrészből emelkedik a karcsú, orsós nyak, kiöntőcsőrös szájára sarníron forduló fedő borul. Nyakához illeszkedő, levéldíszes, tölcséres tagozatból – az ötvösmű legszebb eleméből - ível föl a feketére fényezett fa fül, mely a testhez ezüst gyűrűvel kapcsolódik. Testén, a kiöntő alatt vésett „B Sz K” (?) monogram, tőle jobbra vésett címer, mindkettő azonosítatlan. 2013.03.14 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/119-1/2013 Pdf Html
70600 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953) Csendélet szoborral vászon olaj magasság: 71.00 cm; szélesség: 95.00 cm Balra lent: "Berény" Szobabelsőben zöld zsalus, függönyös ablak előtt, ovális asztallapon fiatal nő fejszobra. 2013.03.13 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1715-3/2012 Pdf Html
202739 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen német festő, 19. század, flamand előképek után Krisztus siratása vászon olaj magasság: 114.00 cm; szélesség: 153.00 cm jelzés nem látható A kép előterében fejjel bal felé fekszik a holt Krisztus. Felsőtestét turbános, szakállas, ősz férfi tartja átölelve. A testet három fehér fejkendős nőalak, a vörösruhás János evangélista és a jobbszélen a feketeruhás donátor veszi körül. Jobbra vörösbélésű ékszeres pártát viselő, csigaalakban feltűzött hajú, kezét összekulcsolva tartó nőalak áll (Magdolna vagy donátornő?). 2013.02.15 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1739-3/2012 Pdf Html
79366 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: M.G. jelzéssel Birkaetetés vászon olaj magasság: 48.00 cm; szélesség: 55.00 cm jobbra lent: M.G. (utólagos) Istálló belseje három juhhal, jobbra piroskabátos fiú nagy kosár zöldséggel. Balra nyitott ajtó. 2013.02.07 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 401/1741-3/2012 Pdf Html
83941 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen észak-olasz festő, 1600 körül Öreg férfi, fiatal nő vászon olaj magasság: 115.00 cm; szélesség: 92.50 cm jelzés nem látható Szobabelsőben jobbra vörösfüggönyös ágy, melyen hiányos öltözetű, szőkekontyos fiatal nő térdel és két karjával magához öleli a tőle balra álló, kék-sárgaruhás öregembert, aki pénzeszacskójába nyúl. Az ágyon szőke fürtös Ámorka látható, amint íját töri ketté. 2013.02.06 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1740-3/2012 Pdf Html
33922 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR szekrény; írószekrény készítő: Ismeretlen Szekreter, magyar, 19. század első fele diófa, fenyőfa, diógyökér, bronz faragott, borított, veretelt magasság: 158.00 cm; szélesség: 101.00 cm; mélység: 61.00 cm Négy rövid hajlított lábon álló alacsony hasáb alakú talapzat, benne széles fiók; fölötte ovális szekrénytest, amelynek alsó felében két fiók és kihúzható írólap, felső részében lehajtható lap mögött fiókok és rekeszek. Oldalsó peremét faragott, aranyozott halak díszítik. 2013.01.22 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1603-3/2012 Pdf Html
33923 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR szék ; támlásszék készítő: Ismeretlen Szék, 2 db, magyar, 19. század második fele fa intarzia, pác magasság: 90.00 cm; szélesség: 47.00 cm; mélység: 49.00 cm Négy keskeny hajlított lábon áll, áttört háttámlája fent intarziával díszített ívelt lappal záródik. Biedermeier stílusú. 2013.01.22 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1603-3/2012 Pdf Html
33924 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR szekrény; írószekrény készítő: Ismeretlen Tabernákulumos írószekrény, magyar, 18. század stílusában fenyőfa, bronz borított, veretelt magasság: 170.00 cm; szélesség: 113.00 cm; mélység: 61.00 cm Négy pogácsalábon áll, alsó részében három fiók; középső részen két keskeny fiók között lehajtható írólap, mögötte rekeszek; felső részében középen tabernákulum, két oldalán fiókok; fent ívelt oromzattal záródik. 2013.01.22 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1603-3/2012 Pdf Html
33944 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA óra készítő: Georg Rieder in Währing jelzéssel Asztali óra fa, alabástrom, réz faragott, pác, veretelt magasság: 65.00 cm; szélesség: 38.00 cm; mélység: 13.00 cm Számlapján: Georg Rieder in Währing. Szögletes fa talapzaton álló két alabástrom oszlop tartja a veretekkel díszített építménybe foglalt óratestet, csúcsát bronzból öntött oroszlánfigura díszíti. 2013.01.22 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1603-3/2013 Pdf Html
33945 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR szekrény; könyvszekrény készítő: Ismeretlen Könyvszekrény, magyar, 1830 körül üveg, kőrisfa, fenyőfa borított, esztergályozott magasság: 178.00 cm; szélesség: 119.00 cm; mélység: 41.00 cm Szögletes hasábforma kétajtós szekrény, a szekrényajtókban üveglapokkal, két oldalán egy-egy esztergált oszloppal, felső párkánya timpanonos záródású. 2013.01.22 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1603-3/2012 Pdf Html
33946 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR szekrény; komód (sublód, sublót) készítő: Ismeretlen Komód, magyar, 1866 cseresznyefa, réz lakkozott, borított, veretelt magasság: 109.00 cm; szélesség: 124.00 cm; mélység: 61.00 cm Oldalán: "Gautner Sebastian, 1866" Ceruzával a felső fiók támján "Apát úr" felirat. Négy hasábos lábon áll, testében négy fók, kétoldalt egy-egy feketére pácolt esztergályozott oszlop. A fiókok közepén egy-egy kerek kulcslyukpajzs, kétoldalt kerek húzókarikák. 2013.01.22 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1603-3/2012 Pdf Html
108 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Molnár C. Pál (Battonya, 1889 – Budapest, 1981) Ablakon kinéző akt vászon olaj magasság: 146.00 cm; szélesség: 98.00 cm Jobbra lent: MCP 1935 Nyitott, fehérre festett ablak előtt háttal álló meztelen, ablakon kihajló nő. Jobbra fehér ágynemű. Balra széken rózsaszín lepedő. Az ablakon át zöld rét látszik, villanypóznák, villanydróton ülő két kis fecske, jobbra kis ház, távolban hegyvonulat, fákkal kis házakkal. 2013.01.04 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1774-3/2012 Pdf Html
71542 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA pasztell kép művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Férfi arckép papír pasztell, szén magasság: 440.00 mm; szélesség: 320.00 mm Balra lent: "Rippl Rónai" Kopasz, magas homlokú, lelógó bajszú, középkorú férfi bal profilban. Mellkép. 2013.01.04 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1776-3/2012 Pdf Html
78101 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Téli táj karton olaj magasság: 19.30 cm; szélesség: 25.50 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Hóborította talajon középen kékes tónusú ház baran lépcsővel és léckerítéssel, előtte jobbra és balra egy-egy hóval fedett kazal a háztól balra néhány kopár fa. Jobbra a háttérben hóval fedtt hegy. Zöldeskék ég. 2012.12.29 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1753-3/2012 Pdf Html
22032 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA tusrajz művész: Márffy Ödön (Budapest, 1878 – Budapest, 1959) Önarckép papír tus, lavírozott magasság: 340.00 mm; szélesség: 245.00 mm Tábori kis széken ülő, szemben ábrázolt fiatal férfi térdére fektetett rajztáblán rajzol. Mögötte csendéletet ábrázoló kép. 2012.12.23 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1718-3/2012 Pdf Html
24976 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Rudnay Gyula (Pelsőc, 1878 – Budapest, 1957) Majális vászon olaj magasság: 21.00 cm; szélesség: 25.50 cm Jobbra lent: "Rudnay" Két dombhajlat között kiránduló társaság. Balra fekete kalapos, kabátos férfi kinyújtott lábbal ül a fűben, mögötte egy nőalak, jobbra két nőalak ül a fűben a férfi felé fordulva, mögöttük áll a harmadik. 2012.12.08 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1504-3/2012 Pdf Html
5875 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Hollósy Simon (Máramarossziget, 1857 – Técső, 1918) Parasztház vászon olaj magasság: 68.00 cm; szélesség: 73.50 cm Balra lent: "Hollósy" Zöld lombos fák között, deszka kerítés mögött parasztház tetje, és a ház végének fehér fala látszik. 2012.12.08 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1503-1/2012 Pdf Html
65492 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; SZOBRÁSZATI ALKOTÁS; KÖRPLASZTIKA szobor; kisplasztika alkotó: Ismeretlen Szobrocska (19. század) bronz, keménycserép festett, mázas, aranyozott, öntött magasság: 13.90 cm; szélesség: 13.90 cm; mélység: 7.50 cm Keménycserép bronz fekhelyen. Jobb karjára támaszkodó fekvő fiúcska, szürkés-barna színű repesztett mázzal, helyenként barna színű vasfestéssel. A pamlag négylábú, matraccal, ez francia készítmény, aranyozott bronz. Az alak esetleg japán. 2012.12.04 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1604-4/2012 Pdf Html
1431 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Kerti jelenet gróf Somssichéknál karton olaj magasság: 49.00 cm; szélesség: 69.00 cm Hátoldalon: A művész sajátkezű írásával: "Somssichék kertjében R.R.J.", 32000 korona, 300 dollár", Balra lent: "Rónai" A kép középterében fehér, kék és rózsaszínruhás fiatal nők csoportja némelyiken széleskarimájú kalap. Balról egy fehér orosz agár látható, háttérben színes bokrok és fák. 2012.11.22 Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1510/9/2012 Pdf Html
200734 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen müncheni festő, 19. század vége Női portré karton, vászon olaj magasság: 29.00 cm; szélesség: 23.00 cm jelzés nélkül Fiatal nő portréja semleges sötét háttér előtt. Szeme barna, haja hosszú, hullámos, barna. Kivágat egy nagyobb képből /a vászon szálai átlósan futnak./ /Színezett keretben/ 2012.08.07 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/813-7/2012 Pdf Html
67456 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Hughes-Stanton, Herbert Edwin Pelham Sir (1870 – 1937) Ködös táj vászon, dekli olaj magasság: 39.50 cm; szélesség: 50.00 cm balra lent: "H. Hughes-Stanton" Vázlatos festéstechnikájú tájkép, a formák elmosódnak. Melybenyúló sík mező előterében kis tavak, a kép jobb szélén vattás lombozatú fák. Baloldalt, a háttérben sárgafalú kis házak, a kép bal szélén elmosódott templom. A házak mögött a háttérben magasabb hegyek árnyszerű foltjai látszanak. 2012.08.07 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/813-6/2012 Pdf Html
23720 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Bornemisza Géza (Nábrád, 1884 – Vác, 1966) Tavasz a Gellérthegyen vászon olaj magasság: 52.00 cm; szélesség: 57.00 cm Jobbra lent: "Bornemissza Géza 1923". Az előtérben a Gellérthegynek a Duna felé eső részlete élénk zöld pázsittal, rózsaszínben és sárgában virágzó fákkal. A háttérben a Duna sávja átlósan keresztezi a kompozíciót. A Pesti parton összefogott épülettömbök. Kék-lila égbolt. 2012.07.20 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/815-1/2012 Pdf Html
69902 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) EGYÉB művész: Mészöly Géza (Sárbogárd, 1844 – Jobbágyi, 1887) Sík vidék szénaboglyákkal, 1872 fa olaj magasság: 21.50 cm; szélesség: 39.50 cm Jobbra lent: "Mészöly július 872" Középtérben szénaboglyák előtt szürke szamár áll. Mögötte fák, világos égbolt. 2012.07.20 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/816-1/2012 Pdf Html
15430 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Csavargó vászon olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 42.00 cm Jobbra lent: "Mednyánszky" Kissé jobbra forduló felsőtesttel szembe néző, kalapot viselő csavargó riadt tekintetű arcképe. A háttér sötét. 2012.07.20 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/817-1/2012 Pdf Html
59460 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; GRAFIKAI ALKOTÁS; EGYEDI GRAFIKA pasztell kép művész: Korda Vince (Pusztatúrpásztó, 1897 – Chelsea, 1979) Nagybányai részlet, 1923 papír pasztell magasság: 270.00 mm; szélesség: 360.00 mm jobbra lent: "Korda 23" Az előtérben vízfelület, mögötte balra kis híd látszik. A középtérben egytornyos templom áll, körülötte kis házak, fák láthatók. A háttérben narancsszínű és kék hegyek emelkednek. Fent sötét, lent világosodó ég. 2012.07.20 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/818-1/2012 Pdf Html
62125 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR asztal; asztal készítő: Ismeretlen magyar mester, 18. század vége cseresznyefa faragott, berakás magasság: 83.50 cm; szélesség: 115.00 cm; mélység: 92.50 cm Fent: Lapján "T A 1798"-as berakás. Tömör cseresznyefa, faragott, rakott díszítéssel. Négy lefelé keskenyedő X alakú, középen ovális rozettával díszített hevederrel merevített, leveles fejezetű lábazaton dupla nagyságra nagyobbítható lap, cseppsoros, csavart, szalagos díszű, a vízszintes kávájában egy fiók. Lapon berakás. 2012.07.07 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/695-1/2012 Pdf Html
79726 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Mednyánszky László, báró (Beczkó, 1852 – Bécs, 1919) Tájkép vászon olaj magasság: 61.00 cm; szélesség: 100.00 cm Jobbra lent: "Madnyánszky" Kiöntéses folyópart széles, horizontális csíkban. Az előtérben havas pocsolyák. A túlsó part sárgás földjén elszórtan fák és bokrok. A háttérben alacsony hegyvonulat. 2012.06.06 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/683-1/2012 Pdf Html
202607 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen festő (Cuylenborch, Abraham van (Utrecht, 1610 -1658) után, 18. század Diana a barlangban fa olaj magasság: 58.50 cm; szélesség: 78.50 cm a jobb alsó sarokban fehérrel 547-es gyűjteményi szám Boltozatos épületromokból alakított barlang előtt jobbra puttókkal, cimerpajzszsal (rajta "SPQR" felirat) és reliefekkel diszitett antik szobor mellett ülő sárga-fehér ruhás, piros lepelre könyöklő Diana, hajában félhold. Mögötte kürtöt fújó társnője. A középtérben kutyák, vadászeszközök. Balra kilátás lankás folyóvölgyre. 2012.06.06 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/677-1/2012 Pdf Html
79659 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Ismeretlen, 19. század (Batoni, Pompeo Girolamo (Lucca, 1708 – Róma, 1787) után) Kleopátra bemutatja Octaviusnak Julius Caesar büsztjét vászon olaj magasság: 72.00 cm; szélesség: 104.00 cm jelzés nélkül Zöld drapéria alatt középen ülő kékruhás, mellén aranyhímzéses gyöngyös ruhát viselő, szőke, fátyolos nő, jobbját sisakos, páncélos, vörösleples ifjúnak nyújtja, aki a kép jobb szélén, asztalon álló Caesar mellszobrot nézi. A nő baljával szintén a szoborra mutat. 2012.06.06 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/678-1/2012 Pdf Html
73984 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Kalapos nő karton olaj magasság: 60.00 cm; szélesség: 46.00 cm Balra fent: "Rónai" Hátoldalán Fekete kalapos hölgy és "Rippl Rónai Műkiállítás 1902, 489. szám"Merkur Palota beli kiállítási cédula Zöld háttér előtt halvány lila ruhában, nagyszélű kalapban fiatal, rövid vöröshajú nő ül. Jobb keze ölében rózsaszín rózsát tart, baljával kalapja szélét fogja. 2012.06.06 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/685-1/2012 Pdf Html
25063 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Barabás Miklós (Kézdimárkosfalva, 1810 – Budapest, 1898) Férfi portré, 1844 vászon olaj magasság: 105.50 cm; szélesség: 83.00 cm Jobbra lent: "Barabás Miklós 1844" Szürke háttér előtt karosszékben ülő, sötét lilás attilás, selyeminges, bajuszos fiatal férfi képmása. 2012.06.06 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/682-1/2012 Pdf Html
69612 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 – Kaposvár, 1927) Virágzó fák karton olaj magasság: 45.00 cm; szélesség: 56.00 cm Jobbra lent: "Rónai" Ház mögött deszkakerítés előtt egy virágzó cseresznyefa, mellette zöldlombú másik fa. Az égbolt világos. Hátoldalát fedő kartonon Kalapos nő tanulmány és Rippl Rónai Merkúr palotabeli 1902-es kiállítására szóló belépő cédula. 2012.06.06 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/684-1/2012 Pdf Html
63153 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY tükör; tükör alkotó: Ismeretlen Tükör (Bécs, 1733) ezüst magasság: 59.00 cm; szélesség: 45.00 cm Ezüst, kartusokban tagolt keretben 1733 évszámmal és bécsi városjeggyel. 2011-06-24 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0731/2011 Pdf Html
63518 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY tányér; tányér készítő: Ismeretlen magyar ónöntő Óntányér ón profilált magasság: 3.00 cm; átmérő: 33.70 cm x: "I. GK. I. c.B. 1761", közte két oroszlán címert tart. Három jegye emberalak, "i.s. 1731". Sima, pereme profilált. 2011-06-24 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0731/2011 Pdf Html
63519 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY tányér; tányér alkotó: Ismeretlen Óntányér ón profilált magasság: 3.00 cm; átmérő: 32.00 cm Peremén: "1712, G.L." kettős jegy, "M R", címerben. Sima, pereme profilált, karimáján levélkoszorúban céheszköz. 2011-06-24 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0731/2011 Pdf Html
63397 HASZNÁLATI TÁRGY; SZOKÁSTÁRGY; TÁROLÓ ÉS SZÁLLÍTÓ ALKALMATOSSÁG szelence; szelence készítő: Ismeretlen osztrák Szelence ezüst, csont, szaru teknőc berakás, berakott (tausírozott), intarzia magasság: 2.50 cm; szélesség: 8.00 cm; mélység: 4.00 cm Téglányalakú, fedele többszínű csont-rombusz alakú teknőc berakással, abban kevés ezüst intarzia. 2011-06-24 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0731/2011 Pdf Html
63389 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY kehely; kehely ELŐRÖGZÍTETT alkotó: Ismeretlen Kehely (Boroszló, 18.század közepe) ezüst trébelt, aranyozott, áttört magasság: 16.50 cm Talpán: Talpán boroszlói hitelesítőjegy és "GK" mesterjegy. Talpa kerek, trébelt. Szára áttört díszítésű. Csészéje hat oldalú, enyhén kihajlik. Talpán trébelt ornamentális dísz látható. Talpán boroszlói hitelesítőjegy és "GK" mesterjegy. 2011-06-24 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0731/2011 Pdf Html
63595 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY csészealj készítő: Ismeretlen német Csésze (2 db) és alj (1 db) porcelán festett magasság: 5.00 cm; átmérő: 7.50 cm; egyéb méret(ek): talpátmérő: 3,7 cm alj: magasság: 2,7; átmérő: 12,9 cm Talpán: Kék "g" jel nyíllal. Félgömb alak, ívelt füllel, máz alatti kékkel festve, az öblében elszórt kínaias virágok. 2011-06-24 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0731/2011 Pdf Html
63273 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY kanna ; fedeles kanna készítő: Ismeretlen osztrák Üvegkanna üveg köszörült magasság: 20.80 cm; átmérő: 8.00 cm; egyéb méret(ek): szájátmérő: 4,8 cm Fedeles, dugóval, lapított gömbölyű ívelt füllel, talpas. Köszörült dísze: kerek gyöngysoros medaillonokban kétoldalt egy-egy városkép. Előoldalán stilizált szimmetrikus dísszel. 2011-06-24 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0731/2011 Pdf Html
64084 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR szék ; karosszék alkotó: Ismeretlen Karosszék (1840 körül) diófa, diógyökér, gyapjú kárpitozott, berakott (tausírozott), borított magasság: 106.00 cm; szélesség: 80.50 cm; mélység: 62.00 cm Diógyökér borítás, diófa berakás és keretelő részletek. Zöld gyapjúripsz kárpitozás. Hátul két egyenes hasábos, elől két ívelt alacsony láb. Ülése négyzetes, kartámla vizszintes, elől ovális metszetű tag, két-két berakott koronggal. Háttámla négyzetes, sarkokon két oldalt ívelten kiszélesedő, felül hullámos záródású, berakással díszített. 2011-06-24 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/0731/2011 Pdf Html
84667 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR szekrény; szekrény alkotó: Ismeretlen Szekrény (19. század) diófa egyéb méret(ek): 179x107x51,5 cm Diófa, egyajtós, az ajtó kivágott díszítéssel, széles lizénevál. Beszerzés: vétel Bácskából, Cservenka. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84668 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR szekrény; szekrény alkotó: Ismeretlen Szekrény (19. század) diófa berakott (tausírozott) egyéb méret(ek): 180x119x54 cm Diófa, kis vonalas berakással. Beszerzés: Püspökladány, Gungel asztalosmestertől vásárolva. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84669 547 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS gobelin (falkárpit, faliszőnyeg) készítő: Ismeretlen milánói Gobelin egyéb méret(ek): 25x20 cm keret: 36x32x5,8 cm " St. Carlo " vörös ruhában, a többi szín elmosódott. Fekete, aranyléces keretben. Beszerzés: n. Katona Béla vásárlása Milánóban 1906. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84670 547 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) alkotó: Ismeretlen Pecsétnyomó bőr, elefántcsont egyéb méret(ek): 4,5x19x4,5 cm Kínai elefántcsont, szarvasbőrre applikálva. Beszerzés: n. Katona Béla vásárlása Milánóban. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84671 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY tükör; tükör alkotó: Ismeretlen Tükör (Barokk) fa, üveg faragott, berakott (tausírozott) egyéb méret(ek): 30x8x22,5 cm keret: 48x39,5x8 cm Faragott keretben. Tükör berakással. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84672 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; FŰTŐ ESZKÖZ kályha; kályha készítő: Ismeretlen Kályha magasság: 280.00 cm; szélesség: 40.00 cm; mélység: 40.00 cm Fehér csempe. A soproni Széchenyi palotából. ( A kidobott csempéket az udvaron szedték össze 1959 - ben). Steinbach kályhamester állította fel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84673 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR asztal; asztal alkotó: Ismeretlen Asztal fa esztergályozott egyéb méret(ek): 81x127x90 cm Keményfából, puhafa lappal, lábbal, esztergályozottak, 1 fiókkal. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84674 547 alkotó: Ismeretlen Paraván selyem hímzett egyéb méret(ek): 1. szárny mérete: hímzés: 121,5x56,5 cm állvány: 156x66,5 cm Kínai selyemhímzés. " Kakasviadal ". Kétszárnyas. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84675 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR asztal; asztal alkotó: Ismeretlen Asztal (Sopron?, 19. század ?) cseresznyefa fényezett egyéb méret(ek): 80x81,5x54 cm Cseresznyefából, 1 fiókkal, fényezve. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84676 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR szekrény; szekrény tervező: Storno Ferenc Szekrény fa intarzia egyéb méret(ek): 182x96x46 cm 2 db. puhafából. Új. Az ajtóbetét barokk korabeli intarziás, régi vasalásokkal. Új gömblábbakkal. Egy soproni asztalosmester készítette. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84677 547 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY ikon művész: Ismeretlen Ikon fa festett egyéb méret(ek): 71,5x49,5 cm Valószínűleg másolat a 19. századból. Fára festve keret nélkül. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84678 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; FEKHELY ágy ; ágy készítő: Ismeretlen Ágy diófa intarzia szélesség: 82.00 cm; mélység: 185.00 cm; egyéb méret(ek): Lábrész magasság: 83 cm fejrész: 153 cm Diófából, kétoldalt párnatámaszték, rovátkolt lábakkal, rozettás és váza díszítésekkel. Felső rész figurális intarzia. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84679 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY állvány; könyvállvány tervező: Storno Ferenc Könyvállvány (1870?, neogót) tölgyfa egyéb méret(ek): 93x68x41,5 cm 2 db. tölgyfából. Egy soproni asztalosmester készítette 1870?. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84680 547 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Storne Ferenc Krisztus töviskoronával fa festett egyéb méret(ek): 90x45,5 cm Eredeti faragott gót táblára festve. A gót faragás Lőcséről származik. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84681 547 tervező: Storno Ferenc Ülőke (1870?,neogót) faragott, aranyozott magasság: 45.00 cm; egyéb méret(ek): átmérő: 40x40 cm Faragott, aranyozott, párnázott. Egy soproni asztalos készítette 1870? 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84682 547 tervező: Storno Ferenc Ülőke (1870?, neogót) tölgyfa faragott magasság: 50.00 cm; egyéb méret(ek): átmérő: 42x42 cm Falappal, faragott tölgyfából. A művész által készítettb terv alapján egy soproni asztalosmester készítette 1870?. Festett. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84683 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR szék ; szék tervező: Storno Ferenc Szék (1870? neogót) fa faragott magasság: 100.00 cm; szélesség: 50.00 cm; mélység: 45.00 cm 4 db, faragott, zöld plüs bevonattal. A művész tervei alapján egy soproni asztalosmester készítette 1870? 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84684 547 tervező: Storno Ferenc Ágy (1870?, neogót) tölgyfa faragott magasság: 103.00 cm; szélesség: 133.00 cm; mélység: 192.00 cm; egyéb méret(ek): fejrész: 136 cm Díszesen faragott tölgyfa, intarziaszerű festéssel. A művész tervei alapján egy soproni asztalos készítette 1870? 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84686 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR szekrény; éjjeliszekrény alkotó: Ismeretlen Éjjeliszekrény cseresznyefa egyéb méret(ek): 80x42x35 cm Cseresznyefából, egy fiókkal, egy ajtóval, magas lábakkal. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84687 547 tervező: Storno Ferenc Dívány (1870? neogót) tölgyfa faragott Tölgyfából, díszesen faragva, zöld bársony kárpitozással. A művész terve alapján egy soproni asztalosmester készítette 1870? 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84688 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR szekrény; komód (sublód, sublót) alkotó: Ismeretlen Komód (18. század.) sárgaréz, cseresznyefa egyéb méret(ek): 89x117x55,5 cm Lábak m.: 30 cm Cseresznyefából, két fiókkal, sárgaréz veretekkel. Beszerzés: vétel Storno Miksa 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84689 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY tükör; tükör alkotó: Ismeretlen Toalettükör (18. sz. vége) egyéb méret(ek): 49x42,5x21,5 cm Tükör : 20x24 cm Állítható tükörrel, egy fiókkal, zárral. Beszerzés: ifj. Storno F-né, sz. Ackerler Anna tulajdona volt 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84690 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR szék ; karosszék alkotó: Ismeretlen Karosszék fa, diófa egyéb méret(ek): 107x65x57 cm Füles, keményfából, 2 karfa világos diófából, 2 karfa világos diófából. Zöldcsíkos ripszhuzattal párnázott. Beszerzés: Oberst J. Schwarz hagyatékából 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84691 547 alkotó: Ismeretlen Láda (Toscana? 16. század) fa faragott egyéb méret(ek): 54x165x55 cm Olasz reneszánsz. Díszesen faragott, javított, zárral és kulccsal. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84692 547 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA állóóra (lábasóra) alkotó: Ismeretlen Állóóra fa, sárgaréz egyéb méret(ek): 186x36,5x18 cm Puhafából. Régi óralappal, sárgaréz díszítéssel. A szerkezet 1900-as évekből későbbi beépítés, 3 súllyal. Óralapon felirat: Leopold Mohr, Wien. Beszerzés: vásárlás. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84693 547 alkotó: Ismeretlen Rekamié cseresznyefa Csersznyefából, fekete legyezőszerű lécdíszítéssel. 3 db rugózott párnával, áthuzat: csíkos ripsz. Beszerzés: vétel Storno Miksa, Sopron. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84694 547 alkotó: Ismeretlen Rokka (19 század) mahagóni egyéb méret(ek): 98x62x38 cm Részben mahagóni fából. Id. Storno Ferencné sz. Langthaler Zsuzsanna tulajdona volt. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84695 547 alkotó: Ismeretlen Rokka (19. század) fa, csont esztergályozott egyéb méret(ek): 67x56x40 cm Keményfából, esztergáyozva, csontdíszítésekkel. Beszerzés: Ajándék: Prikaszki Jenő asztalos mestertől. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84696 547 alkotó: Ismeretlen Rokka (19. század) fa egyéb méret(ek): kerék átmérő: 129x69,5x46 cm Puhafából. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84697 547 alkotó: Ismeretlen Rokka (19. század) egyéb méret(ek): kerék átmérő: 79x48x34 cm 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84698 547 alkotó: Ismeretlen Orsózó fa magasság: 80.00 cm; egyéb méret(ek): Sz. alul: 30 cm Öt száras fogaskerékkel hajtható. Keményfából. Beszerzés: Ajándék Prikaszi Jenő asztalosmestertől. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84699 547 alkotó: Ismeretlen Kóctartó esztergályozott magasság: 145.00 cm; szélesség: 37.00 cm Eszergályozott, 3 lábbal. Beszerzés: ajándék Prikaszi J. asztalosmestertől. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84665 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR asztal; asztal alkotó: Ismeretlen Asztal (rokokó) üveg, sárgaréz, mahagóni csiszolt egyéb méret(ek): 74x72x51 cm Mahagóni fából, nagyon díszes tömör sárgaréz díszítéssel. " Vitrinasztal " nyitható fazettás csiszolt üveglappal. Beszerzés: n. Katona Béla vétele. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84666 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR asztal; asztal alkotó: Ismeretlen Asztal (rokokó) diófa faragott egyéb méret(ek): 78,5x61x88 cm Diófából, díszes faragással. Beszerzés: vásárolta: n. Katona Béla. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84700 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó sárgaréz magasság: 27.00 cm; egyéb méret(ek): Lap átmérő: 13 cm Sárgaréz. Kerek talp, többször tagolt szár. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84701 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR asztal; kerek asztal tervező: Storno Ferenc Kerek asztal, 1881 berakott (tausírozott), intarzia magasság: 78.00 cm; szélesség: 75.00 cm Intarziás, városi címerrel " Anna Storno " berakással. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84702 547 tervező: Storno Ferenc Szárnyasoltár magasság: 71.00 cm; egyéb méret(ek): Nyitva: 42 cm, zárva: 21 cm Maria Patrona Hungariae. Kétoldalt magyar szentek alakjával. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84703 547 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; HORDOZHATÓ FESTMÉNY festmény (táblakép) művész: Storno Ferenc, ifj. (Sopron, 1851 – Sopron, 1938) Szárnyas házioltár 1879 festett egyéb méret(ek): 45x21 cm " Gyermek a kereszttel " Festette: ifj. St. F. Meiner lieben Anna zum Weihnachsgeschenk felirattal. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84704 547 alkotó: Ismeretlen Kolostori munka (18. század vége) fém, pamut hímzett, aranyozott egyéb méret(ek): 37x29 cm keret: 41x33x3,5 cm Szent Ferenc v. Sales. Részben pamut és fémhímzéssel. Aranyozott díszes keretben. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84705 547 művész: Storno Ferenc Váza, festett (2 db) 1885 egyéb méret(ek): 45x12,3 cm A művészet szimbólumával, 3 pajzs. NULLA DIES SINE LINEA. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84706 547 készítő: Mater Amanda Kolostori munka (18, század) viasz faragott, aranyozott egyéb méret(ek): 32x23,5x4,5 cm Viaszplasztikával, különféle fémszálas díszítéssel, keret díszes aranyozott faragással. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84707 547 alkotó: Ismeretlen Kegykép (18. század, rokokó) faragott, hímzett, aranyozott egyéb méret(ek): 19,8x13,8 cm keret: 28,5x20 cm Boldogasszony. Részben fémszálas hímzés. Aranyozott díszes faragású keretben. Szt. Lukácsnak tulajdonított festett ikon után.( Erbstück von Oberst J. Schwarz) 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84708 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR asztal; varróasztal alkotó: Ismeretlen Varróasztal (18. század) fa pác, fényezett magasság: 78.50 cm; szélesség: 34.00 cm; mélység: 50.00 cm Sötétbarnára pácolva, fényezett. Kis fiókkal, Angyalfej fogantyúval, alul csavart oszlopláb, mely kerek talpazaton áll, 3 kis láb tartja. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84709 547 alkotó: Ismeretlen Pénzesláda (1800 körül) vas magasság: 25.50 cm; szélesség: 27.50 cm; mélység: 38.00 cm Vasból, két fogantyúval, belül cizellált 12 nyelvvel, kulccsal, külön lakat hellyel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84710 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR szék ; szék alkotó: Ismeretlen Szék (2 db) cseresznyefa egyéb méret(ek): 89x36 cm 2 db. Cseresznyefa, fekete legyezőszerű díszítéssel, zöld ripsz párnázattal. Vétel: Storno M. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84711 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR szék ; szék alkotó: Ismeretlen Szék (2 db) (francia barokk) nád faragott magasság: 98.00 cm; szélesség: 44.00 cm Díszesen faragott, nádfonatú támlával. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84712 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR asztal; asztal tervező: Storno Ferenc Asztal, 1881 intarzia magasság: 74.00 cm; átmérő: 75.00 cm Kerek intarziás. 4 gömblábbal, balluszteres középlábbal, lapján dús intarzia dísz, nőalak magyar címert tart, alul akantuszindás groteszbe megy át. Emlék felirattal. A művész rajza után készítette Kugler aranyműves, ifj. St.F. barátja 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84713 547 tervező: Storno Ferenc Újságtartó láda (neogót) tölgyfa egyéb méret(ek): 47x31x52 cm Tölgyfából, régi veretekkel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84714 547 alkotó: Ismeretlen Bábsütőminta (4 db) egyéb méret(ek): 1./ 37x21,5x4,5 cm 2./ 26,5x22x4,5 cm 3./ 21,2x12x5 cm 4./ 11,4x10,2x4,9 cm 1./ Lovas, másik oldalán nyúl. Püspöklakról, 19. sz. eleje. 2./ Egyik oldalon címer angyalokkal kerek koszorúban, másik oldalon szív. 18. sz. 3./ Rozetta- ív formák. 19. sz. eleje. 4./ Kerek rozetta forma a két oldalán. 19. sz. eleje. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84715 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR szék ; szék alkotó: Ismeretlen Szék, 1882 (magyar) diófa faragott magasság: 97.00 cm; egyéb méret(ek): Támla sz.: 31 cm Faragott diófa, 4 kecskelábbal, kétfejű sas + magyar címerel, virágdíszítéssel, 1882. évszámmal. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84716 547 alkotó: Ismeretlen Rokka (Nyugatmagyarország, 19. század közepe) faragott magasság: 60.00 cm; szélesség: 29.00 cm; egyéb méret(ek): Felső résszel: 140 cm Díszes, faragott. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84717 547 alkotó: Ismeretlen Hordódonga (4db) (Sopron) faragott egyéb méret(ek): 1./ 45x29x2 cm 2./ 29x25x2 cm 3./ 55x28x3 cm 4./ nincs adat Díszes faragással. 4 db. 1./ G.S.B., pálmalevelek közt téglány. 2./ L.R., köralakú keretben faragvány. 1847. 3./ T.C. 1847. 4./ F.S. 1839, családi összetett címerrel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84718 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR asztal; asztal alkotó: Ismeretlen Asztal (magyar, 18. század.) diófa magasság: 78.00 cm; szélesség: 99.00 cm; egyéb méret(ek): hosszúság: nyitva: 130 cm Diófa. Ovális, kétoldalt lehajló lap, összecsukható, T alakú lábak középrögzítővel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84719 547 alkotó: Ismeretlen Utazóláda fa festett magasság: 44.00 cm; szélesség: 38.00 cm; mélység: 85.00 cm Puhafa, festve, címerekkel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84720 547 alkotó: Ismeretlen Hordódonga (5 db) (Sopron) fa faragott egyéb méret(ek): 1./ 53x28x3 cm 2./ 82,5x40x5 cm 3./ 22x29x3,5 cm 4./ 35x24x3,5 cm 5./ 68x25,5x3 cm 5 db. faragott. 1./ S. Johann S.D., Szt. Jánost ábrázolja. 2./ S. Anna, plasztikus faragvány, Szt. Annát ábrázolja. 3./ R.B. 1830 4./ Aszatal mellett ivó férfi " Vivat Her Paul " 1840. 5./ G.D. 1831, virág stilizációs. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84721 547 alkotó: Ismeretlen Ablakrács (2 db) (17. sz.) vas egyéb méret(ek): 37,5x47 cm Vasból. Téglány keretben 3 sorban. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84722 547 alkotó: Ismeretlen Kopogtató (18. század eleje) vas trébelt szélesség: 18.00 cm; mélység: 44.00 cm Vasból, deszkára szerelve, trébelt, virágdíszes vasalással. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84723 547 alkotó: Ismeretlen Bábsütőforma " huszár" (Bácska, 19. század első fele) magasság: 4.50 cm; szélesség: 11.50 cm; mélység: 25.00 cm Negatív relief. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84724 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY tükör; tükör alkotó: Ismeretlen Tükör (1870. után.) üveg csiszolt magasság: 45.00 cm; szélesség: 28.00 cm; egyéb méret(ek): keret m.: 83 cm sz.: 43 cm Velencei, csiszolt. Mintázata a keretrészeken. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84725 547 művész: Storno Ferenc Könyvillusztráció hársfa faragott egyéb méret(ek): 53 x36 cm keret: 79x68x11 cm Díszesen faragott, korabarokk mintázatú hársfa keretben. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84726 547 alkotó: Ismeretlen Kétfejű sas (magyar, 18. század) vas festett, kovácsolt, trébelt magasság: 59.00 cm; szélesség: 29.00 cm Kovácsolt vas, plasztikus tulipán díszítéssel és trébeléssel, feketére festve.( Soproni munka után?) Beszerzés: régi városházáról. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84727 547 alkotó: Ismeretlen Utazóláda (1800 körül) tölgyfa magasság: 49.00 cm; szélesség: 44.00 cm; mélység: 84.00 cm Tölgyfából, erősen vasalva, két fogantyúval, két lakattal, egy zárral és egy kulccsal. Lábak nélkül. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84728 547 alkotó: Ismeretlen Zár, kilinccsel. (17. század) Kettős nyelvvel, kulcs nélkül. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84729 547 alkotó: Ismeretlen Gong (Kínai) sárgaréz kovácsolt átmérő: 56.00 cm Kovácsolt sárgaréz. Kínai írással, katonai célokra használták. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84730 547 alkotó: Ismeretlen Ajtópánt (magyar, 18. század.) vas kovácsolt szélesség: 21.00 cm; mélység: 51.00 cm Ónozott, kovácsolt vasból. Két pont között voluta áttöretek. 1 pár. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84731 547 alkotó: Ismeretlen Ajtópánt (17. század.) trébelt szélesség: 21.00 cm; mélység: 31.00 cm Ónnal bevont. Trébelése díszes későreneszánsz virágos formákkal. 1 pár. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84732 547 HASZNÁLATI TÁRGY; MUNKAESZKÖZ; GÉP, MŰSZER, MESTERSÉGTÁRGY cégér alkotó: Ismeretlen Cégér /aranysas/ (17. század) vas festett Kovácsolt vas és vaslemez. Kerete oldalt vas kartus lemezes, feketére festve. A sas aranyozott, festett. Származás: Kismarton. Wirtshsasschild aum Coldener Adlar in Kisenstadt, gekauft von Fetner von alten Wirt. 1887./ A kismartoni Éder vendéglős " Aranysas " cégére/. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84733 547 alkotó: Ismeretlen Ajtópánt (18. század.) vas áttört szélesség: 60.00 cm; mélység: 49.00 cm Vasból, részben áttöretes. 1 pár 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84734 547 alkotó: Ismeretlen Csengőtartó vas festett magasság: 54.00 cm; szélesség: 33.00 cm T. vasból. Szalagfonat rendszerű a vas téglánykeret. Feketére festve. Származás: templomból. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84735 547 HASZNÁLATI TÁRGY; MUNKAESZKÖZ; GÉP, MŰSZER, MESTERSÉGTÁRGY cégér alkotó: Ismeretlen Cégér /lakatosműhely cégére/ (Sopron, 18. század közepe) vas szélesség: 29.00 cm; mélység: 56.00 cm Vasból. Nagy kulcsot ábrázol, felette rokály. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84736 547 alkotó: Ismeretlen Ajtópánt (2 db) (Sopron, 18. század.) vas magasság: 26.50 cm; szélesség: 18.00 cm Ónozott vasból. Dísze: két pont között kettéágazó voluták. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84737 547 alkotó: Ismeretlen Sarokpánt (Sopron, 18. század) vas magasság: 41.00 cm; szélesség: 14.00 cm Vas. Ívelt-kígyózó vonalú. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84738 547 HASZNÁLATI TÁRGY; MUNKAESZKÖZ; GÉP, MŰSZER, MESTERSÉGTÁRGY cégér alkotó: Ismeretlen Cégér /kovács és kerékgyártó/ (18. század) vas egyéb méret(ek): 49.5x46 cm Vasból, díszes kivitelben / virág./ Lelőhely: Sopron? Szélmalom utca. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84739 547 alkotó: Ismeretlen Kopogtató (Sopron, 18. század) vas kovácsolt magasság: 25.00 cm; szélesség: 14.00 cm Vas, kovácsolt, akantusz levéldíszes. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84740 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR szekrény; szekrény készítő: Stornó Imre Tölgyfaszekrény (18. század) fa faragott magasság: 203.00 cm; szélesség: 126.00 cm; mélység: 43.00 cm Tömör fából. A faragás neoreneszánsz stílusban készűlt. Készítette St. I. 1930 körül. Beszerzés: vétel 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84741 547 alkotó: Ismeretlen Alabárd 4 db (középkori?, újkori?) fa, vas egyéb méret(ek): 1./ 2,15 cm 2./2,13.3 cm 3./2,48 cm 4./2.32 cm Vasból, fanyéllel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84742 547 alkotó: Ismeretlen Dombormű vörösréz magasság: 37.00 cm; szélesség: 29.00 cm Vörösrézből. Férfi szentet ábrázol. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84743 547 alkotó: Ismeretlen Szenteltvíztartó vas átmérő: 19.00 cm Vas, ónozott. A sugarak a tűz és nap sugarai /áldás és büntetés./ Alkotója ismeretlen. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84744 547 alkotó: Ismeretlen Kulcs (14. század?, Gót) vas Vasból. Lelőhelye: horpácsi földeken találták. Beszerzés: ajándék. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84745 547 alkotó: Ismeretlen Táblaképek (2 db) (15. század) fa festett magasság: 41.50 cm; szélesség: 34.00 cm Fára festve, lap-arannyal díszített háttér. Kétoldalt festett oltárszárnnyal. Az egyik Szt. Dorottyát ábrázolja. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84746 547 alkotó: Ismeretlen Angyal ()2 db (18. század eleje?) fa faragott, aranyozott magasság: 65.00 cm; egyéb méret(ek): Szárnyak legnagyobb mérete: 70 cm Fából faragva, aranyozva, nagy szárnyakkal. Jobb és baloldali. Beszerzés: vétel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84747 547 alkotó: Ismeretlen Persely (Nyugatmagyarország, 17. század) vas magasság: 13.00 cm; szélesség: 10.00 cm Vasból, hengeres, 1 db. lakat és 1 db. zárral, tetején vaskarika. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84748 547 alkotó: Ismeretlen Füstölő (Keleti?) vörösréz magasság: 115.00 cm; szélesség: 16.00 cm Nem megadott helyen: " V.I. " Vörösréz. Nyitható fedéllel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84749 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (4 db) (neogót) sárgaréz magasság: 27.50 cm; szélesség: 10.00 cm Sárgaréz. Valószínűleg id. St F. tervezte, vagy másolta és öntette. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84750 547 alkotó: Ismeretlen Szobor (2 db) (20. század) fa festett magasság: 51.00 cm Fából festve, magyar címerrel. Sarokba állítható. Valószínűleg id. St. F. rendelésére készűlt, a festés id. St. F. munkája. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84751 547 alkotó: Ismeretlen Doboz (Nyugat-magyarország, 18. század) tölgyfa, sárgaréz magasság: 12.00 cm; szélesség: 15.00 cm; mélység: 25.50 cm Tömör tölgyfából, sárgaréz cimkével, díszítetlen. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84752 547 alkotó: Ismeretlen Keresztelőmedence (Nyugat-magyarország, 18. század) sárgaréz magasság: 34.00 cm; szélesség: 37.00 cm Sárgarézből. Félgömb alak két füllel. Állítólag az ágfalvi evangélikus templomból. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84753 547 alkotó: Ismeretlen Márványváza (2 db) márvány magasság: 22.50 cm; szélesség: 22.00 cm 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84754 547 alkotó: Ismeretlen Ágy (olasz, 17. század.) diófa faragott szélesség: 115.50 cm; mélység: 188.00 cm; egyéb méret(ek): láb m.: 108 cm fej m.: 165 cm Tömör diófa, faragott, oldalt hullámléc díszítés. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84755 547 alkotó: Ismeretlen Persely, 1633 (Nyugat-magyarország?) vas intarzia egyéb méret(ek): 13,5x10,5 cm Vasból. Henger alak, elől ezüst intarziás díszváza, azalatt: 1633. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84756 547 alkotó: Ismeretlen Szt. Flórián /Noricum/ fa festett, faragott magasság: 39.50 cm; egyéb méret(ek): alapméret: 15x10,5 cm Fából faragva. Római katona. Festett szobor. Hátlapon egy vaskarika beillesztve. Beszerzés: Konrad felug Bayern, Maximilien Storno? 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84757 547 alkotó: Ismeretlen Tintatartó, 1889 porcelán festett magasság: 9.00 cm; átmérő: 15.50 cm Porcelán. Festett. Hatszögű hasáb alakú, kerek betéttel. Felirata: GUT BEDACHT, GESAMRIEBEN KLAR. NIT VIEL WORTE. ABER. WAAR. 1889. Beszerzés: ifj. Storno Ferenc. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84758 547 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA napóra alkotó: Ismeretlen Napóra, 1812 sárgaréz magasság: 16.00 cm; egyéb méret(ek): lap mérete: 11,3x12,9 cm Sárgarézből. A vízszintességét függőónnal állították be. Származás: ICS PERLASKA INV: BELI: ET SCUL.A. 1812. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84759 547 alkotó: Ismeretlen Szobor (19. század?) fa festett magasság: 40.00 cm; egyéb méret(ek): alapzatalpátmérő: 12x11,7 cm Fából, festett. Szentet ábrázol. A festés később került rá. Alapfestés eredetilag piros volt. A karok aranyozottak. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84760 547 alkotó: Ismeretlen " Karintia" (fafaragás) fa faragott 3 angyalfej félkör alakban. Beszerzés: vétel, legifj. Storno F. Kálmán 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84761 547 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA napóra készítő: Bertram Joan Andreas Napóra ,1708 sárgaréz maratott egyéb méret(ek): m. kőlappal: 12,5 cm átmérő: 18,3x12,5 cm Sárgarézből, négyszögletes kőlapon. A díszítés és számok maratással készültek. Beszerzés: vétel Gavallar 1861. Sopron. Készítette: " Invenit et fecit Anno 1708 " 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84762 547 alkotó: Ismeretlen Kőagyagtál (Neustadti?) (18. század?) egyéb méret(ek): m.: kb.: 3,5 cm szájátmérő: 27 cm talpátmérő: 16 cm Fehérmázas. Torony, épület, stilizált virág, levéldísz, kék, zöld, lilás, vörös színben. Beszerzés: vétel Storno Pál 1957. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84763 547 alkotó: Ismeretlen Üvegcsillár (18. század, rokokó) vas, üveg csiszolt magasság: 100.00 cm Vasvázra, részben csiszolt, kisebb-nagyobb üvegrészek vannak ráerősítve. Nyolcágú, 12 gyertyás. A négy hosszú karon 2-2, a négy kis karon 1-1 sárgaréz gyertyahüvely. Felül és középen és alul váza és tányérszerű nagyobb üvegdíszek. Beszerzés: Sclicz? 1860. ifj. St. F. Megjegyzés: Az üvegváza belsejében 2 papírlap a következő felirattal: 1./ Im elten Luster aus Selicz gefanden /ifj. St. F. írása./ Renoviert werden den 20 December 1833. durch Johann Co. Deininger, Burg-Glashandler zu Grau u. Spediteur des Grafen I.C. Esterházy. 2./ Am 18 Devember 1886 wurde dieser Zettl nach gebehehener Reparatung durch Unterfertigten hier hineingelegt. Ignatz Panovics. Odenburg, Ungarn 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84764 547 alkotó: Ismeretlen Faládikó (18. század) vas, sárgaréz kovácsolt magasság: 18.00 cm; szélesség: 27.00 cm; mélység: 18.00 cm /Gyógyszerszekrény/. Kovácsolt vaslemezekkel bevonva, fenekét kivéve az összes felületek sárgaréz kalapált díszítésű lemezekkel borítva. felül, középen egyszerű vasfogantyú. Belül nyolc egyenlő rekeszbeosztás. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84765 547 alkotó: Ismeretlen Kőagyagtál (2 db) ( 18. század, Neo-Habán?) magasság: 5.00 cm; egyéb méret(ek): szájátmérő: 28,8 cm talpátmérő: 19,5 cm Fehérmázas. Belső felületén, szélén, ismétlődő kockás dísz, kék, zöld, barna, sárga színben. Középen stilizált virág, levéldísz, fenékfelület mázzal bevont. Beszerzés: vétel Storno Pál 1957-ben Szilvássy Mártonnétól, Sopron. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84769 547 alkotó: Ismeretlen Pieta (18. század) magasság: 27.00 cm Sziklán ülő Mária ölében a ruhátlan, lágyékkendős Jézus holttestével. Mária jobbjával Jézus fejét, baljával J.balkezét fogja. Mária alakját vállvető borítja. 6 cm magas alapzaton nyugszik. Naturalisztikusan festett talapzat. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84772 547 alkotó: Ismeretlen Vasláda (18. század) vas, sárgaréz kovácsolt, vert magasság: 19.00 cm; mélység: 36.00 cm; egyéb méret(ek): mélység: 24 cm /mestermunka/. Vert vaslemezből készűlt, 4 lapított gömblábon, kétoldalt behajló kovácsolt vas fogantyúval, elülső homlokrészen leveles díszítésű hamis kulcslyuk. A láda felső lapján maszk díszítéssel /rejtett rugó/, mely alatt a kulcslyuk rejtőzik. A kulcs finom kidolgozású, feje sárgarézből a napot ábrázolja. A fedőlap belső részén 6 zár, gazdagon díszített fedőlap mögött rejtőzik, áttört leveles díszítésű, egybefüggő. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84774 547 alkotó: Ismeretlen Márványszobor (2 db) (Bécs? 18. század) vas, márvány kovácsolt egyéb méret(ek): Az egyik: 62 cm, a másik: 63 cm magas. 2 db Putto, fehér márványból, fej és lágyéktájon kendővel takart, különben ruhátlan. Szomorúság, bánat kifejezésével, v. sz. síremlékről, mindkét darabból /alapzatból/ kovácsolt vasrúd áll ki. Az egyik jobbkezével, a másik baljával törli könnyeit. /A wieni Belvedere épületén u. attól a művésztől valók az ottani hasonló nagyságú és kidolgozású szobrok. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84776 547 alkotó: Ismeretlen Szobor (18. század) agyag égetett Égetett agyag. Szt. Józsefet ábrázolja. Négyszögletes alapzaton áll. Balkezével a gyarmek Jézus hónalját, a jobbal a jobb sarkát fogja. A gyermek testét lágyékkendő takarja. József hosszúhajú, szakállas és bajuszos. Ruházata hoszú redőkben leomló, mely alól szandálos lábfejei látszanak ki. Hátoldalon erősen mélyített. Fej üreges. Beszerzés: Szt. János templom, Sopron. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84778 547 alkotó: Ismeretlen Vascsillár (18. század) vas kovácsolt magasság: 59.00 cm Kovácsolt vas, primitív munka, felül vaslemezből kivágva bányász kalapáccsal, homorú korong, amelyen a figura áll, v. sz. vívótőr véd-lemeze volt. Utóbbin négy figura látszik ovál formában. Beszerzés: Körmöcbánya, bányászkocsmából vétel ifj. Storno Ferenc. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84779 547 alkotó: Ismeretlen Márványszobor (18. század) márvány magasság: 52.00 cm; egyéb méret(ek): alapzat: 12x14 cm Fehér carrarai márvány női mellszobor, lefelé hajló négyszögletes alapzaton, kissé balra fordított fején göndör haját a homlokon lévő gyöngysor tartja össze. Balvállról a csokorba kötött ruha a kebel közepéig húzódik. A szobor Dubarry grófnőt ábárzolja. Beszerzés: ajándék Schwarz Józseftől 1870. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84780 547 alkotó: Ismeretlen Faszobor (19. század) hársfa magasság: 42.00 cm Hársfából, Szt. Sebestyén. Vállig érő haj, bal kar csuklóban egy többágú fatörzshöz kötve, jobbkéz lágyék magasságban a fához kötve. Baloldalt derékig ruhátlan, a redős vállvető jobblábat bokáig takarja. Bal lábból csak az ujjak látszanak. A szobor festve. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84783 547 alkotó: Ismeretlen Edény, sárgaréz (Kínai, 18. század) magasság: 5.50 cm; egyéb méret(ek): talpátmérő: 4,5 cm Rekeszzománccal. Belül kék zománccal bevonva, kívül felső szél leveles, kék-sárga, vörös-fekete színben. Alsó szegélyén pikkelyes dísz, fekete, legalsó szegély egyszínű vörös. Beszerzés: ajándék: Passini Lajos neves osztrák festő ajándéka id. Storno Ferencnek. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84785 547 alkotó: Ismeretlen Faszobor (orosz?, 18. század?) fa festett /Ecce Homo/. Ülő Krisztus, jobb combjára támasztja töviskoronás fejét. Balkeze, bal felső combján nyugszik. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84786 547 alkotó: Ismeretlen Faszobrocska (18. század) hársfa magasság: 17.50 cm /Torzó/ hársfából. Nagykontyú, ógörög hajviselet, mely a fél fület szabadon hagyja. Homlokon sima dísz, csípőig érő torzó ruhátlan. Karjai nincsenek. Vállban kétoldalt sima felület. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84787 547 alkotó: Ismeretlen Faszobor (barokk) fa /Putto/, bájos formáju és arcú, a fej kissé ferdén jobbra hajtva, göndör, nyakszirtig érő hajjal. Test ruhátlan. Bal vállon, a háton kendő hull alá redőkben, melynek vége a jobb combot takarja. Szárnyak lapocka tájon. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84788 547 alkotó: Ismeretlen Faszobor (18. század) hársfa faragott /Kerubin/.Hársfából faragott ifjú. Tekintete, fejtartása felfelé irányul, válláig érő hajjal. Jobb karja vállmagasságban behajtva, előre tartva /harsonát tarthatott?/. Bal kar test mellett lefelé függ, könyöktől hiányzik. Jobb lábnál csak a lábujjak látszanak. Bal lába térdben bahajlítva, nyugvó helyzetben, térdtől lefelé ruhátlan. Felső test jobb fele ruhátlan, vállvetője alsó részben erősebben redőzött. A hason keresztbe lágyékig szalag tartja a vállvető redőit. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84789 547 alkotó: Ismeretlen Faszobor (15. század, gótikus) fa magasság: 36.00 cm Szt. János evangelista. Beszerzés: Ipolyi Arnold püspök ajándéka Besztercebánya, id. Storno Ferencnek. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84790 547 alkotó: Ismeretlen Faszobor (16. század) hársfa festett, faragott magasság: 53.00 cm Hársfa. Szt. János. Állig érő göndör haj, jobb kezét mellmagasságban ökölbe szorítja. Bal kezében nyujtott karral könyvet tart. Ruházata: derékban övvel összetartva, a ruha csak derékban és lábnál látszik. Felette nyaknál összetartva, hosszú, redőzött vállvető. Festés nyomai láthatók, hátsó része lapítva. Beszerzés: Stornó Miksa 1930, Sopron. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84791 547 alkotó: Ismeretlen Faszobor (Felvidék? 15. század, gótikus) hársfa magasság: 75.00 cm Hársfa. Szt. Margitot ábrázolja. Fején többágú korona, mely alól vállig érő hullámos haj látszik. Ruházatát derékban öv tartja össze. Válltól-lábig redős vállvető, alóla lábujj látszik ki. Jobbkezét szabadon derékmagasságban előre tartja, bal kezében hosszú nyelű keresztvégű rúd, amelynek alsó vége sárkány /ördög/ tátott szájában végződik. Hátsó oldalán fejtől-lábig erősen mélyített. 1956-ban Szépműv. Múz. rest. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84792 547 alkotó: Ismeretlen Faszobor (15. század, gótikus) hársfa festett, faragott magasság: 53.00 cm Hársfából. Máriát ábrázolja, vállát borító főkötővel, állkendővel. Vörösre festett alsóruházat, mely csak a felsőtestnél, csuklónál ill. lábon látszik. A testet válltól-lábig erősen redőzött sötétzöldre festett vállvető takarja. A két tenyér imára összetéve. Beszerzés: Sopron, Plutzenkessel? 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84793 547 alkotó: Ismeretlen Feszület (18. század) diófa faragott magasság: 53.50 cm; szélesség: 16.00 cm; egyéb méret(ek): alapzat m.: 17,5 cm korpusz m.: 25 cm Kereszt, tömör körte? fából, a korpusz tömör fa, alapzat dió. Korpusz töviskorona nélkül, ágyékkötő erősen redőzött. Beszerzés: vétel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84794 547 alkotó: Ismeretlen Faszobor (Felvidék, 15. század, gót) hársfa faragott magasság: 83.00 cm Hársfa. Szt. Borbálát ábrázolja. Többágú korona, vállig érő haj, ruha derékban lekötve, redős köpeny. Jobboldalán könyv, baloldalán torony, bájos arc. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84795 547 alkotó: Ismeretlen Iromány - ékszerszekrény (észak-német, 17. század) vas, ébenfa furnérozott, esztergályozott, intarzia magasság: 36.00 cm; szélesség: 43.00 cm; mélység: 30.50 cm Ébenfával furnírozott. Belső részén gazdag elefántcsont intarzia. Négy esztergélyozott gömblábon. Külsején: két oldalon kazettás mélyítésben 1-1 vasfogantyú. Kétajtós, zárral. Belső részén ajtókon: 5-5 mezőnyben elefántcsont intarzia, ugyancsak a 7 kis és az 1 háromrészes fiók, és a középső kis ajtó is. Ebben a részben van a kihúzható bélés szekrényke, ennek hátsó részén három rekeszes titkos fiók van. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84796 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR láda ; céhláda alkotó: Ismeretlen Céhláda (szabó) 1786 vas, körtefa kovácsolt, esztergályozott, intarzia magasság: 37.00 cm; szélesség: 35.00 cm; mélység: 51.00 cm Tömör körtefa?, négy esztergályozott gömb-lábon, 1-1 kovácsolt vas fogantyúval, díszes alátéttel, széles vonalas intarziával. Egy nyitott olló intarziával. Két kulcsos zárral. Kupolás kiképzés, fedéllel. Belül két ónozott kovácsoltvas pánt. Egy fedeles rekesszel. Beszerzés: vétel, Sopron 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84797 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR láda ; céhláda alkotó: Ismeretlen Céhláda (kovács) 1841 vas, tölgyfa magasság: 36.00 cm; szélesség: 38.50 cm; mélység: 56.00 cm Tömör tölgyfa, két díszes vasfogantyúval. Elől kétoldalt zárókulcsos szép zár. Két vaspánt, összecsukható támasztóvas, egy fedeles polc. Kívül világosabb színű lapon: Gesellenlad in M.K. MDCCCXXXXI, - I. Kremener, I. Kramer, M. Wurm. Elől balra: M.Wiritz, St. Strobel, I. Wurm, G. Hamer.Másik oldalán: I. Nuhn, F. Raab, I. WURM, G: Hamer. Beszerzés: Fertőrákos 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84798 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR szekrény; szekrényke alkotó: Ismeretlen Iromány- ékszer-szekrényke (észak-német, 17. század) elefántcsont, ébenfa furnérozott, esztergályozott, intarzia magasság: 43.00 cm; szélesség: 56.50 cm; mélység: 34.00 cm Fekete ébenfa furnir, gazdag elefántcsont berakás. Négy esztergályozott gömbláb. Külsején vonal-mértani formájú intarziával. Két külső ajtóval, fel-le nyíló zárral. Ajtó belső oldalán 1-1 fegyveres férfi, mely nyolc ornam. díszítéssel van körülvéve. Belső részen egy ajtós polc, 11 intarziás fiók. Ajtós polc hátsó oldalrészén 3 kis fiók. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84799 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR láda ; céhláda alkotó: Ismeretlen Céhláda (fazekas) 1750 fa, vas kovácsolt, furnérozott, esztergályozott, intarzia Furnírozott, kupolás felső rész, négy esztergályozott gömblábon, két figurális, dolgozó fazekas és G.M. + J.K., hátoldalon finom vonalú barokk ornamentális intarziákkal, két részben, alatta AN + NO 17 + 50. Kétoldalt ónozott kovácsolt vas fogantyúval. Belül nagy díszes ónozott lakattal és tartó szerkezettel. Beszerzés: vétel soproni fazekas céhtől, 1870-ben. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84800 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR láda ; céhláda alkotó: Ismeretlen Céhláda (tímár) 1819, (Sopron) vas, tölgyfa kovácsolt, intarzia magasság: 30.50 cm; szélesség: 93.60 cm; mélység: 55.00 cm Hátoldalon: " I.P.M.T. " és állatbőr. Tömör tölgyfa, kevés dísszel, kovácsolt 2 vasfogantyúval. Belül egyszerű 3 kulcsos zár, fedős polccal, alatta három fiók /1 hiányzik/, egyszerű két vaspánttal. elülső oldalon: 1 dézsa, 2 oroszlán tartja, felette tímár szerszámok. G.K.1819 évszámmal. Ezen díszítés primitív vastaglapos intarzia. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84801 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; FŰTŐ ESZKÖZ kályha; kályha alkotó: Ismeretlen Kályha (18. század) Kerek, rézlábakon áll, kívülről fűthető. Beszerzés: vétel: Klingenbach Storno Gábor 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84802 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR láda ; céhláda alkotó: Ismeretlen Céhláda (kádár) 1628, (magyar) tölgyfa faragott, esztergályozott magasság: 40.50 cm; szélesség: 36.50 cm; mélység: 60.00 cm Elől: Kívül elől " B.g. és S.L., valamint kádárszerszámok, és " Anno 1628. évszám., Hátoldalon: " DER BINDERGESELLEN LADT " Tölgyfa, díszes faragású és felrakásos díszítésű. Előoldalán négy alpillér, azok között ovális mezőben növényi faragás, oldala is kartusos faragásokkal. Négy esztergályozott gömblábon, két kovácsolt vas fogantyúval, belül két ónozott kovácsolt díszes vaspánt, vésett 3 záras lakattal, egy fedeles polc alatt két kis fiók.Beszerzés: vétel soproni kádárcéhtől 1880-ban 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84803 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; FŰTŐ ESZKÖZ kályha; kályha alkotó: Ismeretlen Kályha (Tirol, 17. század) kerámia égetett, ólommázas egyéb méret(ek): m.: felsőrész: 67 cm közép: 105 cm láb: 32 cm Zöld , ólómmázas, kívülről fűthető, négyszögletes, nyolc akantusz levelű hajlított vaslábon /valószínűleg későbbi/ és egy - középen - egyenes vasláb. Alsó rész - elől későbbi vasajtóval. Alul-felül kiugró párkányzattal, különböző szenteket ábrázoló csempékkel. U. n. apostolkályha. Jézus, András, Lukács, János, Jakab, Tamás, Mátyás, Péter stb. Beszerzés: vétel, soproni Evangélikus Liceumból. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84804 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; FŰTŐ ESZKÖZ kályha; kályha alkotó: Ismeretlen Kályha (másolat) (1700-as évek közepe táján) magasság: 237.00 cm; szélesség: 84.00 cm; mélység: 116.00 cm Zöld csempe, folyosóról fűthető. Két ülő oroszlánlábon, német császárokat ábrázoló ovális formájú erősen kiemelkedő reliefekkel. A mezőket hermák válazstják el, a közbeeső részek ornamentikus díszítésekkel. U. n. császárkályha, másolat, eredetije a nürnbergi királyi várban van. Másolta: Fleischmann, Nünbergben. Beszerzés: vétel, 1870. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84805 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY tükör; tükör alkotó: Ismeretlen Tükör (18. század) fa, üveg csiszolt magasság: 85.00 cm; szélesség: 40.00 cm Hátlapja fa, üveglemezes keretben ugyanilyen felső résszel, hátoldalról csiszoltak, foncsorozottak. Felső rész közepén címer, csiszolva. Keret lemezei ónlemezekkel összefogva. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84806 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; FŰTŐ ESZKÖZ kályha; kályha tervező: Fellner Jakab (Fellenthali) (Nikolsburg, 1722 – Tata, 1780) Kályha (copf) magasság: 270.00 cm; egyéb méret(ek): alsó része: 114 cm átmérő: rézlábak: 18 cm m. Fehér csempe. Köralakú, folyosóról fűtött, négy vékony rézlábon. Alsó része: felül kiugró párkányzattal, homorú mélyítésekkel, girlandos gömbsor díszítéssel. Középső része: hasas, szalagdíszítéssel. Felső rész: erősen díszített, amorettek, szalagdísz csokorba kötve. Származás: Mágner győri kályhamester /megh. 1790/. Készítette F.J. építész /Tata, megh. 1780/ terve szerint. Beszerzés: vétel Kelimpataki bírótól, aki győri kanonok rokonától örökölte. / A kályha alacsony parasztszobában állt, oromdíszt nem lehetett elhelyezni. 1907-8 telén került a házba./ 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84807 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY tükör; falitükör alkotó: Ismeretlen Falitükör (4 db) (18. század) üveg, hársfa faragott, aranyozott /Reflektor/ Ovális, áttört, díszesen faragott, aranyozott hársfa keretben. Farácsa alul kartusos, oldalt virágfűzéres, felül akantuszindás. Beszerzés: vétel Szt. Mihály templom, 1860. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84808 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY tükör; falitükör alkotó: Ismeretlen Falitükör (18. sz. első fele) üveg, hársfa aranyozott magasság: 175.00 cm; szélesség: 138.00 cm Aranyozott hársfa keret gazdag akantusz áttöretes indadísszel, belső keret fekete, aranyozott lécekkel, rossz aranyozással. Beszerzés: vétel Kisboldogasszony, Sopron m. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84809 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY tükör; tükörkeret alkotó: Ismeretlen Tükörkeret (18. sz. eleje, barokk.) fa magasság: 115.00 cm; szélesség: 70.00 cm Fa. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84810 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY tükör; falitükör alkotó: Ismeretlen Falitükör (4 db) (18. század) fa, üveg pác, aranyozott magasság: 69.00 cm; szélesség: 35.00 cm /Reflektor/ Farácsa: fonatdíszes, indás-kartusos, felül emberfejjel. Származás: Szt. Mihály templom, 1860. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84811 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY tükör; tükör alkotó: Ismeretlen Tükör üveg csiszolt magasság: 74.00 cm; szélesség: 39.00 cm Kerete foncsorozott üveglapokból, felső részén címerrel. Üveglapokon a hátoldalról csiszolt díszítések. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84812 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY tükör; tükör alkotó: Ismeretlen Tükör (18. század) fa, üveg aranyozott magasság: 115.00 cm; szélesség: 66.00 cm Aranyozott fa keretben, felső részén két faragott delfin virágkosarat fog közre. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84813 547 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA óra alkotó: Ismeretlen Óra (18. század vége - 19. század eleje) sárgaréz magasság: 23.50 cm; szélesség: 11.50 cm; mélység: 7.50 cm Asztali, díszített sárgaréz szekrényben. Szerkezete: 1765-ből Thomas Thokpion angol órástól származik. Finom szerkezete az elsők közé tartozik. Beszerzés: ajándék, F. S. Bach. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84814 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY tükör; tükör alkotó: Ismeretlen Tükör fa, üveg faragott, csiszolt, aranyozott magasság: 61.00 cm; szélesség: 39.00 cm Faragott, aranyozott, volutás, virágdíszes fakeretben.4 csiszolt üveglemezzel körülvéve. Beszerzés: vétel, Sopron. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84815 547 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA óra alkotó: Ismeretlen Óra magasság: 46.50 cm; szélesség: 26.50 cm; mélység: 18.00 cm Álló. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84816 547 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA óra alkotó: Ismeretlen Óra magasság: 64.00 cm; szélesség: 37.50 cm; mélység: 15.00 cm Álló. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84817 547 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA falióra alkotó: Ismeretlen Falióra, 1735 (Sopron) vas festett magasság: 34.00 cm; szélesség: 23.50 cm Vasszerkezetes. Négyzetes, felül oromzatos, soproni színes festett tájábrázolással, két nagy vas súllyal. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84818 547 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA óra alkotó: Ismeretlen Óra (Osztrák, 1820 körül) fa, fémlemez festett, aranyozott magasság: 50.00 cm; szélesség: 61.00 cm; mélység: 18.00 cm Ökörszemes aranyozott fakeretben, Koblenz színes festett témlemezen, Mozart menüett jelenettel. Beszerzés: vétel St. Pál 1920. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84819 547 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA óra alkotó: Ismeretlen Óra (osztrák, 18. század, rokokó) fa faragott, aranyozott magasság: 59.00 cm; szélesség: 34.00 cm Álló. Díszes fafaragású akantusz inda keretes tetején puttó. Aranyozva. Órás, negyedórás ütőszerkezettel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84820 547 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA óra alkotó: Ismeretlen Óra (szerkezet 1650 körüli) cseresznyefa faragott magasság: 63.00 cm; szélesség: 53.00 cm Barna faszekrényben. Cseresznyefából, architektonikus felépítmény, két csavart oszloppal, faragott oszlopfővel, felső részén ismétlődík ez, kagylószerű lezárt fülkével. 1650 körüli zsinóros szerkezettel. Restaurálta Schönfeld Josef Wien, szobrász. / Érdekes és értékes darab./ Beszerzés: vétel, 1870 Sopron /Kis utca/. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84821 547 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA óra alkotó: Ismeretlen Óra bronz pác magasság: 36.00 cm; szélesség: 24.50 cm Pácolt fekete szekrényben, kupolaszerű tetővel. A felső négy sarokban fáklyaszerű bronz dísz. Középen fenn bronzfogantyú. Szerkezet: volit-járat ütőszerkezet nélkül. Óralap díszítve. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84822 547 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA óra alkotó: Ismeretlen Óra fa, bronz pác, vésett, esztergályozott, maratott magasság: 44.50 cm; szélesség: 30.00 cm Fekete faszekrényben, pácolt. Felső lezárása kupolaszerű, ki-be hajló formával. Felül a négy sarkon bronz fáklyaszerű dísszel. Bronz fogantyúval. Négy esztergályozott lapos gömblábon. Óralap dísz maratva, vésve. Voilot járat. Beszerzés: vétel Deutsch-Kreutz, Frau Huber. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84823 547 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA óra alkotó: Ismeretlen Óra (19. század eleje) üveg, alabástrom magasság: 76.00 cm; szélesség: 37.00 cm; mélység: 20.00 cm Üvegszekrényben, konzollal, négy alabástrom oszloppal. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84824 547 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA óra alkotó: Ismeretlen Óra (osztrák, 18. század második fele) vésett, aranyozott magasság: 33.00 cm; szélesség: 21.00 cm Fekete szekrénykében, vésett, díszített számlappal. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84825 547 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA óra alkotó: Ismeretlen Óra (1700 körül) vas, üveg, körtefa magasság: 29.50 cm; szélesség: 23.00 cm; mélység: 13.00 cm Fekete körtefa szekrény, hasáb alakú, 4 pogácsa lábon, elől üvegajtós, hátul felirata: Storno Pál 1909 okt. 1. Sopron. Festet vas óralappal, ingája éremforma, bacchikus női fejet ábárzol. Szerkezete Voilot járat, 1750-ig volt használatban. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84826 547 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA állóóra (lábasóra) alkotó: Ismeretlen Álló óra (Bécs, 18. század eleje) diófa, sárgaréz, rézlemez vésett magasság: 241.00 cm; egyéb méret(ek): ker: 43x23 cm Nagyméretű. Diófa. Felül hasáb alakú szekrényben, dúsan vésett rézlemez lap, sarkain rézrátétes, 3 súllyal. Számlapján 2 fejű sas, a 4 sarkán sárgaréz angyalfej.Elülső ajtó 2 angyalfeje későbbi. Származás: Gasper Haidman, Wiena. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84827 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (4 db) (18. század barokk) hársfa faragott, esztergályozott magasság: 38.00 cm Hársfa, esztergályozva, faragva. 3-3 lábon. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84828 547 alkotó: Ismeretlen Fali gyertyatartó aranyozott magasság: 88.00 cm 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84829 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (2 db) hársfa festett, aranyozott magasság: 67.00 cm Hársfa. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84830 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (2 db) hársfa aranyozott Hársfából, 3 lábon. Kerek talp, felfelé keskenyülő szára plasztikus akantusz levéllel díszes. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84831 547 alkotó: Ismeretlen Tömjéntartó (magyar, 18. század vége) bronz trébelt magasság: 14.00 cm; szélesség: 14.00 cm Bronz, kerek talpon sáslevél ornamentikával, navicula is hasonlóan trébelt. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84832 547 alkotó: Ismeretlen Feszület (nyugat-magyar, 1790 körül) bronz magasság: 38.50 cm; szélesség: 13.00 cm Bronz, háromlábas copf talapzaton, a feszület 4 rozettával díszített. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84833 547 alkotó: Ismeretlen Tömjéntartó sárgaréz magasság: 16.50 cm; egyéb méret(ek): magasság: középen 11,5 cm Sárgaréz. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84834 547 alkotó: Ismeretlen Tömjéntartó (magyar, 18. század vége) ezüst trébelt magasság: 12.00 cm; szélesség: 14.00 cm Ezüst. Kerek talpon, sáslevél ornamentikával, navicula is hasonlóan trébelt. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84835 547 alkotó: Ismeretlen Ereklyetartó sárgaréz magasság: 21.00 cm; egyéb méret(ek): talpátmérő: 7,1 cm Sárgaréz. Neogót úrmutató alakú foglalatban. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84836 547 alkotó: Ismeretlen Tömjéntartó sárgaréz mélység: 17.00 cm; egyéb méret(ek): magasság: középen: 9 cm Sárgaréz. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84837 547 alkotó: Ismeretlen Feszület bronz magasság: 51.20 cm; egyéb méret(ek): Fesztáv: 27 cm talpátmérő: 16,3 cm Bronz. Szárak végein a 4 evangelista dombormű. Corpus újabb. Megjegyzés: a kereszt belsejében az ajándékozó hívek és a k. származásának megjelölése. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84838 547 alkotó: Ismeretlen Talapzat bronz magasság: 10.00 cm; átmérő: 16.00 cm Bronz, a 84837 azonosítószámú feszülethez. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84839 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (14.század, román) sárgaréz magasság: 25.50 cm; átmérő: 14.00 cm Sárgaréz. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84840 547 alkotó: Ismeretlen Aquamanile sárgaréz vésett magasság: 16.00 cm; mélység: 13.50 cm Sárgaréz. Oroszlánfej dombormű, vésett és pontozott. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84841 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (18. század) magasság: 10.50 cm; átmérő: 11.00 cm Kerek talpú. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84842 547 alkotó: Ismeretlen Csillár sárgaréz magasság: 53.00 cm; átmérő: 72.00 cm Sárgaréz. Hatágú. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84843 547 alkotó: Ismeretlen Aquamanile (13.- 14. század.) bronz magasság: 22.00 cm; mélység: 18.50 cm Bronz, oroszlán, hátán ívelő fogóval. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84844 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (18. század vége) sárgaréz magasság: 14.00 cm; átmérő: 13.00 cm Sárgaréz, kerek talpú. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84845 547 alkotó: Ismeretlen Hanuka sárgaréz magasság: 25.50 cm; szélesség: 25.00 cm Sárgaréz. /Zsinagógában/ 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84846 547 alkotó: Ismeretlen Tál sárgaréz szélesség: 31.00 cm; mélység: 42.00 cm Sárgaréz. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84847 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (Muzsla, 18. század) sárgaréz magasság: 47.50 cm Sárgaréz. Beszerzés: ajándék Zlatnyánszky Jánostól. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84848 547 alkotó: Ismeretlen Feszület üveg, sárgaréz csiszolt, vésett, kalapált magasság: 35.00 cm; átmérő: 16.00 cm Sárgaréz. Szárai végén rézfoglalatban piros csiszolt üveg, alul ugyanilyen zöld üveg. Kalapált sárgaréz corpus, hátlapján vésés. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84849 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (18. század vége) sárgaréz magasság: 19.00 cm; átmérő: 13.00 cm Sárgaréz, erősen tagolt szárral. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84850 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (Muzsla, 18. század) sárgaréz magasság: 48.00 cm Sárgaréz. Beszerzés: ajándék Zlatnyánszky Jánostól, 1913. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84851 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (magyar, 18. század) sárgaréz profilált magasság: 19.00 cm; átmérő: 10.00 cm Sárgaréz, talapzata nyolcszög alakú, profilált, szára is. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84852 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (magyar, 18. század) sárgaréz profilált magasság: 19.80 cm; átmérő: 13.00 cm Sárgaréz, széles, karélyos, profilált talpon csavart szárral. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84853 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (19. század eleje) sárgaréz magasság: 32.00 cm; átmérő: 36.00 cm Sárgaréz. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84854 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (magyar, 18. század) sárgaréz magasság: 38.00 cm; átmérő: 39.00 cm Sárgaréz, talpas, háromágú, két ívelt oldalkarral, balluszteres szárral. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84855 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; VILÁGÍTÓ ESZKÖZ lámpa; olajlámpa alkotó: Ismeretlen Olajlámpa (keleti) sárgaréz magasság: 90.00 cm; átmérő: 22.00 cm Sárgaréz, függő 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84856 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (19. század eleje) bronz vésett, esztergályozott magasság: 37.00 cm Bronz- Háromszög alakú talp, szélein angyalfejek, vésett vonaldíszítés, esztergályozott szár. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84857 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó sárgaréz magasság: 15.00 cm; átmérő: 12.00 cm Sárgaréz. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84858 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; VILÁGÍTÓ ESZKÖZ lámpa; olajlámpa alkotó: Ismeretlen Olajlámpa (17. század) sárgaréz magasság: 50.00 cm; átmérő: 16.00 cm Sárgaréz, négykarú olajtartály fedővel, díszesen vésve. A Barberini család címerével /3 méh/, hosszúszárú drótláncon csüngő bélvágóval és koppantóval. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84859 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó sárgaréz magasság: 21.00 cm; átmérő: 15.50 cm Sárgaréz, gyertyacsúsztatóval és füllel, felhajló szélű talppal. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84860 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (19. század első fele) vörösréz profilált magasság: 17.00 cm; átmérő: 11.50 cm Vörösréz, vékony lemezből tálka, enyhén profilírozott szár. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84861 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (19. század eleje) sárgaréz magasság: 17.30 cm; átmérő: 8.80 cm Sárgaréz, kanelűrözött szárral. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84862 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó sárgaréz magasság: 14.00 cm; átmérő: 11.50 cm Sárgaréz. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84863 547 alkotó: Ismeretlen Csillár (holland, 18. század) sárgaréz magasság: 45.00 cm; átmérő: 64.00 cm Sárgaréz, hatágú. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84864 547 alkotó: Ismeretlen Kazetta (Sopron, 19. század vége) vas, sárgaréz magasság: 14.00 cm; szélesség: 29.00 cm; mélység: 15.50 cm Sárgaréz. Ékszeres, pénzes kazetta rejtett zárakkal. Feneke vaslemez. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84865 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (német, 1896 körül) sárgaréz magasság: 14.50 cm; átmérő: 10.80 cm Sárgaréz, tagolt szár, talapzaton alul " Paur " karcolva. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84866 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (Sopron? 18. század második fele) sárgaréz magasság: 20.00 cm; átmérő: 11.00 cm Sárgaréz kerek talpon. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84867 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (18. század második fele) magasság: 21.00 cm; átmérő: 12.00 cm 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84868 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó, 1896 sárgaréz magasság: 14.50 cm; átmérő: 10.00 cm Talpazaton: alul: " München 1896 " (karcolva) Sárgaréz. Szögletes, lakanyarított sarkú talapzaton, tagolt szár. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84869 547 alkotó: Ismeretlen Koppantó magasság: 16.00 cm; szélesség: 5.00 cm 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84870 547 alkotó: Ismeretlen Olajmécses (magyar, 18. század) szélesség: 42.00 cm; egyéb méret(ek): magasság: 100 - 40 cm Beszerzés: vétel, Muzsla, Esztergon m. 1913-ban ifj. Storno Ferenc. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84871 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó sárgaréz magasság: 22.50 cm; átmérő: 11.00 cm Sárgaréz 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84872 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (magyar, 19. század) sárgaréz magasság: 13.50 cm; átmérő: 8.50 cm Sárgaréz. Felső és alsó rész közötti csavarmenet ferde. Hengeres, talpas. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84873 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (magyar, 18. század első fele) sárgaréz profilált magasság: 10.00 cm; egyéb méret(ek): T.: 16 cm Sárgaréz, nyolcszögletes, profilírozott talpú és balluszteres szárú. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84874 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó sárgaréz magasság: 22.00 cm; átmérő: 11.00 cm Sárgaréz 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84875 547 alkotó: Ismeretlen Mozsár, sárgaréz (törővel) (18. század) sárgaréz profilált magasság: 11.00 cm; egyéb méret(ek): szájátmérő: 11,8 cm Törő hosszúság: 22,5 cm Köralakú profilírozott, egy füllel. A törő alul nyomott formájú gömb, középen gyűrűszerű vastagítással, a végek szívalakúan összehajlítva. Beszerzés: St. Pál, 1938, vétel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85095 547 alkotó: Ismeretlen Vasalásdísz (gótikus?) mélység: 55.00 cm Éles, háromkarélyos folyamatos lemezdísz töredéke / 5 karély összesen/ 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85096 547 alkotó: Ismeretlen Kapusarok vasalás (18. századi népies munka) mélység: 31.00 cm Sarníros, egyik oldala V alakban kiszélesedő, felerősítéshez 5 lyukkal, hosszabbik szára fokozatosan elkeskenyedő. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85097 547 alkotó: Ismeretlen Kapusarok vasalás (2 db) (17. század) vésett egyéb méret(ek): 29 cm Téglányformátumban öszefonódó vésett levéldísz. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85098 547 alkotó: Ismeretlen Ajtóvasalás vésett, domborított, áttört egyéb méret(ek): 29 cm Sarníros, erősen domborított, áttört, vésett levéldísz. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85099 547 alkotó: Ismeretlen Kapusarok vasalás (2 db) (18. század) vésett mélység: 43.00 cm Tengelytől kétfelé kiinduló S alakú pánt, vésett díszítés. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85100 547 alkotó: Ismeretlen Kapusarok vasalás (2 db) (18. század) magasság: 58.00 cm Két vízszintes vonal között arabeszkes vonaldíszítés. Fehér olajfestékkel átfestve. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85101 547 alkotó: Ismeretlen Kapusarok vasalás (18. század) vésett mélység: 47.00 cm Tengelytől kétfelé kiinduló S alakú pánt, vésett díszítéssel, barna olajjal átfestve. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85102 547 alkotó: Ismeretlen Kapusarok vasalás (18. század) vésett, domborított mélység: 49.00 cm Tengelytől kétfelé kiinduló S alakú pánt, vésett és domborított díszítéssel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85103 547 alkotó: Ismeretlen Kapusarok vasalás (2 db) ( 18. század) egyéb méret(ek): 42 cm Tengelytől kétfelé kiinduló S alakú pánt, levél díszítéssel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85104 547 alkotó: Ismeretlen Kapusarok vasalás (2 db) (18. század) vésett egyéb méret(ek): 43 cm Tengelytől kiinduló S alakú pánt, vésett díszítéssel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85105 547 alkotó: Ismeretlen Tolózár (18. század) réz mélység: 26.00 cm Réz borítású téglány formátum díszes profilú nyéllel, réz fogógombbal. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85106 547 alkotó: Ismeretlen Tolózár (18. század) réz mélység: 32.00 cm Réz borítású téglány formátum díszes profilú nyéllel, réz fogógombbal. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85107 547 alkotó: Ismeretlen Tolózár (18. század) réz mélység: 37.00 cm Réz borítású téglány formátum díszes profilú nyéllel, réz fogógombbal. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85108 547 alkotó: Ismeretlen Tolózár (17. század) egyéb méret(ek): 25 cm Díszes tagozott körvonalú lemezen helyezkedik el a gömbös fejű tolózár. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85109 547 alkotó: Ismeretlen Tolózár (18. század vége) áttört egyéb méret(ek): 45 cm Áttört klasszicizáló alapmező, hosszú gomb nélküli tolózár. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85110 547 alkotó: Ismeretlen Ajtókilincs (17. század) egyéb méret(ek): 10,9 cm Domború levéldíszű alaplemezen levélformájú kilincs. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85111 547 alkotó: Ismeretlen Kapukilincs (18. század) egyéb méret(ek): 27 cm Íves körvonallal tagozott téglányformájú alaplemezre szerelt kilincsszerkezet. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85112 547 alkotó: Ismeretlen Ajtógomb (16. század) egyéb méret(ek): 13 cm A felerősítéshez szükséges hasábos szárból kiemelkedő félgömbös rész, azon merőlegesen liliommotívumban áttört kör. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85113 547 alkotó: Ismeretlen Zárszerkezet (17. század) egyéb méret(ek): 12 cm Legyezőszerűen kiszélesedő téglány forma díszítés nélkül. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85114 547 alkotó: Ismeretlen Tolózár (18. század) egyéb méret(ek): hosszúság: alaplemez nélkül: 23 cm Kettős kilinccsel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85115 547 alkotó: Ismeretlen Reteszkengyel (18. század) vésett egyéb méret(ek): 42 cm Vésett díszű félköríves indákkal. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85116 547 alkotó: Ismeretlen Reteszkengyel (17. század) egyéb méret(ek): 52 cm Téglánymező két végén domború levélszerű dísszel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85117 547 alkotó: Ismeretlen Ajtóhúzó (17. század) vas vésett, áttört egyéb méret(ek): 21 cm Vas, áttört, vésett, liliomszerű motivummal gazdag díszítésű pajzslemezből merőlegesen kiemelkedő tagolt ovális fogantyú. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85118 547 alkotó: Ismeretlen Kulcspajzs (17. század) vas vésett, áttört egyéb méret(ek): 14 cm Vas, áttört, vésett díszű, levelekből összeállított díszítmény. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85119 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY állvány; hordótartó állvány alkotó: Ismeretlen Állvány, hordótartó (18. század) vésett magasság: 23.00 cm; mélység: 52.00 cm 4 hegyes karmos, vésett díszű lábon nyugszik, amely tulajdonképpen két párhuzamos sín két hevederrel összekötve, a földtől domborúan felemelkedve. Ráerősítve a hevederek mellett ellenkező irányba, félkörívet alkotó S hajlatokból álló lemez, amelybe a hordó illeszkedik. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85120 547 alkotó: Ismeretlen Ajtóhúzó (15. század) vas áttört egyéb méret(ek): 11 cm Vas, szögletes fogantyúja ajtóba mélyedő vasszögben folytatódik, mindegyik szög tövében 4 karéjos áttört lemez. Piros festékkel ráírva: Garamszentbenedek. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85121 547 alkotó: Ismeretlen Ajtóhúzó (16. század) vas vésett egyéb méret(ek): 19 cm Vas, szögletes, domború és vésett maszk és levéldísszel, egyik végén felkunkorodó szalagdísszel, két felerősítéshez szükséges cövekben folytatóva. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85122 547 alkotó: Ismeretlen Vasveret dísz (15. század) egyéb méret(ek): 18,5x7,5 cm Téglány formájú, három oldalán felerősíthető, lyukkal ellátott szalaggal keretelt, negyedik oldalán kibontakozó mintával: leveles díszű hullámvonal és szegélydísz vésve. Elhelyezkedés: Műhelygaléria. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85123 547 alkotó: Ismeretlen Vasveret (15. század) vászon, fa egyéb méret(ek): 10,5x5 cm Áttört hullámos vonalú levéldíszes, vászonnal fedett falemezre erősítve. Falemez hátuljára felírva: Leutschai /Lőcse/ 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85124 547 alkotó: Ismeretlen Óratok (17. század) réz egyéb méret(ek): Oldalhossz: 4 cm Réz, négyszögletes felnyitható dobozka, fedele sima, dísztelen, vízszintes alsó részén 12 számjegyű cifferblatt, napórához szükséges változó sugár iránnyal, középen a tüske helye üres. Hátlapján felírva: Garamszentbenedek. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85125 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; VILÁGÍTÓ ESZKÖZ lámpa; lámpa alkotó: Ismeretlen Lámpa (18. - 19. századig) vas egyéb méret(ek): Leghosszabb sugár átmérő: 39 cm Egyházi rendeltetésű. Rúdra szerelhető, hatágú csillag formájú doboz, belsejében mécses számára tartóperem. A hatágú csillag külső sarkait sugaras háromszögesen kiemelkedő, egy újabb külső csillagformát alkotó lemez tölti ki. Üvegje hiányzik. Vaslemez. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85126 547 alkotó: Ismeretlen Vasalótartó (1848 - as évszámmal) vas áttört mélység: 34.00 cm Vas, íves háromszöges tartólapja áttört díszű. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85127 547 alkotó: Ismeretlen Fodorvasaló (19. század) vas egyéb méret(ek): 20 cm Vas, kissé keskenyedő hengeres rúd, derékszögben felemelhető fogóval. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85128 547 alkotó: Ismeretlen Mérleg ,1876 (19. század) vas egyéb méret(ek): 28 cm Vas, serpenyője hiányzik, hozzátartozó vas cukorfogóhoz hasonló súlyfogóval, amelyen plomba van 1876-os számmal. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85129 547 alkotó: Ismeretlen Szenteltvíztartó (19. század) ón mélység: 19.00 cm Ón, pajzslemezén drapéria alatt Madonna, csészéje nyomott. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85130 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (19. század) vas egyéb méret(ek): 36 cm Vas, falra erősíthető, cseppfogója csipkés szélű. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85131 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (19. század) réz egyéb méret(ek): 10 cm Réz, 3 vízszintes szalag között hullámos függőleges tartószalagok, alul szélesedő. Lánccal felakasztható. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85132 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (19. század) vas egyéb méret(ek): 23 cm Vas, négy hajlott lábon álló, lefelé hajló tányérrészből kiemelkedő magas, gyertyaillesztésre szolgáló hüvely, felakasztáshoz egyik ága kampóban folytatódik. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85133 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (19. század) egyéb méret(ek): 44 cm Négy lábon áll, azon hatszög formájú tányér helyezkedik el, abból kampóban végződő rúd emelkedik ki. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85134 547 alkotó: Ismeretlen Füstölő (18 - 19. század határa.) egyéb méret(ek): Edénytest hossz: 28 cm 4 láncon függő hagyományos füstölő forma, klasszicizáló dísszel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85135 547 alkotó: Ismeretlen Füstölő (18. század vége) egyéb méret(ek): Edénytesthossz: 26 cm 4 láncon függő hagyományos forma, barokk áttört dísszel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85136 547 alkotó: Ismeretlen Süvegcukor törő (19. század) fa, vas magasság: 39.00 cm Vas, fa nyéllel, asztalra erősíthető lábbal. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85137 547 alkotó: Ismeretlen Tüziszerszámok (4 db) (19. század) réz egyéb méret(ek): Legnagyobb hossz: 80 cm Három rézfogóval. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85138 547 alkotó: Ismeretlen Tüzikutya (19. század) mélység: 46.00 cm Tüziszerszámok tartására. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85139 547 HASZNÁLATI TÁRGY; TÁPLÁLKOZÁSI TÁRGY; EDÉNY kehely; kehely alkotó: Ismeretlen Kehely (Osztrák, 15. század eleje) bronz aranyozott magasság: 16.00 cm; egyéb méret(ek): szájátmérő: 9,1 cm talpátmérő: 10,7 cm Talpán: gót minuscula: " Meling " felirat Aranyozott bronz. Kerek talpon, amely éllel kiemelkedik, nódusa hat kiálló rombusz forma végződéssel, majd hengeres nyak tag után következik a széles- öblös harangalakú kehelyrész. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85140 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; FŰTŐ ESZKÖZ kályha; cserépkályha alkotó: Ismeretlen Cserépkályha (41. helyiség) (Sopron? 1850 körül) profilált magasság: 193.00 cm; egyéb méret(ek): ker.: 69x69 cm Négyzetes csempékből, 4 hasábos lábon hasáb alakú, spriccelt kékes színű, felül ívelt oromzatos profilált párkánnyal, azon elől három, oldalt egy-egy fehér plasztikus neobarokk rátét, alul is hasonló öt rátét háromoldalt /3 elől, 1-1 oldalt/. Tetején a szürke plasztikus díszű urna régebbi. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85141 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR asztal; asztal alkotó: Ismeretlen Asztal (Sopron? 1750 körül) faragott, intarzia magasság: 79.00 cm; egyéb méret(ek): Lapja: 99x67 cm Téglány alakú, sarkai félkörívesek, négy kis fiókos, lap rácsozottan intarziás. Lábai íveltek, faragott akanthuszleveles díszűek, állatpatában végződnek. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85142 547 HASZNÁLATI TÁRGY; IDŐMÉRŐ ESZKÖZ; ÓRA állóóra (lábasóra) alkotó: Ismeretlen Állóóra (Osztrák? 1830 körül) fa, bronz, alabástrom aranyozott, fényezett magasság: 63.00 cm; szélesség: 36.50 cm; mélység: 14.00 cm Feketére fényezett fa, 4 alabástrom golyó lábon, 4 alabástrom oszloppal, feljebb aedicula részes, háromszög oromzattal, azon gyöngyházdíszes kis rátétek, alabástrom baluszterdísz a tetején, elől befoglalva a kerek bronzkeretes és lapos óratest, inga napsugaras, aranyozott bronz. Hátul tükör előtt bronz relief, kentaur - lapitha harc. J. Hetzener? jeggyel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85143 547 alkotó: Ismeretlen Ülőpad (Sopron, 1800 körül) fa faragott magasság: 86.50 cm; szélesség: 132.00 cm; mélység: 50.00 cm Támlás, karos, alsó része részint pótlás, ülőlapja is. Öt lábon. Támlája-karfája szögletes hasábos, előoldalon szegletes volutákkal faragott. Támlában négy, elől karos résznél egy-egy összesen 6 lantalakú áttöretes fadísz befoglalva. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85144 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR szék ; szék alkotó: Ismeretlen Szék (Sopron, 1800 körül) faragott magasság: 81.50 cm; szélesség: 45.00 cm; mélység: 40.00 cm Égerfa. Támlás, faragott hengeres lábakon, homorú támlája és alul elől szalagfonatdísz faragással, támla nádfonatos. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85145 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR szék ; szék alkotó: Ismeretlen Szék diófa faragott magasság: 92.00 cm; szélesség: 41.50 cm; mélység: 35.00 cm Diófa, támlás, népies-faragott, 4 szétálló lábbal, ülőke elől lecsapott sarkú, támla barokkos, ívelt, áttöretes, régence lelógó, 3 tagú levélmintás, JHM betűkkel, felül is levéldísz, peremei rokályos - volutás faragással. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85146 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; FŰTŐ ESZKÖZ kályha; kályha alkotó: Ismeretlen Kályha (39. helyiség) (Bécs? 1820 körül) réz, cserép magasság: 228.00 cm; átmérő: 80.00 cm Kerek, hengeralakú, fehér majolika, alul 4 baluszteres réz lábon, feljebb sima, majd koszorú tag után hosszas álló mezőkre tagolva arabeszkes lizénákkal, az előoldali mezőben ókori harcos trófeás bázishoz támaszkodik. Felül indadíszes-alakos körbefutó párkányzat, afelett két kisebbedő sima kerek tag, legfelül nyomott - gerezdes urna, fedele hiányzik. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85147 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; TÁROLÓ BÚTOR asztal; asztal alkotó: Ismeretlen Asztal (38. helyiség) (Bécs, 1830 körül) diófa magasság: 82.00 cm; egyéb méret(ek): ker.: 150x94 cm Ovális, diófurníros. Függélyes - sima ovál oldallal, két hasáb alakú sűrűn hornyolt lábbal, amely két volutás tagba ágazik szét, ezeket középen kiszélesedő lapos összekötő merevíti. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85148 547 alkotó: Ismeretlen Dísz,áttört (2db) (Nyugatmagyarország, 1720-30 között) fa magasság: 3.00 cm; mélység: 110.00 cm Fa, szalagfonatos keretben, akantusz rezerva, ráccsal kitöltve. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85149 547 alkotó: Ismeretlen Gyertyatartó (magyar, 1800 körül) sárgaréz, gyöngy profilált, hornyolt magasság: 18.50 cm; egyéb méret(ek): talpátmérő: 9,5 cm Sárgaréz. Gyöngysortagokkal, profilált kerek talp fonatsorral. Hornyolt oszloptörzs alakú szárral, profilált felső peremmel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85150 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; NYÍLÁSZÁRÓ ajtó alkotó: Ismeretlen Vasajtó (Sopron, 18. század) vas magasság: 133.00 cm; szélesség: 96.00 cm A szélein pántos, X alakú keresztpánttal, sarkai és hosszanti vízszintes két vasalással, a keresztpántok metszésénél a közepén nagy négyrétű vas rozetta, fogója két vége ívelten visszacsavarodik. / Itt másodlagos elhelyezésben 1920 után /. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85151 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; NYÍLÁSZÁRÓ kapu; kapurács készítő: Ismeretlen Vasrács (2 db) vas magasság: 102.00 cm; szélesség: 102.00 cm Függőleges geom. szerkezet, középen négyzet, vasvirággal, kétoldalt 1-1 rozetta, alatta-felette vas akanthuszvirágokkal. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85152 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; FŰTŐ ESZKÖZ kályha; kályha alkotó: Ismeretlen Kályha (a lakásban, I. em. Storno Gábor munkaszobája) keménycserép magasság: 193.00 cm; szélesség: 77.00 cm Hengeres fehér keménycserép, két övpárkánnyal és szélesebb felsőpárkánnyal, felül két sima visszaugró tag. Díszítése: középen plasztikus álló téglány keretbeosztás, rokályos, kagylós középdíszekkel, főpárkány alatt három keretben körbefutó plasztikus rokályos - kagylós mintával. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85154 547 alkotó: Ismeretlen Korsó ón, fajansz mázas magasság: 25.00 cm; egyéb méret(ek): szájátmérő: 6,5 cm talpátmérő: 8 cm Lent: Alján kék jegy:" -A alak ", Nem megadott helyen: Ónjegye: fél birodalmi sas " I. D S" Fajansz, talpas, gömbalakú testű, szűk-magas nyakkal, ívelt füllel, fehér mázán dús kék virágcsokrok, ónfedeles, gömbalakú billentővel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85155 547 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; FESTÉSZETI ALKOTÁS; FALKÉP freskó művész: Storno Ferenc II. em. 21. helyiség /Attila freskós/. (1902 körül) fa festett, aranyozott, profilált egyéb méret(ek): Kb: 200x300 cm Mennyezet téglalap alakú képe, falfestmény: " Attila, Isten Ostora " puhafa barna profilált keretben, ezt dús áttöretes akantuszleveles aranyozott fa keretrészek szegélyezik, ezek XVII. sz.-i igen nívós keret /2 keret?/ feldarabolt díszei. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85156 547 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS ajtó dísz alkotó: Ismeretlen II. emelet 21. helyiség loggia felőli ajtajának díszítése. Ajtó: (Körmöcbánya 18. század, barokk) vasalás: (Sopron 18. század) vas, diófa faragott, vasalás magasság: 218.00 cm; szélesség: 34.00 cm; egyéb méret(ek): kerület: 220 - 107 cm Az egyszerű barna fa ajtókeret kétoldalt egy - egy diófa dús akantuszleveles faragvánnyal /körmöcbányai templomból?/ felvidéki, XVII. századi templomi padok oldalrészei képezték, egy - egy oldal két darabból összeállítva. Középen fogóvassal, barokk zára rokályos vasverettel. Vasalások: kétfelé ívelő hullámvonalasak, 2 db. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85157 547 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS ajtó dísz alkotó: Ismeretlen II: emelet 21. helyiség ajtajának díszítése. Ajtó: (Körmöcbánya 18. századeleje, vasalás: Sopron, 18. század) diófa faragott magasság: 218.00 cm; szélesség: 34.00 cm; egyéb méret(ek): ker.: 220x107 cm Az egyszerű barna fa ajtókeret kétoldalt egy - egy diófa dús akantuszleveles faragvánnyal /körmöcbányai templomból?/ felvidéki, XVII. századi templomi padok oldalrészeit képezték, egy - egy oldal két darabból összeállítva. Középen fogóvassal, barokk zára rokályos vasverettel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85158 547 alkotó: Ismeretlen II. emelet 20. helyiség boltozata (1740 körül) egyéb méret(ek): méret: 330x560 cm Teknőboltozata stukkódíszes, XIV. Lajos izlésű szalagfonat rendszeres, kagylós - rokályos elemekkel vegyesen. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85159 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; NYÍLÁSZÁRÓ ajtó; ajtó alkotó: Ismeretlen II. emelet 19. helyiség ajtaja , 1909 fa profilált, színezett magasság: 283.00 cm; szélesség: 141.00 cm Neoreneszánsz, fekete alapon arany színezés, keret alul 1- 1 hermával /aranyszín/ majd akanhtuszlevél sorral, beljebb profilált aranyléccel, a szemöldök szélén 1-1 arany rozettával, hasonló arany akanthuszlevél sorral, felül félköríves hasonló dísszel, sarkain, kiugró keretén 1-1 lángoló gömb. A félkörívben dús gót, fehér-vörös-kék akanthuszlevél indák közt 4 mezős címer /Schiller családé - anyai ág/, az ajtóbéllet és tábla 2-2 kazettából, fekete alapon dús barna indarendszer, 1909 évszámmal, barokk vashúzó és kulcscimke. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85160 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; NYÍLÁSZÁRÓ ajtó; ajtó alkotó: Ismeretlen II. emelet 19. helyiség ajtaja. fa festett, aranyozott, áttört, profilált magasság: 310.00 cm; szélesség: 133.00 cm Profilált pereme kék - barna, felül ívelt áttöretes aranyozott neogót faművel " inroiustibus aluten ite jucundi " efelett félköríves gótfogazatos felsőrész - 3 reneszánsz szárnyas angyalfej, /eredeti, Karinthia?/, /már felvéve!/ ezek belső teret körítenek, amely színes indával és két plasztikus címerpajzzsal kitöltött. / A Madona, XV. század bécskörnyéki, külön felvéve /. Az ajtólap 4 táglányból, 1908, színes indázattal festett, a felső kettőben 1-1 címer, Fabricius és kéményseprő jel a 3 művészpajzzsal. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85162 547 MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰVÉSZETI ALKOTÁS; EGYÉB MŰALKOTÁS stukkódísz alkotó: Ismeretlen II. emelet 19. helyiség mennyezet stukkódísz.(1740 körül) fa egyéb méret(ek): 420x740 cm Fa deszkára indás - rokályos - rácsos mintás stukkók. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85163 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY mennyezet alkotó: Ismeretlen II. emelet 18. helyiség mennyezete. fa festett, aranyozott egyéb méret(ek): 810x740 cm Puhafa kazetta rendszer, pereme barna fa konzolsor, efelett ferdén 3-3, ill. 2-2 rekeszben világos mustárszín alapban reneszánsz színes indák, gránátalmás akantusz indák, maga a mennyezet aranyozott rozettás négyzetek és játszó kettős puttókkal, griffekkel kitöltött téglányok sora, ennek beugró meanderes oldala, ez a keretelés köríti a belső kazettarendszert, a háromrészes középső négyzettel és a két szélső téglánnyal, az egészet kék alapon sárga reneszánsz kandeláber motívum kereteli. A középső mezőben fonó párka színes képe, az ablakfelőli virágos tájban táncoló középkori öltözetű ifjú /Tavasz/, a belső oldalon a " Tél " allegóriája. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85164 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; NYÍLÁSZÁRÓ ajtó; ajtó alkotó: Ismeretlen II. emelet 18. helyiség ajtaja fa, sárgaréz festett, faragott, profilált magasság: 240.00 cm; szélesség: 176.00 cm Faragott, plasztikus neoreneszánsz akantuszinda kerettel, ezek XVII. századi, a Felvidékről származó darabokból összeállítva, az ajtókeret képkeretűl szolgált, puhafa, osztrák, XVIII: századi barokk profillal; az ajtólap két táblából, azon festett neoreneszánsz barna akanhusz indadísz, XVIII: századi téglányalakú profilált sárgaréz zár, vas rozetta alakú húzó. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85165 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; NYÍLÁSZÁRÓ ajtó; ajtó alkotó: Schönfeld Hirsch II: emelt 18. helyiség ajtaja fa, vas, sárgaréz aranyozott, profilált magasság: 340.00 cm; szélesség: 180.00 cm Ajtó belső keret képkeretűl szolgált, puhafa, osztrák, XVII. századi barokk profillal: XVIII. századi téglányalakú profilált sárgaréz zár, vas rozetta alakú húzó. Oldalt neoreneszánsz deszkalap keret, amely felül díszes supraportába megy át, kétoldalt volutás, fekete alapon barna neoreneszánsz dísz, ebben felül téglányalakú gipsz relief, Angyali Üdvözlet, Schőnfeld Hirsch bécsi szobrász műve, dús aranyozással, kék alapon. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85166 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY mennyezet alkotó: Ismeretlen II. emelet 17. helyiség mennyezete festett, aranyozott egyéb méret(ek): magasság: 720x825 cm Stukkódíszes, oldalt homorulataiban neobarokk festés: kék medaillon sor, barna alapon hermákkal. A stukkódísz kettős inda - rokály rendszer, amely ovális formában köríti az egészet, sarkokban 1-1 nagyobb kagylós, indás mező; középen ovál tojás - akanthuszlevél - sor keretben keresztközpontos indadísz, mindez aranyozva, barna alapon, sarkokban 1-1 későbbi /D.S. monogram,1875/ medaillon színes 2-2 gyermekalakkal. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85167 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; NYÍLÁSZÁRÓ ajtó alkotó: Ismeretlen Ajtó, 1876 fa aranyozott, profilált magasság: 263.00 cm; szélesség: 220.00 cm; egyéb méret(ek): Oszlop m.: 182 cm Neoreneszánsz keretben barokk profilált belső ajtó fél. A díszes, fekete alapon aranyozott külső, két faoszloppal szegélyezett, alul 1-1 szárnyas ezüst angyalfej, az oszlop hornyolt, arany pontsorokkal, aranyos korinthusi fejezetes, dús párkánya két szélen kiugró, barna - fekete. Felirat: Nit viel Rat frisch zu Tat. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85168 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; NYÍLÁSZÁRÓ ajtó alkotó: Ismeretlen Ajtó, 1876 fa aranyozott, profilált magasság: 263.00 cm; szélesség: 220.00 cm; egyéb méret(ek): Oszlop m.: 194 cm Neoreneszánsz keretben barokk profilált belső ajtó fél. Fekete oszlopokon /2 db/ aranyozott dús rátétek, elől aranygyümölcs csokrok, feljebb drapériák, arany korinthusi fejezetek. Felirat: Ohne Muth Gehts nit Gut. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85169 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; NYÍLÁSZÁRÓ ajtó; ajtókeret alkotó: Ismeretlen Ajtókeret, 1876 fa faragott magasság: 255.00 cm; szélesség: 215.00 cm; egyéb méret(ek): Oszlop m.: 118 cm Neoreneszánsz két fekete - aranydíszes oszlop; alul hasábos magas talapzaton arany szőlőinda tekeredik; ívelt felsőrészén barna, fekete német - reneszánsz indadísz, párkányzattal. az íven középütt régebbi barokk kagylóforma fafaragás ráerősítve. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85170 547 alkotó: Ismeretlen Előzékpapír (1880 körül) papír egyéb méret(ek): magasság: 35,5x45 cm Lila alapon arany indadíszes /gránátalma, szegfűmintás/, kínai papíron, 2 köteg. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85171 547 BERENDEZÉS; BÚTOR; ÜLŐ BÚTOR szék ; szék alkotó: Ismeretlen Szék (Nyugatmagyarország, 19. század eleje) fa esztergályozott, áttört, profilált magasság: 91.00 cm; szélesség: 47.70 cm Támlás, esztergályozott lábak, négy sarkán kerek domború díszek. Támlája áttöretes, lantalakú, négyzetes támlarésze profilált. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85172 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; NYÍLÁSZÁRÓ ajtó alkotó: Ismeretlen Ajtó (18. századi, - 17. századi) fa, vas faragott magasság: 184.00 cm; szélesség: 166.00 cm Fa, különböző kori részekből egybeállítva, félfák XVII. századi későreneszánsz plasztikus indás faragásokkal; a két ajtószárny XVIII. századi szalagintarziás, diófurníros, két-két téglány alakú keretben, ónnal futtatott vas zárveret, XVIII. századi 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85173 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; NYÍLÁSZÁRÓ ajtó alkotó: Ismeretlen Ajtó, bejárati (Storno műhely, 1880 körül, neoreneszánsz) fa aranyozott, profilált magasság: 260.00 cm; szélesség: 272.00 cm Neoreneszánsz, kettős. Belső oldala: két magas talapzatos féloszloppal, aranyozott korinthosi oszlopfejekkel; párkánya kiugró keskeny konzolsorokkal; kétszárnyú, 2-2 profilált kazettával, mély tokkal, keményfa, puhafa architráv részekkel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
85174 547 BERENDEZÉS; BERENDEZÉSI TÁRGY; EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGY karzat alkotó: Ismeretlen Fakarzat (17. - 18. század) fa, vas, üveg faragott, áttört, profilált Puhafa. Téglalap metszetű fapilléreken, kétoldalt 1-1 előugró pillérforma profilált peremes bázisokon álló 2-2 korinthosi fejezetű oszloppal, amelyek közül a szélen állók előugranak, felettük dús profilált, előreugró párkányzattal /architráv és függőtag/. Ezek között fakarzat, amelyet az említett pillérek tartanak, a szélső középnyílás felül későgót akanthus áttöretes rácsozattal. A karzat ezután 5 rekeszes mezőnyre oszlik, profilált keretekkel, ezeket plasztikus, részben kihajló XVII. századi felvidéki reneszánsz kartus mintás fafaragásos tagsávok választják el; a közöttük lévő 5 négyzetes táblamező belső négyzettel kitöltött, annak négy oldala plasztikus XVII. századi kartus - indadísszel díszített, belseje áttöretes inda rátét rendszerrel kitöltött. Ez ötrekeszes rész felett párkányzat, ugyancsak triglifszerű tagokkal 5 részes, felette profilált függőtag. A karzat felső részét 4 korinthosi fejezetes pilaszter tagolja öt nyílásúra; ezek ólomkeretes üvegablakokkal kitöltöttek, felül öt színes tégla alakú képecske befoglalva. A karzatmű itt a kazettás fa mennyezettel érintkezik. A karzat kétoldalt lépcsős feljárattal áttört. A jobboldali XVIII. századi vasráccsal /külön felvéve/. A karzaton felül létoldalt 1-1 barokk fa angyalka felfüggesztve. Elől a pilléreken jobboldalt Sopron, baloldalt Magyarország címere, XVII: századi kartusos keretben. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84876 547 alkotó: Ismeretlen Koppantó, sárgaréz sárgaréz magasság: 16.00 cm; átmérő: 10.00 cm 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84877 547 alkotó: Ismeretlen Kanna, sárgaréz (kis) sárgaréz magasság: 13.00 cm; átmérő: 6.00 cm 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84878 547 alkotó: Ismeretlen Vörösréz bogrács vas, vörösréz kovácsolt magasság: 10.00 cm; átmérő: 17.50 cm Kovácsoltvas akasztóval, kis domborodó harántsávval, a fenék-felületét befogó máltai kereszt formájú dísszel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84879 547 alkotó: Ismeretlen Víztartály, vörösréz (magyar) vörösréz, sárgaréz magasság: 22.00 cm; egyéb méret(ek): szájátmérő: 11,5 cm talpátmérő: 15 cm Felfelé keskenyedő gerezdes testű, boltozatos fedelű, sárgaréz fogantyú a tetején, elől kiöntő. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84880 547 alkotó: Ismeretlen Kanna, sárgaréz (kis) (18. század) sárgaréz magasság: 13.00 cm; átmérő: 5.50 cm Billentő fedővel, kiöntőcsővel. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84881 547 alkotó: Ismeretlen Kanna, vörösréz vörösréz egyéb méret(ek): szájátmérő: 6,2 cm talpátmérő: 7,1 cm Kisméretű. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84882 547 alkotó: Ismeretlen Vörösréz bögre vörösréz magasság: 12.50 cm; egyéb méret(ek): szájátmérő: 9,2 cm talpátmérő: 7,5 cm 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84883 547 alkotó: Ismeretlen Kanna, vörösréz vörösréz magasság: 21.00 cm; egyéb méret(ek): szájátmérő: 6,5 cm talpátmérő: 7,5 cm Kisméretű. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84884 547 alkotó: Ismeretlen Kanna, vörösréz vörösréz magasság: 16.00 cm; egyéb méret(ek): szájátmérő: 5,6 cm talpátmérő: 7,5 cm Kisméretű. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84885 547 alkotó: Ismeretlen Kanna, vörösréz (magyar, 18. század) vörösréz egyéb méret(ek): magasság: fedővel: 28 cm átmérő: alul: 20 cm Sima, fedeles. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84886 547 alkotó: Ismeretlen Kanna, vörösréz vörösréz domborított magasság: 31.00 cm; egyéb méret(ek): talpátmérő: 18 cm Talpperemes, hasas, kiöntős, boltozatos fedelű, azon domborított nap, sugárkoszorúval. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84887 547 alkotó: Ismeretlen Kanna, vörösréz (német, 17. század második fele) vörösréz, sárgaréz trébelt magasság: 40.00 cm; egyéb méret(ek): sz.: 12 cm talpátmérő: 25,4 cm Kónikus formájú, fedele hólyagmintás, sárgaréz gombbal, füllel, stilizált, trébelt, gazdag virágdísszel, belül osztva. Beszerzés: ajándék, Kutsch Gusztáv Wernigerode 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84888 547 alkotó: Ismeretlen Vörösréz edény (Keleti) (török) vörösréz vésett magasság: 11.50 cm; átmérő: 13.40 cm Vésett virágdíszek az oldalán, fent keskeny fríz. /Bük-i templomban szenteltvíz tartónak használták. Beszerzés: vétel, id. Storno Ferenc, 1880. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84889 547 tervező: Storno Ferenc Söröskancsó (2 db) (20. század) magasság: 16.80 cm; átmérő: 8.00 cm Zöldfüles, arany díszítéssel 1897 évszámmal. Középen Sopron város- és művészcímer. A Soproni Képzőművészeti Kör részére készült. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84890 547 alkotó: Ismeretlen Kanna, vörösréz (18. század) vörösréz magasság: 32.00 cm; egyéb méret(ek): talpátmérő: 26 cm Sima, vastagabb vörösréz-bádogból, fedővel, orral, füllel és egy nagyobb hordó-kengyellel. Beszerzés: vétel, Renner rézművestől. / Ponzichter szobába kölcsönadva /. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84891 547 alkotó: Ismeretlen Söröskancsó (bajor, 19. század.) ón, üveg csiszolt, domborított Üveg, füles, ónfedeles, fedője csuklós. Fedelén donborított férfi mellkép, kezében serleg. Elől: " ADELHEID EPPLEN " becsiszolt felirattal, virágdíszes koszorúban. Beszerzés: örörkség 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84892 547 alkotó: Ismeretlen Söröskancsó (bajor, 19. század) üveg, porcelán csiszolt magasság: 12.50 cm; átmérő: 9.50 cm Peremén: Szegélyen: Max Storno monogram Üveg, csiszolt kör és vonalas díszítéssel, fedőn porcelánban Jézus. Beszerzés: örökség. 2011-01-11 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Műtárgyfelügyeleti Iroda 401/1445/002/2010 Pdf Html
84893 547 alkotó: Ismeretlen Kancsó (magyar, 19. század) üveg